Click here to load reader

Tidlig opsporing og indsats gennem udvikling af faglighed ... · PDF fileTidlig opsporing og indsats gennem udvikling af faglighed Vingsted FTHF 2019 Pia Thomsen, Ph.d. [email protected]

 • View
  12

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Tidlig opsporing og indsats gennem udvikling af faglighed ... · PDF fileTidlig opsporing og...

 • Tidlig opsporing og indsats gennem udvikling af faglighed

  Vingsted FTHF 2019

  Pia Thomsen, Ph.d.

  www.piathomsen.dk

  [email protected]

  http://www.piathomsen.dk/

 • Hvem er jeg?

  • 2018- Selvstændig forsker og udviklingskonsulent www.piathomsen.dk

  • 2017-2018 Docent, Professionshøjskolen Absalon

  • 1999-2017 Lektor, Ph.d. Syddansk Universitet

  • Mangeårig børneforsker med fokus på tidlig udvikling, kommunikation og sprogudvikling,

  • Fokusområder og udvalgte projekter:

  • Sprogudvikling i Dagtilbud i Kommuner, Regioner

  • Sprog-leg med fokus på den voksnes sprogpædagogik

  • Forældrepartnerskaber, TbT Rockwool

  • SprogTrappen 1, 2 & 3

  • Interventionsmetoder og -udvikling i PPR

  [email protected]

  2

 • To perspektiver

  1. Tidlig indsats – tværfaglige indsatser 1. Er den logopædiske faglighed under afvikling eller udvikling?

  2. Hvilke indikatorer får vi i forskningen?

  3. Hvilken rolle spiller logopæder?

  2. Kvalificering af pædagogiske viden/kompetencer: Introduktion til SprogTrappen 1. Ulla Flye kommer til at tale meget mere om, hvordan redskabet kan

  understøtte det sprogpædagogiske arbejde i Sundhedsplejen og Dagtilbud – og måske i familien.

 • Den vigtige logopædiske viden

 • Hvorfor er sprog så vigtigt?

  Sprog er dén enkeltstående faktor, som kan forklare flest/mest af børns udviklingsmuligheder.

  Storch & Whitehurst, 2002; Bohlmann, Maier, & Palacios, 2015; Vallotton& Ayoub, 2011; Vygotsky, 1978; Hutman, Rozga, DeLaurentis, Sigman, & Dapretto, 2012; Paul, Looney, & Dahm, 1991; Petersen et al., 2013; Snow & Powell, 2012; Pace, Alper, Burchinal, Golinkoff, & HirshPasek, 2018

  ……….m.fl.

  5

 • Dale & Rescorla: Late Talkers (2014) LateTalkers

  Sociale faktorer

  Psykologiske faktorer

  Pædagogiske (samspil) faktorer

  Biologiske-Kognitive og/eller

  indlæringsmæssige faktorer

 • Et kontinuum…

  Ikke-sprogligt Logopædisk intervention

  Whole Language programs:

  modellering af omgivelser

  Interaktionelt (miljøterapi, hvor sprog er en del af

  det)

 • Susan Ebbels et al. 2018/19

 • Ebbels et al. 2018 (indsatstrekanten)

  Niveau 1:

  Sproglæringsmiljø af høj kvalitet

  a. Fysiske Kvalitet

  b. Indholdskvalitet

  c. Proceskvalitet

  Niveau 2:

  Særlige indsatser (i dagtilbud) til børn i mindre grupper, fx risikobørn, der præsterer under det forventede (fx -1SD)

  Niveau 3:

  Individuel intervention til børn med identificerede sprogforstyrelser (DLD/SLI)

  a. Indirekte intervention varetaget af logopædisk trænet personale i tæt kontakt med

  logopæden, der evaluerer indsatsen (individuelt eller gruppe)

  b. Direkte intervention varetaget og løbende evalueret af logopæd (individuelt eller

  gruppe)

 • Indsatstrekanten (Thomsen, 2007, Law 2014)

  Specifikke logopædiske indsatser

  Indsatser i dagtilbud & skole

  Den voksnes responsitivitet

  Læringsmiljøet

  1. Mønsterdannelse 2. Konsolidering 3. Generalisering

 • Hvilke børn? Hvor mange børn?

  The Better Communication Research Program, UK

  Universelt = alle børn (også dem med

  sprogforstyrrelser)

  Niveau 2: Målrettet = 5- 10%

  Niveau 1: Specialiseret = 1-5%

 • Winther-Lindqvist og Holm (2019)

  1. Styrkelse af den tidlige sundhedsplejefaglige og tværfaglige indsats

  2. Tidligere og opfølgende indsats over for børn i ’risiko- eller farezone-familier’

  3. Kvalificering af pædagogernes professionelle dømme- og handlekraft

  4. Forbedring af overgang fra hjem til vuggestue med særligt fokus på udsatte børn

  5. Målrettet indsats og høj kvalitet samt specialiseret kompetenceudvikling

 • Fokus på barnets kommunikative og sproglige udvikling i den tidlige indsats

 • Essentielle livskompetencer (Center for Child Development, Harvard University)

  Tidlige sproglige vanskeligheder disponerer til

  Højere forekomst af psykosociale

  vanskeligheder

  Lavere arbejdsmarkedstilknytning

  Højere forekomst af psykiatriske diagnoser

  Tidlige vanskeligheder har det med at ‘forblive’. De transformerer sig… kommunikation/samspil, sprog – læsning – faglighed - uddannelse

 • Tidlig indsats – et historisk blik på forskningen

  Tidlig indsats eller

  vent-og-se

  One Size fits alle eller specifikke del-indsatser

  Stort individfokus på barnet

  Helhedsorienterede indsatser

  Fokus på

  1. Omsættelighed og krav

  2. Lokal relevans (kontekst og målgruppe)

  3. Forældre, dagtilbud og nærmiljøet

 • Tværfaglig tidlig indsats og fokus på overgange

  17

  Dagtilbud

  Vugges tue/da g-pleje

  Børneh ave

  Skole

  Flersprogsteam eller

  familieafdeling

  0 mdr.

  Sundhedspleje

  0-3 år

 • Et forskningseksempel

 • Den logopædiske rolle i familien

  Logopædisk

  1:1 intervention

  Sprogindsatser i Dagtilbud

  Læringsmiljøer af høj kvalitet

  19

 • VIPP-indsatsen i en dansk kontekst: Hvordan understøttes den kommunikative udvikling i familien?

  Forskningsrådet:

  Væver Skovgaard, Rod og Thomsen (2019-22)

  KU-Psykologi

 • Forældres viden om udvikling

  • Although a number of studies have recently been initiated to examine mothers’ knowledge about child development in relation to cultural differences (Bornstein & Cote, 2003; Ertem et al., 2007; Reich, 2005; Ribas & Bornstein, 2005), they have focused, almost exclusively.

 • Supportive Parenting

  3. The single most common factor for children who develop resilience is at least one stable and committed relationship with a supportive parent, caregiver, or other adult.

  facilitating supportive adult-child relationships;

  building a sense of self-efficacy and perceived control;

  providing opportunities to strengthen adaptive skills and self- regulatory capacities; and

  mobilizing sources of faith, hope, and cultural traditions.

 • Responsive kommunikative

  relationer

  1. Understøtte responsive vedvarende relationer med omsorgspersoner

  • Undgå kortsigtede indsatser, programmer som barn & familie måske alligevel ikke deltager regelmæssigt i pga. ustabile tilknytninger, manglende kontekst

  2. Etabler udviklings- og læringsrum i sundhedspleje, dagtilbud og indskoling, som tilbyder forældrene stabile relationer med fagprofessionelle og relevante krav

  • Undgå ‘try this at home’ eller ‘det ville være godt med højtlæsning for dit barn’

 • Forældre til børn, der scorer under 50% percentil i 3-års vurdering.

  Hun er ved at lære dansk, men har ikke tidligere kunne tale med sin søn, da han kun taler det danske, han lærer fra børnehaven og sin far. Nu kan de bedre tale sammen og hun har fået idéer til hvad de kan tale

  om, og hvordan hun kan bringe lidt af Marokko med til Danmark 😊 ”I think the SMS’er is better than I expected. Because almost every sms is a new idea for me. For example I take my son to the mirror and say: ”Se, vi ligner hinanden.” (laughing). Or I now show my son pictures of my family to let him know that I have a father in Morocco. This is my favourite. Because my son doesn’t know my family. So that is really important and fun to do for me! Then I say: ”Se, det er min mor”. And he says, very suprised: ”Er det din moaar?” Because he can’t remember my family, but then from seeing the pictures he knows that I also have a mother, I have a father and a sister. One time we laughed a lot, because he was thinking that (laughing) my husband is my brother, because they look different on the pictures. (laughing).”

  • Er kravene relevante?

  • Er indsatserne tydelige?

  • Får modtageren glæde af indsatsen (den voksne!)

  • TBT har lært mig at være forælder

  Rockwool Fonden / Standford Universitet

 • Kommunikative familieværdier

  1. Parental ideas

  2. Developmental concepts

  Kulturelle forskelle:

  1. Asiatiske familiestruktur

  2. Vesteuropæiske familiestruktur

  3. Mellemøstlige familiestruktur

  4. Afrikanske familiestruktur

 • Det logopædiske bidrag?

  • Forskningen fremhæver samtidigt, at tidlig indsats, for at være effektiv og virksom, skal målrettes de behov for viden, vejledning og konkret rådgivning (fx aktivitetsmodellering), som målgruppen, indsatsens rettes i mod, efterspørger og kan identificere sig med.

  • For at kunne understøtte udvikling over tid, skal en tidlig indsats med andre ord tilpasses målgruppens kognitive, akademiske og sociale niveau, det skaber motivation, ejerskab og en forståelse af at kunne støtte sit eget barns udvikling.

  • Rammer indsatsen fo