9

 · Kardiopulmoner resüsitasyon. Epidural,sipinal, kaudal blok. Kombine spinal epidural anestezi uygulamasl. Periferik bloklarda anestezi uygulamasl. Rejyonel iv anestezi uygulamasl

  • Upload
    others

  • View
    32

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview