52
Anestezi ağrı duyusunun ortadan kaldırılmasıdır. Buna amnezı kas gevşemesi hipnozda eşlik eder. Bu işlemler bütün major organlarda fizyolojık ve patofizyolojık olayların kontrolu ile mümkündür. Bu işlemler ancak uygulanacak ilaçların toksik ve tedavi edici dozlarının iyi bilinmesiyle gerçekleşir.

Genel Anestezi

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Genel Anestezi

Anestezi ağrı duyusunun ortadan kaldırılmasıdır.

Buna amnezı kas gevşemesi hipnozda eşlik eder.

Bu işlemler bütün major organlarda fizyolojık ve

patofizyolojık olayların kontrolu ile mümkündür.

Bu işlemler ancak uygulanacak ilaçların toksik ve

tedavi edici dozlarının iyi bilinmesiyle gerçekleşir.

Page 2: Genel Anestezi

Anestezistin verilen dozla ortaya çıkabilecek

klinik durumları önceden sezinleme ve tedbir

alma kaabiliyetine ANESTEZİ SANATI denir.

Bu işlemin bu adı alması iki temel konunun

bilinmesiyle gerçekleşir.

1-farmakokinetik 2-farmakodinamik

Page 3: Genel Anestezi

Uygulama hızı,dozu,ilacın membranlardan geçişi

dolaşımda mevcut proteinlere bağlanmasını,vucuda

giriş ve atılmasını FARMAKOKİNETİK adı altında

inceleriz. FARMAKODİNAMİK bölümde ise

farmakolojik etki ve ilaç konsantrasyonu arasındaki

ilişki izlenir. İlaç etkilerinin klinik değerlendirilmesi

şeklinde yorumlanabilir.

Page 4: Genel Anestezi

Genel Anestezi

Amaç: Ağrı duyusunu ortadan kaldırmak ve uygun cerrahi girişim ortamını yaratmaktır.

Üç ana hedefi vardır

1- BİLİNÇ KAYBI2-ANALJEZİ3-KAS GEVŞEMESİ

Page 5: Genel Anestezi
Page 6: Genel Anestezi
Page 7: Genel Anestezi

AGIZ YOLUekonomik ve güvenli bir yol olmasına rağmen iletişim kurulabilen hastalara verilebilir.Mide ve deodenum bu yolla ilaçların emildiğibölgelerdir İlaç gastrik mukozadan geçtikten sonrailk olarak portal venöz sistem yoluyla hepatik sistemegirer.Başlangıçta ilacın küçük bir miktarı sistemikdolaşıma katılarak karaciğerin etkisinden kaçabilir(first pass effect) Bu etkiye bağlı olarak agızdan kullanılan ilaçların dozu İV yola göre daha fazlaolmalıdır. Erıyıklık-partıkül büyüklüğü-kristall şekliPH-motility etkileyen faktörlerdir.

Page 8: Genel Anestezi

Dil AltıIlaç direkt sistemik dolaşıma katılır Midenin asiditesinden ve çeşitli enzimlerinden etkilenmez.Örnek olarak nitratları verebiliriz. Bunların etkiliolması için yutulmaması gerekir. Yutuldukları taktirde hapatik yıkılmaya ugrarlar

Page 9: Genel Anestezi

RectumKusma ve yutma güçlüğü gibi durumlarda tecih edilen bir durumdur. Karaciğere olan ilk-bypasetki bu yolla minimale indirilir. Özellikle çocuklardasedasyon için bu yol kullanılır.Subkutan yavaş absorbsiyonunu istediğimiz ilaçlar için özellikletercih edilen bir yöntemdir. Lokal anestezik ile adrena-lin kombinasyonu bu hızı azaltır.İntramuskulerilaçların sıvı şekilleri hızlı bir şekilde absorbe olur.

Page 10: Genel Anestezi

Pulmoner Alveollerin büyük yüzeyinden dolayı inhale edilengazlar ve volatil anestetikler kolayca absorbe olur.Deriilacın emilimi ionizasyon derecesi ve derinin keratin tabakasının kalınlığı ile artar.Perineuralsinir çevresine yapılan anestezinin yayılması sonra-sında gelişen anestezi şeklidir.

Page 11: Genel Anestezi

Herhangi bir yolla verilen ilaç mutlaka biolojikmembrandan geçerek ulaşacagı kompartmana geçer Bu geçiş olayı SIVI DİFFUZYON(ısı,molekül agırlığımolekül büyüklüğü,dıffuzyon aralığı,yüzeyi)daha büyük molekül yüzeyli ilaçlar ise AKTİF TRANSPORT mekanizması ile geçerler.(enerji,kons.)yüksek molekül ağırlıklı ilaçlar ise PİNOSİTOSİS ileKüçük veziküller halinde kapiller duvar endotelinden geçer.Proteinler ve glukoproteinler çok sık bu yöntemikullanırlarİlacın proteinlere bağlanması etkisinin azalmasına yol açar.

Page 12: Genel Anestezi
Page 13: Genel Anestezi

Anestezist farmokokinetik ve farmakodinamikEsaslar çercevesinde farmakolojik ilaçlarıkullanarak ANALJEZİ BİLİNÇ KAYBI KAS GEVŞEMESİni gerçekleştireren ve anestezi sanatını sessizceuygulayan kişidir

Page 14: Genel Anestezi
Page 15: Genel Anestezi
Page 16: Genel Anestezi
Page 17: Genel Anestezi

Ayılma süresinin artmasıSolunum ve dolaşım depresyonuİletışim kaybıMotivasyon azalması

DERIN ANESTEZI

YÜZEYEL ANESTEZI

AnksiyetePosttravmatik stresOksijen tüketimi artışıDeliriumDamar yolu çıkarma

Ağrı duymama

Bilinç kaybı

Kas gevşemesi

Page 18: Genel Anestezi

OPİAT Aldolan Remifentanyl

BENZODİAZEPİN Diazem Dormicum

HİPNOTİK Propofol

Alfa2 Agonist Clonodin Deksometidin

Inhalasyonu anestetikleri. Isoflorane,sevorane

Page 19: Genel Anestezi

Trisiklik antidepresan

Lokal anestezikler

Page 20: Genel Anestezi
Page 21: Genel Anestezi
Page 22: Genel Anestezi

Pediatr Emerg Care. 2013 Feb;29(2):245-65. Applications of nitrous oxide for procedural sedation in the pediatric population. Tobias JD.

İntraserebral hemodinamiği değiştirirDoza bağlı solunumu ve üst hava yolunu deprese ederPulmonary hipertansiyonu uyarırMetionin sentetazın inaktivasyonu ile hematolojik ve norolojik sıkıntılara yol açabilirHipokside solunum merkezini uyarıcı etkiyi azaltır

Page 23: Genel Anestezi

Anestezinin derinliği yeterli midir ?

1-Analjezi ve amnezi: bilinç kaybı istemli hareketler azalır, nabız artar,analjezi, solunum yavaşlaması kan basıncında hafif düşme

Page 24: Genel Anestezi

2-Eksitasyon safhasırefleksleri artmıştırsempatik aktivite mevcutturuyarılarla değişik derecelerde istemsiz hareketler olur.Hiçbir girişim yapılmamalıdır.

Page 25: Genel Anestezi

3-Cerrahi Dönem

Solunum ve refleksler yavaşlar kaslarda paraliziolur.Pupillalar küçülür. Işık refleksi mevcutturCerrahi girişim için en elverişli dönemdir.

Page 26: Genel Anestezi

4-Medüller depresyon safhasıSolunum durmasından dolaşım yetersizliğinekadar uzanan koma halidir. Pupillalar geniş,ışık refleksi yoktur

Page 27: Genel Anestezi

Kirpik,kornea,konjunktiva refleksleriIsık reaksiyonu,göz yaşıKan basıncı nabızKas tonusu

Page 28: Genel Anestezi
Page 29: Genel Anestezi

Monitör ve defibrilatör1-genel anestezi makinası2-gazlar (oksijen,hava,azotprotoksit)3-ilaçlar anestezide kullanılacaklar veher zaman bulunması gerekenler(atropin,adrenalin,kortizon,aminokardol,antihistaminikdiazem,diüretikler,betablokerler4-anjiocut,serum,enjektörler5-ekip elemanları

