Click here to load reader

Procedura Civila Curs

  • View
    54

  • Download
    8

Embed Size (px)

DESCRIPTION

procedura civilacursnoul cod civil

Text of Procedura Civila Curs

CURS 1. PROCESUL CIVIL SI DREPTUL PROCESUAL CIVILStructura procesului civil cuprinde 2 faze:

-faza judecatii

-faza executarii silite

Procesul civil este activitatea desfasurata de instantele de judecata,parti,alte organe si personae pentru infaptuirea justitiei de catre instanta de judecata in procesele si cererile deduse judec atii,executarea silita a hotararilor judecatoresti si a altor titluri executorii in conformitate cu procedura stabilita de lege.

Dreptul procesual civil reprezinta totalitatea normelor juridice care reglementeaza modul de desfasurare a activitatii judiciare in scopul solutionarii litigiilor civile.

Izvoarele de drept procesual civil:

-sunt desemnate toate actele normative ce contin dispozitii ce reglementeaza desfasurarea proceselor generate de litigiile civile

I.Constitutia Romaniei

II.Conventia Europeana a Drepturilor Omului

III.Legi organice:

Legea 304/2004 privind organizarea judiciara

Legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor

Legea 317/2004 privind CSM

Legea 554/2004 privind contenciosul administrative

IV.Codul de procedura civila

Clasificarea normelor de drept procesual civil:

I.Dupa obiectul lor:

a)norme de organizare judecatoreasca

b)norme de competent

c)norme de procedura propriu-zisa

a)normele de organizare judecatoreasca reglementeaza organizarea si functionarea instantelor,statutul magistratilor,organizarea si functionarea CSM,compunerea completelor de judecata.

b)normele de competenta reglementeaza atributiile instantelor de judecata,distinctia fata de atributiile altor organe cu activitate jurisdictionala si distribuirea categoriilor de sarcini intre diferite instante de judecata.

c)normele de procedura propriu-zisa reglementeaza regulile de urmat in vederea solutionarii litigiilor.

II.Dupa intinderea de aplicare:

a)norme generale

b)norme speciale

a)normele generale-se aplica in toate cazurile si in orice materie sunt cuprinse in CPC;

b)normele special-aplicabile numai intr-o anumita materie expres stabilita,fiind derogatorii de la normele cu character general;ele se regasesc in alte acte normative decat CPC.

III.Dupa caracterul conduitei pe care o prescriu:

a)norme imperative

b)norme dispositive

Principiile dreptului procesual civilPrincipiile fundamentale=reguli esentiale ce determina structura procesului si guverneaza intreaga activitate judiciara.

Principiile prezinta importanta teoretica de politica legislative si o semnificatie practica.

Din punct de vedere teoretic cunoasterea lor contribuie la intelegerea si interpretarea normelor procesual civile.

Din punct de vedere legislative orienteaza activitatea de elaborare a legislatiei procesual civile.

Din punct de vedere practice contribuie la formarea unei jurisprudente unitare.

In art.6 al Conventiei Europene sunt sintetizate cele mai importante principia de activitate judiciara:

1.Independenta si impartialitatea sedintelor

2.Duplicitatea dezbaterilor

3.Dreptul la aparareArt.6.1:Orice persoana are dreptul sa-I fie examinata cauza sa in mod echitabil,public si intr-un termen rezonabil de catre un tribunal,independent si impartial care va decide asupra drepturilor si obligatiilor sale civile.

*Principiul dreptului la un process echitabil in termeni optima si previzibili.

Potrivit art.6 din NCPC,orice persoana are dreptul la judecarea cauzei sale in mod echitabil in termen optim si previzibil de catre o instant,independent stabilita de lege.In acest scsop instant este datoare sa dispuna toate masurile premise de lege si sa asigure desfasurarea cu celeritate a judecatii.

*Principiul legalitatii

Art.7 din NCPC procesul civil se desfasoara in conformitate cu dispozitiile legii.Judecatorul are indatorirea de a asigura respectarea dispozitiilor legii privind realizarea drepturilor si indeplinirea obligatiilor ____.

*Principiul independentei judecatorului si al supunerii lui fata de lege:

-presupune solutionarea litigiilor fara ingerinta in activitatile de judecata sau in deliberarea vreunui organ de stat sau a vreunei persoane precum si impartialitatea judecatorului,pozitia sa neutral fata de partile din process,echidistanta fata de acestea.

-respectarea principiului independentei judecatorului este garantat de:

*existent unui control judiciar adecvat

*publicitatea dezbaterilor

*secretul deliberarii

*inamovibilitatea judecatorilor

*raspunderea civila/disciplinara a judecatorilor

*autonomia instantelor de judecata fata de celelalte autoritati.

*Principiul inamovibilitatii judecatorilor

Prin inamovibilitate se intelege stabilitatea in functie a judecatorilor,respective ca acestia ce odata numiti nu pot fi mutate in alta functie,avasanti,transferati decat la cererea si cu acordul lor,inclusive detasarea,delegarea in alte functii.

