of 30 /30
TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA 1. sjednica Skupštine TZGZ 14. prosinca 2007.

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA

Embed Size (px)

DESCRIPTION

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA. 1. sjednica Skupštine TZGZ 14. prosinca 2007. DNEVNI RED. Izbor zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika a) Prestanak mandata članovima Skupštine i potvrda mandata novoimenovanim članovima Skupštine - PowerPoint PPT Presentation

Text of TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA

Page 1: TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA

1. sjednica Skupštine TZGZ

14. prosinca 2007.

Page 2: TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA

DNEVNI REDDNEVNI RED

1. Izbor zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika2. a) Prestanak mandata članovima Skupštine i potvrda

mandata novoimenovanim članovima Skupštineb) Potvrda mandata članovima Skupštine kojima mandati nisu potvrđeni na Izbornoj skupštini

3. Donošenje Poslovnika o radu Skupštine4. Donošenje Programa rada i financijskog plana za 2008. g.5. Prijedlog Konzum d.d. za razrješenje dosadašnjeg člana i

izbor novog člana Turističkog vijeća6. Imenovanje 6 predstavnika TZGZ u Sabor HTZ-a

Informacije direktoriceDomjenak

Page 3: TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA

1. Točka dnevnog reda1. Točka dnevnog reda

Izbor

zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika

Page 4: TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA

2. Točka dnevnog reda2. Točka dnevnog reda

a) Prestanak mandata članovima Skupštine i potvrda mandata novoimenovanim članovima Skupštine

b) Potvrda mandata članovima Skupštine kojima mandati nisu potvrđeni na Izbornoj skupštini

Page 5: TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA

3. Točka dnevnog reda3. Točka dnevnog reda

Donošenje

Poslovnika o radu Skupštine

Page 6: TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA

4. Točka dnevnog reda4. Točka dnevnog reda

Donošenje

Programa rada i financijskog plana

za 2008. g.

Page 7: TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA

Osnovne smjerniceOsnovne smjernice

- Sinergija s Gradom Zagrebom- Suradnja s Hrvatskom turističkom

zajednicom- Suradnja s ministarstvima turizma i

vanjskih poslova- Suradnja s turističkom industrijom - Smjernice Turističkog vijeća

Page 8: TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA

CiljeviCiljevi- Unapređenje pozicije grada Zagreba kao atraktivne

kongresno-turističke destinacije- Valoriziranje kulturne ponude grada Zagreba- Povećanje zauzeća smještajnih kapaciteta kroz povećani

broj dolazaka- Povećanje prosječne dužine boravka posjetitelja- Povećanje materijalnog turističkog prometa- Unapređenje TP u suradnji s hotelijerima i receptivnim

agencijama- Otvaranje novih tržišta- Podizanje svijesti građanstva o nužnosti veće brige o

Zagrebu- Podizanje kvalitete rada u TU i TIC-evima- Kontinuirani rad na stvaranju turističkog brenda “Zagreb”

Page 9: TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA

Ostvarenje ciljevaOstvarenje ciljeva

• Usklađivanje s Gradom Zagrebom

• Usklađivanje s Hrvatskom turističkom zajednicom

• Primjena strateškog marketinškog plana turističkog razvoja Grada Zagreba

• Unapređenje organizacije i načina rada

Page 10: TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA

Funkcionalni marketingFunkcionalni marketing

I. Unapređenje proizvoda

II. Marketinška infrastruktura

III. Komunikacijske taktike

IV. Prodaja, promocija i distribucija

V. Kongresni ured

VI. Kulturni turizam

VII. Interni marketing

VIII. Edukacija

UKUPNO UKUPNO 45.525.00045.525.000

Page 11: TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA

Administrativni marketingAdministrativni marketing

I. Turistički ured - troškovi

II. Naknade članovima Turističkog vijeća i Nadzornog odbora

III. Transferi (30% boravišne pristojbe Gradu Zagrebu)

IV. Poslovni prostor, adaptacija

UKUPNO 12.875.000UKUPNO 12.875.000

Page 12: TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA

Funkcionalni marketingFunkcionalni marketing

I. I. Unapređenje proizvodaUnapređenje proizvoda

1. Volim Hrvatsku i Volim Zagreb

2. Potpore projektima i manifestacijama

3. Sufinanciranja i potpore; novi turistički proizvodi

4. Turistička signalizacija (administrativni mktg)

5. Info-centri

UKUPNO UKUPNO 23.867.00023.867.000

Page 13: TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA

Funkcionalni marketingFunkcionalni marketing

II. Marketinška infrastrukturaII. Marketinška infrastruktura

1.1. Tržišna istraživanja Tržišna istraživanja

2.2. DijatekaDijateka

3.3. Grafičke pripreme i autorska pravaGrafičke pripreme i autorska prava

4.4. Press cut, pretplate, literatura i uvezPress cut, pretplate, literatura i uvez

5.5. Filmoteka, CD, DVDFilmoteka, CD, DVD

UKUPNO 3.180.000UKUPNO 3.180.000

Page 14: TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA

Funkcionalni marketingFunkcionalni marketing

III. Komunikacijske taktike III. Komunikacijske taktike 1.1. Oglašavanje Oglašavanje 2.2. Brošure i dotisciBrošure i dotisci3.3. Promo kitPromo kit4.4. SuveniriSuveniri5.5. Studijska putovanja novinara i suradnja s Studijska putovanja novinara i suradnja s

novinarimanovinarima6.6. Promotivni panoi Promotivni panoi

UKUPNO 10.029.000UKUPNO 10.029.000

Page 15: TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA

Funkcionalni marketingFunkcionalni marketingIV. Prodaja, promocija i distribucijaIV. Prodaja, promocija i distribucija1.1. Web stranice TZGZWeb stranice TZGZ2.2. Zagreb CardZagreb Card3.3. Studijska putovanja agenata Studijska putovanja agenata 4.4. SajmoviSajmovi5.5. Suradnja s ministarstvima RH i protokolarnim Suradnja s ministarstvima RH i protokolarnim

uredimauredima6.6. Posebne prezentacije i radionicePosebne prezentacije i radionice7.7. Strane PR agencije Strane PR agencije 8.8. Izrada projekata posebnih prezentacija Izrada projekata posebnih prezentacija

UKUPNO UKUPNO 3.394.0003.394.000

Page 16: TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA

Funkcionalni marketingFunkcionalni marketingV. Kongresni ured V. Kongresni ured 1.1. Promocija zagrebačke kongresne i insentiv Promocija zagrebačke kongresne i insentiv

ponude u inozemstvuponude u inozemstvu2.2. Kandidature za međunarodne skupove i Kandidature za međunarodne skupove i

potporepotpore3.3. Izdavačka djelatnostIzdavačka djelatnost4.4. Aktivnosti u međunarodnim organizacijama Aktivnosti u međunarodnim organizacijama 5.5. SuveniriSuveniri6.6. Seminari i edukacija za loko MICE industriju Seminari i edukacija za loko MICE industriju 7.7. ODOD

UKUPNO UKUPNO 3.080.0003.080.000

Page 17: TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA

Funkcionalni marketingFunkcionalni marketingVI. Kulturni turizam VI. Kulturni turizam 1.1. Izrada baze podataka, press konferencije Izrada baze podataka, press konferencije 2.2. Seminari, studijska i stručna putovanja Seminari, studijska i stručna putovanja 3.3. Izdavačka djelatnostIzdavačka djelatnost 4.4. Susreti s partnerimaSusreti s partnerima5.5. Sudjelovanje na sajmovima kulturnog turizmaSudjelovanje na sajmovima kulturnog turizma6.6. Projekt – edukativni panoi na zagrebačkim ulicamaProjekt – edukativni panoi na zagrebačkim ulicama7.7. DVD – muzeji grada ZagrebaDVD – muzeji grada Zagreba8.8. ODOD

UKUPNO UKUPNO 845.000845.000

Page 18: TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA

Funkcionalni marketingFunkcionalni marketing

VII. Interni marketingVII. Interni marketing

1.1. Nagrade i priznanja Nagrade i priznanja

2.2. NewsletterNewsletter

3.3. Časopis “Sparkling Zagreb”Časopis “Sparkling Zagreb”

UKUPNO UKUPNO 330.000330.000

Page 19: TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA

Funkcionalni marketingFunkcionalni marketing

VIII. Edukacija VIII. Edukacija

1.1. Obuka zaposlenika, monitoring i nadzorObuka zaposlenika, monitoring i nadzor

2.2. Seminari klubova konkurentnosti i Seminari klubova konkurentnosti i marketingamarketinga

3.3. Suradnja s međunarodnim institucijama i Suradnja s međunarodnim institucijama i udrugamaudrugama

UKUPNO UKUPNO 800.000800.000

Page 20: TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA

PLAN PRIHODAPLAN PRIHODA

RB

Izvori prihoda Plan 2007. Plan 2008.Plan

2008./Plan 2007.

Struktura

1. Borav. pristojba 5.150.000 6.000.000 117 10,27

2. Članarina 45.700.000 48.400.000 106 82,88

3. Ostali prihodi 1.000.000 300.000  30  0,51

4.Preneseni prih. iz preth.god. (saldo fonda) 3.000.000 3.700.000 123 6,34

  UKUPNO 54.850.000 58.400.000 106,50 100,00

Page 21: TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA

REKAPITULACIJAREKAPITULACIJA

Prihodi

58.400.000

RashodiFunkcionalni marketing 45.525.000

Administrativni marketing 12.875.000

UKUPNO 58.400.000

Page 22: TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA

5. Točka dnevnog reda5. Točka dnevnog reda

Prijedlog Konzum d.d. za razrješenje dosadašnjeg člana i izbor novog člana TV

Page 23: TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA

6. Točka dnevnog reda6. Točka dnevnog reda

Imenovanje 6 predstavnika TZGZ u Sabor Hrvatske turističke zajednice

Page 24: TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA

Informacije direktorice

Page 25: TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA

Ostvareni rezultati u I-XI 2007.Ostvareni rezultati u I-XI 2007.

2007. 2006. Index ’07/’06

DOLASCI NOĆENJA DOLASCI NOĆENJA Dolasci Noćenja

Strani 419.564 753.426 368.508 666.710 114 113

Domaći 148.547 278.619 131.184 265.465 113 105

UKUPNO 568.111 1.032.045 499.692 932.175 114 111

Page 26: TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA

NAJBOLJIH 10 u I-XI 2007.NAJBOLJIH 10 u I-XI 2007.

1. Njemačka 36.397

2. SAD 31.294

3. Italija 28.017

4. Francuska 25.372

5. Austrija 20.312

6. Španjolska 15.502

7. Velika Britanija 20.273

8. BiH 19.643

9. Japan 19.373

10. Srbija 18.284

1. Njemačka 68.880

2. SAD 65.514

3. Italija 49.819

4. Velika Britanija 42.583

5. Francuska 39.375

6. Austrija 38.085

7. BiH 31.278

8. Srbija 31.112

9. Španjolska 30.624

10.Japan 27.423

Dolasci Noćenja

Page 27: TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA

Nagrade i priznanjaNagrade i priznanja

• MIMA 2007, London2. mjesto za film o kongresnoj ponudi Zagreba

• 45. Međunarodni festival turističkog filma u suradnji s Europskom federacijom turističkih medija, Lecce

Premio Italia za turistički film “Welcome to Zagreb”

• Međunarodni festival turističkog filma SWIFT 2007, Split

Posebno priznanje za turistički film

Page 28: TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA

Nagrade i priznanjaNagrade i priznanja

• Turistički cvijet – kvaliteta za Hrvatsku, Bol

HGK, HTV3. mjesto u kategoriji kontinentalne Hrvatske

• Dani hrvatskog turizma, CavtatPrema prijedlogu TZGZ priznanja su dobili:

Monika Zlodi, ZLZ, u kategoriji “Djelatnik u zračnom prijevozu”

Krunoslav Lonjak u kategoriji “Taksist”

Marko Borić, HAK u kategoriji “Ostale uslužne djelatnosti”

Page 29: TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA

HVALA NA PAŽNJI!

Page 30: TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA

Sretan Božić i Novu godinuželi Vam

Turistička zajednica Grada Zagreba