Genadij Petrovic Malahov - Samoizlecenje u 21. Vijeku

  • Published on
    08-Aug-2015

  • View
    185

  • Download
    26

Embed Size (px)

Transcript

<p>Genadij Petrovi M a l a h o v</p> <p>PRIRUNIK ZA SAMOLEENJE XXI VEKAPrevod s ruskog</p> <p>BEOGRAD 2006.</p> <p>SADRAJ OD A U T O R A Z D R A V L J E I BOLEST (Pitanja i odgovori) LEENJE OBOLJENJAOSNOVNI SIMPTOMI RAZVOJA VEINE OBOLJENJA OSNOVNE SEME SAMOPOMOI</p> <p>9 11 5757 58</p> <p>Uzroci i mehanizam javljanja oboljenja Protivparazitno letenje travama prema Hildi Klark ienje creva prema metodu Hilde Klark ienje bubrega ienje jetreZATVORI</p> <p>59 62 65 66 6773</p> <p>Dijagnostika zatvora prema ekskrementu Poremeaj stolice i onkologija O tetnosti purgativaS P A Z M A T I N I K O L I T I S (iskustvo u leenju)HEMOROIDI</p> <p>79 88 899294</p> <p>Kompleksni pristup leenju hemoroida prema V. L. Igruinu Profilaksa hemoroidaVARIKOZNO PROIRENJE VENA HIPERTENZIJA ARTRITIS POLIARTRITIS M A M U Z E N A PETI BEHTEROVA BOLEST TRAHOMA BEONA (ONA MRENA) HEPATITIS</p> <p>98 100100 103 104 106 107 109 114 115 115</p> <p>Mere teenja kod hepatitisa Preporuke jogista kod teenja utice i hepatitisa (prema Svami ivanande) Kako pravilno istiti jetru ienje jetre pomou trava</p> <p>117 133 150 151</p> <p>Dvostruko ienje jetre ienje jetre leti Kako se osloboditi od kamenja u unoj kesi (recept oca Georgija) est proverenih naina izbacivanja kamenja iz uiGAJMORITIS (MAKSILARNI SINUSITIS) HERPES MUCANJE KRV - LEENJE IIZLEENJE</p> <p>154 157 159 160162 165 173 174</p> <p>POLIPI - ISKUSTVA LEENJA KOA</p> <p>218 226</p> <p>Zdravlje i lepota koe lica Briga o usnama Kako otkloniti oiljke Kako odstraniti mladee Kako otkloniti bradavice Kako se osloboditi od uljeva i masnog tkiva Krpeljev dermatitisVITILIGO SKLEROZA SINDROM HRONINOG UMORA DEPRESIJA ZNOJENJE N O G U UMOR NOGU DIJETA ZA P U A E I P A S I V N E P U A E FISTULE - ISKUSTVA LEENJA</p> <p>226 227 228 229 230 233 233234 235 243 248 249 250 251 252</p> <p>Kako poveati hemoglobin u krvi Sokovi od povra, koji obnavljaju krv ienje krvi Transfuzija krvi i bolesti Ishrana i problemi sa krvnim sudovimaTROMBOFLEBITIS NEKONTROLISANO M O K R E N J E (ENUREZA)</p> <p>174 176 177 178 180181 182</p> <p>Simptomi slabosti mokrane beike Leenje nekontrolisanog mokrenja Originalno ienje bubrega Kako ojaati slabu mokranu beikuGLOMERULONEFRITIS OBOLJENJA PLUA ZDRAVLJE KIME ,</p> <p>182 183 185 187188 190 193</p> <p>K O R I S N E I N F O R M A C I J E O LEENJUK A K O SE P R A V I L N O KLISTIRATI MIKROKLISTIRI PITANJA O G L A D O V A N J U</p> <p>255255 255 257</p> <p>Vanost dranja tela za zdravlje Fizike vebeza kimuPUPAK NESANICA</p> <p>193 196199 202</p> <p>Tajna dobrog sna leti Lekoviti san Snovi i zdravlje Lekovito doaptavanje u snuO ZUBIMA I ODRAVANJU USNE DUPLJE STOMATITIS ONKOLOGIJA - ISKUSTVA LEENJA</p> <p>204 204 208 209210 211 213</p> <p>Da li postoje zabrane (kontraindikacije) u teenju gladovanjem? Kome gladovanje posebno pomae Rokovi gladovanja i efekat ozdravljenja Devet pravila gladovanja Prethodna priprema pre gladovanja Kako pravilno gladovati 24-42 sata Kako se psihiki stimulisati za vreme gladovanja Moe li se gladovati u starostiEST LEKOVITIH ZVUKOVA</p> <p>257 258 258 259 264 265 267 268270</p> <p>Sezonske vebe za jaanje funkcije jetre i une kese Sezonske vebe za jaanje funkcije imuniteta (slezine) Sezonske vebe za jaanje funkcije srca Sezonska veba za jaanje funkcije plua</p> <p>272 274 274 276</p> <p>Sezonska veba za normalizaciju funkcije bubrega Veba za normalizaciju funkcije trostrukog grejaa"P O S E B N I POKRETI RUKU (GESTOVI) MOTIVACIJA ZA PODMLAIVANJE MASAA SUVORINA MASAA S UKUVANIM URINOM O RADA-JOGI KORISENJE PIRAMIDA U LEKOVITE S V R H E</p> <p>276 277279 283 284 285 286 290</p> <p>OD AUTORA</p> <p>Izgradnja piramide Kako se leiti pomou piratnidaO LEKOVITIM SVOJSTVIMA VODE</p> <p>290 293299</p> <p>iva" i mrtva" voda Korienje ive" i mrtve" vode za leenje raznih oboljenja Levitirana voda Voda odstojala sa kristalima Silicijumska voda Protijeva vodaURINOTERAPIJA</p> <p>299 301 305 305 306 306307</p> <p>Ova knjiga je namenjena onima, koji ele da budu kom pletna, zdrava linost. Pre svega hou da vam objasnim, moji uvaeni itaoci, zato sam ovu knjigu nazvao Prirunik za samoleenje". Stvar je u tome, d a j e veinu oboljenja, sa kojima se ovek sukobljava tokom svog ivota, on sam zaradio". Zbog toga on sam treba da spozna uzrok svoje bolesti, da spozna da se zdravlje moe povratiti i znatno poboljati u veini sluajeva samo vlastitim naporima. U ovoj knjizi nisu dati samo recepti za leenje jedne ili druge bolesti, ve je ukazano i na uzroke njenog nastajanja, osobenosti bolesti, putevi izleenja, a navedeni su i primeri iz prakse. M n o g e teme su razmotrene na osnovu pisama italaca, dati su odgovori na pitanja, komentari i objanjenja. Upravo zato knjiga poinje s pitanjima koja ste mi posta vili u pismima. Nadam se da e vam odgovori na ta pitanja pomoi u samoozdravljenju. Takode se trudim da detaljnije razjasnim pitanja i teme, bez ijeg poznavanja ne moete pri stupiti samoleenju. Naravno, ne apelujem na vas da se slepo pridravate recepata i preporuka navedenih u ovoj knjizi. Ne mogu biti iste preporuke za sve ljude jer se ljudi meusobno razlikuju. O b i m lekovitih sredstava, terapija i tome slino, koji je naveden u knjizi, ne odgovara za sve ljude. Va zadatak je da na sebi flek sibilno primenjujete preporuke za leenje, imajui u vidu indi vidualnu konstituciju, uzrast, godinje doba, kao i procese koji se deavaju u prirodi. Uzimajui u obzir sve to pomoi e vam da stvorite vlastiti sistem leenja. U tom sistemu ne srne biti mesta nikakvim drugim sistemima i metodima.9</p> <p>-</p> <p>Organski sastav urina i njegova svojstva Vrste urina i njihove osobine Nekoliko naina primene veoma starog urinaURINOTERAPIJA U PRAKSI</p> <p>310 314 319330</p> <p>Put urina kroz oveji organizam pri oralnoj upotrebi Put urina kroz oveji organizam pri klistiranju Put urina kroz oveji organizam pri ukapavanju u nos Put urina kroz oveji organizam pri unoenju preko koe Naini korienja urina klistiranjem Naini unoenja urina u organizam preko koe Naini korienja urina kroz oi, nos i ui Naini oralne upotrebe urinaM E T O D LEENJA KEROZINOM SVEST OVEKA - GLAVNI LEKAR JAKE I SLABE STRANE UENJA IVANOVA</p> <p>330 332 333 334 335 .. 336 338 339342 352 368</p> <p>Zadrimo se na nainu izlaganja materijala u poglavlju o bolestima. Na poetku izlaem osnovne podatke o najraspro stranjenijim oboljenjima, o tome kako sami sebi moete pomo i, ta pri tome treba uzeti u obzir, a da sebi ne nasete tetu; ukazujem na uzroke nastanka oboljenja, predlaem recepte za leenje, navodim dopunske savete i preporuke, izmeu ostalog i iz iskustva narodne medicine. Odreena panja je poklonjena i danas tako popularnim i uistinu lekovitim biljkama, kao to su mrazovnjak (Helleborus caucasicum), pelen, lovorov list i druge, kao i njihova lekovita svojstva. U navedenom poglavlju naete sve o tome kako ih pravilno primenjivati i kod kojih oboljenja, kao i recepte smea i nain primene. Znaajno mesto u knjizi dato je informaciji o sprovodenju zdravstvenih mera. Jer bez pravilnog shvatanja, na primer, ka ko i kada primeniti terapiju ienja ili ta je to mrtva", iva" ili protijeva voda i drugo, ne moete kvalitetno primenjivati recepte iz knjige. Trudio sam se da uzmem u obzir sve nijanse da se za vreme vebi po Priruniku kod vas ne pojave nikakve sumnje i pitanja, da vam proces samoozdravljenja (samoleenja) donese radost sticanjem zdravlja. Ukoliko elite da ivite dugo i da ne bolujete, koristite se receptima i savetima iz Prirunika, izaite na put ozdravljenja i njime koraajte s optimizmom i nadahnuem. elim vam zdravlja, dragi moji itaoci!</p> <p>ZDRAVLJE I BOLESTPitanja i odgovori</p> <p>U kom stepenu zdravlje zavisi od samog oveka, koliko on sam sebi moe pomoi? Na osnovu statistike, oveje zdravlje 20 odsto zavisi od naslednosti, jo 20 odsto - od ekoloke situacije, od zdravstve ne zatite - svega 8,5 procenata (odsto) i 51,5 odsto ovejeg zdravlja odreuje se njegovim nainom ivota. Kao to vidimo, zdravlje i blagostanje zavise od samog o veka. Ovo vam je ujedno i dokaz u korist samoleenja. Na ra un pravilne organizacije vlastitog ivota ovek moe sam da se izbori (izae na kraj) s bilo kojim oboljenjem. Tri glavne greke u leenju kod savremene medicine Metodi leenja koje predlae savremena medicina ne uzi maju u obzir prethodno ienje organizma. Lekar odmah naznaava (prepisuje) bolesniku lekove-korektore, kojima pokuava da u zagaenom organizmu uspostavi jednu ili drugu funkciju. Postiui privremeni uspeh, lekovi jo u veem stepenu zagauju organizam. Medicina nije usmerena na rad (se ne orjentie) sa i votnom snagom organizma. Raslanivi leenje na orga ne i delove tela medicina ne uzima u obzir celokupnost</p> <p>10</p> <p>1i</p> <p>ovejeg organizma. Rezultat je kao u uvenoj p o s l o vici: Jedno - leimo, drugo - sakatimo (bogaljimo)". Ne otklanja se poroni (pogrean, izopaen) nain ivota, koji je izazvao bolest kod oveka. Medicina kao da govo ri: Grei, budi prodrljiv, izobliavaj bioritmove, a kada oboli mi emo te izleiti - tabletama, injekcijama, hirurgijom, presaivanjem organa. I za sve to e nam platiti".