Click here to load reader

Intrebari Procedura Civila

  • View
    10

  • Download
    4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Intrebari procedura civila I

Text of Intrebari Procedura Civila

Intrebari Procedura Civila

1. Ce alte persoane sau organe,decat procurorul, pot porni procesul civil?- persoanele, institutiile, organizatiile si autoritatile care, fara a justifica un interes personal, actioneaza pentru apararea drepturilor ori intereselor legitime ale unor persoane aflate in situatii speciale /in scopul ocrotirii unui interes de grup ori general

ex: autoritatea tutelara, asociatiile de protectie a consumatorilor care pot introduce actiuni in justitie pentru apararea drepturilor si intereselor legitime ale consumatorilor

2. Proces civil echitabil-trebuie sa se asigure respectarea unor principii fundamentale: >contradictorialitatea>dreptul la aparare>egalitatea

-trebuie ca toate partile sa dispuna de posibilitati suficiente, echivalente si adecvate pentru a-si sustine pozitia asupra problemelor de drept si de fapt-niciuna dintre parti nu trebuie sa fie defavorizata in raport cu cealalta

3. Cum se apreciaza daca o cauza a fost solutionata intr'un termen rezonabil?- o cauza a fost solutionata intr'un termen rezonabil daca judecarea cererii nu a fost intarziata din cauza atitudinii organelor judiciare sau statului, in caz contrar, acest fapt reprezentand o violare a duratei rezonabile-culpa partilor in prelungirea nejustificara a procesului nu reprezinta o violare a duratei rezonabile

4. Aplicarea normelor de procedura civila in timp-legea civila nu are putere retroactiva-procesele in curs de judecata si executarile silite incepute sub legea veche raman supuse acelei legi-in cazul schimbarii competentei instantelor legal investite, procesele vor continua sa fie judecate de acele instante-daca instanta investita este desfiintata prin legea noua, dosarele vor fi trimise din oficiu instantei competente potrivit legii noi, dar vor fi judecate sub imperiul legii sub care au inceput

5. Care este legea aplicabila in privinta admisibilitatii si puterii doveditoare a probelor preconstituite?-cond de admisibilitate si puterea doveditoare a probelor preconstituite si a prezumtiilor legale sunt guvernate de legea in vigoare la data producerii faptelor juridice care fac obiectul probatiunii

6. Care este legea aplicabila in privinta administrarii probelor?-legea in vigoare la data administrarii lor

7.Care este legea aplicabila hotararilor judecatoresti?-hotararile raman supuse cailor de atac, motivelor si termenelor prevazute de legea sub care a inceput procesul

8. Care lege este aplicabila in procesul civil international, pentru calificarea unei probleme ca fiind procesuala sau de drept substantial?-calificarea unei probleme ca fiind de drept procesual sau de drept substantial se face conform legii romane, sub rezerva instit juridice fara corespondent in dreptul roman

9. Care este legea aplicabila in procesul civil international, pentru determinarea calitatii partilor si calificarii pretentiilor?-legea care guverneaza fondul raportului juridic dedus judecatii

10. Care este legea aplicabila in procesul civil international, in ceea ce priveste mijloacele de proba?-legea convenita de parti, cand legea locului incheierii actului juridic le acorda aceasta libertate; cand nu au aceasta libertate- legea locului incheierii actului juridic-probatiunea faptelor este supusa legii locului unde ele s-au produs sau au fost savarsite.

PRINCIPII

1. Ce inseamna accesul liber la justitie si cum se concretizeaza el?-orice persoana se poate adresa justitie pentru apararea drepturilor, a libertatilor si a intereselor legitime, nicio lege neputand ingradi exercitarea acestui drept-obligativitatea judecatorilor de a primi si solutiona orice cerere care este de competenta instantelor judecatoresti, potrivit legii

2. Care este semnificatia principiului dublului grad de jurisdictie?-o cauza solutionata de o instanta va fi judecata din nou de o alta instanta superioara; aceast principiu se asigura printr-o prima judecata de fond la tribunal(exceptie-la judecatorie) si o noua judecata de fond in apel

3. Care este corelatia "termen rezonabil " si " termen optim si previzibil"?-termenul rezonabil este baza limita care separa incalcarea CEDO de neincalcarea acesteia si care nu poate fi considerat ca un rezultat suficient daca e atins, stabilind ca obiectiv pentru sist juridic judecarea fiecarei cauze intr-un termen optim si previzibil.

4. Pozitia si rolul judecatorului in raport cu legea.-functia judecatorului este de a rezolva litigiul dintre parti, aplicand legea, si astfel spunand dreptul in cauza respectiva-intre autorul normei juridice si destinatarul ei intervine judecatorul care interpreteaza norma -> "creeaza" legea in scopul aplicarii sale

5. Ce se intampla in cazul in care legea nu prevede si nu se poate recurge nici la analogie?-judecatorul va judeca in baza principiilor generale ale dreptului, tinand seama de circumstantele cauzel + de cerintele echitatii.

6. Care este corelatia intre contradictorialitate si dreptul la aparare?-Prin contradictorialitate se manifesta dreptul la aparare, contradictorialitatea permitand partilor sa discute si sa combata pretentiile, sustinerile si probele adversarului, precum si sa'si expuna punctul de vedere asupra problemelor puse in discutie de catre judecator.

7. Enumerati aspectele in legatura cu care judecatorul trebuie sa aiba un rol activ.judecatorul:-va starui, in toate fazele procesuale, pentru solutionarea amiabila a cauzei, dand partilor sfaturi de impacare ori le indeamna spre mediere-da calificarea exacta cererii in raport de continutul ei, si nu dupa denumirea data de parte-conduce dezbaterile, putand sa ia masuri legale pentru buna desfasurare a procesului-rezolva litigiul conform regulilor de drept care ii sunt aplicabile-are facultatea de a ordona probe din oficiu chiar peste vointa partilor, daca proba este legala si a fost pusa in discutia contradictorie a partilor-are oblig de a folosi toate mijl legale pentru a preveni orice greseala in cunoasterea faptelor si in vederea descoperirii adevarului, pentru a pronunta o hotarare legala si temeinica

8. Prin ce se caracterizeaza principiul disponibilitatii?-dreptul persoanei interesate de a porni sau nu procesul civil-dreptul de a determina limitele cererii de chemare in judecata sau ale apararii-dreptul de a renunta la judecata sau la dreptul subiectiv pretins, dreptul de a achiesa la pretentiile reclamantului sau la hotararea de prima instanta, dreptul de a stinge litigiul printr-o tranzactie-dreptul de a ataca sau nu hotararea si de a starui sau nu in calea de atac exercitata-dreptul de a cere sau nu executarea hotararii judecatoresti

9. Care sunt exceptiile de la princ. publicitatii, oralitatii si nemijlocirii?*princ publicitatii -instanta poate dispune, la cerere sau din oficiu, ca dezbaterea fondului sa se desfasoare in intregime sau in parte fara prezenta publicului, incazurile in care se aduce atingere moralitatii, ordinii publice, intereselor minorilor , vietii private sau intereselor justitiei*princ. oralitatii - poate exista o procedura exclusiv scrisa atunci cand niciuna dintre parti, desi legal citate, nu se prezinta la judecata, dar cel putin una dintre ele a solicitat judecarea in lipsa -judecatorul se va pronunta numai pe baza actelor de la dosar*princ. nemijlocirii - in cazul declararii necompetentei, dovezile administrate in fata instantei necompetente raman castigate judecatii si instanta competenta investita cu solutionarea cauzei nu va dispune refacerea lor decat pentru motive temeinice

10. Care sunt organele care infaptuiesc justitia?-ICCJ-curtile de apel-tribunalele-tribunalele specializate-instantele militare-judecatoriile

11. Care sunt instantele judecatoresti?

12. Ce semnificatie are regula potrivit careia justitia este gratuita?Justitia este gratuita - se refera la faptul ca partile nu trebuie sa plateasca judecatorii care au sarcina de la solutiona litigiul dintre ele, insa ele au obligatie de a presta anumite cheltuieli (taxe de timbru, onorarii de avocati, cheltuieli cu administrarea probelor)Legislatia din Romania reglementeaza situatii cand partile nu trebuie sa plateasca nici cheltuielile de judecata, fiind stiulate anumite scutiri privind taxele de mai sus.

13. Existenta unei proceduri prealabile afecteaza, in principiu, dreptul de acces la justie?Da, existenta unei proceduri prealabile afecteaza dreptul de acces la justitie deoarece partile au oblig sa indeplineasca actele de procedura in conditiile, ordinea si termenele stabilite de lege sau judecator.

14. 3 dispozitii legale care urmaresc obiectivul respectarii termenului optim si previzibilart.238: estimarea duratei cercetarii procesuluiart.522: contestatia privind tergiversarea procesuluiart.221(1)- amanarea judecatii prin invoiala partilor

15. Care este mijlocul procedural reglementat de lege pentru a sanctiona nerespectarea termenului optim si previzibil?Contestatia privind tergiversarea procesului

16. Care este sanctiunea nerespectarii principiului contradictorialitatii?-nerespectarea acestui principiu care asigura aflarea adevarului si dreptul la aparare atrage nulitatea hotararii judecatoresti

17. 3 exemple in care legea ingaduie, in mod provizoriu, inlaturarea principiului contradictorialitatii-conservarea probelor in cazul in care exista pericol de disparitie-luarea unor masuri urgente cu caracter vremelnic pe calea ordonantei presedintiale-solutionarea cererilor in materie necontencioasa judiciara

18. Care este particularitatea dreptului la aparare in faza recursului?-dreptul la aparare in fata instantelor de recurs: cererile si concluziile partilor nu pot fi formulate si sustinute decat prin avocat sau, dupa caz, consilier juridic, cu exceptia situatiei in care partea sau mandatarul acesteia, sot ori ruda pana la gradul al doilea inclusiv, este licentiata in drept

19. 3 exemple de situatii in care instanta poate actiona fara sesizare-actiunea civila in procesul penal se porneste si se exercita din oficiu cand persoana vatamata este lipsita de capacitate de exercitiu/cu capacitate de exercitiu restransa-instanta de divort se pronunta din oficiu cu privire la locuinta copiilor minori si stabilirea contributiei parintilor la cheltuielile de crestere, educare, invatatura si pregatire profesionala a acestora-punerea sub interdictie a alienatilor si debililor mintali sau ridicarea acestei masuri se poate face si din initiativa instantei

20. Princ. egalitatii in fata legii se aplica numai cetatenilor romani sau si apatrizilor?cetatenii sunt egali in fata legii si a autorit publice, fara privilegii si fara discriminari-justitia se infaptuieste in mod egal pentru toti, fara deosebire de nationalitate, rasa si origine etnica

21. 3 exemple in care este incalcat principiul publicitatii-in materia stramutarii-in cazul procedurilor necontencioase judiciare-in cazul sechestrului asigurator

23. care sunt mijloacele de asigurare a princ. distribuirii aleatorii a cauzelor?-repartizarea cauzelor pe complete de judecata se face in mod aleatoriu, in sistem informatizat, iar cauzele repartizate unui complet nu pot fi trecute altui complet decat in conditiile prevazute de lege

24. Indicati o situatie in care este inlaturat principiul publicitatiiin cazul stramutarii, cand cererea de stramutare se judeca in camera de consiliu, doar in prezenta partilor din acel proces.

