Click here to load reader

Javna Tajna.pdf

 • View
  227

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of Javna Tajna.pdf

 • Projekat:JAVNATAJNA

  KulturnicentarREX,Beograd

  1.TAJEPROJEKATJAVNATAJNA

  ProjekatJavnaTajnaseputemorganizacijeradionica,produkcijeumetnikihidokumentarnihradovaipostavljanjamesnihizajednikihizlobibavifenomenomjavnetajne.Ciljovogprojektajedasedostigne,primenjunjeiupotrebljavaemancipatorskaumetnikapraksaupoljuovogprepoznatljivogsocijalnogikulturnogfenomena.

  Projekatjerealizovantokom2002.i2003.godineuorganizacijiKulturnogCentraRex,ausaradnjisanekolikopartnerskihorganizacijaudrugimgradovimaSrbije.

  Projekatukljuujenajirikrugautoraisaradnikauprocesedefinisanja,problematizovanjaipromiljanjaodnosaunutarkulturnepolitikeiprodukcije.

  Manifestacijeprojekta,radionice,mesneizavrnaizloba

  Namesnimizlobamaprikazujuseradoviuesnikaizsvihmestaukojimajerealizovanprojekat;Lokalniiridodeljujenagradeaprodukcijaizloberadisesanekomodpostojeihbudetskihinstitucijakulture;Nafotografiji:mesnaizlobaprojektaJAVNATAJNAuBoru,odranajeuGalerijiMuzejarudarstvaimetalurgije

 • PripremnaradionicauNiu;Moderatori:NebojaMilikiiUlrikeStieger;Ciljpripremneradionicejedaupoznaiinstruirakoorganizatoreipartnerskeorganizacijesaposlovimanarealizacijiprojektaidaplaniraneaktivnostiorganizujeuoperativniplan;Nafotografijama:gostovanjeuemisijiRadioNia,radipromocijesamogprojektaaliinovootvorenogResurscentrakaokoorganizatorauNiu;diskusijasasaradnicimaiuesnicimauResurscentruNi.

  KonsultativnaradionicauLeskovcu;Umetnikmoderator:DraganJovanovi;Ciljkonsultativneradionicejerazmatranjekonceptainainaprodukcijeradova,planiranjebudetaiotpoinjanjeprodukcijeradova;Nafotografijama:razgovorumetnikamoderatorasauesnicimaiuesnicamaradionice;predahupoznatojlokalnojevabdinici.

  RealizacionaradionicauBoru;Umetnikmoderator:ZoranTodorovi;Zavravanjeradovanaosnovudogovorenogkoncepta,razmatranjenainaizlaganjaizatvaranjebudetskekonstrukcije.

  "IjavolimBor"(2003,digitalniprint150x200cm)

  autor:NovicaStankovi(Luka,1962,grafiar)(PobednikiradnaizlobiuBoru).Uradu,autorilustrujegradBorkaocrnutakunaekolokojkartiSrbije

 • "Novatekstilnakoalicija"(2003,performansmodnarevija).

  OvojeradResurscentraLeskovaccijajeosnovamodnarevijaMUSTERkolekcije(DidaiSonja).Najednommestuokupljajuse''sastojci''carobnogzgoditka:ambicioznikreativci,uspenitrgovciiiskusniindustrijalci.

  SazavrneizlobeJAVNATAJNAuGalerijiSopoanskavienjauNovomPazaru

  Timprojekta

  Inicijatorikoordinator:NebojaMilikiOrganizacija:Katarinaivanovi,DuicaParezanoviPomouorganizaciji:UlrikeStiegerwww.rex.b92.met/javnatajnaDonatoriipartneriuprodukcijivedskiHelsinkikomitet,NikikulturnicentarNVOOtvoreniKlubNiNikigrafikikrugUmetnikakolaLeskovakiKulturniCentarMuzejRudarstvaiMetalurgijeBorCentarzakulturuBorGalerija''Sopoanskavienja''NoviPazarFondzaotvorenodrutvo