of 63 /63
Anestezi Eğitiminde Simülasyon: Anestezi ve Simülasyon Doç.Dr. Zekeriyya ALANOĞLU, DESA Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD. 03.03.2012, 18. Kış Sempozyumu, Uludağ, Bursa

Anestezi Eğitiminde Simülasyon: Anestezi ve Simülasyon · 2017-11-07 · Anestezi Eğitiminde Simülasyon: Anestezi ve Simülasyon Doç.Dr. Zekeriyya ALANOĞLU, DESA Ankara Üniversitesi

  • Upload
    others

  • View
    51

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Anestezi Eğitiminde Simülasyon: Anestezi ve Simülasyon · 2017-11-07 · Anestezi Eğitiminde Simülasyon: Anestezi ve Simülasyon Doç.Dr. Zekeriyya ALANOĞLU, DESA Ankara Üniversitesi

Anestezi Eğitiminde Simülasyon: Anestezi ve Simülasyon

Doç.Dr. Zekeriyya ALANOĞLU, DESA Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD.

03.03.2012, 18. Kış Sempozyumu, Uludağ, Bursa

Page 2: Anestezi Eğitiminde Simülasyon: Anestezi ve Simülasyon · 2017-11-07 · Anestezi Eğitiminde Simülasyon: Anestezi ve Simülasyon Doç.Dr. Zekeriyya ALANOĞLU, DESA Ankara Üniversitesi

Aydemir Hoca`yı kaybettik

Page 3: Anestezi Eğitiminde Simülasyon: Anestezi ve Simülasyon · 2017-11-07 · Anestezi Eğitiminde Simülasyon: Anestezi ve Simülasyon Doç.Dr. Zekeriyya ALANOĞLU, DESA Ankara Üniversitesi

Sunum Planı

 Simülasyon tanımı  Simülasyonun sınıflandırması  Tıp Eğitimindeki anlayış değişiklikleri

  Ekip eğitimi kavramı   Anestezi kriz yönetimi programı   Simülasyon eğitimi   Simülasyon ile değerlendirme   TARD yeterlilik sınavı   İsrail Anesteziyoloji Yeterlilik sınavı

 Sonuçlar Doç.Dr.Zekeriyya ALANOĞLU, DESA

Page 4: Anestezi Eğitiminde Simülasyon: Anestezi ve Simülasyon · 2017-11-07 · Anestezi Eğitiminde Simülasyon: Anestezi ve Simülasyon Doç.Dr. Zekeriyya ALANOĞLU, DESA Ankara Üniversitesi

Çıkar İlişkisi

 Konuşmacının her hangi bir tıbbi firma ile   Ekonomik ilişkisi   Desteklenen bir araştırması   Deklare edebileceği bir çıkar ilişkisi

bulunmamaktadır.

Doç.Dr.Zekeriyya ALANOĞLU, DESA

Page 5: Anestezi Eğitiminde Simülasyon: Anestezi ve Simülasyon · 2017-11-07 · Anestezi Eğitiminde Simülasyon: Anestezi ve Simülasyon Doç.Dr. Zekeriyya ALANOĞLU, DESA Ankara Üniversitesi
Page 6: Anestezi Eğitiminde Simülasyon: Anestezi ve Simülasyon · 2017-11-07 · Anestezi Eğitiminde Simülasyon: Anestezi ve Simülasyon Doç.Dr. Zekeriyya ALANOĞLU, DESA Ankara Üniversitesi
Page 7: Anestezi Eğitiminde Simülasyon: Anestezi ve Simülasyon · 2017-11-07 · Anestezi Eğitiminde Simülasyon: Anestezi ve Simülasyon Doç.Dr. Zekeriyya ALANOĞLU, DESA Ankara Üniversitesi
Page 8: Anestezi Eğitiminde Simülasyon: Anestezi ve Simülasyon · 2017-11-07 · Anestezi Eğitiminde Simülasyon: Anestezi ve Simülasyon Doç.Dr. Zekeriyya ALANOĞLU, DESA Ankara Üniversitesi
Page 9: Anestezi Eğitiminde Simülasyon: Anestezi ve Simülasyon · 2017-11-07 · Anestezi Eğitiminde Simülasyon: Anestezi ve Simülasyon Doç.Dr. Zekeriyya ALANOĞLU, DESA Ankara Üniversitesi
Page 10: Anestezi Eğitiminde Simülasyon: Anestezi ve Simülasyon · 2017-11-07 · Anestezi Eğitiminde Simülasyon: Anestezi ve Simülasyon Doç.Dr. Zekeriyya ALANOĞLU, DESA Ankara Üniversitesi

Simülasyon nedir?

 Simülasyon bir sistem ya da aksiyonun başka bir sistem ya da aksiyon ile taklit edilmesi ya da sunulmasıdır.