25. In ce conditii se poate modifica compunerea completului de judecata desemnat in mod aleatoriu?-schimbarea membrilor completului se poate face in mod exceptional, pe baza criteriilor obiective stabilite cu regulamentul de ordine interioara a instantelor judecatoresti-daca modificarea compunerii completului s'a facut dupa ce s'a dat cuvantul partilor in fond, cauza se repune pe rol

26. Care este sanctiunea care intervine in cazul in care reclamantul nu a initiat procedura de informare privind medierea, in cazul litigiilor pentru care legea prevede aceasta obligatie?-actiunea va fi respinsa ca inadmisibila, insa cererea va putea fi introdusa din nou, cu respectarea procedurii de informare, inauntrul termenului de prescriptie

27. Poate procedura de informare asupra medierii sa fie initiata si in cursul procesului?nu, procedura de informare asupra medierii trebuie sa fie initiata anterior introducerii actiunii sau pana la termenul fixat de judecator in acest scop

Actiunea civila

1. Care este raportul dintre actiunea civila si cererea de chemare in judecata?

Actiunea civila exista mai inainte de cererea de chemare in judecata, actiunea existand chiar daca nu sunt sesizate organele de justitie

2. Explicati mecanismul prescriptiei dreptului de a obtine condamnarea paratului-Prescriptia afecteaza dreptul material la actiune, prin prescriptie stingandu-se dreptul de a constrange o persoana , cu ajutorul fortei publice, sa execute o anumita prestatie, sa respecte o anumita situatie juridica sau sa suporte orice alta sanctiune civila, dupa caz.3. Cum se concretizeaza obiectul actiuniii civile?Obiectul actiunii civile- protectia dreptului subiectiv civil sau a unui interes ce se poate realiza numai pe calea justitiei; -obiectul actiunii civile se poate concretiza in raport cu mijlocul procesual folosit*la cererea de chemare in judecata: pretentia concreta a reclamantului*la caile de atac: desfiintarea hotararii atacate

4. In ce cazuri este necesara numirea unui curator special?-cand persoanele lipsite de capacitate de exercitiu nu au reprezentant legal si exista urgenta in solutionarea procesului, la cererea partii interesate se poate numi un curator special-cand intre reprezentat si reprezentant exista contrarietate de interese-cand instanta dispune ca realizarea citarii paratului sa se efectueze prin publicitate

5. Cine justifica calitatea procesuala si prin ce elemente?-reclamantul este cel care trebuie sa justifice atat calitatea sa procesuala activa, cat si pe cea pasiva a paratului-justificarea calitatii procesuale se face de catre reclamant prin cererea de chemare in judecata, prin expunerea motivelor de fapt pe care isi intemeiaza cererea si, uneori, prin anexarea unor acte doveditoare in acest sens.6.In ce conditii se poate transmite calitatea procesuala-calitatea procesuala poate fi transmisa pe cale legala/pe cale conventionala-dpdv al intinderii, transmisiunea poate fi universala, cu titlu universal sau cu titlu oarticular

7. Dati 3 exemple de cereri lipsite de interes-exercitarea apelului sau, dup caz, a recursului de ctre partea care a ctigat la judecata finalizat cu hotrrea atacat-introducerea unei contestaii n anulare pe motiv c partea advers nu a fost legal citat la termenul cnd a avut loc judecata-cererea prin care creditorul urmrete aducerea unor bunuri n patrimoniul debitorului su, dei acesta este solvabil

8. Prin ce se caracterizeaza actiunile mixte-prin intermediul lor se valorifica in acelasi timp un drept de creanta si un drept real-competenta teritoriala poate fi alternativa

9.Care sunt caracteristicile actiunilor preventive?actiunile preventive au caracteristica de a preintampina o paguba insemnata pe care reclamantul ar suferi-o daca ar astepta implinirea termenului

10. Dati 3 exemple de actiuni preventive

11. 3 cazuri in care capacitatea procesuala de exercitiu inceteaza, definitiv sau temporar

12. Cand intervine si ce presupune instititia asistarii?-Asistarea intervine in cazul minorilor de la 14-18 ani(care au capacitate de exercitiu restransa). Acesti minori vor sta personal in proces, fiind citati impreuna cu orcotitorul lor legal si vor fi asistati de acesta; ocrotitorul legal va semna si actele de procedura, alaturi de minorii asistati,-daca pe parcursul solutionarii cauzei, minorul implineste varsta de 14 ani, reprezentarea se transforma in asistare cu toate consecintele ce decurg din acest fapt

