of 14 /14

Procjena ugroženosti stanovništva Grada Zagreba

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Procjena ugroženosti stanovništva Grada Zagreba. PROCJENA UGROŽENOSTI STANOVNIŠTVA, MATERIJALNIH I KULTURNIH DOBARA I OKOLIŠA OD POSLJEDICA DJELOVANJA PRIRODNIH I TEHNIČKO TEHNOLOŠKIH KATASTROFA I VELIKIH NESREĆA ZA GRAD ZAGREB - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Procjena ugroženosti stanovništva Grada Zagreba
Page 2: Procjena ugroženosti stanovništva Grada Zagreba

Procjena ugroženosti stanovništva Grada Zagreba

Page 3: Procjena ugroženosti stanovništva Grada Zagreba
Page 4: Procjena ugroženosti stanovništva Grada Zagreba

• PROCJENA UGROŽENOSTI STANOVNIŠTVA, MATERIJALNIH I KULTURNIH DOBARA I OKOLIŠA OD POSLJEDICA DJELOVANJA PRIRODNIH I TEHNIČKO TEHNOLOŠKIH KATASTROFA I VELIKIH NESREĆA ZA GRAD ZAGREB

• IZ PROCJENE PROIZLAZI I VELIČINA I SNAGA CIVILNE ZAŠTITE ZA ODGOVOR NA NESREĆE I KATASTROFE

Page 5: Procjena ugroženosti stanovništva Grada Zagreba

RIZICI I OPASNOSTI Prirodne opasnosti

PotresBujične vode i klizišta – MedvednicaPoplave rijeke Save

Tehničko-tehnološke katastrofeU gospodarskim objektimaU prometuNuklearne i radiološke nesreće – nuklearna elektrana

Krško u Sloveniji i nuklearna elektrana Pakš u MađarskojEpidemiološke i sanitarne opasnosti Ratna djelovanja i terorizam

Page 6: Procjena ugroženosti stanovništva Grada Zagreba
Page 7: Procjena ugroženosti stanovništva Grada Zagreba

USTAV REPUBLIKE HRVATSKE

OBVEZA LOKALNE I PODRUČNE SAMOUPRAVE – SKRB O PROTUPOŽARNOJ I CIVILNOJ ZAŠTITI

CIVILNA ZAŠTITA - OBLIK ORGANIZIRANJA, PRIPREMANJA I SUDJELOVANJA GRAĐANA, PRAVNIH OSOBA, DRŽAVNIH UPRAVNIH TIJELA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE I UPRAVE RADI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA LJUDI, DOBARA I OKOLIŠA OD RIZIKA I POSLJEDICÂ PRIRODNIH, TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIH I EKOLOŠKIH NESREĆA TE RATNIH RAZARANJA.

• USTROJENA JE ZBOG OPASNOSTI NASTANKA PRIRODNIH, TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIH NESREĆA, TERORISTIČKOG NAPADA ILI RATA, A ČIJE POSLJEDICE MOGU UGROZITI LJUDE, MATERIJALNA DOBRA I OKOLIŠ.

Page 8: Procjena ugroženosti stanovništva Grada Zagreba

• OPERATIVNE SNAGE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA GRADA ZAGREBA SU:

1. Stožer zaštite i spašavanja Grada Zagreba,

2. Javna vatrogasna postrojba Grada Zagreba,

3. Vatrogasna zajednica Grada Zagreba,

4. Zavod za hitnu medicinu Zagreb,

5. Zapovjedništvo civilne zaštite Grada Zagreba,

6. Zapovjedništva civilne zaštite gradskih četvrti Grada Zagreba,

7. Specijalističke postrojbe civilne zaštite Grada Zagreba,

8. Postrojbe opće namjene civilne zaštite Grada Zagreba. 

Page 9: Procjena ugroženosti stanovništva Grada Zagreba

• ZAPOVJEDNIŠTVO CIVILNE ZAŠTITE GRADA ZAGREBA - STRUČNO,OPERATIVNO I KOORDINATIVNO TIJELO KOJE PRUŽA STRUČNU POMOĆ I PRIPREMA AKCIJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA KOJIMA RUKOVODI GRADONAČELNIK– 14 ČLANOVA

• 17 ZAPOVJEDNIŠTAVA CIVILNE ZAŠTITE GRADSKIH ČETVRTI GRADA ZAGREBA – 8 ČLANOVA– ZAPOVJEDNICI PREDSJEDNICI GRADSKIH ČETVRTI

Page 10: Procjena ugroženosti stanovništva Grada Zagreba

SPECIJALISTIČKE POSTROJBE CZ

Page 11: Procjena ugroženosti stanovništva Grada Zagreba

Postrojbe civilne zaštite opće namjene po gradskim četvrtima- 17 timova po 100 pripadnikaukupno 1700

Page 12: Procjena ugroženosti stanovništva Grada Zagreba

Ustroj civilne zaštite Grada Zagreba

Prema Procjeni koju je donijela Gradska skupština Grada Zagreba, na 23. sjednici, 29. ožujka 2011., ukupan broj pripadnika

civilne zaštite Grada Zagreba je 4326.

Page 13: Procjena ugroženosti stanovništva Grada Zagreba

Ustroj civilne zaštite Grada Zagreba

Napomena:

• za šatorska naselja dodatnih 1750,• radioamateri 654, • građevinska operativa, • priprema hrane.

Ažuriranjem Procjene očekuje se da će konačan broj pripadnika civilne zaštite Grada Zagreba biti oko 10000.

Page 14: Procjena ugroženosti stanovništva Grada Zagreba

HVALA NA PAŽNJI

Pavle Kalinić

[email protected]