Page 30: Genel Anestezi
Page 31: Genel Anestezi
Page 32: Genel Anestezi
Page 33: Genel Anestezi
Page 34: Genel Anestezi
Page 35: Genel Anestezi

Çocuklarda rectal yolla midazolam ile sedasyonyapıldıktan sonra damar yolu açılarak IV induk-siyon yapılır. Yetişkinde de IV yolla yapılan sedasyon sonrası ameliyathanede IV induksiyonyapılır.Sedasyon yapılmazsa çocuklar hayatları boyuncamedikal yardımdan kaçarlar Ayrıca bütün Sistemleri sempatik hakimiyete girmiş bir canlıHer türlü komplikasyona açık hale gelmiştir.

Page 36: Genel Anestezi
Page 37: Genel Anestezi
Page 38: Genel Anestezi
Page 39: Genel Anestezi

İV induksiyonda

Tiopental (ayılma hızlı yüksek dozda depresyon)

Propofol (ayılma çok iyi sorunsuz)

Ketamin (refleksler çabuk fakat bilinç geç döner)

Page 40: Genel Anestezi
Page 41: Genel Anestezi
Page 42: Genel Anestezi
Page 43: Genel Anestezi
Page 44: Genel Anestezi
Page 45: Genel Anestezi
Page 46: Genel Anestezi

AzotprotoksitHalotanİsofluranSevofluranDesfluran

Page 47: Genel Anestezi

Brodsky JB

, Cohen EN.

Although once considered completely devoid of complications, it is now recognised that the misuse or inappropriate use of nitrous oxide (N2O) often results in adverse side effects. Hypoxia, particularly the entity 'diffusion hypoxia', can occur with the administration of inadequate amounts of oxygen during or immediately after a N2O anaesthetic. N2O will diffuse into air-containing cavities within the body faster than nitrogen diffuses out. This results in a temporary increase in either the pressure and/or volume of the cavity depending upon the distensibility of its walls. The magnitude of the effect is proportional to the blood supply of the cavity, the concentration of N2O inhaled and the length of time the patient is exposed to N2O. Significant morbidity or even death can result from this phenomenon. A property unique to N2O is its ability to oxidise and inactivate the vitamin B12 components of certain enzymes in both animals and man. One such enzyme, methionine synthetase is essential for normal DNA production. Animal and human studies have demonstrated that the haematological, immune, neurological and reproductive systems are each affected. These adverse effects of N2O can occur after both acute (surgical) or long term (occupational) exposure to the gas. Because of its effects on the pressure and volume characteristics of air-containing spaces, N2O should not be used for patients with bowel obstruction, pneumothorax, middle ear and sinus disease, and following cerebral air-contrast studies. Many anaesthesiologists feel that use of N2O should be restricted during the first two trimesters of pregnancy because of its effects on DNA production and the experimental and epidemiological evidence that N2O causes undesirable reproductive outcomes. Since N2O affects white blood cell production and function, it has been recommended that N2O not be administered to immunosuppressed patients or to patients requiring multiple general anaesthetics. Many anaesthesiologists believe that the potential dangers of N2O are so great that it should no longer be used at all for routine clinical anaesthesia. However, the continued use of N2O remains a controversial topic since, at present, a suitable substitute gas is not available.PMID: 3537624 [PubMed - indexed for MEDLINE]

Page 48: Genel Anestezi
Page 49: Genel Anestezi
Page 50: Genel Anestezi
Page 51: Genel Anestezi
Page 52: Genel Anestezi

1-Yüksek riskli hastalarönemli olan hastanın vital fonksiyonlarıdıryoğun bakımda uyandırılırlar2-kısa sürede solunumu uygun hale gelenler3-tam olarak bilinci açık,dolaşım ve solunumsorunu olmadan eve gönderilen hastalar( KAH-KAN BASINCI normal SOLUNUM SAYISI normal BİLİNCİ AÇIK YANINDA REFAKATÇİSİ var 24 saat İLETİŞİM OLANAĞI sağlanarak)