Kemahiran Berfikir Aras Tinggi.pptx

 • View
  234

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Kemahiran Berfikir Aras Tinggi.pptx

 • 8/14/2019 Kemahiran Berfikir Aras Tinggi.pptx

  1/39

  KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

  KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

  KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGIHIGHER ORDER THINKING SKILLS (HOTS)

  MEMBUDAYAKAN KEMAHIRAN BERFIKIR

  Penghargaan

  Bahan ini dibangunkan dan diterjemahkan berdasar nota kursus yang

  dikendalikan oleh Kestrel Education, United Kingdom

 • 8/14/2019 Kemahiran Berfikir Aras Tinggi.pptx

  2/39

  KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

  KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA2

  HASIL

  Dalam bengkel ini,kita akan meneroka ...

  Soalan,soalan,

  soalan

  Soalan yang berkesan

  Bagaimana soalanmenjanakan pemikiran

  Blooms taxonomy and higher order

  thinking

  Taksonomi Bloom danpemikiran aras tinggi

  Menggunakan soalandengan berkesan

 • 8/14/2019 Kemahiran Berfikir Aras Tinggi.pptx

  3/39

  KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

  KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA3

  Untuk menilai pengetahuan sedia ada

  Untuk menimbulkan minat

  Untuk membina pemahaman

  Untuk membina sikap dan penghayatan

  Untuk mengukuhkan pembelajaran

  Untuk merangsang pemikiran kritikal

  TUJUAN MENYOAL

 • 8/14/2019 Kemahiran Berfikir Aras Tinggi.pptx

  4/39

  KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

  KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA4

  Untuk menilai pembelajaran dankemajuan murid

  Untuk menjelaskan pemikiran

  Untuk mencari sebab atau penjelasan

  Untuk meneroka pandangan alternatif

  Untuk menguji implikasi dan akibat

  TUJUAN MENYOAL

 • 8/14/2019 Kemahiran Berfikir Aras Tinggi.pptx

  5/39

  KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

  KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA5

  Bermatlamat (diminta untuk mencapai tujuan tertentu) Dinyatakan denganjelas (murid memahami apa yang

  dimaksudkan)

  Ringkas(dinyatakan dengan beberapa perkataan yangmungkin)

  Memprovokasipemikiran (merangsang pemikiran dantindak balas)

  Menyoal siasat (melibatkan urutan atau soalan yangmembimbing dan terperinci)

  Skop terhad(soalan yang bercapah akan mengelirukan)

  Disesuaikan dengan tahap kelas (wajar dan berbeza)

  Art Costa and Bena Kallick

  Soalan yang berkesan adalah:

 • 8/14/2019 Kemahiran Berfikir Aras Tinggi.pptx

  6/39

  KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

  KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA6

  Pilih soalan yang paling mencabar

  yang telah ditimbulkan dalam kumpulananda (4 orang) - dan justifikasikan

  jawapan anda

  Bersedia untuk berkongsi soalan dan

  pemikiran anda dengan semua

 • 8/14/2019 Kemahiran Berfikir Aras Tinggi.pptx

  7/39

  KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIAKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA7

  Soalan perlu:DirancangLogik dan berturutan

  Ditujukan kepada seluruh kelas / kumpulanMemberi murid masa untuk berfikir

  Seimbang antara fakta dan pemikiran

  Tidak berulang

  Ditanya dalam nada perbualanDireka untuk mendapatkan maklum balas yang

  berterusan

  AMALAN YANG BAIK UNTUK GURU-GURU

 • 8/14/2019 Kemahiran Berfikir Aras Tinggi.pptx

  8/39

  KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIAKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA8

  "Jika kita mengharapkan murid untukmelibatkan diri dalam proses pemikiranyang lebih kreatif dan merangsangkan,kita sebagai guru mesti menggalakkanmurid bertanya soalan aras yang lebih

  tinggi."Karron G Lewis ~ Centre for Teaching Effectiveness,

  University of Texas

  MEMBINA SOALAN

 • 8/14/2019 Kemahiran Berfikir Aras Tinggi.pptx

  9/39

  KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIAKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA9

  Kajian menunjukkan bahawa:

  Guru menggunakan lebih daripada 70% soalan

  jenis mengingat semasa pengajaran mereka

  Guru terlalu menekankan soalan fakta dalamujian dan peperiksaan

  Soalan dalam buku teks kebanyakannya adalah

  jenis ingatan atau fakta.Karron G Lewis ~ Centre for Teaching Effectiveness,

  University of Texas

  MEMBINA SOALAN

 • 8/14/2019 Kemahiran Berfikir Aras Tinggi.pptx

  10/39

  KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIAKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA10

  Penyoalanyang berkesan adalah satu aset yangpenting bagi setiap guru. Sama seperti seorangmekanik yang baik memilih alat yang tepat untuk

  kerja dan menggunakannya dengan betul.Seorang guru yang baik menggunakan soalanyang sesuai dengan tahap murid dan teknikpenyoalan yang baik. "

  William G Camp

  Virginia Polytechnic Institute and State University

  MEMBINA SOALAN

 • 8/14/2019 Kemahiran Berfikir Aras Tinggi.pptx

  11/39

  KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIAKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA11

  Aturkan kad mengikut hirarki.

  Bersedia untuk berkongsi pemikiran anda untuk

  menjelaskan hirarki anda.

  TUGASAN

 • 8/14/2019 Kemahiran Berfikir Aras Tinggi.pptx

  12/39

  KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIAKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA12

  Oliver Wendell - HolmesTerdapat intelek aras satu, intelek aras dua, dan

  intelek aras tiga dengan jendela langit ......

  Mereka yang mengumpul fakta tanpa sebarang tujuan

  dikategorikan sebagai para intelek aras satu

  Para intelek aras dua akan membanding beza,

  menaakul, membuat kesimpulan dengan

  menggunakan fakta-fakta yang dikumpul.

  Mereka yang berada di intelek aras ketigaberupaya

  untuk membuat tanggapan, berimaginasi, meramal dan

  mereka diterangi dari cahaya yang masuk melalui

  jendela langit

 • 8/14/2019 Kemahiran Berfikir Aras Tinggi.pptx

  13/39

  KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIAKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA13

  INTELEK 3 ARAS

  Terdapat intelektual aras satu, aras

  dua dan aras tiga dengan jendela

  langit.

  Para intelektual aras satu.

  Soalan jenis mengumpul fakta tanpa

  sebarang tujuan

  Para intelektual aras dua Soalan

  membanding beza, menaakul,

  membuat kesimpulan denganmenggunakan fakta-fakta yang

  dikumpul.

  Para intelektual aras ketiga

  Soalan membuat tanggapan,

  berimaginasi, meramal dan merekaditerangi dari cahaya yang masuk

  melalui jendela langit

 • 8/14/2019 Kemahiran Berfikir Aras Tinggi.pptx

  14/39

  KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIAKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA14

  O

  UT

  P

  U

  T

  MENGAPLIKASI

  MEMPROSES

  MENGUMPUL

  P

  R

  O

  S

  E

  S

  I

  N

  P

  U

  T

  Intelek 3 Aras

  Kaji ketiga-tiga aras, terangkan apa yang dimaksudkan dengan :

 • 8/14/2019 Kemahiran Berfikir Aras Tinggi.pptx

  15/39

  KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIAKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA15

  MENGAPLIKASI

  MEMPROSES

  MENGUMPUL

  P

  R

  OS

  E

  S

  I

  N

  PU

  T

  O

  U

  TP

  U

  T

  menilai, menggeneralisasi,mengimaginasi, mempertimbang,

  menentukan, membuat spekulasi,sekiranya . maka, mengaplikasiprinsip, membuat hipotesis, meramal,mencetus idea

  membanding beza, menerangkan mengapa,

  memberi sebab, mengelas, mentafsir,menganalis, membuat kesimpulan,membuat turutan, mensintesis, membuatanalogi

  melengkap, mengira, mendefinisi,

  menggambar, mengenal pasti,menyenarai, menyesuai, menama,memerhati, memilih, melafaz, mengimbas

  Intelek 3 Aras

 • 8/14/2019 Kemahiran Berfikir Aras Tinggi.pptx

  16/39

  KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIAKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA16

  Benjamin Bloom membangunkan taksonomi beliau pada

  tahun 1950an

  Ia adalah suatu hierarki enam peringkat perkembanganpemikiran yang menjadi semakin kompleks danmencabar.

