14
Zbornik radova s 8. međunarodnog muzikološkog skupa Iz istarske glazbene riznice Raccolta degli atti del 8º Convegno internazionale di musicologia Dal patrimonio musicale istriano GLA ZBE JADRANA – IDENTITET, UTJECAJI I TRADICIJE Urednici / A cura di: Ivana Paula Gortan-Carlin Branko Radić

GLAZ BE JADRANA – IDENTITET, UTJECAJI I TRADICIJEbib.irb.hr/datoteka/1005138.Dadic_GortanCarlin_Internet_Milotti.pdf · Glazbe Jadrana – identitet, utjecaji i tradicije Izvorni

  • Upload
    others

  • View
    6

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: GLAZ BE JADRANA – IDENTITET, UTJECAJI I TRADICIJEbib.irb.hr/datoteka/1005138.Dadic_GortanCarlin_Internet_Milotti.pdf · Glazbe Jadrana – identitet, utjecaji i tradicije Izvorni

Zbornik radova s 8. međunarodnog muzikološkog skupa

Iz istarske glazbene riznice

Raccolta degli atti del 8º Convegno internazionale di musicologia

Dal patrimonio musicale istriano

GLA ZBE JADRANA – IDENTITET,

UTJECAJI I TRADICIJE

Urednici / A cura di:

Ivana Paula Gortan-Carlin

Branko Radić

Page 2: GLAZ BE JADRANA – IDENTITET, UTJECAJI I TRADICIJEbib.irb.hr/datoteka/1005138.Dadic_GortanCarlin_Internet_Milotti.pdf · Glazbe Jadrana – identitet, utjecaji i tradicije Izvorni

Zbornik radova s 8. međunarodnog muzikološkog skupa Iz istarske glazbene rizniceRaccolta degli atti del 8º Convegno internazionale di musicologia Dal patrimonio musicale istriano

Izdavač | EditoreKatedra Čakavskog sabora za glazbu Novigrad - Cattedra del Sabor ciacavo per la musica Cittanova

Za izdavača | Per l’editoreDajana Miloš, mag. psych.

Glavni urednici | A cura didoc. dr. sc. Ivana Paula Gortan-Carlinmr. sc. Branko Radić

Znanstveno uredništvo | Editoriale scientificoprof. dr.sc. Bogdana Borota, Univerza na primorskem, Pedagoška fakulteta Koper (SLO)izv. prof. mr. Mirjana Grakalić, Muzička akademija u Puli, Sveučilište Jurja Dobrile u Puliizv. prof. dr. sc. Mirna Marić, Učiteljski fakultet, Sveučilište u Rijecidoc. dr. sc. Ivana Paula Gortan-Carlin, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Recenzenti knjige: prof. dr. sc. Bogdana Borota (SLO) izv. prof. dr. sc. Mirna Marić (HR) izv. prof. mr. art. Mirjana Grakalić (HR)

Recenzenti članaka | Recensore degli articoliizv. prof. mr. Mirjana Grakalićizv. prof. dr. sc. Lada Durakovićizv. prof. dr. sc. Mirna Marićizv. prof. dr. sc. Sabina Vidulindoc. dr. sc. Ivana Paula Gortan-Carlin

Lektor i korektor | Lettore e correttore: Lidija Čargonja, prof. hrvatskog jezika

Slika s naslovnice | Dipinto dalla copertina: Libera Gortan

Tehnički urednik i grafičko oblikovanje | Redattore tecnico e preparazione grafica:Miloš Radivojević

Tisak | Stampa: Tiskara Nova Galižana/Gallesano

Naklada | Tiratura: 300

Novigrad, 2019.

CIP

ISBN 978-953-95972-4-3

Izdavanje zbornika novčano su poduprli | Iniziativa realizzata con il contributo:Upravni odjel za kulturu Istarske županije-Regione istriana | Assessorato alla cultura della Regione istriana, Grad Novigrad | Città di Cittanova

Članci se referiraju u | Gli articoli sono indicizzati nel: RILM (Répertoire Interantional de Littérature Musicale)

Page 3: GLAZ BE JADRANA – IDENTITET, UTJECAJI I TRADICIJEbib.irb.hr/datoteka/1005138.Dadic_GortanCarlin_Internet_Milotti.pdf · Glazbe Jadrana – identitet, utjecaji i tradicije Izvorni

SADRŽAJ | INDICE

Program 8. međunarodnog muzikološkog skupa Iz istarske glazbene riznice:

Glazbe Jadrana – identitet, utjecaji i tradicije

Izvorni znanstveni radovi / Original Scientific Papers

Dr. sc. Lada Duraković: Glazbena nastava i odgoj za socijalističko društvo: školski radio - radijske emisije u nastavi muzičkog odgoja (1953-1958) . . . . . . . . 7

