Metode rada II - kartiranje

 • View
  223

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of Metode rada II - kartiranje

 • Metode rada II - kartiranje

  Prof. dr. sc. Toni NikoliBotaniki zavod Biolokog odsjeka

  Prirodoslovno-matematiki fakultet, Sveuilite u ZagrebuMaruliev trg 9a/II (Botaniki vrt), HR-10000 Zagreb

  Tel: (01) 489 8064; Fax: (01) 489 8093Mail: toni@botanic.hr; http://www.botanic.hr

 • Kartiranje flore

  Flora Hrvatske

  Kartiranje flore je opetovana inventarizacija na tono geografski odreenim podrujima, - osnovnim jedinicama kartiranja (tokastim lokalitetima, ili drugaije omeenim podrujima -kvadrati, pravokutnici, poligoni i dr.). Stvara se:

  Osnovna informacija o flori prostorne jedinice kartiranja Odgovori na pitanje to imamo Odgovori na pitanje Gdje imamoodabrane preciznosti Karte rasprostranjenosti pojedinih svojti Karte floristike raznolikosti kartiranog podruja Brojne su primjene u znanosti i struci

  alba

  boris-regiicephalonica

  nebrodensis

  pinaspo

  sibirica

  croatica

  illyrica

  rotschildii

  adriatica

  pseudopallida

 • direktno

  ... znai pridruiti nekoj tonoj koordinati popis vrsta koje tamo rastu

  Postupak:

  1. Odaberemo lokalitet2. Odredimo povrinu na koju e se

  podatak odnositi(npr. u umi 50 x 50 m, travnjaci 5 x 5 m i sl.)

  3. Odredimo koordinatu lokaliteta4. Izraujemo popis vrsta5. Ispunjavamo formular (opcija)

  1Kartiranje flore

  Flora Hrvatske

  Nastaje onoliko popisa koliko je lokaliteta obraeno. U primjeru 20 popisa, za 20 razliitih lokalitete i raznolikim stanitima

  Popis flore Babine gore i Velikog brda (kod Karlovca)

 • 1Kartiranje flore

  Flora Hrvatske

  Formulari:

  Uputa za upotrebu: Nikoli, T.; Dobrovi, I. (2002): Terenske florne liste. Nat. Croat. Vol. 11, No.1:125-137. Dobijaju se u Botanikom zavodu PMF-a

  direktno

 • Flora Hrvatske

  2Kartiranje flore

 • indirektno

  Upotreba mrea za kartiranje. Popis flore se odnosi na pravokutnik odreene povrine, a ne na tokasti lokalitet!

  to je polje manje povrine, to je preciznost navoda vea i obrnuto. Svako polje novi popis!

  2Kartiranje flore

  Flora Hrvatske

  Manja preciznostVea preciznost

 • indirektnoKartiranje flore

  Flora Hrvatske

  Oite su dvije injenice:

  1. Kartirati floru po odabranoj mrei ne znai nita drugo nego izraditi popis flore za svako polje te mree

  2. to je osnovno polje mree manje preciznost karte je vea

  Prednosti su:

  Ekonominost Filtrirajui uinak Laka nadopuna ponovnim obilaskom Laka raunalna obrada Jednostavna rad sa estim vrstama Rasterska analiza I dr.

  Osnovne odluke:

  1. Kako koncipirati mreu?Usvojiti postojee, razviti svoju?

  2. Koliku preciznost trebamo?Preciznost kartiranja putem osnovnih mrea ovisi o mnogim imbenicima: svrsi, veliini podruja, sredstvima, osobljem, ...

  2

 • Meunarodni standardi -MTB

  MTB (Metischbltter) srednjeeuropska mrea za kartiranje flore (cca 5 x 5 km)

  61

  45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 8266

  949596979899000102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435363738

  Prednosti:

  Geografski lako shvatljiva

  Lako se nanosi na bilo koju kartu

  Nedostatci:

  Povrine nisu jednake (?)

  indirektnoKartiranje flore

  Flora Hrvatske

  2

 • TK 1:200 000

  (1x 1, tj. 60 x 60)

  10

  6 Osnovno MTB polje, 12 x 11.1 km, cca 133 km2

  55

  08

  5508

  56

  57

  54

  53

  090706

  Flora Hrvatske

  1 karta TK 200 (1x 1) ima 60 osnovnih MTB polja (6 x 10)

  2Kartiranje flore

 • TK 1:100.000

  TK 1:200.000

  (1x 1, tj. 60 x 60)

  5508

  5508

  Da li je ovo dovoljna

  rezolucija za dravni

  teritorij? Nije!

