of 33/33
PENERBITAN-PENERBITAN LAIN BIL PENULIS STAF ID TAJUK KERTAS JENIS PENERBITAN M/S NAMA SEMINAR TEMPAT SEMINAR TARIKH 1 Ghazali Lateh A03950 Pantun, Remaja Tahun Baharu Majalah 33 Dewan Siswa Jan 2014 2 Ab Rahim Bakar, Normala Ismail, Shamsiah Mohamed, Ramlah Hamzah, Asmawati Suhid A00647 Teaching as a Career Choice: Perceptions of Technical and Vocational (TVE) Student Teachers Conference Proceedings 3228-3235 International Technology, Education and Development Conference - INTED 2014 Conference Valencia, Spain 10-12 Mac 2014 3 Ralf Bebenroth, Maimunah Ismail A0379K Cultural Opennes, Interpersonal Justice and Job Satisfaction among Millennials and Seniors: Evidence from Japanese Target Employees following M&A Articles 1-17 Discussion Paper Series RIEB Kobe University Kobe University, Japan 11 April 2014 4 Shamsudin Othman A03183 Puisi dalam Jelmaan Psikologi Penyair Majalah 50-54 Dewan Sastera Mei 2014 5 Parilah M. Shah, Aminuddin Yusof, Aidah A. Karim, Rosseni Din A01857 L2 Learning of Non- Native Speakers: Comparing Malaysia and te United Kingdom Conference Proceedings 779-787 International Teacher Education Conference Dubai, UAE 5-7 Feb 2014 6 Aminuddin Yusof, Hamidreza Saybani, Parilah Mohd Shah A01857 Transformational Leadership of Coaches and Sport Commitment of Iranian Football Players: Implications on Training and Selection of Teachers as Coaches Conference Proceedings 821-828 International Teacher Education Conference Dubai, UAE 5-7 Feb 2014 7 Habibah Ab Jalil A03224 Kesesuaian Teknologi dalam Kurikulum Pendidikan Tinggi di Malaysia Majalah 22-25 Buletin Majlis ePembelajaran IPTA Malaysia Mei 2014

PENERBITAN-PENERBITAN LAIN - educ.upm.edu.my · Pentaksiran Alternatif Secara Atas Talian dalam Meningkatan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Abstrak Seminar Penyelidikan Pendidikan

 • View
  14

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of PENERBITAN-PENERBITAN LAIN - educ.upm.edu.my · Pentaksiran Alternatif Secara Atas Talian dalam...

 • PENERBITAN-PENERBITAN LAIN

  BIL PENULIS STAF ID TAJUK KERTAS JENIS

  PENERBITAN M/S NAMA SEMINAR

  TEMPAT SEMINAR

  TARIKH

  1 Ghazali Lateh A03950 Pantun, Remaja Tahun

  Baharu Majalah 33 Dewan Siswa Jan 2014

  2

  Ab Rahim

  Bakar,

  Normala

  Ismail,

  Shamsiah

  Mohamed,

  Ramlah

  Hamzah,

  Asmawati

  Suhid

  A00647

  Teaching as a Career

  Choice: Perceptions of

  Technical and

  Vocational (TVE)

  Student Teachers

  Conference

  Proceedings 3228-3235

  International

  Technology,

  Education and

  Development

  Conference -

  INTED 2014

  Conference

  Valencia,

  Spain

  10-12

  Mac

  2014

  3

  Ralf Bebenroth,

  Maimunah

  Ismail

  A0379K

  Cultural Opennes,

  Interpersonal Justice

  and Job Satisfaction

  among Millennials and

  Seniors: Evidence

  from Japanese Target

  Employees following

  M&A

  Articles 1-17

  Discussion Paper

  Series RIEB

  Kobe University

  Kobe

  University,

  Japan

  11 April

  2014

  4 Shamsudin

  Othman A03183

  Puisi dalam Jelmaan

  Psikologi Penyair Majalah 50-54 Dewan Sastera Mei 2014

  5

  Parilah M.

  Shah,

  Aminuddin

  Yusof, Aidah

  A. Karim,

  Rosseni Din

  A01857

  L2 Learning of Non-

  Native Speakers:

  Comparing Malaysia

  and te United

  Kingdom

  Conference

  Proceedings 779-787

  International

  Teacher

  Education

  Conference

  Dubai, UAE 5-7 Feb

  2014

  6

  Aminuddin

  Yusof,

  Hamidreza

  Saybani,

  Parilah Mohd

  Shah

  A01857

  Transformational

  Leadership of Coaches

  and Sport

  Commitment of

  Iranian Football

  Players: Implications

  on Training and

  Selection of Teachers

  as Coaches

  Conference

  Proceedings 821-828

  International

  Teacher

  Education

  Conference

  Dubai, UAE 5-7 Feb

  2014

  7 Habibah Ab

  Jalil A03224

  Kesesuaian Teknologi

  dalam Kurikulum

  Pendidikan Tinggi di

  Malaysia

  Majalah 22-25

  Buletin Majlis

  ePembelajaran

  IPTA Malaysia

  Mei 2014

 • 8

  Maznizam

  Mansor,

  Abdullah Mat

  Rashid

  A03148

  Hubungan Antara

  Kesediaan Kerjaya dan

  Kematangan Kerjaya

  Pelajar Institusi

  Latihan Kemahiran

  Awam Malaysia

  Conference

  Proceedings 262

  International

  Seminar on

  Global Education

  II

  Universiti

  Kebangsaan

  Malaysia

  24-25

  Feb 2014

  9

  Sharifah Shafie,

  Suhaida Abdul

  Kadir, Soaib

  Asimiran

  A02047

  Beban Tugas Guru

  Teknikal Sekolah

  Menengah: Isu dan

  Cadangan

  Conference

  Proceedings 2891

  International

  Seminar on

  Global Education

  II

  Universiti

  Kebangsaan

  Malaysia

  24-25

  Feb 2014

  10

  Sarah Nur

  Saliha Abd

  Rahim,

  Suhaida Abdul

  Kadir, Soaib

  Asimiran

  A02047

  Perbandingan Amalan

  Penerapan Kemahiran

  Pengurusan dalam

  Pengajaran Guru Kolej

  Vokasional

  berdasarkan Gender

  Conference

  Proceedings

  Seminar

  Pembangunan

  Modal Insan kali

  ke-6 & Seminar

  Siswazah Kali

  Pertama (SEMAI

  2014)

  Ibu Pejabat

  HALUAN,

  Bangi

  29-30

  Sept

  2014

  11

  Siti Raba'ah

  Hamzah,

  Turiman

  Suandi, Jasmin

  Arif Shah, Ismi

  Arif Ismail,

  Azimi Hamzah

  A00661

  Understanding the

  Reasons for Malaysian

  Youth Participation in

  Volunteering

  Activities

  Conference

  Proceedings

  Annual

  International

  Conference on

  Sosial Sciences

  Athens,

  Greece

  4-7 Ogos

  2014

  12

  Jasmin Arif

  Shah, Siti

  Raba'ah

  Hamzah,

  Turiman

  Suandi, Ismi

  Arif Ismail,

  Azimi Hamzah

  A00661

  Why Youthschoose to

  Become Volunteers:

  From the Perspective

  of Belief

  Conference

  Proceedings

  Annual

  International

  Conference on

  Sosial Sciences

  Athens,

  Greece

  4-7 Ogos

  2014

  13

  Nur Asmarani

  Mohd Awal,

  Suhaida Abdul

  Kadir, Ramli

  Basri

  A02047

  Tahap Kompetensi

  dalam Pengurusan

  Kewangan Guru

  Kanan Mata Pelajaran

  Bidang Teknik dan

  Vokasional

  Conference

  Proceedings

  Seminar

  Pembangunan

  Modal Insan kali

  ke-6 & Seminar

  Siswazah Kali

  Pertama (SEMAI

  2014)

  Ibu Pejabat

  HALUAN,

  Bangi

  29-30

  Sept

  2014

  14

  Noriah Basid,

  Suhaida Abdul

  Kadir, Mohd

  Ibrahim Nazri

  A02047

  Hubungan antara

  Sikap Guru dengan

  Tekanan Kerja dalam

  Aplikasi Sukatan

  Pelajaran Kemahiran

  Hidup Bersepadu

  Conference

  Proceedings

  Seminar

  Pembangunan

  Modal Insan kali

  ke-6 & Seminar

  Siswazah Kali

  Pertama (SEMAI

  2014)

  Ibu Pejabat

  HALUAN,

  Bangi

  29-30

  Sept

  2014

  15

  Suhaila

  Aliman,

  Suhaida Abdul

  Kadir, Zaidatol

  Akmaliah Lope

  Pihie

  A02047

  Keterlibatan Murid di

  dalam Mata Pelajaran

  Pengajian

  Keusahawanan di

  Sekolah Menengah

  Teknik

  Conference

  Proceedings

  Seminar

  Pembangunan

  Modal Insan kali

  ke-6 & Seminar

  Siswazah Kali

  Pertama (SEMAI

  2014)

  Ibu Pejabat

  HALUAN,

  Bangi

  29-30

  Sept

  2014

 • 16

  Ummi Aishah

  Mohd Mustafa,

  Suhaida Abdul

  Kadir, Zaidatol

  Akmaliah Lope

  Pihie

  A02047

  Strategi Mengenal

  Pasti Peluang dalam

  Perniagaan dalam

  Kalangan Pelajar

  Sekolah Menengah

  Teknik Kuala Lumpur

  Conference

  Proceedings

  Seminar

  Pembangunan

  Modal Insan kali

  ke-6 & Seminar

  Siswazah Kali

  Pertama (SEMAI

  2014)

  Ibu Pejabat

  HALUAN,

  Bangi

  29-30

  Sept

  2014

  17

  Suhaida Abdul

  Kadir, Rosmila

  Senik, Rosnani

  Jusoh

  A02047

  Motivasi Belajar

  Pelajar Perakaunan di

  Sebuah Institusi

  Pengajian Tinggi

  Conference

  Proceedings

  Seminar

  Pembangunan

  Modal Insan kali

  ke-6 & Seminar

  Siswazah Kali

  Pertama (SEMAI

  2014)

  Ibu Pejabat

  HALUAN,

  Bangi

  29-30

  Sept

  2014

  18

  Abu-Obeidah

  Alazam, Ab

  Rahim Bakar,

  Shamsiah

  Mohamed,

  Ramlah

  Hamzah

  A00647

  The Integration of ICT

  in Teaching

  Vocational and

  Technical Subjects:

  Are Malaysian

  Vocational Teachers

  Ready?

  Conference

  Proceedings 3236-3243

  International

  Technology,

  Education and

  Development

  Conference -

  INTED 2014

  Conference

  Valencia,

  Spain

  10-12

  Mac

  2014

  19

  Ah Boey

  Wong, Ab

  Rahim Bakar,

  Shamsiah

  Mohamed,

  Ramlah

  Hamzah

  A00647

  ICT Integration in the

  Classroom: In What

  Ways?

