Click here to load reader

ELEMEN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT) DALAM … · 2017. 2. 16. · ELEMEN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT) DALAM INSTRUMEN PENTAKSIRAN LEMBAGA PEPERIKSAAN ... 1 Bagi

 • View
  10

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ELEMEN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT) DALAM … · 2017. 2. 16. · ELEMEN KEMAHIRAN...

 • ELEMEN

  KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT)

  DALAM

  INSTRUMEN PENTAKSIRAN

  LEMBAGA PEPERIKSAAN

  KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

 • |

  11 anjakan yang terkandung dalam

  Pelan Pembangunan Pendidikan 2013-2025

  1 Bagi meningkatkan kualiti pendidikan bertaraf

  antarabangsa

  (e) merombak semula peperiksaan dan

  pentaksiran untuk meningkatkan tumpuan

  terhadap kemahiran berfikir aras tinggi

  (higher order thinking skills)

 • |

  HOTS is defined as the potential to apply knowledge, skills and values

  for reasoning and reflection

  “ “

  “ “

  Fundamental cognitive processes for generating

  and organising information, skills of analysis and

  synthesis, and processes of creativity and

  evaluation

  - Thinking Schools International

  Top four levels of the cognitive domain: applying,

  analyzing, evaluating and creating.

  ▪ Applying: Carrying out or using a procedure through executing or implementing

  ▪ Analyzing: Breaking material or concepts into parts, determining how the parts relate or

  interrelate to one another or to an overall

  structure or purpose

  ▪ Evaluating: Making judgments based on criteria and standards through checking and

  critiquing

  ▪ Creating: Putting elements together to form a coherent or functional whole; reorganizing

  elements into a new pattern or structure

  through generating, planning, or producing

  - Bloom’s Taxonomy

  Definisi KPM

  Kemahiran berfikir aras tinggi

  (KBAT) ialah keupayaan untuk

  mengaplikasikan pengetahuan,

  kemahiran dan nilai dalam

  membuat penaakulan dan

  refleksi bagi menyelesaikan

  masalah, membuat keputusan,

  berinovasi dan berupaya

  mencipta sesuatu.

  Definition consistent

  with international

  standards

  (e.g. OECD, PISA)

 • | 3

  Back-up: Categories in the cognitive domain of Bloom's Taxonomy

  Creating

  Evaluating

  Analysing

  Applying

  Understanding

  Remembering

  Higher order

  thinking skills

 • |

  Building

  common

  standard for

  HOTS

  Realigning

  curriculum to

  international

  standards

  Training

  teachers

  (i-THINK)

  Main element

  Changing

  how

  students

  are tested

  Changing how

  students are

  taught

  Changing what

  students are

  learning

  Building

  capabilities of

  people involved

  on HOTS

  Embedding HOTS

  in co-curriculum

  Providing

  resources

  specific to

  HOTS

  To inject HOTS in students, we need to think about 7 different elements

  Capability

  building

  Curriculum

  Pedagogy

  Assessment

  Co-

  curriculum

  Resource

  HOTS

  Supporting element

  I

  II

  III

  IV

  VI

  VII

  Involving the

  broader community

  specific to HOTS

  Community

  support

  V

  Current

  initiatives

 • |

  Kemahiran Berfikir

  Kemahiran intelek

  Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT)

  Memerlukan pemikiran

  yang meluas dan mendalam

  Berfikir

  proses

  mental

  Jenis instrumen.pptx

 • |

  Tiada siapa berfikir dengan sempurna atau berfikir terlalu lemah sepanjang

  masa

  3

  4

  Menghafal sesuatu perkara tidak sama dengan berfikir tentang sesuatu perkara itu.

  Menghafal sesuatu boleh dilakukan tanpa memahami perkara itu.

  Berfikir boleh dilakukan dalam bentuk perkataan / gambaran / renungan

  Apabila seseorang menghafal dan memberi maklumat itu semula tanpa perlu berfikir,

  itu yang dinamakan robot.

  Dia melakukan apa yang telah diprogramkan.

  3

  3 • HOTS memerlukan kita melakukan sesuatu dengan maklumat / fakta / idea yang

  diterima dengan memberi makna yang berlainan dan implikasi yang berbeza

  daripada kebiasaan.

  • Mesti memahaminya, menggabung dan menghubungkait antara satu sama lain,

  mengkategorikan dan memanipulasinya untuk membolehkan menemui makna

  dan kefahaman baru

  • Menggunakannya seperti mana kita sentiasa mahukan penyelesaian yang baru

  kepada setiap permasalahan / peristiwa baru

 • |

  Perlukah kita mengajar pelajar

  untuk berfikir?

  Tidakkah manusia

  berfikir secara

  spontan walaupun

  tidak diajar

  kemahiran berfikir

  secara eksplisit?

  Tidakkah proses

  berfikir itu berhasil

  daripada proses

  pengajaran dan

  pembelajaran?

  KBAT

 • |

  Skop yang

  luas

  Fakta

  Bermakna

  Stimulus

  Respons

  murid

  CIRI ITEM HOTS

  Pengetahuan asas sebagai keperluan

  • Tidak spesifik dan merentasi mata pelajaran

  • Kandungan bebas / hubungkait

  Boleh ditaksir dan mencabar

  • Situasi baru

  • Bukan lazim bagi murid

  • Memberi maklumat secukupnya kepada

  calon

  • Kepelbagaian

  • Boleh melibatkan lebih daripada satu

  jawapan

 • |

  1

  2

  3

  4

  Pemantapan Kefahaman

  Tentang Item KBAT

  Kemahiran Abad

  ke 21

  Program IB

  PROGRAM i-THINK

 • |

  KEMAHIRAN ABAD KE-21 (21st CENTURY SKILLS)

  1

  • Thinking Skills

  • Life and Career Skills

  • Values

  2

  • Assessment and Teaching of 21st Century Skills (ATC21S)

  • Ways of Thinking

  • Ways of Working

  • Tools for Working

  • Skills for living in the world

 • |

  PROGRAM INTERNATIONAL BACCALAUREATE (IB)

  1

  • Program antarabangsa untuk membangunkan generasi muda yang berpengetahuan, bersifat ingin tahu, penyayang serta berfikiran antarabangsa (international minded)

  2 • Memberi penekanan kepada penglibatan dalam aktiviti sosial ,

  projek berkumpulan serta proses pemikiran aras tinggi

  3

  • Menawarkan 3 program : Primary Years Programme (PYP), Middle Years Programme (MYP) dan Diploma Programme (DP)

  4

  • KPM bercadang melaksanakan pendekatan MYP di 10 buah sekolah menengah pada tahun 2013 - 2015

  5 • Persamaan yang ketara antara konsep pentaksiran PBS dan MYP IB – holistik

 • |

  PROGRAM i-THINK

  1 • Pelancaran program disempurnakan oleh Perdana

  Menteri pada 13 Mac 2012

  2

  • Program yang bertujuan mempertingkatkan dan membudayakan kemahiran berfikir dalam kalangan murid ke arah menghasilkan murid berinovatif

  3 • Alat berfikir yang diperkenalkan ialah Thinking Maps, Habits of

  Mind, Thinking Hats, Q-Matrix Charts

  4

  • 10 buah sekolah yang dipilih

  • 4 SM, 4 SR, 1 SJKT, 1 SJKC

  5 • Agensi Inovasi Malaysia (AIM) dipertanggungjawabkan memacu inovasi

 • |

  PRINSIP PEMBINAAN DAN PENILAIAN

  ITEM PENTAKSIRAN

  Skor yang

  Sah

  dan

  Boleh dipercayai

  KEAKURAN

  Kurikulum Spesifikasi

  Peluang Calon

  KETEPATAN

  Konstruk Konteks

  Jelas

  KESESUAIAN

  Aras Kesukaran

  Penting Adil

 • |

  Ali dan Ahmad nampak seorang tua sedang berdiri di

  tepi jalan. Orang tua itu hendak melintas jalan tetapi

  tidak berbuat demikian kerana rasa takut dan kereta

  terlalu banyak. Ahmad terus melintas jalan sendirian. Ali

  membantu orang tua itu melintas jalan.