 Sağlık alanında simülasyon   Eğitim   Değerlendirme   Araştırma   Hasta güvenliği için sağlık sistemlerinin

entegrasyonu

Doç.Dr.Zekeriyya ALANOĞLU, DESA

Page 11: Anestezi Eğitiminde Simülasyon: Anestezi ve Simülasyon · 2017-11-07 · Anestezi Eğitiminde Simülasyon: Anestezi ve Simülasyon Doç.Dr. Zekeriyya ALANOĞLU, DESA Ankara Üniversitesi

Society in Europe for Simulation Applied to Medicine

http://www.sesam-web.org/

https://ssih.org/

Page 12: Anestezi Eğitiminde Simülasyon: Anestezi ve Simülasyon · 2017-11-07 · Anestezi Eğitiminde Simülasyon: Anestezi ve Simülasyon Doç.Dr. Zekeriyya ALANOĞLU, DESA Ankara Üniversitesi
Page 13: Anestezi Eğitiminde Simülasyon: Anestezi ve Simülasyon · 2017-11-07 · Anestezi Eğitiminde Simülasyon: Anestezi ve Simülasyon Doç.Dr. Zekeriyya ALANOĞLU, DESA Ankara Üniversitesi

Simülasyon Sınıflandırması (Taksonomisi)

Doç.Dr.Zekeriyya ALANOĞLU, DESA 13

 Görev Eğitimi  Kişisel Bilgisayar Tabanlı Eğitim  Standartize Hastalar  Gerçeğe Yakın Simülasyon

Anesthesiology Clinics 2007; 25: xv-xix

Page 14: Anestezi Eğitiminde Simülasyon: Anestezi ve Simülasyon · 2017-11-07 · Anestezi Eğitiminde Simülasyon: Anestezi ve Simülasyon Doç.Dr. Zekeriyya ALANOĞLU, DESA Ankara Üniversitesi

Görev Eğitimi  Özel Psikomotor görev eğitimi  Basit

  Simüle kol   İntravenöz yol sağlanması   Göğüs masajı uygulaması

 Zor   Bilgisayar destekli sanal gerçeklik

  Laparoskopik   Endoskopik işlemler

Doç.Dr.Zekeriyya ALANOĞLU, DESA 14

Anesthesiology Clinics 2007; 25: xv-xix

Page 15: Anestezi Eğitiminde Simülasyon: Anestezi ve Simülasyon · 2017-11-07 · Anestezi Eğitiminde Simülasyon: Anestezi ve Simülasyon Doç.Dr. Zekeriyya ALANOĞLU, DESA Ankara Üniversitesi

Kişisel Bilgisayar Tabanlı Eğitim

 Kişisel bilgisayar destekli  Kognitif karar verme mekanizmaları  Gerçek hayat-Klinik senaryolar  Yeni jenerasyon

  Oyun   Eğlen-Öğren

 Zaman kısıtlaması olmaksızın  Düşük maliyet

Doç.Dr.Zekeriyya ALANOĞLU, DESA 15

Anesthesiology Clinics 2007; 25: xv-xix

Page 16: Anestezi Eğitiminde Simülasyon: Anestezi ve Simülasyon · 2017-11-07 · Anestezi Eğitiminde Simülasyon: Anestezi ve Simülasyon Doç.Dr. Zekeriyya ALANOĞLU, DESA Ankara Üniversitesi

Standartize Hastalar  Gerçek insanlar  Uygun hastalık ya da klinik durum

  Uygun öykü   Uygun fiziksel bulgular

 Gerektiğinde geri bildirim  Klinik duruma yakınlık  Farklı durumlara adaptasyon  www.aspeducators.org

Doç.Dr.Zekeriyya ALANOĞLU, DESA 16

Anesthesiology Clinics 2007; 25: xv-xix

Page 17: Anestezi Eğitiminde Simülasyon: Anestezi ve Simülasyon · 2017-11-07 · Anestezi Eğitiminde Simülasyon: Anestezi ve Simülasyon Doç.Dr. Zekeriyya ALANOĞLU, DESA Ankara Üniversitesi

Gerçeğe Yakın Simülasyon   Fizyolojik ve Farmakolojik yanıt   Gerçek sorun   Gerçek (insani) yanıt

  Konuşabilen   Diyalog kurabilen (yönledirici yardımıyla)   Soluyabilir   Pupilleri hareket edebilir   Göz kırpabilir   İnhalasyon anesteziği tüketebilir   Kalp hızını arttırabilir

  Çok yüksek maliyet ve emek   Üst düzey GERÇEKLİK…

Doç.Dr.Zekeriyya ALANOĞLU, DESA 17

Anesthesiology Clinics 2007; 25: xv-xix

Page 18: Anestezi Eğitiminde Simülasyon: Anestezi ve Simülasyon · 2017-11-07 · Anestezi Eğitiminde Simülasyon: Anestezi ve Simülasyon Doç.Dr. Zekeriyya ALANOĞLU, DESA Ankara Üniversitesi

Genel Olarak Simülasyon

 Bireysel eğitim  Takım eğitimi ve Rol eğitimi

  Öğretilebilir   Öğrenilebilir   Uygulanabilir   Çok defa tekrarlanabilir

Doç.Dr.Zekeriyya ALANOĞLU, DESA 18

Anesthesiology Clinics 2007; 25: xv-xix

Page 19: Anestezi Eğitiminde Simülasyon: Anestezi ve Simülasyon · 2017-11-07 · Anestezi Eğitiminde Simülasyon: Anestezi ve Simülasyon Doç.Dr. Zekeriyya ALANOĞLU, DESA Ankara Üniversitesi

Doç.Dr.Zekeriyya ALANOĞLU, DESA 19

Genel Olarak Simülasyon

ÖZ GÜVEN

YETERLİLİK

OPERASYONEL YETİ

HASTA GÜVENLİĞİ

İYİ-YETERLİ SONUÇ

Page 20: Anestezi Eğitiminde Simülasyon: Anestezi ve Simülasyon · 2017-11-07 · Anestezi Eğitiminde Simülasyon: Anestezi ve Simülasyon Doç.Dr. Zekeriyya ALANOĞLU, DESA Ankara Üniversitesi

Doç.Dr.Zekeriyya ALANOĞLU, DESA 20

Gör

Yap

Öğret

Pratik ET

Yeterli OL

O ZAMAN YAP

Geleneksel Eğitim Yaklaşımı

Page 21: Anestezi Eğitiminde Simülasyon: Anestezi ve Simülasyon · 2017-11-07 · Anestezi Eğitiminde Simülasyon: Anestezi ve Simülasyon Doç.Dr. Zekeriyya ALANOĞLU, DESA Ankara Üniversitesi

“Akupunktur tedavisine başlamadan önce biraz pratik yapmak istedim!”