13. Care este sanctiunea ce intervine in cazul lipsei capacitatii de exercitiu?-in cazul in care, pana la termenul acordat, lipsa nu se acopera, cererea va fi anulata, iar la solicitarea persoanei interesate, cel care a suferit un prejudiciu are dreptul de a fi despabugit, potrivit dreptului comun

15. Care este caracteristica actiunilor in constatare-actiunile in constatare sunt cele prin care reclamantul solicita instantei sa constate numai existenta unui drept al sau sau inexistenta unui drept al paratului

16 Care este caracteristica actiunilor in constituire de drepturi. Dati 3 exemple-actiunile in constituire de drepturi: acelea care urmaresc schimbarea sau desfiintarea unor raporturi juridice vechi si crearea unor raporturi juridice noi intre parti ori prin care reclamantul solicita aplicarea legii la anumite fapte si date pe care le invoca, pentru a se deduce consecintele ce se impun*in materie de stabilire a filiatiei*privind nulitatea casatoriei*declararea judecatoreasca a mortii

Participantii la procesul civil

1. Cine infaptuieste justitia? Care este temeiul?-justitia este infaptuita de catre instantele judecatoresti (art.126 (1) si Legea nr 304/2004 )

2. Este posibila raspunderea judecatorilor si procurorilor? Ce fel de raspundere?Judecatorii si procurorii pot raspunde disciplinar pentru abaterile de la indatoririle de serviciu, precum si pentru fapte care afecteaza prestigiul justitiei

3. Ce deosebire exista intre compunere si constituirea instantei?Compunerea se refera la alcatuirea instantei cu numarul de judecatori prevazuti de lege, iar constituirea instantei se refera la alcatuirea complexa a acesteia, prin participarea, alaturi de procuror, si a altor persoane prevazute de lege (grefier, magistrat asistent pentru ICCJ, procuror si asistentii judiciari)

4. Ce deosebiri esentiale exista intre interventia principala si interventia accesorie?*Interventia principala - introducerea unui tert, din propria sa initiativa, intr'un proces aflat in curs de judecata, pentru a-si apara un drept propriu.-are natura juridica unei cereri de chemare in judecata, indeptata impotriva partilor initiale-determina largirea cadrului procesual, de regula, dpdv al partilor, insa uneori si sub aspectul obiectului litigiului-se poate face numai in fata primei instante, dar inainte de inchiderea dezbaterilor in fond; exceptie: se poate face si in instanta de apel, insa numai cu acordul expres al partilor

*Interventia acesorie - introducerea unui tert, din propria sa initiativa, intr-un proces aflat in curs de judecata, pentru a apara dreptul unei parti din acel proces-conduce la largirea cadrului procesual numai sub aspectul partilor, nu si al obiectului litigiului-poate fi facuta pana la inchiderea dezbaterilor, in tot cursul judecatii, chiar si direct in caile extraodrinare de atac

5.Ce asemanari si deosebiri exista intre chemarea in judecata a altei persoane si chemarea in garantie?-ambele actiuni sunt veritabile cereri de chemare in judecata , a.i. ele trebuie sa indeplineasca toate cond de forma pentru exercitarea acestora.-in cazul chemarii in judecata a altei persoane, tertul trebuie sa pretinda aceleasi drepturi ca si reclamantul, el dobandind pozitia procesuala de reclamant, iar hot isi va produce efectele si fata de acesta; aceasta cerere poate fi introdusa de catre oricare dintre parti-in cazul chemarii in garantie, partile pot chema in garantie o alta persoana impotriava careia ar putea sa se indrepte, in cazul in care ar pierde procesul- cel chemat in garantie poate, la randul sau, sa cheme in garantie o alta persoana-instanta competenta este cea sesizata cu cererea principala, iar cererea de chemare in garantie se judeca odata cu cererea principala

6. Dati 3 exemple in care concluziile procurorului sunt obligatorii-in cazul cererilor in materie de adoptie-in cazul cereroo de declarare a mortii-in cazul cererii de decadere din exercitiel drepturilor parintesti

7. Indicati 3 dintre atributiile CSM-propune presedintelui ROM numirea in functie si eliberarea din functie a judec si procurorilor, cu exceptia stagiarilor-are rolul de instanta de judecata in domeniul raspunderii disciplinare a judecatorilor si procuririlor-organizeaza examenul de admitere la INM

8. Indicati 3 dintre activitatile incompatibile cu calitatea de judecator sau procuror-orice alta functie publica sau privata, cu exceptia functiilor didactic din invatamantul superior-nu pot fi lucratori operativi ai serviciilor de informatii-nu pot face parte din partide politice, ei neavand dreptul de a fi alesi-nu pot exercita activitati de comert si participa la administrarea sau conducerea unei societati comerciale sau civile

9. Care sunt cazurile de incompatibilitate absoluta?-judec care a pronuntat o incheiere interloc sau o got prin care s-a solutionat cauza nu poate lua parte la judecarea aceleiasi pricini in apel, recurs, contestatie in anulare sau revizuire-judec care a pronuntat o incheiere interloc/o hot nu poate lua parte la judecarea aceleiasi pricini in cazul in care s'a dispus trimiterea spre rejudecare-judec care a fost martor, expert, arbitru, procuror, avocat, asistent judiciar,magistrat-asistent sau mediator in aceeasi cauza nu poate judeca acel proces

10. Pana la ce mom procesual se poate formula cererea de recuzare?-mom pana la care poate fi formulata cererea de recuzare difera in functie de cazurile de incompatibilitate invocate.-recuzarea poate fi invocata in orice stare a pricinii/inainte de inceperea oricarei dezbateri, iar atunci cand motivele de incompativilitate s-au ivit ori au fost cunoscute de parte doar dupa inceperea dezbaterilor, aceasta trebuie sa solicite recuzarea de indata ce acestea ii sunt cunoscute

11. Indicati 3 exemple de coparticipare procesuala obligatorie-actiunea de iesire din indiviziune-introducerea unei actiuni in indiviziune-

12. Care sunt drepturile procesuale ale intervenientului accesoriu?-intervenientul voluntar accesoriu devine parte in proces, cu toate consecintele acestui fapt, toate actele de procedura urmand a se indeplini si fata de el-intervenientul accesoriu are o pozitie subordonata partii in favoarea careia a invervenit, el putand face doar acele acte de procedura care profita partii respective-calea de atac exercitata de interv accesoriu se socoteste neavenita daca partea pentru care a intervenit nu a exercitat calea de atac/ a renuntat la calea de atafc exercitata ori aceasta a fost anulata, perimata sau respinsa fara a fi cercetata in fond

13.Care este termenul pana la care se poate formula o cerere de chemare in garantie si care este sanctiunea nerespectarii acestuia?*cand cererea este formulata de catre reclamant sau de interveninentul principal- se va depune cel mai tarziu pana la terminarea cercetarii procesului inaintea primei instante*cand cererea este formulata de catre parat, se va depune in termenul prevazut pentru depunerea intamplinarii inaintea primei instante, iar daca intampinarea nu este oblig, cel mai tarziu la primul termen de judecata

Sanctiunea nedepunerii in termen- difera in fctie de mom in care aceasta este formulata14. Care sunt cond de admisibilitate ale unei cereri de aratare a titularului dreptului?aratarea titularului dreptului poate fi facuta: *numai de catre parat*numai in cazul cererilor prin care se urmareste valorificarea unui drept real

15. Indicati 3 exemple in care legea prevede in mod expres posibilit introducerii in cauza, din oficiu, a unor persoane-in cazul in care instanta are dr/oblig de a introduce in proces, din oficiu, terte persoane, chiar daca partile se impotrivesc:*in procedura necontencioasa, in toate cazurile*in procedura contencioasa, doar in cazurile expres prevazute de lege

-in cazul in care instanta are dreptul de a introduce in proces, din oficiu, terte persoane, numai cu acordul a cel putin uneia dintre parti*in materie contencioasa- cand raportul juridic dedus judecatii o impune

16.Care sunt formele in care se poate acorda ajutorul public judiciar?-ajutorul public judiciar in materie civila-scutirea de plata taxelor de timbru-asistenta judiciara acordata de avocati in conditiile legii

COMPETENTA

1. Ce litigii intra in competenta instantei de tutela-litigiile privind ocrotirea persoanei fizice

3. Care sunt regulile generale in stabilirea competentei dupa valoare?-in functie de valoare obiectului cererii-care se stab de reclamant prin cererea de chemare in judecata-paratul poate contesta valoarea indicata de reclamant-valoarea reala se stabileste pe baza inscrisurilor prezentate de parti si a explicatiilor oferite de acestea-cand reclamantul formuleaza un capat de cerere principal si mai multe capete accesorii, valoarea capatului principal este cea care determina instanta competenta a solutiona cauza-mom ccare intereseaza in stabilirea competentei dupa valoare este cel al sesizarii instantei

4. Care sunt factorii de determinare a competentei teritoriale?*domiciliul paratului*locul de executare al contractului*locul de plata*locul de plecare/de sosire*locul in care s-a savarsit un fapt ilicit*domiciliul reclamantului

*locul situarii bunului mobil*ultimul domiciliu al defunctului*ultima locuinta comuna a sotilor

5.In ce conditii opereaza prorogarea de competenta in cazul cererilor accesorii, aditionale si incidentale?-instanta competenta sa judecere cererea princ este competenta sa judece si cererile accesorii, aditionale si incidentale

6. Ce incidente procedurale se rezolva de catre alta instanta deecat cea sesizata cu cererea principala?-conflictul de competenta-este competenta instanta superioara si comuna instantelor aflate in conflict-stramutarea procesului - *pe motiv de banuiala legitima -curtea de apel (in cazul in care dosarul a carui stramutare se solicita se afla pe rolul unei judecatorii sau al unui tribunal din circumscriptia acestuia*pe motiv se siguranta publica - ICCJ

7.Care sunt particularitatile in cazul exceptiei de necompetenta?exceptia de necompetenta este o exceptie de procedura, o exceptie dilatorie-exceptia poate fi de ordine publica sau de ordine privata-necompetenta generala a instantelor judecatoresti poate fi invocata de parti sau de judecator in orice stare a pricinii-necompetenta materiala si teritoriala de ordine publica trebuie invocata de parti sau judecator la primul termen de judecata la care partile sunt legal citate in fata primei instante-necompetenta de ordine privata poate fi invocata doar de catre parat prin intampinare, iar daca intampinarea nu este obligatorie, cel mai tarziu la primul termen de judecata la care partile sunt legal citate*Sanctiunea care intervine in cazul in care exceptia nu a fost invocata in termenele statuate de legiuitor-> decaderea partii din dr de a mai invoca exceptia de necompetenta

8. Ce deosebiri exista intre litispendenta si conexitate?Conexitatea-trebuie sa existe 2 sau mai multe cereri intre aceleasi parti sau chiar impreuna cu alte parti, iar intre obiectul si cauza cererilor sa existe o stransa legatura-cererile trebuie sa fie in cursul judecatii in prima instanta, pe rolul aceleasi instante sau al unor instante diferite-poate fi invocata cel mai tarziu la primul termen de judecata inaintea instantei ulterior sesizateLitispendenta-trebuie sa existe 2 sau mai multe cereri cu parti , obiect si cauza identice-cererile trebuie sa fie in curs de judecata la instanta competenta sau la instante deopotriva competente-cererile identice trebuie sa se afle pe rolul primei instante sau a instantei de apel-poate fi invocata in orice stare a pricinii

9. Care sunt particularitatile hot de stramutare?Hot de stramutare se da cand judecarea in bune conditii a unei pricini este pusa sub semnul indoielii, legea permitand stramutarea pricinii la o alta instanta decat cea care, in mod normal, ar fi fost competenta sa o judece-stramutarea pricinii se poate realiza pe motive de banuiala legitima sau pe motive de siguranta publica-cererea de stramutare se judecata de urgenta, in camera de consiliu, cu citarea partilor din proces, -hot se da fara motivare si este definitiva