  Flora Hrvatske

  2Kartiranje flore

 • Minimalni uvijet MTB !

  5 x 3, cca 6 x 5.6 km, tj. cca 33.3 km2

  Podijeliti po okomici na 3 (MTB), pa potom 6 (MTB ) okomitih nizova

  Podijeliti po horizontali na 5 (MTB), pa potom 10 (MTB ) vodoravnih nizova

  = MTB mrea na podruju na kojemu radite

  MTB minimalni zahtjev za dravnu razinu

  1 2

  3 45508 5509 5510

  1 2

  3 4

  1 2

  3 4 MTB = 5510.4

  Flora Hrvatske

  2Kartiranje flore

 • Ekoloke analizeManja podrujaPosebni zahtjevi naruiocaPosebni zahtjevi znanstvene analize i dr.

  MTB 1 (1453): 133 km2

  MTB (1453/2): 33,3 km2

  MTB 1/16 (1453/22): 8,3 km2

  MTB 1/64 (1453/234): 2.1 km2

  Flora Hrvatske

  a/ MTB b/ MTB 1/4 c/ MTB 1/16 d/ Primjer

  1453 1453 1453

  1 2

  3 4

  1 2

  3 4

  1 2

  3 4

  1 2

  3 4

  1 2

  3 4

  1 2

  3 4

  1453

  1 2

  3 4

  1 2

  3 4

  1 2

  3 4

  1 2

  3 4

  1 2

  3 4

  2Kartiranje flore

 • Flora Hrvatske

  Ostali standardi:

  projekcijeUTM mrea (Universal Transverse Mercator), primarno zoologija, Atlas Florae Europeae, ...(npr. 33TVKJ4)

  2

  UTM

  EU HR AFE

 • Flora Hrvatske 2Ostali standardi:

  HTRS 10x10 (kartografska projekcija i koordinatni sustav, EU)

  MTB 1/4

  HTRS 10x10

  MTB 1/4

  HTRS 10x10

  Isti podaci o rasprostranjenostiAilanthus altissima na dvije razliitemree

 • Flora Hrvatske

  Geokodiranje: pridruivanje koordinate nalazitu/lokalitetuKoordinata: numerika oznaka na temelju koje se jednoznano moe odrediti poloaja u prostoru (vie razliitih sustava)

  Odreivanje MTB polja: takoer oblik geokodiranja, jer svako polje ima predodreen poloaj u prostoru

  Kako geokodirati nalazite/lokalitet?

  1. Nemam nikakva pomagala

  2. Imam topografsku kartu

  3. Imam pristup internetu

  4. Imam GPS ureaj

  Geokodiranje

  5. Imam pametni telefon ili tablet s GPS-om

 • Ah, ja nemam nikakva pomagala! Ipak nije sve propalo, i opis lokaliteta je oblik geokodiranja, npr.

  0,5 kmHrvatska, Gorski Kotar, istono od Lia, livade Rudina

  20,0 kmHrvatska, Gorski Kotar, istono od Lia

  12000,0 kmHrvatska, Gorski Kotar

  57000,0 kmHrvatska

  Dobivena preciznostOpis lokaliteta

  to je opis detaljniji, geokodiranje je preciznije, pa u krajnjoj mjeri, ovisno o lokalitetu moe odrediti poloaj u prostoru i do 100 m.