  Tahap pemikiran boleh digunakan untuk membinasoalan yang merentasi semua peringkat persekolahandan dalam semua bidang pembelajaran.

  Semasa 1990an Lorin Andersen telah membuatpenambahbaikkan pada taksonomi asal.

  TAKSONOMI BLOOM

 • 8/14/2019 Kemahiran Berfikir Aras Tinggi.pptx

  17/39

  KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIAKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA17

  Mengaplikasi

  Menganalisis

  MenilaiMemek

  arkanPemikiran

  Aplikasi

  Analisis

  Sintesis

  Penilaian Mencipta

  MemahamiKefahaman

  MengingatPengetahuan

  AndersonBloom

 • 8/14/2019 Kemahiran Berfikir Aras Tinggi.pptx

  18/39

  KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIAKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA18

  Kompleksiti

  PemikiranBahasa Pemikiran Kata Kunci

  Mengingat Saya boleh ingat maklumatMengecam, mengulang, menyenaraikan.

  menggambarkan, mengenal pasti, namakan

  MemahamiSaya boleh ingat dan

  menjelaskan idea dan konsep

  Mentafsir, menjelaskan, memberi contoh.

  meringkaskan, membuat kesimpulan,

  menunjukkan pemahaman, menterjemah

  Mengaplikasi

  Saya boleh menggunakan

  pengetahuan dalam keadaan

  serupa atau baru

  Melaksanakan, menunjukkan, menjalankan,

  menggambarkan, gunakan

  MenganalisisSaya boleh mengekstrak keluar

  idea-idea penting

  Membandingkan, sebaliknya,

  mengklasifikasikan, menyusun

  MenilaiSaya boleh membuat beberapa

  pertimbangan dan keputusanMenyemak, mempertimbang, menguji,

  membuat keputusan, membuat hipotesis

  MenciptaSaya boleh memikirkan idea-idea baru dan cara-cara baru

  untuk menggunakan maklumat

  Mereka bentuk, mencipta, merancang,

  membina, menghasil

 • 8/14/2019 Kemahiran Berfikir Aras Tinggi.pptx

  19/39

  KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIAKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA19

  Siapakah...?

  Apakah ...?

  Di manakah ...?

  Apabila ...?

  Yang manakah ...?

  Mengulangi, menamakan,

  mengingat semula,

  menyatakan, menyenarai

  Jawapan fakta, mengingat

  dan mengiktiraf

  Mengingat

  Apakah maknanya?

  Apakah kegunaannya?

  Bolehkah anda terangkan ...?

  Menyatakan semula ,

  menerangkan, mentafsir,

  menterjemah, meringkas

  Mengungkap semula dan

  mentafsir untuk

  menunjukkan pemahamanMemahami

  SoalanMudah

  Apakah contoh-contoh lain

  yang ada tentang ini?

  Menunjukkan,

  menggunakan,

  mengaplikasi membina,

  menggambarkan

  Mengaplikasikan

  pengetahuan kepada situasi

  dan pengalaman baruMengaplikasi

  Bagaimana mereka sama /berbeza?

  Bagaimana ia berfungsi ...?

  Apakah bukti ...?

  Membanding beza,mengelas,menyusun,

  memeriksa, menganalisa

  Pecahkan kpd bahagian yglebih kecil utk memeriksa

  lebih mendalam &

  memahami perhubungannya

  Menganalisis

  Mengapa anda berfikir

  tentang ?

  Mengapa anda suka ini ?

  Apakah yang terbaik ...?