  Conference

  Proceedings 1033-1040

  Society for

  Information

  Technology &

  Teacher

  Education

  International

  Conference 2014

  Jacksonville,

  Florida,

  United States

  17 Mac

  2014

  20

  Baizura Mohd

  Zainon,

  Suhaida Abdul

  Kadir

  A02047

  Beban Tugas Guru

  Kumpulan Wang

  Amanah Pelajar

  Miskin (KWAPM)

  Conference

  Proceedings

  Asia Pacific

  Conference on

  Educational

  Management and

  Leadership

  (APCEMal2014)

  Johor Bahru,

  Malaysia

  24-26

  Nov 2014

  21

  Shaffee Mohd

  Daud, Ramli

  Basri, Mokhtar

  Hj. Nawawi,

  Idawati Salam

  A03153

  Tabiat Mengulangkaji

  dalam Kalangan

  Pelajar Pendidikan

  Jarak Jauh melalui

  Pembelajaran Dalam

  Talian

  Abstrak

  Seminar

  Penyelidikan

  Pendidikan &

  Pembangunan

  Sumber Manusia

  2014

  Fakulti

  Pengajian

  Pendidikan,

  Universiti

  Putra

  Malaysia

  15 Okt

  2014

  22

  Shaffee Mohd

  Daud, Ramli

  Basri, Mokhtar

  Hj. Nawawi,

  Idawati Salam

  A03153

  Hubungan antara

  Faktor Interaksi,

  Protokol Persembahan

  dan Aspek

  TeknikalTerhadap

  Kepuasan Pelajar

  Pendidikan Jarak Jauh

  dalam Pembelajaran

  Atas Talian

  Abstrak

  Seminar

  Penyelidikan

  Pendidikan &

  Pembangunan

  Sumber Manusia

  2014

  Fakulti

  Pengajian

  Pendidikan,

  Universiti

  Putra

  Malaysia

  15 Okt

  2014

 • 23 Jamaliah

  Abdul Hamid,

  Aishath Shazla

  A02320

  Effect of Leadership

  Attributes and

  Motivation to Lead on

  Preferred Career

  Anchor: Case Study of

  Malaysian

  Undergraduates in

  Selected Public

  Universities

  Abstrak

  Seminar

  Penyelidikan

  Pendidikan &

  Pembangunan

  Sumber Manusia

  2014

  Fakulti

  Pengajian

  Pendidikan,

  Universiti

  Putra

  Malaysia

  15 Okt

  2014

  24

  Rosnaini

  Mahmud,

  Yusri Abdullah,

  Habibah Ab.

  Jalil, Shaffee

  Mohd Daud

  A02052

  Reka Bentuk

  Permainan Komputer

  Berasaskan Analisis

  Kesalahan Murid

  Menyelesaikan

  Masalah Pecahan

  Abstrak

  Seminar

  Penyelidikan

  Pendidikan &

  Pembangunan

  Sumber Manusia

  2014

  Fakulti

  Pengajian

  Pendidikan,

  Universiti

  Putra

  Malaysia

  15 Okt

  2014

  25

  Muliati Sedek,

  Rosnaini

  Mahmud,

  Habibah Ab.

  Jalil, Shaffee

  Mohd Daud

  A02052

  Defining the

  Characteristics of

  Digital Natives among

  Malaysian Technical

  University Networks’

  Students.

  Abstrak

  Seminar

  Penyelidikan

  Pendidikan &

  Pembangunan

  Sumber Manusia

  2014

  Fakulti

  Pengajian

  Pendidikan,

  Universiti

  Putra

  Malaysia

  15 Okt

  2014

  26

  Tajularipin

  Sulaiman, Hafidzah Mohd

  Saini

  A02765

  Pentaksiran Alternatif

  Secara Atas Talian

  dalam Meningkatan

  Kemahiran Berfikir

  Aras Tinggi (KBAT)

  Abstrak

  Seminar

  Penyelidikan

  Pendidikan &

  Pembangunan

  Sumber Manusia

  2014

  Fakulti

  Pengajian

  Pendidikan,

  Universiti

  Putra

  Malaysia

  15 Okt

  2014

  27

  Mas Nida Md.

  Khambari,

  Dawnene

  Hassett

  A04344

  The Ideal Technology

  Professional

  Development: Insights

  from Real Technology

  Embracers

  Abstrak

  Seminar

  Penyelidikan

  Pendidikan &

  Pembangunan

  Sumber Manusia

  2014

  Fakulti

  Pengajian

  Pendidikan,

  Universiti

  Putra

  Malaysia

  15 Okt

  2014

  28 Soaib

  Asimiran,

  Baboucarr Njie

  A01033

  A Comparison of

  Quality Management

  in Universities among

  European, American

  and Asian Countries

  Abstrak

  Seminar

  Penyelidikan

  Pendidikan &

  Pembangunan

  Sumber Manusia

  2014

  Fakulti

  Pengajian

  Pendidikan,

  Universiti

  Putra

  Malaysia

  15 Okt

  2014

  29

  Siti Solehah

  Ibrahim, Umi

  Kalthom Abd

  Manaf, Ady

  Hameme Nor

  Azman,

  Fathiyah Mohd

  Fakhruddin,

  Nor Hayati

  Alwi, Fadzilah

  Abd Rahman,

  Hafizah

  Zulkifli

  A03956

  Aspek Pemilihan

  Kemasukan Pelajar ke

  Maktab Rendah Sains

  Mara Ulul Albab

  Abstrak

  Seminar

  Penyelidikan

  Pendidikan &

  Pembangunan

  Sumber Manusia

  2014

  Fakulti

  Pengajian

  Pendidikan,

  Universiti

  Putra

  Malaysia

  15 Okt

  2014

 • 30

  Habibah Ab

  Jalil, Zaidan

  Abdul Wahab,

  Alyani Ismail

  A03224

  Tahap Penggunaan dan

  Sikap Pelajar terhadap

  Putralms Serta

  Hubungannya dengan

  Pencapaian Akademik

  Pelajar

  Abstrak

  Seminar

  Penyelidikan

  Pendidikan &

  Pembangunan

  Sumber Manusia

  2014

  Fakulti

  Pengajian

  Pendidikan,

  Universiti

  Putra

  Malaysia

  15 Okt

  2014

  31

  Abdul Aziz

  Ismail, Maria

  Chong

  Abdullah

  A02054

  Daya Tahan dalam

  Kalangan Guru Alaf

  21

  Abstrak

  Seminar

  Penyelidikan

  Pendidikan &

  Pembangunan

  Sumber Manusia

  2014

  Fakulti

  Pengajian

  Pendidikan,

  Universiti

  Putra

  Malaysia

  15 Okt

  2014

  32

  Ady Hameme

  Nor Azman,

  Umi Kalthom

  Abdul Manaf,

  Fadzilah Abdul

  Rahman,

  Hafizah

  Zulkifli, Nurul

  Fitriah Alias

  A03956

  Penambahbaikan

  Konsep Program Ulul

  Albab Maktab Rendah

  Sains Mara (MRSM)

  Abstrak

  Seminar

  Penyelidikan

  Pendidikan &

  Pembangunan

  Sumber Manusia

  2014

  Fakulti

  Pengajian

  Pendidikan,

  Universiti

  Putra

  Malaysia

  15 Okt

  2014

  33

  Chan Ying

  Ling, Norlizah

  Che Hassan

  A03410

  The Relationship

  between Students’

  Motivation towards

  Science Learning and

  Students’ Science

  Achievement

  Abstrak

  Seminar

  Penyelidikan

  Pendidikan &

  Pembangunan

  Sumber Manusia

  2014

  Fakulti

  Pengajian

  Pendidikan,

  Universiti

  Putra

  Malaysia

  15 Okt

  2014

  34

  Norliyana

  Kamarudin,

  Asrizam Esam,

  Samsilah

  Roslan

  A02213

  Pengukuran ROI

  Modul Peyelaras

  Inovasi

  Abstrak

  Seminar

  Penyelidikan

  Pendidikan &

  Pembangunan

  Sumber Manusia

  2014

  Fakulti

  Pengajian

  Pendidikan,

  Universiti

  Putra

  Malaysia

  15 Okt

  2014

  35

  Rozita

  Radhiah Haji

  Said, Abdul

  Rasid Jamian,

  Azhar Mohd

  Sabil

  A04278

  Kualiti Guru Abad Ke-

  21: Persepsi dan

  Pemahaman oleh

  Pegawai Pakar Mata

  Pelajaran Bahasa

  Melayu (SISC+BM) di

  Lapangan

  Abstrak

  Seminar

  Penyelidikan

  Pendidikan &

  Pembangunan

  Sumber Manusia

  2014

  Fakulti

  Pengajian

  Pendidikan,

  Universiti

  Putra

  Malaysia

  15 Okt

  2014

  36

  Nur Afifah

  Abas,

  Asmawati

  Suhid,

  Samsilah

  Roslan, Wan

  Marzuki Wan

  Jaafar, Roselan

  Baki

  A01727

  The Influence of Past

  Experience on the

  Intersubjectivity in

  Interpretation within

  Interpretative

  Phenomenological

  Analysis Approach

  Abstrak

  Seminar

  Penyelidikan

  Pendidikan &

  Pembangunan

  Sumber Manusia

  2014

  Fakulti

  Pengajian

  Pendidikan,

  Universiti

  Putra

  Malaysia

  15 Okt

  2014

 • 37

  Syaza Mohd

  Sabri, Sharini

  Che Ishak,

  Asmawati

  Suhid

  A01727

  Tahap Penggunaan

  tulisan Jawi dalam

  Kalangan Murid

  Sekolah Menengah

  Abstrak

  Seminar

  Penyelidikan

  Pendidikan &

  Pembangunan

  Sumber Manusia

  2014

  Fakulti

  Pengajian

  Pendidikan,

  Universiti

  Putra

  Malaysia

  15 Okt

  2014

  38

  Siti Norazlin

  Samah,

  Moomala

  Othman

  A03945

  Development of

  Willingness to

  Communicate among

  Science

  Undergraduates of

  Faculty of Science and

  Faculty of Educational

  Studies

  Abstrak

  Seminar

  Penyelidikan

  Pendidikan &

  Pembangunan

  Sumber Manusia

  2014

  Fakulti

  Pengajian

  Pendidikan,

  Universiti

  Putra

  Malaysia

  15 Okt

  2014

  39

  Moomala

  Othman, Evi

  Indriasari

  Mansor

  A03945 Debate Tabulation : A

  Tale of Two Systems Abstrak

  Seminar

  Penyelidikan

  Pendidikan &

  Pembangunan

  Sumber Manusia

  2014

  Fakulti

  Pengajian

  Pendidikan,

  Universiti

  Putra

  Malaysia

  15 Okt

  2014

  40

  Zuraini Jusoh,

  Fadzilah Abd

  Rahman,

  Norazlina

  Mohd Kiram,

  Samsilah

  Roslan

  A01938

  Sikap Murid Rendah

  Pencapaian di Sekolah

  Menengah Kebangsaan

  Ketika Mempelajari

  Kemahiran

  Mengarang.

  Abstrak

  Seminar

  Penyelidikan

  Pendidikan &

  Pembangunan

  Sumber Manusia

  2014

  Fakulti

  Pengajian

  Pendidikan,

  Universiti

  Putra

  Malaysia

  15 Okt

  2014

  41

  Roselan Baki,

  Shamsudin

  Othman, Alia

  Fatma

  Bostanoordin

  A02779

  Perspektif Murid

  Tentang Perisian

  Bahasa Melayu

  Tingkatan Tiga

  Abstrak

  Seminar

  Penyelidikan

  Pendidikan &

  Pembangunan

  Sumber Manusia

  2014

  Fakulti

  Pengajian

  Pendidikan,

  Universiti

  Putra

  Malaysia

  15 Okt

  2014

  42

  Shamsudin

  Othman,

  Mohd Zikri

  Ihsan

  Mohamad

  Zabhi

  A03183

  Penggunaan Peta I-

  Think dalam

  Pembelajaran Cerpen

  Komsas Tingkatan

  Lima

  Abstrak

  Seminar

  Penyelidikan

  Pendidikan &

  Pembangunan

  Sumber Manusia

  2014

  Fakulti

  Pengajian

  Pendidikan,

  Universiti

  Putra

  Malaysia

  15 Okt

  2014

  43

  Nur Afifah

  Abas,

  Asmawati

  Suhid,

  Samsilah

  Roslan, Wan

  Marzuki Wan

  Jaafar, Roselan

  Baki

  A01727

  The Influence of Past

  Experience on the

  Intersubjectivity in

  Interpretation within

  Interpretative

  Phenomenological

  Analysis Approach

  Abstrak

  Seminar

  Penyelidikan

  Pendidikan &

  Pembangunan

  Sumber Manusia

  2014

  Fakulti

  Pengajian

  Pendidikan,

  Universiti

  Putra

  Malaysia

  15 Okt

  2014

 • 44

  Noor Razan

  Enche Mohd

  Jeperi,

  Sharmimie

  Sahari,

  Asmawati

  Suhid

  A01727

  Aplikasi Unsur KBKK

  dalam Pengajaran

  Pendidikan Islam

  Abstrak

  Seminar

  Penyelidikan

  Pendidikan &

  Pembangunan

  Sumber Manusia

  2014

  Fakulti

  Pengajian

  Pendidikan,

  Universiti

  Putra

  Malaysia

  15 Okt

  2014

  45

  Ghazali Lateh,

  Emily Wee

  Kim Fong

  A03950

  Kesan Dasar

  Memartabatkan

  Bahasa Melayu

  Memperkukuh Bahasa

  Inggeris (MBMMBI)

  terhadap

  Profesionalisme Guru

  Luar Bandar

  Abstrak

  Seminar

  Penyelidikan

  Pendidikan &

  Pembangunan

  Sumber Manusia

  2014

  Fakulti

  Pengajian

  Pendidikan,

  Universiti

  Putra

  Malaysia

  15 Okt

  2014

  46

  Sivapakkiam

  Ramasamy,

  Fadzilah Abd.

