Click here to load reader

Intro Vest - godkendt og klar til · PDF filea. collum femoris fraktur, garden1+2 b. pertrokantær fraktur, stabile typer til DHS c. osteosyntese af min. 5 at hoftenære frakturer

 • View
  217

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of Intro Vest - godkendt og klar til · PDF filea. collum femoris fraktur, garden1+2 b....

 • 1

  Uddannelsesprogram

  Introduktionsstilling i ortopdkirurgi

  Ortopdkirurgisk afdeling

  Hospitalsenheden Vest

  Universitetsklinik for hnd-, hofte- og knkirurgi

  Mlbeskrivelse 2014

  Godkendt d. 07. januar 2015

 • 2

  INDHOLDSFORTEGNELSE

  1. Indledning ...................................................................................................................................3

  2. Uddannelsens opbygning.............................................................................................................4

  2.1 Prsentation af uddannelsens ansttelsessted, herunder organisering af faglige

  funktioner og lringsrammerne ..................................................................................................4

  3. Kompetencer, lrings- og kompetencevurderingsmetoder samt kurser og forskning..................4

  3.1 Plan for kompetenceudvikling og kompetencegodkendelse...................................................7

  3.2 Kort beskrivelse af lringsmetoder samt hvordan de anfrte

  kompetencevurderingsmetoder skal anvendes p det enkelte ansttelsessted........................19

  3.3 Obligatoriske kurser og forskningstrning...........................................................................20

  4. Uddannelsesvejledning..............................................................................................................21

  5. Evaluering af den lgelige videreuddannelse ............................................................................23

  5.1 Evaluer.dk............................................................................................................................23

  5.2 Inspektorrapporter ..............................................................................................................23

  5.3 Regionale specialespecifikke uddannelsesudvalg .................................................................24

  6. Nyttige kontakter ......................................................................................................................25

  7. Anbefalet litteratur og links

 • 3

  1. Indledning

  Specialet ortopdkirurgi er beskrevet i mlbeskrivelsen, hvor ogs speciallgeuddannelsen er

  beskrevet.

  Speciallgeuddannelsens introduktions- og hoveduddannelsesforlb understttes ved

  anvendelse af porteflje, som er udarbejdet af Dansk ortopdkirurgisk Selskab. I portefljen

  findes adgang til mlbeskrivelse, relevante uddannelsesprogrammer, elementer der

  understtter lringsprocessen, samt skemaer til dokumentation for godkendelse af de

  obligatoriske kompetenceml og kurser, der er betingelse for at opn speciallgeanerkendelse.

  Specielle regionale forhold

  I Videreuddannelsesregion Nord er iht. bekendtgrelse fra Sundhedsministeriet etableret et

  tilbud om individuel karrierevejledning i forbindelse med den lgelige videreuddannelse.

 • 4

  2. Uddannelsens opbygning

  Uddannelsens varighed og indhold er beskrevet i mlbeskrivelsen. Dette uddannelsesprogram

  angiver hvordan forlbet udmntes i det aktuelle uddannelsesforlb. Ansttelsen lber over 12

  mneder.

  1. ansttelse

  Ortopdkirurgisk afdeling, Hospitalsenheden Vest

  Varighed 12 mdr.

  2.1 Prsentation af ortopdkirurgisk afdeling Hospitalsenheden Vest, herunder

  organisering af faglige funktioner og lringsrammerne

  Nedenfor findes kort beskrivelse af det ansttelsessted lgen skal ansttes p i denne del af

  speciallgeuddannelsen.

  Ansttelsesstedet generelt

  Ortopdkirurgisk Afdeling, Hospitalsenheden Vest, Universitetsklinik for hnd-, hofte- og

  knkirurgi ledes af en ledende overlge og en ledende oversygeplejerske.

  Afdelingen er sektioneret med flgende fagomrder hndkirurgi, hofte-/knkirurgi, skulder-

  /albuekirurgi, fod- /ankelkirurgi, , idrtstraumatologi og artroskopisk kirurgi, brnekirurgi,

  hoftefrakturkirurgi samt flles fagomrderne traumatologi, tumorkirurgi, amputationer og

  infektioner.

  I lbet af de senere r er der sket en betydelig sammenlgning og omorganisering af strukturen

  p ortopdkirurgisk afdeling, Hospitalsenheden Vest.

  Afdelingen er beliggende p to matrikler i henholdsvis Holstebro og Herning.

  Ortopdkirurgisk sengeafdeling er beliggende i Holstebro og bestr af 38 sengepladser p

  hverdage og 21 sengepladser i weekenden.

  Herunder findes der i Holstebro et tvrfagligt studieafsnit med 8 sengepladser, der i

  dagligdagen styres af medicinstuderende allersidst i studiet, sygeplejestuderende,

  fysioterapeutstuderende og ergoterapeutstuderende med sttte af afsatte vejledere.

  Herudover rder ortopdkirurgisk afdeling over 6 sengepladser i Herning, der organisatorisk er

  underlagt akutafdelingen.

  Der udfres stationre operationer og dagkirurgiske operationer.

  Ortopdkirurgisk ambulatorium er beliggende i Holstebro.

