of 93 /93
Mašinski fakultet Univerzitet u Nišu Projektni zadatak iz Tehnoloških sistema Grupni tehnološki postupak

Grupni tehnoloski postupak

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Projektni zadatak

Text of Grupni tehnoloski postupak

Page 1: Grupni tehnoloski postupak

Mašinski fakultetUniverzitet u Nišu

Projektni zadatak izTehnoloških sistema

Grupni tehnološki postupak

Profesor: Student:Miodrag Manić Pavlović Darko 5230

Page 2: Grupni tehnoloski postupak

Univerzitet u NišuMašinski fakultet

Tehnološki sistemi List: 2

Listova: 66

ODREĐIVANJE KLASIFIKACIONOG KODA

Klasifikacioni kodovi 1.Poklopac 1 Č0360 L/D=30/210=0,143 klasifikacioni kod je 041.1101.0

2.Poklopac za toplu vodu Č.0545 L/D=17/120=0,142 klasifikacioni kod je 031.2601.0

3.Poklopac 2 Č0545 L/D=17/155=0,11 klasifikacioni kod je 041.7301.0

1 2 3 4 5 6 7 80 1,2,3 1,2,3 1,2,31 1,2,3 1 1 1,2,32 23 2 34 1,356 27 389

Klasifikacioni kod kompleksnog dela je

041.7601.0

Pavlović Darko 5230 Projektni zadatak Overio:

Page 3: Grupni tehnoloski postupak

Univerzitet u NišuMašinski fakultet

Tehnološki sistemi List: 3

Listova: 66

DIMENZIJE PRIPREMKA

Dp=d+1=210+5,5 =215,5 mm usv. Dp=220 mm

1=5,5 mm -dodatak za grubu uzdužnu obradu na strugu1p=1,5 mm -dodatak za grubu poprečnu obradu na strugu2p=0,9 mm - dodatak za finu poprečnu obradu na struguB=2,5 mm -dodatak za odsecanje na testeri

Lp=L+1p+2p+B+ =34+1,5+1,5+0,9+2,5=40,4 mm usv. Lp=42 mm

Za materijal kompleksnog dela usvajam Č.0545 sledećih dimenzija

Dp x Lp= 220 x 42 mm.

Za usvojeni čelik Č.0545 biraju se sledeći podaci:-Grupa 1.8-Ugljenični konstrukcioni čelik, vruće valjan-Mehanička svojstva:-Rm=500-600 N/mm ,HB=104-170- Šipkasti polufabrikat, vruće valjan , Povišena tačnost

Pavlović Darko 5230 Projektni zadatak Overio:

Page 4: Grupni tehnoloski postupak

Univerzitet u NišuMašinski fakultet

Tehnološki sistemi List: 4

Listova: 66

IZBOR MAŠINA

10. MAŠINSKO SEČENJE

Sečenje pripremka iz materijala šipkastog poprečnog preseka- rezni alat i kruzna testera za metal

Za opreaciju sečenja biram okvirnu testeru MERKUR 25 sa sledećim karakteristikama:- max. prečnik rezanja 250 mm- dimenzije lista testere 500x40x2.5- snaga elektromotora 1.5 KW- broj brzina 2- broj hodova za meke metale 120 dh/min- broj hodova za tvrde metale 80 dh/min- podešavanje kapaka rucno- stezni pribor : mehanička stage- merni pribor : čelični metar

30. STRUGANJE

Za operacije struganja biram sledeću mašinu : ( TOR-P )Produkcioni strug Potisje USA 200 YU sa sledećim karakteristikama :- snaga 5,5 KW- max. prečnik obrade 650 mm- max. visina šiljka 300 mm- max. rastojanje između šiljaka 1750 mm- prečnik otvora glavnog vretena 110 mm

- brojevi obrtaja glavnog vretena 30 - 2000 [o/min ] - broj stupnjeva mn 12 - korak pri uzdužnoj obradi 0,023 ÷ 2,84 [mm/o] broj stupnjeva 56- korak pri poprečnoj obradi 0,011 ÷ 1,42 [mm/o] broj stupnjeva 56

50. GLODANJE

Za operaciju bušenja biram sledeću mašinu: Tab.6.1.8. (TOR-priručnik)Univerzalna glodalica sa ručnim upravljanjem marke Dekel FP4M sa sledećim karakteristikama:- Dužina hoda uzdužnog kretanja 490 mm- Broj stupnjeva uzdužnog kretanja 18- Oblast regulsanja uzdužnog pomoćnog kretanja 8-630mm/min- Dužina hoda poprečnog kretanja 390 mm- Broj stupnjeva poprečnog kretanja 18- Oblast regulsanja poprečnog pomoćnog kretanja 8-630mm/min- Dužina hoda vertikalnog kretanja 385 mm

Pavlović Darko 5230 Projektni zadatak Overio:

Page 5: Grupni tehnoloski postupak

Univerzitet u NišuMašinski fakultet

Tehnološki sistemi List: 5

Listova: 66

- Broj stupnjeva veratikalnog kretanja 18- Oblast regulsanja vertikalnog pomoćnog kretanja 8-630mm/min- Snaga pogonskog motora glavnog kretnja 3.7KW- Broj stupnjeva 18- Oblast regulisanja brojeva obrtaja 50-2500 o/min

Osnovne karakteristike mašina:

Produkcioni strug Potisje USA 200 YU n=(nmax/nmin)1/(mn-1)=(2000/30)1/11=1.469 usv. n=1.4 R20/3 T.6.2.1.b s=(smax/smin)1/(ms-1)=(2.84/0.023)1/55=1.09 za uzdužni korak s=(smax/smin)1/(ms-1)=(1.42/0.011)1/55=1.09 za poprečni korakusv. s=1.12 R20 T.6.2.2.a

Univerzalna glodalica sa ručnim upravljanjem- DEKEL FP4M n=(nmax/nmin)1/(mn-1)=(2500/50)1/17=1.441 usv. n=1.4 R20/3 T.6.2.1.b s=(Vsmax/Vsmin)1/(ms-1)=(630/8)1/17=1.2928 usv. s=1.12 R20 T.6.2.2.a –za uzdužno, poprečno i vertikalno kretanje

REDOSLED OPERACIJA OBRADE

10. Sečnje na kružnoj testeri15. Ulazna kontrola20. Struganje25. Medjuoperacijska kontrola30. Bušenje, izrada navoja (glodalica)35. Medjuoperacijska kontrola45. Završna kontrola

15. ULAZNA KONTROLA

- obavlja se u prijemnom odeljenju- merni pribor : čelični metar- provera dimenzija pripremka vrši se vizuelno i pomoću merila

25, 35 MEĐUOPERACIJSKA KONTROLAVrši se kontrola tačnosti izrade oblika i dimenzija.Osnovno merilo jeste pomično kljunasto merilo

45 ZAVRŠNA KONTROLA

Za proveru dimenzija koristi se pomično kljunasto merilo i mikrometar.

Pavlović Darko 5230 Projektni zadatak Overio:

Page 6: Grupni tehnoloski postupak

Univerzitet u NišuMašinski fakultet

Tehnološki sistemi List: 6

Listova: 66

REDOSLED OPERACIJA

10. OPERACIJA SEČENJAI Stezanje10.10. Sečenje na dužinu L=39,5 mm

20. OPERACIJA STRUGANJAI stezanje20.10. Grubo poprečno struganje sa L= 39,5 mm na L=38 mm20.20. Fino poprečno struganje sa L= 38 mm na L=37,1 mm20.30. Grubo poprečno struganje sa prečnika 220 mm na 132 mm i sa dužine L= 37,1 mm na L=34 mm 20.40. Fino poprečno struganje sa prečnika 220 mm na 132 mm i sa dužine L= 34 mm na L=33,1 mm20.50. Fino uzdužno struganje sa prečnika 132 mm na 130 mm na dužini L= 4 mm20.60. Grubo uzdužno struganje sa prečnika 220 mm na 210 mm na dužini L= 17 mm20.70. Zabušivanje za otvor 18 mm20.80. Izrada otvora 18 mm na dužini L=37,1 mm20.90. Grubo uzdužno unutrašnje struganje sa prečnika 18 mm na 73,2 mm na dužini L= 37,1 mm20.100. Fino uzdužno unutrašnje struganje sa prečnika 73,2 mm na 75 mm na dužini L= 37,1 mm20.110. Grubo poprečno unutrašnje struganje sa prečnika 75 mm na 103 mm sa L= 37,1 mm na L= 33,1 mm20.120. Izrada radijusa R5 mm na prečnik 108 mm20.130. Unutrašnje obaranje ivice 5/45 mm na prečniku 75 mm20.140. Izrada unutrašnjeg žleba R1 mm na prečniku 75 mmII stezanje20.150. Grubo poprečno struganje sa L= 37,1 mm na L=34 mm 20.160. Grubo uzdužno struganje sa prečnika 220 mm na 210 mm na dužini L= 13 mm20.170. Grubo poprečno struganje sa prečnika 210 mm na 138 mm na dužini L= 15 mm20.180. Izrada konusa 15/45 mm na prečniku 138 mm20.190. Unutrašnje obaranje ivice 2/45 mm na prečniku 75 mm20.200. Spoljašnje obaranje ivice 5/45 mm na prečniku 210 mm

30. OPERACIJA GLODANJAI stezanje30.10. Zabušivanje za 5 otvora 8 mm i jednu rupu 17 mm (Stezanje na podeonom aparatu)30.20. Bušenje 5 otvora 8 mm 30.30. Bušenje rupe 17 mm

Pavlović Darko 5230 Projektni zadatak Overio:

Page 7: Grupni tehnoloski postupak

Univerzitet u NišuMašinski fakultet

Tehnološki sistemi List: 7

Listova: 66

30.40. Izrada navoja M20 mm

Pavlović Darko 5230 Projektni zadatak Overio:

Page 8: Grupni tehnoloski postupak

Univerzitet u NišuMašinski fakultet

Tehnološki sistemi List: 8

Listova: 66

OkvirnaTestera

Pripremno završno vreme Tpz=10 min.

tp Stezanje u steznu glavu tp1=0.3Vreme vezano za samu obradu sečenjem tp2=0.8

Str

ug

Pripremno završno vreme Tpz=45 min.

Pom

oćno

vrem

e t p

Stezanje u steznu glavu sa 3 šape tp3=0.5Menjanje broja obrtaja glavnog vretena tp4=0.25Menjanje broja obrtaja vučnog ili vodećeg vretena tp5=0.1Postavljanje alata tp6=0.5Pomeranje nosača šiljka tp7=0.75Pomeranje nosača alata tp8=0.08Pomeranje poprečnog klizača tp9=0.2Umetanje i vađenje radnog prdmeta tp10=0.03Uključivanje i isključivanje uzdužnog kretanja nosača alata tp11=0.07Uključivanje i isključivanje poprečnog kretanja nosača alata tp12=0.13Uključivanje i isključivanje vodećeg vretena tp13=0.07Zaokretanje nosača alata tp14=1

Glo

dali

ca

Pripremno završno vreme Tpz=81 min.

Pom

oćno

vrem

e t p

Postavljanje i sklapanje obratka u mehaničku stegu tp15=0.5Menjanje broja obrtaja glavnog vretena tp16=0.15Promena koraka(uzdužnog, poprečnog ili vertikalnog) tp17=0.05Uzdužno pomeranje stola tp18=0.16Popečno pomeranje stola tp19=0.3Vertikalno pomeranje stola tp20=0.5Pomoćno kretanja vezano za zahvat grubog glodanja tp21=0.55Pomoćno kretanja vezano za zahvat finog glodanja tp22=0.7Pomoćno kretanja vezano za zahvat bušenja tp23=0.1Promena reznog alata sa valjkastom drškom tp24=0.15

Bru

sili

ca

Pripremno završno vreme Tpz=5 min.

Pomoćnovreme

tp

Stezanje između šiljaka tp25=0.8Stezanje u steznu glavu tp26=0.5Vreme vezano za samu obradu brušenja tp27=2

Pomoćno vremeza

merenje

Kljunasto merilo tp28=0.27Mikrometar za spoljno merenje tp29=0.22Navojni prstenovi tp30=0.6Univerzalni uglomer tp31=0.6Čelični metar tp32=0.1

REŽIMI OBRADE:

10. OPERACIJA SEČENJA

Pavlović Darko 5230 Projektni zadatak Overio:

Page 9: Grupni tehnoloski postupak

Univerzitet u NišuMašinski fakultet

Tehnološki sistemi List: 9

Listova: 66

I stezanje

10.10. Sečenje na dužinu L=39,5 mmAlat:- Rezni list l x b x s=500 x 40 x 2.5 mm sa 6 zuba/1’’- Broj hodova:

n=120dh/min - Glavno mašinsko vreme:

tg=3min – procena radnika - Pomoćno vreme:

tp=tp1+tp2+tp32 =0,3+0,8+0,1=1,2 min

20. OPERACIJA STRUGANJA

I stezanje

20.10. Grubo poprečno struganje sa L= 39,5 mm na L=38 mmAlat:Nož za poprečnu obradu - držač CTFPL 2020K16 => Tab. 5.3.2g (TORP)- pločica TPML 160408 => Tab. 5.2.1 (TORP)- materijal pločice P30 => Tab. 8.1.1 (TORP)- materijal pločice PGP 1025 => Tab. 1.2.2 (TORP)- dubina rezanja - broj prolaza i =1 prolaz

=>T5.12.1c i T5.12.1d

(TORP)Geometrija alata:

Prema držaču pločice Tab. 5.12.1a i Tab. 5.3.2g (TORP)

Izbor koraka:N8 => Ra=3.2 m => Tab. 2.1.3 (TORP)

Ra=3.2 m => s=0.282 mm/o Tab. 2.3.5 (TORP)Usvajam s=0.28 mm/o => Tab. 6.2.2a (TORP)Izbor brzine rezanja:Vn=152 m/min => Tab. 8.1.1 (TORP) vrednost određena interpolacijom preko dve vrednosti (a=1, Vn=170 i a=4, Vn=135 ) pošto je a=1,5 mm.