*Principiul aflarii adevarului

Art.22 NCPC-judecatorul are indatorirea sa staruie prin toate mijloacele legale pentru a preveni orice greseala privind aflarea adevarului in cauza pe baza stabilirii faptelor si aplicarea corecta a legii in scopul pronuntarii unei hotarari temeinice si legale.

CURSUL 2Posibilitatea stabilirii adevarului obiectiv este garantata in legislatia Romaniei de normele care reglementeaza rolul activ al judecatorului,egalitatea partilor in proces,contradictorialitatea si controlul judiciar asupra hotaririlor judecatoresti.*Principiul rolului activ al judecatorului

Presupune:

-judecatorul este in drept sa ceara partilor sa prezinte explicatii oral sau in scris,sa puna in dezbaterea acestora orice imprejurari de fapt sau de drept chiar daca nu sunt mentionate in cerere sau in intampinare

-judecatorul poate dispune administrarea probelor pe care le considera necesare chiar daca partile se impotrivesc

-judecatorul poate dispune introducerea in cauza a altor persoane

-judecatorul da sau restabileste calificarea juridica a actelor si faptelor deduse judecatii chiar daca partile le-au dat o alta denumire

-judecatorul trebuie sa se pronunte asupra a tot ce s-a cerut,fara a depasi limitele investirii

-obligatia judecatorului de a nu respinge actiunea pentru lipsa de probe,adica obligatia acestuia de a starui prin toate mijloacele pentru a afla daca actiunea este ori nu intemeiata

Rolul activ al judecatorului nu trebuie sa condua la diminuarea rolului initiativei partilor.Pozitia procesuala a judecatorului in limitele expres stabilite de lege nu trebuie sa fie exagerata pentru ca procesul civil este ca regula generala un proces al intereselor private.

Trebuie asigurat un echilibru intre principiul disponibilitatii,contraditorialitatii si pozitia procesual activa a juduecatorului.Deci nu se poate deroga de la primele 2 principii in lipsa unui text expres de lege.*Principiul egalitatii partilor in fata justitiei

Art.8 NCPC-in procesul civil partilor le este garantata exercitarea drepturilor procesuale in mod egal si fara discriminari.

Egalitatea partilor in fata legii si a instantelor implica respectarea cerintelor:

a)judecarea proceselor pentru toti cetatenii sa se realizeze de aceleasi instante indiferent de pozitia sociala sau in stat

b)drepturile procesuale acordate partilor sa fie aceleasi fara deosebire intre persoane

c)instanta trebuie sa asigure un echilibru intre situatiile procesuale ale partilor prin incunostiintarea lor asupra termenelor de procedura,prin comunicarea termenelor si prin lamuririle date cu privire la drepturile pe care le au.*Principiul desfasurarii procedurii judiciare in limba romana

Art.18 NCPC:Procesul civil se desfasoara in limba romana.Cetatenii romani apartinand minoritatilor nationale au dreptul sa se exprime in limba materna in fata instantelor de judecata in conditiile legii.Cetatenii straini si apatrizii care nu inteleg,nu vorbesc limba romana au dreptul de a lua la cunostinta de toate actele dosarului,de a vorbi in instanta si a spune concluzii prin traducator autorizat.

Cererile si actele procedurale se intocmesc numai in limba romana.Nerespectarea acestui principiu atrage nulitatea hotararii pronuntate in cauza.*Principiul publicitatii

Art.17 NCPC:Sedintele de judecata sunt publice in afara de cazurile prevazute de lege.

Publicitatea sedintei de judecata are menirea de a asigura in acelasi timp garantarea drepturilor procesuale ale partilor si realizarea unui scop educativ preventiv.

Partilor li se asigura posibilitatea de a participa la toate sedintele de judecatamdezbaterile,la efectuarea tuturor actelor de procedura.

Exceptii de la principiul publicitatii:

-art.213 in fata primei instante cercetarea procesului se desfasoara in camera de consiliu daca legea nu prevede altfel.

-in cazurile in care dezbaterea ar aduce atingere moralitatii,ordinii publice,intereselor minorilor,vietii private a partilor,ori intereselor justitiei,dupa caz instanta la cerere sau din oficiu poate dispune ca aceasta sa se desfasoare in intregime sau in parte fara prezenta publicului.

Potrivit art.XII din Legea pentru degrevarea instantelor de judecata,dispozitiile legii 134/2010 privind CPC,privind cercetarea procesului /dezbaterea fondului in camera de consiliu se aplica proceselor pornite incepand cu 1 ianuarie 2015,pana la 31 decembrie 2015 cercetarea procesului/dezbaterea se desfasoara in sedinta publica.*Principiul oralitatii

Art.15 NCPC:procesele se dezbat oral cu exceptia cazului in care legea dispune altfel sau cand partile solicita expres instantei,ca judecata sa se faca numai pe baza actelor depuse la