73230861 Genadij Petrovic Malahov Urinoterapija 1

 • Published on
  22-Nov-2015

 • View
  23

 • Download
  6

Embed Size (px)

Transcript

 • Biblioteka LEKOVITE SILE

  Genadij Petrovi Malahov URINOTERAPIJA

 • GENADIJ PETROVI MALAHOV

  URINOTERAPIJA Prevod sa ruskog

  BEOGRAD 2002.

 • Knjigu o urinoterapiji posveujem mojoj strpljivoj supruzi

  Malahovoj Nini Mihajlovnoj.

 • SADRAJ

  UMESTO PREDGOVORA .............................................9 UVOD..............................................................................11

  TEORETSKE OSNOVE PRIMENE URINA Stvaranje urina i njegova svojstva..................................19 Svojstva urina..................................................................23 Komponente urina i njihova svojstva .............................26 Vrste urinai njihove osobine........................................... 46

  URINOTERAPIJA U PRAKSI Uvod .......................................................................... 72 Naini unoenja urina u organizam oveka .................... 73

  Unoenje urina kroz usta ........................................... 73 Unoenje urina klistiranjem....................................... 80 Unoenje urina kroz nos ............................................ 82 Unoenje urina kroz kou ......................................... 85

  Na to treba da bude spreman ovek, koji primenjuje urinoterapiju .................................................................... 99

  URINOTERAPIJA U KONKRETNIM SLUAJEVIMA

  Kako pravilno poeti sa urinoterapij om........................ 112 Urinoterapija pri oboljenju eludano-crevnog trakta. 121 Urinoterapija i infektivna oboljenja . ........................... 123 Urinoterapija i gljivina oboljenja koe....................... 125 Urinoterapija i oboljenja bubrega ................................ 127 Urinoterapija i oboljenjajetre ...................................... 134 Urinoterapija i eerni dijabetes ............................... 135 Urinoterapija i oboljenja kardiovaskularnog sistema . 140 Urinoterapija i oboljenja oiju ................................... . 143 Urinoterapija i tumorska oboljenja .............................. 145

 • Urinoterapija i oboljenja prouzrokovana prehladom . 151 Urinoterapija i kona oboljenja .................................... 153 Unnoterapija i taloenje soli, poliartritis ..................... 158 Urinoterapija i enske bolesti ....................................... 161 Urinoterapija kod plunih oboljenja .............................. 165 Urinoterapija i venerina oboljenja .............................. 171 Urinoterapija i gangrena, neizleive rane, povrede, opekotine, ujedi (ubodi) i drugi sluajevi .................... 172 Urin i kozmetika............................................................ 179 Urinoterapija i podmlaivanje organizma..................... 182 POGOVOR ............................................................... 186 UMESTO ZAKLJUKA.............................................. 189

 • UMESTO PREDGOVORA

  Prevod knjige Urinoterapija zavrio sam u februaru 2001. godine i imao sam nameru da je tampam po objavljivanju prevoda ostalih knjiga.

  Meutim, u poslednje vreme sve je vee interesovanje italaca za urinoterapiju, ak i medicinskog osoblja (krajem prole i poetkom godine lino su me posetila u vezi sa ovom problematikom 4 lekara i 3 medicinska tehniara), poto je o ovoj vrsti leenja dosta pisano i u prvoj knjizi ienje organizma. Mnogi itaoci, i moji poznanici, koji su delimino primenjivali urinoterapiju, veoma pohvalno su se izraavali o primeni urinoterapije i predloili su mi da ovu knjigu to pre izdam.

  Budui da urinoterapija, iako naizgled bezazlena, moe usled nepravilne primene i neznanja kod pojedinih ljudi da izazove psihike i druge traume, pristupio sam pripremi te knjige za tampu, kako bi se svi itaoci upoznali sa prednostima i nedostacima urinoterapije.

  Dok sam prevodio esto pominjanu knjigu tibetske medi-cine Czud-i (koju, naalost, iz finansijskih razloga jo nisam objavio), shvatio sam koliki znaaj ima mokraa za ovekovo zdravlje. Savremena medicina,takoe, poklanja veliki znaaj urinu (za dijagnostiku veine oboljenja analizira se mokraa), ali sa izvesnim nedostacima. Navodim samo neke odlomke iz knjige Czud-i o mokrai (poglavlje: Raspoznavanje bolesti po izgledu mokrae):

 • Prvo. Kako se ponaati uoi pregleda. Zabranjuje se uvee uzimati aj, o, vino, mlenu votku i

  drugo, to moe da promeni boju mokrae. Zabranjuje se snoaj, nerviranje ... sve to moe iritirati mokrau.

  Do ponoi ide mokraa hrane, treba je izliti. Posle ponoi poi e mokraa bolesti, nju sakupiti za

  pregled ... Mokraa se ispituje prema tri perioda hlaenja na devet

  naina. Tri perioda: dok je mokraa vrua, posle nestanka pare i posle hlaenja mokrae."

  Na osnovu svakodnevnog posmatranja mokrae (boje, mirisa, pene, isparavanja itd.) poslednjih 5 godina uvek sam uspevao da blagovremeno spreim prehlade i druga oboljenja. Zbog velike zauzetosti oko prevoenja knjiga nisam lino pnmenjivao urinoterapiju ni u kom obliku, ali imam nameni da je isprobam (u vidu obloga na staru povredu kolena).

  Nadam se da e ova knjiga itaocima pomoi u leenju mnogih bolesti i elim svima brzo ozdravljenje.

