of 8/8
Jelena Plemić TS080027 Juhas Vladisav TS090083 Jelena Milutinović TS090088

Jelena Plemi ć TS0800 27 Juhas Vladisav TS090083 Jelena Milutinović TS090088

 • View
  47

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Jelena Plemi ć TS0800 27 Juhas Vladisav TS090083 Jelena Milutinović TS090088. Ekolo š ki aspekt i. Š tetni uti c aji na prirodnu sredinu : Nema ih . U ticaj prirodnih faktora : Nema ih. U ticaj izgrađenih/stvorenih elemenata : - PowerPoint PPT Presentation

Text of Jelena Plemi ć TS0800 27 Juhas Vladisav TS090083 Jelena Milutinović TS090088

 • Jelena Plemi TS080027Juhas Vladisav TS090083Jelena Milutinovi TS090088

 • Ekoloki aspekti

  tetni uticaji na prirodnu sredinu:Nema ih.Uticaj prirodnih faktora:Nema ih.Uticaj izgraenih/stvorenih elemenata:Market nema svoj parking prostor, ali ima nekoliko mesta sa podunim parkiranjem do ulice i veina tih mesta je rezervisano za taksi.Buka:Kupci ne stvaraju buku, ali saobraaj je stvara jer je stanica javnog gradskog prevoza ispred ulaza u market. Sem toga, ulica 27. Marta je prometna, tako da buku stvaraju i automobili.Aerozagaenje:to se marketa tie-nema.Provetrenost lokacije:U okolini postoji zagaenje vazduha, ali nije izraeno zbog vetrovitosti lokacije.

 • Ekoloki aspektiPrisustvo zelenila:Postoji drvored, to je zadovoljavajue za datu urbanu sredinu i na deo grada o kojem je re.Opremljenost infrastrukturom:a)market nema svoj parking,b)postoji magacin u okviru marketa koji poseduje hladnjau u kojoj se pakuje lako kvarljiva roba,c)postoje tri zasebna ulaza: za kupce, za robu i za regulisanje otpada. Ulaz za kupce je ujedno i glavni ulaz, dok su ulazi za robu (ulaz u magacin) i za regulisanje otpada sporedni ulazi i nisu vidljivi sa ulice 27. Marta,d)gosti ne koriste toalet,e) postoje 2 kase koje rade zadovoljavjucom brzinom,f) u sastavu marketa su mesara i pekara,g)market poseduje savremenu klimatizaciju te je boravak u njemu prijatan bez obzira na vremenske uslove.Pogodnost fizicke strukture lokacije: gustina naseljenosti, indeks i procenat izgradjenosti, spratnost...a)gustina naseljenosti-visoka,b)indeks i procenat izgraenosti-visoki,c)spratnost P+8.

 • Ekoloki aspektiOtpad (regulisanje):Postoji prostorija pored magacina u kojoj se taloi sav otpad. U ulici 27. Marta se svakodnevno odnosi smee iz kontejnera tokom noi , tako da radnici izbacuju smee svake noi (market radi 00-24, a u nonoj smeni rade delom i mukarci) kada se u tom trenutku nae kamion gradske istoe za odnoenje smea.Bezbednost (parkiranje, pesaci /deca, stari, trudnice..., regulisanje prelaza..):Ispred supermarketa nema semafora na peakom prelazu, ali na okolnim peakim prelazima ima semafora; ima parking mesta za invalide i to u krugu od 100 metara. pogodan je prostor za kretanje dece , trudnica i starih iz razloga to je trotoar irok i ima dovoljno mesta za kretanje peaka. sem toga, ulica 27. Marta nije strma, tako da je kretanje olakano i iz tog aspekta.Obezbedjivanje pristupa lica sa posebnim potrebama:Nemogu pristup invalidima u supermarketu zbog specifinog prolaza na ulazu koji postoji.Vizuelno naruavanje izgradjene sredine u okruenju:Objekat je uvuen tako da ne odskae od izgraene sredine.

 • Morfoloki aspektiPrepoznatljivost prostora:Veoma visoka.Mogucnost orijentacije u prostoru:Postoji vie gradskih orijentira koji su u blizini: park Tamajdan, zgrada Potanske tedionice, Mainski fakultet, Vukov spomenikDostupnost (400m 5 min peaenja, 800 10 min peaenja)Radi 00-24h. Nalazi se izmeu 2 MAXI supermarketa koji mu umanjuju prometo d 07-21h, a od 21-07h je jedini supermarket koji radi u blizini. Cene su dosta vie od cena u MAXI marketima, tako da se kupci odluuju za MAXI market tokom dana, a tokom noi nemaju mogunost izbora, tako da je jedina alternativa Vinjica supermarket.Mogucnost on-line kupovine (dostupnost):Ne postojiUskladjenost (spratnost,vertikalna regulacija, horizontalna regulacija, boje, materijali):Prizemni objekat, vertikalna regulacija u normi, savremeni materijali PVC, aluminijum, boje umirujue i svetleGustina izgradnje:VisokaNamene- sadraji u odnosu na formu izgradnje (uskladjenost u prostoru):Objekt u kom se nalazi supermarket je poslovan, svi ostali objekti u okolini su stambeno poslovni

 • Radijusi od 400m i 800m

 • Ekonomski aspektiEkonomska opravdanost sadraja (za konkretni prostor):Radno vreme je 00-24h i on je jedini u okolini koji to ima.Pristupanost isplativost:Isplati se imati ga. Veliki je promet kupaca, cene su vie u odnosu na druge supermarkete (vea zarada). Veliki je broj radnika, ali plaen minimalno. Sem toga, radi bez prestanka i nalazi se na dobroj lokaciji.Namene izmeanost (prisustvo veceg broja namirnica):Dobro je snabdeven.Ugroavanje ivotne sredine cena saniranja odnosno regulisanja stanja:Nema je.Mogunost on-line kupovine (trino):Nema je, to jest ne postoji.

 • Socijalni aspektiPristupanost komfor u korienju sadraja:Pogodno je napraviti vei razmak izmeu polica, nema putokaza koji vise sa plafona.Bezbednost (kriminal):Imaju obezbeenje koje radi nonu smenu (22-06h), a deo radnika koji rade tokom noi, a i tokom dana je mukog pola.Prilaz alternativnim vidovima saobracaja (iare, bicikl...):GSP, i peke su najpovoljniji naini.Dostupnost (400m 5 min peaenja, 800 10 min peaenja):Mogunost on-line kupovine (dostupnost):Ne postoji.Mogunost okupljanja, socijalni kontakti:Ulice u okolini su prometne i velika blizina strogog centa grada.Uticaj sadraja na stanovnitvo/zaposlene u okruenju:Pozitivan.Korisnici sadraja s obzirom na socijalnu strukturu (starost, pol, stepen obrazovanja, imovinski status)Uglavnom studenti i stariji sugraani.