Click here to load reader

GENERALNI URBANISTIČKI PLAN GRADA ZAGREBA · PDF file 2019-07-23 · GENERALNI URBANISTIČKI PLAN GRADA ZAGREBA, IZMJENE I DOPUNE 2019. ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA

 • View
  5

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of GENERALNI URBANISTIČKI PLAN GRADA ZAGREBA · PDF file 2019-07-23 · GENERALNI...

 • ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA Ulica Republike Austrije 18, Zagreb www.zzpugz.hr

  GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Ulica Republike Austrije 18, Zagreb

  GENERALNI URBANISTIČKI PLAN

  GRADA ZAGREBA

  IZMJENE I DOPUNE 2019.

  Tekstualni dio plana KNJIGA I – ODREDBE ZA PROVEDBU

  PRIJEDLOG PLANA ZA PONOVNU JAVNU RASPRAVU

  srpanj, 2019.

 • GENERALNI URBANISTIČKI PLAN GRADA ZAGREBA, IZMJENE I DOPUNE 2019.

  ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA 1

  NAZIV ELABORATA: GENERALNI URBANISTIČKI PLAN GRADA ZAGREBA IZMJENE I DOPUNE 2019. TEKSTUALNI DIO PLANA

  NOSITELJ IZRADE PLANA: GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I

  RAZVOJ GRADA PROČELNICA: Sanja Jerković, dipl.ing.arh. ODGOVORNA OSOBA ZA PROVOĐENJE JAVNE RASPRAVE: Gordana Müller Mikić, dipl.ing.arh. ODGOVORNA OSOBA ZA PROVOĐENJE PONOVNE JAVNE RASPRAVE: Novela Rimay Ferenčak, dipl.ing.arh.

  IZRAĐIVAČ PLANA: ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA RAVNATELJ: Ivica Rovis, dipl.iur. ODGOVORNI VODITELJ IZRADE PLANA: Ana-Marija Rajčić, dipl.ing.arh. STRUČNI TIM: Nataša Aralica, dipl.ing.arh.

  Mirna Barac, dipl.ing.arh. Dragica Barešić, dipl.ing.arh. Dino Bečić, mag.geog. Mirela Bokulić Zubac, dipl.ing.arh. Dinko Brdarić, dipl.ing.prom. Marija Brković, struč.spec.comm. Maja Bubrić, arh.teh. Jelena Bule, dipl.ing.arh. Vanja Cvjetko, dipl.ing.arh. Jasmina Doko, dipl.ing.agr. Boris Gregurić, dipl.ing.arh. Branko Kosić-Vukšić, dipl.iur. Ivan Lončarić, prof.pov. i geog. Dubravka-Petra Lubin, dipl.ing.arh. Tomislav Mamić Martina Margetić, dipl.iur. Katica Mihanović, dipl.ing.šum. Nives Mornar, dipl.ing.arh. Vladimir Ninić, dipl.ing.građ. Larisa Nukić, bacc.tren. Sabina Pavlić, dipl.ing.arh. Alen Pažur, mag.geog. Zoran Radovčić, mag.oec. Ana-Marija Rajčić, dipl.ing.arh. Ivica Rovis, dipl.iur. Lidija Sekol, dipl.ing.arh. Jasmina Sirovec Vanić, dipl.ing.arh. Sanja Šerbetić Tunjić, dipl.ing.arh. Dubravko Širola, dipl.ing.prom. Ivan Šulentić, dipl.ing.arh. Tena Žic, dipl.ing.arh.

 • GENERALNI URBANISTIČKI PLAN GRADA ZAGREBA, IZMJENE I DOPUNE 2019.

  ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA 3

  GRAD ZAGREB

  GENERALNI URBANISTIČKI PLAN GRADA ZAGREBA – IZMJENE I DOPUNE 2019. PRIJEDLOG PLANA ZA PONOVNU JAVNU RASPRAVU

  KNJIGA I – ODREDBE ZA PROVEDBU

  Odluka o izradi Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba br. 15/15, 12/16)

  Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba br. / )

  Javna rasprava objavljena je: 15.7.2017. Ponovna javna rasprava objavljena je:

  Javni uvid održan je:12.09.-26.09.2017. Ponovni javni uvid održan je:

  Nositelj izrade:

  Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada Ul. Republike Austrije 18, Zagreb

  Pečat Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada

  M.P.

  Pročelnica Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada

  ________________________________ Sanja Jerković, dipl.ing.arh.

  Odgovorna osoba za provođenje javne rasprave Gordana Müller Mikić, dipl.ing.arh.

  Odgovorna osoba za provođenje ponovne javne rasprave:

  ________________________________ Novela Rimay Ferenčak, dipl.ing.arh.

  Suglasnost Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja

  Stručni izrađivač: Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba Ul. Republike Austrije 18, Zagreb

  Pečat pravne osobe koja je izradila Plan:

  M.P.

  Odgovorna osoba izrađivača Plana: Ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba

  ________________________________ Ivica Rovis, dipl.iur.

  Odgovorni voditelj izrade Izmjena i dopuna plana:

  M.P. ________________________________________ Ana-Marija Rajčić, dipl.ing.arh.

  Stručni tim u izradi Izmjena i dopuna Plana:

  Nataša Aralica, dipl.ing.arh. Mirna Barac, dipl.ing.arh. Dragica Barešić, dipl.ing.arh. Dino Bečić, mag.geog. Mirela Bokulić Zubac, dipl.ing.arh. Dinko Brdarić, dipl.ing.prom. Marija Brković, struč.spec.comm. Maja Bubrić, arh.teh.