  Rahman,

  Rozita Radhiah

  Haji Said, Umi

  Kalthom Abdul

  Manaf, Habsah

  Ismail

  A01938

  Penerapan Unsur

  Kemahiran Berfikir

  Aras Tinggi (KBAT)

  dalam Pengajaran

  Guru Cemerlang

  Sejarah

  Abstrak

  Seminar

  Penyelidikan

  Pendidikan &

  Pembangunan

  Sumber Manusia

  2014

  Fakulti

  Pengajian

  Pendidikan,

  Universiti

  Putra

  Malaysia

  15 Okt

  2014

  47 Nur Surayyah

  Madhubala

  Abdullah

  A02036

  Malaysian Teaching

  Standards: An

  Overview

  Abstrak

  Seminar

  Penyelidikan

  Pendidikan &

  Pembangunan

  Sumber Manusia

  2014

  Fakulti

  Pengajian

  Pendidikan,

  Universiti

  Putra

  Malaysia

  15 Okt

  2014

  48

  Fathiyah

  Mohd

  Fakhruddin,

  Nor Hayati

  Alwi

  A03785

  Penelitan Terhadap

  Elemen Ilmu:

  Pemahaman dan

  Pelaksanaan oleh

  Guru-Guru Pendidikan

  Islam Sekolah Rendah

  Abstrak

  Seminar

  Penyelidikan

  Pendidikan &

  Pembangunan

  Sumber Manusia

  2014

  Fakulti

  Pengajian

  Pendidikan,

  Universiti

  Putra

  Malaysia

  15 Okt

  2014

  49

  Abdul Rasid

  Jamian, Rozita

  Radhiah Hj

  Said, Nurul

  Nadia Zanudin

  A01872

  Keberkesanan

  Pengajaran Kemahiran

  Bacaan Pemahaman

  dalam Kalangan Guru

  Abstrak

  Seminar

  Penyelidikan

  Pendidikan &

  Pembangunan

  Sumber Manusia

  2014

  Fakulti

  Pengajian

  Pendidikan,

  Universiti

  Putra

  Malaysia

  15 Okt

  2014

  50

  Chanthira

  Malah

  Karuppiah,

  Fadzilah Abd

  Rahman

  A01938

  Kesalahan Bahasa

  Murid dalam

  Pentaksiran Lisan

  Berasaskan Sekolah

  (Plbs) di Sekolah Jenis

  Kebangsaan Tamil,

  Daerah Sepang

  Abstrak

  Seminar

  Penyelidikan

  Pendidikan &

  Pembangunan

  Sumber Manusia

  2014

  Fakulti

  Pengajian

  Pendidikan,

  Universiti

  Putra

  Malaysia

  15 Okt

  2014

 • 51

  Gaytry

  Anamala,

  Fadzilah Abd

  Rahman

  A01938

  Disposisi Guru Bahasa

  Melayu: Konsep,

  Sorotan dan

  Peranannya

  Abstrak

  Seminar

  Penyelidikan

  Pendidikan &

  Pembangunan

  Sumber Manusia

  2014

  Fakulti

  Pengajian

  Pendidikan,

  Universiti

  Putra

  Malaysia

  15 Okt

  2014

  52

  Fadzilah Abd.

  Rahman,

  Norliza

  Ghazali,

  Norhafizah

  Ghazali

  A01938

  Penentuan Konstruk

  Rubrik Pentaksiran

  Non-Kognitif dalam

  Pengajaran dan

  Pembelajaran di

  Institusi Pengajian

  Tinggi

  Abstrak

  Seminar

  Penyelidikan

  Pendidikan &

  Pembangunan

  Sumber Manusia

  2014

  Fakulti

  Pengajian

  Pendidikan,

  Universiti

  Putra

  Malaysia

  15 Okt

  2014

  53

  Caroline Ak

  Ngabong,

  Fadzilah Abd

  Rahman

  A01938

  Keberkesanan Teknik

  Senaman Brain Gym

  terhadap Tahap

  Literasi Murid Rendah

  Pencapaian dalam

  Pembelajaran Bahasa

  Melayu

  Abstrak

  Seminar

  Penyelidikan

  Pendidikan &

  Pembangunan

  Sumber Manusia

  2014

  Fakulti

  Pengajian

  Pendidikan,

  Universiti

  Putra

  Malaysia

  15 Okt

  2014

  54

  Norzihani

  Saharuddin,

  Nur Surayyah

  Madhubala

  Abdullah,

  Samsilah

  Roslan

  A02036 Pemikiran Moral Guru

  Pelatih Abstrak

  Seminar

  Penyelidikan

  Pendidikan &

  Pembangunan

  Sumber Manusia

  2014

  Fakulti

  Pengajian

  Pendidikan,

  Universiti

  Putra

  Malaysia

  15 Okt

  2014

  55

  Azraai Othman,

  Othman Talib,

  Siti Aishah

  Hassan,

  Nurzatulshima

  Kamarudin

  A01023

  Cognitive, Affective

  and Students’

  Performance: A Model

  of Meaningful

  Learning

  Abstrak

  Seminar

  Penyelidikan

  Pendidikan &

  Pembangunan

  Sumber Manusia

  2014

  Fakulti

  Pengajian

  Pendidikan,

  Universiti

  Putra

  Malaysia

  15 Okt

  2014

  56

  Rina Juliana

  Abdul Razak,

  Nurzatulshima

  Kamarudin

  A02524

  Elemen Persekitaran

  Pembelajaran dan

  Kaedah Pengajaran

  dalam Mata Pelajaran

  Kemahiran Hidup

  Abstrak

  Seminar

  Penyelidikan

  Pendidikan &

  Pembangunan

  Sumber Manusia

  2014

  Fakulti

  Pengajian

  Pendidikan,

  Universiti

  Putra

  Malaysia

  15 Okt

  2014

  57

  Syamsiah Haji

  Abdullah,

  Nurzatulshima

  Kamarudin

  A02524

  Faktor Efikasi Kendiri

  terhadap Pencapaian

  Pelajar dalam Tajuk

  Algebra di Sekolah

  Menengah

  Abstrak

  Seminar

  Penyelidikan

  Pendidikan &

  Pembangunan

  Sumber Manusia

  2014

  Fakulti

  Pengajian

  Pendidikan,

  Universiti

  Putra

  Malaysia

  15 Okt

  2014

 • 58

  Fatimah Ramli,

  Rohani

  Ahmad

  Tarmizi

  A00503

  Promoting Higher

  Order Thinking Skills

  Using Problem-Based

  Learning for

  Secondary

  Mathematics Learners

  Abstrak

  Seminar

  Penyelidikan

  Pendidikan &

  Pembangunan

  Sumber Manusia

  2014

  Fakulti

  Pengajian

  Pendidikan,

  Universiti

  Putra

  Malaysia

  15 Okt

  2014

  59

  Mohd Haafiz

  Abdul Kadir,

  Rohani

  Ahmad

  Tarmizi

  A00503

  Impak Tingkahlaku

  dan Kepercayaan

  dalam Penyelesaian

  Masalah Matematik

  terhadap Prestasi

  dalam Penyelesaian

  Masalah Matematik

  Abstrak

  Seminar

  Penyelidikan

  Pendidikan &

  Pembangunan

  Sumber Manusia

  2014

  Fakulti

  Pengajian

  Pendidikan,

  Universiti

  Putra

  Malaysia

  15 Okt

  2014

  60

  Mohd. Zainal

  Abdul Rahim,

  Zaidatul

  Akmaliah

  Lope Pihie,

  Soaib Asimiran

  A00581

  Hubungan Inovasi

  Kepimpinan dengan

  Iklim Organisasi

  Mengikut Persepsi

  Pensyarah Kolej

  Komuniti

  Abstrak

  Seminar

  Penyelidikan

  Pendidikan &

  Pembangunan

  Sumber Manusia

  2014

  Fakulti

  Pengajian

  Pendidikan,

  Universiti

  Putra

  Malaysia

  15 Okt

  2014

  61

  Fawwaz Amir

  Kamarudin,

  Nurzatulshima

  Kamarudin

  A02524

  Peranan Efikasi

  Kendiri dan Gaya

  Pembelajaran Pelajar

  dalam Proses

  Pembelajaran

  Abstrak

  Seminar

  Penyelidikan

  Pendidikan &

  Pembangunan

  Sumber Manusia

  2014

  Fakulti

  Pengajian

  Pendidikan,

  Universiti

  Putra

  Malaysia

  15 Okt

  2014

  62

  Nurul Farhana

  Mohamed,

  Abdullah Mat

  Rashid

  A03148

  Kecekalan

  Meneruskan Pengajian

  dalam Bidang Sains

  Pertanian: Satu Kajian

  Kes

  Abstrak

  Seminar

  Penyelidikan

  Pendidikan &

  Pembangunan

  Sumber Manusia

  2014

  Fakulti

  Pengajian

  Pendidikan,

  Universiti

  Putra

  Malaysia

  15 Okt

  2014

  63

  Rosnoizam

  Abd Majid,

  Abdullah Mat

  Rashid

  A03148

  Hubungan Misi dan

  Pengajaran Berinovasi

  terhadap Budaya

  Organisasi dalam

  Kalangan Pengajar Ptv

  di Institut Latihan

  Perindustrian (Ilp)

  Kuala Lumpur

  Abstrak

  Seminar

  Penyelidikan

  Pendidikan &

  Pembangunan

  Sumber Manusia

  2014

  Fakulti

  Pengajian

  Pendidikan,

  Universiti

  Putra

  Malaysia

  15 Okt

  2014

  64

  Mohd Fadzil

  Mohd Rosdi,

  Suhaida Abdul

  Kadir, Mohd

  Ibrahim Nazri

  A02047

  Tahap Kecenderungan

  Pemikiran Kritis

  Pelajar Tingkatan Dua

  dalam Mata Pelajaran

  Kemahiran Hidup

  (Khb)

  Abstrak

  Seminar

  Penyelidikan

  Pendidikan &

  Pembangunan

  Sumber Manusia

  2014

  Fakulti

  Pengajian

  Pendidikan,

  Universiti

  Putra

  Malaysia

  15 Okt

  2014

 • 65

  Mohd Raimi

  Rahim,

  Suhaida Abdul

  Kadir

  A02047

  Kompetensi

  Pengurusan Kewangan

  Guru Penyelaras

  Makmal dalam

  Pengurusan Aset

  Sekolah Kerajaan

  Abstrak

  Seminar

  Penyelidikan

  Pendidikan &

  Pembangunan

  Sumber Manusia

  2014

  Fakulti

  Pengajian

  Pendidikan,

  Universiti

  Putra

  Malaysia

  15 Okt

  2014

  66

  Noorsyafiza

  Abd Rahman,

  Suhaida Abdul

  Kadir

  A02047

  Aplikasi Model

  Pendekatan Membuat

  Keputusan dalam

  Pengagihan Bantuan

  Perkapita (PCG) Mata

  Pelajaran di Sekolah

  Menengah.