T=90 min => Tab. 5.12.2a (TORP)T=90 min => kt=0.73 => Tab. 5.12.2b (TORP)Stvarna brzina rezanja Određivanje broja obrtaja:

Pavlović Darko 5230 Projektni zadatak Overio:

Page 10: Grupni tehnoloski postupak

Univerzitet u NišuMašinski fakultet

Tehnološki sistemi List: 10

Listova: 66

n = = = 160.54393 o/min =>

usvajam n=125 o/min => - Tab. 6.2.1b (TORP)Provera snage za tup alat:

p=0.064 kW/cm3/min => Tab. 8.7.1 (TORP)=0.8 Glavno mašinsko vreme:

tg = = = 3.257min

l= =110 mm

l1= =2 mm

l2= =2 mmPomoćno mašinsko vreme:

20.20. Fino poprečno struganje sa L= 38 mm na L=37,1 mmAlat:Nož za poprečnu obradu - držač CTFPL 2020K16 => Tab. 5.3.2g (TORP)- pločica TPML 160408 => Tab. 5.2.1 (TORP)- materijal pločice P20 => Tab. 8.1.1 (TORP)- materijal pločice PGP 1025 => Tab. 1.2.2 (TORP)- dubina rezanja - broj prolaza i =1 prolaz

=>T5.12.1c i T5.12.1d

(TORP)Geometrija alata:

Prema držaču pločice Tab. 5.12.1a i Tab. 5.3.2g (TORP)

Izbor koraka:N7 => Ra=1,6 m => Tab. 2.1.3 (TORP)

Ra=1,6 m => s=0.200 mm/o Tab. 2.3.5 (TORP)Usvajam s=0.200mm/o => Tab. 6.2.2a (TORP)Izbor brzine rezanja:Vn=240 m/min => Tab. 8.1.1 (TORP) pošto je a=0,9 mm.

T=90 min => Tab. 5.12.2a (TORP)T=90 min => kt=0.73 => Tab. 5.12.2b (TORP)Stvarna brzina rezanja Određivanje broja obrtaja:

Pavlović Darko 5230 Projektni zadatak Overio:

Page 11: Grupni tehnoloski postupak

Univerzitet u NišuMašinski fakultet

Tehnološki sistemi List: 11

Listova: 66

n = = = 278.98 o/min =>

usvajam n=250 o/min => - Tab. 6.2.1b (TORP)Provera snage za tup alat:

p=0.064 kW/cm3/min => Tab. 8.7.1 (TORP)=0.8 Glavno mašinsko vreme:

tg = = = 2,28min

l= =110 mm

l1= =2 mm

l2= =2 mmPomoćno mašinsko vreme:

20.30. Grubo poprečno struganje sa prečnika 220 mm na 132 mm i sa dužine L= 37,1 mm na L=34 mm

Alat:Nož za poprečnu obradu - držač CTFPL 2020K16 => Tab. 5.3.2g (TORP)- pločica TPML 160408 => Tab. 5.2.1 (TORP)- materijal pločice P30 => Tab. 8.1.1 (TORP)- materijal pločice PGP 1025 => Tab. 1.2.2 (TORP)- dubina rezanja - broj prolaza i =1 prolaz

=>T5.12.1c i T5.12.1d

(TORP)Geometrija alata:

Prema držaču pločice Tab. 5.12.1a i Tab. 5.3.2g (TORP)

Izbor koraka:N8 => Ra=3.2 m => Tab. 2.1.3 (TORP)

Ra=3.2 m => s=0.282 mm/o Tab. 2.3.5 (TORP)Usvajam s=0.28 mm/o => Tab. 6.2.2a (TORP)Izbor brzine rezanja:Vn=198 m/min => Tab. 8.1.1 (TORP) vrednost određena interpolacijom preko dve vrednosti (a=1, Vn=240 i a=4, Vn=185 ) pošto je a=3,1 mm.

T=90 min => Tab. 5.12.2a (TORP)T=90 min => kt=0.73 => Tab. 5.12.2b (TORP)

Pavlović Darko 5230 Projektni zadatak Overio:

Page 12: Grupni tehnoloski postupak

Univerzitet u NišuMašinski fakultet

Tehnološki sistemi List: 12

Listova: 66

Stvarna brzina rezanja Određivanje broja obrtaja:

n = = = 209,236 o/min =>

usvajam n=180 o/min => - Tab. 6.2.1b (TORP)Provera snage za tup alat:

p=0.064 kW/cm3/min => Tab. 8.7.1 (TORP)=0.8 Glavno mašinsko vreme:

tg = = = 0,9534min

l= =44 mm

l1= =2 mm

l2=0 mmPomoćno mašinsko vreme:

20.40. Fino poprečno struganje sa prečnika 220 mm na 132 mm i sa dužine L= 34 mm na L=33,1 mm

Alat:Nož za poprečnu obradu - držač CTFPL 2020K16 => Tab. 5.3.2g (TORP)- pločica TPML 160408 => Tab. 5.2.1 (TORP)- materijal pločice P20 => Tab. 8.1.1 (TORP)- materijal pločice PGP 1025 => Tab. 1.2.2 (TORP)- dubina rezanja - broj prolaza i =1 prolaz

=>T5.12.1c i T5.12.1d

(TORP)Geometrija alata:

Prema držaču pločice Tab. 5.12.1a i Tab. 5.3.2g (TORP)

Izbor koraka:N7 => Ra=1,6 m => Tab. 2.1.3 (TORP)

Ra=1,6 m => s=0.200 mm/o Tab. 2.3.5 (TORP)Usvajam s=0.200mm/o => Tab. 6.2.2a (TORP)Izbor brzine rezanja:Vn=240 m/min => Tab. 8.1.1 (TORP) pošto je a=0,9 mm.

T=90 min => Tab. 5.12.2a (TORP)

Pavlović Darko 5230 Projektni zadatak Overio:

Page 13: Grupni tehnoloski postupak

Univerzitet u NišuMašinski fakultet

Tehnološki sistemi List: 13

Listova: 66

T=90 min => kt=0.73 => Tab. 5.12.2b (TORP)Stvarna brzina rezanja Određivanje broja obrtaja:

n = = = 278.98 o/min =>

usvajam n=250 o/min => - Tab. 6.2.1b (TORP)Provera snage za tup alat:

p=0.064 kW/cm3/min => Tab. 8.7.1 (TORP)=0.8 Glavno mašinsko vreme:

tg = = = 0,96min

l= =44 mm

l1= =2 mm

l2=0 mmPomoćno mašinsko vreme:

20.50. Fino uzdužno struganje sa prečnika 132 mm na 130 mm na dužini L= 4 mm

Alat:Nož za uzdužnu obradu - držač CTGPR 2020K16 => Tab. 5.3.2i (TORP)- pločica TPMR 160408 => Tab. 5.2.1 (TORP)- materijal pločice P20 => Tab. 8.1.1 (TORP)- materijal pločice PGP 1025 => Tab. 1.2.2 (TORP)- dubina rezanja a=1 mm

=>T5.12.1c i T5.12.1d

(TORP)Geometrija alata:

Prema držaču pločice Tab. 5.12.1a i Tab. 5.3.2g (TORP)

Izbor koraka:N7 => Ra=1.6 m => Tab. 2.1.3 (TORP)

Ra=1.6 m => s=0.200 mm/o Tab. 2.3.5 (TORP)Usvajam s=0.2 mm/o => Tab. 6.2.2a (TORP)Izbor brzine rezanja:Vn=240 m/min => Tab. 8.1.1 (TORP) pošto je a=1 mm.

T=90 min => Tab. 5.12.2a (TORP)T=90 min => kt=0.73 => Tab. 5.12.2b (TORP)

Pavlović Darko 5230 Projektni zadatak Overio:

Page 14: Grupni tehnoloski postupak

Univerzitet u NišuMašinski fakultet

Tehnološki sistemi List: 14

Listova: 66

Stvarna brzina rezanja Određivanje broja obrtaja:

n = = =422.698 o/min=>

usvajam n=355 o/min => - Tab. 6.2.1b (TORP)Glavno mašinsko vreme:

tg = = = 0,09min

l=4 mm

l1= =2 mm

l2=0 mmPomoćno mašinsko vreme:

20.60. Grubo uzdužno struganje sa prečnika 220 mm na 210 mm na dužini L= 17 mm

Alat:Nož za uzdužnu obradu - držač CTGPR 2020K16 => Tab. 5.3.2i (TORP)- pločica TPMR 160408 => Tab. 5.2.1 (TORP)- materijal pločice P30 => Tab. 8.1.1 (TORP)- materijal pločice PGP 135 => Tab. 1.2.2 (TORP)- dubina rezanja a=2,5 mm

- broj prolaza => prolaza

=>T5.12.1c i T5.12.1d

(TORP)Geometrija alata:

Prema držaču pločice Tab. 5.12.1a i Tab. 5.3.2g (TORP)

Izbor koraka:N8 => Ra=3.2 m => Tab. 2.1.3 (TORP)

Ra=3.2 m => s=0.282 mm/o Tab. 2.3.5 (TORP)Usvajam s=0.28 mm/o => Tab. 6.2.2a (TORP)Izbor brzine rezanja:Vn=195 m/min => Tab. 8.1.1 (TORP) vrednost određena interpolacijom preko dve vrednosti (a=1, Vn=240 i a=4, Vn=185 ) pošto je a=2,5 mm.

T=90 min => Tab. 5.12.2a (TORP)T=90 min => kt=0.73 => Tab. 5.12.2b (TORP)Stvarna brzina rezanja Određivanje broja obrtaja:

n = = =206,065 o/min =>

usvajam n=180 o/min => - Tab. 6.2.1b (TORP)

Pavlović Darko 5230 Projektni zadatak Overio:

Page 15: Grupni tehnoloski postupak

Univerzitet u NišuMašinski fakultet

Tehnološki sistemi List: 15

Listova: 66

Provera snage za tup alat:

p=0.064 kW/cm3/min => Tab. 8.7.1 (TORP)=0.8 Glavno mašinsko vreme:

tg = = = 0,38min

l=17 mm

l1= =2 mm

l2=0 mmPomoćno mašinsko vreme:

20.70. Zabušavanje za otvor Ø18 mm Alat:Zabušivač A4 JUS K.D3.061 HSS ravan => Tab. 5.7.1a (TORP)d1k12=4 mm, l1min=5 mm, d2h9=10 mm l=55 mmDubina rezanja:a= l1min=5 mmIzbor koraka:RučnoOdredjivanje broja obrtaja:n=500o/min.-orjentaciona vrednostGlavno mašinsko vreme:tg=0.05 min. -orjentaciona vrednostPomoćno mašinsko vreme:

20.80. Izrada otvora 18 mm na dužini L=37,1 mm Alat:Zavojna burgija od brzoreznog čelika sa Morze konusnom drškomJUS K.D3.022-18 -S3=> Tab. 5.7.2.e (TORP)Geometrija alata:

,običan oblik vrha burgije=>Tab. 5.12.1f, Tab. 5.12.1g i Tab. 5.12.1h (TORP)Izbor koraka:s=0.385 mm/o => Tab. 8.3.1 nastavak 3 (TORP) vrednost određena interpolacijom preko dve vrednosti (D=16, s=0.36 i D=25, s=0.50 ) pošto je D=18 mm.

=2.06=>µ0=0.85 popravni koeficijent brzine;

popravni koeficijent koraka=1; (Tab. 8.3.1a TORP)Usvajam s=0.355mm/o=> Tab. 6.2.2a (TORP)Izbor brzine rezanja:V= µ0·Vn=29·0.85=23.2 m/min

Pavlović Darko 5230 Projektni zadatak Overio:

Page 16: Grupni tehnoloski postupak

Univerzitet u NišuMašinski fakultet

Tehnološki sistemi List: 16

Listova: 66

Određivanje broja obrtaja:

n = = =415.7706 o/min =>

usvajam n=400 o/min=>Tab. 6.2.1b (TORP)Provera snage za tup alat:

p=0.064 kW/cm3/min => Tab. 8.7.1 (TORP)=0.8 Glavno mašinsko vreme:

tg = = = 0,346 min

l1= =10mm

l2= =2mml=37.1 mmPomoćno mašinsko vreme:

20.90. Grubo uzdužno unutrašnje struganje sa prečnika 18 mm na 73,2 mm na dužini L= 37,1 mm

Alat:Nož za uzdužnu obradu - držač S16M-SCLCR-6 => Tab. 5.4.2.f (TORP)- pločica CCMT 060408 => Tab. 5.2.1 (TORP)- materijal pločice P30 => Tab. 8.1.1 (TORP)- materijal pločice PGP 1025 => Tab. 1.2.2 (TORP)- dubina rezanja

- broj prolaza =>10 prolaza

=>T5.12.1c i T5.12.1d (TORP)

Geometrija alata: Prema držaču pločice

Tab. 5.12.1a i Tab. 5.4.2g (TORP)Izbor koraka:N8 => Ra=3.2 m => Tab. 2.1.3 (TORP)

Ra=3.2 m => s=0.282 mm/o Tab. 2.3.5 (TORP)Usvajam s=0.28 mm/o => Tab. 6.2.2a (TORP)Izbor brzine rezanja:Vn=200 m/min => Tab. 8.1.1

T=90 min => Tab. 5.12.2a (TORP)T=90 min => kt=0.73 => Tab. 5.12.2b (TORP)Stvarna brzina rezanja Određivanje broja obrtaja:

Pavlović Darko 5230 Projektni zadatak Overio:

Page 17: Grupni tehnoloski postupak

Univerzitet u NišuMašinski fakultet

Tehnološki sistemi List: 17

Listova: 66

n = = =635,2 o/min =>

usvajam n=500 o/min => - Tab. 6.2.1b (TORP)Provera snage za tup alat:

p=0.064 kW/cm3/min => Tab. 8.7.1 (TORP)=0.8 Glavno mašinsko vreme:

tg = = = 2,94min

l=37,1 mm

l1= =2 mm

l2=2 mmPomoćno mašinsko vreme:

20.100. Fino uzdužno unutrašnje struganje sa prečnika 73,2 mm na 75 mm na dužini L= 37,1 mm

Alat:Nož za uzdužnu obradu - držač S16M-SCLCR-6 => Tab. 5.4.2.f (TORP)- pločica CCMT 060408 => Tab. 5.2.1 (TORP)- materijal pločice P20 => Tab. 8.1.1 (TORP)- materijal pločice PGP 1025 => Tab. 1.2.2 (TORP)- dubina rezanja broj prolaza prolaza

=>T5.12.1c i T5.12.1d (TORP)

Geometrija alata: Prema držaču pločice

Tab. 5.12.1a i Tab. 5.4.2g (TORP)Izbor koraka:N7 => Ra=1.6 m => Tab. 2.1.3 (TORP)

Ra=1.6 m => s=0.200 mm/o Tab. 2.3.5 (TORP)Usvajam s=0.2 mm/o => Tab. 6.2.2a (TORP)Izbor brzine rezanja:Vn=185 m/min => Tab. 8.1.1

T=90 min => Tab. 5.12.2a (TORP)T=90 min => kt=0.73 => Tab. 5.12.2b (TORP)Stvarna brzina rezanja Određivanje broja obrtaja:

Pavlović Darko 5230 Projektni zadatak Overio:

Page 18: Grupni tehnoloski postupak

Univerzitet u NišuMašinski fakultet

Tehnološki sistemi List: 18

Listova: 66

n = = =573,461 o/min =>

usvajam n=500 o/min => - Tab. 6.2.1b (TORP)Glavno mašinsko vreme:

tg = = = 0,411min

l=37,1 mm

l1= =2 mm

l2=2 mmPomoćno mašinsko vreme:

20.110. Grubo poprečno unutrašnje struganje sa prečnika 75 mm na 103 mm sa L= 37,1 mm na L= 33,1 mm

Alat:Nož za poprečnu obradu - držač S20M-SCLCR-9 => Tab. 5.4.2f (TORP)- pločica CCMT 090408 => Tab. 5.2.1 (TORP)- materijal pločice P30 => Tab. 8.1.1 (TORP)- materijal pločice PGP 015 => Tab. 1.2.2 (TORP)- dubina rezanja - broj prolaza prolaza

=>T5.12.1c i T5.12.1d (TORP)

Geometrija alata: Prema držaču pločice

Tab. 5.12.1a i Tab. 5.4.2g (TORP)Izbor koraka:N8 => Ra=3.2 m => Tab. 2.1.3 (TORP)

Ra=3.2 m => s=0.282 mm/o Tab. 2.3.5 (TORP)Usvajam s=0.28 mm/o => Tab. 6.2.2a (TORP)Izbor brzine rezanja:Vn=200 m/min => Tab. 8.1.1

T=90 min => Tab. 5.12.2a (TORP)T=90 min => kt=0.73 => Tab. 5.12.2b (TORP)Stvarna brzina rezanja Određivanje broja obrtaja:

n = = =442,827 o/min =>

usvajam n=355 o/min => - Tab. 6.2.1b (TORP)Provera snage za tup alat:

Pavlović Darko 5230 Projektni zadatak Overio:

Page 19: Grupni tehnoloski postupak

Univerzitet u NišuMašinski fakultet

Tehnološki sistemi List: 19

Listova: 66

p=0.064 kW/cm3/min => Tab. 8.7.1 (TORP)=0.8 Glavno mašinsko vreme:

tg = = = 0.1710min

l= =14 mm

l1= =2 mml2=0 mm

Pomoćno mašinsko vreme:

20.120. Izrada radijusa R5 mm na prečnik 108 mmAlat:Nož za izradu radijusa- držač PRGCR 2020K10 => Tab. 5.3.2l (TORP)- pločica RCMX 100404 => Tab. 5.2.1 (TORP)- materijal pločice P20 => Tab. 8.1.1 nastavak 6 (TORP)- materijal pločice PGP 135 => Tab. 1.2.2 (TORP)- dubina rezanja Izbor koraka:Usvajam s=0.2 mm/o => orjentaciona vrednostIzbor brzine rezanja:Vn =125 m/min => Tab. 8.1.1 (TORP) vrednost određena interpolacijom preko dve vrednosti (a=4, Vn=135 i a=10, Vn=100 ) pošto je a=5 mm.

T=90 min => Tab. 5.12.2a (TORP)T=90 min => kt=0.73 => Tab. 5.12.2b (TORP)Stvarna brzina rezanja Određivanje broja obrtaja:

n = = =269,079 o/min=>

usvajam n=250 o/min => - Tab. 6.2.1b (TORP)Glavno mašinsko vreme:

tg = = = 0,14min

l= =5 mm

l1= =2 mml2=0 mm

Pomoćno mašinsko vreme:

20.130. Unutrašnje obaranje ivice 5/45 mm na prečniku 75 mmAlat:

Pavlović Darko 5230 Projektni zadatak Overio:

Page 20: Grupni tehnoloski postupak

Univerzitet u NišuMašinski fakultet

Tehnološki sistemi List: 20

Listova: 66

Nož za spoljašnju uzdužnu obradu - držač PSSNR 2020K09 => Tab. 5.3.2r (TORP)- pločica SNMG 090408 => Tab. 5.2.1 (TORP)- materijal pločice P30 => Tab. 8.1.1 (TORP)- materijal pločice PGP 015 => Tab. 1.2.2 (TORP)- dubina rezanja - broj prolaza prolaza

=>T5.12.1c i T5.12.1d (TORP)

Geometrija alata: Prema držaču pločice

Tab. 5.12.1a i Tab. 5.3.2r (TORP)Izbor koraka:N8 => Ra=3.2 m => Tab. 2.1.3 (TORP)

Ra=3.2 m => s=0.282 mm/o Tab. 2.3.5 (TORP)Usvajam s=0.28 mm/o => Tab. 6.2.2a (TORP)Izbor brzine rezanja:Vn=170 m/min => Tab. 8.1.1

T=90 min => Tab. 5.12.2a (TORP)T=90 min => kt=0.73 => Tab. 5.12.2b (TORP)Stvarna brzina rezanja Određivanje broja obrtaja:

n = = =526,964 o/min=>

usvajam n=500 o/min => - Tab. 6.2.1b (TORP)Glavno mašinsko vreme:

tg = = = 0,05min

l=5 mm l1= =2 mml2=0 mm

Pomoćno mašinsko vreme:

20.140. Izrada unutrašnjeg žleba R1 mm na prečniku 75 mmAlat:Nož za usecanje - držač R 154.93 => Tab. 5.5.1c (TORP)- pločica R 154.91-2 => Tab. 5.5.1e (TORP)- materijal pločice P40 => Tab. 8.1.3 nastavak 6 (TORP)- materijal pločice PGP 135 => Tab. 1.2.2 (TORP)- dubina rezanja Izbor koraka:s=0.0415 m/min => Tab. 8.1.3 (TORP).Usvajam s=0.04 mm/o => Tab. 6.2.2a (TORP)Izbor brzine rezanja:

Pavlović Darko 5230 Projektni zadatak Overio:

Page 21: Grupni tehnoloski postupak

Univerzitet u NišuMašinski fakultet

Tehnološki sistemi List: 21

Listova: 66

Vn=150 m/min => Tab. 8.1.1 T=90 min => Tab. 5.12.2a (TORP)

T=90 min => kt=0.73 => Tab. 5.12.2b (TORP)Stvarna brzina rezanja Određivanje broja obrtaja:

n = = =464,968 o/min=>

usvajam n=355 o/min => - Tab. 6.2.1b (TORP)Glavno mašinsko vreme:

tg = = = 0.2113 min

l=R1=1 mm l1= =2 mml2=0 mm

Pomoćno mašinsko vreme:

II stezanje

20.150. Grubo poprečno struganje sa L= 37,1 mm na L=34 mmAlat:Nož za poprečnu obradu - držač CTFPL 2020K16 => Tab. 5.3.2g (TORP)- pločica TPML 160408 => Tab. 5.2.1 (TORP)- materijal pločice P30 => Tab. 8.1.1 (TORP)- materijal pločice PGP 1025 => Tab. 1.2.2 (TORP)- dubina rezanja - broj prolaza i =1 prolaz

=>T5.12.1c i T5.12.1d

(TORP)Geometrija alata:

Prema držaču pločice Tab. 5.12.1a i Tab. 5.3.2g (TORP)

Izbor koraka:N8 => Ra=3.2 m => Tab. 2.1.3 (TORP)

Ra=3.2 m => s=0.282 mm/o Tab. 2.3.5 (TORP)Usvajam s=0.28 mm/o => Tab. 6.2.2a (TORP)Izbor brzine rezanja:Vn=142 m/min => Tab. 8.1.1 (TORP) vrednost određena interpolacijom preko dve vrednosti (a=1, Vn=170 i a=4, Vn=135 ) pošto je a=3,1 mm.

T=90 min => Tab. 5.12.2a (TORP)T=90 min => kt=0.73 => Tab. 5.12.2b (TORP)Stvarna brzina rezanja

Pavlović Darko 5230 Projektni zadatak Overio:

Page 22: Grupni tehnoloski postupak

Univerzitet u NišuMašinski fakultet

Tehnološki sistemi List: 22

Listova: 66

Određivanje broja obrtaja:

n = = = 150,058 o/min =>

usvajam n=125 o/min => - Tab. 6.2.1b (TORP)Provera snage za tup alat:

p=0.064 kW/cm3/min => Tab. 8.7.1 (TORP)=0.8 Glavno mašinsko vreme:

tg = = = 2,1857min

l= =72,5 mm

l1= =2 mm

l2= =2 mmPomoćno mašinsko vreme:

20.160. Grubo uzdužno struganje sa prečnika 220 mm na 210 mm na dužini L= 13 mm

Alat:Nož za uzdužnu obradu - držač CTGPR 2020K16 => Tab. 5.3.2i (TORP)- pločica TPMR 160408 => Tab. 5.2.1 (TORP)- materijal pločice P30 => Tab. 8.1.1 (TORP)- materijal pločice PGP 135 => Tab. 1.2.2 (TORP)- dubina rezanja a=2,5 mm

- broj prolaza => prolaza

=>T5.12.1c i T5.12.1d

(TORP)Geometrija alata:

Prema držaču pločice Tab. 5.12.1a i Tab. 5.3.2g (TORP)

Izbor koraka:N8 => Ra=3.2 m => Tab. 2.1.3 (TORP)

Ra=3.2 m => s=0.282 mm/o Tab. 2.3.5 (TORP)Usvajam s=0.28 mm/o => Tab. 6.2.2a (TORP)Izbor brzine rezanja:

Pavlović Darko 5230 Projektni zadatak Overio:

Page 23: Grupni tehnoloski postupak

Univerzitet u NišuMašinski fakultet

Tehnološki sistemi List: 23

Listova: 66

Vn=195 m/min => Tab. 8.1.1 (TORP) vrednost određena interpolacijom preko dve vrednosti (a=1, Vn=240 i a=4, Vn=185 ) pošto je a=2,5 mm.

T=90 min => Tab. 5.12.2a (TORP)T=90 min => kt=0.73 => Tab. 5.12.2b (TORP)Stvarna brzina rezanja Određivanje broja obrtaja:

n = = =206,065 o/min =>

usvajam n=180 o/min => - Tab. 6.2.1b (TORP)Provera snage za tup alat:

p=0.064 kW/cm3/min => Tab. 8.7.1 (TORP)=0.8 Glavno mašinsko vreme:

tg = = = 0,38min

l=13 mm

l1= =2 mm

l2=2 mmPomoćno mašinsko vreme:

20.170. Grubo poprečno struganje sa prečnika 210 mm na 138 mm na dužini L= 15 mm

Alat:Nož za poprečnu obradu - držač CTFPL 2020K16 => Tab. 5.3.2g (TORP)- pločica TPML 160408 => Tab. 5.2.1 (TORP)- materijal pločice P30 => Tab. 8.1.1 (TORP)- materijal pločice PGP 1025 => Tab. 1.2.2 (TORP)- dubina rezanja - broj prolaza i =5 prolaza

=>T5.12.1c i T5.12.1d

(TORP)Geometrija alata:

Prema držaču pločice Tab. 5.12.1a i Tab. 5.3.2g (TORP)

Izbor koraka:N8 => Ra=3.2 m => Tab. 2.1.3 (TORP)

Ra=3.2 m => s=0.282 mm/o Tab. 2.3.5 (TORP)Usvajam s=0.28 mm/o => Tab. 6.2.2a (TORP)Izbor brzine rezanja:

Pavlović Darko 5230 Projektni zadatak Overio:

Page 24: Grupni tehnoloski postupak

Univerzitet u NišuMašinski fakultet

Tehnološki sistemi List: 24

Listova: 66

Vn=198 m/min => Tab. 8.1.1 (TORP) vrednost određena interpolacijom preko dve vrednosti (a=1, Vn=240 i a=4, Vn=185 ) pošto je a=3 mm.

T=90 min => Tab. 5.12.2a (TORP)T=90 min => kt=0.73 => Tab. 5.12.2b (TORP)Stvarna brzina rezanja Određivanje broja obrtaja:

n = = = 209,236 o/min =>

usvajam n=180 o/min => - Tab. 6.2.1b (TORP)Provera snage za tup alat:

p=0.064 kW/cm3/min => Tab. 8.7.1 (TORP)=0.8 Glavno mašinsko vreme:

tg = = = 0,754 min

l= =36 mm

l1= =2 mm

l2=0 mmPomoćno mašinsko vreme:

20.180. Izrada konusa 15/45 mm na prečniku 138 mmAlat:Nož za uzdužnu grubu obradu- držač PTTN R 1212F11 Tab. 5.3.2v (TORP) str.110- pločica TNMM 61110404 Tab. 5.2.1 (TORP) str.97- materijal pločice P30 => Tab. 8.1.1 (TORP)- materijal pločice PGP 1025 => Tab. 1.2.2 (TORP)- dubina rezanja - broj prolaza i =3 prolazaGeometrija alata: =60 ; 1=60 ; r=0.4 mm prema držaču pločice =0 ; = -6 ; = -6Izbor koraka:N8 => Ra=3.2 m => Tab. 2.1.3 (TORP)

Ra=3.2 m => s=0.282 mm/o Tab. 2.3.5 (TORP)Usvajam s=0.28 mm/o => Tab. 6.2.2a (TORP)Izbor brzine rezanja:Vn=136 m/min Tab. 8.1.1 (TORP) str.230Ručno upravljanje, pločica od TM T=90 min T.5.12.2a str.167 (TORP)T=90 min kt=0.73 Tab. 5.12.2b (TORP)

Pavlović Darko 5230 Projektni zadatak Overio:

Page 25: Grupni tehnoloski postupak

Univerzitet u NišuMašinski fakultet

Tehnološki sistemi List: 25

Listova: 66

V=Vnkt=1360.73=98.28 m/minOdređivanje broja obrtaja:n=1000V/.D=100098.28 /138=229,1147 o/min.usvajam n=180 o/min => - Tab. 6.2.1b (TORP)Glavno mašinsko vreme:tg=1 min. – procena radnikaPomoćno mašinsko vreme:

20.190. Unutrašnje obaranje ivice 2/45 mm na prečniku 75 mmAlat:Nož za spoljašnju uzdužnu obradu - držač PSSNR 2020K09 => Tab. 5.3.2r (TORP)- pločica SNMG 090408 => Tab. 5.2.1 (TORP)- materijal pločice P20 => Tab. 8.1.1 (TORP)- materijal pločice PGP 015 => Tab. 1.2.2 (TORP)- dubina rezanja - broj prolaza prolaza

=>T5.12.1c i T5.12.1d (TORP)

Geometrija alata: Prema držaču pločice

Tab. 5.12.1a i Tab. 5.3.2r (TORP)Izbor koraka:N8 => Ra=3.2 m => Tab. 2.1.3 (TORP)

Ra=3.2 m => s=0.282 mm/o Tab. 2.3.5 (TORP)Usvajam s=0.28 mm/o => Tab. 6.2.2a (TORP)Izbor brzine rezanja:Vn=200 m/min => Tab. 8.1.1

T=90 min => Tab. 5.12.2a (TORP)T=90 min => kt=0.73 => Tab. 5.12.2b (TORP)Stvarna brzina rezanja Određivanje broja obrtaja:

n = = =619,958 o/min =>

usvajam n=500 o/min => - Tab. 6.2.1b (TORP)Glavno mašinsko vreme:

tg = = = 0,0286min

l=2 mm l1= =2 mml2=0 mm

Pomoćno mašinsko vreme:

Pavlović Darko 5230 Projektni zadatak Overio:

Page 26: Grupni tehnoloski postupak

Univerzitet u NišuMašinski fakultet

Tehnološki sistemi List: 26

Listova: 66

20.200. Spoljašnje obaranje ivice 5/45 mm na prečniku 210 mmAlat:Nož za spoljašnju uzdužnu obradu - držač PSDNR 2020K12 => Tab. 5.3.2o (TORP)- pločica SNMG 120408 => Tab. 5.2.1 (TORP)- materijal pločice P30 => Tab. 8.1.1 (TORP)- materijal pločice PGP 135 => Tab. 1.2.2 (TORP)- dubina rezanja - broj prolaza prolaza

=>T5.12.1c i T5.12.1d (TORP)

Geometrija alata: Prema držaču pločice

Tab. 5.12.1a i Tab. 5.3.2r (TORP)Izbor koraka:N8 => Ra=3.2 m => Tab. 2.1.3 (TORP)

Ra=3.2 m => s=0.282 mm/o Tab. 2.3.5 (TORP)Usvajam s=0.28 mm/o => Tab. 6.2.2a (TORP)Izbor brzine rezanja:Vn =170 m/min => Tab. 8.1.1 (TORP) vrednost određena interpolacijom preko dve vrednosti (a=4, Vn=185 i a=10, Vn=136 ) pošto je a=5 mm.

T=90 min => Tab. 5.12.2a (TORP)T=90 min => kt=0.73 => Tab. 5.12.2b (TORP)Stvarna brzina rezanja Određivanje broja obrtaja:

n = = =188,2014 o/min =>

usvajam n=180 o/min => - Tab. 6.2.1b (TORP)Glavno mašinsko vreme:

tg = = = 0,1889min

l=5 mm l1= =2 mml2=0

Pomoćno mašinsko vreme:

30. OPERACIJA GLODANJA

I stezanje

30.10. Zabušivanje za 5 otvora 8 mm i jednu rupu 16 mmAlat:Zabušivač A4 JUS K.D3.061 HSS ravan => Tab. 5.7.1a (TORP)d1k12=2 mm, l1min=2,5 mm, d2h9=5 mm l=40 mm

Pavlović Darko 5230 Projektni zadatak Overio:

Page 27: Grupni tehnoloski postupak

Univerzitet u NišuMašinski fakultet

Tehnološki sistemi List: 27

Listova: 66

Dubina rezanja:a= l1min=2,5 mmIzbor koraka:RučnoOdredjivanje broja obrtaja:n=450o/min.-orjentaciona vrednostGlavno mašinsko vreme:tg=6∙0.05=0,3 min. -orjentaciona vrednostPomoćno mašinsko vreme:

30.20. Bušenje 5 otvora 8 mm Alat:Zavojna burgija od brzoreznog čelika sa Morze konusnom drškomJUS K.D3.022-8 -S3=> Tab. 5.7.2.e (TORP)Geometrija alata:

,običan oblik vrha burgije=>Tab. 5.12.1f, Tab. 5.12.1g i Tab. 5.12.1h (TORP)Izbor koraka:s=0.1 mm/o => Tab. 8.3.1 nastavak 3 (TORP) vrednost određena interpolacijom preko dve vrednosti (D=6,3, s=0.08 i D=10, s=0.12 ) pošto je D=8 mm.

= =1,875 =>µ0=1 popravni koeficijent brzine;

popravni koeficijent koraka=1; (Tab. 8.3.1a TORP)Usvajam s=0.1mm/o=> Tab. 6.2.2a (TORP)Izbor brzine rezanja:V= µ0·Vn=29·1=29 m/min Određivanje broja obrtaja:

n = = =1154,459 o/min =>

usvajam n=1000 o/min=>Tab. 6.2.1a (TORP)Glavno mašinsko vreme:

tg = 5∙ =5∙ = 1,1 min

l1= = 5 mm

l2= = 2 mml= 15 mmPomoćno mašinsko vreme:

30.30. Bušenje rupe 17 mm Alat:Zavojna burgija od brzoreznog čelika sa Morze konusnom drškomJUS K.D3.022-16 -S3=> Tab. 5.7.2.e (TORP)Geometrija alata:

,običan oblik vrha burgije=>

Pavlović Darko 5230 Projektni zadatak Overio:

Page 28: Grupni tehnoloski postupak

Univerzitet u NišuMašinski fakultet

Tehnološki sistemi List: 28

Listova: 66

Tab. 5.12.1f, Tab. 5.12.1g i Tab. 5.12.1h (TORP)Izbor koraka:s=0,36 mm/o => Tab. 8.3.1 nastavak 3 (TORP)

=0,5 =>µ0=1 popravni koeficijent brzine;

popravni koeficijent koraka=1; (Tab. 8.3.1a TORP)Usvajam s=0.36mm/o=> Tab. 6.2.2a (TORP)Izbor brzine rezanja:V= µ0·Vn=29·1=29 m/min Određivanje broja obrtaja:

n = = =577,229 o/min =>

usvajam n=560 o/min=>Tab. 6.2.1a (TORP)Glavno mašinsko vreme:

tg = = 0,129min

l1= =10mm

l2=0l=16 mm

Pomoćno mašinsko vreme:

30.40. Izrada navoja M20 x 2,5 mmD=20 mm; P=2,5 mm; D1=17,294 mm; H1=1,353 mmАлат:Урезница М20 x 2,5 DIN 357 5.033729 KAT. NR.4.120 (FRA)Dubina rezanja:a= 1,5 mmOdredjivanje broja obrtaja:n=280 o/min.-orjentaciona vrednostGlavno mašinsko vreme:tg=0,2 min. -orjentaciona vrednostPomoćno mašinsko vreme:

Pavlović Darko 5230 Projektni zadatak Overio:

Page 29: Grupni tehnoloski postupak

Univerzitet u NišuMašinski fakultet

Tehnološki sistemi List: 29

Listova: 66

Grupni tehnološki postupak

Grupni tehnološki postupak

Naziv dela Kompleksni deo Broj crtežaMaterijal Č 0545 Broj kompleksnog dela 041.7601.0

Broj operacije kompleksnog delaNaziv operacije

Brojgrupoper.

Maš.Odelje

Vreme za komad u minutima

Brojrada

Grupa posla

Tpz tp tg ti

Mašinsko sečenje10.10 Sečenje na dužinu L=39,5 mm 10 1.93 3 4.93

StruganjeI stezanje20.10. Grubo poprečno struganje sa L=39,5 na L=38mm 45 1.93 3.258 5.18820.20. Fino poprečno struganje sa L= 38 mm na L=37,1 mm 45 1.43 2.28 3.7120.30. Grubo poprečno struganje sa 220 mm na 132 mm i sa dužine L= 37,1 mm na L=34 mm

45 1.43 0.953 2.383

20.40. Fino poprečno struganje sa 220 mm na 132 mm i sa dužine L= 34 mm na L=33,1 mm

45 1.43 0.96 2.39

20.50. Fino uzdužno struganje sa prečnika 132 mm na 130 mm na dužini L= 4 mm

45 1.27 0.09 1.36

20.60. Grubo uzdužno struganje sa prečnika 220 mm na 210 mm na dužini L= 17 mm

45 1.37 0.38 1.75

20.70. Zabušivanje za otvor 18 mm 1.87 0.05 1.9220.80. Izrada otvora 18 mm na dužini L=37,1 mm 45 1.97 0.346 2.31620.90. Grubo uzdužno unutrašnje struganje sa prečnika 18 mm na 73,2 mm na dužini L= 37,1 mm

45 1.1 2.94 4.04

20.100. Fino uzdužno unutrašnje struganje sa prečnika 73,2 mm na 75 mm na dužini L= 37,1 mm

45 1.12 0.411 1.531

20.110. Grubo poprečno unutrašnje struganje sa 75 na 103 mm sa L= 37,1 mm na L= 33,1 mm

45 1.43 0.171 1.601

20.120. Izrada radijusa R5 mm na prečniku 108 mm 45 1.37 0.14 1.5120.130. Unutrašnje obaranje ivice 5/45 mm 75 mm 45 1.37 0.05 1.4220.140. Izrada unutrašnjeg žleba R1 mm na 75 mm 45 1.46 0.2113 1.6173II stezanje20.150. Grubo poprečno struganje saL=37,1mm na L=34mm 45 1.96 2.186 4.14620.160. Grubo uzdužno struganje sa prečnika 220 mm na 210 mm na dužini L= 13 mm

45 1.27 0.38 1.65

20.170. Grubo poprečno struganje sa prečnika 210 mm na 138 mm na dužini L= 15 mm

45 1.08 0.754 1.834

20.180. Izrada konusa 15/45 mm na prečniku 138 mm 45 2.30 1 3.3020.190. Unutrašnje obaranje ivice 2/45mm na 75 mm 45 1.27 0.028 1.29820.200. Spoljašnje obaranje ivice 5/45 mm na 210 mm 45 1.33 0.189 1.519

Operacija glodanjaI stezanje30.10. Zabušivanje za 5 otvora 8mm i jednu rupu 17 mm 81 1.96 0.3 2.2630.20. Bušenje 5 otvora 8 mm 81 1.46 1.1 2.5630.30. Bušenje rupe 17 mm 81 1.53 0.129 1.65930.40. Izrada navoja M20 mm 81 1.71 0.2 1.91

Pavlović Darko 5230 Projektni zadatak Overio:

Page 30: Grupni tehnoloski postupak

Univerzitet u NišuMašinski fakultet

Tehnološki sistemi List: 30

Listova: 66

Poklopac 1

Materijal Č 0360

Oblik materijala

Poklopac 1 Broj crteža

Normativ 220 x 37 041.110.10Broj operacije stvarnog dela Oznaka Režim rada

Kratak opis Maši i n s aSpecijalni, stezni, rezni, i kontrolni alati sa oznakom

Mašinsko sečenje

10.10 Sečenje na dužinu L=34,5 mm 1 120Kao zahvat 10.10 za kompleksni deo

StruganjeI stezanje

20.10. Grubo poprečno struganje sa L=34,5 na L=33mm

1 125 0.28 1.5Kao zahvat 20.10 za kompleksni deo

20.20. Fino poprečno struganje sa L= 33 mm na L=32 mm

1 250 0.2 1Kao zahvat 20.20 za kompleksni deo

20.30. Grubo poprečno struganje sa 220 mm na 132mm i saL= 32mm na L=30mm

1 180 0.28 2Kao zahvat 20.30 za kompleksni deo

20.40. Fino poprečno struganje sa 220 mm na132mm i sa L= 30mm na L=29mm

1 250 0.2 1Kao zahvat 20.40 za kompleksni deo

20.50. Fino uzdužno struganje sa 132 mm na 130 mm na dužini L= 3 mm

1 355 0.2 1Kao zahvat 20.50 za kompleksni deo

20.60. Grubo uzdužno struganje 220 mm na 210 mm na dužini L= 10 mm

2 180 0.28 2.5Kao zahvat 20.60 za kompleksni deo

20.70. Zabušivanje za otvor 18 mm 1 500 Ručno 5Kao zahvat 20.70 za kompleksni deo

20.80. Izrada rupe 18mm na dužini L=20mm 1 400 0.355Kao zahvat 20.80 za kompleksni deo

20.90. Grubo uzdužno unutrašnje struganje sa 18 mm na 90 mm na L= 20 mm

9 500 0.28 4Kao zahvat 20.90 za kompleksni deo

20.100. Izrada radijusa R5 mm na 100 mm 1 250 0.2 5Kao zahvat 20.120 za kompleksni deo

II stezanje

20.110. Grubo poprečno struganje sa L=32mm na L=30 mm

1 125 0.28 2Kao zahvat 20.150 za kompleksni deo

20.120. Grubo uzdužno struganje sa 220 mm na 210 mm na dužini L= 20 mm

2 180 0.28 2.5Kao zahvat 20.160 za kompleksni deo

20.130. Spoljašnje obaranje ivice 5/45 mm na 210 mm

1 180 0.28 5Kao zahvat 20.200 za kompleksni deo

Operacija glodanjaI stezanje

30.10. Zabušivanje za 4 rupe 17mm 4 450 Ručno 2,5Kao zahvat 30.10 za kompleksni deo

30.20. Bušenje rupe 17 mm 4 560 0.36Kao zahvat 30.30 za kompleksni deo

30.30. Izrada navoja M20 mm 4 280 2.5 1.5Kao zahvat 30.40 za kompleksni deo

Pavlović Darko 5230 Projektni zadatak Overio:

Page 31: Grupni tehnoloski postupak

Univerzitet u NišuMašinski fakultet

Tehnološki sistemi List: 31

Listova: 66

Poklopac 2

Materijal Č. 0545

Oblik materijala

Poklopac 2 Broj crteža

Normativ 160 x 42 031.2601.0Broj operacije stvarnog dela Oznaka Režim rada

Kratak opis Maši i n s aSpecijalni, stezni, rezni, i kontrolni alati sa oznakom

Mašinsko sečenje

10.10 Sečenje na dužinu L=39,5 mm 1 120Kao zahvat 10.10 za kompleksni deo

StruganjeI stezanje

20.10. Grubo poprečno struganje sa L=39.5 na L=38mm

1 125 0.28 1.5Kao zahvat 20.10 za kompleksni deo

20.20. Fino poprečno struganje sa L= 38 mm na L=37.1 mm

1 250 0.2 0.9 Kao zahvat 20.20 za kompleksni deo

20.30. Grubo poprečno struganje sa 160 mm na 140mm i L= 37.1mm na L=34mm

1 180 0.28 3.1Kao zahvat 20.30 za kompleksni deo

20.40. Fino poprečno struganje sa 160 mm na40mm i L= 34mm na L=33.1mm

1 250 0.2 0.9Kao zahvat 20.40 za kompleksni deo

20.50. Fino uzdužno struganje sa 140 mm na 138 mm na dužini L= 4 mm

1 355 0.2 1Kao zahvat 20.50 za kompleksni deo

20.60. Grubo uzdužno struganje 160 mm na 155 mm na dužini L= 13 mm

1 180 0.28 2.5Kao zahvat 20.60 za kompleksni deo

20.70. Zabušivanje za otvor 18 mm 1 500 Ručno 5Kao zahvat 20.70 za kompleksni deo

20.80. Izrada rupe 18mm na dubini L=26mm 1 400 0.355Kao zahvat 20.80 za kompleksni deo

20.90. Grubo uzdužno unutrašnje struganje sa 18mm na 60 mm na dužini L=26mm

7 500 0.28 3Kao zahvat 20.90 za kompleksni deo

20.100. Grubo popr.unutrašnje struganje sa 60mm na 108 mm sa L= 37,1 mm na L= 33,1mm 1 355 028 4

Kao zahvat 20.110 za kompleksni deo

20.110. Izrada unutrašnjeg konusa 22/45 mm na prečniku 188 mm

5 180 Ručno 3.1Kao zahvat 20.180 za kompleksni deo

II stezanje

20.120. Grubo poprečno struganje sa L=37.1mm na L=34 mm

1 125 0.28 3.1Kao zahvat 20.150 za kompleksni deo

20.130. Grubo uzdužno struganje sa 160 mm na 120 mm na dužini L= 22 mm

5 180 0.28 4Kao zahvat 20.160 za kompleksni deo

Operacija glodanjaI stezanje

30.10. Zabušivanje za 6 otvora 8mm 6 450 Ručno 2,5Kao zahvat 30.10 za kompleksni deo

30.20. Bušenje otvora 8 mm 6 1000 0.1Kao zahvat 30.20 za kompleksni deo

Pavlović Darko 5230 Projektni zadatak Overio:

Page 32: Grupni tehnoloski postupak

Univerzitet u NišuMašinski fakultet

Tehnološki sistemi List: 32

Listova: 66

Poklopac za toplu vodu

Materijal SL22

Oblik materijala

Poklopac za toplu vodu Broj crteža

Normativ 140 x 24 041.7301.0Broj operacije stvarnog dela Oznaka Režim rada

Kratak opis Maši i n s aSpecijalni, stezni, rezni, i kontrolni alati sa oznakom

Mašinsko sečenje

10.10 Sečenje na dužinu L=21.5 mm 1 120Kao zahvat 10.10 za kompleksni deo

StruganjeI stezanje

20.10. Grubo poprečno struganje sa L=21.5 na L=20mm

1 125 0.28 1.5Kao zahvat 20.10 za kompleksni deo

20.20. Zabušivanje za otvor 18 mm 1 500 Ručno 5Kao zahvat 20.70 za kompleksni deo

20.30. Izrada otvora18mm na dubiniL=20mm 1 400 0.355Kao zahvat 20.80 za kompleksni deo

20.40. Grubo uzdužno unutrašnje struganje sa 18mm na 38 mm na dužini L=20 mm

4 500 0.28 2.5Kao zahvat 20.90 za kompleksni deo

20.50. Fino uzdužno unutrašnje struganje sa 38 mm na 40 mm na L= 20 mm

1 500 0.2 1Kao zahvat 20.100 za kompleksni deo

20.60. Izrada unutrašnjeg žleba R1 mm na 40 mm

1 355 0.04 1 Kao zahvat 20.140 za kompleksni deo

II stezanje

20.70. Grubo poprečno struganje sa L=20mm na L=18 mm

1 125 0.28 2Kao zahvat 20.10 za kompleksni deo

20.80. Fino poprečno struganje sa L= 18 mm na L=17 mm

1 250 0.2 1 Kao zahvat 20.20 za kompleksni deo

20.90. Grubo poprečno struganje sa 140 mm na 74mm i L= 17mm na L=13mm

1 180 0.28 4Kao zahvat 20.30 za kompleksni deo

20.100. Fino poprečno struganje sa 140 mm na74mm i L= 13mm na L=12mm

1 250 0.2 1Kao zahvat 20.40 za kompleksni deo

20.110. Fino uzdužno struganje sa 74 mm na 72 mm na dužini L= 5 mm

1 355 0.2 1Kao zahvat 20.50 za kompleksni deo

20.120. Grubo uzdužno struganje sa 140 mm na 120 mm na dužini L= 17 mm

4 180 0.28 2.5Kao zahvat 20.160 za kompleksni deo

20.130. Grubo popr.unutrašnje struganje sa 40mm na 55 mm na dužini L= 5 mm 2 355 028 2.5

Kao zahvat 20.110 za kompleksni deo

20.140. Izrada radijusa R5 mm na 65 mm 1 250 0.2 5Kao zahvat 20.120 za kompleksni deo

Operacija glodanjaI stezanje

30.10. Zabušivanje za 3 otvora 9.5mm 3 450 Ručno 2,5Kao zahvat 30.10 za kompleksni deo

30.20. Bušenje otvora 9.5 mm 3 1000 0.1Kao zahvat 30.20 za kompleksni deo

Pavlović Darko 5230 Projektni zadatak Overio:

Page 33: Grupni tehnoloski postupak

Univerzitet u NišuMašinski fakultet

Tehnološki sistemi List: 33

Listova: 66

ODREĐIVANE VREMENA IZRADE STVARNOG DELA METODOM INTERPOLACIJE PO ZAHVATIMA

Poklopac 1: klasifikacioni kod 041.1101.010.10 tgs=tgk=3 min.20.10 tgs=tgkD'2/D2 =3.2582202/2202=3.258 min.20.20 tgs=tgkD'2/D2 =2.282202/2202 =2.28 min.20.30 tgs= tgk(D1'- D2') 2/ (D1- D2)2= 0.953(220- 132)'2/ (220- 132)2 =0.953 min.20.40 tgs= tgk(D1'- D2') 2/ (D1- D2)2= 0.96(220- 132)'2/ (220- 132)2 =0.96 min.20.50 tgs=tgkL'D'/LD=0.091323/1324 =0.07 min.20.60 tgs=tgkL'D'/LD=0.3810220/17220=0.224 min.20.70 tgs=tgk=0.05 min.20.80 tgs=tgkL'd'/Ld=0.3462018/37.118=0.187 min.20.90 tgs=tgkL'D'/LD=2.942090/37.173.2=1.947 min.20.100 tgs=tgkD'2/D2 =0.141002/1082=0.12 min.20.110 tgs=1.410 min. 20.120 tgs=tgkL'D'/LD=0.3820220/13220=0.585 min.20.130 tgs=tgk=0.028 min.30.10 tgs=tgkn'/n=0.34/6=0.20 min.30.20 tgs=tgkn'/n=0.1294/1=0.516 min.30.30 tgs=tgkn'/n=0.24/1=0.80 min.

Poklopac 2: Klasifikacioni kod 031.2601.010.10 tgs=tgkD'2/D2 =31602/2202 =1.59 min.20.10 tgs=tgkD'2/D2 =3.2581602/2202 =1.72 min.20.20 tgs=tgkD'2/D2 =2.281602/2202 =1.21 min.20.30 tgs=tgk(D1'- D2') 2/ (D1- D2)2= 0.953(160- 140)'2/ (220- 132)2=0.05 min.20.40 tgs= tgk(D1'- D2') 2/ (D1- D2)2= 0.96(160- 140)'2/ (220- 132)2=0.05 min.20.50 tgs=tgk =0.09 min.20.60 tgs=tgkL'D'/LD=0.3813160/17220=0.21 min.20.70 tgs=tgk=0.05 min.20.80 tgs=tgkL'd'/Ld=0.3462618/37.118=0.243 min.20.90 tgs=tgkL'D'/LD=2.942660/37.173.2=1.69 min.20.100 tgs=tgk(D1'- D2') 2/ (D1- D2)2= 0.171(108- 60)'2/ (103- 75)2=0.50 min.20.110 tgs=tgkb'd'/bd=122188/15210 =1.25 min.20.120 tgs= tgkD'2/D2 =2.1861602/2202 =1.15 min. 20.130 tgs=tgkL'D'/LD=0.3822160/13220=0.48 min.30.10 tgs=tgk =0.3min.30.20 tgs=tgkn'/n=1.16/5=1.32 min.

Pavlović Darko 5230 Projektni zadatak Overio:

Page 34: Grupni tehnoloski postupak

Univerzitet u NišuMašinski fakultet

Tehnološki sistemi List: 34

Listova: 66

Poklopac za toplu vodu: Klasifikacioni kod je 041.7301.0 10.10 tgs= tgkD'2/D2 =31402/2202 =1.22 min.

20.10 tgs= tgkD'2/D2 =3.2581402/2202 =1.32 min.20.20 tgs=tgk=0.05 min.20.30 tgs=tgkL'd'/Ld=0.3462018/37.118=0.187 min.20.40 tgs=tgkL'D'/LD=2.942038/37.173.2=0.823 min.20.50 tgs=tgkL'D'/LD=0.4112040/37.175=0.118 min.20.60 tgs=tgk=0.2113 min.20.70 tgs= tgkD'2/D2 =3.2581402/2202 =1.32 min.20.80 tgs= tgkD'2/D2 =2.281402/2202 =0.923 min.20.90 tgs= tgk(D1'- D2') 2/ (D1- D2)2= 0.953(140- 74)'2/ (220- 132)2=0.536 min.20.100 tgs= tgk(D1'- D2') 2/ (D1- D2)2= 0.96(140- 74)'2/ (220- 132)2=0.54 min.20.110 tgs= tgkL'D'/LD=0.411574/4132 =0.09 min.20.120 tgs=tgkL'D'/LD=0.3817140/13220=0.316 min.

20.130 tgs= tgk(D1'- D2') 2/ (D1- D2)2= 0.171(55- 40)'2/ (103-75)2=0.115 min.20.140 tgs= tgkD'2/D2 =0.14652/1082 =0.11min.30.10 tgs=tgkn'/n=0.33/6=0.15 min.30.20 tgs=tgk(n'/n) L'd'/Ld =1.1(3/5)129.5/158=0.63 min.

Pavlović Darko 5230 Projektni zadatak Overio:

Page 35: Grupni tehnoloski postupak

Univerzitet u NišuMašinski fakultet

Tehnološki sistemi List: 35

Listova: 66

Grupni tehnološki postupak

Grupni tehnološki postupak

Naziv dela Poklopac 1 Broj crteža

Materijal Č.0360Broj kompleksnog dela: 041.1101.0

Broj operacije kompleksnog delaNaziv operacije

Brojgrupoper.

Maš.Odel

Vreme za komad u minutima

Brojrada

Grupa posla Tpz tp tg ti

10.10 Sečenje na dužinu L=34,5 mm 1 10 1.93 3 4.9320.10. Grubo poprečno struganje sa L=34,5 na L=33mm 1 45 1.93 3.258 5.188

20.20. Fino poprečno struganje sa L= 33 mm na L=32 mm

1 45 1.43 2.28 3.71

20.30. Grubo poprečno struganje sa 220 mm na 132mm i saL= 32mm na L=30mm 1 45 1.43 0.953 2.383

20.40. Fino poprečno struganje sa 220 mm na132mm i sa L= 30mm na L=29mm 1 45 1.43 0.96 2.39

20.50. Fino uzdužno struganje sa 132 mm na 130 mm na dužini L= 3 mm 1 45 1.27 0.07 1.34

20.60. Grubo uzdužno struganje 220 mm na 210 mm na dužini L= 10 mm 1 45 1.37 0.224 1.594

20.70. Zabušivanje za otvor 18 mm 1 45 1.87 0.05 1.9220.80. Izrada rupe 18mm na dužini L=20mm 1 45 1.97 0.187 2.15720.90. Grubo uzdužno unutrašnje struganje sa 18 mm na 90 mm na L= 20 mm 1 45 1.1 1.947 3.047

20.100. Izrada radijusa R5 mm na 100 mm 1 45 1.37 0.12 1.4920.110. Grubo poprečno struganje sa L=32mm na L=30 mm 1 45 1.96 1.410 3.37

20.120. Grubo uzdužno struganje sa 220 mm na 210 mm na dužini L= 20 mm 1 45 1.27 0.585 1.855

20.130. Spoljašnje obaranje ivice 5/45 mm na 210 mm 1 45 1.33 0.028 1.358

30.10. Zabušivanje za 4 rupe 17mm 1 81 1.96 0.20 2.16

30.20. Bušenje rupe 17 mm 1 81 1.53 0.516 2.046

30.30. Izrada navoja M20 mm 1 81 1.71 0.80 2.51

Pavlović Darko 5230 Projektni zadatak Overio:

Page 36: Grupni tehnoloski postupak

Univerzitet u NišuMašinski fakultet

Tehnološki sistemi List: 36

Listova: 66

Poklopac 2

Grupni tehnološki postupak

Naziv dela Poklopac 2 Broj crteža

Materijal Č.0545Broj kompleksnog dela: 031.2601.0

Broj operacije kompleksnog delaNaziv operacije

Brojgrupoper.

Maš.Odelj

Vreme za komad u minutima

Brojrada

Grupa posla Tpz tp tg ti

10.10 Sečenje na dužinu L=39,5 mm 1 10 1.93 1.59 3.5220.10. Grubo poprečno struganje sa L=39.5 na L=38mm

1 45 1.93 2.36 3.653

20.20. Fino poprečno struganje sa L= 38 mm na L=37.1 mm

1 45 1.43 1.21 2.64

20.30. Grubo poprečno struganje sa 160 mm na 140mm i L= 37.1mm na L=34mm

1 45 1.43 0.05 1.48

20.40. Fino poprečno struganje sa 160 mm na40mm i L= 34mm na L=33.1mm

1 45 1.43 0.05 1.48

20.50. Fino uzdužno struganje sa 140 mm na 138 mm na dužini L= 4 mm

1 45 1.27 0.09 1.36

20.60. Grubo uzdužno struganje 160 mm na 155 mm na dužini L= 13 mm

1 45 1.37 0.21 1.58

20.70. Zabušivanje za otvor 18 mm 1 45 1.87 0.05 1.9220.80. Izrada rupe 18mm na dubini L=26mm 1 45 1.97 0.243 2.21320.90. Grubo uzdužno unutrašnje struganje sa 18mm na 60 mm na dužini L=26mm

1 45 1.1 1.69 2.79

20.100. Grubo popr.unutrašnje struganje sa 60mm na 108 mm sa L= 37,1 mm na L= 33,1mm 1 45 1.43 0.5 1.93

20.110. Izrada unutrašnjeg konusa 22/45 mm na prečniku 188 mm

1 45 2.3 1.25 3.55

20.120. Grubo poprečno struganje sa L=37.1mm na L=34 mm

1 45 1.96 1.15 3.11

20.130. Grubo uzdužno struganje sa 160 mm na 120 mm na dužini L= 22 mm

1 45 1.27 0.48 1.75

30.10. Zabušivanje za 6 otvora 8mm 1 81 1.96 0.3 2.2630.20. Bušenje otvora 8 mm 1 81 1.46 1.32 2.78

Pavlović Darko 5230 Projektni zadatak Overio:

Page 37: Grupni tehnoloski postupak

Univerzitet u NišuMašinski fakultet

Tehnološki sistemi List: 37

Listova: 66

Poklopac za toplu vodu

Grupni tehnološki postupak

Naziv delaPoklopac za toplu vodu Broj crteža

Materijal SL22Broj kompleksnog dela: 041.5301.0

Broj operacije kompleksnog delaNaziv operacije

Brojgrupoper.

Maš.Odel

Vreme za komad u minutima

Brojrada

Grupa posla Tpz tp tg ti

10.10 Sečenje na dužinu L=21.5 mm 1 10 1.93 1.22 3.1520.10. Grubo poprečno struganje sa L=21.5 na L=20mm 1 45 1.93 1.32 3.25

20.20. Zabušivanje za otvor 18 mm 1 45 1.87 0.05 1.92

20.30. Izrada otvora18mm na dubiniL=20mm 1 45 1.97 0.187 2.157

20.40. Grubo uzdužno unutrašnje struganje sa 18mm na 38 mm na dužini L=20 mm 1 45 1.1 0.823 1.923

20.50. Fino uzdužno unutrašnje struganje sa 38 mm na 40 mm na L= 20 mm 1 45 1.12 0.118 1.238

20.60. Izrada unutrašnjeg žleba R1 mm na 40 mm 1 45 1.46 0.2113 1.6713

20.70. Grubo poprečno struganje sa L=20mm na L=18 mm 1 45 1.93 1.32 3.168

20.80. Fino poprečno struganje sa L= 18 mm na L=17 mm 1 45 1.43 0.923 2.353

20.90. Grubo poprečno struganje sa 140 mm na 74mm i L= 17mm na L=13mm 1 45 1.43 0.536 1.966

20.100. Fino poprečno struganje sa 140 mm na74mm i L= 13mm na L=12mm 1 45 1.43 0.54 1.97

20.110. Fino uzdužno struganje sa 74 mm na 72 mm na dužini L= 5 mm 1 45 1.27 0.09 1.36

20.120. Grubo uzdužno struganje sa 140 mm na 120 mm na dužini L= 17 mm 1 45 1.27 0.316 1.586

20.130. Grubo popr.unutrašnje struganje sa 40mm na 55 mm na dužini L= 5 mm 1 45 1.43 0.115 1.545

20.140. Izrada radijusa R5 mm na 65 mm 1 45 1.37 0.11 1.48

30.10. Zabušivanje za 3 otvora 9.5mm 1 81 0.3 0.15 0.45

30.20. Bušenje otvora 9.5 mm 1 81 1.1 0.63 1.73

Pavlović Darko 5230 Projektni zadatak Overio:

Page 38: Grupni tehnoloski postupak

Univerzitet u NišuMašinski fakultet

Tehnološki sistemi List: 38

Listova: 66

Univerzitet u NišuMašinski fakultet

Grupni tehnološki postupak Broj grupne operacije

Tehnološka studija Broj tipskog post.Broj operacije

Mašina: Okvirna testera Naziv operacijeSečenjeMaterijal: Č0545

Obik materijala: CilindarBroj operacija i zahvata.Skica zahvata.Opis Grupni stezni , rezni i

kontrolni alat.Naziv i broj.

10.10 Sečenje na testeri na dužinu L= 39,5 mm

Alat:

Rezni list l x b x s=500 x 40 x 2.5 mm sa 6 zuba/1’’

Broj hodova: n=80 dh/min

Glavno mašinsko vreme: tg = 3 min – procena radnika

Merni pribor:Čelični metar

Pavlović Darko 5230 Projektni zadatak Overio:

Page 39: Grupni tehnoloski postupak

Univerzitet u NišuMašinski fakultet

Tehnološki sistemi List: 39

Listova: 66

Univerzitet u NišuMašinski fakultet

Grupni tehnološki postupak Broj grupne operacije

Tehnološka studija Broj tipskog post.Broj operacije

Mašina: Univerzalni strug Naziv operacijeStruganjeMaterijal: Č0545

Obik materijala: CilindarBroj operacija i zahvata.Skica zahvata.Opis Grupni stezni , rezni i

kontrolni alat.Naziv i broj.

20.10. Grubo poprečno struganje sa L= 39,5 mm na L=38 mm

Stezni pribor:Stezna glava JUS K. G3 .300

Alat:

Nož za poprečnu obradu držač CTFPL 2020K16 => Tab. 5.3.2g (TORP)pločica TPML 160408 => Tab. 5.2.1 (TORP)materijal pločice P30 => Tab. 8.1.1 (TORP)

Režimi rezanja:

s=0.28 mm/o n=125 o/min

Merni pribor:

Pomično meriloMITUTOYO “DIGIMATIC”No 550-203-50područje (0-450 mm)

Pavlović Darko 5230 Projektni zadatak Overio:

Page 40: Grupni tehnoloski postupak

Univerzitet u NišuMašinski fakultet

Tehnološki sistemi List: 40

Listova: 66

Univerzitet u NišuMašinski fakultet

Grupni tehnološki postupak Broj grupne operacije

Tehnološka studija Broj tipskog post.Broj operacije

Mašina: Univerzalni strug Naziv operacijeStruganjeMaterijal: Č0545

Obik materijala: CilindarBroj operacija i zahvata.Skica zahvata.Opis Grupni stezni , rezni i

kontrolni alat.Naziv i broj.

20.20. Fino poprečno struganje sa L= 38 mm na L=37,1 mm

Stezni pribor:Stezna glava JUS K. G3 .300

Alat:

Nož za poprečnu obradu držač CTFPL 2020K16 => Tab. 5.3.2g (TORP)pločica TPML 160408 => Tab. 5.2.1 (TORP)materijal pločice P20 => Tab. 8.1.1 (TORP)

Režimi rezanja:

s=0.2 mm/o n=250 o/min

Merni pribor:

Pomično meriloMITUTOYO “DIGIMATIC”No 550-203-50područje (0-450 mm)

Pavlović Darko 5230 Projektni zadatak Overio:

Page 41: Grupni tehnoloski postupak

Univerzitet u NišuMašinski fakultet

Tehnološki sistemi List: 41

Listova: 66

Univerzitet u NišuMašinski fakultet

Grupni tehnološki postupak Broj grupne operacije

Tehnološka studija Broj tipskog post.Broj operacije

Mašina: Univerzalni strug Naziv operacijeStruganjeMaterijal: Č0545

Obik materijala: CilindarBroj operacija i zahvata.Skica zahvata.Opis Grupni stezni , rezni i

kontrolni alat.Naziv i broj.

20.30. Grubo poprečno struganje sa prečnika 220 mm na 132 mm i sa dužine L= 37,1 mm na L=34 mm

Stezni pribor:Stezna glava JUS K. G3 .300

Alat:

Nož za poprečnu obradu držač CTFPL 2020K16 => Tab. 5.3.2g (TORP)pločica TPML 160408 => Tab. 5.2.1 (TORP)materijal pločice P30 => Tab. 8.1.1 (TORP)

Režimi rezanja:

s=0.28 mm/o n=180 o/min

Merni pribor:

Pomično meriloMITUTOYO “DIGIMATIC”No 550-203-50područje (0-450 mm)

Pavlović Darko 5230 Projektni zadatak Overio:

Page 42: Grupni tehnoloski postupak

Univerzitet u NišuMašinski fakultet

Tehnološki sistemi List: 42

Listova: 66

Univerzitet u NišuMašinski fakultet

Grupni tehnološki postupak Broj grupne operacije

Tehnološka studija Broj tipskog post.Broj operacije

Mašina: Univerzalni strug Naziv operacijeStruganjeMaterijal: Č0545

Obik materijala: CilindarBroj operacija i zahvata.Skica zahvata.Opis Grupni stezni , rezni i

kontrolni alat.Naziv i broj.

20.40. Fino poprečno struganje sa prečnika 220 mm na 132 mm i sa dužine L= 34 mm na L=33,1 mm

Stezni pribor:Stezna glava JUS K. G3 .300

Alat:

Pavlović Darko 5230 Projektni zadatak Overio:

Page 43: Grupni tehnoloski postupak

Univerzitet u NišuMašinski fakultet

Tehnološki sistemi List: 43

Listova: 66

Nož za poprečnu obradu držač CTFPL 2020K16 => Tab. 5.3.2g (TORP)pločica TPML 160408 => Tab. 5.2.1 (TORP)materijal pločice P20 => Tab. 8.1.1 (TORP)

Režimi rezanja:

s=0.20 mm/o n=250 o/min

Merni pribor:

Pomično meriloMITUTOYO “DIGIMATIC”No 550-203-50područje (0-450 mm)

Univerzitet u NišuMašinski fakultet

Grupni tehnološki postupak Broj grupne operacije

Tehnološka studija Broj tipskog post.Broj operacije

Mašina: Univerzalni strug Naziv operacijeStruganjeMaterijal: Č0545

Obik materijala: CilindarBroj operacija i zahvata.Skica zahvata.Opis Grupni stezni , rezni i

kontrolni alat.Naziv i broj.

20.50. Fino uzdužno struganje sa prečnika 132 mm na 130 mm na dužini L= 4 mm

Stezni pribor:Stezna glava JUS K. G3 .300

Pavlović Darko 5230 Projektni zadatak Overio:

Page 44: Grupni tehnoloski postupak

Univerzitet u NišuMašinski fakultet

Tehnološki sistemi List: 44

Listova: 66

Alat:

Nož za uzdužnu obradu držač CTGPR 2020K16 => Tab. 5.3.2i (TORP)pločica TPMR 160408 => Tab. 5.2.1 (TORP)materijal pločice P20 => Tab. 8.1.1 (TORP)dubina rezanja a=1 mmbroj prolaza i=1 prolaza

Režimi rezanja:

s=0.20 mm/o n=355 o/min

Merni pribor:

Pomično meriloMITUTOYO “DIGIMATIC”No 550-203-50područje (0-450 mm)

Univerzitet u NišuMašinski fakultet

Grupni tehnološki postupak Broj grupne operacije

Tehnološka studija Broj tipskog post.Broj operacije

Mašina: Univerzalni strug Naziv operacijeStruganjeMaterijal: Č0545

Obik materijala: CilindarBroj operacija i zahvata.Skica zahvata.Opis Grupni stezni , rezni i

kontrolni alat.Naziv i broj.

20.60. Grubo uzdužno struganje sa prečnika 220 mm na 210 mm na dužini L= 17 mm

Stezni pribor:Stezna glava JUS K. G3 .300

Pavlović Darko 5230 Projektni zadatak Overio:

Page 45: Grupni tehnoloski postupak

Univerzitet u NišuMašinski fakultet

Tehnološki sistemi List: 45

Listova: 66

Alat:

Nož za uzdužnu obradu držač CTGPR 2020K16 => Tab. 5.3.2i (TORP)pločica TPMR 160408 => Tab. 5.2.1 (TORP)materijal pločice P30 => Tab. 8.1.1 (TORP)dubina rezanja a=5 mmbroj prolaza i=1 prolaza

Režimi rezanja:

s=0.28 mm/o n=180 o/min

Merni pribor:

Pomično meriloMITUTOYO “DIGIMATIC”No 550-203-50područje (0-450 mm)

Univerzitet u NišuMašinski fakultet

Grupni tehnološki postupak Broj grupne operacije

Tehnološka studija Broj tipskog post.Broj operacije

Mašina: Univerzalni strug Naziv operacijeStruganjeMaterijal: Č0545

Obik materijala: CilindarBroj operacija i zahvata.Skica zahvata.Opis Grupni stezni , rezni i

kontrolni alat.Naziv i broj.

20.70. Zabušivanje za otvor 18 mm

Stezni pribor:Stezna glava JUS K. G3 .300

Pavlović Darko 5230 Projektni zadatak Overio:

Page 46: Grupni tehnoloski postupak

Univerzitet u NišuMašinski fakultet

Tehnološki sistemi List: 46

Listova: 66

Alat:

Zabušivač A4 JUS K.D3.061 HSS ravan => Tab. 5.7.1a (TORP)

Režimi rezanja:

n=500 o/min

Merni pribor:

Pomično meriloMITUTOYO “DIGIMATIC”No 550-203-50područje (0-450 mm)

Univerzitet u NišuMašinski fakultet

Grupni tehnološki postupak Broj grupne operacije

Tehnološka studija Broj tipskog post.Broj operacije

Mašina: Univerzalni strug Naziv operacijeStruganjeMaterijal: Č0545

Obik materijala: CilindarBroj operacija i zahvata.Skica zahvata.Opis Grupni stezni , rezni i

kontrolni alat.Naziv i broj.

20.80. Izrada otvora 18 mm na dužini L=37,1 mm

Stezni pribor:Stezna glava JUS K. G3 .300

Pavlović Darko 5230 Projektni zadatak Overio:

Page 47: Grupni tehnoloski postupak

Univerzitet u NišuMašinski fakultet

Tehnološki sistemi List: 47

Listova: 66

Alat:

Zavojna burgija od brzoreznog čelika sa Morze konusnom drškomJUS K.D3.022-28 -S3=> Tab. 5.7.2.e (TORP)

Režimi rezanja:

s=0.355 mm/o n=400 o/min

Merni pribor:

Pomično meriloMITUTOYO “DIGIMATIC”No 550-203-50područje (0-450 mm)

Univerzitet u NišuMašinski fakultet

Grupni tehnološki postupak Broj grupne operacije

Tehnološka studija Broj tipskog post.Broj operacije

Mašina: Univerzalni strug Naziv operacijeStruganjeMaterijal: Č0545

Obik materijala: CilindarBroj operacija i zahvata.Skica zahvata.Opis Grupni stezni , rezni i

kontrolni alat.Naziv i broj.

20.90. Grubo uzdužno unutrašnje struganje sa prečnika 18 mm na 73,2 mm na dužini L= 37,1 mm

Stezni pribor:Stezna glava

Pavlović Darko 5230 Projektni zadatak Overio:

Page 48: Grupni tehnoloski postupak

Univerzitet u NišuMašinski fakultet

Tehnološki sistemi List: 48

Listova: 66

JUS K. G3 .300

Alat:

Nož za uzdužnu obradu držač S16M-SCLCR-6 => Tab. 5.4.2f(TORP)pločica CCMT 060408 => Tab. 5.2.1 (TORP)materijal pločice P30 => Tab. 8.1.1 (TORP)dubina rezanja broj prolaza i=7 prolaza

Režimi rezanja:

s=0.28 mm/o n=500 o/min

Merni pribor:

Pomično meriloMITUTOYO “DIGIMATIC”No 550-203-50područje (0-450 mm)

Univerzitet u NišuMašinski fakultet

Grupni tehnološki postupak Broj grupne operacije

Tehnološka studija Broj tipskog post.Broj operacije

Mašina: Univerzalni strug Naziv operacijeStruganjeMaterijal: Č0545

Obik materijala: CilindarBroj operacija i zahvata.Skica zahvata.Opis Grupni stezni , rezni i

kontrolni alat.Naziv i broj.

20.100. Fino uzdužno unutrašnje struganje sa prečnika 73,2 mm na 75 mm na dužini L= 37,1 mm

Pavlović Darko 5230 Projektni zadatak Overio:

Page 49: Grupni tehnoloski postupak

Univerzitet u NišuMašinski fakultet

Tehnološki sistemi List: 49

Listova: 66

Stezni pribor:Stezna glava JUS K. G3 .300

Alat:

Nož za uzdužnu obradu držač S16M-SCLCR-6 => Tab. 5.4.2j (TORP)pločica CCMT 060408 => Tab. 5.2.1 (TORP)materijal pločice P20 => Tab. 8.1.1 (TORP)

Režimi rezanja:

s=0.20 mm/o n=500 o/min

Merni pribor:

Pomično meriloMITUTOYO “DIGIMATIC”No 550-203-50područje (0-450 mm)

Univerzitet u NišuMašinski fakultet

Grupni tehnološki postupak Broj grupne operacije

Tehnološka studija Broj tipskog post.Broj operacije

Mašina: Univerzalni strug Naziv operacijeStruganjeMaterijal: Č0545

Obik materijala: CilindarBroj operacija i zahvata.Skica zahvata.Opis Grupni stezni , rezni i

kontrolni alat.Naziv i broj.

20.110. Grubo poprečno unutrašnje struganje sa prečnika

Pavlović Darko 5230 Projektni zadatak Overio:

Page 50: Grupni tehnoloski postupak

Univerzitet u NišuMašinski fakultet

Tehnološki sistemi List: 50

Listova: 66

75 mm na 103 mm sa L= 37,1 mm na L= 33,1 mm Stezni pribor:Stezna glava JUS K. G3 .300

Alat:

Nož za uzdužnu obradu držač S20M-SCLCR-9 => Tab. 5.4.2j (TORP)pločica CCMT 090408 => Tab. 5.2.1 (TORP)materijal pločice P30 => Tab. 8.1.1 (TORP)

Režimi rezanja:

s=0.28 mm/o n=355 o/min

Merni pribor:

Pomično meriloMITUTOYO “DIGIMATIC”No 550-203-50područje (0-450 mm)

Univerzitet u NišuMašinski fakultet

Grupni tehnološki postupak Broj grupne operacije

Tehnološka studija Broj tipskog post.Broj operacije

Mašina: Univerzalni strug Naziv operacijeStruganjeMaterijal: Č0545

Obik materijala: CilindarBroj operacija i zahvata.Skica zahvata.Opis Grupni stezni , rezni i

kontrolni alat.Naziv i broj.

Pavlović Darko 5230 Projektni zadatak Overio:

Page 51: Grupni tehnoloski postupak

Univerzitet u NišuMašinski fakultet

Tehnološki sistemi List: 51

Listova: 66

20.120. Izrada radijusa R1,5 mm na prečnik 108 mm

Stezni pribor:Stezna glava JUS K. G3 .300

Alat:

Nož za izradu radijusadržač PRGCR 2020K10 => Tab. 5.3.2l (TORP)pločica RCMX 100404 => Tab. 5.2.1 (TORP)materijal pločice P20 => Tab. 8.1.1 nastavak 6 (TORP)dubina rezanja

Režimi rezanja:

s=0.20 mm/o n=250 o/min

Merni pribor:

Pomično meriloMITUTOYO “DIGIMATIC”No 550-203-50područje (0-450 mm)

Univerzitet u NišuMašinski fakultet

Grupni tehnološki postupak Broj grupne operacije

Tehnološka studija Broj tipskog post.Broj operacije

Mašina: Univerzalni strug Naziv operacijeStruganjeMaterijal: Č0545

Obik materijala: CilindarBroj operacija i zahvata.Skica zahvata.Opis Grupni stezni , rezni i

kontrolni alat.Naziv i broj.

Pavlović Darko 5230 Projektni zadatak Overio:

Page 52: Grupni tehnoloski postupak

Univerzitet u NišuMašinski fakultet

Tehnološki sistemi List: 52

Listova: 66

20.130. Unutrašnje obaranje ivice 5/45 mm na prečniku 75 mm

Stezni pribor:Stezna glava JUS K. G3 .300

Alat:

Nož za spoljašnju uzdužnu obradu držač PSSNR 2020K09 => Tab. 5.3.2r (TORP)pločica SNMG 090408 => Tab. 5.2.1 (TORP)materijal pločice P30 => Tab. 8.1.1 (TORP)dubina rezanja broj prolaza

Režimi rezanja:

s=0.28 mm/o n=500 o/min

Merni pribor:

Pomično meriloMITUTOYO “DIGIMATIC”No 550-203-50područje (0-450 mm)

Univerzitet u NišuMašinski fakultet

Grupni tehnološki postupak Broj grupne operacije

Tehnološka studija Broj tipskog post.Broj operacije

Mašina: Univerzalni strug Naziv operacijeStruganjeMaterijal: Č0545

Obik materijala: CilindarBroj operacija i zahvata.Skica zahvata.Opis Grupni stezni , rezni i

kontrolni alat.Naziv i

Pavlović Darko 5230 Projektni zadatak Overio:

Page 53: Grupni tehnoloski postupak

Univerzitet u NišuMašinski fakultet

Tehnološki sistemi List: 53

Listova: 66

broj.

20.140. Izrada unutrašnjeg žleba R1 mm na prečniku 75 mm

Stezni pribor:Stezna glava JUS K. G3 .300

Alat:

Nož za unutrašnje usecanje žleba 1615R154.93 => Tab. 5.5.1c (TORP)pločica R 154.93-3 => Tab. 5.5.1c (TORP)materijal pločice P40 => Tab. 8.1.1 (TORP)

Režimi rezanja:

s=0.04 mm/o n=355 o/min

Merni pribor:

Pomično meriloMITUTOYO “DIGIMATIC”No 550-203-50područje (0-450 mm)

Univerzitet u NišuMašinski fakultet

Grupni tehnološki postupak Broj grupne operacije

Tehnološka studija Broj tipskog post.Broj operacije

Mašina: Univerzalni strug Naziv operacijeStruganjeMaterijal: Č0545

Obik materijala: CilindarBroj operacija i zahvata.Skica zahvata.Opis Grupni stezni , rezni i

Pavlović Darko 5230 Projektni zadatak Overio:

Page 54: Grupni tehnoloski postupak

Univerzitet u NišuMašinski fakultet

Tehnološki sistemi List: 54

Listova: 66

kontrolni alat.Naziv i broj.

20.150. Grubo poprečno struganje sa L= 37,1 mm na L=34 mm

Stezni pribor:Stezna glava JUS K. G3 .300

Alat:

Nož za poprečnu obradu držač CTFPL 2020K16 => Tab. 5.3.2g (TORP)pločica TPML 160408 => Tab. 5.2.1 (TORP)materijal pločice P30 => Tab. 8.1.1 (TORP)

Režimi rezanja:

s=0.28 mm/o n=125 o/min

Merni pribor:

Pomično meriloMITUTOYO “DIGIMATIC”No 550-203-50područje (0-450 mm)

Univerzitet u NišuMašinski fakultet

Grupni tehnološki postupak Broj grupne operacije

Tehnološka studija Broj tipskog post.Broj operacije

Mašina: Univerzalni strug Naziv operacijeStruganjeMaterijal: Č0545

Obik materijala: Cilindar

Pavlović Darko 5230 Projektni zadatak Overio:

Page 55: Grupni tehnoloski postupak

Univerzitet u NišuMašinski fakultet

Tehnološki sistemi List: 55

Listova: 66

Broj operacija i zahvata.Skica zahvata.Opis Grupni stezni , rezni i kontrolni alat.Naziv i broj.

20.160. Grubo uzdužno struganje sa prečnika 220 mm na 210 mm na dužini L= 13 mm

Stezni pribor:Stezna glava JUS K. G3 .300

Alat:

Nož za uzdužnu obradu držač CTGPR 2020K16 => Tab. 5.3.2i (TORP)pločica TPMR 160408 => Tab. 5.2.1 (TORP)materijal pločice P30 => Tab. 8.1.1 (TORP)dubina rezanja a=5 mmbroj prolaza i=1 prolaza

Režimi rezanja:

s=0.28 mm/o n=180 o/min

Merni pribor:

Pomično meriloMITUTOYO “DIGIMATIC”No 550-203-50područje (0-450 mm)

Univerzitet u NišuMašinski fakultet

Grupni tehnološki postupak Broj grupne operacije

Tehnološka studija Broj tipskog post.Broj operacije

Mašina: Univerzalni strug Naziv operacijeStruganjeMaterijal: Č0545

Pavlović Darko 5230 Projektni zadatak Overio:

Page 56: Grupni tehnoloski postupak

Univerzitet u NišuMašinski fakultet

Tehnološki sistemi List: 56

Listova: 66

Obik materijala: CilindarBroj operacija i zahvata.Skica zahvata.Opis Grupni stezni , rezni i

kontrolni alat.Naziv i broj.

20.170. Grubo poprečno struganje sa prečnika 210 mm na 138 mm na dužini L= 15 mm

Stezni pribor:Stezna glava JUS K. G3 .300

Alat:

Nož za poprečnu obradu držač CTFPL 2020K16 => Tab. 5.3.2g (TORP)pločica TPML 160408 => Tab. 5.2.1 (TORP)materijal pločice P30 => Tab. 8.1.1 (TORP)

Režimi rezanja:

s=0.28 mm/o n=180 o/min

Merni pribor:

Pomično meriloMITUTOYO “DIGIMATIC”No 550-203-50područje (0-450 mm)

Univerzitet u NišuMašinski fakultet

Grupni tehnološki postupak Broj grupne operacije

Tehnološka studija Broj tipskog post.Broj operacije

Mašina: Univerzalni strug Naziv operacije

Pavlović Darko 5230 Projektni zadatak Overio:

Page 57: Grupni tehnoloski postupak

Univerzitet u NišuMašinski fakultet

Tehnološki sistemi List: 57

Listova: 66

StruganjeMaterijal: Č0545Obik materijala: CilindarBroj operacija i zahvata.Skica zahvata.Opis Grupni stezni , rezni i

kontrolni alat.Naziv i broj.

20.180. Izrada konusa 15/45 mm na prečniku 138 mm

Stezni pribor:Stezna glava JUS K. G3 .300

Alat:

nož za poprečnu obraduDržač:PTTNR 1212F11 => Tab. 5.3.2v (TORP)Pločica:TNMM 61 110404materijal pločice P30 => Tab. 8.1.1 (TORP)

Režimi rezanja:

s= 0.28 mm/o n=180 o/min

Merni pribor:

Pomično meriloMITUTOYO “DIGIMATIC”No 550-203-50područje (0-450 mm)

Univerzitet u NišuMašinski fakultet

Grupni tehnološki postupak Broj grupne operacije

Tehnološka studija Broj tipskog post.Broj operacije

Pavlović Darko 5230 Projektni zadatak Overio:

Page 58: Grupni tehnoloski postupak

Univerzitet u NišuMašinski fakultet

Tehnološki sistemi List: 58

Listova: 66

Mašina: Univerzalni strug Naziv operacijeStruganjeMaterijal: Č0545

Obik materijala: CilindarBroj operacija i zahvata.Skica zahvata.Opis Grupni stezni , rezni i

kontrolni alat.Naziv i broj.

20.190. Unutrašnje obaranje ivice 2/45 mm na prečniku 75 mm

Stezni pribor:Stezna glava JUS K. G3 .300

Alat:

Nož za spoljašnju uzdužnu obradu držač PSSNR 2020K09 => Tab. 5.3.2r (TORP)pločica SNMG 090408 => Tab. 5.2.1 (TORP)materijal pločice P30 => Tab. 8.1.1 (TORP)dubina rezanja broj prolaza

Režimi rezanja:

s=0.28 mm/o n=500 o/min

Merni pribor:

Pomično meriloMITUTOYO “DIGIMATIC”No 550-203-50područje (0-450 mm)

Univerzitet u NišuMašinski fakultet

Grupni tehnološki postupak Broj grupne operacije

Tehnološka studija Broj tipskog post.

Pavlović Darko 5230 Projektni zadatak Overio:

Page 59: Grupni tehnoloski postupak

Univerzitet u NišuMašinski fakultet

Tehnološki sistemi List: 59

Listova: 66

Broj operacijeMašina: Univerzalni strug Naziv operacije

StruganjeMaterijal: Č0545Obik materijala: CilindarBroj operacija i zahvata.Skica zahvata.Opis Grupni stezni , rezni i

kontrolni alat.Naziv i broj.

20.200. Spoljašnje obaranje ivice 5/45 mm na prečniku 210 mm

Stezni pribor:Stezna glava JUS K. G3 .300

Alat:

Nož za spoljašnju poprečnu obradu držač PSSDR 2020K12 => Tab. 5.3.2o (TORP)pločica SNMG 120408 => Tab. 5.2.1 (TORP)materijal pločice P30 => Tab. 8.1.1 (TORP)dubina rezanja broj prolaza

Režimi rezanja:

s=0.28 mm/o n=180 o/min

Merni pribor:

Pomično meriloMITUTOYO “DIGIMATIC”No 550-203-50područje (0-450 mm)

Univerzitet u NišuMašinski fakultet

Grupni tehnološki postupak Broj grupne operacije

Pavlović Darko 5230 Projektni zadatak Overio:

Page 60: Grupni tehnoloski postupak

Univerzitet u NišuMašinski fakultet

Tehnološki sistemi List: 60

Listova: 66

Tehnološka studija Broj tipskog post.Broj operacije

Mašina: Univerzalni strug Naziv operacijeGlodanjeMaterijal: Č0545

Obik materijala: CilindarBroj operacija i zahvata.Skica zahvata.Opis Grupni stezni , rezni i

kontrolni alat.Naziv i broj.

30.10. Zabušivanje za 5 otvora 8 mm i jednu rupu 16 mm (Stezanje na podeonom aparatu)

Stezni pribor:Stezna glava JUS K. G3 .300

Alat:

Zabušivač A4 JUS K.D3.061 HSS ravan => Tab. 5.7.1a (TORP)

Režimi rezanja:

s=Ručno n=450 o/min

Merni pribor:

Pomično meriloMITUTOYO “DIGIMATIC”No 550-203-50područje (0-450 mm)

Univerzitet u Nišu Grupni tehnološki postupak Broj grupne

Pavlović Darko 5230 Projektni zadatak Overio:

Page 61: Grupni tehnoloski postupak

Univerzitet u NišuMašinski fakultet

Tehnološki sistemi List: 61

Listova: 66

Mašinski fakultet operacijeTehnološka studija Broj tipskog post.

Broj operacijeMašina: Univerzalni strug Naziv operacije

GlodanjeMaterijal: Č0545Obik materijala: CilindarBroj operacija i zahvata.Skica zahvata.Opis Grupni stezni , rezni i

kontrolni alat.Naziv i broj.

30.20. Bušenje 5 otvora 8 mm (Stezanje na podeonom aparatu)

Stezni pribor:Stezna glava JUS K. G3 .300

Alat:

Zavojna burgija od brzoreznog čelika sa Morze konusnom drškomJUS K.D3.022-8 -S3=> Tab. 5.7.2.e (TORP)

Režimi rezanja:

s=0.1 mm/o n=1000 o/min

Merni pribor:

Pomično meriloMITUTOYO “DIGIMATIC”No 550-203-50područje (0-450 mm)

Pavlović Darko 5230 Projektni zadatak Overio:

Page 62: Grupni tehnoloski postupak

Univerzitet u NišuMašinski fakultet

Tehnološki sistemi List: 62

Listova: 66

Univerzitet u NišuMašinski fakultet

Grupni tehnološki postupak Broj grupne operacije

Tehnološka studija Broj tipskog post.Broj operacije

Mašina: Univerzalni strug Naziv operacijeGlodanjeMaterijal: Č0545

Obik materijala: CilindarBroj operacija i zahvata.Skica zahvata.Opis Grupni stezni , rezni i

kontrolni alat.Naziv i broj.

30.30. Bušenje rupe 17 mm (Stezanje na podeonom aparatu)

Stezni pribor:Stezna glava JUS K. G3 .300

Alat:

Zavojna burgija od brzoreznog čelika sa Morze konusnom drškomJUS K.D3.022-17 -S3=> Tab. 5.7.2.e (TORP)

Režimi rezanja:

s=0.36 mm/o n=560 o/min

Merni pribor:

Pomično meriloMITUTOYO “DIGIMATIC”No 550-203-50područje (0-450 mm)

Pavlović Darko 5230 Projektni zadatak Overio:

Page 63: Grupni tehnoloski postupak

Univerzitet u NišuMašinski fakultet

Tehnološki sistemi List: 63

Listova: 66

Univerzitet u NišuMašinski fakultet

Grupni tehnološki postupak Broj grupne operacije

Tehnološka studija Broj tipskog post.Broj operacije

Mašina: Univerzalni strug Naziv operacijeGlodanjeMaterijal: Č0545

Obik materijala: CilindarBroj operacija i zahvata.Skica zahvata.Opis Grupni stezni , rezni i

kontrolni alat.Naziv i broj.

30.40. Izrada navoja M20 mm

Stezni pribor:Stezna glava JUS K. G3 .300

Alat:

Ureznica M20x 2.5 DIN 357 5.033729 KAT. NR.4.120 (FRA)

Režimi rezanja:

s=0.25 mm/o n=125 o/min

Pavlović Darko 5230 Projektni zadatak Overio:

Page 64: Grupni tehnoloski postupak

Univerzitet u NišuMašinski fakultet

Tehnološki sistemi List: 64

Listova: 66

Merni pribor:

Navojni čep

Proračun potrebnog broja mašina:

1. Poklopac 1: Klasifikacioni kod 041.1101.0……………. n1=1000 kom

2. Poklopac 2: Klasifikacioni kod 031.2601.0........….……. n2=1500 kom

3. Poklopac za toplu vodu: Klasifikacioni kod 041.7301.0.........…..…. n3=2000 kom

Vreme izrade za stvarne delove:1. Poklopac 1

- Sečenje…….…t1=4.93 min/kom- Struganje……..t1=31.802 min/kom- Glodanje……...t1=6.716 min/kom

2. Poklopac 2- Sečenje………t2=3.52 min/kom- Struganje……..t2=29.456 min/kom- Glodanje……...t2=5.04 min/kom

3. Poklopac za toplu vodu - Sečenje…….…t3=3.15 min/kom

Pavlović Darko 5230 Projektni zadatak Overio:

Page 65: Grupni tehnoloski postupak

Univerzitet u NišuMašinski fakultet

Tehnološki sistemi List: 65

Listova: 66

- Struganje……..t3=27.5873 min/kom- Glodanje……...t3=2.18 min/kom

Broj alatnih mašina za period od 30 dana:

- Okvirna testera (MERKUR 25) :- Srednje normirano operacijsko vreme:tns=(n1t1+ n2t2+ n3t3)/(n1+n2+n3)= =(10004.93+15003.52 +20003.15)/(1000+1500+2000)=3.67 min.- Operacijsko opterecenje mašine:Tni=nstns=(n1+n2+n3)tns=(1000+1500+2000)3.67=16515 min.=275.25 h- Broj normalnih mašinskih sati:q=7130=210 h- Broj testera:nm1=Tni/q=275.25 /210=1.31 Usvajam nm=2

Poterbne su dve (nm=2) okvirne testere (MERKUR 25)

- Produkcioni strug ( Potisje USA 200 YU ): - Srednje normirano operacijsko vreme:tns=(n1t1+ n2t2+ n3t3)/(n1+n2+n3)= =(100031.802 +150029.456 +200027.5873)/(1000+1500+2000)

tns=29.07 min. - Operacijsko opterecenje mašine:Tni=nstns=(n1+n2+n3)tns=(1000+1500+2000)29.07=130815 min.=2180.25 h

- Broj normalnih mašinskih sati:q=7130=210 h- Broj strugova:nm1=Tni/q=2180.25/210=10.382 Usvajam nm=11 Poterbno je dvanest (nm=11) produkciona struga ( Potisje USA 200 YU ):

- Univerzalna glodalica (DEKEL FP4M):- Srednje normirano operacijsko vreme:tns=(n1t1+ n2t2+ n3t3)/(n1+n2+n3)=(10006.716+15005.04+20002.18)/(1000+1500+2000)

tns=4.155 min. - Operacijsko opterećenje mašine:

Tni=nstns=(n1+n2+n3)tns=(1000+1500+2000)4.155=18696 min.=311.6 h - Broj normalnih mašinskih sati:

Pavlović Darko 5230 Projektni zadatak Overio:

Page 66: Grupni tehnoloski postupak

Univerzitet u NišuMašinski fakultet

Tehnološki sistemi List: 66

Listova: 66

q=7130=210 h- Broj glodalica:nm1=Tni/q=311.6/210=1.484 Usvajam nm= 2Poterbne su dve (nm=2) univerzalne glodalice (DEKEL FP4M):

Pavlović Darko 5230 Projektni zadatak Overio: