Innovatie Centrum Duurzaam Bouwen ICDuBo is een onafhankelijk, inspirerend kennis- en informatiecentrum van 2.000 m² dat alle aspecten van duurzaam bouwen

 • View
  213

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Innovatie Centrum Duurzaam Bouwen ICDuBo is een onafhankelijk, inspirerend kennis- en...

 • Dia 1
 • Dia 2
 • Innovatie Centrum Duurzaam Bouwen ICDuBo is een onafhankelijk, inspirerend kennis- en informatiecentrum van 2.000 m dat alle aspecten van duurzaam bouwen inzichtelijk maakt. ICDuBo is de verbindende schakel. (ICDuBo)
 • Dia 3
 • ICDuBo als verbindende schakel: vraag aanbod theorie praktijk vb. duurzame energiesysteem vb. werking warmtepomp opstelling in ICDuBo toepassings voorbeelden opdrachtgevers overheid eindgebruikers producenten adviseurs onderwijs kennisinstellingen
 • Dia 4
 • Locatie ICDuBo ICDuBo ligt centraal in het Stads- haven gebied in Rotterdam. ICDuBo contour Stadshavens De locatie maakt onderdeel uit van het 1600 ha. grote Stadshavensgebied, dat in de komende jaren op duurzame en innovatieve wijze zal worden herontwikkeld.
 • Dia 5
 • Innovatie Centrum Duurzaam Bouwen RDM Campus ICDuBo ICDuBo maakt onderdeel uit van de RDM Campus.
 • Dia 6
 • Congrescentrum Presentatie: Maak gebruik van de unieke mogelijkheden die ICDuBo kan bieden voor presentaties, bijeen- komsten, workshops etc. of bezoek de de evenementen die worden georganiseerd. Dienstencentrum Implementatie: Van duurzaam denken naar duurzaam doen vereist kennis van product- en procesinnovatie. Vanuit haar onafhankelijke positie kan ICDuBo u ondersteunen in het proces. Netwerkcentrum Integratie: ICDuBo is de schakel tussen vraag en aanbod. ICDuBo stimuleert samenwerking. Ontmoet in het centrum relevante en interessante bouwprofessionals. Doelstellingen: Kenniscentrum Inspiratie: Maak kennis met alle facetten van duurzaam bouwen in de hal van 2000 m2 vol inspirerende oplosdingen en voorbeelden. Laat u rondleiden door het centrum.
 • Dia 7
 • gebiedsontwikkeling gebouwtypologin/-concepten materiaalgebruik energiegebruik procesinnovatie/ondersteuning Brede focus ICDuBo
 • Dia 8
 • Onze welvaart gaat ten koste van onze planeet en generaties na ons. Wij kunnen daar iets aan doen. Als we onze verantwoordelijkheid nemen. Maar hoe?
 • Dia 9
 • Verantwoording nemen!
 • Dia 10
 • Wat maakt duurzaam bouwen anders? Verandering: 1.Samenwerken aan duurzame ambitie BIM Kansen: 1.Vastleggen uitgangspunten Rol partijen in bouwproces zal (moeten) veranderen
 • Dia 11
 • Duurzaam Bouwen = Balans vinden tussen: GebruikerGrondstoffen & energie Geld
 • Dia 12
 • Rekening houden met het milieu ! 1.Fossiele brandstoffen zijn eindig en milieuvervuilend, terwijl duurzame alternatieven voorhanden zijn! 2.Uitputting van de aarde zal leiden tot grondstofschaarste en andere problemen!
 • Dia 13
 • Energieprijzen blijven fors stijgen
 • Dia 14
 • De eindgebruiker is bereid te betalen voor zaken die zichzelf terugverdienen
 • Dia 15
 • Wat maakt duurzaam bouwen anders? Verandering: 1.Samenwerken aan duurzame ambitie 2.Duurzame ontwerpdoelstellingen BIM Kansen: 1.Procesondersteuning 2.Integraal ontwerpen Rol partijen in bouwproces zal (moeten) veranderen
 • Dia 16
 • Ecologisch bouwen / bio based Slim (her)gebruik Er zijn conceptueel verschillende duurzame oplossingen:
 • Dia 17
 • Drijvend bouwen (klimaatadaptatie) Bio-klimatische gebouwen (verticale boerderij) Er zijn conceptueel verschillende duurzame oplossingen:
 • Dia 18
 • Slim Bouwen (IFD) Cradle-to-cradle bouwen Er zijn conceptueel verschillende duurzame oplossingen:
 • Dia 19
 • Autarkisch (zelfvoorzienend) bouwen Passief Bouwen Er zijn conceptueel verschillende duurzame oplossingen:
 • Dia 20
 • Sociale duurzaamheid Energieneutraal Bouwen Er zijn conceptueel verschillende duurzame oplossingen:
 • Dia 21
 • Wat maakt duurzaam bouwen anders? Verandering: 1.Samenwerken aan duurzame ambitie 2.Duurzame ontwerpdoelstellingen 3.Integrale procesaanpak BIM Kansen: 1.Procesondersteuning 2.Integraal ontwerpen 3.Ketenintegratie Rol partijen in bouwproces zal (moeten) veranderen
 • Dia 22
 • TIJD economisch grondstoffen energie afval plan/bouwgebruiksfasesloop/reno nwe cyclus gr.st. total cost of ownership investeringexploitatierestwaarde sociaal ecologisch CYCLUS grondstoffen energie afval plan/bouw gr.st. total cost of ownership investeringexploitatierestwaarde sociaal ecologisch economisch nwe cyclussloop/renogebruiksfase Klant- gericht Klant- gericht comfort & energiebesparing Bewoners participatie comfort & energiebesparing Bewoners participatie
 • Dia 23
 • Focus op heden Investeringsgericht Gebouwgericht Traditionele bouwmaterialen Opeenvolgende aanpak Ieder voor eigen belang Voldoen aan bouwbesluit Focus op 1 e gebruiker Traditionele aanbesteding Denken in kosten Korte termijn winst Focus op toekomst Exploitatiegericht Gebruikergericht Effectief omgaan met grondstoffen Integrale aanpak (ketenintegratie) Samen met gemeenschappelijk doel Toekomstgericht (EPC = 0) Focus op flexibiliteit / toekomst Prestatiecontracten & samenwerking Denken in opbrengsten Lange termijn waarde Traditioneel vs. Duurzaam
 • Dia 24
 • Wat maakt duurzaam bouwen anders? Verandering: 1.Samenwerken aan duurzame ambitie 2.Duurzame ontwerpdoelstellingen 3.Integrale procesaanpak 4.Duurzame samenwerking & afspraken BIM Kansen: 1.Procesondersteuning 2.Integraal ontwerpen 3.Ketenintegratie 4.Koppeling met prestatiecontracten Rol partijen in bouwproces zal (moeten) veranderen
 • Dia 25
 • Split Incentive problematiek: verdeling risicos, kosten en baten over meerdere partijen Integrale aanpak met gezamenlijke verantwoordelijkheid (denk collectief i.p.v. sectoraal) Rol partijen in bouwproces zal (moeten) veranderen Wat maakt duurzaam bouwen anders?
 • Dia 26
 • BOUW- SECTOR innovatoren & opinieleiders ondernemers & concurrentie wetgeving & handhaving investeerders & Risico-analisten consument & samenleving politiek media denktanken onderzoekscentra kennisinstituten opdrachtgevers architecten en adviseurs ondernemers in de bouw- en installatiesector toeleveranciers bewoners(verenigingen) gebruikers (huurders) VVEs toekomstige generaties samenleving als geheel banken opdrachtgevers verzekeraars corporaties investeerders wetgevende instanties (overheden, rechtspraak) handhavende instanties (overheden) uitvoerende instanties (bijv. m.b.t. subsidies) branche organisaties energie leveranciers
 • Dia 27
 • split incentive: kloof tussen bouw en beheer risicos, kosten en baten zijn verdeeld over meerdere actoren bouw / investeringbeheer / exploitatie woningcorporatie ondernemers & concurrentie wetgeving & handhaving consument & samenleving opdrachtgevers architecten en adviseurs ondernemers in de bouw- en installatiesector toeleveranciers bewoners(verenigingen) gebruikers (huurders) beheerders / VVEs toekomstige generaties projectfinanciers corporaties beleggers / investeerders handhavende instanties (overheden) uitvoerende instanties (bijv. m.b.t. subsidies) energieleveranciers
 • Dia 28
 • De groene huurovereenkomst Green Lease is een prestatiecontract die afspraken vastlegt over: -duurzaam gebruik -duurzame gebouwenexploitatie. Er worden concrete afspraken gemaakt over: -energetische doelstellingen -(gebouw specifieke) MVO- doelstellingen Ook wordt vastgelegd hoe de kosten, besparingen en opbrengsten van de energetische en duurzame maatregelen onderling worden verdeeld.
 • Dia 29
 • Wat maakt duurzaam bouwen anders? Verandering: 1.Samenwerken aan duurzame ambitie 2.Duurzame ontwerpdoelstellingen 3.Integrale procesaanpak 4.Duurzame samenwerking & afspraken 5.Waardecreatie staat centraal BIM Kansen: 1.Procesondersteuning 2.Integraal ontwerpen 3.Ketenintegratie 4.Koppeling met prestatiecontracten 5.Koppeling met waardecreatie en TCO Rol partijen in bouwproces zal (moeten) veranderen
 • Dia 30
 • Sociale duurzaamheid gebruik & belevingswaarde leefbaarheid gezondheid comfort veiligheid Economische Duurzaamheid toekomstwaarde rendement courantheid welzijn welvaart Ecologische Duurzaamheid milieuwaarde ruimtegebruik materiaal energie water Stel waardecreatie centraal!
 • Dia 31
 • Direct financieel Rendement Direct financieel Rendement Indirect financieel Rendement Indirect financieel Rendement Maatschappelijk Rendement Maatschappelijk Rendement Huurverhoging Exploitatieverlenging Verhuurbaarheid Lagere energiekosten Huurverhoging Exploitatieverlenging Verhuurbaarheid Lagere energiekosten Marktwaarde vastgoed Betaalbare expl. lasten CO2 reductie kwaliteit, comfort, binnenmilieu Betaalbare expl. lasten CO2 reductie kwaliteit, comfort, binnenmilieu Investeringen in Energieprestatie Investeringen in Energieprestatie met financieel rendement op 3 niveaus
 • Dia 32
 • Waarom verduurzamen? Denk in rendement i.p.v. terugverdientijd!
 • Dia 33
 • Een duurzaam gebouw leidt tot hogere opbrengsten! Bron: Universiteit Maastricht, DTZ Zadelhoff
 • Dia 34
 • Wat maakt duurzaam bouwen anders? Verandering: 1.Samenwerken aan duurzame ambitie 2.Duurzame ontwerpdoelstellingen 3.Integrale procesaanpak 4.Duurzame samenwerking & afspraken 5.Waardecreatie staat centraal 6.Duurzame financieringsconcepten BIM Kansen: 1.Procesondersteuning 2.Integraal ontwerpen 3.Ketenintegratie 4.Koppeling met prestatiecontracten 5.K