of 56 /56
Företagsekonomi 2006 UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA

Företagsekonomi - Studentlitteratur · Företagsekonomi 2 0 0 6 KATALOGER Forskningsmetodik och vetenskapsteori Företagsekonomi humaniora, lärarutbildning och språk Juridik och

Embed Size (px)

Text of Företagsekonomi - Studentlitteratur · Företagsekonomi 2 0 0 6 KATALOGER Forskningsmetodik och...

 • Fretagsekonomi

  2 0 0 6

  KATALOGER

  Forskningsmetodik och vetenskapsteori

  Fretagsekonomi

  humaniora, lrarutbildning och sprk

  Juridik och kriminologi

  medicin

  naturvetenskap och milJ

  politik och samhlle

  teknik, matematik och data

  vrd, psykologi och socialt arbete

  art.nr 10032-07

  Studentlitteratur ABbox 141se-221 00 lundswedentel: +46 46 31 20 00Fax: +46 46 30 49 62www.studentlitteratur.se

  Kundtjnsttel: +46 46 31 21 00Fax: +46 46 32 04 [email protected]

  U N I V E R S I T E T O C H H G S K O L A

 • Studentlitteratur lgger grunden fr lrande lngs hela kunskapsresan.

  I nra samarbete med anvndarna utvecklar vi lromedel fr skola

  och vuxenutbildning, kurslitteratur fr universitet och hgskola och

  kvalificerad facklitteratur fr hela yrkeslivet. Med vr frankring i

  forskarvrlden ppnar vi vgen till vinnande vetande.

  Lngs den vgen blir lrare och utbildningsanordnare p alla

  niver vinnare. De fr tillgng till vlanpassade lromedel med lng

  livslngd som snabbt och enkelt kan uppdateras nr ny forskning

  krver det.

  Elever och studenter blir vinnare nr de fr arbeta med lromedel

  och kurslitteratur som ger bde verblick och frdjupning p vgen

  mot utbildningsmlet.

  Vuxenstuderande och yrkesverksamma blir vinnare nr de kan ta

  ett steg p vgen mot nya stimulerande arbetsuppgifter med hjlp av

  kvalificerad facklitteratur. De fretag eller organisationer dr de yrkes-

  verksamma arbetar kan drmed skapa ett frsprng. Medarbetare med

  rtt kunskap r sjlvklart en viktig konkurrensfrdel.

  ven frfattaren vinner p samarbetet med Studentlitteratur. Han

  eller hon fr sin kunskap sammanstlld, frdlad och frmedlad p

  ett strukturerat och pedagogiskt vis till exakt de mlgrupper som r

  intressanta i sammanhanget.

  Och p s stt bidrar vi alla i ett vidare perspektiv till en vinst

  fr samhllet. Beprvat vetande r trots allt det mest verkningsfulla

  vapnet mot okunskap och frdomar.

  vgen till vinnande vetande

  Studentlitteratur r Sveriges ledande frlag fr kvalificerad kurs- och facklitteratur. Vi r ett vxande fretag med utgivning p flera olika niver. Vra samarbetspartner r ver 4 000 forskare, lrare och frfattare. Vr samlade utgivning p universitets- och hgskoleniv omfattar mer n 3 000 titlar.

  Vi ger rligen ut mellan 250 och 300 nya titlar inom den hgre utbildningens alla omrden. Varje utgivnings-omrde leds av en utgivnings-ansvarig som ofta har egen erfarenhet som lrare och forskare vid universitet och hgskola.

  Trots att vi vxer glmmer vi inte det smskaliga. Det innebr att vi frstr vikten av lyhrdhet och nrhet i frhllande till vra personliga kontakter.

  Ett centralt ml fr oss r att frena stora resurser, stort engagemang och goda kontak-ter med vra samarbetspart-ner. Drfr har vi samlat alla vra utgivningsomrden p universitets- och hgskoleniv i ett enda frlag.

  Vi har grupperat utgiv-ningsomrdena i fyra redak-tioner: Humaniora, sprk, lrar- utbildning och pedagogik Samhllsvetenskap, ekonomi och juridik

  Vrd och omvrdnad, psykologi, socialt arbete och social omsorg Medicin och biovetenskap, naturvetenskap, teknik, matematik och data.

  Var och en av redaktionerna har hg specialkompetens och ett omfattande ntverk inom universitet och hgskola. Vi tror att vi drmed nnu bttre kan tillgodose behoven hos de utbildningsinstanser vi sam-arbetar med.

  Studentlitteratur ligger lngt fram nr det gller elektronisk publicering och print on demand. Det ger oss mjlighet att uppdatera bckerna ofta och anpassa vr utgivning till olika anvndar-gruppers specifika behov. Allt fler av vra bcker har dess-utom kompletterande material som du kan f tillgng till via webben.

  Kompetensutveckling

  Bredden, djupet och flexibilite-ten i vr utgivning innebr att vi ocks kan erbjuda

  intressanta titlar fr fretag och andra organisationer. Vi har facklitteraturen som stdjer bde den individuella kompe-tensutvecklingen och fortbild-ningen av medarbetarna.

  Hr finns vra bcker

  Alla vra bcker finns att bestlla p vr webbplats. Dr handlar du till lga priser och slipper den expeditions-avgift som tillkommer p bestllningar via telefon, brev och fax. Vra bcker kan ocks kpas i andra Internet-bokhandlar samt hos vrt stora nt av terfrsljare runt om i landet.

  Kataloger

  Vr utgivning finns presente-rad p vr webbplats samt i mnesindelade, tryckta kataloger. P adressen www.studentlitteratur.se/kataloger kan du ladda ner de senaste upplagorna av katalogerna i pdf-form eller rekvirera tryckta exemplar.

  Utvrderingsexemplar

  Du som arbetar med undervis-ning har mjlighet att bestlla utvrderingsexemplar direkt frn frlaget. Drmed blir det enklare fr dig att ta stllning till om en specifik titel r lmp-lig fr just din undervisning. Kontakta oss grna, se sidan 1 fr vidare information.

  bra att veta om oss

 • Omslagsfoto: Lars OwessonTryck: Narayana Press, Danmark, 2005

  Innehll 2006Fretagsekonomi allmnt 2

  Redovisning 6

  Ekonomistyrning 12

  Finansiering 16

  Industriell ekonomi 18

  Organisation och ledarskap 21

  Marknadsfring 40

  Metod 46

  vriga titlar 48

  Bcker frn FAR frlag 11

  Titelregister 50

  Frfattarregister 51

  Omslagsfoto: Lars OwessonTryck: Narayana Press, Danmark 2005Foto: Mats Persson

  Dina kontaktpersoner

  Kristina GenellUtgivningsansvarigtfn 046-31 21 [email protected]

  Linda LevinMarknadsfraretfn 046-31 22 [email protected]

  Anette Ekelund KnutssonMarknadsassistenttfn 046-31 21 [email protected]

  Fretagsekonomi

  Vlkommen att ta del av Studentlitteraturs nya fretagsekonomikatalog. Hr presenterar vi svl nyheter som tidigare rs utgivning inom fretagsekonomins olika omrden. Nyare titlar och upplagor visas p bild och beskrivs i text, medan ldre finns frtecknade i en backlist efter respektive omrde. Ytterligare information om vr utgivning finns p webbplatsen www. studentlitteratur.se.

  En spnnande nyhet r Barbara Czarniawskas En teori om organisering. Vi har ocks ett antal nya intressanta titlar inom ledarskap, marknadsfring, redovisning och entreprenrskap samt flera nya upplagor av storsljande titlar.

  Kontakta oss ocks om du vill ha ett utvrderingsexemplar av ngon av vra bcker eller har nskeml om att vi kommer p besk till institutionen.

  Trevlig lsning

  Kristina Genell

  Fretagsekonomi 2006.indd 2006-03-21, 15:281

 • 2 FRETAGSEKONOMI ALLMNT

  Benner, Mats (red.)

  InnovationerDynamik och frnyelse i ekonomi och samhllsliv

  Dagens ekonomi r kunskapsintensiv och snabbt frnderlig. Ekonomisk tillvxt r alltmer beroende av inno-vationer, av nya ider, produkter och stt att producera, marknadsfra och konsumera.

  Omvlvande innovationerNgra exempel p innovationer som fr-ndrat vr vrld r elektriciteten, lasern, informationsteknologin och Internet. Men innovationer kan ocks best i gradvisa frbttringar av produktion och distribution. Innovationer uppstr inte i isolering utan i samverkan mellan fre-tag, konsumenter, politiker, marknader och regelverk. De frnyar ekonomin, men utmanar ocks etablerade positio-ner fr fretag, regioner, nationer och fr den enskilde. Att frst vad innova-tioner r och hur de uppkommer r dr-fr ndvndigt fr den som vill frst hur moderna ekonomier utvecklas.

  Snabbvxande kunskapsfltI denna bok ges en klargrande bild av vad innovationer r, hur de uppkom-mer, sprids och anvnds. Frfattarna r samtliga ledande fretrdare fr svensk innovationsforskning. Boken tar upp innovationsforskningens rtter, bety-delsen av plats och rum, innovationer inom fretag och organisationer, teknik-baserat tillvxtfretagande, villkoren fr innovationspolitik och innovationers sociala dimensioner. Sammantaget ges en bred och mngfacetterad bild av ett snabbvxande kunskapsflt.

  MlgruppBoken vnder sig till studenter inom ekonomi, teknik och samhllsveten-skap, till dem som arbetar med ledning och organisering av innovationer inom fretag och myndigheter och till alla som vill ha en lttillgnglig orientering i innovationers betydelse fr omvandling av ekonomi och samhllsliv.

  251 sidor 2005 ISBN 9144004366X Art.nr 32148

  Lindholm Dahlstrand, sa

  Teknikbaserat nyfretagandeTillvxt och affrsutveckling

  I boken diskuteras entreprenrskap med speciellt fokus p teknikbaserat nyfreta-gande. I bokens frsta del tas nyfretagan-dets betydelse fr samhllsutvecklingen upp och teknikbaserat fretagande som fenomen diskuteras. Bokens andra del fo-kuserar p utvecklingen i det enskilda nya teknikfretaget.

  365 sidor 2004 ISBN 9144041802 Art.nr 31084

  Landstrm, Hans

  Entreprenrskapets rtterBoken bidrar till att klargra entreprenr-skapet som akademiskt mne. Genom att gra en historisk terblick ver entrepre-nrskapsforskningens teoretiska utveckling och lyfta fram centrala forskningsbidrag ges en beskrivning av entreprenrskapsmnets unika karaktr.

  Boken kan anvndas vid hgskoleut-bildningar som komplement till kurslit-teraturen inom entreprenrskap och smfretagande, men ven i kurser inom organisation och ledarskap.

  159 sidor 3 uppl. 2005 ISBN 9144044178 Art.nr 6961

  Bjerke, Bjrn

  Frklara eller frst entreprenrskap?I boken ges en introduktion och versikt av det i dag s populra mnet entreprenr-skap. Bjrn Bjerke diskuterar entrepre-nrskap utifrn en frklarande och en frstende infallsvinkel. Dessa tv utgngs-punkter skildrar enligt frfattaren tv olika syner p fenomenet entreprenrskap. Vidare klarlgger han entreprenrskapets betydelse i fyra situationer som r aktuella i vrt samhlle i dag, nrmare bestmt i ntverk, tillvxt, regional utveckling och undervisning. Frfattaren redogr ocks fr teorierna inom mnet med hjlp av ett stort antal exempel och illustrationer.

  MlgruppBoken ger en modern och aktuell syn p det ofta missfrstdda mnet entreprenr-skap. Den riktar sig frmst till akademiska utbildningar i mnet, men r ven till stor gldje fr dig som r intresserad av eller ar-betar med entreprenrskap, d den vcker mnga nya tankar till liv.

  Bjrn Bjerke diskuterar i denna utomordentliga bok olika stt att beforska entreprenrskap. Bjerke visar stora insikter om svl vetenskapliga frhllningsstt som entreprenrskap. I frhllande till mycket av den befintliga litteraturen inom entreprenrskap r boken provocerande, samtidigt som lsaren ges mjlighet att reflektera ver sina egna stllningstaganden. Bo-ken r en vrdefull kunskaps- och inspirationsklla.

  Hans Landstrm, professor i entreprenrskap

  Lunds universitet

  Bjrn Bjerkes bok lter oss frst att en rikare frstelse av entreprenrskap vxer ur en skapande konversation med svl filosofin som entreprenrska-pets praktik. Lsningen av detta lnge efterlngtade bidrag p svenska om entreprenrskap lmnar oss med vertygelsen om att entreprenrskap tillhr samhllet snarare n blott ekonomin. Boken r aktuell bde genom sina utgngspunkter och genom att ansluta sig till idag centrala diskussioner inom entreprenrskapsforskningen. Den ger ocks studiet av entreprenrskap ett bredare sammanhang, vilket frdjupar vr frstelse av dess praktik.

  Daniel Hjorth, docent, Malm hgskola

  Vxj universitet och ESBRI

  310 sidor 2006 ISBN 9144017340 Art.nr 7629

  NY

  UPP

  LAG

  A

  NY

  HET

  NY

  HET

  Fretagsekonomi 2006.indd 2006-03-21, 15:282

 • 3FRETAGSEKONOMI ALLMNT

  Johannisson, Bengt

  Entreprenrskapets vsenEntreprenrskap r ett av de kunskapsomr-den som utvecklas snabbast, bde i Sverige och internationellt. Svl i nrings- och samhllsliv som inom akademisk forskning och utbildning uppfattas entreprenrskap idag som ngot sjlvklart.I Entreprenrskapets vsen sammanfat-tar Bengt Johannisson frst tre decenniers erfarenheter av och kunskaper om entre-prenrskap. Lsaren inbjuds drefter till en impressionistisk berttelse kring hur frfattaren, ikldd entreprenrens drkt, iscenstter ett frnyelseprojekt i grnslan-det mellan konst och vetenskap. Nyvunnen insikt i entreprenrskapets srart diskuteras ingende.

  Erfarenheter och reflektioner Bengt Johannisson menar att entrepre-nrskap r mycket mer n att omstta innovationer i konkreta affrer. Genom entreprenrskapet sker individen bekrf-telse och identitet snarare n ekonomisk vinning. Bokens perspektiv, att entrepre-nrskap innebr att se varje hndelse och varje handling som en mjligheternas begivenhet, gr den lika intressant att lsa fr pedagoger och kulturarbetare som fr ekonomer och tekniker.

  424 sidor 2005 ISBN 9144038348 Art.nr 31954

  Eckerstein, Johan m.fl.

  Generation.comEn historia om den nya ekonomins entreprenrer

  I boken fljer vi ett Internetfretags upp-gng och fall sett genom ett par unga ent-reprenrers gon. Vi fr en rttvisande bild och frklaring av hur det egentligen gick till nr fretagsvrderingarna bestmdes till skyhga belopp, nr de gamla styrelseproff-sen med brsnoteringar framfr gonen konfronterades med en entreprenrs verk-lighet, och nr ett litet kllarfretag skulle etablera sig i 15 lnder och ga en hel industri inom loppet av sex mnader.

  203 sidor 2002 ISBN 9144022395 Art.nr 8030

  Bengtsson, Lars

  Entreprenrskap och freta-gande i akademiska miljerHur kan forskningsupptckter eller utveck-lingen av en ny teknologi leda till nya affrsmjligheter, nytt fretagande och innovationer? Hur kan man bygga upp aka-demiska miljer som r gynnsamma och stdjande fr akademiskt entreprenrskap och fretagande? Det r ngra av de frgor som tas upp i denna bok dr entrepre-nrskap och fretagande i fretrdesvis svenska akademiska miljer berrs bde frn ett entreprenrskaps- och innovations-perspektiv.

  Utkommer vren 2006 ISBN 9144033788 Art.nr 31611

  Ayata, Binnaz (red.)

  KulturekonomiKonsten att fnga osynliga vrden

  r det ndvndigt att mta kulturens ekonomiska vrde? Kan kulturella vrden versttas till nyttotermer? Hr resonerar ngra av Europas frmsta forskare inom kulturekonomi kring dessa frgor. I boken frsker man ven besvara frgan om nringsliv och kulturutvare kan befrukta varandra utan att den konst-nrliga integriteten hotas. Verksamma inom bde nringsliv och kultur fr hr konkreta exempel p hur kultursponsring kan gagna samtliga parter.

  Utkommer hsten 2006 ISBN 9144046987 Art.nr 32413

  NY

  HET

  KO

  MM

  AN

  DE

  KO

  MM

  AN

  DE

  Ylinenp, Hkan m.fl. (red.)

  Ledning i smfretagMed fokus p strategi och handling tar boken ett helhetsgrepp p omrdet ledar-skap i smfretag. Flera av landets ledande forskare bidrar med sina kunskaper i mnet och de viktiga lednings- och utvecklings-frgor som smfretag stlls infr i dag diskuteras. I boken behandlas bland annat de ledarskapsutmaningar som ett integrerat ledarskap innebr. Denna specifika smfre-tagsrelaterade logik, ledning och beslutfat-tande utgr huvudtemat i denna bok.

  364 sidor 2006 ISBN 914404530-1 Art.nr 32277

  NY

  HET

  Kundtjnst

  Telefon 046-31 21 00Fax 046-32 04 [email protected]

  Fretagsekonomi 2006.indd 2006-03-21, 15:283

 • 4 FRETAGSEKONOMI ALLMNT

  Ljung, Jrgen m.fl. (red.)

  Fretag och marknadsamarbete och konkurrens

  Fretag och Marknad r ett grundlg-gande lromedel i fretagsekonomi. Materialet som bestr av tv serier med vardera fyra bcker r avsett fr grund-lggande kurser i fretagsekonomi vid universitet och hgskolor samt fretags-interna utbildningar.

  Bckerna tcker allt frn marknadsf-ring och organisation till externredovis-ning.

  Del 1 Samarbete och konkurrens kom-mer i en tredje upplaga hsten 2006.

  Dessa bcker behandlar grundlggan-de marknadsfring, kalkylering, organi-sation och ledarskap samt redovisning och finansiering. Infr den nya upp-lagan har svl texterna i grundboken som praktikfall och vningar reviderats grundligt. Samtliga artiklar i artikelsam-lingen har bytts ut eller uppdaterats fr att avspegla utvecklingen inom fretags-ekonomins olika delomrden.