  Abstrak

  Seminar

  Penyelidikan

  Pendidikan &

  Pembangunan

  Sumber Manusia

  2014

  Fakulti

  Pengajian

  Pendidikan,

  Universiti

  Putra

  Malaysia

  15 Okt

  2014

  67

  Batagarawa,

  Aminu Ibrahim,

  Zaidatol

  Akmaliah

  Lope Pihie,

  Rosnaini

  Mahmud,

  Suhaida Abdul

  Kadir

  A00581

  Theoretical

  Framework of the

  Relationship between

  Office Competencies

  and Job Satisfaction

  among Administrative

  Support Personnel

  Abstrak

  Seminar

  Penyelidikan

  Pendidikan &

  Pembangunan

  Sumber Manusia

  2014

  Fakulti

  Pengajian

  Pendidikan,

  Universiti

  Putra

  Malaysia

  15 Okt

  2014

  68

  Anis Zakaria,

  Siti Nadia

  Mohamad Ali

  A02652

  Kualiti Perkhidmatan

  Makanan di Kafetaria

  Universiti Putra

  Malaysia

  Abstrak

  Seminar

  Penyelidikan

  Pendidikan &

  Pembangunan

  Sumber Manusia

  2014

  Fakulti

  Pengajian

  Pendidikan,

  Universiti

  Putra

  Malaysia

  15 Okt

  2014

  69 Anis Zakaria A02652

  Kajian Tindakan

  Kolaboratif sebagai

  Platfom dalam

  Mempertingkatkan

  Profesionalisme

  Pengajaran

  Abstrak

  Seminar

  Penyelidikan

  Pendidikan &

  Pembangunan

  Sumber Manusia

  2014

  Fakulti

  Pengajian

  Pendidikan,

  Universiti

  Putra

  Malaysia

  15 Okt

  2014

  70

  Noorul ‘Ain

  Md Shariff,

  Suhaida Abdul

  Kadir

  A02047

  Analisis Keberkesanan

  Kos terhadap Program

  yang ditawarkan di

  Kolej Komuniti di

  Malaysia

  Abstrak

  Seminar

  Penyelidikan

  Pendidikan &

  Pembangunan

  Sumber Manusia

  2014

  Fakulti

  Pengajian

  Pendidikan,

  Universiti

  Putra

  Malaysia

  15 Okt

  2014

  71

  Normala

  Ismail, Ab

  Rahim Bakar,

  Ramlah

  Hamzah

  A00647

  Intrinsic Value and

  Self Perceptions as a

  Choice of Teaching

  Career among TVET

  Teacher Candidates in

  Malaysia.

  Abstrak

  Seminar

  Penyelidikan

  Pendidikan &

  Pembangunan

  Sumber Manusia

  2014

  Fakulti

  Pengajian

  Pendidikan,

  Universiti

  Putra

  Malaysia

  15 Okt

  2014

 • 72

  Mohd Mursyid

  Arshad, Ismi

  Arif Ismail,

  Turiman

  Suandi,

  Zoharah Omar

  A02058

  Pembangunan

  Kepimpinan Belia

  Malaysia: Potensi

  Pementoran dalam

  Pembangunan Belia

  Positif

  Abstrak

  Seminar

  Penyelidikan

  Pendidikan &

  Pembangunan

  Sumber Manusia

  2014

  Fakulti

  Pengajian

  Pendidikan,

  Universiti

  Putra

  Malaysia

  15 Okt

  2014

  73

  Siti Raba’ah

  Hamzah,

  Turiman

  Suandi, Jasmin

  Arif Shah, Ismi

  Arif Ismail,

  Azimi Hamzah

  A00661

  What Motivates Youth

  to Volunteer? An

  Analysis of the Factors

  for Malaysian Youth

  Engagement and

  Participation in

  Volunteering

  Activities

  Abstrak

  Seminar

  Penyelidikan

  Pendidikan &

  Pembangunan

  Sumber Manusia

  2014

  Fakulti

  Pengajian

  Pendidikan,

  Universiti

  Putra

  Malaysia

  15 Okt

  2014

  74

  Najminamd Isa,

  Roziah Mohd

  Rasdi,

  Khairuddin

  idris

  A03681

  Predictors of Career

  Transition Success of

  Second-Career Novice

  Teachers on Selangor

  Abstrak

  Seminar

  Penyelidikan

  Pendidikan &

  Pembangunan

  Sumber Manusia

  2014

  Fakulti

  Pengajian

  Pendidikan,

  Universiti

  Putra

  Malaysia

  15 Okt

  2014

  75 Maimunah

  Ismail A0379K

  Knowledge Transfer

  between Expatriates

  and Host Country

  Nationals: A Dyadic

  Approach

  Abstrak

  Seminar

  Penyelidikan

  Pendidikan &

  Pembangunan

  Sumber Manusia

  2014

  Fakulti

  Pengajian

  Pendidikan,

  Universiti

  Putra

  Malaysia

  15 Okt

  2014

  76

  Saidatul Hizam

  Abdul Manaf,

  Roziah Mohd

  Rasdi,

  Bahaman Abu

  Samah

  A03681

  Predictors of Women

  Managers’ Career

  Success: Implementing

  Human Resource

  Development and

  Advancement

  Programs

  Abstrak

  Seminar

  Penyelidikan

  Pendidikan &

  Pembangunan

  Sumber Manusia

  2014

  Fakulti

  Pengajian

  Pendidikan,

  Universiti

  Putra

  Malaysia

  15 Okt

  2014

  77

  Roziah Mohd

  Rasdi, Muhd

  Hafizuddin

  Azmi,

  Khairunnisa

  Mohd Pauzi

  A03681

  Correlates of Learning

  Orientations and

  Individual

  Characteristics for

  Employability Skills

  among Undergraduate

  Students In A Selected

  University

  Abstrak

  Seminar

  Penyelidikan

  Pendidikan &

  Pembangunan

  Sumber Manusia

  2014

  Fakulti

  Pengajian

  Pendidikan,

  Universiti

  Putra

  Malaysia

  15 Okt

  2014

  78

  Roziah Mohd

  Rasdi, Maimunah

  Ismail

  A03681

  The Boundaryless

  Career Experience of

  Practitioners-Turned-

  Academics: Managing

  Their Individual and

  Organizational Careers

  Abstrak

  Seminar

  Penyelidikan

  Pendidikan &

  Pembangunan

  Sumber Manusia

  2014

  Fakulti

  Pengajian

  Pendidikan,

  Universiti

  Putra

  Malaysia

  15 Okt

  2014

 • 79 Maimunah

  Ismail,

  Zoharah Omar

  A0379K

  Organizational

  Identification from the

  Perspective of the

  Intergenerational

  Workforce at Mergers

  and Acquisitions

  Abstrak

  Seminar

  Penyelidikan

  Pendidikan &

  Pembangunan

  Sumber Manusia

  2014

  Fakulti

  Pengajian

  Pendidikan,

  Universiti

  Putra

  Malaysia

  15 Okt

  2014

  80

  Noor Syamilah

  Zakaria,

  Muhammad

  Asyraf Che

  Amat

  A04219

  Counseling Ethics

  Experience: Growing

  toward Better

  Counseling

  Professionals for a

  Brighter Counseling

  Profession

  Abstrak

  Seminar

  Penyelidikan

  Pendidikan &

  Pembangunan

  Sumber Manusia

  2014

  Fakulti

  Pengajian

  Pendidikan,

  Universiti

  Putra

  Malaysia

  15 Okt

  2014

  81

  Noor Syamilah

  Zakaria,

  Muhammad

  Asyraf Che

  Amat

  A04219

  A Preliminary Study:

  Measuring Changes in

  Counseling Ethics

  Education

  Abstrak

  Seminar

  Penyelidikan

  Pendidikan &

  Pembangunan

  Sumber Manusia

  2014

  Fakulti

  Pengajian

  Pendidikan,

  Universiti

  Putra

  Malaysia

  15 Okt

  2014

  82 Rusnani

  Abdul Kadir A00797

  Counsellors in the

  Organizations:

  Employers’

  Perspectives

  Abstrak

  Seminar

  Penyelidikan

  Pendidikan &

  Pembangunan

  Sumber Manusia

  2014

  Fakulti

  Pengajian

  Pendidikan,

  Universiti

  Putra

  Malaysia

  15 Okt

  2014

  83 Lim Ley Koon,

  Asmah Ismail A01842

  Relationship between

  Self-Compassion and

  Emotion Regulation

  among Undergraduate

  Student in UPM

  Abstrak

  Seminar

  Penyelidikan

  Pendidikan &

  Pembangunan

  Sumber Manusia

  2014

  Fakulti

  Pengajian

  Pendidikan,

  Universiti

  Putra

  Malaysia

  15 Okt

  2014

  84

  Nurul Syuhada

  mohd Rosly,

  Jamaludin

  Ahmad

  A02687

  Konsep Kendiri

  Pelajar Kolej

  Kediaman yang

  Mengikuti Pengajian

  Bimbingan dan

  Kaunseling di

  Universiti Putra

  Malaysia

  Abstrak

  Seminar

  Penyelidikan

  Pendidikan &

  Pembangunan

  Sumber Manusia

  2014

  Fakulti

  Pengajian

  Pendidikan,

  Universiti

  Putra

  Malaysia

  15 Okt

  2014

  85

  Asmah Ismail,

  Mohd Raub

  Abdurrahman

  A01842

  Ciri-Ciri Fasilitator

  yang Membantu

  Proses Perkembangan

  dari Perspektif Ahli

  Kelompok

  Abstrak

  Seminar

  Penyelidikan

  Pendidikan &

  Pembangunan

  Sumber Manusia

  2014

  Fakulti

  Pengajian

  Pendidikan,

  Universiti

  Putra

  Malaysia

  15 Okt

  2014

  86 Siti Aishah

  Hassan A03035

  Application of Object

  RelationsFamily

  Therapy (ORFT) for

  Muslim Couples in

  Malaysia

  Abstrak

  Seminar

  Penyelidikan

  Pendidikan &

  Pembangunan

  Sumber Manusia

  2014

  Fakulti

  Pengajian

  Pendidikan,

  Universiti

  Putra

  Malaysia

  15 Okt

  2014

 • 87 Siti Aishah

  Hassan,

  Maznah Baba

  A03035

  Application of Object

  Relation Family

  Therapy (ORFT) for

  Couple Counselling in

  Malaysia

  Abstrak

  Seminar

  Penyelidikan

  Pendidikan &

  Pembangunan

  Sumber Manusia

  2014

  Fakulti

  Pengajian

  Pendidikan,

  Universiti

  Putra

  Malaysia

  15 Okt

  2014

  88

  Maznah Baba,

  Siti Aishah

  Hassan, Robab

  Khosbooii,

  Ahmed Al

  Horany

  A00487

  A review on

  Depression for Clinical

  Mental Health

  Counselling in

  Malaysia

  Abstrak

  Seminar

  Penyelidikan

  Pendidikan &

  Pembangunan

  Sumber Manusia

  2014

  Fakulti

  Pengajian

  Pendidikan,

  Universiti

  Putra

  Malaysia

  15 Okt

  2014

  89

  Othman

  Jailani,

  Maznur Nazila

  Moin,

  Jamaluddin

  Ahmad

  A01022

  Keselarasan antara

  Minat Kerjaya dengan

  Persekitaran Program

  Pengajian

  Abstrak

  Seminar

  Penyelidikan

  Pendidikan &

  Pembangunan

  Sumber Manusia

  2014

  Fakulti

  Pengajian

  Pendidikan,

  Universiti

  Putra

  Malaysia

  15 Okt

  2014

  90

  Othman

  Jailani, Nurul

  Atiyyah Abdul

  Razak,

  Jamaluddin

  Ahmad

  A01022

  Jenis Masalah dalam

  Kalangan Pelajar

  Berisiko

  Abstrak

  Seminar

  Penyelidikan

  Pendidikan &

  Pembangunan

  Sumber Manusia

  2014

  Fakulti

  Pengajian

  Pendidikan,

  Universiti

  Putra

  Malaysia

  15 Okt

  2014

  91

  Aminuddin

  Yusof, Erica E

  Dolinting, Chee

  Chen Soon

  A01857

  Application of Push &

  Pull Theory in Island

  Sport Tourism: A

  Study of Sipadan

  Island, Sabah

  Abstrak

  Seminar

  Penyelidikan

  Pendidikan &

  Pembangunan

  Sumber Manusia

  2014

  Fakulti

  Pengajian

  Pendidikan,

  Universiti

  Putra

  Malaysia

  15 Okt

  2014

  92

  Mimi Aida, M.

  F., Soh Kim

  Geok., Shaffee

  Mohd Daud

  A01791

  Kesan Kekerapan

  Pengajaran Pendidikan

  Jasmani Terhadap

  Tahap Kecergasan

  Murid Sekolah Rendah

  Abstrak

  Seminar

  Penyelidikan

  Pendidikan &

  Pembangunan

  Sumber Manusia

  2014

  Fakulti

  Pengajian

  Pendidikan,

  Universiti

  Putra

  Malaysia

  15 Okt

  2014

  93

  Zeinab Ghiami,

  Kim Geok

  Soh,

  Aminuddin

  Yusof, Omar

  Fauzee Mohd

  Sofian, Ismi

  Arif Ismail

  A01791

  Effectiveness of

  Applying

  Transtheoretical Model

  on Improving Stages

  of Change among

  Iranian Sedentary High

  School Students

  Abstrak

  Seminar

  Penyelidikan

  Pendidikan &

  Pembangunan

  Sumber Manusia

  2014

  Fakulti

  Pengajian

  Pendidikan,

  Universiti

  Putra

  Malaysia

  15 Okt

  2014

  94 Roxana Dev

  Omar Dev,

  Sara Majlcsi

  A01633

  Happiness and Mental

  Health between Aqua

  and Land Athletes in

  Selangor

  Abstrak

  Seminar

  Penyelidikan

  Pendidikan &

  Pembangunan

  Sumber Manusia

  2014

  Fakulti

  Pengajian

  Pendidikan,

  Universiti

  Putra

  Malaysia

  15 Okt

  2014

 • 95

  Ani Mazlina

  Dewi

  Mohamed,

  Saidon Amri,

  Kok Lian Yee,

  Borhannudin

  Abdullah

  A02331

  Faktor yang

  Mempengaruhi Tahap

  Pelaksanaan

  Pendidikan Jasmani di

  Sekolah Rendah di

  Selangor: Satu Kajian

  Rintis

  Abstrak

  Seminar

  Penyelidikan

  Pendidikan &

  Pembangunan

  Sumber Manusia

  2014

  Fakulti

  Pengajian

  Pendidikan,

  Universiti

  Putra

  Malaysia

  15 Okt

  2014

  96

  Tengku

  Fadilah

  Tengku

  Kamalden

  A02762

  Analisis Notasi dalam

  Pemerhatian Pelajar

  dalam Pendidikan

  Jasmani

  Abstrak

  Seminar

  Penyelidikan

  Pendidikan &

  Pembangunan

  Sumber Manusia

  2014

  Fakulti

  Pengajian

  Pendidikan,

  Universiti

  Putra

  Malaysia

  15 Okt

  2014

  97

  Shamsharizal

  Abd. Aziz,

  Saidon Amri,

  Kok Lian Yee,

  Borhannudin

  Abdullah

  A02331

  Peranan Perbezaan

  Daya dalam Kesan

  Manipulasi Fokus

  Penumpuan terhadap

  Pembelajaran

  Kemahiran Lontaran

  Petangue

  Abstrak

  Seminar

  Penyelidikan

  Pendidikan &

  Pembangunan

  Sumber Manusia

  2014

  Fakulti

  Pengajian

  Pendidikan,

  Universiti

  Putra

  Malaysia

  15 Okt

  2014

  98

  Wan Azira Abd

  Aziz

  Borhannudin

  Abdullah

  A02951

  Tahap Perkembangan

  Motor Kasar Kanak-

  Kanak Prasekolah

  Abstrak

  Seminar

  Penyelidikan

  Pendidikan &

  Pembangunan

  Sumber Manusia

  2014

  Fakulti

  Pengajian

  Pendidikan,

  Universiti

  Putra

  Malaysia

  15 Okt

  2014

  99

  Nur Duhaniza

  Md Rusdi,

  Shamsulariffin

  Samsudin,

  Borhannudin

  Abdullah,

  Chee Chen

  Soon

  A02951

  Perubahan Sikap

  Kendiri melalui

  Aktiviti Pendidikan

  Luar di kalangan

  Pelajar Bachelor

  Pendidikan

  (Pendidikan Sekolah

  Rendah) Kepujian

  (PPG)

  Abstrak

  Seminar

  Penyelidikan

  Pendidikan &

  Pembangunan

  Sumber Manusia

  2014

  Fakulti

  Pengajian

  Pendidikan,

  Universiti

  Putra

  Malaysia

  15 Okt

  2014

  100 Shamsudin

  Othman A03183

  Kesusasteraan Melayu

  dalam Akal Budi

  Sosiobudaya

  Bangsanya

  Conference

  Proceedings 596-610

  The 50th

  Aniversary

  Celebration

  International

  Conference

  Hankuk

  University,

  Korea

  15 May

  2014

  101 Shamsudin

  Othman A03183 Sungai Manusiawi

  Conference

  Proceedings 175-176

  University of

  Madras, India

  9-13 Jun

  2014

  102 Shamsudin

  Othman A03183

  Beberapa Percakapan

  Kepada Guruku Majalah Wadah Siswa 2014

 • 103

  Zaidatol

  Akmaliah

  Lope Pihie,

  Afsaneh

  Bagheri, Soaib

  Asimiran

  A00581

  School Leadership and

  Innovative Principals:

  Implications for

  Enhancing Principals'

  Leadership Knowledge

  and Practice

  Conference

  Proceedings 162-167

  10th European

  Conference on

  Management

  Leadership and

  Governance

  Zagreb,

  Republic of

  Croatia

  13-14

  Nov 2014

  104

  Radin Siti

  Aishah Radin

  Rahman,

  Zaidatol

  Akmaliah

  Lope Pihie

  A00581

  Validity and

  Reliability of the

  Social Entrepreneurial

  Personality

  Conference

  Proceedings 506-513

  10th European

  Conference on

  Management

  Leadership and

  Governance

  Zagreb,

  Republic of

  Croatia

  13-14

  Nov 2014

  105

  Merhayati

  Sipon,

  Zaidatol

  Akmaliah

  Lope Pihie

  A00581

  The Role of

  Entrepreneurship

  Education in Human

  Resource Development

  and its Relationships

  with Teacher's

  Pedagogical Content

  Knowledge Practices

  Conference

  Proceedings

  10th European

  Conference on

  Management

  Leadership and

  Governance

  Zagreb,

  Republic of

  Croatia

  13-14

  Nov 2014

  106

  Wan Nur

  Azlina Ibrahim,

  Ab Rahim

  Bakar, Soaib

  Asimiran

  A00647

  Intention of Final Year

  Students in Public

  Skills Training

  Institutes towards

  Entrepreneurship

  Conference

  Proceedings

  International

  Journal of Arts

  and Sciences

  Conference

  Boston, USA

  26-30

  May

  2014

  107 Rahimah

  Jamaluddin A04217

  Pengajaran dan

  Pembelajaran ERT

  Berasaskan Model

  Ekologi

  Abstrak

  Seminar

  Peningkatan

  Profesionalisme

  dalam Bidang

  Ekonomi Rumah

  Tangga 2014

  Infrastructure

  University

  Kuala

  Lumpur

  8 Nov

  2014

  108

  Masitah Hayati

  Mad Isa,

  Suhaida Abdul

  Kadir

  A02047

  Kemahiran Vokasional

  diperlukan Pelajar

  Pendidikan Khas

  Integrasi Bermasalah

  Pembelajaran Sekolah

  Menengah Harian

  Conference

  Proceedings 331-340

  International

  Seminar on

  Technical and

  Vocational

  Education 2014

  (TVEIS 2014)

  Universiti

  Teknologi

  Malaysia,

  Johor Bahru

  25-26

  Ogos

  2014

  109

  Rahimah

  Jamaluddin,

  Arasinah

  Kamis, Anis

  Zakaria,

  Rosnani Jusoh

  A04217

  Pendekatan Ekologi

  dalam Pengajaran

  Mata Pelajaran Teknik

  dan Vokasional

  Conference

  Proceedings 423-431

  International

  Seminar on

  Technical and

  Vocational

  Education 2014

  (TVEIS 2014)

  Universiti

  Teknologi

  Malaysia,

  Johor Bahru

  25-26

  Ogos

  2014

  110

  Arasinah

  Kamis,

  Rahimah

  Jamaluddin,

  Anis Zakaria,

  Rosnani Jusoh

  A04217

  Kompetensi yang

  diperlukan untuk

  Menceburkan Diri

  dalam Bidang

  Keusahawanan di

  Industri Fesyen

  Pakaian

  Conference

  Proceedings 331-340

  International

  Seminar on

  Technical and

  Vocational

  Education 2014

  (TVEIS 2014)

  Universiti

  Teknologi

  Malaysia,

  Johor Bahru

  25-26

  Ogos

  2014

 • 111

  Rahimah

  Jamaluddin,

  Ramlah

  Hamzah,

  Juwariah

  Ahmad

  A04217

  Hubungan antara

  Motivasi Penentuan

  Kendiri dengan

  Tingkah Laku Makan

  Murid Obes

  Conference

  Proceedings 503-508

  International

  Seminar on

  Technical and

  Vocational

  Education 2014

  (TVEIS 2014)

  Universiti

  Teknologi

  Malaysia,

  Johor Bahru

  25-26

  Ogos

  2014

  112

  Ahmad

  Zamani,

  Rahimah

  Jamaluddin

  A04217

  Faktor-Faktor yang

  Menjadi Penentu

  Kepada Kompetensi

  Kerja Guru TVET

  Conference

  Proceedings 519-526

  International

  Seminar on

  Technical and

  Vocational

  Education 2014

  (TVEIS 2014)

  Universiti

  Teknologi

  Malaysia,

  Johor Bahru

  25-26

  Ogos

  2014

  113

  Rosnani

  Jusoh, Siti

  Khadijah

  Misran, Anis

  Zakaria,

  Rahimah

  Jamaluddin,

  Arasinah

  Kamis

  A01906

  Penglibatan Usahawan

  Iks Berasaskan Bidang

  sains Rumah Tangga

  (SRT) dalam

  Perniagaan Secara

  Digital

  Conference

  Proceedings 553-562

  International

  Seminar on

  Technical and

  Vocational

  Education 2014

  (TVEIS 2014)

  Universiti

  Teknologi

  Malaysia,

  Johor Bahru

  25-26

  Ogos

  2014

  114

  Mohd Fauzi Hj.

