Click here to load reader

gurubesar.my · Web viewKemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Mengaplikasi Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Penyelesaian Masalah Elemen Merentas Kurikulum (EMK) Nilai Murni BBB

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of gurubesar.my · Web viewKemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Mengaplikasi Strategi Pengajaran dan...

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MATEMATIK

TAHUN 1

Tarikh

Kelas

Masa

Bidang

Nombor dan Operasi

Tajuk

Operasi AsasTambah dan Tolak

Standard Kandungan

2.1 Konsep tambah dan tolak.

Standard Pembelajaran

2.1.1 Menggguna dan mempelbagaikan perbendaharaan kata yang relevan dalam konteks tambah dan tolak.

2.1.2 Memperkenalkan simbol bagi tambah, tolak dan sama dengan.

2.1.3 Menggunakan simbol tambah, tolak dan sama dengan bagi menulis ayat matematik berdasarkan situasi yang diberi.

Objektif Pembelajaran

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-

1. Menggguna dan mempelbagaikan perbendaharaan kata yang relevan dalam konteks tambah dan tolak.

2. Memperkenalkan simbol bagi tambah, tolak dan sama dengan.

3. Menggunakan simbol tambah, tolak dan sama dengan bagi menulis ayat matematik berdasarkan situasi yang diberi.

Aktiviti

Kenali Tambah (Buku teks – Muka surat 56-57)

1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.

2. Murid menggguna dan mempelbagaikan perbendaharaan kata yang relevan dalam konteks tambah dan tolak.

3. Murid memperkenalkan simbol bagi tambah, tolak dan sama dengan.

4. Murid menggunakan simbol tambah, tolak dan sama dengan bagi menulis ayat matematik berdasarkan situasi yang diberi.

5. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku aktiviti – Muka surat 69-71)

6. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

Pengisian Kurikulum

Kemahiran Abad Ke-21

Berdaya tahan

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT)

Mengaplikasi

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran

Penyelesaian Masalah

Elemen Merentas Kurikulum (EMK)

Nilai Murni

BBB

Buku teks, buku aktiviti

Penilaian P&P

Soalan (Lisan dan bertulis)

Refleksi

Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana………………………………………….............................................................

………………………………………………………………………………………………………………….

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MATEMATIK

TAHUN 1

Tarikh

Kelas

Masa

Bidang

Nombor dan Operasi

Tajuk

Operasi AsasTambah dan Tolak

Standard Kandungan

2.2 Tambah dalam lingkungan 100.

Standard Pembelajaran

2.2.1 Menambah dalam lingkungan fakta asas.

Objektif Pembelajaran

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-

1. Menambah dalam lingkungan fakta asas.

Aktiviti

Kenali Tambah (Buku teks – Muka surat 58-59)

1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.

2. Murid menambah dalam lingkungan fakta asas.

3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku aktiviti – Muka surat 72-74)

4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

Pengisian Kurikulum

Kemahiran Abad Ke-21

Berdaya tahan

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT)

Mengaplikasi

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran

Penyelesaian Masalah

Elemen Merentas Kurikulum (EMK)

Nilai Murni

BBB

Buku teks, buku aktiviti

Penilaian P&P

Soalan (Lisan dan bertulis)

Refleksi

Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana………………………………………….............................................................

………………………………………………………………………………………………………………….

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MATEMATIK

TAHUN 1

Tarikh

Kelas

Masa

Bidang

Nombor dan Operasi

Tajuk

Operasi AsasTambah dan Tolak

Standard Kandungan

2.2 Tambah dalam lingkungan 100.

Standard Pembelajaran

2.2.1 Menambah dalam lingkungan fakta asas.

Objektif Pembelajaran

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-

1. Menambah dalam lingkungan fakta asas.

Aktiviti

Tambah Cepat (Buku teks – Muka surat 60-61)

1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.

2. Murid menambah dalam lingkungan fakta asas.

3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku aktiviti – Muka surat 75-77)

4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

Pengisian Kurikulum

Kemahiran Abad Ke-21

Berdaya tahan

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT)

Mengaplikasi

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran

Penyelesaian Masalah

Elemen Merentas Kurikulum (EMK)

Nilai Murni

BBB

Buku teks, buku aktiviti

Penilaian P&P

Soalan (Lisan dan bertulis)

Refleksi

Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana………………………………………….............................................................