Page 22: Anestezi Eğitiminde Simülasyon: Anestezi ve Simülasyon · 2017-11-07 · Anestezi Eğitiminde Simülasyon: Anestezi ve Simülasyon Doç.Dr. Zekeriyya ALANOĞLU, DESA Ankara Üniversitesi

Bilim ve Teknolojideki Gelişmeler

Sosyal ve Demografik Değişim

Öğrenme Psikolojisi Alanındaki Gelişmeler

Ölçme-Değerlendirme Alanındaki Gelişmeler

Tıp Eğitiminin İnsancıllaşması

Gereği

Tıp Eğitiminde

Değişim

Toplumun Sağlık Gereksinimlerinde Değişim

Tıbbın İnsancıllaşma Gereği

Sağlık Hizmet Sunumunda Değişim

Sn. Prof.Dr.Agah Çertuğ’un katkılarıyla

Page 23: Anestezi Eğitiminde Simülasyon: Anestezi ve Simülasyon · 2017-11-07 · Anestezi Eğitiminde Simülasyon: Anestezi ve Simülasyon Doç.Dr. Zekeriyya ALANOĞLU, DESA Ankara Üniversitesi

 Miller Yeterlilik Piramidi   BİLİR

  Teorik bilgi Çoktan Seçmeli Sınav   Nasıl Yapıldığını BİLİR

  Sorunların nasıl çözüleceğini ve prosedürü anlatır Senaryo soruları, Bilgisayar

  Nasıl Yapıldığını GÖSTERİR   Klinik performans gösterilmelidir NYKS

  YAPAR   Çalışma ortamı Simule hasta, Yüksek

gerçeklik Simülasyonu

Doç.Dr.Zekeriyya ALANOĞLU, DESA 23

Simülasyon ile Kredilendirme ve Sertifikasyon

Page 24: Anestezi Eğitiminde Simülasyon: Anestezi ve Simülasyon · 2017-11-07 · Anestezi Eğitiminde Simülasyon: Anestezi ve Simülasyon Doç.Dr. Zekeriyya ALANOĞLU, DESA Ankara Üniversitesi

Mesleğinigerçek yaşam koşullarında

UYGULAR

Mesleği ile ilgili temel bilgi ve kavramları

BİLİR

Normal-anormal yapı, mekanizma ve fonksiyonların

NASIL OLDUĞUNU BİLİR ve

bildiklerini yeni durumlara UYARLAR

Mesleksel bilgi ve becerisini, edindiğitutumları, eğitim ortamındagözlem altında uygulayarak

GÖSTERİR

Çoktan seçmeli, sözlü, lab. Pratik, klasikmetin sınavları

Çoktan seçmeli, anahtar özellikler, klinik problemçözme, klasik metin sınavları

Hasta başı sözlü, manken-maket, standardize hasta sınavları,Objektif Yapılandırılmış Klinik Sınav

Mesleksel performansın gerçek koşullarda yapılamdırılmış olarakdoğrudan gözlenmesi, gizli standardize hasta ile yapılan sınavlar,

logbook, portfolyo

TIP EĞİTİMİNDE SINAMA(Miller & Van der Vleuten Piramidi)

Doç.Dr.Zekeriyya ALANOĞLU, DESA

Sn. Prof.Dr.Agah Çertuğ’un katkılarıyla

Page 25: Anestezi Eğitiminde Simülasyon: Anestezi ve Simülasyon · 2017-11-07 · Anestezi Eğitiminde Simülasyon: Anestezi ve Simülasyon Doç.Dr. Zekeriyya ALANOĞLU, DESA Ankara Üniversitesi

Doç.Dr.Zekeriyya ALANOĞLU, DESA 25

Anesteziyoloji Ulusal STE Programı ve Simülasyonda ASA Aktiviteleri

- 1950 Dr. Safar ağızdan ağıza tekniği

- Dr. Safar ve Lind, Laerdal - Resusci Anne

Page 26: Anestezi Eğitiminde Simülasyon: Anestezi ve Simülasyon · 2017-11-07 · Anestezi Eğitiminde Simülasyon: Anestezi ve Simülasyon Doç.Dr. Zekeriyya ALANOĞLU, DESA Ankara Üniversitesi

Doç.Dr.Zekeriyya ALANOĞLU, DESA 26

Sim One Anesthesiological Simulator, S. Abrahamson – J.S.Denson

Page 27: Anestezi Eğitiminde Simülasyon: Anestezi ve Simülasyon · 2017-11-07 · Anestezi Eğitiminde Simülasyon: Anestezi ve Simülasyon Doç.Dr. Zekeriyya ALANOĞLU, DESA Ankara Üniversitesi

Doç.Dr.Zekeriyya ALANOĞLU, DESA 27

Taktik Kontrol Merkezi Uçus Eğitim Merkezi

HAVELSAN Barış Kartalı Proje Ekibi'nin Boeing firmasının büyük alt

yüklenicilerinden birisi olarak içinde bulunduğu AEW&C Türk Takımı; 2008

yılında Joint Leadership Council tarafından Mükemmeliyetçilik Ödülüne

layık görülmüştür.