  Ramlan,

  Azizan

  Asmuni,

  Renuganth

  Varatharajoo,

  Ab Rahim

  Bakar

  A01584

  Technology Innovation

  in Higher Education in

  Malaysia- An Initiative

  of Universiti Putra

  Malaysia

  Abstrak 22

  2014 ASAIHL

  Conference -

  Education

  Innovation for

  the Knowledge-

  based Economy:

  Curriculum,

  Pedagogy and

  Technology

  Nanyang

  Technological

  University,

  Singapore

  3-5 Dis

  2014

  115 Noor Syamilah

  Zakaria A04219

  Measuring Changes in

  Counselling Ethics

  Education: A

  Preliminary Study

  Abstrak 30-31

  2014 ASAIHL

  Conference -

  Education

  Innovation for

  the Knowledge-

  based Economy:

  Curriculum,

  Pedagogy and

  Technology

  Nanyang

  Technological

  University,

  Singapore

  3-5 Dis

  2014

  116 Aida Suraya

  Md. Yunus A00798

  Universiti Putra

  Malaysia: Joining in

  the Fast Lane with

  PutraMOOC

  Abstrak 33

  2014 ASAIHL

  Conference -

  Education

  Innovation for

  the Knowledge-

  based Economy:

  Curriculum,

  Pedagogy and

  Technology

  Nanyang

  Technological

  University,

  Singapore

  3-5 Dis

  2014

 • 117 Nor Aniza

  Ahmad A04244

  Technology and

  Higher Education:

  Using E-tutorial as a

  Pedagogy for

  Innovation and

  Flexible Learning

  Abstrak 39-40

  2014 ASAIHL

  Conference -

  Education

  Innovation for

  the Knowledge-

  based Economy:

  Curriculum,

  Pedagogy and

  Technology

  Nanyang

  Technological

  University,

  Singapore

  3-5 Dis

  2014

  118

  Siti Aishah

  Hassan,

  Ikechukwu

  Uzondinma

  A03035

  Inventing the Gold

  Standard on

  Assessment Across

  Curriculum in

  Educational Studies: A

  Systematic Review

  Abstrak 41

  2014 ASAIHL

  Conference -

  Education

  Innovation for

  the Knowledge-

  based Economy:

  Curriculum,

  Pedagogy and

  Technology

  Nanyang

  Technological

  University,

  Singapore

  3-5 Dis

  2014

  119

  Azizan

  Asmuni,

  Jasmin Arif

  Shah,

  Shayesteh

  Hashemyolia,

  Ahmad Fauzi

  Mohd Ayub,

  Shaffe Mohd

  Daud

  A01584

  Engaging Online

  Learner: The Impact of

  E-learning System at

  Universiti Putra

  Malaysia

  Abstrak 53

  2014 ASAIHL

  Conference -

  Education

  Innovation for

  the Knowledge-

  based Economy:

  Curriculum,

  Pedagogy and

  Technology

  Nanyang

  Technological

  University,

  Singapore

  3-5 Dis

  2014

  120

  Zoharah

  Omar, Suriani

  Ismail, Turiman

  Suandi, Ismi

  Arif Ismail

  A03276

  The Moderating Effect

  of Religious Faith in

  the Relationship

  between Academic

  Dishonesty and Future

  Work Ethics among

  Undergraduates in the

  Public Universities in

  Malaysia

  Conference

  Proceedings 23

  The 13th

  International

  Conference of

  The Asia Chapter

  of AHRD

  Hotel Prima,

  Seoul, Korea

  12-14

  Nov 2014

  121

  Zoharah

  Omar, Salhah

  Salleh, Basima

  Al Arimi, Abu

  Daud Silong,

  Aminah Ahmad

  A03276

  The Relationship

  between Islamic Work

  Ethic and Deviant

  Workplace Behavior

  among Muslim

  Employees in Selected

  Public Service Agency

  Conference

  Proceedings 24

  The 13th

  International

  Conference of

  The Asia Chapter

  of AHRD

  Hotel Prima,

  Seoul, Korea

  12-14

  Nov 2014

  122

  Meliza

  Mohamad,

  Roziah Mohd

  Rasdi

  A03681

  Individual and

  Organizational Factors

  Influencing Career

  Aspiration of Hotel

  Managers

  Conference

  Proceedings 65

  The 13th

  International

  Conference of

  The Asia Chapter

  of AHRD

  Hotel Prima,

  Seoul, Korea

  12-14

  Nov 2014

  123

  Wong Siew

  Chin, Roziah

  Mohd Rasdi

  A03681

  Protean Career of

  Professionals at E & E

  Industry: The

  Moderating Role of

  Career Strategies

  Conference

  Proceedings 24

  The 13th

  International

  Conference of

  The Asia Chapter

  of AHRD

  Hotel Prima,

  Seoul, Korea

  12-14

  Nov 2014

 • 124 Siti Aishah

  Hassan A03035

  Conceptualizing a

  Holistic Model for

  Malaysian Muslim

  Women Wellbeing:

  Implication on

  Counselling Practices

  Conference

  Proceedings

  1st Malaysia

  International

  Counselling

  Conference 2014

  Hilton

  Kuching,

  Sarawak,

  Malaysia

  29-31

  Okt 2014

  125

  Grace

  Tanimoonwo

  Idowu, Siti

  Aishah Hassan

  A03035

  Family Spirituality and

  its Advantageous

  Implications for

  Positive Counselling

  Attitudes among

  Youths

  Conference

  Proceedings

  1st Malaysia

  International

  Counselling

  Conference 2014

  Hilton

  Kuching,

  Sarawak,

  Malaysia

  29-31

  Okt 2014

  126

  Harisa Hawafi,

  Siti Aishah

  Hassan

  A03035

  Sek Siber dalam

  Kalangan Remaja:

  Satu Tinjauan

  Conference

  Proceedings

  1st Malaysia

  International

  Counselling

  Conference 2014

  Hilton

  Kuching,

  Sarawak,

  Malaysia

  29-31

  Okt 2014

  127 Siti Aishah

  Hassan A03035

  Invariance Analysis

  for Establishing

  External Validity of

  Islamic Maternal

  Attachment Model

  Conference

  Proceedings

  International

  Statistical

  Institute Regional

  Statistics

  Conference 2014

  Sasana

  Kijang, Kuala

  Lumpur,

  Malaysia

  16-19

  Nov 2014

  128

  Mas Nida Md.

  Khambari,

  Ahmad Fauzi

  Mohd Ayub

  A04344

  Harnessing ICT for

  Educational

  Development in

  Emerging Developing

  Countries within the

  Asia-Pacific Region

  Conference

  Proceedings 79-80

  The 22nd

  International

  Conference on

  Computer in

  Education

  Nara, Jepun

  30 Nov -

  4 Dis

  2014

  129

  Sousan Baleghi

  Zadeh, Ahmad

  Fauzi Mohd

  Ayub, Rosnaini

  Mahmud,

  Shaffee Mohd

  Daud

  A02360

  Assessing

  Organizational Support

  and System

  Characteristics of

  Learning Management

  System: Views from

  Malaysian Higher

  Education

  Undergraduate Student

  Conference

  Proceedings 90-95

  The 22nd

  International

  Conference on

  Computer in

  Education

  Nara, Jepun

  30 Nov -

  4 Dis

  2014

  130

  Boon See Tan,

  Wong Su

  Luan

  A02361

  Exploring Deep

  Approach to Learning

  for Accounting

  through ICT-

  Supported Learning

  Environment in

  Malaysian Secondary

  Schools: A

  Preliminary Study

  Conference

  Proceedings 96-104

  The 22nd

  International

  Conference on

  Computer in

  Education

  Nara, Jepun

  30 Nov -

  4 Dis

  2014

  131

  Priscilla Moses,

  Tiny Chiu

  Yuen Tey,

  Phaik Kin

  Cheah,

  Timothy Teo,

  Wong Su

  Luan

  A02361

  An Online Survey:

  Studying the

  Antecedents of

  Technology Use

  through the UTAUT

  Model among Arts and

  Science Undergraduate

  Students

  Conference

  Proceedings 135-144

  The 22nd

  International

  Conference on

  Computer in

  Education

  Nara, Jepun

  30 Nov -

  4 Dis

  2014

 • 132 Abu Bakar

  Mohamed

  Razali

  A04218

  Online Manga and

  Anime in Promoting

  Language Learning

  and Literacy Practices

  Conference

  Proceedings 756-761

  The 22nd

  International

  Conference on

  Computer in

  Education

  Nara, Jepun

  30 Nov -

  4 Dis

  2014

  133 Abu Bakar

  Mohamed

  Razali

  A04218

  Online Popular Culture

  in Language Learning:

  Reading and Writing

  Online Fanfiction

  Conference

  Proceedings 762-767

  The 22nd

  International

  Conference on

  Computer in

  Education

  Nara, Jepun

  30 Nov -

  4 Dis

  2014

  134

  Mas Nida Md.

  Khambari,

  Dawnene

  Hassett,

  Michael

  Thomas, Wong

  Su Luan

  A04344

  Interactive

  Whiteboards in

  Classrooms: Debates,

  Issues and Impleding

  Factors

  Conference

  Proceedings 957-962

  The 22nd

  International

  Conference on

  Computer in

  Education

  Nara, Jepun

  30 Nov -

  4 Dis

  2014

  135

  Susan Phua,

  Wong Su

  Luan

  A02361

  Undergraduates' Use

  of the Internet and

  Facebook: A Literature

  Review

  Proceedings 1-7

  Seminar Pasca

  Siswazah dalam

  Pendidikan

  (GREduc 2013)

  Fakulti

  Pengajian

  Pendidikan,

  UPM

  21 Dis

  2014

  136

  Milah Zainal,

  Ramlah

  Hamzah

  A00582

  Kajian Profil Pelajar

  Bidang Pengajian

  Pertanian di Institusi

  Pengajian Tinggi

  Awam di

  Semenanjung Malaysia

  ke arah Kerjaya

  Usahawantani

  Proceedings 8-13

  Seminar Pasca

  Siswazah dalam

  Pendidikan

  (GREduc 2013)

  Fakulti

  Pengajian

  Pendidikan,

  UPM

  21 Dis

  2014

  137

  Faridah

  Samsudin,

  Zaidatol

  Akmaliah

  Lope Pihie

  A00581

  Teknik Pengajaran dan

  Hubungannya dengan

  Tingkah Laku Inovasi

  Keusahawanan

  Proceedings 14-17

  Seminar Pasca

  Siswazah dalam

  Pendidikan

  (GREduc 2013)

  Fakulti

  Pengajian

  Pendidikan,

  UPM

  21 Dis

  2014

  138

  Hassan

  Mirzajani,

  Mokhtar Dato

  Hj. Nawawi,

  Ahmad Fauzi

  Mohd Ayub,

  Rosnaini

  Mahmud

  A00911

  Conditions that

  Contributing the

  Utilization and

  Implementation of

  Educational

  Innovations at Higher

  Education: A Review

  of the Literature

  Proceedings 25-33

  Seminar Pasca

  Siswazah dalam

  Pendidikan

  (GREduc 2013)

  Fakulti

  Pengajian

  Pendidikan,

  UPM

  21 Dis

  2014

  139

  Umarbizi

  Bulama, Shaffe

  Mohd Daud,

  Rosnaini

  Mahmud

  A03153

  Determinants Analysis

  of E-Library

  Implementation among

  Librarians and Staff in

  Nigeria

  Proceedings 34-38

  Seminar Pasca

  Siswazah dalam

  Pendidikan

  (GREduc 2013)

  Fakulti

  Pengajian

  Pendidikan,

  UPM

  21 Dis

  2014

 • 140

  Genty, Kabiru

  Ishola,

  Khairuddin

  Idris

  A00935

  Entrepreneurial

  Training Model, A

  Predictor to

  Entrepreneurs'

  Success: The

  Contending Viewpoint

  Proceedings 39-52

  Seminar Pasca

  Siswazah dalam

  Pendidikan

  (GREduc 2013)

  Fakulti

  Pengajian

  Pendidikan,

  UPM

  21 Dis

  2014

  141

  Ajidan Abu

  Yamin,

  Ramlah

  Hamzah,

  Mohd Ibrahim

  Nazri

  A00582

  Kerangka Konsep

  Kajian Keterlibatan

  Pelajar dalam Proses

  Pengajaran

  Mempengaruhi Minat

  dalam Pemilihan

  Kerjaya Pelajar

  Pertanian

  Proceedings 53-59

  Seminar Pasca

  Siswazah dalam

  Pendidikan

  (GREduc 2013)

  Fakulti

  Pengajian

  Pendidikan,

  UPM

  21 Dis

  2014

  142

  Mei Lick

  Cheok, Wong

  Su Luan

  A02361

  Technological,

  Pedagogical and

  Content Knowledge

  Unfolded: A Case

  Study

  Proceedings 60-65

  Seminar Pasca

  Siswazah dalam

  Pendidikan

  (GREduc 2013)

  Fakulti

  Pengajian

  Pendidikan,

  UPM

  21 Dis

  2014

  143

  Sani Yakubu

  Gombe,

  Turiman

  Suandi, Ismi

  Arif Ismial

  A00661

  Self-help Groups

  (SHGS) as a Tool for

  Poverty Reduction

  among Rural Youth in

  Gombe State

  Proceedings 66-70

  Seminar Pasca

  Siswazah dalam

  Pendidikan

  (GREduc 2013)

