of 12/12
KARTIRANJE STANIŠTA RH KARTIRANJE STANIŠTA RH - METODOLOGIJA IZRADE - - METODOLOGIJA IZRADE - DRŽAVNI ZAVOD ZA ZAŠTITU PRIRODE mr.sc. Marin Grgurev, mr.sc. Marin Grgurev, dipl.ing.biol. dipl.ing.biol. voditelj odsjeka za voditelj odsjeka za kralješnjake kralješnjake WWF Project: STRENGTHENING THE CAPACITY OF WWF Project: STRENGTHENING THE CAPACITY OF GOVERNMENTS AND CIVIL SECTOR IN SERBIA AND GOVERNMENTS AND CIVIL SECTOR IN SERBIA AND IN MONTENEGRO TO ADAPT TO EU NATURE IN MONTENEGRO TO ADAPT TO EU NATURE PROTECTION AQUIS PROTECTION AQUIS

KARTIRANJE STANIŠTA RH - METODOLOGIJA IZRADE -

 • View
  36

 • Download
  6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

KARTIRANJE STANIŠTA RH - METODOLOGIJA IZRADE -. WWF Project: STRENGTHENING THE CAPACITY OF GOVERNMENTS AND CIVIL SECTOR IN SERBIA AND IN MONTENEGRO TO ADAPT TO EU NATURE PROTECTION AQUIS. DRŽAVNI ZAVOD ZA ZAŠTITU PRIRODE. mr.sc. Marin Grgurev, dipl.ing.biol. voditelj odsjeka za kralješnjake. - PowerPoint PPT Presentation

Text of KARTIRANJE STANIŠTA RH - METODOLOGIJA IZRADE -

 • KARTIRANJE STANITA RH- METODOLOGIJA IZRADE -DRAVNI ZAVOD ZA ZATITU PRIRODEmr.sc. Marin Grgurev, dipl.ing.biol.voditelj odsjeka za kraljenjakeWWF Project: STRENGTHENING THE CAPACITY OF GOVERNMENTS AND CIVIL SECTOR IN SERBIA AND IN MONTENEGRO TO ADAPT TO EU NATURE PROTECTION AQUIS

 • Kartiranje stanita Republike Hrvatske

  U sklopu projekta razvijena nacionalna klasifikacija stanita (NKS)Projekt ''Kartiranje stanita Republike Hrvatske' ugovoren je za ukupnu cijenu od cca 2 500 000 Kn (bez PDV-a) s rokom izvedbe od 2 godine3. razina klasifikacije NKSMjerilo 1:100 000Minimalna povrina kartiranja 9 ha

 • Nacionalna klasifikacija stanita (NKS)

  Prva verzija Nacionalne klasifikacije stanita Republike Hrvatske razvijena je kao dio projekta "Kartiranje stanita Republike HrvatskeIma pet razina i pokriva sve tipove stanita od prirodnih i poluprirodnih do potpuno umjetnihDijelom originalna, a dijelom temeljena na usuglaavanju nekoliko prethodno razvijenih domaih klasifikacija stanitaZa stanita obrasla vaskularnom vegetacijom, kao temelj klasifikacije posluila je fitocenoloka klasifikacija (kola Zrich-Montpellier)

 • Klasifikacija stanita

  C. Travnjaci, cretovi i visoke zeleniC.3. Suhi travnjaciC.3.5. Submediteranski i epimediteranski suhi travnjaciC.3.5.1. Istonojadranski kamenjarski panjaci submediteranske zoneC.3.5.1.2. Jadranska kamenjara kadulje i kovilja

  E. umeE.4. Brdske bukove umeE.4.6. Jugoistonoalpsko-ilirske, termofilne bukove ume E.4.6.3. Primorska bukova uma s jesenskom aikom

 • Kartiranje kopnenih povrina

  Izvreno je na temelju klasifikacije i interpretacije satelitskih snimaka LandsatETM+Koritenje dopunskih podatkovnih sadraja (terenski uvid, vegetacijske karte, aerofotosnimke, literaturni podaci)Za fino razluivanje nekih klasa koritene su (izravnim uvidom pri interpretaciji) geoloke i litoloke karte, digitalni model terena i karte klimatskih pokazatelja

 • Kartiranje kopnenih povrina

  Kontrolirana klasifikacija satelitskih snimki u glavne tipove zemljinog pokrova

 • Kartiranje kopnenih povrina

  Generalizacija na minimalnu povrinu kartiranja (9 ha)

 • Kartiranje kopnenih povrina

  Interpretacija dobivenih rezultata sa stajalita pripadnosti stanitimau vegetacijskoj sezoni (2002. i 2003.) na teritoriju cijele drave uzorkovano ukupno 5233 terenska lokalitetaAuriranje karte stanita zahtjeva kontinuirano financiranje!Za potrebe zatite prirode nuna razina - 1:25 000

 • Karta stanita usporedba razlike u detaljnosti

  Karta stanita RH 1:100.000Karta stanita PP Uka (1:5.000)MPK9 ha (300 x 300 m)0,5 ha neumska stanita1 ha umska stanitaSatelitska snimkaLANDSAT ETM+ 15 m; 7 kanalaASTER 15 m; 14 kanalaTerensko uzorkovanje>50001871 identifikacijska tokaRazina NKSa3. razina NKS-a2.-5. razina NKS-a

 • 1:1000001:5000

 • HVALA NA PANJI!

  Dravni zavod za zatitu prirodehttp://www.dzzp.hr

  *