Page 28: Anestezi Eğitiminde Simülasyon: Anestezi ve Simülasyon · 2017-11-07 · Anestezi Eğitiminde Simülasyon: Anestezi ve Simülasyon Doç.Dr. Zekeriyya ALANOĞLU, DESA Ankara Üniversitesi

Her türlü platformda mevcut radar, sonar gibi görev sistemlerinde çalışan operatörlerin eğitilmesi amacıyla kullanılan ve Tam Görev Simülatörü ile ortak çalışabilen bir sistemdir.

Page 29: Anestezi Eğitiminde Simülasyon: Anestezi ve Simülasyon · 2017-11-07 · Anestezi Eğitiminde Simülasyon: Anestezi ve Simülasyon Doç.Dr. Zekeriyya ALANOĞLU, DESA Ankara Üniversitesi

  1950-60 arası askeri eğitim   “Paylaşılmış Akıl Modeli”   Bilgi ve model birlikteliği

  Olayların   Tarifi, Açıklanması, Öngörülmesi

  Etkin Takım Çalışması   Üyelerin

  Uygun bilgisi,   Kendi bilgisi ile karşılaştırma   Sorumlulukların paylaşımı   Takım halinde çalışmanın pozitif etkisi

Doç.Dr.Zekeriyya ALANOĞLU, DESA 29

Ekip Kaynağı Kullanımı ve Takım Eğitimi

Page 30: Anestezi Eğitiminde Simülasyon: Anestezi ve Simülasyon · 2017-11-07 · Anestezi Eğitiminde Simülasyon: Anestezi ve Simülasyon Doç.Dr. Zekeriyya ALANOĞLU, DESA Ankara Üniversitesi

Simülasyon ile Ekip Eğitimi  Ekip eğitim oturumları  Simülasyon egzersizleri   İnteraktif grup debrifingleri  Ekip performans denetimleri

  İnsan limitleri   Davranış değerlendirilmeleri   Sorun giderme yetisi   Uygun veri toplama yeteneği   Karar verme yetisi (zor şartlarda)

Doç.Dr.Zekeriyya ALANOĞLU, DESA 30

Page 31: Anestezi Eğitiminde Simülasyon: Anestezi ve Simülasyon · 2017-11-07 · Anestezi Eğitiminde Simülasyon: Anestezi ve Simülasyon Doç.Dr. Zekeriyya ALANOĞLU, DESA Ankara Üniversitesi

 Tıpta kullanımı artıyor  Ekip eğitiminin faydalı olduğuna inanılıyor  Yüksek Keskinlik gerektiren ortamlar

  Havacılık gibi   Operasyon odaları   Yoğun bakım salonları   Acil yardım odaları   Doğum salonları vs...

Doç.Dr.Zekeriyya ALANOĞLU, DESA 31

Simülasyon ile Ekip Eğitimi

Evid. Rep. Tech. Assess.2001;43:503–10

Kriz Kaynak Yönetimi

Page 32: Anestezi Eğitiminde Simülasyon: Anestezi ve Simülasyon · 2017-11-07 · Anestezi Eğitiminde Simülasyon: Anestezi ve Simülasyon Doç.Dr. Zekeriyya ALANOĞLU, DESA Ankara Üniversitesi

 Başlıklar   Vizyonu Belirleyiniz   Ortamı Planlayınız ve Hazırlayınız   Beklenti ve Davranışları Belirleyiniz - Öğretiniz   Kazanılan Davranışları İzleyiniz ve Yönlendiriniz   Davranışları Entegre Ediniz ve Sıralandırınız

Doç.Dr.Zekeriyya ALANOĞLU, DESA 32

Simülasyon ile Ekip Eğitimi

Anesthesiology Clin 2007; 25: 283-300

Page 33: Anestezi Eğitiminde Simülasyon: Anestezi ve Simülasyon · 2017-11-07 · Anestezi Eğitiminde Simülasyon: Anestezi ve Simülasyon Doç.Dr. Zekeriyya ALANOĞLU, DESA Ankara Üniversitesi

 Vizyonu Belirleyiniz   Uzun vadeli planlama   Güvenlik üzerine ortak yaklaşım

 Ortamı Planlayınız ve Hazırlayınız   Takım beklentilerinin belirlenmesi   Performans hedeflerinin belirlenmesi   Davranış eğitimlerinin belirlenmesi   Arzulanan-Uygun davranışın yürütülmesi

Doç.Dr.Zekeriyya ALANOĞLU, DESA 33

Simülasyon ile Ekip Eğitimi

Anesthesiology Clin 2007; 25: 283-300

Page 34: Anestezi Eğitiminde Simülasyon: Anestezi ve Simülasyon · 2017-11-07 · Anestezi Eğitiminde Simülasyon: Anestezi ve Simülasyon Doç.Dr. Zekeriyya ALANOĞLU, DESA Ankara Üniversitesi

 Beklenti ve Davranışları Belirleyiniz ve Öğretiniz   Eğitimciyi eğitiniz   Rol dağılımı   Gerçeğe yakın simülasyon ortamı