  Jelena Bule, dipl.ing.arh. Vanja Cvjetko, dipl.ing.arh. Jasmina Doko, dipl.ing.agr. Boris Gregurić, dipl.ing.arh. Branko Kosić-Vukšić, dipl.iur. Ivan Lončarić, prof.pov. i geog. Dubravka-Petra Lubin, dipl.ing.arh. Tomislav Mamić

  Martina Margetić, dipl.iur. Katica Mihanović, dipl.ing.šum. Nives Mornar, dipl.ing.arh. Vladimir Ninić, dipl.ing.građ. Larisa Nukić, bacc.tren. Sabina Pavlić, dipl.ing.arh. Alen Pažur, mag.geog. Zoran Radovčić, mag.oec.

  Ana-Marija Rajčić, dipl.ing.arh. Ivica Rovis, dipl.iur. Lidija Sekol, dipl.ing.arh. Jasmina Sirovec Vanić, dipl.ing.arh. Sanja Šerbetić Tunjić, dipl.ing.arh. Dubravko Širola, dipl.ing.prom. Ivan Šulentić, dipl.ing.arh. Tena Žic, dipl.ing.arh.

  Geoinformatička obrada: Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba

  Pečat Gradske skupštine Grada Zagreba:

  M.P.

  Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba:

  ____________________________________ prof.dr.sc. Drago Prgomet

  Istovjetnost ovih Izmjena i dopuna Plana s Izvornikom ovjerava:

  ________________________________ Pročelnica Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada

  Sanja Jerković, dipl.ing.arh.

  Pečat nadležnog tijela:

  M.P.

 • GENERALNI URBANISTIČKI PLAN GRADA ZAGREBA, IZMJENE I DOPUNE 2019.

  ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA 5

  SADRŽAJ

  1. AKTI IZRAĐIVAČA PLANA

  1.1. Upis u Registar Trgovačkog suda

  1.2. Rješenje Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja

  1.3. Zaključak o imenovanju odgovornog voditelja izrade Plana

  1.4. Rješenje o upisu odgovornog voditelja u Imenik ovlaštenih arhitekata

  1.5. Izjava odgovornog voditelja izrade Plana

  2. PLAN PROSTORNOG UREĐENJA

  2.1. TEKSTUALNI DIO PLANA - ODREDBE ZA PROVEDBU

  I. PROSTORNA STRUKTURA PLANA

  II. MJERE NEPOSREDNE PROVEDBE PLANA

  III. MJERE POSREDNE PROVEDBE PLANA

 • GENERALNI URBANISTIČKI PLAN GRADA ZAGREBA, IZMJENE I DOPUNE 2019.

  ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA 7

  1. AKTI IZRAĐIVAČA PLANA

  1.1. Upis u Registar Trgovačkog suda

  1.2. Rješenje Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja

  1.3. Zaključak o imenovanju odgovornog voditelja izrade Plana

  1.4. Rješenje o upisu odgovornog voditelja u Imenik ovlaštenih arhitekata

  1.5. Izjava odgovornog voditelja izrade Plana

 • GENERALNI URBANISTIČKI PLAN GRADA ZAGREBA, IZMJENE I DOPUNE 2019.

  ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA 9

 • GENERALNI URBANISTIČKI PLAN GRADA ZAGREBA, IZMJENE I DOPUNE 2019.

  ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA 10

 • GENERALNI URBANISTIČKI PLAN GRADA ZAGREBA, IZMJENE I DOPUNE 2019.

  ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA 11

 • GENERALNI URBANISTIČKI PLAN GRADA ZAGREBA, IZMJENE I DOPUNE 2019.

  ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA 12

 • GENERALNI URBANISTIČKI PLAN GRADA ZAGREBA, IZMJENE I DOPUNE 2019.

  ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA 13

 • GENERALNI URBANISTIČKI PLAN GRADA ZAGREBA, IZMJENE I DOPUNE 2019.

  ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA 14

 • GENERALNI URBANISTIČKI PLAN GRADA ZAGREBA, IZMJENE I DOPUNE 2019.

  ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA 15

 • GENERALNI URBANISTIČKI PLAN GRADA ZAGREBA, IZMJENE I DOPUNE 2019.

  ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA 16

 • GENERALNI URBANISTIČKI PLAN GRADA ZAGREBA, IZMJENE I DOPUNE 2019.

  ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA 17

 • GENERALNI URBANISTIČKI PLAN GRADA ZAGREBA, IZMJENE I DOPUNE 2019.

  ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA 18

 • GENERALNI URBANISTIČKI PLAN GRADA ZAGREBA, IZMJENE I DOPUNE 2019.

  ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA 19

  2. PLAN PROSTORNOG UREĐENJA

  2.1. TEKSTUALNI DIO PLANA – ODREDBE ZA PROVEDBU

  I. PROSTORNA STRUKTURA PLANA

  II. MJERE NEPOSREDNE PROVEDBE PLANA

  III. MJERE POSREDNE PROVEDBE PLANA

 • GENERALNI URBANISTIČKI PLAN GRADA ZAGREBA, IZMJENE I DOPUNE 2019.

  ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA 20

  U smislu ovih odredbi, izrazi i pojmovi koji se upotrebljavaju imaju sljedeće značenje:

  1. balkoni, lođe, istaci i sl. - dijelovi građevine u višim etažama, konzolno izbačeni izvan građevnog pravca prizemlja;

  - balkoni su otvoreni dijelovi građevine;

  - lođe su otvoreni natkriveni dijelovi građevine;

  - istaci su zatvoreni dijelovi građevine izvan građevnog pravca, ukupna dužina istaka može biti do trećine dužine pripadajućeg uličnog pročelja građevine, istaknuto do 1 m, s tim da se što manje sužava pravo na pogled susjednim građevinama;

  2. blok - dio gradskog prostora definiran sa svih strana u

Search related