………………………………………………………………………………………………………………….

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MATEMATIK

TAHUN 1

Tarikh

Kelas

Masa

Bidang

Nombor dan Operasi

Tajuk

Operasi AsasTambah dan Tolak

Standard Kandungan

2.2 Tambah dalam lingkungan 100.

Standard Pembelajaran

2.2.1 Menambah dalam lingkungan fakta asas.

Objektif Pembelajaran

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-

1. Menambah dalam lingkungan fakta asas.

Aktiviti

Projek Saya (Buku teks – Muka surat 62)

1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.

2. Murid menambah dalam lingkungan fakta asas.

3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.

4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

Pengisian Kurikulum

Kemahiran Abad Ke-21

Berdaya tahan

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT)

Mengaplikasi

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran

Penyelesaian Masalah

Elemen Merentas Kurikulum (EMK)

Nilai Murni

BBB

Buku teks, buku aktiviti

Penilaian P&P

Soalan (Lisan dan bertulis)

Refleksi

Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana………………………………………….............................................................

………………………………………………………………………………………………………………….

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MATEMATIK

TAHUN 1

Tarikh

Kelas

Masa

Bidang

Nombor dan Operasi

Tajuk

Operasi AsasTambah dan Tolak

Standard Kandungan

2.2 Tambah dalam lingkungan 100.

Standard Pembelajaran

2.2.2 Menambah dua nombor hasil tambah dalam lingkungan 100.

Objektif Pembelajaran

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-

1. Menambah dua nombor hasil tambah dalam lingkungan 100.

Aktiviti

Tambah Mudah (Buku teks – Muka surat 63)

1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.

2. Murid menambah dua nombor hasil tambah dalam lingkungan 100.

3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku aktiviti – Muka surat 78-79)

4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

Pengisian Kurikulum

Kemahiran Abad Ke-21

Berdaya tahan

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT)

Mengaplikasi

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran

Penyelesaian Masalah

Elemen Merentas Kurikulum (EMK)

Nilai Murni

BBB

Buku teks, buku aktiviti

Penilaian P&P

Soalan (Lisan dan bertulis)

Refleksi

Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana………………………………………….............................................................

………………………………………………………………………………………………………………….

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MATEMATIK

TAHUN 1

Tarikh

Kelas

Masa

Bidang

Nombor dan Operasi

Tajuk

Operasi AsasTambah dan Tolak

Standard Kandungan

2.2 Tambah dalam lingkungan 100.

Standard Pembelajaran

2.2.2 Menambah dua nombor hasil tambah dalam lingkungan 100.

Objektif Pembelajaran

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-

1. Menambah dua nombor hasil tambah dalam lingkungan 100.

Aktiviti

Tambah Mudah (Buku teks – Muka surat 64)

1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.

2. Murid menambah dua nombor hasil tambah dalam lingkungan 100.

3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku aktiviti – Muka surat 80)

4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

Pengisian Kurikulum

Kemahiran Abad Ke-21

Berdaya tahan

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT)

Mengaplikasi

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran

Penyelesaian Masalah

Elemen Merentas Kurikulum (EMK)

Nilai Murni

BBB

Buku teks, buku aktiviti

Penilaian P&P

Soalan (Lisan dan bertulis)

Refleksi

Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana………………………………………….............................................................

………………………………………………………………………………………………………………….

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MATEMATIK

TAHUN 1

Tarikh

Kelas

Masa

Bidang

Nombor dan Operasi

Tajuk

Operasi AsasTambah dan Tolak

Standard Kandungan

2.2 Tambah dalam lingkungan 100.

Standard Pembelajaran

2.2.2 Menambah dua nombor hasil tambah dalam lingkungan 100.

Objektif Pembelajaran

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-

1. Menambah dua nombor hasil tambah dalam lingkungan 100.

Aktiviti

Tambah Mudah (Buku teks – Muka surat 65)

1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.

2. Murid menambah dua nombor hasil tambah dalam lingkungan 100.

3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku aktiviti – Muka surat 65)

4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

Pengisian Kurikulum

Kemahiran Abad Ke-21

Berdaya tahan

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT)

Mengaplikasi

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran

Penyelesaian Masalah

Elemen Merentas Kurikulum (EMK)

Nilai Murni

BBB

Buku teks, buku aktiviti

Penilaian P&P

Soalan (Lisan dan bertulis)

Refleksi

Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana………………………………………….............................................................

