GENADIJ PETROVIؤŒ MALAHOV - genadij petroviؤŒ malahov sve o zatvorima opstipacije kod ljudi (prevod

 • View
  12

 • Download
  1

Embed Size (px)

Transcript

 • GENADIJ PETROVI MALAHOV

  SVE O ZATVORIMA

  OPSTIPACIJE KOD LJUDI

  (PREVOD S RUSKOG)

  BEOGRAD 2004.

 • SADRAJ

  UVOD 7

  POJAM ZATVORA, VRSTE I UZROCI 10 Opti pojam o zatvorima 10 Opti uzroci zatvora 12 Vrste zatvora i njihovi uzroci 17 Dijagnosticiranje zatvora

  prema ekskrementu 29

  DETALJAN OPIS TETE I OBOLJENJA, KOJA NASTAJU USLED ZATVORA 31

  Uloga mikroflore u debelom crevu i njeno izopaavanje kod zatvora 39

  LEENJE I PROFILAKSA ZATVORA 58 Leenje zatvora 58 Narodni recepti protiv atoninih zatvora 63 Narodni recepti protiv spastinih zatvora 64 Jela koja se preporuuju kod zatvora 67 Specijalne vebe za uspostavljanje

  normalnog rada debelog creva i celog organizma 71

  ienje organizma pomou smee od trava 92

 • UVOD

  Coveku se, posebno u mladosti kada je zdrav i pun snage, ini da je njegov organizam neunitiv i izuzetno stabilan. Posle svakih desetak godina ivota taj oseaj se polako gubi. U stvarnosti, oveji organizam, ako se o njemu na odgovarajui nain ne vodi rauna veoma je lomljiv. Poremeaji zdravlja poinju sa silnicama i neprimet-no, postepeno prerastaju u ozbiljna hronina oboljenja.

  Jedan od prvih simptoma poremeaja naeg organizma jeste zatvor. Ta sitnica kojoj u detinjstvu, mladosti i zrelom dobu ovek ne poklanja dovoljno panje, tokom godina moe imati veoma ozbiljne posledice. Ova knjiga posveena je razotkrivanju podmuklosti zatvora i ukazivanju na jednostavna i efikasna sredstva za otklanjanje zatvora, kao i za potpunu normalizaciju funkcije pranjenja creva. Verujem u to, da e znanja i metodi predstavljeni u ovoj knjizi, pomoi mnogim ljudima da dozive i osete radost zbog dobrog zdravlja kojeg su sauvali. Veoma bogat materijal iz prakse nauie nas da pravilno postupamo.

  Imam 65 godina. Vie godina bolujem od osteoporoze zglobova kolena u etvrtom stadijumu. Teko sam se kretala po stanu, imala sam aritmiju srca, kronini bronhitis, hondrozu, bolove u jetri i jako suene krvne sudove u mozgu. Nisam imala volju za ivotom. Kad sam proitala Vae knjige, ispunio me je takav duevni elan i nada, da sam

  7

  ienje krvi 95 Emocionalno-voljna motivisanost

  za leenje debelog creva 108 Praktini primeri leenja zatvora

  ienjem organizma urinom i pravilnom ishranom 114

  KORISNI SAVETI PROTIV ZATVORA 123 Simptomatika patologije, regulisanje

  i simptomi normalnog rada debelog creva . .123 etrnaest saveta za jaanje zdravlja 127 Leenje hemoroida 129 Atonija creva 131 Sredstva protiv proliva 133 Asane joge Surja namaskar" 137 Iskustva leenja 143

  UMESTO ZAKLJUKA - KAKO BIH JA LEIO ZATVOR 145

 • odmah poela da istim creva, a zatim i jetru. Prela sam na odvojenu ishranu, izbacila sam meso i ivotinjske masti iz ishrane, osim maslaca u minimalnim koliinama. Jednom nedeljno gladujem po 42 sata ijednom nedeljno posle kupanja polivam se hladnom vodom. Umesto eera jedem po 1-2 supene kaike meda, pijem ekstrakte od trava i preienu vodu, radim gimnastike vebe dva puta dnevno i masiram celo telo. Svakoga dana u kolena utrljavam i na njih stavljam obloge sa ukuvanim i starim urinom.

  Kada sam prvi put prema Vaoj knjizi istila creva, bila sam zapanjena koliko je iz mene izalo smrdljive prljav-tine i parazita. Oistila sam jetru i iz mene je izalo toli ko zelenih i crnih kamenia da sam bila zaprepaena. Stavljajui obloge na kolena sa starim i ukuvanim urinom bukvalno sam se preporodila.

  Kada sam prvi put na takama pola u prodavnicu, plakala sam od sree. Sada hodam bez taka, gde god hou. Za leenje mije bilo potrebno godinu dana. Nestali su svi simptomi bolesti. Koliko puta sam leala u bolnici po 15 dana, mesec, dva meseca, koliko sam lekova popila, koliko je sredstava drava potroila na moje leenje, a tako se jednostavno i jevtino moe izleiti, samo su potrebni upornost i strpljenje."

  Neka Vam Bog da zdravlja za pomo koju pruate ljudima! Imala sam sreu da sam prole godine nabavila Vau knjigu. Da nije bilo te knjige ne znam ta bi se sa mnom dogodilo. Imam 52 godine, posao mije vezan za sedenje. Vie od 20 godina patim od upornih zatvora. Posle dva poroaja ne mogu se ni setiti kada sam normalno ispraznila creva (ak sam i do 5 dana imala zatvor).

  Na urinoterapiju su me podstakle moje enske bolesti". im sam saznala za svoje ozbiljne enske bolesti poela sam da pijem mokrau ujutro i uvee. Pila sam nede-Iju, nedelju i po dana. Zanosila sam se as na jednu, as na drugu stranu, imala sam vrtoglavice i strahovala da ne padnem, nisam oseala tlo pod nogama. Zatim sam na krae vreme prekinula da uzimam mokrau, jer je poelo neto da mi se kovitla" u stomaku. Odmah posle toga iz mene je poeo da izlazi crni ekskrement kompaktne mase. Razmiljam, treba da se isperem. I odjednom sam ugledala da iz mene izlaze crne, upave i masne pahuljice. Zadah je bio tako teak, kao kada se iste radijatori central nog grejanja. Znate, te pahuljice sam s mukom skinula sa WC olje, one su bile tako masne i crne. Posle toga sam poela normalno da praznim creva. Prvo, ila sam redov-nije, drugo, ekskrement je bio u vidu kobasice, a ne poput uvaljanih loptica". Izvinite, molim Vas, zbog moje otvorenosti i slobodnog izraavanja, prema mom miljenju vani su svi detalji... Izraslina na levom jajniku, koja je bila vidljiva na ultrazvunom ispitivanju (UZI), posle izbacivanja te neistoe nije se opipavala."

 • POJAM ZATVORA, VRSTE I UZROCI

  OPTI POJAM O ZATVORIMA

  Zatvori {pbstipatio alvi) su, medicinskim renikom kazano, oboljenja koja podrazumevaju dugotrajnu zadrku ekskrementa u crevima ili oteano pranjenje creva (nasilna, tvrda, nedovoljna stolica). Pri tom ekskrement-ne materije se nagomilavaju u debelom crevu, rasteui ga i bitno menjajui njegov oblik i razmere. Rezultat toga je da se unutranji organi pomeraju i pritiskuju, to nepovoljno utie na njihovu normalnu aktivnost. Koliina vode u ekskrementu, pri zatvoru, manja je od normalne i iznosi do 60% (umesto 80%), a pranjenja su suva.

  Budui da ovek produava da jede, a nema stolice, ekskrementne materije se kroz sluzokou debelog creva asimiluju u krv i cirkuliui" u njoj truju ceo organizam. U napregnutom reimu funkcioniu drugoslepcni" organi za luenje - jetra, koa i plua. Kada ovek ima dugotrajne zatvore optereenje bubrega je veliko. Ekskrement-na ljaka nagomilava se u vezivnom tkivu organizma i podriva njegov imunitet. Takvo samotrovanje dovodi organizam u krajnje teke uslove, brzo ga troi i predstavlja uzrok razvoja velikog broja oboljenja - od obinih prehlada, alergija i parazitskih oboljenja do onkologije, srano-vaskularnih, konih oboljenja i hormonalnih poremeaja.