Dr. sc. Snježana Miklaušić-Ćeran: Glazba u katedrali sv. Jakova u Šibeniku početkom druge polovine 19. stoljeća. Prilog povijesti crkvene glazbe u Šibeniku (Hrvatskoj) u 19. stoljeću povodom proslave 950. obljetnice grada Šibenika . . . . . . . . . . . . 27

Mr. sc. Branko Radić: Korištenje istarsko-primorskih idioma u Simfonijskom plesu br. 2 Slavka Zlatića. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

Dr. sc. Kristina Riman, Dr. sc. Vjekoslava Jurdana: Istarska glazba u putopisnim tekstovima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

Prethodna priopćenja / Preliminary Announcements

Mr. sc. Branko Radić: Elementi istarsko-primorskoga tonskog niza u dječjim pjesmama Nella Milottija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

Pregledni radovi / Review Articles

Marija Crnčić-Brajković, prof., Rosanna Biasiol Babić, prof., Maurizia Brajković, prof.,: Cantilene, giochi musicali, filastrocche: produzioni musicali dialettali per l’infanzia - patrimonio da salvaguardare . . . . . 143

Antonella Mendiković, Ema Ulemek, dr. sc. Sabina Vidulin: Predškolska ustanova kao mjesto realizacije ideja: primjer glazbenog igrokaza . . . . . . . . . . . . . . . 175

Antonella Picinić, dr. sc. Lada Duraković: Zavičajnost u visokoškolskoj nastavi: Božidar Baumgarten, životopis i skladateljski rad . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197

Stručni radovi / Professional Articles

Marina Dadić, dr. sc. Ivana Paula Gortan-Carlin: Internet kao nastavno sredstvo glazbenog odgoja u predškolskom i primarnom odgoju i obrazovanju . . . . . . . 217

Izlaganje sa znanstvenog skupa / Presentation

Dajana Miloš, mag. psih., Ružica Vuger, mag. psih., prof.: Glazba je zvonka radost: Povezanost glazbe i raspoloženja . . . . . . . . . . . . . . 229

Page 4: GLAZ BE JADRANA – IDENTITET, UTJECAJI I TRADICIJEbib.irb.hr/datoteka/1005138.Dadic_GortanCarlin_Internet_Milotti.pdf · Glazbe Jadrana – identitet, utjecaji i tradicije Izvorni

217

Marina Dadić, mag. mus. paed.Osnovna škola „Rikard Katalinić Jeretov“

Nova cesta 53, 51410 [email protected]

doc. dr. sc. Ivana Paula Gortan-CarlinSveučilište Jurja Dobrile u Puli

Fakultet za odgojne i obrazovne znanostiZagrebačka 30, 52100 Pula

[email protected]

INTERNET KAO NASTAVNO SREDSTVO GLAZBENOG ODGOJA U PREDŠKOLSKOM I PRIMARNOM ODGOJU I OBRAZOVANJU

Stručni radUDK 373.2/.3:78373.2/.3:004.738.5

Sažetak: Internet je globalna računalna mreža koja korisnicima omogućava pristup različitim informacijama. Upravo zbog toga sve se više koristi u radu, pa tako i u primarnom odgoju i obrazovanju. S obzirom na veliku primjenu pretpostavlja se da su na hrvatskim mrežnim stranicama dostupne i dječje pjesme s tekstom i notnim zapisom koje bi bile pogodne za korištenje u nastavi. Nakon provedenog istraživanja potvrđeno je da na hrvatskim internetskim stranicama ne postoje notni zapis dječjih pjesama koji bi bili korisni u svakodnevnom radu. Mrežne stranice koje postoje nude tekstove pjesama i videoprikaze. Autorice se osvrću i analiziraju dvije najčešće posjećene web-stranice s dječjim pjesmama (pjesmicezadjecu.com i crtani.net) te snimke televizijske emisije „Juhuhu“ (juhuhu.hrt.hr), koja sadrži pjesme i brojalice (govorene i pjevane) za djecu mlađe vrtićke dobi. Nakon provedene analize autorice predlažu model mrežne stranice koja će, uz tekst i audiosnimku, sadržavati i notne zapise. U radu se metodički pristupa sadržajima te donosi izgled i funkcija stranice. Model mrežne stranice sadrži pjesme podijeljene u dvije cjeline: pjesme za djecu vrtićke dobi i pjesme za djecu osnovnoškolske dobi, s ciljem brzog, jednostavnog i efikasnog pronalaženja cjelovitih dječjih pjesama s notnim zapisom, tekstom i audioprikazom. Nadalje, postavljena je i Milottijeva zbirka “Sunce ima dva barkuna” radi popularizacije Milottijeve glazbe, ali i širenja zborskog materijala za potrebe zavičajne nastave.

Ključne riječi: dječje pjesme, internet, metodika glazbene kulture, osnovna škola, vrtić

Page 5: GLAZ BE JADRANA – IDENTITET, UTJECAJI I TRADICIJEbib.irb.hr/datoteka/1005138.Dadic_GortanCarlin_Internet_Milotti.pdf · Glazbe Jadrana – identitet, utjecaji i tradicije Izvorni

218

UVOD

Kao pojam riječ „internet“ označava globalnu svjetsku decentraliziranu računalnu mrežu

koja povezuje mnogobrojne kompjutorske sisteme i mreže, zasnovanu na zajedničkom

adresnom sustavu i komunikacijskim protokolom (Anić, 2002, 482). Internet je 1983.

uspostavila akademska zajednica te je vrlo brzo uvelike napredovao. Veliki značaj ima

i pojava Word Wide Web (www), koji se pojavio 1990. godine i označio prekretnicu

u razvoju interneta. Korisnicima je omogućio da dođu do najrazličitijih informacija;

od dokumenata i videosadržaja do zvukova... Nadalje, razvitkom HTML-a koji je

predstavljao web-preglednik, omogućeno je tekstualno opisivanje dokumenata. Slijedila

je pojava Mosaica, koji je omogućio izradu web-stranica koje su sadržavale informacije

u obliku teksta, ali i slike, zvuka ili videosadržaja te poveznicu na neke druge web-

stranice. U današnje vrijeme najčešće korišteni web-preglednici su mozilla, internet

explorer, google chrome, opera i microsoft edge, a svi su možemo reći uznapredovala

verzija Mosaica (Sutlović, 2016).

INTERNET U GLAZBENOM ODGOJU DJECE VRTIĆKE I ŠKOLSKE DOBI

Jedan od načina kontinuiranog usavršavanja učitelja jest praćenje tiskovina, a mrežne

stranice im to i omogućavaju. Očekuje se da se, osim u časopisima, knjigama ili

slikovnicama, sve potrebne informacije mogu naći upravo na internetu. Korištenje

računala i interneta u današnje vrijeme predstavlja najlakši, najčešći, ali i najbrži

način pristupanja informacijama. Istraživanjem mrežnih stranica odgojitelji i

učitelji brže dolaze do informacija i do novih spoznaja, sve u cilju da djeci omoguće

što stimulativnije okruženje. Od stručnjaka se također očekuje, a to im dozvoljava

otvoreni model uveden u nastavu glazbene kulture školske godine 2006./07., da se

osim pjesama i skladbi propisanih planom i programom koriste i novim pjesmama,

odnosno drugim skladbama.

Internetska tražilica Google[1] jedna je od mogućih mrežnih stranica za pretraživanje

informacija. Budući da internetske stranice svakodnevno donose nove teme i informacije,

za očekivati je kako će na internetu biti dostupni i razni glazbeni sadržaji, notni zapisi

pjesama i brojalica za djecu, koje u svom radu mogu koristiti odgojitelji i učitelji, ali

i roditelji i njihova djeca. Očekuje se dakle da se na internetu mogu pronaći aktualni

sadržaji vezani uz glazbu za djecu.

[1] www. google.com

Page 6: GLAZ BE JADRANA – IDENTITET, UTJECAJI I TRADICIJEbib.irb.hr/datoteka/1005138.Dadic_GortanCarlin_Internet_Milotti.pdf · Glazbe Jadrana – identitet, utjecaji i tradicije Izvorni

219

Neupitno je da djeca predškolske i školske dobi računalo najčešće koriste u svrhu

igranja igara. Pojedine igre imaju i edukativnu notu, pa igrajući se djeca mogu

usvojiti i nove sadržaje. Osim za igru, računalo često koriste i za crtanje i pisanje,

a u novije doba i kao interaktivnu slikovnicu ili udžbenik. Upravo interaktivna

slikovnica omogućuje djeci upotrebu i kombiniranje različitih medija te kao takva

može dovesti do djetetova razumijevanja i usvajanja određenih sadržaja (Sutlović,

2016). Od izuzetne su važnosti mediji koji djeci nude različite načine učenja. Jedan

od načina je putem videozapisa i audiozapisa preko kojih djeca imaju mogućnost čuti,

vidjeti i naučiti određeni sadržaj. Na mrežnim se stranicama također mogu pogledati

i korisni animirani filmovi, primjerice Little Einsteins (Mali Einsteinčići), u kojima

glazbeni sadržaji koreliraju sa sadržajima iz prirode, geografije i likovne umjetnosti.

Korisni su za usvajanje glazbene terminologije, djecu upoznaju s izgledom i zvukom

instrumenata, poučavaju izvođenju ritma, prati se dinamika, pjeva, pleše i giba

(Gortan-Carlin i Sapanjoš, 2011).

CILJ I PROBLEM ISTRAŽIVANJA

Glazbeni odgoj važan je dio obrazovanja, a sustavno ga se poučava od ranog i predškolskog

obrazovanja. Rana glazbena edukacija djeteta važna je jer djetetu omogućuje razvoj

glazbenih sposobnosti i vještina. Za rad i pripremu sata odgojiteljice i učiteljice služe

se raznim didaktičkim pomagalima i sredstvima, knjigama i pjesmaricama. No

postoje li na internetu glazbeni sadržaji primjereni za rad s djecom predškolske dobi?

Pretražujući mrežne stranice koje sadrže dječje pjesme i druge glazbene sadržaje koji

bi mogle koristiti kao nastavno sredstvo, dobili smo odgovor na prethodno postavljeno

pitanje. S obzirom da na mrežnim stranicama možemo pronaći razne glazbene sadržaje,

poput pjesama, tekstova pjesama i notnih zapisa, postavljaju se problemska pitanja:

1. Postoje li mrežne stranice s dječjim glazbenim sadržajima na hrvatskom jeziku?

2. Mogu li se stranice koristiti kao nastavno sredstvo?

3. Jesu li dostupni notni zapisi i tekstovi pjesama?

Page 7: GLAZ BE JADRANA – IDENTITET, UTJECAJI I TRADICIJEbib.irb.hr/datoteka/1005138.Dadic_GortanCarlin_Internet_Milotti.pdf · Glazbe Jadrana – identitet, utjecaji i tradicije Izvorni

220

INTERNETSKI PORTALI ZA DJECU S GLAZBENIM SADRŽAJIMA U

REPUBLICI HRVATSKOJ

Pretraživanjem pomoću ključnih riječi-sintagme dječje pjesme na Googlu, nakon nekoliko pjesama postavljenih na stranicama You Tubea.com, prikazuje se jedna od poznatijih hrvatskih stranica dječjeg sadržaja – Lukin portal za djecu i obitelj[2]. Lukin portal za djecu i obitelj nudi razne sadržaje vezane uz djecu predškolske i školske dobi, a namijenjeni su roditeljima, odgojiteljima i djeci. Na početnoj stranici postavljen je pretraživač koji, osim početne stranice, nudi sadržaje naslovljene: Mamin kutak, Pjesmice, Priče, Zagonetke, Igre za djecu, Uradi sam, Crtići, Savjeti za djecu, Novosti, Zanimljivosti, Oko svijeta, Suncopis, Lukin izlog, Životinje, Prijatelji i Kalendar. Pod „Pjesmice“ skriva se preglednik pomoću kojega možemo potražiti: Svakodnevne pjesme (primjerice Kad se male ruke slože, Do-re-mi, Bubamara), Stihovi za djecu, Prigodne pjesme (za Dan planete Zemlje, za Majčin dan, za Dan očeva, proljetne pjesme, za Božić), Uspavanke za djecu (kao što su: Blistaj, blistaj zvijezdo mala, Uspavanka, Snivaj, snivaj), Narodne pjesme (primjerice Kiša pada, Samobor je lepa varoš, Diridika), Brojalice za djecu (kao što su Pliva patka, En ten tini, Eci peci pec), Jezikolomke, Pjesmice iz crtića, Filmovi, serije emisije, Kako se pleše, Za mame i djecu, Vježbajmo glasove i slova. Posebice je velik repertoar svakodnevnih pjesama. Uz svaku je pjesmu na postavljenom videosnimku koji omogućuje slušanje pjesme naveden autor, glazba i izvođač. Uz tekst nije priložen notni zapis, stoga se pjesma može naučiti jedino memoriranjem slušane pjesme (Sutlović, 2016).

Druga internetska stranica koja donosi dječje pjesme je Crtani[3]. Mrežna je stranica namijenjena svima koji žele gledati crtane filmove, a dječje su pjesme preuzete iz raznih crtića, kao što su primjerice Aladin, Ljepotica i zvijer, Pinocchio. Pjesme su ponuđene isključivo kao videozapisi pjesama i isječcima iz crtanih filmova bez ispisanog teksta (Sutlović, 2016).

Slična je mrežna stranica Juhuhu[4]. Hrvatska je radiotelevizija u suradnji s UNICEF-om početkom 2016. godine pokrenula dječji portal Juhuhu, koji je dostupnima učinio aplikacije sadržajem i dizajnom namijenjene djeci od tri do jedanaest godina. Radi se o televizijskim i radijskim emisijama te igrama koje potpisuje ekipa Produkcijskoga odjela „Djeca i mladi HRT-a“. Emisije su podijeljene na emisije namijenjene djeci od tri do šest godina i na one namijenjene djeci od šest do jedanaest godina, a njihov popis

[2] http://www.pjesmicezadjecu.com

[3] www.crtani.net

[4] http://juhuhu.hrt.hr

Page 8: GLAZ BE JADRANA – IDENTITET, UTJECAJI I TRADICIJEbib.irb.hr/datoteka/1005138.Dadic_GortanCarlin_Internet_Milotti.pdf · Glazbe Jadrana – identitet, utjecaji i tradicije Izvorni

221

i kratak opis nalazi se u Kutku za odrasle, u rubrici Emisije i igre. Uz videoisječke, na portalu su postavljene popularne pjesmice i brojalice, pristupi serijama za najmlađe (primjerice Lein kutak i Ninin kutak, kojima je cilj potaknuti kreativnost), lutkarska serija Tajni dnevnik patke Matilde, TV vrtić, Danica, zabavni kviz za djecu i odrasle Dječja usta, Laboratorij na kraju svemira i mnoge druge serije domaće proizvodnje.[5] Postavljene su pjesme: Nije lako bubamarcu, Darko Indijanac, Bratec Martin, Pahuljice padajte, Blistaj, blistaj, Kad si sretan, i brojalice: En, den dore, Puž, muž, Iš’o medo u dućan, Eci peci pec, En ten tini, Maca, Jež, Pliva patka, Ringe ringe raja, Iš’o medo u šumicu.

Analiza navedenih pjesama i brojalica za djecu od 3 do 6 godina pokazuje da:

- sve pjesme i brojalice započinju uvodnom špicom u kojoj se pisanim slovima ispisuje ime pjesme ili brojalice. Pojavljuju se razne udaraljke u pokretu, ali ne prate ritam pjesme,

- sve pjesme ili brojalice započinje melodijskim ili ritmičkim uvodom u kojemu se koriste određene udaraljke: štapići, guiro, ručni zvončići, maracas jaja i kastanjete. Ponekad se instrumenti kreću u ritmu, a ponekad i ne,

- dijelovi tijela korišteni unutar samog scenarija, primjerice ruke, najčešće se kreću u ritmu,

- sve su govorene brojalice potom i pjevane,

- pjesme i brojalice broje, recitiraju i pjevaju djeca, a ponekad se djeci pridružuju lutke, odnosno pjesme i brojalice pjevaju lutke zijevalice.

Predstavljene tri internetske stranice jedine su stranice koje sadržajem pokrivaju dječje pjesme na hrvatskom jeziku, a najveći dio sadržaja čine isječci s You Tubea. Poneki videozapisi prikazuju koreografiju uz određenu pjesmu te kreativne ideje uglazbljivanja pjesama uz body-percussion.[6] Po broju pregleda pjesama prednjače: Kad se male ruke slože (s preko 8.800.000 prikaza) i Bubamarac (s preko 1.600.000 prikaza), a potom i Šubi dubi dubi, Kad si sretan, Lutkica na dar i druge. To može značiti da su one najpoznatije pa zato i najčešće tražene ili pak da se najviše sviđaju korisnicima pa ih zato najčešće i slušaju.

[5] http://hrtprikazuje.hrt.hr/321152/hrt-pokrenuo-djecji-portal-juhuhu

[6] Stvaranje glazbe pomoću vlastitog tijela

Page 9: GLAZ BE JADRANA – IDENTITET, UTJECAJI I TRADICIJEbib.irb.hr/datoteka/1005138.Dadic_GortanCarlin_Internet_Milotti.pdf · Glazbe Jadrana – identitet, utjecaji i tradicije Izvorni

222

Pjesme na hrvatskom jeziku postavljene na internetu interkulturalne su, različitih interpretacija i to su uglavnom autorske-umjetničke i zabavne pjesme. Kao nedostatak navodimo pomanjkanje notnih zapisa. Manji je broj tradicijskih dječjih pjesama, pa se one i dalje moraju tražiti po raznim knjigama, udžbenicima ili pjesmaricama.

Nakon provedene analize hrvatskih internetskih stranica s glazbenim dječjim sadržajem

zaključuje se da postojeće stranice imaju svoje prednosti i nedostatke. Prednosti

su što donose tekst pjesama, videozapis pjesama i audiozapis pjesama. Nedostatak

je nepostojanje notnog zapisa pjesama. Smatramo da je podjednako važno i jedno

i drugo obzirom da ima učiteljica i odgojiteljica koje su slabije notalno pismene ili

imaju problem s pravilnom reprodukcijom intonacije i ritma pjesme, pa im auditivni

(audio-vizualni) materijal itekako može biti od koristi. Učiteljima je nešto lakše jer

su svi materijali za rad s učenicima snimljeni i dobivaju ih uz udžbenike. No i dalje

nemaju audio-vizualnih sadržaja.

