Duurzaam bouwen inspiratiesessie

 • View
  213

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

presentaie inspiratiesessie duurzaam bouwen

Text of Duurzaam bouwen inspiratiesessie

 • Even voorstellen

  Wim van Genderen

  Het Beekink KernTeamHet Beekink KernTeam

  Kleinpoderlaan 62911 PA Nieuwerkerk aan den IJssel

  T 0180 311 064F 0180 316 503E info@beekink.comW www.beekink.com

  Inspiratiesessie Duurzaam Bouwen

 • D B ki k d i d t bij t kk t h i h i t ll tiDe mensen van Beekink adviseren en ondersteunen bij vraagstukken over technische installaties.

  No-nonsense mentaliteit, betrokken bij het proces, passie voor het vak en wij doen ons werk (on)gewoon goed.

  Onze rol is u zoveel mogelijk de zorg uit handen over de installatieaanpak.met een natuurlijk oog voor duurzaamheid

  d len meerwaarde leveren.

  Wij vinden dat duurzaam omgaan met onze planeet de enige weg vooruit is. Er is nog veel vooruitgang te boeken, op alle mogelijke gebieden.

  Kleinpoderlaan 62911 PA Nieuwerkerk aan den IJssel

  T 0180 311 064F 0180 316 503E info@beekink.comW www.beekink.com

  Inspiratiesessie Duurzaam Bouwen

 • Duurzaamheidskeurmerken gericht op gebouwen in Nederland zijn o.a.: - het Energielabel- de EPC-norm- GreenCalc- GPR-Gebouw- Eco-Quantum- LEED- Breeam.

  Een energiekeurmerk voor gebouwen is geen trend die overwaait.

  Kleinpoderlaan 62911 PA Nieuwerkerk aan den IJssel

  T 0180 311 064F 0180 316 503E info@beekink.comW www.beekink.com

  Inspiratiesessie Duurzaam Bouwen

 • De duurzaamheid van een woning, school, kantoorgebouw, winkel, gezondheidscentrum of wijk wordt in GreenCalc+ uitgedrukt in n getal, de milieu-index.

  Hierbij wordt het gebouw of de wijk beoordeeld op de volgende aspecten: Energiegebruik; Watergebruik; g ;Materiaalgebruik; Mobiliteit.

  De milieu index is onder te verdelen in MIB en MIG

  Kleinpoderlaan 62911 PA Nieuwerkerk aan den IJssel

  T 0180 311 064F 0180 316 503E info@beekink.comW www.beekink.com

  Inspiratiesessie Duurzaam Bouwen

 • GPR Gebouw is een product van W/E adviseurs.

  Ontwikkeld in samenwerking met de gemeente Tilburg.

  Na invoer van de gegevens worden prestaties zichtbaar op de modules: Energie; Milieu; Gezondheid; Gebruikskwaliteit; Toekomstwaarde.

  Kleinpoderlaan 62911 PA Nieuwerkerk aan den IJssel

  T 0180 311 064F 0180 316 503E info@beekink.comW www.beekink.com

  Inspiratiesessie Duurzaam Bouwen

 • BREEAM-NL is sterk in opkomst en niet alweer een ander label.

  De Dutch Green Building Council (DGBC) ontwikkelt en beheert keurmerken voor de beoordeling van Nederlandse gebouwen en gebieden op hun duurzaamheidprestatiesduurzaamheidprestaties.

  Breeam kan gezien worden als een overkoepelend systeem waarin Greencalc en GPR dienen als eventuele invoer Dit zijn doorgaans slechts enkele vaneventuele invoer. Dit zijn doorgaans slechts enkele van de door BREEAM gehanteerde criteria.

  De totaalscore wordt bij Breeam vermeld met Pass Good Very good Excellent en OutstandingDe totaalscore wordt bij Breeam vermeld met Pass, Good, Very good, Excellent en Outstanding.

  Kleinpoderlaan 62911 PA Nieuwerkerk aan den IJssel

  T 0180 311 064F 0180 316 503E info@beekink.comW www.beekink.com

  Inspiratiesessie Duurzaam Bouwen

 • Succesvolle, lees duurzame, steden zijn flexibel.

  De stadsplattegrond gaat lang mee en is door de decennia en eeuwen heen elke keer opnieuw in staat om ruimte te bieden aan nieuwe functies en te voldoen aan nieuwe eisen

  Steden als Amsterdam die

  voldoen aan nieuwe eisen.

  Steden als Amsterdam die willen verdichten n verduurzamen terwijl het klimaat verandert, hebben nog een lange weg te gaannog een lange weg te gaan.

  Kleinpoderlaan 62911 PA Nieuwerkerk aan den IJssel

  T 0180 311 064F 0180 316 503E info@beekink.comW www.beekink.com

  Inspiratiesessie Duurzaam Bouwen

 • Duurzaam bouwen betekent in i i t bprincipe compact bouwen.

  Dat kan betekenen dat je rommelige, inefficint ingerichte t i i t i i htterreinen opnieuw moet inrichten.

  Of uiteindelijk de lucht of de grond in moet.

  Duurzaam bouwen betekent vervolgens dat gebouwen buurten enDuurzaam bouwen betekent vervolgens dat gebouwen, buurten en wijken worden neergezet (of getransformeerd) die efficint omgaan met energie, water en materialen en afval, en kansen benutten voor biodiversiteit.

  Kleinpoderlaan 62911 PA Nieuwerkerk aan den IJssel

  T 0180 311 064F 0180 316 503E info@beekink.comW www.beekink.com

  Inspiratiesessie Duurzaam Bouwen

 • Succesvolle en duurzame steden van de nabije toekomst t k l imoeten zoeken naar oplossingen.

  Technisch natuurlijk op het gebied van het opwekken van duurzame energie en het terugdringen van broeikasgassen.

  Het gaat dan niet meer om hoe kunnen we (fossiele) energie besparen, maar om hoe ( oss e e) e e g e bespa e , aa o oekunnen we op stadsniveau (duurzame) energie het beste inzetten en voor iedereen toegankelijk maken?

  Kleinpoderlaan 62911 PA Nieuwerkerk aan den IJssel

  T 0180 311 064F 0180 316 503E info@beekink.comW www.beekink.com

  Inspiratiesessie Duurzaam Bouwen

 • Wat zijn stappen op weg naar de duurzame stad van de 21e eeuw? Hier de top drie:

  1. Bescherm het landschap uit alle macht tegen verrommeling.

  2 Stimuleer duurzame nieuwbouw2. Stimuleer duurzame nieuwbouw.

  3. Zet maximaal in op comfortabel en efficint openbaar vervoer.

  Kleinpoderlaan 62911 PA Nieuwerkerk aan den IJssel

  T 0180 311 064F 0180 316 503E info@beekink.comW www.beekink.com

  Inspiratiesessie Duurzaam Bouwen

 • De vraag is HOE we dat doen: HOE we het financierenHOE we het organiserenHOE we de wet- en regelgeving aanpassenHOE we de fysieke infrastructuur aanpassenHOE maken we dit per direct tot een succes

  Gemeenten laten 1,8 miljard liggen door een slordige omgang met het eigen vastgoed.

  ZEKER IN EEN TIJD DAT ER MILJARDEN BEZUINIGD MOETEN WORDEN, IS EEN GOEDE BEHEER ORGANISATIE ESSENTIEEL.

  Kleinpoderlaan 62911 PA Nieuwerkerk aan den IJssel

  T 0180 311 064F 0180 316 503E info@beekink.comW www.beekink.com

  Inspiratiesessie Duurzaam Bouwen

 • Deze Trias Energetica heeft tot nu toe nietgeleid tot substantieel meer duurzame gebouwengeleid tot substantieel meer duurzame gebouwen.

  De Nieuwe Stappenstrategie voegt een stap toe: hergebruik vaneen stap toe: hergebruik van afvalstromen, zoals afvalwater, huis-en tuinafval en restwarmte

  Kleinpoderlaan 62911 PA Nieuwerkerk aan den IJssel

  T 0180 311 064F 0180 316 503E info@beekink.comW www.beekink.com

  Inspiratiesessie Duurzaam Bouwen

 • Toepassing duurzame energieZon, Wind, Water, Biomassa, Bodemopslag, Warmtepompen

  De systemen zijn gebaseerd op het onttrekken en/of injecteren van energie uit een scala aan mogelijkheden o a bodemvan energie uit een scala aan mogelijkheden, o.a. bodem, fundering, energiedaken, zonnecollectoren, heipalen, afvalstoffen en warmte / koudeopslag in combinatie met warmtepompen

  Kleinpoderlaan 62911 PA Nieuwerkerk aan den IJssel

  T 0180 311 064F 0180 316 503E info@beekink.comW www.beekink.com

  Inspiratiesessie Duurzaam Bouwen

 • Aanpak TweeklankAmbitieniveau is vastgesteld:- GPR 8 op alle onderdelen, maar wel budget gestuurd- Klasse B van Frisse ScholenKlasse B van Frisse Scholen

  Belangrijkste eisen schoolventilatie en binnenklimaatKlasse C acceptabel Klasse B goed Klasse A zeer goed

  ISSO 89Frisse

  scholen ISSO 89Frisse

  scholen ISSO 89Frisse

  scholenRuimtetemperatuur min. "winter" 19 C 20 C 20 C 20 C 20 C 20 CRuimtetemperatuur max. "zomer"

  buitentemp. +4C

  buitentemp. +4C

  buitentemp. +3C

  buitentemp. +3C

  buitentemp. +2C Max.

  27 C

  buitentemp. +2C Max.

  27 C

  CO concentratie < 1200 ppm < 1200 ppm < 900 ppm < 1000 ppm < 800 ppm < 800 ppmCO2 concentratie < 1200 ppm < 1200 ppm < 900 ppm < 1000 ppm < 800 ppm < 800 ppmToevoer verse buitenlucht p.p. bij 500ppm

  25 m/h/p.p.

  30 m/h/p.p.

  40 m/h/p.p.

  45 m/h/p.p.

  55 m/h/p.p.

  60 m/h/p.p.

  Toevoer verse buitenlucht per m2 (1p/2m2) 10 m/h/m2

  12,5 m/h/m2 15 m/h/m2

  17,5 m/h/m2 20 m/h/m2

  22,5 m/h/m2

  Indicatie luchtkwaliteit CO2-detector ja! ja eventueelIndicatie luchtkwaliteit CO2 detector ja! ja eventueel

  Individuele beinvloeding2 C + -in winter

  2 C + -in winter

  2 C + -in winter

  2 C + -in winter

  2 C + -In zomeren winter

  2 C + -in zomer en

  winterSpuiventilatie open ramen open ramen open ramen geen eis open ramen geen eisRuimtevolume (plafondhoogte) 2,8m 2,8m 3,2m 3,2m 3,5m 3,5m(p g ) , , , , , ,

  Energieprestatie (index = werkelijke EPC/vereist EPC) 0,7 - 1,05 0,5 0,7 -1,05 0,7 0,7 - 1,05 0,85

  Kleinpoderlaan 62911 PA Nieuwerkerk aan den IJssel

  T 0180 311 064F 0180 316 503E info@beekink.comW www.beekink.com

  Inspiratiesessie Duurzaam Bouwen

 • Het binnenklimaat in gebouwen wordt door de gebruikers beoordeeld op grond van vier, precies omschreven, prestatiecriteria:

  De GEZONDHEID.Een combinatie an materialen met een geringe o mogelijk geen enkeleEen combinatie van materialen met een geringe, zo mogelijk geen enkele emissie van (toxische) stoffen. Gewaarborgde toevoer van voldoende verse buitenlucht .

  De THERMISCHE BEHAAGLIJKHEID.De mens voelt zich thermisch comfortabel indien zijn lichaam in een stationaireDe mens voelt zich thermisch comfortabel indien zijn lichaam in een stationairewarmtebalans met de omgeving verkeert. Een correcte vermogensbalans van de leefzone is minimaal noodzakelijk voor thermische behaaglijkheid.

  De VISUELE TAAK.Het binnenmilieu moet een, op de visuele taak afgestemde verlichting bezitten. Een woning zal wellicht meer van sfeerverlichting voorzi