ACTE DE PROCEDURA SI TERMENE PROCEDURALE

1. Prin ce se caracterizeaza termenele relative?-termenele relative nu afecteaza validitatea actelor de procedura in caz de nerespectare, ci pot atrage numai sanctiuni disciplinare sau pecuniare pentru cei care sunt vinovati de nerespectarea lor2. Cum se numeste intervalul cuprins intre punctul d eplecare si pnctul de implinire al termenului si cum curg, de regula, termenele pe acest interval?-acest interval se numeste termen de procedura-in intervalul cuprins intre punctul de plecare si punctul de implinire, termene curg continuu, fara posibilitatea, de regula, de a fi intrerupte sau suspendate

3. Ce inseamna princ echipolentei si ce cazuri cunoasteti?Principiul echipolentei(echivalentei) este folosit pentru a determina, n anumite cazuri, punctul de plecare a termenelor procesuale (dies a quo) prin efectuarea altor acte dect acela al comunicrii propriu-zise*actul de procedura se considera comunicat partii si in ipoteza in care aceasta a primit o copie a actului, atestand acest fapt prin semnatura*actul de procedura se considera comuncat partii si in situatia in care aceasta a cerut comunicarea actului catre o alta parte*hot judec se considera comunicata de la data depunerii cererii de apel/recurs4.Cum opereaza nulitatea si care sunt mijl procesuale de invocare?

5. In ce cazuri este intalurata decaderea?-cand partea dovedeste ca a fost impiedicata din cauza unor motive temeinice justificate,-cand legea instituie o dispoz princ are inlatura aplicarea sanctiunii decaderii-cand actul de procedura indeplinit de unul dintre coparticipanti va profita si celor care nu au indeplinit respectivul act de procedura

6.Cand se poate cere repunerea in termen si care este instanta competenta?-repunerea in termen se poate cere cand partea dovedeste ca a fost impiedicata din motive temeinic justificate , iar instanta competenta sa solutioneze cererea de repunere in termen este instanta competenta sa solutioneze calea de atac/sa indeplineasca actul de procedura respectiv

JUDECATA IN PRIMA INSTANTA

1.Care sunt elem esentiale ale cererii de chemare in judecata si de ce sunt denumite astfel?-elementele de identificare ale partilor-elementele de identificare ale reprezentantului partii-obiectul cererii si valoarea lui-aratarea motivelor de fapt si de drept pe care se intemeiaza cererea-aratarea dovezilor pe care se sprijina fiecare capat d cerere-semnatura

*ele sunt denumite elem esentiale deoarece este sung obligatorii in orice cerere de chemare in judecata, in caz contrat, intervenind sanctiuni procedurale asupra acelei cereri

2.In ce cond se face regularizarea cererii de chemare in judecata?-atunci cand cererea nu indeplineste cerintele legale

3.Identificati cazurile cand intampinarea nu este obligatorie-in cererile de ordonanta presedintiala-in cererile referitoare la procedura de evacuare din imobilele folosite sau ocupate fara drept

4.Care este regimul cautiunii in cazul masurilor asiguratorii?

.5.Ce deosebiri exista intre sechestrul asigurator si cel judiciar?

*Sechestrul asigurator:-indisponibilizarea bunurilor mobile/imobile urmaribile ale debitorului -parat aflate in posesia acestuia sau a unui tert, in scopul valorificarii acestora la mom la care creditorul va obtine titlul executoriu

*Sechestrul judiciar:-masura asiguratorie ce se aplica in cazul bunurilor mobile/imobile ce formeaza obiectul litigiului, iar incredintarea acestora se face unui administrator-sechestru pana cand procesul va fi finalizat printr-o hot executorie

6.Care sunt principiile(regulile) care guverneaza citarea?-instanta poate hotara asupra unei cereri numai daca partile au fost l

7.Cand se socoteste procedura de citare/comunicare indeplinita?

8. Ce semnificatie practica are primul termen la care partile sunt legal citate?