  Den lgefaglige del af afdelingen udgres af: overlger og afdelingslger.

  Der er p afdelingen professor og kliniske lektorer ansat via Aarhus Universitet.

  1.reservelger i ortopdkirurgisk hoveduddannelsesstilling (H 3) samt reservelger i

  ortopdkirurgisk hoveduddannelsesstilling (H 1), samt introduktionsreservelger.

 • 5

  En del af overlgerne er uden formaliseret vagt, nogle af overlgerne indgr i bagvagten i

  enten Herning eller Holstebro og det samme gr sig gldende for afdelingslgerne.

  Afdelingen i Holstebro har en overvejende elektiv profil med deltids dgnakutmodtagelse inkl.

  akutmodtagelse af hoftefrakturpatienter samt akut hndkirurgi. Herudover foretages der i

  Holstebro primr hofte- og knalloplastik, revisions hofte- og knalloplastik, hndkirurgi inkl.

  rekonstruktiv hndtraumekirurgi, fod- og ankelkirurgi samt elektiv skulder- og albuekirurgi.

  I Herning forefindes en dgnben, flles akutmodtagelse inkl. alle multitraume patienter og

  akut traumekirurgi.

  Herudover er der i Herning en dagkirurgisk funktion med idrtstraumatologi.

  Organisation af specialer og faglige arbejdsfunktioner (funktionsbeskrivelse)

  Ansttelsen i introduktionsstilling p Hospitalsenheden Vest, Ortopdkirurgisk afdeling har en

  varighed af 12 mneder og den uddannelsessgende gr i mellemvagt bde i Holstebro og i

  Herning.

  Begge steder er arbejdstiden 7.45 18.00 p dage med vagt. Mellemvagten dkkes af de 4

  introlger samt de 3 lger i frste del af hoveduddannelsen.

  Alle lger mder p hverdage 7.45 hvor dagen startes med en videokonference mellem de

  lger der er p arbejde i henholdsvis Holstebro og Herning.

  Der er jobfunktioner dels i ambulatoriet og p operationsgangen samt p sengeafdelingen.

  Udover dette fungerer mellemvagten som konsulent for akutafdelingens lger angende

  ortopdkirurgiske problemstillinger.

  De dage hvor introduktionslgen er i ambulatoriet ses isr traumatologiske patienter, men det

  tilstrbes ogs, at introduktionslgen oplres i at vurdere elektivt henviste patienter.

  Mellemvagtsfunktionen er planlagt sledes, at en vsentlig del af arbejdet bruges til

  operationsassistance og oplring i selvstndige operationer, specielt behandling af

  forefaldende traumatologi, herunder isr operation af hoftenre frakturer og ankelbrud samt

  vrigt forefaldende traumatologi.

  Afdelingen har formaliseret undervisning hver onsdag morgen fra ca. 08.15 til 09.00, hvor

  uddannelsessgende p skift str for undervisningen ud fra i forvejen fastsatte emner.

  Ud over dette er der tirsdag morgen mellem 7.00 og 7.45 undervisning som yngre lger selv

  arrangerer med opbakning af speciallge med forudstninger indenfor undervisningsemnet.

  En eftermiddag om mneden afholder yngre lger Journal-club.

  Stuegangsstrukturen er baseret p tvrfaglige konferencer. P hoftefrakturafsnittet er

  vgthavende mellemvagt sledes leder af denne konference, der desuden har deltagelse af

  plejepersonale, samt ergo og fysioterapeuter. Dagens bagvagt er her den lringsmssige

  sparringspartner.

 • 6

  Undervisning

  Konferencer:

  Alle lger mder p hverdage 7.45 hvor dagen startes med en videokonference mellem de

  lger der er p arbejde i henholdsvis Holstebro og Herning.

  Stuegangsstrukturen er baseret p tvrfaglige konferencer. P hoftefrakturafsnittet er

  vgthavende mellemvagt sledes leder af denne konference, der desuden har deltagelse af

  plejepersonale, samt ergo og fysioterapeuter. Dagens bagvagt er her den lringsmssige

  sparringspartner.

  P samme vis er der daglige konferencer hver morgen p alloplastikafsnittet,

  sr/amputationsafsnittet, traumeafsnit samt p studieafsnittet. Introduktionslgen deltager i

  disse ad hoc.

  Formaliseret undervisning:

  Afdelingen har formaliseret undervisning hver onsdag morgen fra ca. 08.15 til 09.00, hvor

  uddannelsessgende p skift str for undervisningen ud fra i forvejen fastsatte emner.

  Undervisningen planlgges for et semester af gangen og planlgges af overlge der str for

  valg af emner og organisering.

  Herudover er der flere gange i hvert semester undervisning ud fra i forbindelse med

  gennemgang af apparatur samt nyanskaffelser.

  En gang ugentligt gennemgs ugens rntgenbilleder og cases med hoftefrakturer og

  hofteproteser med deltagelse af uddannelseslger og speciallger tilknyttet hoftesektoren.

  P sygehuset afholdes endvidere staff-meeting en gang hver mned hvor der gennemgs emner

  fra de forskellige afdelinger p skift.

  Kurser og kongresser

  Ud over obligatoriske kurser tilstrbes det i videst

Search related