 Kazanılan Davranışları İzleyiniz ve Yönlendiriniz   Gerçek ve sanal yöntemler ile izleme   Etkin geri bildirim   Güvenlik kültürü

Doç.Dr.Zekeriyya ALANOĞLU, DESA 34

Simülasyon ile Ekip Eğitimi

Anesthesiology Clin 2007; 25: 283-300

Page 35: Anestezi Eğitiminde Simülasyon: Anestezi ve Simülasyon · 2017-11-07 · Anestezi Eğitiminde Simülasyon: Anestezi ve Simülasyon Doç.Dr. Zekeriyya ALANOĞLU, DESA Ankara Üniversitesi

 Davranışların Entegre Edilmesi ve Sıralandırılması   Güvenlik kültürünün yerleştirilmesi   Kriz ve durum idaresine takım yaklaşımı   Çalışma etiğinin yerleştirilmesi

Doç.Dr.Zekeriyya ALANOĞLU, DESA 35

Simülasyon ile Ekip Eğitimi

Anesthesiology Clin 2007; 25: 283-300

Page 36: Anestezi Eğitiminde Simülasyon: Anestezi ve Simülasyon · 2017-11-07 · Anestezi Eğitiminde Simülasyon: Anestezi ve Simülasyon Doç.Dr. Zekeriyya ALANOĞLU, DESA Ankara Üniversitesi

Medikal Takım Eğitim Programları

Doç.Dr.Zekeriyya ALANOĞLU, DESA 36

 Simülasyon ile olan eğitim programları   Anestezi Kriz Yönetim Programı   Takım Odaklı Medikal Simülasyon   Multidisipliner Acil Obstetrik Simülasyon

Senaryoları  Dershane Programları

  Medikal Takım Yönetimi   Interdisipliner Geriyatri Takım Eğitimi   Obstetrik Risklerin Yeterli Yönetimi vb…

Page 37: Anestezi Eğitiminde Simülasyon: Anestezi ve Simülasyon · 2017-11-07 · Anestezi Eğitiminde Simülasyon: Anestezi ve Simülasyon Doç.Dr. Zekeriyya ALANOĞLU, DESA Ankara Üniversitesi

Anestezi Kriz Yönetim Programı

 Gaba ve ark.  En çok bilinen programlardan birisi

  Liderlik   Takım çalışması   Komünikasyon   Kaynak yönetimi

 Yüksek riskli alanlar   Ameliyathaneler   Acil servis   Yoğun bakımlar

Doç.Dr.Zekeriyya ALANOĞLU, DESA 37

Gaba DM, Fish KJ, Howard SK. Crisis management in anesthesiology. Philadelphia: Churchill Livingstone; 1994.

Page 38: Anestezi Eğitiminde Simülasyon: Anestezi ve Simülasyon · 2017-11-07 · Anestezi Eğitiminde Simülasyon: Anestezi ve Simülasyon Doç.Dr. Zekeriyya ALANOĞLU, DESA Ankara Üniversitesi

 Harvard Tıp Fakültesi Hastaneleri  Düşük malpraktis kesintisi  Katılımcıların çoğu anestezist  Ancak

  Obstetrisyen   Radyolog   İç Hastalıkları   Cerrahi uzmanları ve asistanları da katılımcı

Doç.Dr.Zekeriyya ALANOĞLU, DESA 38

Anestezi Kriz Yönetim Programı

Page 39: Anestezi Eğitiminde Simülasyon: Anestezi ve Simülasyon · 2017-11-07 · Anestezi Eğitiminde Simülasyon: Anestezi ve Simülasyon Doç.Dr. Zekeriyya ALANOĞLU, DESA Ankara Üniversitesi

Ekip Eğitiminde Simülasyonun Etkinliği  Ekip üyelerinin birlikte ve ayrı ayrı

değerlendirilebilmesi  Farklı kategorilerde değerlendirme  Ekip dinamiğinin belirlenmesi  ANCAK

  Değerlendirme parametreleri ????   Performans kriterleri   Simülasyon vs geleneksel eğitim

Doç.Dr.Zekeriyya ALANOĞLU, DESA 39

Page 40: Anestezi Eğitiminde Simülasyon: Anestezi ve Simülasyon · 2017-11-07 · Anestezi Eğitiminde Simülasyon: Anestezi ve Simülasyon Doç.Dr. Zekeriyya ALANOĞLU, DESA Ankara Üniversitesi

 Verilmeye çalışılan kavram   Ne ölçüde anlaşılmış?   Ne ölçüde anlaşıldığını doğru

ölçebiliyormuyuz?  Bazı özel senaryolar gerekli midir?