  Spoljanji simptomi zatvora su: teko disanje, povremeno sa smradom, obloen jezik; brzo umaranje; loa bo-

  10

  ja koe i kose, bubuljice, ospe, suvie masna ili suva koa. Ljudi koji boluju od zatvora ale se na mnoge neprijatne oseaje, koji se direktno ne odnose na probavni trakt. Tu spadaju: glavobolja, potmuli bolovi na temenu i zatiljku, slabo, potiteno raspoloenje, odbojnost prema umnom radu, slabljenje pamenja, neprijatni oseaji u predelu srca i lupanje srca, odvratan ukus u ustima, zadah iz usta i tome slino. Ponekad se uoavaju dispeptine pojave: garavica, podrigivanje, munina i pritisak na podbratku.

  Pri raspoznavanju zatvora treba imati u vidu, da nije tano uveliko rasprostranjeno miljenje da ovek treba normalno da prazni svoja creva jednom dnevno. Kretanje sadraja kroz debelo crevo i akt defekacije reguliu centralni i vegetativni nervni sistem, a obezbeduje se nizom bezuslovnih i uslovnih refleksa, u ijem razvoju bitnu ulogu ima vaspitanje u detinjstvu. Mogu se stvoriti navike da se jednom dnevno prazne creva u odreeno vreme. Postoje porodice u kojima veina lanova normalno ima stolicu nakon 1-2 dana, dok se kod drugih porodica stolica 2 puta dnevno smatra normalnom pojavom. Na frekvenciju pranjenja creva bitan uticaj ispoljavaju i konstitutivne osobenosti organizma oveka. Na primer, osobe sa slu-znom konstitucijom imaju slabu peristaltiku creva, to znai i redu stolicu. Konzistencija stolice kod njih je te-nija. Osobe sa konstitucijom vetra imaju jau peristaltiku i normalnu, eu stolicu. Ali zato to je njihov organizam sklon brzom gubitku vode odnosno dehidraciji1, dehidrira ekskrement i stolica je manje uestala i ima tvrdu konzistenciju (tipa kozjih brabonjaka). U idealnom slua-

  Primcilba prevodioca.

  11

 • ju, ovek treba da ima stolicu posle svakog uzimanja hrane, kao to se to deava kod dojenadi.

  Jo vei uticaj na uestalost pranjenja creva ima o-vekov nain ivota i kvalitet, odnosno sadraj hrane. Tako se, pri potpunom uzdravanju od hrane pranjenja javljaju posle 5-6 dana, kod strogo mesne hrane i hrane od jaja posle 2-3 dana, kod mesne dijete sa manjom koliinom biljne hrane posle 1-2 dana, kod meovite obine hrane (1/3 mesa i 2/3 biljne hrane - hleb, povre i voe) svakodnevno jednom, kod isto biljne hrane 1-2 puta dnevno.

  Prema tome, pojam zatvora (opstipacije) je relativan pojam i treba ga tretirati samo u vezi sa prolim ivotom neke osobe. Mi emo pod zatvorom podrazumevati smanjivanje uestalosti pranjenja u odnosu na raniji period, kao i nedovoljno, nasilno pranjenje debelog creva (kada ovek osea da pranjenje nije bilo potpuno), posebno ako pranjenja nisu vezana za promenu ishrane ili promenu naina ivota.

  OPTI UZROCI ZATVORA

  Normalan rad ovejeg organizma je veoma fin i sloen proces, na koji pogubno utiu mnogobrojni faktori. Na simptome, daje dolo do prvih i jo uvek neprimet-nih i neznatnih poremeaja u fiziolokom radu organizma - ukazuje zadrka pranjenja. Ako se blagovremeno ne urade potrebne korekcije u nainu ivota, ishrani i miljenju, fizioloki poremeaj e se samo pojaati i uvrstiti u organizmu. Vremenom e izazvati masu ve opisanih poremeaja i oboljenja.

  Prolazak hrane kroz creva i stvaranje ekskrementa je veoma sloen proces. Taj proces i akt defekacije sainjavaju niz k