JAUNIMO GARANTIJ² INICIATYVOS ®GYVENDINIMAS TDB

  • View
    32

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

JAUNIMO GARANTIJŲ INICIATYVOS ĮGYVENDINIMAS TDB. Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Vilnius, 2014 m. vasario 19 d. JAUNIMO GARANTIJŲ INICIATYVA LIETUVOJE. TIKSLAS - PowerPoint PPT Presentation

Text of JAUNIMO GARANTIJ² INICIATYVOS ®GYVENDINIMAS TDB

PowerPoint Presentation

JAUNIMO GARANTIJ INICIATYVOSGYVENDINIMAS TDB

Lietuvos darbo bira prie Socialins apsaugos ir darbo ministerijosVilnius, 2014 m. vasario 19 d.

1JAUNIMO GARANTIJ INICIATYVA LIETUVOJETIKSLAS

Utikrinti, kad visi jaunuoliai iki 29 m. amiaus per keturi mnesi laikotarp nuo darbo netekimo arba formaliojo mokymosi ubaigimo gaut pasilym dirbti, toliau mokytis, skaitant pameistrysts profesinio mokymo form, atlikti praktik arba stauot.

Jaunimo garantijos jaunam asmeniui iki 29 m. turi bti pradtos teikti per keturis mnesius nuo jo registravimo teritorinje darbo biroje dienos.NAUJOVS, GYVENDINANT JAUNIMO GARANTIJ INICIATYVTDB dirba specializuoti su jaunimu dirbantys tarpininkai ir konsultantai;

vykdoma Jaunimo darbo centr tinklo pltra - paslaugos jaunimui patraukliose erdvse teikiamos 22 jaunimo darbo centruose;

TDB konsultantai praktikoje taiko naujas jaun bedarbi konsultavimo metodikas: darbo klubas, mentoryst, motyvacini seminar ciklas A galiu;

kvalifikacijos neturintiems jauniems asmenims teikiamos socialins ir psichologins reabilitacijos paslaugos, taikant novatorikas projekto Pasitikk savimi priemones;

profesiniai gdiai bus gyjami darbo vietoje pagal dviales praktikos sutartis;

profesinis mokymas bus organizuojamas taikant ir pameistrysts profesinio mokymo organizavimo form;bus teikiama parama jauniems asmenims darbo vietoms steigti Uimtumo fondo lomis;bus pradta taikyti nauja jaun bedarbi konsultavimo priemon Jaunuolio kompetencij aplankas.

DARBDAVI SUINTERESUOTUMO DALYVAUTI GYVENDINANTJAUNIMO GARANTIJ INICIATYVSKATINIMAS

4Norintis mokytis asmuo kartu su darbdaviu gali pasirinkti jam tinkamiausi mokymo program ir profesinio mokymo teikj i formaliojo ir neformaliojo profesinio mokymo program sra.Profesinio mokymo programose daugiau nei 70 proc. skiriama praktiniam mokymui. Pageidautinas siekis, kad pus praktinio mokymo laiko vykt pas darbdav, su atitinkamomis lomis.Su darbdaviais sudaromi tiksliniai projektai reikiamos kvalifikacijos darbuotoj parengimui50iuo metu profesinio mokymo paslaugas silo darbdavi2013 m. parengta tkst. Kvalifikuot darbuotoj.9,627 darbdaviai pasireng reikalingus darbuotojus.552INTEGRAVIMO DARBO RINK PRIEMONS PROFESINIS MOKYMASFORMALUSISNEFORMALUSISPagal statym2013 m.Pagal statym2013 m.TrukmVidutinikai 12 sav.Vidutinikai 5,5 sav.Kaina6 MMA (6000 Lt)Vidutinikai 2775 Lt3 MMA (3000 Lt)Vidutinikai 2516 Ltiuo metu profesinio mokymo paslaugas silo 50 darbdavi2013 m. priemons dka parengta 9,6 tkst. kvalifikuot darbuotoj: 27 darbdaviai, kurie patys buvo profesinio mokymo teikjai pasireng 552 reikalingus darbuotojus.

Profesinio mokymo programose daugiau nei 70 proc. skiriama praktiniam mokymui.Darbdaviai gali dalyvauti praktinio mokymo gyvendinime....5SUBSIDIJUOJAMAS DARBINIMASPagal statym2013 m.TrukmIki 6 mn.Vidutinikai 4,1 mn.Dydis50 proc.*Vidutinikai 2507 Lt.DARBO GDI GIJIMO RMIMASPagal statym2013 m.TrukmIki 12 mn.Vidutinikai 4,5 mn.Dydis50 proc. + 20 proc. * Vidutinikai 2967 Lt.2013 M. JAUNIMAS IKI 29 M. SUDAR 59 PROC. NUSIST PRIEMON2013 M. JAUNIMAS IKI 29 M. SUDAR 85 PROC. NUSIST PRIEMONINTEGRAVIMO DARBO RINK PRIEMONS REMIAMASIS DARBINIMAS*NUO DARBO UMOKESIO IR MOK SODRAI (BET NE DAUGIAU NEI 2 MMA (2000 Lt))DARBO VIET UPILDYMAS, VERTINANT REIKALAVIMUS DARBO VIETAI UIMTI

7INTEGRAVIMO DARBO RINK PRIEMONSPASIRENGUSIOS, MOTYVUOTOS JAUNIMO DARBO JGOS PASILA (IKI 29 M.) 2014 M. SAUSIO 1 D.VISO PASILOJE 17,1 TKST. ASMENKvalifikuot ems, mik ir uvininkysts kio darbuotoj, kvalifikuot darbinink ir amatinink 3 tkst., i j daugiausia:Vadov, specialist, technik ir jaunesnij specialist ir tarnautoj 9,1 tkst., i j daugiausia:Daytojai ir giminik profesij darbininkai709Administracijos sekretoriai ir jaunesnieji giminik profesij specialistai1140Variklini transporto priemoni mechanikai ir derintojai557Kitur nepriskirti verslo specialistai902Statybininkai dailids ir staliai230Kitur nepriskirti verslo paslaug agentai ir prekybos brokeriai733Suvirintojai150Apskaitos ir buhalterijos tarnautojai358Pramons ir ems kio main mechanikai ir derintojai141Bendrojo ugdymo mokytojai353Statybininkai, naudojantys tradicines mediagas121Buhalteriai332Pastat ir kitokie elektrikai110Dailininkai dekoratoriai ir komercini produkt dizaineriai276Mrininkai89Socialiniai darbuotojai254Paslaug sektoriaus darbuotoj ir pardavj 2,8 tkst., i j daugiausia:rengini ir main operatori ir surinkj 2,1 tkst., i j daugiausia:Parduotuvi pardavjai ir preki demonstruotojai1186Lengvj automobili, taksi ir furgon vairuotojai322Kirpjai, kosmetologai ir giminik profesij darbuotojai551ems ir mik kio variklini main ir rengini operatoriai269Virjai423Sunkiasvori sunkveimi ir krovini transporto priemoni vairuotojai225Padavjai ir bufetininkai367Krovinini platform ir krautuv operatoriai147Kitur nepriskirti apsaugos darbuotojai168REGISTRUOTOS LAISVOS DARBO VIETOS 2014 M. SAUSIO 1 D.VISO: 5,3 TKST. Kvalifikuot darbinink ir amatinink 1,5 tkst., i j daugiausia:Siuvjai, siuvintojai ir giminik profesij darbininkai189Suvirintojai183Metalini konstrukcij ruojai ir montuotojai166Variklini transporto priemoni mechanikai ir derintojai86Siuvjai ir kepurininkai85Kepjai ir konditeriai79Pastat ir kitokie elektrikai77Betonuotojai, tinkuotojai ir giminik profesij darbininkai67Paslaug sektoriaus darbuotoj ir pardavj 0,6 tkst., i j daugiausia:Parduotuvi pardavjai ir preki demonstruotojai279Virjai146Padavjai ir bufetininkai87Kirpjai, kosmetologai ir giminik profesij darbuotojai24Kitur nepriskirti apsaugos darbuotojai24Vadov, specialist, technik ir jaunesnij specialist ir tarnautoj 1,4 tkst., i j daugiausia:Kitur nepriskirti verslo specialistai236Administracijos sekretoriai ir jaunesnieji giminik profesij specialistai114Technins rangos pardavimo atstovai70Buhalteriai53Slaugos specialistai44Apskaitos ir buhalterijos tarnautojai44Kitur nepriskirti verslo paslaug agentai ir prekybos brokeriai39Nekilnojamojo turto agentai35rengini ir main operatori ir surinkj 1,2 tkst., i j daugiausia:Sunkiasvori sunkveimi ir krovini transporto priemoni vairuotojai915Lengvj automobili, taksi ir furgon vairuotojai96ems ir mik kio variklini main ir rengini operatoriai27Autobus ir troleibus vairuotojai20Krovinini platform ir krautuv operatoriai17Nekvalifikuot darbinink 0,6 tkst., i j daugiausia:Pakuotojai (rankomis) ir kiti nekvalifikuoti apdirbimo pramons darbininkai229Viebui, biur ir kit staig pagalbiniai darbininkai, valytojai ir kambarins150Krovikai102iukli surinkjai28Skalbjai ir lygintojai (rankomis)26Btina darbo patirtis 1,3 tkst., nebtina darbo patirtis 4 tkst., i j 0,6 tkst. nekvalifikuoto darbo pasilymaiPASLAUG JAUNIEMS BEDARBIAMS IKI 29 M. TAIKYMAS

