of 17/17
KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI KBAT

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) (1) 2

 • View
  30

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

KBAT PEND. KESIHATAN

Text of Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) (1) 2

 • KEMAHIRAN

  BERFIKIR

  ARAS TINGGI

  KBAT

  Sistem pendidikan negara kita perlu berubah ke arah yang lebih dinamik dan berfokus kepada kemahiran abad ke-21. Fenomena exam-oriented perlu juga diubah dan diberi nafas baharu. Selama ini fenomena exam-oriented sering menjadikan masyarakat kita

  sangat mengejar kecemerlangan dalam bidang akademik murid.

  Murid perlu dibangunkan dari pelbagai aspek iaitu jasmani, emosi, rohani dan

  intelek sebagaimana yang termaktub dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

  Apa yang berlaku dalam masyarakat kita seolah-olah lebih memberi keutamaan

  kepada aspek intelek sahaja, dan meninggalkan aspek perkembangan lain yang

  turut menyumbang kepada kemenjadian seseorang murid secara holistik.

  Justeru itu, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013 - 2025, telah

  dilancarkan dalam mencapai aspirasi pendidikan negara yang bertaraf dunia.

  *

 • PELAN

  PEMBANGUNAN

  PENDIDIKAN

  MALAYSIA

  Kemahiran

  Berfikir

  Identiti

  Nasional

  Pengetahuan

  Aspirasi Murid

  Kemahiran

  Dwibahasa

  Etika dan

  Kerohanian

  PPPM

  Kemahiran

  Memimpin

  Salah satu aspirasi murid yang diberi fokus dalam PPPM ialah kemahiran berfikir. Mengapakah ia penting?

  *

 • (Ringkasan Eksekutif, halaman E-21-E22, PPPM 2013-2025 )

  MEROMBAK PEPERIKSAAN KEBANGSAAN DAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) UNTUK MENINGKATKAN SECARA BERPERINGKAT PERATUSAN SOALAN YANG MENTAKSIR

  KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI

  Perubahan dalam reka bentuk peperiksaan bermaksud guru tidak lagi perlu meramal soalan dan topik yang hendak diuji, dan melaksanakan latih tubi bagi mengingati kandungan pelajaran. Sebaliknya, murid akan dilatih untuk berfikir secara kritis dan mengaplikasi pengetahuan dalam situasi berbeza. Pada masa yang sama, pentaksiran berasaskan sekolah juga akan menganjak tumpuan untuk menguji kemahiran berfikiran aras tinggi.

  *

  Baca teks

 • Murid juga memerlukan ciri-ciri kepimpinan untuk bersaing di peringkat global. Pentaksiran antarabangsa TIMSS dan PISA menunjukkan murid di Malaysia sukar mengaplikasi kemahiran berfikir aras tinggi. Kajian tinjauan ke atas syarikat Malaysia dan syarikat antarabangsa juga melaporkan bahawa murid Malaysia gagal menguasai kemahiran insaniah yang diperlukan oleh bakal majikan.

  (Ringkasan Eksekutif, halaman E-21, PPPM 2013-2025)

  KEMAHIRAN BERFIKIR

  *

  Baca teks

 • ANDA DI SINI

 • ANDA DI SINI

  Merealisasikan hasrat negara untuk mencapai satu pertiga teratas dalam TIMSS

  dan PISA.

  *

 • KURIKULUM

  ELEMEN DALAM KURIKULUM

  KANDUNGAN

  PEDAGOGI

  PENTAKSIRAN

  Dalam penggubalan kurikulum, tiga elemen penting diambil kira iaitu:

  1. Kandungan

  2. Pedagogi

  3. Pentaksiran

  Ini bermakna sebagai seorang pendidik, kita perlu mengambil tahu tentang

  ketiga-tiga elemen yang menyumbang kepada keberkesanan pelaksanaan

  sistem pendidikan dari semasa ke semasa.

  Kita juga perlu peka kepada perkembangan dunia pendidikan semasa, baik di

  dalam negara mahu pun di luar negara yang menyumbang ke arah globalisasi

  pendidikan.

  *

 • KBAT

  KBAT perlu ada dalam semua elemen Kurikulum

  pentaksiran

  pedagogi

  kandungan

  *

  Penulisan KBAT secara eksplisit :

  KANDUNGAN

  - Standard Pembelajaran

  Standard Prestasi

  PEDAGOGI

  i-Think

  Inkuiri

  Pelbagai pendekatan yang lain

  PENTAKSIRAN

  - Pentaksiran dalam bilik darjah

  - Pentaksiran sekolah

  Pentaksiran pusat
 • KBAT

  Contoh DSKP KSSR Pendidikan Kesihatan Tahun 6

  Standard KandunganStandard PembelajaranStandard PrestasiTahap PenguasaanTafsiran3.1 Jenis penyakit dan cara mencegah serta mengelak risiko penyakit dalam kehidupan harian.3.1.1 Mengetahui penyakit bawaan makanan, dan penyakit bawaan air.3.1.2 Menerangkan gejala dan tanda penyakit bawaan makanan, dan penyakit bawaan air. 3.1.3 Menganalisis cara merebak dan cara mencegah penyakit bawaan makanan, dan penyakit bawaan air. 1Menyenaraikan penyakit bawaan makanan, dan penyakit bawaan air.2Menerangkan cara jangkitan penyakit bawaan makanan, dan penyakit bawaan air.3Menjelaskan dengan contoh cara merebak dan mencegah penyakit bawaan makanan, dan penyakit bawaan air.4Membuat pemerhatian amalan pencegahan keracunan makanan di kantin sekolah dalam kalangan murid.5Meramalkan tahap keseriusan penyakit bawaan makanan, dan penyakit bawaan air berdasarkan gejala dan tanda penyakit.6Mereka cipta bahan maklumat mengenai penyakit bawaan makanan, dan penyakit bawaan air.
 • Keupayaan untuk mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam membuat penaakulan serta refleksi bagi menyelesaikan masalah, membuat keputusan, berinovasi dan berupaya mencipta sesuatu.

  KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (HIGHER ORDER THINKING SKILLS)

  KBAT

 • Antaranya:

  Perlu lebih banyak aktiviti

  dan soalan berbentuk

  KBAT ketika sesi PdP

  Aktiviti dan soalan yang dikategorikan KBAT adalah yang memerlukan murid mengeluarkan idea kreatif

  dan inovatif dalam

  memberi jawapan

  Dalam bahasa yang ringkas, murid mesti BERFIKIR untuk menjawab soalan dan melaksanakan aktiviti

  Apakah guru

  perlu buat?

 • Taksonomi Bloom yang ditambah baik oleh Lorin Anderson (2002)

  (Berdasarkan Pohl, 2000, Learning to Think,Thinking to Learn, p.8)

  KBAT

  Taksonomi SOLO yang dibina oleh Lorin Anderson menukar penggunaan kata nama kepada kata kerja, dan tahap tertinggi dalam pemikiran kognitif ialah mencipta.

  *

 • 4 ARAS PEMIKIRAN DIKATEGORIKAN SEBAGAI KBAT

  Mereka cipta

  *

 • Kata kerja

 • Rajah menunjukkan ciri-ciri item KBAT

 • Contoh soalan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT)

  dalam Dokumen Standard Sekolah Rendah (DSKP) Pendidikan Kesihatan

  Apakah soalan-soalan KBAT yang boleh dibina dalam

  Pendidikan Kesihatan Tahun 6?

  *

 • Terima

  Kasih