Click here to load reader

Barnets Reform – tidlig indsats og tværfagligt samarbejde

 • View
  57

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Barnets Reform – tidlig indsats og tværfagligt samarbejde. Den 10. maj 2011 Birgitte Randbøll Leth. Målsætning med barnets reform. At understøtte udsatte børn og unges mulighed for at trives og få et godt liv At flere udsatte børn og unge gennemfører en ungdomsuddannelse - PowerPoint PPT Presentation

Text of Barnets Reform – tidlig indsats og tværfagligt samarbejde

 • Barnets Reform tidlig indsats og tvrfagligt samarbejde

  Den 10. maj 2011Birgitte Randbll Leth

 • Mlstning med barnets reformAt understtte udsatte brn og unges mulighed for at trives og f et godt livAt flere udsatte brn og unge gennemfrer en ungdomsuddannelseAt flere oplever stabilitet i indsatsenAt udsatte brn og unges helbred og sundhed forbedresAt udsatte brn og unges problemer opfanges tidligt

 • IndsatsomrderAt tidlig indsats forbedresAt brn og unges rettigheder styrkesAt indsats tilrettelgges ud fra det enkelte barns/unges behovAt kontinuitet understttes af bedre samarbejdsmuligheder mellem myndighederAt styrke eftervrn til de 18-22 rige

 • Rdgivning genereltServicelovens 1 og 10Rdgivning en del af kommunes ydelse p det sociale omrde

  Servicelovens 11Srlig rdgivningsforpligtelser i forhold til brn, unge og familier

 • Fire overordnede temaer

  Nrhed, omsorg og tryghedBrns rettighederTidlig indsatsKvalitet i indsatsen

 • Formlsbestemmelse 465 opmrksomhedspunkter (prcisering)1. Kontinuitet i opvksten og nre, stabile relationer til voksne2. Personlig udvikling3. Skolegang og uddannelse4. Sundhed og trivsel5. Forberedelse til et selvstndigt voksenliv

 • Nrhed,omsorg og tryghedNye tiltag p familieplejeomrdetSamvr med bde familie og det brede netvrkSttteperson fra familie eller netvrkSttte til forldrene, nr barnet/den unge er anbragt

 • PlejefamilierPlejefamilierKommunale plejefamilierNetvrksplejefamilier En plejefamilie eller en kommunal plejefamilie skal vre godkendt som enten generelt egnet af den stedlige kommune eller som konkret egnet af den anbringende kommune

 • Samvr og kontaktBarnet har ret til samvr og kontakt med forldre og netvrk, herunder sskende, bedsteforldre, vrige familiemedlemmer, venner mv. Kommunen skal ud fra barnets bedste srge for at forbindelse holdes ved lige (71, stk. 1)Barnet anbringes s vidt muligt sammen med andre sskende (68b,stk.3)

 • Sttteperson fra familie eller netvrk 68, stk. 4Pligt for kommunen til forud for anbringelse at hjlpe barnet eller den unge med at finde en sttteperson ikke kontaktpersonIkke ansatMulighed for at f dkket udgifter til aktiviteter

 • Sttte til forldrene 54I forbindelse med anbringelse tilbyde sttteperson jf. 52,stk. 3, nr. 7Under anbringelse vurdere om der er behov for sttte med henblik p hjemgivelse eller ved samvrVed afgrelseSrskilt plan for sttte til forldre

 • Brn og unges klagerettigheder

  Brn fra12 r fr klageretHringsret for anbringelsesstederAnkestyrelsens egendriftsbefjelse udvides

 • Ankestyrelsens egen drift 65Mulighed for at tage alle sager om srlig sttte efter kap. 11 og12 samt 123 og 140

  Hvor der ikke er foretaget eller truffet de forndne sagsbehandlerskridt eller afgrelseVed behov selv trffe afgrelse efter 51, 58, 63 og 68aPlgge kommunen at gennemfre afgrelserFaststte tidsfristPrcisering af mulighed for at underrette til Ankestyrelsen, hvis der er grund til at antage, at der af kommune ikke foretages det forndne

 • Styrkelse af eftervrn 76(1)Formlet med eftervrn fremgr af lovteksten og skal ses i lyset af formlsbestemmelsen i 46

  Kommunen kan trffe afgrelse om, at en udpeget fast kontaktperson, jf. 52, stk. 3, nr. 6 kan opretholdes efter det fyldte 18. r - kontaktperson kan fungere som mentor, eks. til unge kriminelle

  For unge, der er eller var anbragt uden for hjemmet umiddelbart inden det fyldte 18 r kan kommunen trffe afgrelse omAt opretholde dgnopholdAt udpege en fast kontaktpersonAt etablere en udslusningsordningAt tildele andre former for sttte (psykologsamtaler eller sttte via netvrks-eller samtalegrupper)

 • Styrkelse af eftervrn (2)Genetablering af sttte indtil det fyldte 23.rDen unge fortryder at have takket nejDen unges situation ndrer sigSttte er ophrt, da forml er net og behov opstr igen

  Ret til kontaktperson for unge, der har vret anbragt uden samtykke hvis ikke tilbud om opretholde dgnophold

 • Tidlig indsatsAdgang for fagpersoner til at udveksle oplysninger om rent private forholdPrcisering af underretningspligten for fagpersonerPligt til efter anmodning fra underretter at oplyse om underretningens udfaldPrcisering af mulighed for anonym rdgivning for brn/unge med srlige behov og deres familier

 • Tavshedspligt forvaltningslovens 27Alle fortrolige oplysninger om brn, unge og deres familierOplysninger via ens arbejdeSikre at udveksling kun sker, nr det er ndvendigt og har et sagligt formlMulighed for sanktion efter straffelovens 152

 • Udveksling af oplysninger efter persondataloven 8, stk. 3 - forvaltningsmyndigheder, der udfrer opgaver inden for det sociale omrdeHvis der foreligger udtrykkeligt samtykkeHvis videregivelse sker til varetagelse af private eller offentlige interesser, der klart overstiger hensynet til de interesser, der begrunder hemmeligholdelse, herunder hensynet til den oplysningen angr (vrdispringsregel)Hvis videregivelse er ndvendig for at foretage ndvendig sagsbehandling eller ndvendig for, at en myndighed kan gennemfre tilsyns- eller kontrolopgaver

 • Udveksling af oplysninger efter sundhedsloven 43 inden for og udenfor lovenSamtykkeOverordnet interessevideregivelse er ndvendigt for berettiget varetagelse af en benbar almen interesseeller af vsentlige hensyn til patienten, sundhedspersonen eller andre (vrdispringsregel).

 • Udveksling af oplysninger 49a(1)Lempelse af tavshedspligtKommunale myndigheder, der lser opgaver indenfor omrdet Udsatte brn herunder skole, SFO, dagtilbud og sundhedspleje kan ved en afklarende samtale eller et afklarende mde udveksle oplysninger om rent private forhold om det enkelte barn/ung

 • Udveksling af oplysninger(2)

  Styrke tvrfagligt samarbejde (SSD)Oplysninger er ndvendige i det tidlige eller forebyggende arbejdeRet til at videregiveRet til at undlade at videregiveUdveksling kun n gangU: Opflgende mde

 • Fagpersoners skrpede underretningspligt 153Prcisering af hvornr fagperson skal underrette Hvis fagperson fr kendskab til eller grund til at antage, at:Et barn umiddelbart efter fdslen kan f behov for srlig sttte pga. vordende forldres forholdEt barn eller ung under 18 r har vret udsat for vold eller andre overgrebKommunen forpligtet til efter anmodning at oplyse om ur. har givet anledning til under-sgelse eller foranstaltning

 • 11, stk. 1 og 2En gratis familieorienteret rdgivning til lsning af vanskeligheder i familienKommunen forpligtet til ved opsgende arbejde at tilbyde denne rdgivning til enhver, som p grund af srlige forhold m antages at have behovOgs til vordende forldreAnonymt og bent tilbud

 • Konsulentbistand 11, stk. 3Barn/ung med srlige behov for sttte Til brn, unge og forldre med behov for lngerevarende eller mere konkret rdgivningstilbud end efter 11, stk. 1 og 2Bistand ikke svarende til sttte efter kap. 11 Ikke tale om en afgrelse

 • Kvalitet i indsatsenMest formlstjenlig foranstaltningOpflgning af handleplanen 2 gange om retStyrkelse af eftervrnStyrkelse af kommunernes godkendelse og tilsynndring af B- og Uudvalgets sammenst- ning

 • Mest formlstjenlig foranstaltningKommunen skal vlge den foranstaltning, der er ndvendig og tilstrkkelig til at dkke barnets reelle behov.Ikke den mindst indgribende foranstaltning, hvis barnet har behov for et mere omfattende tiltag, der ogs p lngere sigt kan afhjlpe barnets problem.Det forvaltningsretlige princip om proportionalitet er stadig gldende.

 • Brnefaglig undersgelse (1)

  Brnefaglig undersgelseS vidt muligt i samarbejde med forldre og den unge, der er fyldt 15 rM ikke vre mere omfattende end formlet tilsigerInddrage fagfolk som har en viden om barnet/den unges og familiens forholdMulighed for at lade den unge undersgeEn undersgelse kan gennemfres som n samlet undersgelse for flere brn i familienBeslutning om at ivrkstte 50-undersgelse er en afgrelse

 • Brnefaglige undersgelse (2)HelhedsbetragtningUdviklingFamilieforholdSkoleforholdSundhedsforholdFritidsforhold og venskaberAndre relevante forhold

 • Hvis du vil vide mereBekendtgrelse om lov om social service af 4.2.2011 nr. 81 Socialministeriets vejledning nr. 11af 15.2.11 www.sm.dk; www.retsinformationDialog om srlig indsats ServicestyrelsenSocialjura, www.socialjura.dk