of 12 /12
SOCIJALNA POLITIKA SOCIJALNA POLITIKA GRADA ZAGREBA 2009. GRADA ZAGREBA 2009. Gradski ured za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu Gradski ured za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje i branitelje Pomoćnica pročelnika za socijalnu zaštitu Pomoćnica pročelnika za socijalnu zaštitu Romana Galić, dipl. socijalni radnik Romana Galić, dipl. socijalni radnik

SOCIJALNA POLITIKA GRADA ZAGREBA 2009

  • Upload
    vinson

  • View
    47

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

SOCIJALNA POLITIKA GRADA ZAGREBA 2009. Gradski ured za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje Pomoćnica pročelnika za socijalnu zaštitu Romana Galić, dipl. socijalni radnik. Socijalni program usmjeren na: građane koji su siromašni ili socijalno isključeni - PowerPoint PPT Presentation

Text of SOCIJALNA POLITIKA GRADA ZAGREBA 2009

Page 1: SOCIJALNA POLITIKA GRADA ZAGREBA 2009

SOCIJALNA POLITIKASOCIJALNA POLITIKAGRADA ZAGREBA 2009.GRADA ZAGREBA 2009.

Gradski ured za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i braniteljeGradski ured za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i braniteljePomoćnica pročelnika za socijalnu zaštituPomoćnica pročelnika za socijalnu zaštitu

Romana Galić, dipl. socijalni radnikRomana Galić, dipl. socijalni radnik

Page 2: SOCIJALNA POLITIKA GRADA ZAGREBA 2009

OBITELJSKA POLITIKA

CIVILNO DRUŠTVO

STANOVANJE

OBRAZOVANJE

SOCIJALNA SKRB

27% PRORAČUNA

GRADA ZAGREBAZA 2008.

Socijalni program usmjeren na:- građane koji su siromašni ili socijalno isključeni- na one građane koji su u povećanom riziku od tih pojava- i one kategorije građana koji su u stanju socijalno zaštitnih potreba (npr. žrtve obiteljskog nasilja, koje nužno nisu siromašne)

Page 3: SOCIJALNA POLITIKA GRADA ZAGREBA 2009

35 000 do 40 000 stanovnika

Page 4: SOCIJALNA POLITIKA GRADA ZAGREBA 2009

DJECA I

MLADI

Pomoć za opremu novorođenog djeteta

Trend povećanja broja djece 80.000.000,00 kn

Pomoć djeci u mliječnoj hrani

400 korisnika 900.000,00 kn

Pomoć obitelji s troje i više maloljetne djece

1 200 obitelji sa 4 300 djece 6.500.000,00 kn

Obilježavanje blagdana Uskrsa i Sv. Nikole

6 000 paketa1.000.000,00 kn

Dječje ljetovanje i zimovanje3 200 djece na ljetovanje i 1 200 na

zimovanje 5.700.000,00 kn

Stipendije za učenike i studente iz obitelji slabijeg

socijalnog statusa 22 stipendista800.000,00 kn

Page 5: SOCIJALNA POLITIKA GRADA ZAGREBA 2009

STANOVANJE

U zadnjih 5 godina po listi izvan liste reda prvenstva dodijeljeno je

287 stanovaNa području Sesveta – Jelkovca bit

će dodijeljeno još 100 stanova

Pomoć za podmirivanje troškova stanovanja

11.000.000,00 kn za 1 500 obitelji

Pomoć za ogrjev1 000 korisnika

Prava na pomoć za podmirivanje troškova stanovanja

930.000,00 kn

Page 6: SOCIJALNA POLITIKA GRADA ZAGREBA 2009

POMOĆI GRAĐANIMA

Prehrana u pučkoj kuhinji za 4 400 korisnika dnevno

godišnje se kuha oko 1 600 000 obroka

22.500.000,00 kn

Novčana pomoć korisnicima doplatka za pomoć i njegu

i korisnicima osobne invalidnine5 300 korisnika

10.000.000,00 kn

Pravo na besplatnu mjesečnu pokaznu kartu:

a) nezaposlene osobe i b) umirovljenici;

Pravo na besplatnu godišnju pokaznu kartu:

a) dobrovoljni davatelji krvi,b) korisnici stalne pomoći

nesposobni za rad i privređivanjeUkupno 43 880 korisnika

Ukupno godišnje 25.000.000,00 kn

Zdravstvena zaštita neosiguranih osoba

3 200 korisnika, 100.000,00 kn godišnje

Ukop po minimalnom socijalnom standardu

100.000,00 kn

Page 7: SOCIJALNA POLITIKA GRADA ZAGREBA 2009

OSOBE STARIJE ŽIVOTNE DOBI

Novčana pomoć umirovljenicima21 700 korisnika

100.000.000,00 kn

Pravo na dnevni obrok i dostavu250 korisnika

2.000.000,00 kn

Pomoć i njega u kući190 korisnika

2.500.000,00 kn

Page 8: SOCIJALNA POLITIKA GRADA ZAGREBA 2009

Projekt Gerontološki centri10 000 korisnika4.000.000,00 kn

Prigodni paketi za blagdane Uskrsa i Božića

4 000 korisnika400.000,00 kn

Izleti za umirovljenike1 500 umirovljenika

150.000,00 kn

Novčana pomoć za osobne potrebe

korisnicima domova za starije i nemoćne osobe

čiji je osnivač Grad Zagreb 500 korisnika

1.100.000,00 kn

DOMOVI ZA STARIJE I

NEMOĆNE OSOBE

Page 9: SOCIJALNA POLITIKA GRADA ZAGREBA 2009

DOM ZA DJECU I ODRASLE ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA DOM ZA DJECU I ODRASLE ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA “DUGA – ZAGREB”“DUGA – ZAGREB”trenutno 20 korisnikatrenutno 20 korisnika

3.500.000,00 kn3.500.000,00 kn

RAD S POČINITELJIMA OBITELJSKOGRAD S POČINITELJIMA OBITELJSKOG NASILJANASILJA350.000,00 kn350.000,00 kn

AUTONOMNA SKLONIŠTA AUTONOMNA SKLONIŠTA ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJAZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA

800.000,00 kn800.000,00 kn

Page 10: SOCIJALNA POLITIKA GRADA ZAGREBA 2009

Savjetovanje i pomaganje u prevladavanju posebnih teškoća

1 000 korisnika godišnje1.000.000,00 kn

Savjetovalište za osobe s invaliditetom i članove njihovih obitelji

Savjetovalište socijalne zaštite

Savjetovalište za djecu i odrasle žrtve obiteljskog nasilja

Savjetovalište u mom kvartu – Mobilni timovi

Page 11: SOCIJALNA POLITIKA GRADA ZAGREBA 2009

SNAGA ORGANIZACIJA SNAGA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVACIVILNOG DRUŠTVAU GRADU ZAGREBUU GRADU ZAGREBU

300 financiranih programa i projekata300 financiranih programa i projekata9.000.000,00 kn9.000.000,00 kn

Page 12: SOCIJALNA POLITIKA GRADA ZAGREBA 2009

HVALA NA HVALA NA PAŽNJIPAŽNJI