Click here to load reader

Guide til Tidlig indsats og Forebyggelse i Rudersdal Kommune Med Tidlig indsats og Forebyggelse ønsker vi at skabe et fælles grundlag for kommunens indsats på tværs af institutioner,

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Guide til Tidlig indsats og Forebyggelse i Rudersdal Kommune Med Tidlig indsats og Forebyggelse...

 • Guide til Tidlig indsats og Forebyggelse i Rudersdal Kommune 0 – 18 år

  TIFO Guide

 • 2

  Indhold

  Indledning ......................................................................................................4

  Hvad er Tidlig indsats og Forebyggelse? .....................................................4

  Den faglige strategi og værdier i Tidlig indsats og Forebyggelse .................5

  Helhedsperspektivet og den systemiske tilgang ......................................5

  Rettidig involvering .................................................................................5

  Forældresamarbejde ..............................................................................6

  Ressourcesyn .........................................................................................6

  Tværfagligt samarbejde ..........................................................................6

  Målet for Tidlig indsats og Forebyggelse .....................................................7

  Hvad vil vi opnå med en tidlig og forebyggende indsats? ............................7

  Modellens målgrupper ...................................................................................8

  Modellens samarbejdsstruktur .....................................................................9

  Geografisk model ...................................................................................... 10

  Skoler og daginstitutioner i de tre geografiske områder ........................ 12

  Samarbejdet mellem dagtilbud/skoler og fagpersoner i forvaltningen .... 13

  Samarbejdsstrukturen i det tværfaglige forløb ........................................... 13

  Overgangen mellem dagtilbud og skole ..................................................... 15

  Forældresamtykke..................................................................................... 15

  Underretning ............................................................................................. 16

  Familierettede indsatser .............................................................................. 17

  Tidlig indsats tidligt i livet ........................................................................... 17

  Familiehus ................................................................................................. 17

  Andre familierettede indsatser ................................................................... 17

  Det tidlige indsats- og forebyggelsesforløb............................................... 18

  Forebyggende arbejde generelt................................................................. 19

  Forebyggende indsats ............................................................................... 20

  Foregribende indsats ................................................................................. 21

  Indgribende indsats ................................................................................... 22

  Redskaber ................................................................................................. 23

  Links til andre aktører i Rudersdal Kommune ............................................ 23

  Aktører, roller og ansvar ............................................................................. 24

  Skoler og daginstitutioner (1. led ) ............................................................. 24

  Det pædagogiske team ............................................................................. 24

  Leder i 1. led (områdeleder og skoleleder) ................................................ 24

  Daglig leder/afdelingsleder ........................................................................ 25

  Ressourceteam ......................................................................................... 25

  Tovholder i 1. led ....................................................................................... 25

  Det tværfaglige team ................................................................................. 26

  Faste 2. leds ressourcer ............................................................................ 26

 • 3

  Ad hoc team .............................................................................................. 27

  Psykolog med koordinerende ansvar ........................................................ 27

  2. led ......................................................................................................... 28

  Fagledere i 2. led ...................................................................................... 28

  Tovholder i 2. led ....................................................................................... 28

  Specialressourcer i 2. led .......................................................................... 28

  Mødestruktur ................................................................................................ 29

  Dialogmodel til mødeafholdelse................................................................. 30

  Ressourceteammøde ................................................................................ 30

  Indsatsmøde ............................................................................................. 31

  Indsatsmøde: ........................................................................................ 31

  Udvidede indsatsmøde: ........................................................................ 32

  Ad hoc team møder ................................................................................... 32

  Dialogmøder.............................................................................................. 33

  Statusmøder.............................................................................................. 34

  Områdemøder ........................................................................................... 35

  Tværfaglige møder .................................................................................... 36

  Visitationsmøder ....................................................................................... 36

 • 4

  Indledning Denne guide er en samlet beskrivelse af den faglige strategi og organisatoriske samarbejdsmodel

  for arbejdet med Tidlig indsats og Forebyggelse for børn og unge (0-18 år) i Rudersdal Kommune –

  også kaldet TIFO.

  Formålet med denne guide er at skabe et fælles grundlag og sikre en fælles fremgangsmåde til at

  arbejde med Tidlig indsats og Forebyggelse i Rudersdal Kommune.

  TIFO guiden er skrevet til ledere og fagpersoner, der arbejder med børn og unge i daginstitutioner,

  dagpleje, skoler og fritidsordninger mv., og giver vejledning til, hvad du skal gøre, når der opstår en

  bekymring for et barn eller ung, og hvor du kan søge råd, vejledning og støtte.

  TIFO guiden henvender sig også til fagpersoner på Børneområdet og Skole- og Familieområdet og

  giver vejledning til, hvordan samarbejdet om hjælp til børn og unge forløber, når der er brug for

  støtte eller en særlig indsats.

  Guiden beskriver den faglige strategi og alle delelementer af den organisatoriske model.

  Indledningsvis beskrives de grundlæggende værdier og mål for Tidlig indsats og Forebyggelse. I

  den første del er der en kort oversigt over modellens målgrupper og beskrivelse af

  samarbejdsstrukturen samt en beskrivelse af det tidlige indsats- og forebyggelsesforløb. Sidste del

  af TIFO guiden er en gennemgang af aktører, rolle- og ansvarsfordeling i samarbejdsmodellen og

  en gennemgang af formål og indhold for de enkelte mødetyper.

  Hvad er Tidlig indsats og Forebyggelse?

  Det helt centrale fokus i Tidlig indsats og Forebyggelse er at give støtte og en rettidig indsats, hvis

  der opstår bekymring omkring et barns trivsel og udvikling. Målet for den Tidlige indsats og

  Forebyggelse er således at give den rette støtte, mens udfordringerne endnu er små, så færre børn

  og unge får brug for en mere indgribende indsats senere.

  De børn og unge der ikke trives, og som kommer i en vanskelig situation, skal vi have øje på så

  tidligt som muligt, så vi sikrer, at de får en rettidig indsats.

  Tidlig indsats og Forebyggelse er fælles retningslinjer for hvordan vi:

   kvalificerer en bekymring for et barn eller ung, før der igangsættes en indsats

   planlægger, gennemfører, følger op og evaluerer en indsats

  Tidlig indsats starter, når medarbejder(teamet), ressourceteam eller ledelsen beslutter, at der er

  behov for at planlægge og iværksætte noget andet, end det der hidtil har været forsøgt i det daglige

  arbejde. Det vil sige, at der udarbejdes en indsatsplan, beskrives mål, indsatser og

  ansvarsfordeling.

 • 5

  Tidlig indsats og Forebyggelse understøtter inklusionsindsatsen, Den gode inklusion, og arbejdet

  med at understøtte, at alle børn og unge, i det omfang det er muligt, skal være en del af de faglige

  og sociale fællesskaber.

  Den faglige strategi og organisatoriske samarbejdsmodel skal sikre et fælles udgangspunkt, en

  ensartet fremgangsmåde og praksis i Rudersdal Kommune på Børne- og Skole- og

  Familieområdet. Modellen er grundlaget for alt s

Search related