Doç.Dr.Zekeriyya ALANOĞLU, DESA 40

Simülasyon Kullanımı İle Performans Değerlendirmesinin Geçerliliği

Page 41: Anestezi Eğitiminde Simülasyon: Anestezi ve Simülasyon · 2017-11-07 · Anestezi Eğitiminde Simülasyon: Anestezi ve Simülasyon Doç.Dr. Zekeriyya ALANOĞLU, DESA Ankara Üniversitesi

Doç.Dr.Zekeriyya ALANOĞLU, DESA 41

Orta

lam

a S

kor

Simülasyon Skoru

Ger

çeğe

Yak

ınlık

VA

S

(0-1

0)

Simülasyon Kullanımı İle Performans Değerlendirmesinin Geçerliliği

Page 42: Anestezi Eğitiminde Simülasyon: Anestezi ve Simülasyon · 2017-11-07 · Anestezi Eğitiminde Simülasyon: Anestezi ve Simülasyon Doç.Dr. Zekeriyya ALANOĞLU, DESA Ankara Üniversitesi

Simülasyon Eğitiminde Değerlendirme

  Gerçek hayattaki değerlendirme   Simülasyon ortamında değerlendirme   Değerlendiriciler arası uyum

  Anestezi senaryolarında “mükemmel” değerlendiriciler arası uyum

Doç.Dr.Zekeriyya ALANOĞLU, DESA 42

Anesth Analg 2005;100(5):1375–80

Page 43: Anestezi Eğitiminde Simülasyon: Anestezi ve Simülasyon · 2017-11-07 · Anestezi Eğitiminde Simülasyon: Anestezi ve Simülasyon Doç.Dr. Zekeriyya ALANOĞLU, DESA Ankara Üniversitesi

Ekip Eğitiminde Simülasyon  Olumlu birçok bulguya rağmen

  Birey ve ekip performansını belirlemek halen zor

  Çekirdek eğitim programına uygulanabilirliği halen tartışmalı

  Hasta güvenliğini arttırdığına dair belirgin bulgu çok sınırlı (eğitim etkisi farklı bireylerin farklı ekiplerde erimesi ile azalır)

  Geleneksel sistem ile karşılaştırılması   “SÜPER EĞİTİM” beklemek???????

Doç.Dr.Zekeriyya ALANOĞLU, DESA 43

Page 44: Anestezi Eğitiminde Simülasyon: Anestezi ve Simülasyon · 2017-11-07 · Anestezi Eğitiminde Simülasyon: Anestezi ve Simülasyon Doç.Dr. Zekeriyya ALANOĞLU, DESA Ankara Üniversitesi

Didaktik Dershane Eğitimi

 Ekip bireylerinin davranış paternlerinde belirgin düzelme   Klinik hata insidansı %31 %4.4

 Genel cerrahide hastanede yatma süresi azalmaktadır

 Operasyon tarafının doğru işaretlenmesi oranı artmaktadır

Doç.Dr.Zekeriyya ALANOĞLU, DESA 44

Health Serv Res 2002;37(6):1553–81

Arch Surg 2004;139(11):1194–8

The Permenante Journal 2004; 8(2):21–7

Page 45: Anestezi Eğitiminde Simülasyon: Anestezi ve Simülasyon · 2017-11-07 · Anestezi Eğitiminde Simülasyon: Anestezi ve Simülasyon Doç.Dr. Zekeriyya ALANOĞLU, DESA Ankara Üniversitesi

Simülasyon vs Didaktik Eğitim

 Simülasyonun didaktik eğitime katkısı  Ek fayda  Maliyet  Daha düşük maliyet ile benzer etki?

  Düşük gerçeklilikli simülasyon   Bilgisayar desteği?

 Eğitici kalitesi  Beraber kullanımı uygun olabilir mi?

Doç.Dr.Zekeriyya ALANOĞLU, DESA 45

Page 46: Anestezi Eğitiminde Simülasyon: Anestezi ve Simülasyon · 2017-11-07 · Anestezi Eğitiminde Simülasyon: Anestezi ve Simülasyon Doç.Dr. Zekeriyya ALANOĞLU, DESA Ankara Üniversitesi

Doç.Dr.Zekeriyya ALANOĞLU, DESA 46

Simüle Obstetrik Anestezi Acilinde Asistan Performansı Üzerine Simülasyon Temelli Eğitimin Etkisi Bir Randomize Kontrollü Çalışma

  Anestezi asistanı n=32   Randomize olarak iki grup

  Simülator ile obstetrik acil hakkında eğitilen grup

  Simülator ile obstetrik acil dışında eğitilen grup

  Obstetrik simülasyon grubu   Preoperatif değerlendirme   Ameliyat öncesi cihaz kontrolü   Anestezi yönetimi

Page 47: Anestezi Eğitiminde Simülasyon: Anestezi ve Simülasyon · 2017-11-07 · Anestezi Eğitiminde Simülasyon: Anestezi ve Simülasyon Doç.Dr. Zekeriyya ALANOĞLU, DESA Ankara Üniversitesi

Doç.Dr.Zekeriyya ALANOĞLU, DESA 47

Simüle Obstetrik Anestezi Acilinde Asistan Performansı Üzerine Simülasyon Temelli Eğitimin Etkisi Bir Randomize Kontrollü Çalışma

Page 48: Anestezi Eğitiminde Simülasyon: Anestezi ve Simülasyon · 2017-11-07 · Anestezi Eğitiminde Simülasyon: Anestezi ve Simülasyon Doç.Dr. Zekeriyya ALANOĞLU, DESA Ankara Üniversitesi

  Diğer yüksek riskli sektörler gibi tıp da kendi simülasyon eğitimine entegre etmelidir

  Realistik Çoklu hasta simülasyonu eğitim açısından önemlidir

  Simülasyon eğitimi umut vaat eden bir eğitim yöntemidir

  Ekip yeteneklerini ve davranış paternlerini iyileştirir

Doç.Dr.Zekeriyya ALANOĞLU, DESA 48

Acil Servis Çalışanları İçin Simülasyon ile Ekip Çalışması Eğitimi; Didaktik ekip Çalışması Eğitim Programına Eklendiğinde Ekibin Klinik Performansını Etkiler mi?