  Memangkat, menyimpul,

  menilai , mentaksir,

  menentukan

  Membuat pertimbangan

  dan penilaian untuk

  membuat kesimpulanMenilai

  Bagaimanakah kita boleh mereka

  bentuk ...?

  Bolehkah kita menambah ...?

  Apa yang akan berlaku jika ...?

  Mereka bentuk, mencipta,

  merancang, membina,

  menghasil

  Gabungkan maklumat tuk

  mencipta sesuatu yunang

  baruMencipta

  SoalanK

  ompleks

  Soalan PemulaKata KunciPeneranganAras pemikiran dan

  penyoalan

  Soalan-soalan Yang Membangunkan Tahap Pemikiran Bloom

 • 8/14/2019 Kemahiran Berfikir Aras Tinggi.pptx

  20/39

  KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIAKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA20

  Kata Kerja yang bolehdigunakan

  Contoh Soalan Contoh aktiviti dan hasil

  memberitahu

  menyenarai

  menggambar

  menghubung kaitmengesan

  menulis

  mencari

  menyata

  menama

  Apakah yang berlaku

  selepas...?

  Berapa banyak...?

  Siapakah itu yang...?Namakan...?

  Terangkan apa yang

  berlaku di...?

  Siapa yang

  memberitahu...?

  Beritahu kenapa...?Cari maksud bagi...?

  Apakah yang...?

  Yang manakah benar dan

  salah...?

  Buat satu senarai tentang

  peristiwa-peristiwa utama ..

  Buat satu garis masa

  peristiwa.Buat satu carta fakta.

  Senaraikan fakta yang anda

  boleh ingat.

  Senaraikan kesemua....

  Dalam cerita ini.

  Buat satu carta untukmenunjukkan...

  Buat satu akrostik

  Deklamasikan satu puisi.

  MENGINGAT

 • 8/14/2019 Kemahiran Berfikir Aras Tinggi.pptx

  21/39

  KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIAKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA21

  MEMAHAMI

  KATA KERJA YANG

  BOLEHDIGUNAKAN

  CONTOH

  SOALAN

  CONTOH AKTIVITI DAN

  HASIL

  menerang

  mengintepretasi

  menggariskan

  membincang

  mengesan

  meramal

  menyatakan

  semula

  menterjemah

  membanding

  menggambarkan

  Nyatakan dalam perkataan

  sendiri ...

  Beri gambaran ringkas ....

  Apakah yang akan berlaku

  selepas ini ...?

  Pada pendapat anda siapa..?

  Apakah perkara utama ...?

  Siapakah watak utama..?

  Apakah perbezaan antara..?

  Beri contoh untuk menyokong

  jawapan anda.

  Apakah definisi...?

  Cari atau lukis gambar yang

  menerangkan peristiwa.

  Terangkan pendapat anda tentang

  idea utama.

  Sediakan satu jalur kartun yang

  menerangkan urutan peristiwa.

  Tulis dan lakonkan pementasan

  berdasarkan jalan cerita

  Ceritakan semula dalam

  perkataan sendiri

  Lukiskan satu aspek yang anda

  sukaTuliskan ringkasan

  Sediakan satu carta alir untuk

  menggambarkan urutan peristiwa

  Sediakan satu buku mewarna

 • 8/14/2019 Kemahiran Berfikir Aras Tinggi.pptx

  22/39

  KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIAKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA22

  MENGAPLIKASI

  KATA KERJA YANG

  BOLEH DIGUNAKAN

  CONTOH SOALANCONTOH AKTIVITI DAN HASIL

  menyelesaikanmenunjukkan

  menggunakan

  membuat ilustrasi

  membina

  meramal

  melengkapkanmenilai

  mengklasifikasi

  menggambarkan

  Tahukah anda peristiwa lain dimana..?

  Bolehkah perkara ini berlaku

  ...?

  Himpunkan mengikut

  perwatakan

  Apakah faktor yang anda ubahjika..?

  Dapatkah anda

  mengaplikasikan kaedah ini

  dengan pengalaman sendiri?

  Apakah soalan yang akan

  ditanya...?

  Daripada maklumat yangditerima, bina satu set arahan

  untuk ..

  Adakah maklumat ini berguna

  jika anda ada...?

  Bina sebuah model yang akanmenunjukkan bagaimana ia

  berfungsi.

  Bina sebuah diorama untuk

  menceritakan sesuatu peristiwa.

  Ambil beberapa keping gambar

  untuk menunjukkan sesuatuperkara.

  Bina sebuah model tanah liat.

  Rangka satu strategi pemasaran

  produk anda menggunakan

  strategi yang diketahui sebagai

  panduan.

  Pakaikan anak patung dengan

  pakaian kebangsaan / tradisional.

  Lukis mural berdasarkan perkara

  yang sama.

  Tulis buku teks tentang

 • 8/14/2019 Kemahiran Berfikir Aras Tinggi.pptx

  23/39

  KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIAKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA23

  MENGANALISIS

  KATA KERJA YANG

  BOLEH DIGUNAKANCONTOH SOALAN

  CONTOH AKTIVITI DAN HASIL

  menganalisismembezakanmenilai

  membanding

  menyiasat

  mengkategori

  mengenalpastimenerangkan

  memisahkan

  mempromosi

  Peristiwa manakah akan berlaku..?Sekiranya ... berlaku, apakahpeleraian yang akan berlaku?

  Apakah persamaan .. dengan ..?

  Apakah hasil lain yang mungkin...?Himpunkan mengikut perwatakan

  Apakah faktor yang anda ubah

  jika..?Kenapa perubahan ini berlaku?

  Banding perubahan yang anda

  kemukakan dengan yang

  disampaikan.

  Terangkan apa yang sepatutnya

  berlaku apabila..?

  Apakah persamaan..?

  Apakah masalah yang mungkintimbul?

  Apakah motif..?

  Apakah titik perubahan ...?

  Bina sebuah soal selidik untukmengumpul maklumat

  Reka sebuah iklan untuk menjualsatu produk

  Bina sebuah carta alir yangmempunyai peringkat kritikal

  Bina sebuah jigsaw

  Bina sebuah salasilah keluargauntuk menunjukkan perhubungan

  Tuliskan sebuah biografi seseorang

  Sediaka laporan ..

  Anjurkan sebuah majlis lengkap

  dengan susun atur, langkah, rekodyang diperlukan

  Nilaikan hasil senipersamaandan permasalahan

 • 8/14/2019 Kemahiran Berfikir Aras Tinggi.pptx

  24/39

  KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIAKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA24

  MENILAI

  KATA KERJA YANG

  BOLEH DIGUNAKAN

  CONTOH SOALANCONTOH AKTIVITI DAN

  HASIL

  mengadili

  memilih

  memutuskan

  membenarkan

  membahas

  mengesahkanberhujah

  mengesyorkan

  menilai

  membincang

  mengutamakan

  memberi kadar

  menentukan

  Adakah terdapat satu

  penyelesaian yang lebih baik

  untuk ...

  Nilaikan ...

  Bolehkah anda mempertahankan

  kedudukan anda tentang ...?Adakah anda berfikir ... adalah

  baik atau sesuatu yang buruk?

  Bagaimana anda akan

  mengendalikan ...?

  Apakah yang mengubah ...

  Adakah anda akan

  mengesyorkan?Adakah anda percaya?

  Adakah anda seorang ... orang?

  Apakah perasaan anda jika ...?

  Adakah berkesan ...?

  Apakah pendapat anda tentang

  ...?

  Sediakan satu senarai kriteria

  untuk menilai ... menunjukkan.

  Jalankan perbahasan tentang isu

  kepentingan khas.

  Buat buku catatan 5 peraturan

  anda anggap penting.Menyakinkan orang lain.

  Membentuk panel untuk

  membincangkan pandangan,

  misalnya "Pembelajaran di

  Sekolah."

  Tulis sepucuk surat kepada ...

  memberi nasihat mengenai

  perubahan yang diperlukandi ...

  Sediakan kes untuk

  membentangkan pandangan

  anda tentang ...