  • Siapa yang nampak orang tua di tepi jalan?

  • Apakah yang hendak dibuat oleh orang tua itu?

  • Siapakah dibantu oleh Ali untuk melintas jalan?

 • |

  Ali dan Ahmad nampak seorang tua sedang berdiri di

  tepi jalan. Orang tua itu hendak melintas jalan tetapi

  tidak berbuat demikian kerana rasa takut dan kereta

  terlalu banyak. Ahmad terus melintas jalan sendirian. Ali

  membantu orang tua itu melintas jalan.

  • Mengapakah orang tua itu tidak melintas jalan?

  • Apakah akan terjadi sekiranya Ali tidak membantu orang tua

  itu?

  • Apakah pendapat anda tentang tindakan Ahmad dan Ali?

  • Bandingkan watak Ahmad dengan watak Ali.

  • Bagaimanakah orang tua itu boleh melintas jalan sekiranya

  tiada Ali?

 • |

  ISU DAN CABARAN

  1

  2

  3

  4

  Kefahaman Guru

  Kemahiran Guru

  Kesediaan Murid

  Instrumen Pentaksiran

 • |

  ISU DAN CADANGAN TINDAKAN IS

  U 1

  Kefahaman Guru

  - Guru kurang jelas dengan makna item HOTS

  - Mesti sukar

  - Terhad kepada bentuk

  item respons terbuka

  - LP membina manual pembinaan item HOTS

  - Mempelbagaikan kaedah persembahan item HOTS

  - Menunjukkan contoh-contoh item HOTS bagi pelbagai tahap umur murid

  ISU

  2

  Kemahiran Guru

  - Guru kurang mahir membina item HOTS

  - LP melatih ahli panel semasa mesyuarat panel

  - Pementoran diberikan semasa melakukan proses penjaminan kualiti PBS

 • |

  ISU DAN CADANGAN TINDAKAN IS

  U 3

  Kesediaan Murid

  - Kurang mampu untuk menjawab item HOTS

  - Berdasarkan skrip jawapan UPSR, PMR, SPM, hampir 30% tidak mencuba untuk menjawab apabila item itu tidak dalam bentuk lazim

  - Persembahan item HOTS mesti dalam bentuk yang menarik

  - Murid dibiasakan dengan pelbagai item HOTS semasa pentaksiran dilakukan di sekolah

  ISU

  4

  Instrumen Pentaksiran

  - Item HOTS tidak memenuhi spesifikasi piawaian item semasa diprauji

  - LP akan menambahbaik reka bentuk instrumen pentaksiran

  - Peratusan item HOTS dinaikkan sedikit demi sedikit

 • |

  Aida mempunyai RM35 dan adiknya mempunyai

  RM16. Mereka berkongsi wang dan membelikan

  ibunya hadiah yang berharga RM 47.

  Berapakah jumlah baki wang mereka selepas

  membeli hadiah itu?

  A RM4

  B RM6

  C RM12

  D RM14

 • |

  Aida mempunyai RM35 dan adiknya mempunyai RM16. Mereka

  berkongsi wang untuk membelikan ibunya hadiah.

  Antara A, B, C dan D, yang manakah mereka boleh beli untuk

  ibu?

  RM61 RM43 RM71 RM53

  A B C D

 • |

  Aida mempunyai RM46 dan adiknya mempunyai RM28. Mereka berkongsi wang untuk

  membelikan ibunya hadiah. Ibunya ialah seorang guru.

  Pasangan hadiah manakah paling sesuai mereka beli untuk ibu?

  A Beg dan pen

  B Beg dan topi

  C Tali pinggang dan pen

  D Bunga dan kasut sukan

  Beg

  (RM50) Bunga

  (RM32)

  Tali pinggang

  (RM35)

  Topi

  (RM16) Pen

  (RM38)

  Kasut

  sukan

  (RM30)

 • | 22

 • |

  KESIMPULAN

  Expose learners

  to new twists on old patterns

  and invite looking

  at old patterns from new

  angles

 • | 24

  TERIMA KASIH