  Fakulti

  Pengajian

  Pendidikan,

  UPM

  21 Dis

  2014

  144

  Nurulain

  Shariffudin,

  Roziah Mohd

  Rasdi

  A03681

  Faktor yang

  Mempengaruhi

  Pemindahan Latihan

  dalam Kalangan

  Kakitangan Akademik

  Sebuah Kolej Swasta

  di Lembah Klang

  Proceedings 71-79

  Seminar Pasca

  Siswazah dalam

  Pendidikan

  (GREduc 2013)

  Fakulti

  Pengajian

  Pendidikan,

  UPM

  21 Dis

  2014

  145

  Suriati

  Sulaiman,

  Tajularipin

  Sulaiman

  A02765

  Measuring

  Implementation of

  Standards-Based

  English Language

  Curriculum in

  Malaysian Primary

  Schools using

  Concerns-Based

  Adoption Model

  (CBAM)

  Proceedings 80-89

  Seminar Pasca

  Siswazah dalam

  Pendidikan

  (GREduc 2013)

  Fakulti

  Pengajian

  Pendidikan,

  UPM

  21 Dis

  2014

  146

  Chun Cheng

  Chuan,

  Aminuddin

  Yusof, Chee

  Chen Soon,

  Maria Chong

  Abdullah

  A01857

  Faktor-faktor

  Penglibatan Aktiviti

  Sukan Rekreasi dalam

  Kalangan Murid

  Sekolah Menengah

  Proceedings 90-97

  Seminar Pasca

  Siswazah dalam

  Pendidikan

  (GREduc 2013)

  Fakulti

  Pengajian

  Pendidikan,

  UPM

  21 Dis

  2014

 • 147

  Yong See

  Chen, Roziah

  Mohd Rasdi

  A03681

  Talent Retention in

  Organization: A

  Review of Predictors

  and Moderator

  Proceedings 98-106

  Seminar Pasca

  Siswazah dalam

  Pendidikan

  (GREduc 2013)

  Fakulti

  Pengajian

  Pendidikan,

  UPM

  21 Dis

  2014

  148 Azraai Othman,

  Othman Talib A01023

  Meaningful Learning

  in Organic Chemistry:

  A Theoretical

  Framework

  Proceedings 107-111

  Seminar Pasca

  Siswazah dalam

  Pendidikan

  (GREduc 2013)

  Fakulti

  Pengajian

  Pendidikan,

  UPM

  21 Dis

  2014

  149

  Ganthimathi

  Thenrengan,

  Ahmad Fauzi

  Mohd Ayub

  A02360

  Keberkesanan

  Pembelajaran

  Koperatif Terhadap

  Pencapaian Matematik

  di Sekolah Rendah

  Proceedings 112-116

  Seminar Pasca

  Siswazah dalam

  Pendidikan

  (GREduc 2013)

  Fakulti

  Pengajian

  Pendidikan,

  UPM

  21 Dis

  2014

  150

  Fazilah Razali,

  Nurzatulshima

  Kamarudin

  A02524

  Penggunaan Frog VLE

  sebagai Inovasi dalam

  Pengajaran dan

  Pembelajaran

  Proceedings 117-124

  Seminar Pasca

  Siswazah dalam

  Pendidikan

  (GREduc 2013)

  Fakulti

  Pengajian

  Pendidikan,

  UPM

  21 Dis

  2014

  151

  Nor Intan Adha

  Hafit, Azizan

  Asmuni,

  Khairuddin

  Idris, Nor

  Wahiza Abdul

  Wahat

  A01584

  Organizational Culture

  and its Effect on

  Organizational

  Innovativeness: A

  Proposed Framwork

  for Malaysian Higher

  Education Institution

  Proceedings 125-130

  Seminar Pasca

  Siswazah dalam

  Pendidikan

  (GREduc 2013)

  Fakulti

  Pengajian

  Pendidikan,

  UPM

  21 Dis

  2014

  152

  Nurul Hafiza

  Ismail, Ahmad

  Fauzi Mohd

  Ayub, Wong

  Su Luan

  A02360

  Tujuan Penggunaan

  Internet dalam

  Kalangan Murid

  Sekolah

  Proceedings 131-138

  Seminar Pasca

  Siswazah dalam

  Pendidikan

  (GREduc 2013)

  Fakulti

  Pengajian

  Pendidikan,

  UPM

  21 Dis

  2014

  153

  Ranndol Juni,

  Nurzatulshima

  Kamarudin

  A02524

  Inovasi ICT dalam

  Pengajaran dan

  Pembelajaran Subjek

  Kadazandusun

  Proceedings 139-144

  Seminar Pasca

  Siswazah dalam

  Pendidikan

  (GREduc 2013)

  Fakulti

  Pengajian

  Pendidikan,

  UPM

  21 Dis

  2014

  154

  Muhamad

  Ammar

  Kamilin,

  Samsilah

  Roslan

  A02213

  Efikasi Kendiri Kreatif

  Pelajar Kemahiran

  Bidang Multimedia di

  Institusi Latihan

  Jabatan Tenaga

  Manusia, Malaysia

  Proceedings 145-154

  Seminar Pasca

  Siswazah dalam

  Pendidikan

  (GREduc 2013)

  Fakulti

  Pengajian

  Pendidikan,

  UPM

  21 Dis

  2014

  155

  Marsilah Anum

  Marham,

  Nurzatulshima

  Kamrudin

  A02524

  Integration of

  Information Computer

  Technology (ICT) in

  Teaching and Learning

  Process: Issues and

  Concern

  Proceedings 155-161

  Seminar Pasca

  Siswazah dalam

  Pendidikan

  (GREduc 2013)

  Fakulti

  Pengajian

  Pendidikan,

  UPM

  21 Dis

  2014

 • 156

  Suresh Kumar

  Kuppusamy,

  Tajularipin

  Sulaiman

  A02765

  Kompetensi Guru-

  Guru Program

  Pendidikan Khas

  Integrasi dalam

  Pengajaran Kelas

  PPKI di Daerah

  Seremban

  Proceedings 162-168

  Seminar Pasca

  Siswazah dalam

  Pendidikan

  (GREduc 2013)

  Fakulti

  Pengajian

  Pendidikan,

  UPM

  21 Dis

  2014

  157

  Lee Tze Jiun,

  Nurzatulshima

  Kamarudin,

  Aminuddin

  Hassan,

  Othman Talib

  A02524

  Inquiry-Based

  Learning in Laboratory

  Science

  Proceedings 169-174

  Seminar Pasca

  Siswazah dalam

  Pendidikan

  (GREduc 2013)

  Fakulti

  Pengajian

  Pendidikan,

  UPM

  21 Dis

  2014

  158

  Amsah Arase,

  Nurzatulshima

  Kamarudin,

  Aminuddin

  Hassan

  A02524

  The Teaching of

  Higher Order thinking

  Skill (HOTS) in

  Science Education

  Proceedings 180-187

  Seminar Pasca

  Siswazah dalam

  Pendidikan

  (GREduc 2013)

  Fakulti

  Pengajian

  Pendidikan,

  UPM

  21 Dis

  2014

  159

  Gajathiswari

  Vejian,

  Nurzatilshima

  Kamrudin,

  Suhaida Abdul

  Kadir

  A02524

  School Creative

  Climate and Teaching

  for Creativity among

  Integrated Living

  Skills Teachers

  Proceedings 188-196

  Seminar Pasca

  Siswazah dalam

  Pendidikan

  (GREduc 2013)

  Fakulti

  Pengajian

  Pendidikan,

  UPM

  21 Dis

  2014

  160

  Dayang Kartini

  Abang Ibrahim,

  Nor Wahiza

  Abdul Wahat,

  Turiman

  Suandi, Roziah

  Mohd Rasdi

  A03589

  Retirement

  Preparation:

  Integration of Holistic

  Life Planning

  Proceedings 188-196

  Seminar Pasca

  Siswazah dalam

  Pendidikan

  (GREduc 2013)

  Fakulti

  Pengajian

  Pendidikan,

  UPM

  21 Dis

  2014

  161

  Jazilah Jaafar,

  Siti Aishah

  Hassan,

  Ahmad Fauzi

  Mohd Ayub

  A03035

  Seks Siber dan

  Kemurungan dalam

  Kalangan Remaja

  Lewat Usia: Satu

  Tinjauan

  Proceedings 204-215

  Seminar Pasca

  Siswazah dalam

  Pendidikan

  (GREduc 2013)

  Fakulti

  Pengajian

  Pendidikan,

  UPM

  21 Dis

  2014

  162

  Siti Solehah

  Ibrahim, Umi

  Kalthom Abd

  Manaf, Ady

  Hameme Nor

  Azman,

  Fathiyah Mohd

  Fakhruddin,

  Nor Hayati

  Alwi, Fadzilah

  Abd Rahman,

  Hafizah

  Zulkifli

  A03956

  Ciri-Ciri Sahsiah

  Pelajar Pintar Cerdas

  di Maktab Rendah

  Sains MARA Ulul

  Albab

  Proceedings 222-226

  Seminar Pasca

  Siswazah dalam

  Pendidikan

  (GREduc 2013)

  Fakulti

  Pengajian

  Pendidikan,

  UPM

  21 Dis

  2014

 • 163

  Saraswathy

  Subiamaniam,

  Nur Surayyah

  Madhubala

  Abdullah

  A02036

  Masalah Eksploitasi

  dan Etika Pengiklanan:

  Satu Perspektif tentang

  Isu Pendidikan Etika

  untuk Pengamal Media

  Proceedings 227-233

  Seminar Pasca

  Siswazah dalam

  Pendidikan

  (GREduc 2013)

  Fakulti

  Pengajian

  Pendidikan,

  UPM

  21 Dis

  2014

  164

  Azadeh Zarei,

  Aminuddin

  Yusof

  A01857

  Assessing Sport

  Tourists' Overall

  Satisfaction: A Study

  of ISTAFF Super

  Series Tournament

  Proceedings 234-243

  Seminar Pasca

  Siswazah dalam

  Pendidikan

  (GREduc 2013)

  Fakulti

  Pengajian

  Pendidikan,

  UPM

  21 Dis

  2014

  165

  Azleen

  Shahaida Mohd

  Azhar, Ab

  Rahim Bakar

  A00647

  Kesediaan Guru

  Vokasional

  Menghadapi

  Perubahan Organisasi

  dan Kesan terhadap

  Komitmen Guru

  Proceedings 244-248

  Seminar Pasca

  Siswazah dalam

  Pendidikan

  (GREduc 2013)

  Fakulti

  Pengajian

  Pendidikan,

  UPM

  21 Dis

  2014

  166

  Kalaiselvi

  Ettikan, Nur

  Surayyah

  Madhubala

  Abdullah

  A02036

  Keperluan Guru

  Cemerlang Menguasai

  Aspek-aspek

  Kandungan dalam

  Pendidikan Moral dan

  Implikasinya

  Proceedings 249-253

  Seminar Pasca

  Siswazah dalam

  Pendidikan

  (GREduc 2013)

  Fakulti

  Pengajian

  Pendidikan,

  UPM

  21 Dis

  2014

  167

  Andrew Anak

  Emparan,

  Rozita

  Radhiah Said

  A04278

  Aplikasi Teori

  Kecerdasan Pelbagai

  dalam Pengajaran

  Pantun Menggunakan

  Kaedah Didik Hibur

  Proceedings 259-265

  Seminar Pasca

  Siswazah dalam

  Pendidikan

  (GREduc 2013)

  Fakulti

  Pengajian

  Pendidikan,

  UPM

  21 Dis

  2014

  168

  Samsilah

  Roslan,

  Nurmaimanah

  Ab Jalil, Maria

  Chong

  Abdullah

  A02213

  Perspektif Masa dan

  Pencapaian Akademik

  Pelajar Aliran Sains

  Daerah Hulu Langat

  Proceedings 266-275

  Seminar Pasca

  Siswazah dalam

  Pendidikan

  (GREduc 2013)

  Fakulti

  Pengajian

  Pendidikan,

  UPM

  21 Dis

  2014

  169

  Affero Ismail,

  Norhasni

  Zainal

  Abiddin

  A02854

  The Supervision's

  Relationship of

  Student-Supervisor in

  a Malaysian Technical

  and Vocational

  Education and

  Training Institution: A

  Preliminary Study

  Proceedings 276-280

  Seminar Pasca

  Siswazah dalam

  Pendidikan

  (GREduc 2013)

  Fakulti

  Pengajian

  Pendidikan,

  UPM

  21 Dis

  2014

  170

  Tan Soo Hun,

  Nur Surayyah

  Madhubala

  Abdullah

  A02036

  Hubungan antara

  Penaakulan Moral

  dengan Tingkah Laku

  Moral dan

  Persahabatan sebagai

  Moderator

  Proceedings 281-285

  Seminar Pasca

  Siswazah dalam

  Pendidikan

  (GREduc 2013)

  Fakulti

  Pengajian

  Pendidikan,

  UPM

  21 Dis

  2014

 • 171

  Norfadhilah

  Mahdi,

  Shamsudin

  Othman

  A03183

  Keberkesanan Teks

  Pantun Perpaduan

  Tingkatan 2 dalam

  Memenuhi tuntutan

  Kurikulum Bahasa

  Melayu Sekolah

  Menengah (KBSM)

  Proceedings 286-292

  Seminar Pasca

  Siswazah dalam

  Pendidikan

  (GREduc 2013)

  Fakulti

  Pengajian

  Pendidikan,

  UPM

  21 Dis

  2014

  172

  Mohd Fadzil

  Mohd Rosdi,

  Suhaida Abdul

  Kadir, Mohd

  Ibrahim Nazri

  A02047

  Tahap Penguasaan dan

  Perbandingan antara

  Jantina Kemahiran

  Pemikiran Kritis

  Murid Tingkatan Dua

  dalam Mata Pelajaran

  Kemahiran Hidup

  (KHB)

  Proceedings 293-298

  Seminar Pasca

  Siswazah dalam

  Pendidikan

  (GREduc 2013)

  Fakulti

  Pengajian

  Pendidikan,

  UPM

  21 Dis

  2014

  173

  Maran Anak

  Ramping, Umi

  Kalthom

  Abdul Manaf,

  Fadzilah Abdul

  Rahman

  A03956

  Penilaian Pelaksanaan

  Kurikulum Sejarah

  STPM Sistem Modular

  Proceedings 299-304

  Seminar Pasca

  Siswazah dalam

  Pendidikan

  (GREduc 2013)

  Fakulti

  Pengajian

  Pendidikan,

  UPM

  21 Dis

  2014

  174

  Nor Idayu

  Azmi, Rosnani

  Jusoh

  A01906

  Pembelajaran Ilmu

  Keusahawanan di

  Peringkat Universiti

  dan cabaran terhadap

  Kejayaan Seseorang

  Usahawan

  Proceedings 305-310

  Seminar Pasca

  Siswazah dalam

  Pendidikan

  (GREduc 2013)

  Fakulti

  Pengajian

  Pendidikan,

  UPM

  21 Dis

  2014

  175

  Muhammed

  Zainul,

  Fadzilah Abd.

  Rahman,

  Abdullah Mat

  Rashid

  A01938

  Strategi Pembelajaran

  Bahasa Perancis dalam

  Kalangan Pelajar

  Tingkatan Dua di

  Sekolah Berasmara

  Penuh

  Proceedings 311-323

  Seminar Pasca

  Siswazah dalam

  Pendidikan

  (GREduc 2013)

  Fakulti

  Pengajian

  Pendidikan,

  UPM

  21 Dis

  2014

  176

  Nurul Shahida

  Hamdan,

  Aminuddin

  Yusof

  A01857

  Persepsi Pelancong

  Sukan terhadap

  Langkawi sebagai

  destinasi Pelancongan

  Sukan

  Proceedings 324-328

  Seminar Pasca

  Siswazah dalam

  Pendidikan

  (GREduc 2013)

  Fakulti

  Pengajian

  Pendidikan,

  UPM

  21 Dis

  2014

  177

  Noorul ‘Ain

  Md Shariff,

  Suhaida Abdul

  Kadir

  A02047

  Penilaian Program

  Pendidikan Kolej

  Komuniti di Malaysia:

  Pendekatan Kaedah

  Penilaian Program

  Proceedings 329-332

  Seminar Pasca

  Siswazah dalam

  Pendidikan

  (GREduc 2013)

  Fakulti

  Pengajian

  Pendidikan,

  UPM

  21 Dis

  2014

  178

  Noorzailiza

  Zainal Abidin,

  Rozita

  Radhiah Said

  A04278

  Keberkesanan

  Penggunaan Kaedah

  Imbakup dan Peta Alir

  I-Think dalam

  Meningkatan

  Penulisan Karangan

  Rangsangan Bahasa

  Melayu

  Proceedings 333-340

  Seminar Pasca

  Siswazah dalam

  Pendidikan

  (GREduc 2013)

  Fakulti

  Pengajian

  Pendidikan,

  UPM

  21 Dis

  2014

 • 179

  Nurhazimah

  Kusnin, Roziah

  Mohd Rasdi

  A03681

  Telent Retention in

  Manufacturing Sector:

  A Review of

  Predictors and

  Mediator

  Proceedings 341-348

  Seminar Pasca

  Siswazah dalam

  Pendidikan

  (GREduc 2013)

  Fakulti

  Pengajian

  Pendidikan,

  UPM

  21 Dis

  2014

  180

  Roslan Mat

  Piah, Chin Mei

  Keong, Chong

  Yeat Eng, Lee

  Phaik Gaik,

  Jamaludin

  Ahmad

  A02687

  Tahap Kecerdasan

  Emosi dan

  Hubungannya dengan

  Pencapaian Akademik

  dalam Kalangan Guru

  Pelatih PISMP Institut

  Pendidikan Guru

  Proceedings 349-356

  Seminar Pasca

  Siswazah dalam

  Pendidikan

  (GREduc 2013)

  Fakulti

  Pengajian

  Pendidikan,

  UPM

  21 Dis

  2014

  181

  Samah Hatem

  Al-Maki, Abu

  Daud Silong,

  Nor Wahiza

  Abdul Wahat,

  Khairuddin

  Idris, Mina

  Abbasiyannejad

  A0391K

  University Leadership

  Practices among

  Muslim Women

  Academic Leaders

  Proceedings 357-363

  Seminar Pasca

  Siswazah dalam

  Pendidikan

  (GREduc 2013)

  Fakulti

  Pengajian

  Pendidikan,

  UPM

  21 Dis

  2014

  182

  Teh Pei Ling,

  Zaidatol

  Akmaliah

  Lope Pihie,

  Soaib

  Asimiran, Foo

  Say Fooi

  A00581

  Revisiting the Validity

  and Realibility of

  Teacher Efficacy in

  Malaysia

  Proceedings 364-369

  Seminar Pasca

  Siswazah dalam

  Pendidikan

  (GREduc 2013)

  Fakulti

  Pengajian

  Pendidikan,

  UPM

  21 Dis

  2014

  183

  Thava Malar,

  Norlizah Che

  Hassan

  A03410

  The Relationship

  between Motivation

  and Academic

  Achievement among

  Orang Asli Students

  Proceedings 370-379

  Seminar Pasca

  Siswazah dalam

  Pendidikan

  (GREduc 2013)

  Fakulti

  Pengajian

  Pendidikan,

  UPM

  21 Dis

  2014

  184

  Yusri Abdullah,

  Rosnaini

  Mahmud,

  Habibah Ab.

  Jalil, Shaffe

  Mohd Daud

  A02052

  Kerangka Teori bagi

  Permainan Komputer

  Menyelesaikan

  Masalah Pecahan

  Proceedings 380-390

  Seminar Pasca

  Siswazah dalam

  Pendidikan

  (GREduc 2013)

  Fakulti

  Pengajian

  Pendidikan,

  UPM

  21 Dis

  2014

  185

  Abdul Rawuf

  Hussein,

  Rusnani

  Abdul Kadir,

  Muna Adlina

  Adnan

  A00797

  Group Guidance

  Concept and

  Framework: A Review

  of Literature

  Proceedings 391-395

  Seminar Pasca

  Siswazah dalam

  Pendidikan

  (GREduc 2013)

  Fakulti

  Pengajian

  Pendidikan,

  UPM

  21 Dis

  2014

  186

  Baharak

  Talebloo,

  Ramli Basri

  A03232

  Transformational

  Leadership: Its Nature

  and Antecedents at

  Schools

  Proceedings 396-401

  Seminar Pasca

  Siswazah dalam

  Pendidikan

  (GREduc 2013)

  Fakulti

  Pengajian

  Pendidikan,

  UPM

  21 Dis

  2014

 • 187

  Choo Kow

  Hing Peter,

  Rosnaini

  Mahmud,

  Shaffe Mohd

  Daud, Ahmad

  Fauzi Mohd

  Ayub

  A02052

  Playing Computer

  Games and its

  Relationship with

  Critical Thinking

  Skills of

  Undergraduates

  Proceedings 402-407

  Seminar Pasca

  Siswazah dalam

  Pendidikan

  (GREduc 2013)

  Fakulti

  Pengajian

  Pendidikan,

  UPM

  21 Dis

  2014

  188

  Jiani Jaman,

  Fadzilah Abd

  Rahman,

  Roselan Baki,

  Mohd Safee

  Daud

  A01938

  Pelaksanaan Program

  Pemulihan Khas

  Bahasa Melayu Tahap

  2 di Sekolah Rendah

  Proceedings 408-413

  Seminar Pasca

  Siswazah dalam

  Pendidikan

  (GREduc 2013)

  Fakulti

  Pengajian

  Pendidikan,

  UPM

  21 Dis

  2014

  189

  Merhayati

  Sipon,

  Zaidatol

  Akmaliah

  Lope Pihie,

  Fadzilah Abd

  Rahman, Umi

  Kalthom Abdul

  Manaf

  A00581

  Relationship between

  Entrepreneurial

  Personality and

  Entrepreneurial

  Intention among

  Students at Kuala

  Lumpur Community

  College

  Proceedings 414-422

  Seminar Pasca

  Siswazah dalam

  Pendidikan

  (GREduc 2013)

  Fakulti

  Pengajian

  Pendidikan,

  UPM

  21 Dis

  2014

  190

  Mona Adlina

  Adanan, Abdul

  Rawuf Hussain,

  Rusnani

  Abdul Kadir

  A00797

  Identification of

  Career Competencies

  Measurement for

  Unskilled Production

  Workers in

  Manufacturing Sector

  Proceedings 423-427

  Seminar Pasca

  Siswazah dalam

  Pendidikan

  (GREduc 2013)

  Fakulti

  Pengajian

  Pendidikan,

  UPM

  21 Dis

  2014

  191

  Zaharuddin

  Abdul Kadir,

  Ab Rahim

  Bakar,

  Abdullah Mat

  Rashid

  A00647

  Kemahiran

  Employability dalam

  Kalangan Pelajar di

  Kolej Komuniti dan

  Institut Kemahiran

  Belia Negara

  Proceedings 428-434

  Seminar Pasca

  Siswazah dalam

  Pendidikan

  (GREduc 2013)

  Fakulti

  Pengajian

  Pendidikan,

  UPM

  21 Dis

  2014

  192

  Siti Rohani

  Ahmad, Rozita

  Radhiah Said,

  Fadzilah Abd

  Rahman

  A04278

  Persepsi Guru Bahasa

  Melayu Terhadap

  Penggunaan Microsoft

  Office Power Point

  dalam Pengajaran dan

  Pembelajaran untuk

  Meningkatkan Potensi

  Membaca Murid

  LINUS Daerah Port

  Dickson

  Proceedings 435-439

  Seminar Pasca

  Siswazah dalam

  Pendidikan