 • 8/14/2019 Kemahiran Berfikir Aras Tinggi.pptx

  25/39

  KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIAKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

  KATA KERJA YANG

  BOLEH DIGUNAKANCONTOH SOALAN

  CONTOH AKTIVITI DAN HASIL

  Mencipta

  Mereka

  Mengarang

  Meramal

  Merancang

  Membina

  Mereka bentukMengembangkan

  imaginasi

  Mengusul

  Menjana

  Mencipta formula

  Adakah anda boleh mencipta?

  Mengapa tidak mengarang sebuah

  lagu..?

  Dapatkah anda melihat penyelesaian

  jika?

  Jika anda mempunyai akses

  kepada semua sumber ,

  bagaimana anda akanberurusan dengan ...?

  Mengapa tidak anda

  merangka?

  Adakah anda mempunyai cara

  tersendiri ?

  Apakah yang berlaku jika.?

  Berapa banyak carakah anda boleh

  cipta ..yang baru dan luarbiasa

  untuk..?

  Bolehkan anda tulis resepi baru

  untuk hidangan yang sedap?

  Bolehkan anda bina kertas kerja

  untuk..

  Cipta sebuah mesin untuk tugasan

  tertentu

  Reka bentuk sebuah bangunan

  untuk menempatkan kajian anda

  Cipta sebuah produk baru. Berikan

  nama dan merancang kempen

  pemasaran

  Menulis tentang perasaan andaberhubung dengan.........?

  Tulis rancangan TV, rancangan

  permainan, pertunjukan boneka,

  main peranan, lagu atau pantomim

  tentang ...?

  Rekabentuk rekod, buku, atau

  penutup majalah untuk ...?

  Jual idea. Merangka satu cara

  untuk ... ?

  Reka satu rentak atau meletakkan

  perkataan baru kepada melodi yang

  dikenali....?

  25

  MENCIPTA

 • 8/14/2019 Kemahiran Berfikir Aras Tinggi.pptx

  26/39

  KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIAKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA26

 • 8/14/2019 Kemahiran Berfikir Aras Tinggi.pptx

  27/39

  KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIAKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA27

  Rancang soalan anda Bersedia untuk bertanyakan soalan lanjutan

  Tentukan sama ada soalan itu ditujukan kepada seluruhkelas, kumpulan tertentu atau individu.

  Berikan pelajar masa untuk berfikir.

  Adakah soalan anda seimbang antara fakta danpemikiran?

  Bertanya dalam nada perbualan

  Rekabentuk soalan yang akan mendapat maklum balas

  yang berterusan

  Membangunkan kemahiran menyoal guru

 • 8/14/2019 Kemahiran Berfikir Aras Tinggi.pptx

  28/39

  KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIAKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA28

  Berhenti bertanyakan banyak soalan secara sendiri!

  Berharap murid untuk menimbulkan lebih banyak soalan

  jenis lisan dan bertulis

  Galakkan murid untuk menyoal murid lain semasa

  perbincangan

  Terima soalan apabila ditujukan.

  Berikan masa untuk membuat susulan kepada soalan

  murid

  Mengumpul, membincangkan, mengkategorikan dan

  membangunkan soalan murid

  Membangunkan kemahiran menyoal guru

 • 8/14/2019 Kemahiran Berfikir Aras Tinggi.pptx

  29/39

  KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIAKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA29

  Menggunakan nota, pilih dua soalan

  daripada setiap kotak dan kenal pastibila anda telah menggunakannya

  dengan berfaedah dalam sesuatu

  pengajaran anda baru-baru ini

 • 8/14/2019 Kemahiran Berfikir Aras Tinggi.pptx

  30/39

  KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIAKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA30

  Bolehkah anda menjelaskan dengan

  lebih lanjut ...?Apakah yang kamu maksudkan

  dengan...?

  Bolehkah anda memberi saya satucontoh ...?

  Bolehkah anda menjelaskannya

  dengan cara lain?Bolehkah anda menunjukkan saya ...?

  Soalan-soalan Yang Menerangkan Pemikiran

 • 8/14/2019 Kemahiran Berfikir Aras Tinggi.pptx

  31/39

  KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIAKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA31

  Mengapa anda berfikir bahawa ...?

  Bagaimana kita tahu bahawa ...?

  Apakah sebab-sebab anda ...?

  Apakah bukti yang kita ada untuk...?

  Kenapa anda mengatakan sedemikian?

  Soalan-soalan Untuk Mencari Sebab

  dan Penjelasan

 • 8/14/2019 Kemahiran Berfikir Aras Tinggi.pptx

  32/39

  KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIAKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA32

  Bolehkah anda meletakkannya dalam cara

  yang lain?

  Adakah terdapat pandangan yang lain...?Sekiranya ada orang yang memberikan

  cadangan bahawa ....?

  Apa yang kita perlu tahu sekiranya ...?

  Soalan-soalan Yang Meneroka

  Pandangan Alternatif

 • 8/14/2019 Kemahiran Berfikir Aras Tinggi.pptx

  33/39

  KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIAKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA33

  Soalan-soalan Yang Menguji

  Implikasi dan AkibatApakah yang akan menyusul pendapat anda?

  Adakah yang selaras dengan yang dinyatakan

  sebelum ini?Apakah akibatnya sekira ?

  Adakah terdapat panduan umum untuk ?

  Bagaimanakah anda dapat menguji samaada benar atau tidak?

 • 8/14/2019 Kemahiran Berfikir Aras Tinggi.pptx

  34/39

  KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIAKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA34

  Tindakbalas Terhadap Soalan-Soalan MuridMenganalisis soalanApakah yang anda maksudkan

  dengan ...?

  Menyusun semula soalanAdakah anda cuba

  menyatakan bahawa ...?

  Menyoal murid semulaApakah pendapat anda ..?Tanya soalan sokonganBolehkah...sekiranya...?

  Beri senarai kemungkinanMungkinkah kita boleh ..?

 • 8/14/2019 Kemahiran Berfikir Aras Tinggi.pptx

  35/39

  KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIAKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA35

  MASA MENUNGGU ATAU MASA BERFIKIRApabila anda telah menyoal murid,

  beri mereka masauntuk memikirkan jawapan mereka

  Berapa lama?

 • 8/14/2019 Kemahiran Berfikir Aras Tinggi.pptx

  36/39

  KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIAKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA36

  MASA MENUNGGU

  Masa menunggu amat penting untuk perkembanganproses pemikiran aras tinggi apabila murid diminta

  menjawab soalan

  Ia adalah tempoh masa di antara masa guru bertanyasoalan dan masa meminta pelajar menjawab

  Purata masa menunggu guru

  adalah 1 saat

 • 8/14/2019 Kemahiran Berfikir Aras Tinggi.pptx

  37/39

  KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIAKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA37

  IMPAKMENAMBAH

  MASA

  MENUNGGUMurid

  Jumlah soalan murid tanya

  meningkat

  Murid dapat menjawab

  dengan ayat lengkap

  Jawapan murid lebih

  panjangMurid akan berfikir secara

  spekulasi, Mungkin ia

  akan ...

 • 8/14/2019 Kemahiran Berfikir Aras Tinggi.pptx

  38/39

  KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIAKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA38

  IMPAKMENAMBAH

  MASA

  MENUNGGUGURU

  Guru mempunyai lebih banyak

  masa untuk mendengar dan berfikir

  tentang respon muridJangkaan guru terhadap respon

  murid berubah

  Guru dapat memberi variasi teknik

  penyoalan merekaMewujudkan suasana yang

  kondusif untuk pemikiran berasas

  tinggi

 • 8/14/2019 Kemahiran Berfikir Aras Tinggi.pptx

  39/39

  KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

  MEMBINA SOALAN

  Soalan yang baik tidak ada jawapan. Ia

  bukan satu bolt yang perlu diketatkan

  tetapi benih yang perlu disemai yang akanterus berkembang ke arah menghijaukan

  landskap idea.John Anthony Ciardi (19161986)