Inspiratiesessie Social Media

 • View
  222

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Inspiratiesessie Social Media

 • \ \ D E W E R E L D V E R A N D E R T F H K L U N C H M E E T I N G \ \ 1 0 F E B 2 0 1 5 \ \ @ D R H R B P

 • \ \ D I A N A R U S S O E M P L O Y E R & I N T E R N A L B R A N D I N G

  DIANA RUSSO HR BUSINESSPARTNER @DRHRBP WWW.DIANARUSSO.NL

  H R & S O C I A L M E D I A

  M E D E W E R K E R E N G A G E M E N T

  D E W E N D B A R E O R G A N I S A T I E

 • @DRHRBP

  De wereld gaat

  verdwijnen!

  Ik noem het

  HET EINDE

  Blijf in de grot!

  Wees nooit

  niet bang!

  Nieuw is

  altijd slecht!

 • G e b r u i k v o l g e n s

  o u d e p a t r o n e n

  O n t d e k k e n

  v a n n i e u w e

  m o g e l i j k h e d e n

  \ \ P A R A D I G M A S H I F T

  @DRHRBP

 • @DRHRBP

  \ \ D E W E R E L D O M O N S

  H E E N V E R A N D E R T

 • @DRHRBP

 • MAATSCHAPPIJ

  @DRHRBP

 • @DRHRBP

 • @DRHRBP

 • @DRHRBP

 • \ \ W E G A A N O N S A N D E R S G E D R A G E N

  D O O R N I E U W E ( D I G I T A L E )

  T E C H N O L O G I E N

  \\ NIET IN DE LAATSTE PLAATS DOOR SOCIAL MEDIA

  @DRHRBP

 • @DRHRBP

 • \ \ P R O B L E E M M E T T E L E F O O N , D U S

  @DRHRBP

  De wereld gaat

  verdwijnen!

  We gaan terug

  naar de

  servicebalie

  van de winkel

  Laten we de

  handleiding

  lezen. (in het

  Chinees?)

  We googlen wel

  even (189.754

  hits

  doorworstelt)

  Binnen 3 sec

  het probleem

  oplost mbv zijn

  online vrienden

 • D I G I T A L I M M I G R A N T S D I G I T A L S E T T L E R S D I G I T A L N A T I V E S

  @DRHRBP

  Geboren na 1980.

  Opgegroeid in digitale tijdperk.

  Toegang tot digitale & sociale

  netwerken.

  Zeer vaardig met deze

  toepassingen.

  Automatisme.

  Meer-richtingsverkeer.

  Vertrouwen op Wisdom of the Crowds. Leven speelt zich online af.

  Meest aanwezige en actieve

  groep op social media.

  Geboren in het analoge tijdperk.

  Hebben digitale tijdperk

  vormgegeven.

  Gaan goed met nieuwe

  technologien om

  gaan en hebben nieuw

  communicatiegedrag aangeleerd.

  Vallen vaak nog terug op oud

  gedrag en oude

  communicatiekanalen.

  Zij zijn actief op social media,

  maar minder dan de Digital Natives.

  Geboren in analoge tijdperk.

  Groeiden op in het tijdperk van de

  rolodex, fax en gesloten

  netwerken.

  Pas op latere leeftijd in contact

  gekomen met sociale netwerken.

  Geleerd om e-mails te versturen

  en berichten op social media te

  plaatsen, maar voelen zich daar

  niet helemaal thuis.

  Blijven vasthouden aan oud

  communicatiegedrag.

  Zij zijn vaak als lurker aanwezig op social media, maar niet erg

  actief.

 • @DRHRBP

  SOCIAL MEDIA GAAT UITEINDELIJK OM EEN

  ANDERE MANIER VAN

  SAMENWERKEN,

  COMMUNICEREN EN

  ORGANISEREN

 • @DRHRBP

  \ \ D E E S S E N T I E V A N

  S O C I A L M E D I A

 • 3.0 STERKE, MEERVOUDIGE

  PERSOONLIJKE, VERBINDINGEN

  1.0 ZAKELIJKE, FORMELE

  ENKELVOUDIGE, VERBINDINGEN

  \ \ C O N N E C T I E S

 • Bron: Marco Derksen

  1.0 NRICHTINGSVERKEER

  2.0 TWEERICHTINGSVERKEER

  3.0 MEERRICHTINGSVERKEER

  \ \ C O N V E R S A T I E S

 • GELIJKGESTEMDHEID

  OPTELSOM VAN VERHALEN

  STORYTELLING

  \ \ C O N T E N T

 • AANBEVELINGEN

  INFLUENCERS

  HUMAN FACTOR

  \ \ C O N T E X T

 • 24/7?

  VERWACHTINGEN

  ANDERE TIJDSBELEVING

  \ \ C O N T I N U

 • @DRHRBP

  \ \ 5 S T A P P E N P L A N

 • 1. WAAROM? WAT IS HET VRAAGSTUK?

  2. WIE IS DE DOELGROEP EN WAAR (WELKE KANALEN)?

  3. WAT IS ONS VERHAAL? (INTERNAL BRAND)

  4. WANNEER, WELKE CONTENT? WIE GAAT WAT DOEN?

  (ROLLENMATRIX) EN MONITORING!

  5. RANDVOORWAARDEN

  @DRHRBP

  \ \ S O C I A L M E D I A P L A N

 • WAT IS DE IMPACT

  OP

  ORGANISATIES

 • @DRHRBP

  SOCIAL MEDIA LEGT ALS HET WARE EEN PLATTE,

  FLEXIBELE, VIRTUELE LAAG

  OVER DE STARRE

  HARKJES-EN-BLOKJES STRUCTUUR

 • \ \ V A N P I R A M I D E

 • \ \ N A A R P I Z Z A

 • Hirarchisch

  leiderschap Vaste Planning

  Afdeling Schaarste

  Centrale Regie Controle

  Functie

  omschrijving

  Corporate

  Branding

  Intranet Economisch

  Kapitaal

  Gelijktijdige

  transactie Intern & Extern

  Vaste

  samenwerking Binden & Boeien

  Bezit Flexibele Schil

  Contextueel

  Leiderschap

  Srum & Aanpassen

  Flexibele Hub Overvloed

  Onzichtbare regie Vertrouwen

  Rol omschrijving Merkwerkers*

  Enterprise Social

  Media Sociaal Kapitaal

  **Asynchrone

  wederkerigheid Intern = Extern

  Wisselende

  samenwerking

  Verbinden &

  Verbondenheid

  Toegang Flexibele Kern

  * Roos van Vugt

  \ \ I M P A C T O P D E O R G A N I S A T I E

  P I R A M I D E P I Z Z A

  ** Ronald van den Hoff

  @DRHRBP

 • FOODCONNECT PARKTHEATER BUURTZORG

  \ \ N I E U W E O R G A N I S A T I E V O R M E N

 • VERBINDEN

  IS HET NIEUWE

  SAMENWERKEN

 • \ \ W E E T W A A R O M J E S O C I A L M E D I A I N Z E T

  \ \ B E G I N K L E I N M E T F A N S & A M B A S S A D E U R S

  \ \ V I E R S U C C E S S E N E N M A A K Z E Z I C H T B A A R

  \ \ B E S T E E D A A N D A C H T A A N ( G E D R A G S ) V E R A N D E R I N G

  \ \ M A A K D E M E N S E N A C H T E R H E T L O G O Z I C H T B A A R

  \ \ L U I S T E R E N R E A G E E R ( T I J D I G )

  \ \ W E E T W A T J E D O E L G R O E P W I L H O R E N

  \ \ G E B R U I K B E E L D M A T E R I A A L ! ! !

  \ \ Z O E K E L K A A R O P : V E R B I N D E N V E R S T E R K E L K A A R !

  \ \ I M P L E M E N T A T I E I S E E N K W E S T I E V A N L A N G E A D E M

  \ \ U I T E I N D E L I J K I S B U Y - I N V A N H E T M T E S S E N T I E E L

  BLOG, POST, LIKE, FOLLOW, TWEET, DEEL, REAGEER DOE MEE!

  \ \ E N D U S

  @DRHRBP

 • HOE DE FILM THE CROODS AFLIEP?

  \ \ A F S L U I T I N G

 • De kloof tussen de oude en nieuwe wereld werd steeds groter. Uiteindelijk stortte de oude wereld helemaal in.

  Maar de Croods waren op tijd over de kloof heen gesprongen, vonden een nieuwe plek om te wonen

  en leefden nog lang en gelukkig

 • @DRHRBP