………………………………………………………………………………………………………………….

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MATEMATIK

TAHUN 1

Tarikh

Kelas

Masa

Bidang

Nombor dan Operasi

Tajuk

Operasi AsasTambah dan Tolak

Standard Kandungan

2.2 Tambah dalam lingkungan 100.

Standard Pembelajaran

2.2.2 Menambah dua nombor hasil tambah dalam lingkungan 100.

Objektif Pembelajaran

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-

1. Menambah dua nombor hasil tambah dalam lingkungan 100.

Aktiviti

Tambah Mudah (Buku teks – Muka surat 66)

1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.

2. Murid menambah dua nombor hasil tambah dalam lingkungan 100.

3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku aktiviti – Muka surat 81-82)

4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

Pengisian Kurikulum

Kemahiran Abad Ke-21

Berdaya tahan

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT)

Mengaplikasi

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran

Penyelesaian Masalah

Elemen Merentas Kurikulum (EMK)

Nilai Murni

BBB

Buku teks, buku aktiviti

Penilaian P&P

Soalan (Lisan dan bertulis)

Refleksi

Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana………………………………………….............................................................

………………………………………………………………………………………………………………….

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MATEMATIK

TAHUN 1

Tarikh

Kelas

Masa

Bidang

Nombor dan Operasi

Tajuk

Operasi AsasTambah dan Tolak

Standard Kandungan

2.2 Tambah dalam lingkungan 100.

Standard Pembelajaran

2.2.2 Menambah dua nombor hasil tambah dalam lingkungan 100.

Objektif Pembelajaran

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-

1. Menambah dua nombor hasil tambah dalam lingkungan 100.

Aktiviti

Uji Diri (Buku teks – Muka surat 67)

1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.

2. Murid menambah dua nombor hasil tambah dalam lingkungan 100.

3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.

4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

Pengisian Kurikulum

Kemahiran Abad Ke-21

Berdaya tahan

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT)

Mengaplikasi

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran

Penyelesaian Masalah

Elemen Merentas Kurikulum (EMK)

Nilai Murni

BBB

Buku teks, buku aktiviti

Penilaian P&P

Soalan (Lisan dan bertulis)

Refleksi

Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana………………………………………….............................................................

………………………………………………………………………………………………………………….

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MATEMATIK

TAHUN 1

Tarikh

Kelas

Masa

Bidang

Nombor dan Operasi

Tajuk

Operasi AsasTambah dan Tolak

Standard Kandungan

2.2 Tambah dalam lingkungan 100.

Standard Pembelajaran

2.2.2 Menambah dua nombor hasil tambah dalam lingkungan 100.

Objektif Pembelajaran

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-

1. Menambah dua nombor hasil tambah dalam lingkungan 100.

Aktiviti

Tambah Lagi (Buku teks – Muka surat 68-70)

1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.

2. Murid menambah dua nombor hasil tambah dalam lingkungan 100.

3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku aktiviti – Muka surat 83-84)

4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

Pengisian Kurikulum

Kemahiran Abad Ke-21

Berdaya tahan

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT)

Mengaplikasi

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran

Penyelesaian Masalah

Elemen Merentas Kurikulum (EMK)

Nilai Murni

BBB

Buku teks, buku aktiviti

Penilaian P&P

Soalan (Lisan dan bertulis)

Refleksi

Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana………………………………………….............................................................

………………………………………………………………………………………………………………….

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MATEMATIK

TAHUN 1

Tarikh

Kelas

Masa

Bidang

Nombor dan Operasi

Tajuk

Operasi AsasTambah dan Tolak

Standard Kandungan

2.2 Tambah dalam lingkungan 100.

Standard Pembelajaran

2.2.2 Menambah dua nombor hasil tambah dalam lingkungan 100.

Objektif Pembelajaran

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-

1. Menambah dua nombor hasil tambah dalam lingkungan 100.

Aktiviti

Tambah Lagi (Buku teks – Muka surat 71-72)

1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.