Page 49: Anestezi Eğitiminde Simülasyon: Anestezi ve Simülasyon · 2017-11-07 · Anestezi Eğitiminde Simülasyon: Anestezi ve Simülasyon Doç.Dr. Zekeriyya ALANOĞLU, DESA Ankara Üniversitesi

 Öğrenciler Simülasyonu daha eğlenceli olarak bulmuşlardır

Doç.Dr.Zekeriyya ALANOĞLU, DESA 49

Simülasyon Teknolojisi; Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Deneysel ve Görsel Öğrenmenin Karşılaştırılması

Page 50: Anestezi Eğitiminde Simülasyon: Anestezi ve Simülasyon · 2017-11-07 · Anestezi Eğitiminde Simülasyon: Anestezi ve Simülasyon Doç.Dr. Zekeriyya ALANOĞLU, DESA Ankara Üniversitesi

Doç.Dr.Zekeriyya ALANOĞLU, DESA 50

Simülasyon Aracılıklı Kritik Resüsitasyon Prosedürleri Eğitimi Asistanların Yeterliliğini Arttırmaktadır

  Simülatörler öğrencilere “kontrollü ortamda” öğrenme şansı tanır….

  Kritik bir sorunun   Gerçek hastayı tehlikeye atmaksızın   Anında geri bildirim alarak   Görsel ve duysal veriler ile

destekleyerek   Sınırlandırılmış bir yönde çözülmesini

sağlar

Page 51: Anestezi Eğitiminde Simülasyon: Anestezi ve Simülasyon · 2017-11-07 · Anestezi Eğitiminde Simülasyon: Anestezi ve Simülasyon Doç.Dr. Zekeriyya ALANOĞLU, DESA Ankara Üniversitesi

Doç.Dr.Zekeriyya ALANOĞLU, DESA 51

  Sağ internal juguler kanülasyonu   Subkalvian ven kanülasyonu   Geçici pacemaker yerleştirilmesi   Kişisel değerlendirme (n=28) ve NYKS

  İşlem öncesi   Kurs sonrası   Kurs sonrası 3. ay

Simülasyon Aracılıklı Kritik Resüsitasyon Prosedürleri Eğitimi Asistanların Yeterliliğini Arttırmaktadır

Page 52: Anestezi Eğitiminde Simülasyon: Anestezi ve Simülasyon · 2017-11-07 · Anestezi Eğitiminde Simülasyon: Anestezi ve Simülasyon Doç.Dr. Zekeriyya ALANOĞLU, DESA Ankara Üniversitesi

Doç.Dr.Zekeriyya ALANOĞLU, DESA 52

TEORİK BİLGİ KLİNİK YETENEKLER

Simülasyon Aracılıklı Kritik Resüsitasyon Prosedürleri Eğitimi Asistanların Yeterliliğini Arttırmaktadır

Page 53: Anestezi Eğitiminde Simülasyon: Anestezi ve Simülasyon · 2017-11-07 · Anestezi Eğitiminde Simülasyon: Anestezi ve Simülasyon Doç.Dr. Zekeriyya ALANOĞLU, DESA Ankara Üniversitesi

Doç.Dr.Zekeriyya ALANOĞLU, DESA 53

  NYKS   Uzman değerlendirmesi   İç güvenilirliği katsayısı (Internal

reliability) α = 0.79   Uzman görüşü ile teorik ve klinik bilgi

ilişkisi r = 0.40 (p<0.05) ve r = 0.51 (p<0.01)   Kullanılan kontrol listesi ve Likert

skalası ilişkisi r = 0.78 (p<0.001)

Simülasyon Aracılıklı Kritik Resüsitasyon Prosedürleri Eğitimi Asistanların Yeterliliğini Arttırmaktadır

Page 54: Anestezi Eğitiminde Simülasyon: Anestezi ve Simülasyon · 2017-11-07 · Anestezi Eğitiminde Simülasyon: Anestezi ve Simülasyon Doç.Dr. Zekeriyya ALANOĞLU, DESA Ankara Üniversitesi

Doç.Dr.Zekeriyya ALANOĞLU, DESA 54

  SONUÇ   Simülasyon yardımı ile asistan seviyesinde

belirgin bir beceri ve teorik bilgi arttırımı sağlanabilir.

  Özellikle kıdemli asistanlarda bu eğitimin etkisi daha uzun sürelidir.

  Eğitim programlarına simülasyon ve kişisel değerlendirme mutlaka eklenmelidir.

Simülasyon Aracılıklı Kritik Resüsitasyon Prosedürleri Eğitimi Asistanların Yeterliliğini Arttırmaktadır

Page 55: Anestezi Eğitiminde Simülasyon: Anestezi ve Simülasyon · 2017-11-07 · Anestezi Eğitiminde Simülasyon: Anestezi ve Simülasyon Doç.Dr. Zekeriyya ALANOĞLU, DESA Ankara Üniversitesi

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Yeterlilik Sınavı

  2004-2011  Çoktan seçmeli sınav

  (EDA Part I adaptasyonu, 2009)  Simülasyon tabanlı sınav

  10 istasyon   Farklı alanlar   Simülasyon aracılıklı değerlendirme   Senaryo aracılıklı değerlendirme   Simüle hasta kullanımı   Ayrıntılı geri bildirim