</p> <p>Ishrana - zasienost manjom koliinom prirodne hrane, stalan oseaj neznatnog oseaja gladi (to govori o tome, da se ne prejedate), posle svakog uzimanja hrane laka stolica i ekskrement oblika kobasice (to ukazuje na idealan rad-funkcionisanje probavnog trakta). Koa - ista, lepa, bez ikakvih defekata i neprijatnih miri sa, razmena toplote se odlino regulie. Imunitet - odsustvo bilo kakvih oboljenja, brzo zarastanje rana, posekotina, opekotina i slino. Miii - elastini, izdrljivi, umereno snani (dobra elasti nost svih tetiva i zglobova), proporcionalno razvijeni. Zdrav ovek ima dobro dranje tela, on je proporcionalno graen, ima mali sloj sala, praktino se ne zamara, blagonaklon je prema ljudima koji ga okruuju, trezveno i razumno shvata (pri hvata) ekstremne dogaaje, bez suvine emocionalne obojenosti. Parametri boleljivog (bolesnog) oveka Bilo kakva promena koja pogorava funkcionisanje svesti, disanja, ishrane, koe, imuniteta, miia ukazuje na jedan ili drugi stepen boleljivosti (slabosti) ili bolesti. Svest- potiteno raspoloenje, esta snana preivljavanja, nametljive misli, stalni oseaj umora i ravnodunost (indiferentnost) prema ivotu. Disanje - znatno vie od sedam disajnih ciklusa u minuti. Ishrana - zasienost velikom koliinom termiki obraene ili neprirodne hrane, odsustvo oseaja gladi, oteana stolica ili je uopte nema tokom 24 sata. Koa - masna ili suva ispucala, s miteserima, bubuljiava, s neprijatnim mirisom. Imunitet-stalno prisustvo nekih oboljenja,posebno infek tivnih, sporo zarastanje rana, posekotina, opekotina i slino. Miii - slabi, mlitavi, teko pokredjivi, neproporcionalno razvijeni. 13</p> <p>ta je zdravlje, a ta bolest? Ja razmatram oveka kao harmonini sistem, koji postoji na raun toga, to kroz sebe stalno proputa bujice (snopove) informacija, energije i materije. Zahvaljujui tome ovek moe da se orjentie u prostoru koji ga okruuje (rad sa informacionim tokovima), da funkcionie/radi, deluje/ (rad s energijama), da se ispoljava u fizikom obliku (rad sa materijom - ishrana). Kada u proputenim bujicama (tokovima) dode do nekog pore meaja (odstupanja), to se ispoljava u vidu bolesti. Coveje zdravljeJe stanje, pri kojem se vri normalna, har monina, informaciona, energetska i materijalna razmena iz meu ovejeg organizma i prirode (okolne sredine). Bolest oveka je stanje, pri kojem je poremeena normalna, harmonina, informaciona, energetska i materijalna razmena izmeu ovejeg organizma i prirode, a rezervne sposobnosti organizma su smanjene ili nedovoljne. Parametri zdravog oveka Svest - s t a l n o preovladavanje povieno-radosnog raspolo enja, odsustvo jakih negativnih preivljavanja, nametljivih m i sli i umora. Disanje - zdrav ovek uradi pet-sedam disajnih ciklusa (udisaj, izdisaj i pauza izmeu njih - to je jedan disajni ciklus) u minuti (to manje, time je ovek zdraviji).