  Npr. Hrvatska, I-JI od Tuilovia, Babina gora, na kraju ceste od Okia prema Drakuliima, 200 m juno od kote 265 (+ stanite i drugi podaci)

  1

  Flora Hrvatske

  Geokodiranje

 • Gotovo obavezno pomagalo, bez obzira na sve ostalo Preporuljivo je raditi najmanje s mjerilom 1 : 100 000 (1 cm na karti = 1km u naravi)

  ili 1 : 25 000 (1 cm na karti = 250 m u naravi) Porijeklo karte: Veliki atlas Hrvatske (2002) ili kod DGU-a (www.dgu.hr)

  Tk 1:100.000 Tk 1:25.000

  Imam topografsku kartu!2

  Flora Hrvatske

  Geokodiranje

 • Najednostavnije geokodiranje ucrtati na kartu lokalitet na koji se podaci odnose

  Pretpostavka: znati gdje se nalazimo (greka od 1 mm na karti je greka od 100 m u naravi na TK 100), kopija karta treba biti dio izvjetaja.

  2

  Flora Hrvatske

  Geokodiranje

 • Biljeenje Gaus-Krgerove koordinate

  Konana pravokutna Gaus-Kreger koordinata je dakle X = 4777475 i Y = 6458150 25 m

  2

  Flora Hrvatske

  Geokodiranje

 • Imam lak i brz pristup internetu!

  1. Geokodiranje MTB poljima

  2. Geokodiranje UTM mreom

  3. Geokodiranje Gaus-Kruegerovim koordinatama

  4. Geokodiranje HTRS96, HDKS, EPGS sustavima

  upotrijebi FCD Geoportal (open)na adresi http://hirc.botanic.hr/fcd/beta/map/distribution/upotrijebi FCD MapServer (login)na adresi http://hirc.botanic.hr/fcd/MapSurfer.aspx?file=../Common/_empty-en&type=0&izvor=-1&id=-1

  3

  Flora Hrvatske

  Geokodiranje

 • Imam GPS ureaj!

  Global Positioning System, ili skraeno GPS, je globalni satelitski sustav pozicioniranja primarno razvijen za vojne nemjene s namjerom brzog odreivanja poloaja neke toke bilo gdje na Zemlji i u bilo kojem trenutku.

  1. mora biti pravilno podeen2. brojne funkcije3. integrirana kartografija 1000 - 3000 kn (i vie za

  posebne namjene, sve manji, sve precizniji i sve jeftiniji)

  http://www.navigo-sistem.hr/

  4

  Flora Hrvatske

  Geokodiranje

 • Flora Hrvatske

  Flora CroaticaFCD - Pocket Flora

  Lilium bulbiferum L.

  Liliales Perleb , LiliaceaeS: Lilium aurantiacum Weston,

  Lilium chaixii Maw , Lilium croceum

  Chaix , Lilium pubescens Bernh.

  ex Hornem.

  N: lukoviavi ljiljan, zvjezdasti

  ljiljan, zvjezdasti lijer, ilj, kruna, zlatanStatus: E, CR, Z

  Upotreba:Lijekovi (upale, Ozljede); Materijali (vlakna); Dodaci hrani (listovi)Stanita: C.3.5.3.4. Travnjaci zmijka i pjegavog jastrebljaka, C.5.1.2.5. Zajednica vlasnatog zmijka i planinske djeteline

  natrag novi upit? exit

  Imam mobilni ureaj s integriranim GPS-om!(tablet ili smart phone)

  Uz GPS funkcionalnosti, mogunost upotrebe:

  1. FCD - Depna Flora2. FCD - Mobilni botaniar

  URL http://hirc.botanic.hr/mbotanicar/

  5Geokodiranje

  1. Depna flora (Pocket Flora) - sadri bazu podataka o vaskularnoj flori Hrvatske temeljenu na podacima akumuliranim u Flora Croatica bazi podataka (FCD). Pocket Flora sadri (1) latinska imena, (2) nevalidna imena, (3) narodne nazive, (4) taksonomsku pripadnost, (5) ekonomsku upotrebu, (6) ugroenost i zakonsku zatitu, (7) endeminost, (8) fotodokumentaciju, (9) stanita i dr.

  2. mBotanicar (Mobilni botaniar) - namjenjen je kartiranju flore na terenu, tj. izradi terenskih opaanja, ukljuujui i izradu fitocenolokih snimki. Modul je povezan s GPS-om ureaja te o