 NYKS 2011-

Doç.Dr.Zekeriyya ALANOĞLU, DESA 55

Page 56: Anestezi Eğitiminde Simülasyon: Anestezi ve Simülasyon · 2017-11-07 · Anestezi Eğitiminde Simülasyon: Anestezi ve Simülasyon Doç.Dr. Zekeriyya ALANOĞLU, DESA Ankara Üniversitesi

Doç.Dr.Zekeriyya ALANOĞLU, DESA 56

Board Examination in Anesthesiology Target Audience: Resident Anesthesiologists Description: The Israeli Board examination in Anesthesiology was traditionally based on oral discussion of clinical cases. The call for increased objectivity and standardization, along with the need to evaluate examinees' clinical competence, has recently led to some changes. In the examination's new format, introduced in April 2003, the evaluation of clinical skills has been added through specifically designed scenario-based stations in the fields of resuscitation, trauma management, mechanical ventilation, regional anesthesia and crisis management in the operating room.

Anesteziyoloji Board Sınavı Hedef Kitle; Anesteziyoloji Asistanı Tanım; İsrail Anesteziyoloji Board sınavı geleneksel olarak klinik durumların sözel olarak tartışılması şeklindedir. Objektivite ve standartizasyon gerekliliği, adayların klinik yeterliliklerinin değerlendirilmesi için bazı değişiklikler yapılmıştır. Nisan 2003’ te resüsitasyon, travma yönetimi, mekanik ventilasyon, rejiyonel anestezi ve ameliyathanede kriz yönetimi başlıkları ile senaryo tabanlı özel yaklaşıma geçilmiştir.

Page 57: Anestezi Eğitiminde Simülasyon: Anestezi ve Simülasyon · 2017-11-07 · Anestezi Eğitiminde Simülasyon: Anestezi ve Simülasyon Doç.Dr. Zekeriyya ALANOĞLU, DESA Ankara Üniversitesi

 Değerlendiriciler arası güvenilirlik (inter-rater realibility)   Kritik kontrol listesi r = 0.89   Toplam skor r = 0.86   Global puanlama r = 0.76

 NYKS istasyonları arası korelasyon anlamlı

Doç.Dr.Zekeriyya ALANOĞLU, DESA 57

Simülasyon Aracılıklı Akreditasyonun İsrail Anesteziyoloji Ulusal Board Sınavına Uyarlanması

Page 58: Anestezi Eğitiminde Simülasyon: Anestezi ve Simülasyon · 2017-11-07 · Anestezi Eğitiminde Simülasyon: Anestezi ve Simülasyon Doç.Dr. Zekeriyya ALANOĞLU, DESA Ankara Üniversitesi

Doç.Dr.Zekeriyya ALANOĞLU, DESA 58

İsrail Medikal Simülasyon Merkezi; Medikal Eğitimde Kültür Değişimine Bir Model

Simülasyon Aracılıklı Medikal Eğitim Programlarına Katılan Kişilerin Dökümü 2001-2005

Page 59: Anestezi Eğitiminde Simülasyon: Anestezi ve Simülasyon · 2017-11-07 · Anestezi Eğitiminde Simülasyon: Anestezi ve Simülasyon Doç.Dr. Zekeriyya ALANOĞLU, DESA Ankara Üniversitesi

Doç.Dr.Zekeriyya ALANOĞLU, DESA 59

İsrail Medikal Simülasyon Merkezi; Medikal Eğitimde Kültür Değişimine Bir Model

Page 60: Anestezi Eğitiminde Simülasyon: Anestezi ve Simülasyon · 2017-11-07 · Anestezi Eğitiminde Simülasyon: Anestezi ve Simülasyon Doç.Dr. Zekeriyya ALANOĞLU, DESA Ankara Üniversitesi

Sonuç  Simülasyon aracılıklı eğitim artık eğitim

yaklaşımımızın bir parçasıdır.  Simülasyon neredeyse tüm eğitim aktivitlerine

adapte edilebilir - edilemelidir.  Eğitimdeki yeri kadar yüksek kalitede de

değerlendirme imkanı sunmaktadır.  Simülasyon eğitimi geleneksel yöntemler ile

kombine edilebilir.  Bu durumda etkinliği arttırabilmektedir.

Doç.Dr.Zekeriyya ALANOĞLU, DESA 60

Page 61: Anestezi Eğitiminde Simülasyon: Anestezi ve Simülasyon · 2017-11-07 · Anestezi Eğitiminde Simülasyon: Anestezi ve Simülasyon Doç.Dr. Zekeriyya ALANOĞLU, DESA Ankara Üniversitesi

 Başarılı simülasyon sadece iyi merkezlerin kurulması ile değil ancak iyi EĞİTİCİLER ile mümkündür.

Doç.Dr.Zekeriyya ALANOĞLU, DESA 61

Sonuç

Page 62: Anestezi Eğitiminde Simülasyon: Anestezi ve Simülasyon · 2017-11-07 · Anestezi Eğitiminde Simülasyon: Anestezi ve Simülasyon Doç.Dr. Zekeriyya ALANOĞLU, DESA Ankara Üniversitesi

  İletişim için

[email protected]

Doç.Dr.Zekeriyya ALANOĞLU, DESA 62

Page 63: Anestezi Eğitiminde Simülasyon: Anestezi ve Simülasyon · 2017-11-07 · Anestezi Eğitiminde Simülasyon: Anestezi ve Simülasyon Doç.Dr. Zekeriyya ALANOĞLU, DESA Ankara Üniversitesi

TEŞEKKÜRLER