10PASLAUG PAKETAS JAUNIEMS BEDARBIAMS IKI 29 M.Jaunimo garantij iniciatyvos paslaug paketas taikomas identifikavus ar asmuo orientuotas profesin mokym, savarankik uimtum, teritorin judum, remiam ar tiesiogin darbinim.

Paslaugos pasirengusiems asmenims teikiamos atlikus gebjim vykdyti darbo paiek vertinim.

Paslaugos nepasirengusiems asmenims teikiamos atlikus motyvacijos mokytis darbo rinkoje paklausi profesij ar dirbti nekvalifikuotus darbus vertinim.

JAUNIMO GARANTIJ INICIATYVOS GYVENDINIMO ETAPAIPRADINIS ETAPAS: registracija TDBI ETAPAS: ankstyva intervencija ir aktyvumo skatinimas (per 1 mn.)II ETAPAS: integracija darbo rink (per 2-3-4 mn.)III ETAPASI ETAPAS 1 ingsnisI ETAPAS 2 ingsnisI ETAPAS 3 ingsnisRegistratorius vertina asmens pasirengimo darbo rinkai ir motyvacijos lyg, priskiria vienai tikslini grupi (pasireng, nepasireng), nukreipia pas su jaunimu dirbant darbuotoj.Per pirmsias 7-10 d. nuo registracijos TDB, asmuo supaindinamas su Pirmojo informavimo usimimo informacijaKartu su asmeniu parengiamas individualus uimtumo veiklos planasPagal poreikius teikiamos informavimo ir konsultavimo paslaugos, CV rengimo, e.paslaug mokymai arba motyvavimasPriemons planuojamos pagal individualius jauno asmens poreikius, numatant konkreius gyvendinimo terminus; utikrinamas atsakingas darbo pasilym parinkimas. Priemoni stebsena, analiz ir grtamojo ryio gavimas, siekiant tvaraus darbinimo ir priemoni efektyvumo12AI U DMES

Lietuvos darbo bira prie Socialins apsaugos ir darbo ministerijos

13