Pomoću notnog zapisa, po mogućnosti s harmonijskom pratnjom, odgojitelji i učitelji

mogu pripremiti glazbenu aktivnost bez višekratnog slušanja pjesme da bi melodiju

notografirali, a potom i naučili pjevati i svirati. Izvedba pjesme tijekom glazbene

aktivnosti, pri tome mislimo na pjevanje i sviranje odgojitelja/učitelja, trebala bi

biti besprijekorna da bi se od djece/učenika dobila najbolja i najzanimljivija izvedba

koju će onda i s radošću izvoditi. To će se ostvariti jedino ukoliko je odgojitelj/učitelj

unaprijed dobro pripremljen. Dobra priprema od odgojitelja/učitelja zahtjeva vježbu

pjevanja i sviranja i više vremena na pronalaženju načina interpretacije i na tome kako

određenu pjesmu na zanimljiv način predstaviti djeci.

MODEL MREŽNE STRANICE S DJEČJIM PJESMAMA

Autorice su na temelju analize došle do zaključka da postoji potreba za modelom

mrežnih stranica kojima će se odgojitelji/učitelji moći poslužiti kao nastavnim sredstvom.

Model mrežne stranice Glazbenog odgoja i kulture osmislile su autorice, a nalazi se

na mrežnoj stranici Osnovne škole „Rikard Katalinić Jeretov“ Opatija, pod Digitalni

Obrazovni Sadržaji. Klikom na riječ „glazbeni“ otvara se početna stranica s naslovom

„Dječje pjesme“[7] . Klikom na naslov otvara se prva stranica i sadržaj koji je na dnu.

Model mrežne stranice Glazbenog odgoja i kulture napravljen je s ciljem da se brzo,

[7] http://rkj.hr/rkjdos/glazbeni/index.htm

Page 10: GLAZ BE JADRANA – IDENTITET, UTJECAJI I TRADICIJEbib.irb.hr/datoteka/1005138.Dadic_GortanCarlin_Internet_Milotti.pdf · Glazbe Jadrana – identitet, utjecaji i tradicije Izvorni

223

jednostavno i efikasno dođe do dječjih pjesama. Pjesme su podijeljene u dvije kategorije:

pjesme za vrtić i pjesme za školu. Pri podjeli se vodilo računa o dobi djece, sadržaju

pjesme i opsegu melodije. Pjesme za školu namijenjene su učenicima mlađeg uzrasta.

Uz naslov svake pjesme nalaze se tri kategorije: pdf kategorija koja sadrži notni zapis

pjesme, audio kategorija koja sadrži dječju izvedbu pjesme uz klavirsku pratnju i

na koncu kategorija klavir koja sadrži klavirsku pratnju pjesmi. Na svaku od tih

kategorija može se kliknuti, nakon čega se otvara kategorija koja nam je potrebna. U

audioizvedbi pjesama za vrtićku i školsku namjenu sudjelovale su (snimljene) učenice

šestog razreda Osnovne škole „Rikard Katalinić Jeretov“ iz Opatije.

Notni zapis pjesme postavljen je kako bi odgojitelji/učitelji, ukoliko žele obraditi i djecu

poučiti novoj pjesmi, mogli doći do notnog materijala. Audiozapis olakšava čitanje

samog notnog teksta i omogućava brže i lakše učenje i sviranja i pjevanja odabrane

pjesme. Ukoliko se odgojitelji/učitelji odluče za neku od predloženih pjesama, a ne

posjeduju potrebnu kompetenciju vještine sviranja, predložena kategorija „Klavir“

može poslužiti kao matrica, odnosno kao instrumentalna baza. Tako se odgojitelj/

učitelj može prilikom pripreme posvetiti i drugim važnim glazbenim komponentama,

poput interpretacije i lijepog pjevanja.

Slika 1. Naslovna stranica

Izvor: http://rkj.hr/rkjdos/glazbeni/index.htm

Slika 2. Izbornik pjesama za vrtić Slika 3. Izbornik pjesama za školu

Page 11: GLAZ BE JADRANA – IDENTITET, UTJECAJI I TRADICIJEbib.irb.hr/datoteka/1005138.Dadic_GortanCarlin_Internet_Milotti.pdf · Glazbe Jadrana – identitet, utjecaji i tradicije Izvorni

224

Mogućnost razvijanja predloženog modela mrežne stranice Glazbenog odgoja i kulture

dana je u vidu posebne kategorije, u kojoj se nalazi ciklus pjesama istarskog skladatelja

Nella Milottija. Posebna kategorija sadrži pjesme iz ciklusa Glazbena slikovnica Nella

Milottija „Sunce ima dva barkuna“[8]. Slikovnica „Sunce ima dva barkuna“ obuhvaća

deset pjesama za dvoglasni dječji zbor. Kasnije je za potrebe zbora Centra za kadrove

u obrazovanju i kulturi Muzičke škole u Rijeci, pod vodstvom Aleksandre Jug Matić,

napisao klavirsku pratnju (Gortan-Carlin i Grakalić, 2016: 7), a za potrebe izdavanja

zbirke „Dječje pjesme Nella Milottija“ tekst pjesama preveden je na talijanski jezik

(Gortan-Carlin i Grakalić, 2016). Milottijeve dječje pjesme pisane su posebnim

glazbenim jezikom: spojem raspjevane mediteranske melodike i elemenata istarske

ljestvice (Dadić, 2013). Razlikuju se po sadržaju, karakteru i glazbenoj teksturi.

Ono što olakšava izvedbu svake skladbe su šifre akordske pratnje, koje se nalaze

iznad nota (npr. G označuje da se na tom mjestu svira akord G-dura). Kao i kod

predloženih pjesama za potrebe vrtića i škole i ovdje se postavljaju tri kategorije: pdf,

audio i klavirska pratnja. Audiozapis izvode studenti Muzičke akademije iz Pule.

Klavirska je pratnja kod svih pjesama iz glazbene slikovnice veoma zahtjevna, pa je

zato omogućena i instrumentalna baza klavirske pratnje kako bi se pjesme mogle

izvoditi bez obzira imamo li dobrog korepetitora ili ne. Postavljanje Milottijeve zbirke

na mrežnu stranicu način je popularizacije Milottijeve glazbe, ali i širenja zborskog

materijala za potrebe zavičajne nastave.

Slika 4. Izbornik za pjesme iz Glazbene slikovnice “Sunce ima dva barkuna”

[8] Nello Milotti (1927.-2011.), istarski skladatelj koji je najveći dio svog opusa posvetio vokalnoj glazbi

Izvor: http://rkj.hr/rkjdos/glazbeni/index.htm

Page 12: GLAZ BE JADRANA – IDENTITET, UTJECAJI I TRADICIJEbib.irb.hr/datoteka/1005138.Dadic_GortanCarlin_Internet_Milotti.pdf · Glazbe Jadrana – identitet, utjecaji i tradicije Izvorni

225

ZAKLJUČAK

Istraživanje dječjih pjesama na internetu pokazalo je da su hrvatske stranice koje sadrži

pjesme za dječje zborove, pjevačke skupine i obrazovne razrede (s tekstom, notnim

zapisom i instrumentalnom pratnjom) još uvijek u začecima ako ih se uspoređuje s

istovrsnim inozemnim mrežnim stranicama.[9] Pretraživanje stranica na hrvatskom

jeziku potvrdilo je postojanje tek triju stranica koje sadrže pjesme i videozapise tih

pjesama (uz youtube.com na kojemu dominiraju pjesme na engleskom jeziku, no sve

se više mogu pronaći i one na hrvatskom). Zaključujemo dakle da je odgovor na prvo

problemsko pitanje o postojanju mrežnih stranica s dječjim glazbenim sadržajima na

hrvatskom jeziku potvrdan.

Gotovo da i nema notnih zapisa dječjih pjesama. Portal za župnu katehezu postavio

je na mrežnim stranicama Pjesme za dječje zborove[10]. Radi se o o partiturama

duhovnih pjesama koje mogu pjevati i djeca predškolske i školske dobi za potrebe

liturgije, ali i u drugim prigodama. Autorice su za potrebe ovoga članka osmislile

model mrežne stranice s dječjim pjesmama za potrebe vrtića i osnovne škole te ga

postavile na internet. Trenutno je objavljeno 11 pjesama za djecu predškolske dobi, 8

za školski uzrast i 10 dvoglasnih zborskih pjesama istarskoga zavičajnog skladatelja

Nella Milottija. Time se pridonijelo da se problemska pitanja 2 i 3 potvrde. Mrežne

se stranice dakle mogu koristiti kao glazbeno nastavno sredstvo obzirom da su sada

dostupni, iako u skromnom uzorku, notni zapisi s tekstom pjesama, audiosnimak

za slušnu predodžbu i instrumentalna baza za pjevanje uz instrumentalnu pratnju.

Pretpostavlja se kako će svake godine dječje pjesme na hrvatskom jeziku biti sve

dostupnije zbog sve intenzivnijeg korištenja interneta. Nadalje, izrada modela mrežne

stranice s dječjim pjesmama i postavljanje iste na internet poticaj je za promišljanje

o dostupnosti primjerenih dječjih sadržaja koji mogu služiti kao nastavno sredstvo.

[9] Primjerice: za učenje engleskog jezika uz pomoć dječjih pjesama možemo se poslužiti stranicom: https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/songs ili https://songlibrary.net/

[10] https://kateheza.wordpress.com/2014/12/19/pjesme-za-djecje-zborove/

Page 13: GLAZ BE JADRANA – IDENTITET, UTJECAJI I TRADICIJEbib.irb.hr/datoteka/1005138.Dadic_GortanCarlin_Internet_Milotti.pdf · Glazbe Jadrana – identitet, utjecaji i tradicije Izvorni

226

LITERATURA

1. Anić, V. i sur. (2002). Hrvatski enciklopedijski rječnik. Zagreb: Novi Liber, 2002.

2. Dadić, M. (2013). Glazbena slikovnica Nella Milottija „Sunce ima dva barkuna“. Završni rad. Pula: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli: Odjel za glazbu.

3. Gašpar, J. (2018). Povijest i razvoj interneta. Preuzeto s: http://www.djecamedija.org/?p=2522 (1.3.2018.)

4. Gortan-Carlin, I. P. (2016). Uvod u zbirku. Dječje pjesme Nella Milottija / Canzoni per bambini di Nello Milotti. Gortan-Carlin, I. P. i Grakalić, M. (ur.). Pula: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli: Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti: Muzička akademija u Puli. 7-11.

5. Gortan-Carlin, I. P. i Sapanjoš, T. (2011). Music and Cartoons: Opportunities for Using Media in Music Education. Glazbena nastava i nastavna tehnologija: mogućnosti i ograničenja. Monografija radova s Drugog međunarodnog simpozija

glazbenih pedagoga. Pula, 23.-24. rujna 2011. Pula: Sveučilište Jurja Dobrile u

Puli, Odjel za glazbu. 187 – 194.

6. Khandjian, K. New Songs for Children to Sing. Preuzeto s: https://songlibrary.

net/ (14.3.2018.)

7. Sutlović, K. (2016). Dječje pjesme na internetu. Završni rad. Pula: Sveučilište

Jurja Dobrile u Puli: Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti.

8. Crtani, preuzeto s: www.crtani.net (1.12.2015.)

9. Let̀ s play music, preuzeto s: www.letsplaykidsmusic.com (29.11.2015).

10. Lukin portal za bebe, preuzeto s: www.pjesmicezabebe.com (29.11.2015).

11. Lukin portal za djecu i obitelj, preuzeto s: http://www.pjesmicezadjecu.com

(1.12.2015.)

12. Portal za župnu katehezu, preuzeto s: https://kateheza.wordpress.com/2014/12/19/

pjesme-za-djecje-zborove (14.3.2018.)

13. Službene stranice Hrvatske radio televizije: preuzeto s: http://hrtprikazuje.hrt.

hr/321152/hrt-pokrenuo-djecji-portal-juhuhu (15.5.2016.)

14. Službene stranice Hrvatske radio televizije, preuzeto s: http://juhuhu.hrt.hr

(15.5.2016.)

15. Službene stranice Osnovne škole „Rikard Katalinić Jeretov“ Opatija, preuzeto s:

http://rkj.hr/glazbeni.html (14.3.2018.)

16. Službene stranice Britich Council, preuzeto s: https://learnenglishkids.britishcouncil.

org/en/songs, (14.3.2018.)

Page 14: GLAZ BE JADRANA – IDENTITET, UTJECAJI I TRADICIJEbib.irb.hr/datoteka/1005138.Dadic_GortanCarlin_Internet_Milotti.pdf · Glazbe Jadrana – identitet, utjecaji i tradicije Izvorni

227

Marina Dadić, lecturerPrimary School „Rikard Katalinić Jeretov“ Opatija

[email protected]

Ivana Paula Gortan-Carlin, PhD, Assistant professorUniversity of Juraj Dobrila in Pula

Faculty of educational [email protected]

INTERNET AS A MEANS OF TEACHING MUSIC IN PRESCHOOL AND PRIMARY EDUCATION

Professional Article

Summary: The Internet is a global computer network that allows users to access different information. This is why it is used ever more often in different areas, as well as in primary education. Due to the extensive application, it is plausible to presume that Croatian websites offer children songs with text and musical notation which would be suitable for classroom use. After the authors have conducted the research, it has been confirmed that Croatian websites do not include musical notations of children’s songs which would be useful in music classes. The existing websites offer lyrics and videos of children’s songs. The authors review and analyze the two most visted websites with children’s songs (pjesmicezadjecu.com and crtani.net ) and recordings of the TV show „Juhuhu“ ( juhuhu.hrt.hr), which includes songs and rhymes sung and performed for children of younger kindergarten age. After the analysis and synthesis, the authors propose a model of a website which would contain musical notation, along with the text and audio recording. The paper offers a methodological approach to the contents and proposes the visual appearance and features of the website. The model website contains songs divided into two groups: songs for children of kindergarten age and songs for children of primary school age, with the goal of a fast, simple and efficient retrieval of complete children’s songs with musical notation, lyrics and audio. 

Keywords: children’s songs, the Internet, methodology of music education, primary school, kindergarten.