2. Murid menambah dua nombor hasil tambah dalam lingkungan 100.

3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku aktiviti – Muka surat 85-87)

4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

Pengisian Kurikulum

Kemahiran Abad Ke-21

Berdaya tahan

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT)

Mengaplikasi

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran

Penyelesaian Masalah

Elemen Merentas Kurikulum (EMK)

Nilai Murni

BBB

Buku teks, buku aktiviti

Penilaian P&P

Soalan (Lisan dan bertulis)

Refleksi

Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana………………………………………….............................................................

………………………………………………………………………………………………………………….

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MATEMATIK

TAHUN 1

Tarikh

Kelas

Masa

Bidang

Nombor dan Operasi

Tajuk

Operasi AsasTambah dan Tolak

Standard Kandungan

2.2 Tambah dalam lingkungan 100.

Standard Pembelajaran

2.2.2 Menambah dua nombor hasil tambah dalam lingkungan 100.

Objektif Pembelajaran

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-

1. Menambah dua nombor hasil tambah dalam lingkungan 100.

Aktiviti

Tambah Lagi (Buku teks – Muka surat 73)

1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.

2. Murid menambah dua nombor hasil tambah dalam lingkungan 100.

3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.

4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

Pengisian Kurikulum

Kemahiran Abad Ke-21

Berdaya tahan

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT)

Mengaplikasi

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran

Penyelesaian Masalah

Elemen Merentas Kurikulum (EMK)

Nilai Murni

BBB

Buku teks, buku aktiviti

Penilaian P&P

Soalan (Lisan dan bertulis)

Refleksi

Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana………………………………………….............................................................

………………………………………………………………………………………………………………….

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MATEMATIK

TAHUN 1

Tarikh

Kelas

Masa

Bidang

Nombor dan Operasi

Tajuk

Operasi AsasTambah dan Tolak

Standard Kandungan

2.1 Konsep tambah dan tolak.

Standard Pembelajaran

2.1.1 Menggguna dan mempelbagaikan perbendaharaan kata yang relevan dalam konteks tambah dan tolak.

2.1.2 Memperkenalkan simbol bagi tambah, tolak dan sama dengan.

2.1.3 Menggunakan simbol tambah, tolak dan sama dengan bagi menulis ayat matematik berdasarkan situasi yang diberi.

Objektif Pembelajaran

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-

1. Menggguna dan mempelbagaikan perbendaharaan kata yang relevan dalam konteks tambah dan tolak.

2. Memperkenalkan simbol bagi tambah, tolak dan sama dengan.

3. Menggunakan simbol tambah, tolak dan sama dengan bagi menulis ayat matematik berdasarkan situasi yang diberi.

Aktiviti

Kenali Tolak (Buku teks – Muka surat 74-75)

1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.

2. Murid menggguna dan mempelbagaikan perbendaharaan kata yang relevan dalam konteks tambah dan tolak.

3. Murid memperkenalkan simbol bagi tambah, tolak dan sama dengan.

4. Murid menggunakan simbol tambah, tolak dan sama dengan bagi menulis ayat matematik berdasarkan situasi yang diberi.

5. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku aktiviti – Muka surat 88-91)

6. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

Pengisian Kurikulum

Kemahiran Abad Ke-21

Berdaya tahan

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT)

Mengaplikasi

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran

Penyelesaian Masalah

Elemen Merentas Kurikulum (EMK)

Nilai Murni

BBB

Buku teks, buku aktiviti

Penilaian P&P

Soalan (Lisan dan bertulis)

Refleksi

Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana………………………………………….............................................................

………………………………………………………………………………………………………………….

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MATEMATIK

TAHUN 1

Tarikh

Kelas

Masa

Bidang

Nombor dan Operasi

Tajuk

Operasi AsasTambah dan Tolak

Standard Kandungan

2.3 Tolak dalam lingkungan 100.

Standard Pembelajaran

2.3.1 Menolak dalam lingkungan fakta asas.

Objektif Pembelajaran

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-

1. Menolak dalam lingkungan fakta asas.

Aktiviti

Kenali Tolak (Buku teks – Muka surat 76-77)

1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.

2. Murid menolak dalam lingkungan fakta asas.

3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku aktiviti – Muka surat 92-93)

4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

Pengisian Kurikulum

Kemahiran Abad Ke-21

Berdaya tahan

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT)

Mengaplikasi

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran

Penyelesaian Masalah

Elemen Merentas Kurikulum (EMK)

Nilai Murni

BBB

Buku teks, buku aktiviti

Penilaian P&P

Soalan (Lisan dan bertulis)

Refleksi

Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana………………………………………….............................................................

………………………………………………………………………………………………………………….

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MATEMATIK

TAHUN 1

Tarikh

Kelas

Masa

Bidang

Nombor dan Operasi

Tajuk

Operasi AsasTambah dan Tolak

Standard Kandungan

2.3 Tolak dalam lingkungan 100.

Standard Pembelajaran

2.3.1 Menolak dalam lingkungan fakta asas.

Objektif Pembelajaran

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-

1. Menolak dalam lingkungan fakta asas.

Aktiviti

Uji Diri (Buku teks – Muka surat 78)

1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.

2. Murid menolak dalam lingkungan fakta asas.

3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.

4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

Pengisian Kurikulum

Kemahiran Abad Ke-21

Berdaya tahan

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT)

Mengaplikasi

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran

Penyelesaian Masalah

Elemen Merentas Kurikulum (EMK)

Nilai Murni

BBB

Buku teks, buku aktiviti

Penilaian P&P

Soalan (Lisan dan bertulis)

Refleksi

Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana………………………………………….............................................................

………………………………………………………………………………………………………………….

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MATEMATIK

TAHUN 1

Tarikh

Kelas

Masa

Bidang

Nombor dan Operasi

Tajuk

Operasi AsasTambah dan Tolak

Standard Kandungan

2.3 Tolak dalam lingkungan 100.

Standard Pembelajaran

2.3.1 Menolak dalam lingkungan fakta asas.

Objektif Pembelajaran

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-

1. Menolak dalam lingkungan fakta asas.

Aktiviti

Tolak Cepat (Buku teks – Muka surat 80-81)

1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.

2. Murid menolak dalam lingkungan fakta asas.

3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku aktiviti – Muka surat 94-96)

4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

Pengisian Kurikulum

Kemahiran Abad Ke-21

Berdaya tahan

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT)

Mengaplikasi

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran

Penyelesaian Masalah

Elemen Merentas Kurikulum (EMK)

Nilai Murni

BBB

Buku teks, buku aktiviti

Penilaian P&P

Soalan (Lisan dan bertulis)

Refleksi

Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana………………………………………….............................................................

………………………………………………………………………………………………………………….

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MATEMATIK

TAHUN 1

Tarikh

Kelas

Masa

Bidang

Nombor dan Operasi

Tajuk

Operasi AsasTambah dan Tolak

Standard Kandungan

2.3 Tolak dalam lingkungan 100.

Standard Pembelajaran

2.3.2 Menolak dua nombor dalam lingkungan 100.

Objektif Pembelajaran

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-

1. Menolak dua nombor dalam lingkungan 100.

Aktiviti

Tolak Mudah (Buku teks – Muka surat 82-86)

1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.

2. Murid menolak dua nombor dalam lingkungan 100.

3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku aktiviti – Muka surat 97-101)

4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

Pengisian Kurikulum

Kemahiran Abad Ke-21

Berdaya tahan

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT)

Mengaplikasi

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran

Penyelesaian Masalah

Elemen Merentas Kurikulum (EMK)

Nilai Murni

BBB

Buku teks, buku aktiviti

Penilaian P&P

Soalan (Lisan dan bertulis)

Refleksi

Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana………………………………………….............................................................

………………………………………………………………………………………………………………….

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MATEMATIK

TAHUN 1

Tarikh

Kelas

Masa

Bidang

Nombor dan Operasi

Tajuk

Operasi AsasTambah dan Tolak

Standard Kandungan

2.3 Tolak dalam lingkungan 100.

Standard Pembelajaran

2.3.2 Menolak dua nombor dalam lingkungan 100.

Objektif Pembelajaran

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-

1. Menolak dua nombor dalam lingkungan 100.

Aktiviti

Uji Diri (Buku teks – Muka surat 87)

1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.

2. Murid menolak dua nombor dalam lingkungan 100.

3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.

4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

Pengisian Kurikulum

Kemahiran Abad Ke-21

Berdaya tahan

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT)

Mengaplikasi

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran

Penyelesaian Masalah

Elemen Merentas Kurikulum (EMK)

Nilai Murni

BBB

Buku teks, buku aktiviti

Penilaian P&P

Soalan (Lisan dan bertulis)

Refleksi

Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana………………………………………….............................................................

………………………………………………………………………………………………………………….

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MATEMATIK

TAHUN 1

Tarikh

Kelas

Masa

Bidang

Nombor dan Operasi

Tajuk

Operasi AsasTambah dan Tolak

Standard Kandungan

2.3 Tolak dalam lingkungan 100.

Standard Pembelajaran

2.3.2 Menolak dua nombor dalam lingkungan 100.

Objektif Pembelajaran

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-

1. Menolak dua nombor dalam lingkungan 100.

Aktiviti

Tolak Lagi (Buku teks – Muka surat 88-89)

1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.

2. Murid menolak dua nombor dalam lingkungan 100.

3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku aktiviti – Muka surat 102-103)

4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

Pengisian Kurikulum

Kemahiran Abad Ke-21

Berdaya tahan

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT)

Mengaplikasi

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran

Penyelesaian Masalah

Elemen Merentas Kurikulum (EMK)

Nilai Murni

BBB

Buku teks, buku aktiviti

Penilaian P&P

Soalan (Lisan dan bertulis)

Refleksi

Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana………………………………………….............................................................

………………………………………………………………………………………………………………….

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MATEMATIK

TAHUN 1

Tarikh

Kelas

Masa

Bidang

Nombor dan Operasi

Tajuk

Operasi AsasTambah dan Tolak

Standard Kandungan

2.3 Tolak dalam lingkungan 100.

Standard Pembelajaran

2.3.2 Menolak dua nombor dalam lingkungan 100.

Objektif Pembelajaran

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-

1. Menolak dua nombor dalam lingkungan 100.

Aktiviti

Tolak Lagi (Buku teks – Muka surat 90-92)

1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.

2. Murid menolak dua nombor dalam lingkungan 100.

3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku aktiviti – Muka surat 104-106)

4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

Pengisian Kurikulum

Kemahiran Abad Ke-21

Berdaya tahan

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT)

Mengaplikasi

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran

Penyelesaian Masalah

Elemen Merentas Kurikulum (EMK)

Nilai Murni

BBB

Buku teks, buku aktiviti

Penilaian P&P

Soalan (Lisan dan bertulis)

Refleksi

Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana………………………………………….............................................................

………………………………………………………………………………………………………………….

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MATEMATIK

TAHUN 1

Tarikh

Kelas

Masa

Bidang

Nombor dan Operasi

Tajuk

Operasi AsasTambah dan Tolak

Standard Kandungan

2.4 Penyelesaian masalah.

Standard Pembelajaran

2.4.1 Mereka cerita masalah tambah dan tolak dalam lingkungan 100.

Objektif Pembelajaran

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-

1. Mereka cerita masalah tambah dan tolak dalam lingkungan 100.

Aktiviti

Cerita Tambah dan Tolak (Buku teks – Muka surat 93-96)

1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.

2. Murid mereka cerita masalah tambah dan tolak dalam lingkungan 100.

3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku aktiviti – Muka surat 107-110)

4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

Pengisian Kurikulum

Kemahiran Abad Ke-21

Berdaya tahan

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT)

Mengaplikasi

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran

Penyelesaian Masalah

Elemen Merentas Kurikulum (EMK)

Nilai Murni

BBB

Buku teks, buku aktiviti

Penilaian P&P

Soalan (Lisan dan bertulis)

Refleksi

Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana………………………………………….............................................................

………………………………………………………………………………………………………………….

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MATEMATIK

TAHUN 1

Tarikh

Kelas

Masa

Bidang

Nombor dan Operasi

Tajuk

Operasi AsasTambah dan Tolak

Standard Kandungan

2.4 Penyelesaian masalah.

Standard Pembelajaran

2.4.2 Menyelesaikan masalah tambah dan tolak yang melibatkan situasi harian.

Objektif Pembelajaran

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-

1. Mereka cerita masalah tambah dan tolak dalam lingkungan 100.

Aktiviti

Selesaikan (Buku teks – Muka surat 97-105)

1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.

2. Murid menyelesaikan masalah tambah dan tolak yang melibatkan situasi harian.

3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku aktiviti – Muka surat 111-116)

4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

Pengisian Kurikulum

Kemahiran Abad Ke-21

Berdaya tahan

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT)

Mengaplikasi

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran

Penyelesaian Masalah

Elemen Merentas Kurikulum (EMK)

Nilai Murni

BBB

Buku teks, buku aktiviti

Penilaian P&P

Soalan (Lisan dan bertulis)

Refleksi

Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana………………………………………….............................................................

………………………………………………………………………………………………………………….

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MATEMATIK

TAHUN 1

Tarikh

Kelas

Masa

Bidang

Nombor dan Operasi

Tajuk

Operasi AsasTambah dan Tolak

Standard Kandungan

2.4 Penyelesaian masalah.

Standard Pembelajaran

2.4.2 Menyelesaikan masalah tambah dan tolak yang melibatkan situasi harian.

Objektif Pembelajaran

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-

1. Mereka cerita masalah tambah dan tolak dalam lingkungan 100.

Aktiviti

Uji Diri (Buku teks – Muka surat 106-107)

1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.

2. Murid menyelesaikan masalah tambah dan tolak yang melibatkan situasi harian.

3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.

4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

Pengisian Kurikulum

Kemahiran Abad Ke-21

Berdaya tahan

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT)

Mengaplikasi

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran

Penyelesaian Masalah

Elemen Merentas Kurikulum (EMK)

Nilai Murni

BBB

Buku teks, buku aktiviti

Penilaian P&P

Soalan (Lisan dan bertulis)

Refleksi

Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana………………………………………….............................................................

………………………………………………………………………………………………………………….

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MATEMATIK

TAHUN 1

Tarikh

Kelas

Masa

Bidang

Nombor dan Operasi

Tajuk

Operasi AsasTambah dan Tolak

Standard Kandungan

2.5 Tambah berulang.

Standard Pembelajaran

2.5.1 Menulis ayat matematik tambah berulang dua-dua, lima-lima, sepuluh-sepuluh dan empat-empat.

Objektif Pembelajaran

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-

1. Menulis ayat matematik tambah berulang dua-dua, lima-lima, sepuluh-sepuluh dan empat-empat.

Aktiviti

Tambah Berulang (Buku teks – Muka surat 108-110)

1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.

2. Murid menulis ayat matematik tambah berulang dua-dua, lima-lima, sepuluh-sepuluh dan empat-empat.

3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku aktiviti – Muka surat 117-119)

4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

Pengisian Kurikulum

Kemahiran Abad Ke-21

Berdaya tahan

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT)

Mengaplikasi

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran

Penyelesaian Masalah

Elemen Merentas Kurikulum (EMK)

Nilai Murni

BBB

Buku teks, buku aktiviti

Penilaian P&P

Soalan (Lisan dan bertulis)

Refleksi

Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana………………………………………….............................................................

………………………………………………………………………………………………………………….

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MATEMATIK

TAHUN 1

Tarikh

Kelas

Masa

Bidang

Nombor dan Operasi

Tajuk

Operasi AsasTambah dan Tolak

Standard Kandungan

2.6 Tolak berturut-turut.

Standard Pembelajaran

2.6.1 Menulis ayat matematik tolak berturut-turut dua-dua, lima-lima, sepuluh sepuluh dan empat-empat.

Objektif Pembelajaran

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-

1. Menulis ayat matematik tolak berturut-turut dua-dua, lima-lima, sepuluh sepuluh dan empat-empat

Aktiviti

Tolak Berturut-turut (Buku teks – Muka surat 111-113)

1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.

2. Murid menulis ayat matematik tolak berturut-turut dua-dua, lima-lima, sepuluh sepuluh dan empat-empat.

3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku aktiviti – Muka surat 120-122)

4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

Pengisian Kurikulum

Kemahiran Abad Ke-21

Berdaya tahan

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT)

Mengaplikasi

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran

Penyelesaian Masalah

Elemen Merentas Kurikulum (EMK)

Nilai Murni

BBB

Buku teks, buku aktiviti

Penilaian P&P

Soalan (Lisan dan bertulis)

Refleksi

Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana………………………………………….............................................................

………………………………………………………………………………………………………………….