  Prevodilac, M. ehi

 • UVOD

  Naa mokraa ima mnoga lekovita i unikatna svojstva. Zato e u ovoj knjizi prvi put biti razmatran njen uticaj na ovekov organizam. U daljem tekstu iscrpno su opisani drevni metodi i data savremena tumaenja te, bez sumnje, vane tenosti. Na osnovu toga predlae se potpuno drukiji pristup upotrebi mokrae za poboljanje naeg ivota i zdravlja. Namera je da se na konkretnim pnmerima iz prakse vidokrug italaca o metodima i nainima izleenja proiri i da im se ukae na nove naine leenja.

  U poslednje vreme sve je vee interesovanje za leenje pomou oveje mokrae, tj. urinoterapijom. Koreni tog meto-da leenja seu u daleku prolost. Metod je poznat hiljadama godina stini to se osim ovejeg urina koristio i urin ivotinja.

  Ako bismo analizirali drevne izvore, u njima bismo svakako pronali dva naina upotrebe urina:

  za jaanje zdravlja i poveanje ivotne snage; za razvoj duhovnih sposobnosti, posebno natprosenih. O urinoterapiji postoji mnogo tekstova ne samo u

  duhovnim nego i u medicinskim knjigama. Na primer, u Mahabharati, Bibliji, knjigama Iz\}or veitog uivanjay Nepotrebno za neznalice itd. Razmotri emo najstariji i najpotpuniji izvor o urinoterapiji - Sivamhukaljpe, u prevodu poznatiji pod nazivom Praktina upotreba mokrae za rehabilitaciju tela. Ovu knjigu ini 107 stihova koji su uvod u uvenu Da mar tantru. U njoj se u formi dijaloga izmeu boga

  11

 • Sive i njegove ene Parvati vodi razgovor o pravilnoj primeni urinoterapije. Navodimo delove nekih od t i h dijaloga:

  - O, Parvati. Sada u Te upoznati sa tehnikom koja donosi uspeh. Prvo u opisati posudu, prema uputstvima autoriteta. Posuda treba daje napravljena od zlata, srebra, bakra, bronze, mesinga, cinka, gline, stakla, bambusa, umske jabuke, koljke, kosti, koe i lia. Posuda bilo kojeg tipa napravljena od navedenih materijala, pogodna je za ivambu. O, boginjo. Glinena posuda je dobra, a bakarna jo bolja.

  U daljem tekstu se kae da bi onaj ko praktikuje Sivambu ili Amaroli postigao uspeh mora da se suzdrava od slane, gorke i ljute hrane, da jede lako svarljivu hranu u malim koliinama, ne treba da se fiziki mnogo optereuje, treba da vlada svojim oseanjima i da spava na goloj zemlji.

  Onom ko praktikuje urinoterapiju preporuuje se da ustaje izmeu 3 i 4 sata ujutro i da ispere usta i zube. Zatim da se pomokri, okrenuvi se licem prema istoku. Pri tome se prvi i goslednji mlaz mokrae baca, a srednji mlaz prikuplja za pie. Siva dalje preporuuje da se pre nego se mokraa nalije u zemljani lonac lonac obrie krpom (protrlja) i da se pri tom izgovori sledea mantra (molitva):

  Oni a um hriim amritodvhem amrita varini, a mri ta kuru no svaha " sedam puta i tek potom da se mokraa popije.

  Posebno se istie da urin treba uzimati oralno, i to samo njegov srednji mlaz. Mlaz urina uporeuju sa zmijom. Kao to zmija sadri otrov u ustima i repu, tako se u poetku sa mlazom urina izbacuje mnogo ui i ispira mokrani kanal. U poslednjem mlazu ima malo ui. Zato srednji deo mlaza sadri optimalnu koliinu materija koje daju najbolje rezultate.

  1 Siva, indijsko boanstvo koje s Brahmom i ViSnuom sainjava indijsko trojstvo, Trimurti; predstavljeno je sa dve munje od kojih jedna znai plodnost, a druga milost. Smatra se tvorcem joge i pokroviteljem jogista.

  2 Sivambu" oznaava vodu (ambu) gospoda Sive", drukije se naziva jo voda procvata.

  3 ,Amaroli" (amara - besmrtnost, neunitivost) - metod dostizanja besmrtnosti i neunitivosti.

  4 Primedba prevodioca.

  12

 • I u drugim izvorima (uglavnom, indijskim) tvrdi se daje ivambu (urin) - lek za odvane. On proiava oveka i predstavlja nebeski nektar. Sivambu - dar Sakti , daruje oveka velikom snagom, kojom on lako unitava bolesti i pobeduje starost. Veliki isposnici govorili su da je Sivambu osnova svih lekova. Urin, obraen na poseban nain, slui kao jedna od komponenti Amrita kollad" - najefikasnijeg leka Ajurvede.

  Na drugom mestu bog Siva govori svojoj eni Parvati: Jogist, koji svakodnevno ujutro ispira svoj nos Sivambom (tj. primenjuje terapiju Neti)y unitava sve bolesti, koje proistiu od vata, pitta i kapha. Njegova probava se poboljava, a telo postaje snano."

  Veliku panju Bog Siva poklanja utrljavanju urina u telo. Opisau Ti postupak masae. Uenik moe ubirati slatke plodove svojih praktinih vebi i meditacija, koristei masau vlastitom mokraom.

  - Mokraa (vlastita) treba da kljua u glinenom loncu sve dok se ne ispari do jedne etvrtine prvobitne zapremine. Potom je treba ohladiti, a dobijeni ekstrakt upotrebljavati za masau.

  - Uenik pomou nje moe dobiti boanstvenu snagu, takvu da

Recommended

View more >