</p> <p>i:</p> <p>Bolestan ovek ima loe dranje tela, neproporcionalno je razvijen, brzo se zamara, nezadovoljan je ili razdraljiv zbog sitnica, ima viak ili nedostatak sala, bilo koji dogaaj za njega je stres. Kakvo treba da bude samoleenje i samoozdravljenje oveka? Rad na ozdravljenju i leenju treba da se odvija istovre meno kompleksno i harmonino sa svim lekovitim silama orga nizma. Nabrojmo te lekovite sile: svest, disanje, ishrana, koa (elienje, ienje), imunitet (ienje, pravilna ishrana, trave, elienje) i motorna aktivnost. Pri pravilnom pristupu samoleenje se odvija veoma brzo - nedelja, mesec, pola godine (oslobaanje od parazita - do godinu dana). Proces samoozdravljenja treba da se odvija ne prekidno. Zapamtite: samoozdravljenje - nije samo jednokratna mera, ve postepen, promiljen i redovan rad tokom celog ovejeg ivota. Nain ivota treba da bude takav, da samoozdravljenje ne bude teret, ve da postane radosni element ivota. U radu na ozdravljenju organizma treba nai interes i na dahnue. Ako vam to predstavlja teret (tekoe), donosi nepri jatne glavobolje (brige) - to znai da to nije ozdravljenje, ve nadogradnja negativnog, koje e poeti da naruava zdravlje. Z a pamtite jo jednu istinu - stihijski ivot, radi zadovoljavanja glu pih navika, ukusa, crta karaktera obavezno vodi ka oboljenjima i patnjama. Ozdravljenje sa negativnim raspoloenjem ne daje posebnog efekta. Leenje bez samostalne normalizacije i harmo nizacije veza izmeu organizma i okolne sredine daje privreme ni efekat. ovek pri leenju, ozdravljenju i pomlaivanju nema drugog izbora, osim prirodnog. Priroda je ukazala na jedan put - normalizacija, harmonizacija veza oveka i okolne sredine to kom celog ivota. I tim putem treba ii s radou i nadahnuem. Ukoliko se samoozdravljenju pristupa jednostrano, primenjujui jedno-dva sredstva za ozdravljenje (na primer, urinoterapiju, gladovanje), tada su rezultati ozdravljenja daleko od kompleksnog pristupa i kasnije su nestabilni. 14</p> <p>ta treba da ima u vidu ovek, koji je poao putem samoozdra vljenja, da bi dobar efekat postigao brzo i na due vreme? Pre svega - individualna konstitucija, starosno doba i kli matski uslovi, u kojima se ovek nalazi. Kada se pridravate navedenog, samoozdravljenje se odvija stabilno i uzlaznom li nijom. Takoe je poeljno odrediti mesto stanovanja i rada imaju i u vidu geopatogenu zonu i leiti se od parazita. Nain odreivanja geopatogene zone (GPZ) u prostoriji Lokalna geopatogena zona svojom negativnom energijom gui svaku ivotnu delatnost. Zbog toga treba da imamo biolo ki objekat, na osnovu kojeg, kao prema indikatoru, moemo da se orjentiemo o kojoj se trenutno energiji radi - pozitivnoj ili negativnoj. I takav indikator je - proklijalo seme penice. Pokvasite seme penice i stavite ga u nekoliko tacni. Te tacne razmestite (postavite) na mesta gde provodite najvie vremena (na radnom stolu, ispod kreveta i slino). Ukoliko je prostorija prazna, tada postupite jo prostije - postavite tacne u redovima s meusobnim rastojanjem od 50 centimetara. Pribli no posle 2 - 3 dana sve e biti jasno. Tamo, gde je jako negativ no geopatogeno zraenje, penica nee proklijati.Tamo, gde je ono posebno povoljno, penica e proklijati bre i klice e biti znatno vee. Tamo, gde je energetski fon normalan - klijanje e biti uobiajeno (obino). Donesite odgovarajue zakljuke i... izvrite premetanje. Radno mesto uredite u zoni s naj...</p>