  Del 1 Samarbete och konkurrens

  Grundbok ca 600 sidor 3 uppl utkommer hst 2006 ISBN 9144008619 Art.nr 4650

  Praktikfall och vningar312 sidor 2 uppl 1998 ISBN 9144009062 Art.nr 4653

  Artikelsamling 303 sidor 1994 ISBN 9144465211 Art.nr 4652

  Studiehandledning77 sidor 1994 ISBN 9144465114 Art.nr 4651

  Del 2 Flexibilitet och frndring

  Grundbok494 sidor 1997 ISBN 914400284X Art.nr 6432

  Praktikfall och vningar133 sidor 1997 ISBN 9144002858 Art.nr 6431

  Artikelsamling 252 sidor 1997 ISBN 9126968029 Art.nr 6438

  Studiehandledning 42 sidor 1997 ISBN 9126968061 Art. nr 6439

  Hellstadius, Svante

  Ekonomi p ren svenskaDen hr boken ger dig grundlggande kunskaper om hur samhllsekonomin fungerar och varfr den fungerar som den gr. Frfattaren har lagt betoningen p att gra det svra enkelt. Du lr dig frst fre-tagsekonomins terminologi och grunderna i finansiell ekonomi. Dessutom frklaras vilka nationalekonomiska effekter som fljer av exempelvis ekonomisk integration och handel. Boken passar utmrkt som introduktionsbok och frbereder dig fr vidare studier inom ekonomiska mnen.

  96 sidor 2004 ISBN 9144030347 Art.nr 31399

  Blomstermo, Anders m.fl.

  Fretagets internationaliserings-processLrande i ntverk

  Frfattarna ger en beskrivning av hur svenska fretag har internationaliserats och diskuterar frgestllningar som r frknippade med denna process. I boken ges frklaringar till hur det kommer sig att den internationella verksamheten ser olika ut i olika lnder. Den teoretiska diskus-sionen illustreras med konkreta exempel frn svenska fretag med internationell verksamhet.

  186 sidor 2002 ISBN 9144013507 Art.nr 7276

  Norberg, Peter

  Finansvrldens mnniskorFinansmarknaden r central i dagens nringsliv. Hr styr pengar verksamheten och de anstllda p ett stt som fregripit liknande frndringar i vriga samhllet.

  I boken ges en illustrerande bild av hur det r att arbeta inom finansvrlden och vilka frgestllningar som dagligen mter mnniskorna som jobbar dr. Boken r skriven fr dig som arbetar inom eller r intresserad av den finansiella sektorn. Den r ocks lmplig som kursbok inom ekono-miska mnen.

  234 sidor 2005 ISBN 9144029659 Art.nr 31354

  Berg, Per Olof m.fl. (red.)

  resundsbron p upp-mrksamhetens marknadRegionbyggare i evenemangsbranschen

  I denna bok granskar en grupp fretagseko-nomer och kulturforskare evenemangskul-turens vrld utifrn en studie av vrldens mest invigda bro, resundsbron. Boken ger en ingende skildring av hur invig-ningen av resundsbron byggdes upp, ge-nomfrdes och vrderades. Hr diskuteras bl.a. hur evenemanget ter sig ett r efter vid den besvrliga omstart som broprojektet stlldes infr nr festen var slut.

  266 sidor 2002 ISBN 9144040784 Art.nr 7985

  NY

  UPP

  LAG

  A

  Ristilammi, Per-MarkuuSevn, GujeBoden, DeirdreBerglund, SaraPalm, Anne-MarieArnesen, Dina MariaFogh Kirkeby, OleLfgren, OrvarTangkjr, ChristianLinde-Laursen, AndersHonor, AstridPeebles, Gustav

  Fretagsekonomi 2006.indd 2006-03-21, 15:284

 • 5FRETAGSEKONOMI ALLMNT

  Blomgren, HenrikEngwall, MatsGessler, FredrikGrameius, Jacob Karlson, BoLagergren, FredrikStorm, PerWestin, PaulWikander, StenSjgren Kllqvist, Anna

  Berg, Per Olof et al. (eds)

  Invoking a Transnational MetropolisThe Making of the resund Region

  317 sidor 2000 ISBN 9144014376 Art.nr 7333

  Danielsson, Albert

  FretagsekonomiEn versikt

  366 sidor 3 uppl. 1993 ISBN 9144406738 Art.nr 4067

  Danielsson, Albert m.fl.

  Industrifretagets ekonomi och organisation ett praktikfall SwedeNet

  118 sidor 3 uppl. 1999 ISBN 9144011903 Art.nr 6286

  Dykert, Lars m.fl.

  e-business fr tillvxt och lnsamhet

  241 sidor 2002 ISBN 9144022808 Art.nr 8061

  Aniander, Magnus m.fl.

  Industriell ekonomi Detta r ett komplett utbildningspa-ket i grundlggande fretagsekonomi. Materialet bestr av textbok, vningsbok samt praktikfall och riktar sig till flera grupper av lsare.

  Lroboken omfattar omrden som: produktutveckling, produktion, marknadsfring, strategi, organisation, kalkylering, bokfring, redovisning, finansiering och juridik.

  vningsboken innehller instude-ringsuppgifter och diskussionsfrgor. Praktikfallet innehller ett tiotal omfat-tande seminarieuppgifter.

  Huvudbok355 sidor 1998 ISBN 914400723X Art.nr 6725

  vningsbok188 sidor 1999 ISBN 9144011563 Art.nr 7099

  Praktikfall118 sidor 1999 ISBN 9144011571 Art.nr 7100

  Seth, Torsten

  WTO och den internatio-nella handelsordningenF internationella organisationer utvar s stort inflytande och r samtidigt s kon-troversiella som World Trade Organization (WTO). Boken stter in organisationen i sitt ekonomiska och politiska sammanhang och presenterar de olika avtalen inom WTO och deras tillmpning. Den presenterar p ett lttverskdligt stt diskussionen och kontroverserna kring WTO.

  Frfattaren redogr bl.a. fr WTO:s bakgrund, organisation och tvistelsnings-frfarande, dess regler om tullar, icke-dis-kriminering, otillbrlig priskonkurrens och kvantitativa restriktioner. Jordbruksfrgor och skyddet fr hlsa och milj tas upp, liksom tjnstehandelsavtalet och den srskilda regleringen kring immateriella rttigheter.

  Denna bok r avsedd att vara kurslit-teratur svl p juridiska utbildningar som p kurser om internationella frgor inom mnen som statsvetenskap, nationaleko-nomi, kulturgeografi och sociologi. Boken kan ocks anvndas av den som i sitt arbete kommer i kontakt med WTO-frgor eller av var och en som r intresserad av frgor om globalisering, handel, makt och rttvisa.

  372 sidor 2004 ISBN 9144033575 Art.nr 31598

  Bestll p webben

  Vill du kpa en bok frn Student-litteratur gr du det enklast och billigast via vr webbplats. Dr bestller du till lga Internetpriser och slipper den expeditionsavgift som tillkommer p order via telefon, fax eller brev.

  www.studentlitteratur.se

  NyhetsbrevPrenumerera kostnadsfritt p vra nyhetsbrev som ger dig information om nya titlar och nya upplagor via e-post.www.studentlitteratur.se/nyhetsbrev

  Fretagsekonomi 2006.indd 2006-03-21, 15:285

 • 6

  Fe_s6_2006.indd 2 06-03-13 13.07.46

  Grnlund, Andershman, PeterTagesson, Torbjrn

  Fretagsekonomi 2006.indd 2006-03-21, 15:286

 • 7REDOVISNING

  Schuster, Walter

  Group accounting An Analytical Approach

  This book presents an analytical method that helps the user to form an opinion of important consequences of a business com-bination. The effects on the profitability and financial position calculated on the basis of consolidated financial statements are in focus.

  Simplified numerical examples are used and important issues are illustrated by excerpts from annual reports.

  191 sidor 2005 ISBN 9144035446 Art.nr 31764

  Schuster, Walter

  Koncernredovisning ur ett analysperspektiv

  I denna bok analyseras de effekter ett fre-tagsfrvrv fr p lnsamhet och finansiell stllning enligt koncernredovisningen. Stra-tegiska allianser, avyttringar och utlandsfr-vrv behandlas srskilt.

  I boken analyseras de vanligaste meto-derna p koncernredovisningsomrdet: frvrvsmetoden, poolningsmetoden, kapitalandelsmetoden, dagskursmetoden, den monetra/icke-monetra metoden m.fl.

  198 sidor 2 uppl. 2002 ISBN 9144023162 Art.nr 6836

  Lnnqvist, Rune

  rsredovisning i koncernerBoken ger en versikt kring koncernbe-greppet och principerna fr koncernredo-visning samt mer frdjupade studier av speciella problemomrden. De metoder fr koncernredovisning som behandlas r frvrvsmetoden med exempel frn normala fretagsfrvrv samt kapitalandels- och klyvningsmetoden med exempel frn intressefretag. Boken innehller drygt 60 vningar med fullstndiga lsningar.

  336 sidor 3 uppl. 2005 ISBN 9144038992 Art.nr 7125

  Lnnqvist, Rune

  rsredovisningi aktiebolag och koncerner

  Denna bok ger lsaren verktyg fr att lsa och tolka rsredovisningar. Till varje kapitel finns ett antal frgestllningar av diskussionskaraktr. Den innehller dessutom nrmare hundra vningar, de flesta med fullstndiga lsningar. Denna upplaga innehller texter och vningar kring bland annat redovisningsstandards frn IASB, nya regler fr fritt och bundet eget kapital i aktiebolag och nya regler fr hantering av goodwill och minorite-ter i koncerner.

  329 sidor 4 uppl. 2006 ISBN 9144047452 Art.nr 6466

  NY

  UPP

  LAG

  A

  Eriksson, Lennart

  KoncernredovisningI boken beskrivs och frklaras koncernre-dovisningens uppbyggnad och de speciella problem som uppstr. Syftet r att skapa en djupare frstelse fr koncernredovisnings-problematiken.

  Boken lmpar sig fr ekonomiutbild-ningar vid universitet och hgskolor samt annan kvalificerad utbildning.

  479 sidor 10 uppl. 2002 ISBN 9144022468 Art.nr 4008

  Kedner, G Svenberg, S-

  KoncernredovisningBoken ger en verskdlig och praktiskt an-vndbar beskrivning av redovisningen fr koncerner. Samtliga frekommande meto-der fr koncernredovisning behandlas och beskrivningen av dessa baseras p ett antal realistiska exempel. Redovisningsrdets rekommendation RR 1:00, Koncernredovis-ning ingr som bilaga.

  Boken r avsedd att anvndas som kurs-litteratur vid hgskola och universitet, men den passar ven som handbok fr praktiskt verksamma ekonomer och jurister.

  244 sidor 11 uppl. 2000 ISBN 9144014252 Art.nr 4038

  NY

  HET

  NY

  UPP

  LAG

  A

  Fe_s6_2006.indd 2 06-03-13 13.07.46Fretagsekonomi 2006.indd 2006-03-21, 15:297

 • 8 REDOVISNING

  Smith, Dag

  Resultat, kapital och kassafldeI bckerna ges en lttillgnglig introduk-tion av centrala begrepp i redovisning med tonvikt p betalningsstrmmar, resultat och frndringar i fretagets tillgngar och skulder. De lmpar sig fr introducerande hgskoleutbildningar inom redovisnings-omrdet. vningsboken av Rune Lnnqvist r avsedd att komplettera huvudboken med ett 30-tal vningar.

  Huvudbok 133 sidor 3 uppl. 2002 ISBN 9144023154 Art.nr 3705vningsbok168 sidor 4 uppl. 2002 ISBN 91440041195 Art.nr 3697

  Grjer, Jan-Erik

  Grundlggande redovisningsteoriDet vergripande syftet med utbildning i redovisning r att frska skapa en frst-else fr de grundlggande problem som redovisningen r till fr att lsa samt fr vilka vrderingar och stllningstagande gr-dagens och dagens redovisning bygger p.

  I denna femte upplaga knyts resone-manget nrmare till kapitalmarknadsteorin. Beskrivningen av olika synstt p redovis-ning utvecklas. Hr terfinns ocks ett mer utvecklat avsnitt om redovisningsreglering.

  164 sidor 5 uppl. 2002 ISBN 9144020767 Art.nr 4218

  Falkman, Pr

  KassafldesredovisningDen fldesbaserade och bokfringsmssiga rapporteringen ska inte ses som konkur-renter utan som varandras komplement. I boken presenteras kassafldesredovisning-ens historiska utveckling samt en teori som beskriver dess innehll.

  Boken passar p grundlggande kurser i externredovisning vid universitet och hg-skolor. Den kan med gott resultat anvndas i kombination med vningsboken Finansie-ringsanalys av Pr Falkman m.fl.

  Huvudbok126 sidor 2000 ISBN 9144015437 Art.nr 7410

  vningsbok93 sidor 1998 ISBN 91-44-00745-0 Art.nr 6743

  Smith, Dag

  Redovisningens sprkDenna bok behandlar teori och inter-nationella standarder inom omrdet externredovisning och r avsedd att anvndas p frdjupningskurser i fretagsekonomi vid universitet och hgskolor. Den frutstter att lsaren har grundlggande kunskaper i extern-redovisning motsvarande universitetets A-niv i fretagsekonomi.

  Teoretisk ramI bokens frsta del ges en teoretisk ram som innefattar anvndning av extern redovisning samt begrepp, mtt och principer fr redovisningen. I bokens andra del belyses det internationella regelverket utifrn den teori som pre-senteras i del I. Med det internationella regelverket avses de standarder som ut-getts av IASB (International Accounting Standards Board), och som benmns IAS (International Accounting Standards) eller IFRS (International Financial Re-porting Standards).

  I denna reviderade upplaga har en fullstndig anpassning skett till IAS/IFRS i del II av boken.

  vningar p webbenvningar och lsningar till denna bok utformade av Rune Lnnqvist finns tillgngliga p bokens webbsida.www.studentlitteratur.se/redovisningenssprak

  302 sidor 3 uppl. 2006 ISBN 9144044933 Art.nr 6116

  NY

  UPP

  LAG

  A

  Johansson, Gran

  SWE GAAP svensk redovisningspraxisGenomgng av rsredovisningar fr svenska aktiebolag

  Syftet med boken r att ge lsaren en inblick i delar inom redovisningsomrdet kopplat till bolagens stt att redovisa. Bo-ken underlttar frstelsen fr den alltmer kande komplexiteten i bde innehll och utformning av redovisningsinformation. Boken sprider ocks information kring utvecklingen inom redovisningsomrdet genom att terge hur de verkliga aktrerna kring framtagande av ekonomisk informa-tion redovisar.

  360 sidor 2005 ISBN 9144031971 Art.nr 31504

  NY

  HET

  Mer information p webben

  Fr att se t.ex. bokens innehllsfr-teckning och baksidestext, anvnd fljande adress:

  www.studentlitteratur.se/XXXXX

  Erstt XXXXX med bokens artikel-nummer s kommer du till bokens egen sida p vr webbplats.

  Fretagsekonomi 2006.indd 2006-03-21, 15:298

 • 9REDOVISNING

  Sevenius, Robert

  Fretagsfrvrv en introduktion

  Denna bok ger en vergripande bild av det praktiska arbetet och de grundlggande vervgandena i fretagsfrvrv med fokus p den praktiska transaktionsprocessen.

  Transaktionsprocessen utgr en struktur i vilken lsaren kan infoga tidigare kun-skaper, inhmta nya, hantera praktiska problem i fretagsfrvrv och identifiera omrden fr frdjupning. Boken behandlar bl.a. frgor som: Varfr kper fretag andra fretag? Vad r ett mlfretag vrt? r ett fretag lmpligt att kpa?

  276 sidor 2003 ISBN 9144030002 Art.nr 31365

  Bjurklo, M Kardemark, G

  HndelseredovisningEn bok om redovisning av kompetens

  Kompetens bygger p medarbetares frst-else fr sina arbetsuppgifter. I dag finns nya koncept fr redovisning av svl kunder som medarbetare. Informationen r tradi-tionell och det nya r att informationen sammanstlls i en sammanhllen ram, vid ett och samma tillflle. Den brande tesen i denna bok r att det behvs en annan form av redovisning som komplement till nyckeltal fr att ka denna frstelse - en hndelseredovisning. Denna kan best av nyckelord, berttelser och bilder.

  198 sidor 2003 ISBN 9144014546 Art.nr 7343

  Alexandersson, rjan m.fl.

  Externredovisning Praktikfallet WAI-KING TRADING AB

  En praktisk och helhetsorienterad redo-visningsuppgift i externredovisning. Utifrn en bakgrundsbeskrivning av ett verklig-hetstroget fretag skall studenterna planera redovisningen, genomfra den lpande bokfringen, gra bokslut samt upprtta en rsredovisning enligt gllande lagstiftning och praxis. Grundtanken med boken r att frankra bde praktiska och principiella redovisningsproblem i ett sammanhang.

  Praktikfall 188 sidor 2001 ISBN 9144014295 Art.nr 7326

  Lrarhandledning 116 sidor 2001 ISBN 91-44-01724-3 Art. nr 7633

  Nilsson, Stellan

  Redovisningens normer och normbildareEn nationell och internationell versikt

  I boken ges en kortfattad versikt ver re-dovisningens traditioner, normer och teori-grunder bde i Sverige och i vriga delar av vrlden. Teoriernas praktiska konsekvenser exemplifieras. Hr ges en beskrivning av de viktigaste normbildande organisationerna, liksom exempel p konkreta skillnader i redovisningsnormerna mellan Sverige och framfrallt USA. I denna tredje upplaga kommenterar frfattaren Sarbanes Oxley Act i USA och Frtroendekomissionens rap-port i Sverige.

  150 sidor 3 uppl. 2005 ISBN 9144043988 Art.nr 6970

  Bergevrn, Lars-Eric m.fl.

  vningar i extern redovisning Del 1 & 2Redovisning och bokfring betecknas ofta som krnan i det fretagsekonomis-ka mnet. Fr att behrska konsten att bokfra behvs emellertid vning. Detta material r framtaget fr att ge mjlig-heter till sdan vning med hjlp av varierande exempel. vningsbckerna kan med frdel anvndas tillsammans med olika grundlggande lrobcker inom redovisningsomrdet. Fullstndigt facit till vningarna finns i de separata lsningsbckerna.

  Del 1 Lpande bokfring och enklare bokslutDel 1 innehller uppgifter avseende den lpande bokfringen av olika af-frshndelser i BAS-planen samt enklare bokslut.

  vningsbok del 1136 sidor 4 uppl. 2005 ISBN 9144045387 Art.nr 3502

  Lsningar del 1108 sidor 4 uppl. 2005 ISBN 9144045409 Art.nr 3507

  Del 2 Bokslut utifrn lagar och kompletterande normer

  Del 2 innehller uppgifter om vrdering av olika typer av tillgngar och skulder, obeskattade reserver samt bolagets egen skatt.

  vningsbok del 2127 sidor 5 uppl. 2005 ISBN 9144045751 Art.nr 3503

  Lsningar del 1122 sidor 5 uppl. 2005 ISBN 914404576X Art.nr 3508

  NY

  UPP

  LAG

  A

  NY

  UPP

  LAG

  A

  Fretagsekonomi 2006.indd 2006-03-21, 15:299

 • 10 REDOVISNING

  Brorstrm, Bjrn m.fl.

  Kommunal redovisningslag beskrivning och tolkning

  I denna bok ges en samlad och lttillgng-lig beskrivning av den kommunala redovis-ningslagen. Samtliga bestmmelser i lagen kommenteras. Det grs ocks utblickar till angrnsande lagstiftning, praxis och normer.

  Denna fjrde upplaga r omarbetad med hnsyn till den utveckling av god redovis-ningssed som skett under de senaste ren. Frmst handlar det om ny normering frn Rdet fr kommunal redovisning. Utveck-ling av praxis har ocks beaktats.

  224 sidor 4 uppl. 2003 ISBN 9144028660 Art.nr 6583

  Lodin, Sven-Olof m.fl.

  Inkomstskatt en lro- och handbok i skattertt

  I denna lrobok i skattertt behandlas inkomstbeskattningen av privatpersoner och fretag. Hr beskrivs strukturen och principerna fr inkomstbeskattningen vid genomgngen av rttsregler och rttspraxis. Effekterna av reglerna illustreras genom belysande konkreta exempel.

  Till denna upplaga finns ett komplet-terande supplement. Hr redovisas de viktigaste nyheterna i lagstiftning och rtts-praxis p inkomstbeskattningens omrde under r 2005.

  Hrdband700 sidor 10 uppl. 2005 ISBN 9144036582 Art.nr 3297

  SUPP

  LEM

  ENT

  2006

  Palmgren, Bjrn

  FrskringsekonomiI denna introduktionsbok inom frsk-ringsekonomi ges en detaljerad presenta-tion av frskringsredovisningens speciella terminologi och begreppsvrld. Texten fokuserar p balans- och resultatrkningen men behandlar ven vergripande solvens-regler och driftsredovisning. Boken passar utmrkt som kursbok vid aktuarieutbild-ning.

  ca 160 sidor 6 uppl. 2006 ISBN 9144046707 Art.nr 32380

  Thunberg, Bjrn

  Moms frn brjanDetta r en introducerande bok om det svenska mervrdesskattesystemet. Den ger en aktuell helhetsbild av mervrdes-beskattningen, men ocks en tillbakablick och en framtidsbild. P ett pedagogiskt stt redogr frfattaren fr mervrdesskattens principer och fr allmnt frekommande frgor kring mervrdesskatt.

  De centrala frgorna rrande momsens roll i ett strre sammanhang, dess regelverk och uppbyggnad, som numera r starkt p-verkade av medlemskapet i EU, behandlas ingende.

  160 sidor 2004 ISBN 9144029683 Art.nr 31362

  NY

  UPP

  LAG

  A

  Alexandersson, rjan m.fl.

  ExternredovisningPraktikfallet TEBE FRG AB

  176 sidor 1998 ISBN 9144005830 Art.nr 6616

  Andersson, Gunnar m.fl.

  Affrsredovisning och fretagsanalysTextbok221 sidor 3 uppl. 2000 ISBN 9144013809 Art.nr 6054

  Andersson, Gunnar m.fl.

  Affrsredovisning och fretagsanalysvningsbok230 sidor 3 uppl. 2000 ISBN 9144013817 Art.nr 6055

  Bohlin, Hkan m.fl.

  Redovisning BAS-planenTeoribok94 sidor 6 uppl. 2000 ISBN 914401385X Art.nr 4377

  Bohlin, Hkan m.fl.

  Redovisning BAS-planenvningsbok med lsningar221 sidor 6 uppl. 2000 ISBN 9144013868 Art.nr 4378

  Falkman, Pr

  Externredovisningens grunder252 sidor 2001 ISBN 914401628X Art.nr 7561

  Falkman, Pr

  Redovisningens reglering258 sidor 2001 ISBN 9144017944 Art.nr 7741

  Falkman, Pr

  Redovisningens regleringvningsbok134 sidor 2 uppl 2004 ISBN 9144033397 Art.nr 7912

  Falkman, Pr

  Teori fr redovisning178 sidor 2000 ISBN 9144008961 Art.nr 6872

  Falkman, Pr

  Teori fr redovisningvningsbok82 sidor 2004 ISBN 914404187X Art.nr 31091

  Falkman, P Orrbeck, K

  Den offentliga sektorns redovisning262 sidor 2001 ISBN 9144018142 Art.nr 7754

  Johansson, Gran

  Fretaget utifrn och inifrn vrderingsmssiga aspekter125 sidor 1992 ISBN 9144336519 Art.nr 3365

  Kinserdal, Arne

  Affrsredovisningens logikEtt internationellt perspektiv186 sidor 1994 ISBN 9144474717 Art.nr 4747

  hman, Peter

  Interaktiv redovisningvningsbok + CD110 sidor 2002 ISBN 9144040768 Art.nr 7989

  hman, Peter

  Externredovisningens grundervningsbok86 sidor 2002 ISBN 914404075X Art.nr 7992

  Fretagsekonomi 2006.indd 2006-03-21, 15:2910

 • 11REDOVISNING

  FARs Samlingsvolym 2006 Del 1Samlingsverket fr redovisning!

  Boken r ett mste fr den som arbetar med god redovisningssed. Hr hittar du svl de ndvndiga associationsrttsliga reglerna som BAS-kontotabellen. Det r bara i Sam-lingsvolymen del 1 du kan hitta redovis-ningsreglerna frn BFN, Redovisningsrdet och FAR samlade i en volym.

  Tumgrepp, verskdliga innehllsfr-teckningar och skordsregister underlttar ditt dagliga arbete.

  1635 sidor 2006 ISBN 9189678397 Art.nr 32167

  RevisionEn praktisk beskrivning Boken beskriver p ett lttillgngligt och verskdligt stt vad revision r och vad revisorer gr. Den vnder sig till den som kommer i kontakt med yrkesmssig revision eller av andra skl vill veta mer om revision, vad en revisor gr och vilket ansvar en revisor har.

  Den passar ven utmrkt som en intro-duktion till revisorsyrket fr studerande vid universitet och hgskolor.

  155 sidor 2005 ISBN 9189678257 Art.nr 32168

  Den nya aktiebolagslagenSedan den 1 januari 2006 gller den nya aktiebolagslagen (2005:551), som erstter 1975 rs aktiebolagslag.

  I den hr boken har vi samlat den nya aktiebolagslagen, aktiebolagsfrordningen, infrandelagen och frarbetena.

  Den nya lagen syftar bl.a. till en sprklig och systematisk modernisering av den svenska aktiebolagsrtten men ven till att stadkomma strre flexibilitet fr fre-tagen. De bakomliggande resonemangen hittar du i frarbetena.

  685 sidor 2006 ISBN 9189678354 Art.nr 32590

  Internationell redovisnings-standard i Sverige IFRS/IAS 2006Inom EU ska fretag som har noterade vrdepapper och upprttar koncernredovis-ning tillmpa internationell redovisnings-standard.

  Boken innehller den svenska versionen av IFRS/IAS samt de tillhrande IFRIC/SIC-tolkningarna s som de antagits av EU.

  I denna nya upplaga hittar du bl.a. IFRS 6 och 7, IFRIC 2, 4, 5 och 6 samt den senas-te versionen av den omdebatterade IAS 39.

  Uppdaterad per den 1 februari 2006.

  680 sidor 2006 ISBN 9189678427 Art.nr 32170

  Samarbete fr serist lrandeFAR FRLAG och Studentlitteratur har ett samarbete, som syftar till att ge dig som kurs- och utbildnings-ansvarig tillgng till en kombination av bde referens- och kurslitteratur. Mlet r att utbildningen skall kunna bli bde effektivare och bttre.

  Bckerna p den hr sidan r ett urval av FAR Frlags titlar och de kan bestllas direkt frn Studentlitteratur.

  FAR Frlag skapar tillfrlitliga och effektiva hjlpmedel som underlt-tar det dagliga arbetet fr yrkesverksamma och studerande inom omrdena skatter, affrsrtt, redovisning och revision.

  www.farforlag.se

  Fretagsekonomi 2006.indd 2006-03-21, 15:2911

 • 12 EKONOMISTYRNING

  Holmblad Brunsson, Karin

  Ekonomistyrning om mtt, makt och mnniskor

  Den hr boken handlar om ekonomi-styrning och om hur mnniskor beter sig nr de organiserar sig, redovisar, pla-nerar, fattar beslut och kanske vidtar tgrder. Det r en bok om svrigheterna att f verkligheten att stmma med modellerna.

  Effektivitet och lnsamhetBeslutsfattare som ekonomistyr anvn-der ekonomiska och andra mtt fr att bestmma hur deras underlydande ska bete sig. Vissa ska utva makt ver andra. Men mnniskor r mnniskor och drfr r det inte alls skert att ekonomistyrning leder till den ordning, effektivitet och lnsamhet som besluts-fattarna vill uppn.

  Modeller stmmer sllan med verk-ligheten. De som ska styra mnniskor med hjlp av mtt och makt har ingen ltt uppgift. De kanske inte ens vet vad mtten betyder eller var makten befin-ner sig.

  Tro och hoppKarin Holmblad Brunsson menar att ekonomistyrning inte r en frga om sofistikerade redovisnings- eller plane-ringssystem. Det handlar i stllet om tro och hopp. Beslutsfattare mste tro p den ordning de skapar och hoppas att den lnar sig.

  MlgruppDet hr r en viktig bok fr dig som p allvar vill stta sig in i vad ekonomistyr-ning innebr. Den lmpar sig vl som kursbok vid universitet och hgskola.

  184 sidor 2005 ISBN 9144029624 Art.nr 31351

  Lindvall, Jan

  VerksamhetsstyrningFrn traditionell ekonomistyrning till modern verksamhetsstyrning

  Fr att kunna mta den allt hgre frnd-ringstakten i vr omvrld behver fretag och andra organisationer vidareutveckla sin traditionella verksamhetsstyrning. Frfatta-ren redogr fr en ny typ av styrning som mjliggr bttre insyn i verksamheten, som bttre understdjer det arbete som utfrs och som dessutom motiverar medarbe-tarna. Boken vnder sig till praktiskt verk-samma med intresse fr styrfrgor. Boken r dessutom lmplig p frdjupningskurser vid universitet och hgskolor.

  314 sidor 2001 ISBN 9144011156 Art.nr 7059

  Bergstrand, Jan

  Ekonomisk styrningI boken behandlas ett antal analytiska me-toder som tillhr fretagsekonomins krn-omrde. Hit hr klassiska tekniker ssom produktkalkylering, investeringsbedmning och budgetering, och deras utveckling mot rullande prognoser och balanserat styrkort.

  Frfattaren klargr hur man kan anvnda kalkylmetoderna som inslag i fretagets styrsystem och diskuterar metodernas ut-formning mot bakgrund av hur de pverkar mnniskor i olika befattningar p olika niver i fretaget.

  271 sidor 3 uppl. 2003 ISBN 9144027834 Art.nr 3778

  Greve, Jan

  BudgetFretagets budget kan fungera som ett administrativt hjlpmedel. Genom bud-geten klargrs ansvarsomrden, delml formuleras och ansvarigas prestationer fljs upp och vrderas. Den hr boken handlar om budgetfunktionerna planering och ansvarsstyrning.

  Boken r frmst avsedd fr grundlggan-de kurser i ekonomistyrning p akademisk niv. Ngra frkunskaper i ekonomistyr-ning behvs ej. Boken kan med frdel ven lsas av praktiskt verksamma ekonomer.

  239 sidor 1996 ISBN 9144001487 Art.nr 6300

  NY

  HET

  Brorstrm, Bjrn m.fl.

  FrvaltningsekonomiFrfattarna frmedlar kunskaper om de offentliga organisationerna och presen-terar de modeller och metoder som till-lmpas i dag. I boken ges en samlad bild av mnet frvaltningsekonomi. Denna andra upplaga har kompletterats med frndringar i lagstiftning och praxisut-veckling samt i vrigt uppdaterats med aktuella faktauppgifter. Boken passar som huvudbok inom grundkurser och frdjupningskurser om den offentliga sektorns ekonomi och organisation.

  504 sidor 2 uppl. 2005 ISBN 9144028695 Art.nr 7026

  NY

  UPP

  LAG

  A

  Fretagsekonomi 2006.indd 2006-03-21, 15:3012

 • 13EKONOMISTYRNING

  Lantz, Bjrn

  Operativ verksamhetsstyrningAlla typer av vinstdrivande fretag, oavsett bransch, produkt eller kundtyp bedriver operativ verksamhet i form av aktiviteter med syfte att skapa frdlingsvrde.

  Bjrn Lantz inleder denna bok med att generellt modellera begreppet operativ verksamhet och dess sammanhang. Ratio-nell styrning krver olika slag av intern och extern information, och i de frsta kapitlen diskuteras metoder och modeller fr an-skaffning av relevant information.

  Lng- och kortsiktiga styrproblemStyrproblem i operativ verksamhet i sig finns p bde lng- och kortsiktig niv. I boken diskuteras dessa problem, och prin-ciper fr hur de kan lsas p ett effektivt stt tas upp. Exempel p lngsiktiga sdana problemomrden i boken r kapacitetspla-nering och projektstyrning. Lagerstyrning och schemalggning i vid bemrkelse r viktiga kortsiktiga styrproblem som ocks diskuteras.

  MlgruppBoken r frmst avsedd att ing i en akademisk kurs i fretagsekonomi eller in-dustriell ekonomi dr kvantitativa metoder introduceras som styrverktyg i fretag och organisationer. Inga srskilda frkunskaper i matematik utver gymnasiets kurs C krvs fr att kunna ta till sig innehllet.

  vningsbokSyftet med vningsboken r att komplet-tera huvudboken med vningar och tanken r att de bde bckerna skall fungera som fullstndig kurslitteratur p en introdu-cerande kurs i verksamhetsstyrning. Sist i vningsboken finns facit och fullstndiga lsningar, vilket gr boken lmplig ven fr sjlvstudier.

  Huvudbok 350 sidor 2003 ISBN 9144031602 Art.nr 31470

  vningsbok 159 sidor 2 uppl. 2005 ISBN 9144044372 Art.nr 31629

  Edlund, Per-Olov m.fl.

  Beslutsmodeller redskap fr ekonomisk argumentation

  Beslutsmodeller r goda redskap fr eko-nomisk argumentation. Var och en som behver kunna tala fr eller emot olika frslag till beslut borde drfr ha intresse av att studera beslutsmodeller. Detta r en vl beprvad lrobok avsedd fr hgskolans grundutbildning. Den lmpar sig ven fr sjlvstudier och internutbildningar i fre-tag. Kompletterande material p webbsidan www.studentlitteratur.se/beslutsmodeller

  Huvudbok435 sidor 4 uppl. 1999 ISBN 9144008880 Art.nr 4409 vningsbok189 sidor 3 uppl. 1993 ISBN 914441037 Art.nr 4410

  Bergknut, Per m.fl.

  Investering i teori och praktikDetta standardverk inom investeringsbe-dmning syftar till att ge sdana kunskaper och frdigheter inom omrdet att bsta mjliga beslut kan fattas. I denna upplaga har bl.a. internationella aspekter av inves-teringsbedmningen givits kat utrymme. Boken vnder sig till hgskolekurser inom finansiering och kalkylering och till prak-tiskt verksamma personer inom omrdet.

  Huvudbok 322 sidor 5 uppl. 1994 ISBN 9144404751 Art.nr 4047vningsbok264 sidor 2 uppl. 1995 ISBN 9144437129 Art.nr 4371

  Karlsson, Ingvar

  Introduktion till intern redovisningSyftet med boken r att ge en enkel och kortfattad introduktion till intern redovis-ning. Principerna fr intern redovisning be-skrivs och lsarna skall i frsta hand lra sig frst vad intern redovisning r och vad den kan anvndas till. Boken bestr av tre delar: fakta, vningsuppgifter samt lsningar.

  Boken r frmst avsedd som komplement till litteratur i affrsredovisning och kal-kylering i fretagsekonomi p A-niv vid universitet och hgskolor men kan ocks anvndas p hgre niver.

  145 sidor 1998 ISBN 9144008538 Art.nr 6831

  Nilsson, F Olve, N-G (red.)

  Ekonomiska informationssystemDr ekonomi och IT mts

  Hur tar vi vara p IT:s mjligheter och hur utvrderas vilka informationssystem som r lmpliga? I snart 20 r har fors-kare vid EIS, mnesomrdet Ekonomiska informationssystem vid Linkpings universitet, utforskat strategisk ekonomi-styrning och IT:s betydelse fr nya orga-nisationslsningar under ledning av pro-fessor Birger Rapp. En rad knda forskare skriver hr om lrdomar, aktuella frgor och sin syn p mnets utveckling.

  300 sidor Hsten 2006 ISBN 9144006845 Art.nr 32524

  KO

  MM

  AN

  DE

  Fretagsekonomi 2006.indd 2006-03-21, 15:3013

 • 14

  Andersson, Gran

  Kalkyler som beslutsunderlagI boken ges en enkel och kortfattad introduktion i fretagsekonomisk produktkalkylering samt investerings-bedmning. Boken har under mnga r anvnts vid flera universitet, hgskolor och studiefrbund samt vid fretags-interna kurser. Boken r ocks mycket lmplig vid sjlvstudier. Stor vikt har lagts vid den pedagogiska utformningen. Kalkyleringen stts in i ett strre sam-manhang och det framhlls att kalkyler endast br utgra en del av beslutsun-derlaget.

  Mnga vningsexempelI boken demonstreras lpande hur man lser olika kalkylproblem. I slutet av varje kapitel finns det diskussions- och arbetsuppgifter samt mnga vningsex-empel fr lsarens egen trning. Svar till vningsexemplen finns i slutet av boken och lsningsfrslag finns i en separat bok.

  Huvudbok310 sidor 5 uppl. 2001 ISBN 9144019106 Art.nr 4350

  Lsningar80 sidor 5 uppl. 2001 ISBN 914401908-4 Art.nr 4362

  Olsson, Ulf E (red.)

  Kalkylering fr produk-ter och investeringarDenna bok ger en introduktion till centrala begrepp och samband inom kalkylomrdet. Frfattarna frsker skapa frstelse fr hur intkter och kostnader skall sammanstllas i skilda typer av beslutssituationer, fr att p ett s korrekt stt som mjligt kunna mta det enskilda beslutets lnsamhet. En teoretisk modell introduceras som sedan utvecklas fr praktiska tillmpningar i produktkalkylering, investeringskalkyle-ring, projektkalkylering och prissttning i olika konkurrenssituationer.

  Breddat perspektivetI denna tredje upplaga har frfattarna breddat perspektivet och beskriver hur olika affrsmodeller pverkar kalkylernas funktion och utformning. Kalkylex-emplen i boken har anpassats s att de illustrerar olika typer av fretag. Boken kan anvndas vid grundlggande kurser i kalkylering vid universitet och hg-skola och vid fretagsintern utbildning.

  vningsbokSom komplement till boken finns en vningsbok med samma titel. Denna syftar i frsta hand till att komplettera lroboken, men den kan ven anvndas fristende.

  Bokens vningar ger bde en lttfr-stelig introduktion av mnesomrdet, och mjligheter till frdjupning av olika delavsnitt. vningarna r drfr av varierande svrighetsgrad och omfatt-ning. I vningarna behandlas frutom traditionella produktkalkyler ocks ABC-kalkyler, kalkyler fr prissttningsbeslut, resultatanalyser samt investerings- och projektbedmning.

  Huvudbok 268 sidor 3 uppl. 2005 ISBN 9144022492 Art.nr 4809vningsbok243 sidor 3 uppl. 2005 ISBN 9144022484 Art.nr 4813

  EKONOMISTYRNING

  Yard, Stefan

  KreditkalkylerI boken behandlas egenskaper hos olika kredittyper och olika mtt som r anvnd-bara vid jmfrelser av krediter. Frfattaren ger ocks en utfrlig analys av hur man gr korrekta berkningar av rnteskillnads-ersttning, RSE, vid frtida terbetalning av ln med bunden rnta. ven om boken innehller mycket av formell analys och hrledningar r framstllningen konkret med mnga detaljerade exempel. Boken vnder sig till ekonomer och ekonomistu-denter p hgskoleniv. Den br ocks vara av intresse fr kreditansvariga banktjnste-mn och fr konsumentrdgivare.

  225 sidor 2 uppl. 1995 ISBN 9144393725 Art.nr 3937

  Yard, Stefan

  Kalkylerfr investeringar och verksamheter

  Boken innehller en genomgng av investe-ringskalkylering i komplexa beslutssituatio-ner. Den r praktiskt inriktad med mnga utfrliga rkneexempel och frutstter vissa grundkunskaper om investeringskalkylering.

  I denna andra upplaga r kopplingen mellan investering och finansiering tydli-gare och den innehller fler verklighetsan-knytna exempel.

  Boken r frmst avsedd att anvndas p akademiska kurser i fretagsekonomi p nivn 21-40 pong.

  270 sidor 2 uppl. 2001 ISBN 9144010575 Art.nr 3464

  NY

  UPP

  LAG

  A

  NyhetsbrevPrenumerera kostnadsfritt p vra nyhetsbrev som ger dig information om nya titlar och nya upplagor via e-post.www.studentlitteratur.se/nyhetsbrev

  Fretagsekonomi 2006.indd 2006-03-21, 15:3014

 • 15EKONOMISTYRNING

  Macheridis, Nikos (red.)

  Ekonomiska perspektiv p projektI dag stlls allt strre krav p ett projekts ekonomiska aspekter. Detta gller bde d kostnader uppmrksammas p en operationell niv och nr man p ledningsniv lgger fokus p ekonomins betydelse som underlag fr projektled-ning.

  LedningsperspektivI boken diskuteras projektkalkyle-ring, investeringsbeslut i projekt och projektfinansiering. I syfte att lgga ett ledningsperspektiv p de ekonomiska aspekterna behandlas nyckeltal och kun-skapskapital i projekt samt styrning av projekt med hjlp av balanserat styrkort och projektrevision.

  MlgruppBoken vnder sig till svl studerande inom universitet och hgskolor som till yrkesverksamma. Lsaren br ha grundlggande kunskaper om projekt och projektledning.

  196 sidor 2005 ISBN 9144029632 Art.nr 31348N

  YH

  ET

  Prenkert, Tomas

  Redovisning fr intern styrningmed uppgifter och lsningsfrslag

  Boken ger lsaren frstelse fr hur ett fretags internredovisning kan utformas. Den r frmst avsedd att anvndas i grund-utbildningen p hgskoleniv. Delar av boken kan anvndas p frdjupningsniv. Den r ocks intressant fr yrkesverk-samma ekonomer. Till huvudboken hr en vningsbok med kommmenterade lsningsfrslag.

  177 sidor 1997 ISBN 914400611X Art.nr 4407

  Grosskopf, Gran

  Ekonomiska freningarI denna bok ges en versikt ver lagstift-ningen om ekonomiska freningar. Bland annat behandlas ekonomiska freningars bildande, organisation, ekonomi, uppls-ning och beskattning. Dessutom behandlas medlemmarnas stllning, rttigheter och skyldigheter. I ett srskilt avsnitt presen-teras en orientering om bostadsrttsfr-eningar. Lagndringar och rttspraxis har beaktats t.o.m. januari 2003.

  Boken r i frsta hand avsedd fr univer-sitetens handelsrttsliga utbildning.

  65 sidor 2003 ISBN 9144031270 Art.nr 1439

  Ax, C Ask, U

  Cost ManagementProduktkalkylering och ekonomistyrning under utveckling

  214 sidor 1995 ISBN 9144399413 Art.nr 3994

  Bergkvist, H kesson, J

  vningar i ekonomistyrning111 sidor 1998 ISBN 9144008457 Art.nr 6821

  Brorstrm, B Fihn, G

  Ekonomi i kommuner och landsting grundlggande metoder och modeller i bokfring och bokslut

  76 sidor 1992 ISBN 9144356617 Art.nr 3566

  Lfsten, Hans

  InvesteringsprocessenKalkyler, strategier och finansiering

  265 sidor 2002 ISBN 9144014090 Art.nr 6918

  Lnnqvist, R Lind, J

  Internredovisning och prestationsmtning217 sidor 2 uppl 1998 ISBN 9144006373 Art.nr 4810

  Lnnqvist, Rune

  Internredovisningvningsbok

  148 sidor 1994 ISBN 914448111X Art.nr 4811

  Mer information p webben

  Fr att se t.ex. bokens innehllsfr-teckning och baksidestext, anvnd fljande adress:

  www.studentlitteratur.se/XXXXX

  Erstt XXXXX med bokens artikel-nummer s kommer du till bokens egen sida p vr webbplats.

  Fretagsekonomi 2006.indd 2006-03-21, 15:3015

 • 16 FINANSIERING

  Greve, Jan

  Modeller fr finansiell planering och analysEn viktig utgngspunkt i den hr boken r att fretag strvar efter att uppn de krav p avkastning som garna stller. Boken handlar om hur dessa krav kan versttas till finansiella ml och om hur dessa ml i sin tur bildar utgngspunkt fr finansiella analys- och planeringsmodeller.

  Regelverk och finansiella modellerI bokens frsta del beskrivs det regelverk som styr aktiebolag med fokus p bolags finansiering och finansiella rapportering. Sambandet mellan transaktioner som ger

  rum p aktiemarknader och avkastnings-krav som marknaden har p fretaget frklaras. Frfattaren redogr ocks fr sambandet mellan marknadens avkast-ningskrav och de finansiella mtt som fretag anvnder sig av internt.

  I den andra delen beskrivs finansiella modeller, ex. investeringskalkyler och prognostisering av rrelsekapital, som r avsedda fr specifika beslutssituationer och i den avslutande delen beskrivs mer vergripande modeller, t.ex. kassafldes-analyser och finansiella planer, som avser fretaget i sin helhet. I anslutning till respektive kapitel finns vningsfrgor och vningsuppgifter med lsningar.

  MlgruppBoken r avsedd att anvndas i undervis-ning p akademisk niv. I frsta hand r den tnkt fr grundlggande kurser i investering och finansiering.

  PrisbelntJan Greve fick Fretagsekonomiska institu-tets (FEI) rliga pris fr bsta fretagseko-nomiska lromedel p hgskoleniv 2003.

  Ur juryns motivering:"Boken har en genomtnkt pedagogisk id som fr lsaren stegvis framt. ...Boken kombinerar finansiell teori med re-dovisning vilket har ett nyhetsvrde. Den innebr en modernisering av lromedel inom omrdet."

  374 sidor 2003 ISBN 9144029098 Art.nr 31322

  PRIS

  BEL

  N

  T

  Hansson, Sigurd m.fl.Fretags- och rkenskapsanalysI denna grundlggande lrobok behandlas olika metoder som kan anvndas vid fretags- och rkenskapsanalys. Bokens tyngdpunkt ligger p rkenskapsanalys, med vilket frfattarna avser bearbetning av rsredovisningar och delrsrapporter s att de bttre lmpar sig som beslutsunderlag i olika situationer. I denna upplaga har nya avsnitt tillkommit som fokuserar p tjnstefretaget. ven presentationen av traditionella analysmodeller har utvecklats.

  269 sidor 9 uppl. 2001 ISBN 9144011512 Art.nr 4001

  Hansson, Sigurd

  Aktier, optioner, obligationerEn introduktion

  Denna bok ger lsaren grundlggande kun-skaper om vad en aktie, option och obliga-tion r och vilka funktioner dessa fyller, hur marknaden fr dessa vrdepapper fung-erar, hur aktier, optioner och obligationer vrderas, hur man skaffar sig ekonomisk information om fretag, vrdepapper och finansiella marknaderoch mycket annat.

  234 sidor 10 uppl. 2005 ISBN 9144034334 Art.nr 4062

  NY

  UPP

  LAG

  A

  Johansson, S-E Runsten, M

  Fretagets lnsamhet, finansiering och tillvxtMl, samband och mtmetoder

  Vilken lnsamhet behvs fr ett fretags lngsiktiga fortlevnad? Hur bestms ett fretags soliditet? Vilka samband finns mellan rntabilitet, tillvxt och soliditetsfrndring? Detta r ngra av huvudfrgorna i denna bok, som under 20 r varit en uppskattad lrobok vid universitet och hgskolor samt inom utbildning fr fretagsledare. Frfattarna presenterar en redovisningsbaserad mo-dell fr integrerad analys av fretagets lnsamhet, finansiering och tillvxt. Framstllningen r koncentrerad till grundlggande begrepp, redovisnings-mtt och samband.

  Nyheter i denna upplagaNytt i denna tredje upplaga r ett kapitel om sambandet mellan rntabilitet och kassaflden, dr modeller fr bedm-ning av investeringsutrymme och upp-lningsbehov introduceras. Hr finns ven ett nytt kapitel om anvndning av rntabilitetsmtt och vervinstmtt i samband med fretagsvrdering. Frfattarna har dessutom utarbetat en sammanfattande modell fr samband mellan operativ och finansiell planering.

  MlgruppBoken r frmst avsedd att anvndas p grundkurser inom redovisning och finansiering. Den r ocks en vrdefull tillgng i ekonomens yrkesroll.

  Till boken hr en webbplats med vningsexempel och illustrationer. www.studentlitteratur.se/foretagetslonsamhet

  175 sidor 3 uppl. 2005 ISBN 9144039743 Art.nr 4361

  NY

  UPP

  LAG

  A

  Fretagsekonomi 2006.indd 2006-03-21, 15:3016

 • 17FINANSIERING

  Larsson, C-G Hammarlund, L F

  Cash Managementfr fretagAllt fler fretag gnar tid och resurser t att effektivisera sina affrsprocesser. En viktig del av detta arbete bestr i att se ver de ekonomiska rutinerna. Syftet r att uppn hgre effektivitet, minska hanteringskost-naderna, korta av ledtiderna och uppn lgre kapitalbindning. Att se ver hur fretaget skter sina likvida medel (Cash Management) r en del i detta arbete.

  Internetbanker och kortbetalningBoken ger grundlggande teori p omrdet samt praktiska anvisningar om hur freta-get skall frbttra sin Cash Management. I denna upplaga har frfattarna gjort en grundlig omarbetning av bokens samtliga kapitel. Tv nya kapitel, om Internetbanker och kortbetalning, har dessutom tillkom-mit.

  MlgruppBoken br fylla ett behov som handbok i Cash Management fr personal vid freta-gens ekonomi- och finansavdelningar. Den r ocks avsedd att anvndas som kurslit-teratur vid internutbildning i banker och som kursbok vid universitet och hgskolor.

  192 sidor 9 uppl. 2005 ISBN 9144042841 Art.nr 4347

  Nilsson, Henrik m.fl.

  Fretagsvrderingmed fundamental analys

  I denna bok behandlas mnena fretags-vrdering och aktievrdering.

  Ett stort antal metoder och modeller presenteras utfrligt. I boken behandlas bland annat diskonteringsmodeller baserade p fretagets utdelningar, kassa-flden eller residualvinster, substansvr-deringsmodeller, samt ett antal frenklade modeller fr avkastningsvrdering, t.ex. jmfrande vrdering.

  Fokus p praktisk tillmpningBokens framstllning r strukturerad kring

  begreppet fundamental analys, det vill sga analysen fr att bestmma vrdet p ett fretag eller en aktie, p grundval av information om fretaget och dess omvrld. Boken skiljer sig frn tidigare bcker inom omrdet genom dess fokus p praktisk tillmpning. Genomgende illustreras till exempel hur kalkylprogram-met Excel kan anvndas vid konkret till-lmpning av vrderingsmodellerna.

  MlgruppFretagsvrdering med fundamental analys r tnkt att anvndas p kurser i fretagsekonomi motsvarande B- eller C-niv.

  WebbplatsTill boken finns ven en webbplats som fungerar som std fr bde lsare och frelsare. Dr finns bl.a. vningsexempel hmtade ur boken, lsningsfrslag och frelsningsmaterial.www.studentlitteratur.se/foretagsvardering419 sidor 2002 ISBN 9144005482 Art.nr 6595

  Brorstrm, Bjrn m.fl.

  Finansiell bedmningTre perspektiv

  117 sidor 1999 ISBN 9144011679 Art.nr 7101

  Johansson, Sven-Erik

  The Profitability, Financing and Growth of the FirmGoals, relationships, and measurement methods

  166 sidor 1998 ISBN 9144009224 Art.nr 6887

  Larsson, Claes-Gran

  Fretagets finansiella affrer218 sidor 4 uppl. 2000 ISBN 9144006837 Art.nr 4471

  Schuster, Walter

  Finansiella planeringsmodeller med datorstd en praktisk ansats

  142 sidor 2 uppl. 2000 ISBN 9144015062 Art.nr 3331

  Falkman, Pr m.fl.

  FinansieringsanalysEn introduktion till kassafldesredo-visning samt vningar med lsningar

  I boken identifieras de centrala val som mste gras nr en finansieringsanalys upprttas. Hr beskrivs de steg som ingr nr en finansieringsanalys upprttas, samt frklaringar till vad varje steg innebr.

  Boken vnder sig till hgskolestudenter p grundniv i fretagsekonomi men kan ocks vara anvndbar fr andra som vill lra sig lsa och upprtta en finansierings-analys. Boken frutstter att lsaren har grundlggande kunskaper i redovisning.

  93 sidor 1998 ISBN 9144007450 Art.nr 6743

  NY

  UPP

  LAG

  A

  NyhetsbrevPrenumerera kostnadsfritt p vra nyhetsbrev som ger dig information om nya titlar och nya upplagor via e-post.www.studentlitteratur.se/nyhetsbrev

  Fretagsekonomi 2006.indd 2006-03-21, 15:3017

 • 18 INDUSTRIELL EKONOMI

  Mattsson, S-A Jonsson, P

  ProduktionslogistikOptimalt resursutnyttjande och effektiv pla-nering och styrning av materialflden intill, genom och ut frn fretaget har ett avg-rande inflytande p ett fretags lnsamhet och konkurrensfrmga. Produktionslogistik r det kompetensomrde som behandlar problemstllningar, arbetsstt och lsnings-metoder fr att stadkomma detta.

  Hr ges en heltckande framstllning av hela det produktionslogistiska omrdet. Boken vnder sig till studerande vid univer-sitet, hgskolor och andra utbildningsorga-nisationer.

  590 sidor 2003 ISBN 9144028997 Art.nr 31316

  Mattsson, Stig-Arne

  Logistik i frsrjningskedjorIntresset fr att stadkomma effektivare materialflden i fretags frsrjningsked-jor, s kallade supply chains, har kat. I denna bok behandlas teorier, metoder och praktiska tillmpningar fr att stadkomma effektiva logistiklsningar i dessa kedjor.

  Boken riktar sig svl till studerande vid universitet och hgskolor som till yrkesverksamma personer inom industri och frvaltning som i sitt arbete kommer i kontakt med frgestllningar som rr in-formationsflden och materialflden i och mellan fretag.

  437 sidor 2002 ISBN 9144019297 Art.nr 7839

  Jonsson, P Mattsson, S-A

  LogistikLran om effektiva materialflden

  Fretags fokusering p krnverksamhe-ten och ett utbrett globalt inkps- och frsljningsarbete har lett till ett kat behov av effektiv logistik. Arbetet med logistik, det vill sga fysiska materialfr-flyttningar och styrning av materialfl-den, har stor betydelse fr ett fretags frmga att framgngsrikt konkurrera p sin marknad.

  Helhetsgrepp p logistikDenna grundlggande lrobok tar ett helhetsgrepp p vad logistik str fr och behandlar alla de problemstll-ningar och aspekter som frknippas med mnesomrdet. Logistiska perspektiv p materialfrsrjningsstrukturer, produk-tionsstrukturer, distributionsstrukturer och frsrjningskedjor behandlas. Likas de processer som styr materialflden och de informationssystem som r en nd-vndig frutsttning fr denna styrning. ven hanteringssystem, transportsystem och transportplanering samt logistiksys-temets pverkan p miljn diskuteras i boken.

  Praktiska hjlpmedelDen innehller ocks ett avsnitt om praktiska hjlpmedel fr logistikut-veckling. Fr att underltta lsarens frstelse finns frklarande rkneexem-pel i anslutning till teoridelarna, diskus-sionsfrgor till varje kapitel samt ett stort antal praktikfall frn olika svenska fretag. Frfattarna beskriver praktiska analysverktyg och ger rd om hur man effektivast anvnder dem.

  MlgruppBoken passar som kursbok inom grund-lggande logistik vid universitet och hgskolor. Den kan ven anvndas vid yrkes- och vidareutbildning fr personer som arbetar fr att utveckla och fr-bttra sitt fretags logistik.

  548 sidor 2005 ISBN 9144041829 Art.nr 31085

  Lumsden, Kenth

  Logistikens grunderLogistiken har en stndigt kande betydelse fr industrins och samhllets effektivitet och intkts-/kostnadsbild. Det stlls krav p mer effektiva, rationella och miljvnliga lsningar.

  Logistikens grunder definierar, byg-ger upp och analyserar materialfldets fysiska struktur och dess egenskaper med utgngspunkt frn logistikens verktyg. Begrepp som tidskonkurrens, frsrjnings- och efterfrgekedjor, transportkvalitet, genomloppstider och kapitalrationalise-ring r centrala. Boken r en sammanhl-len och heltckande introduktion och frdjupning till logistikmnet. Den r lmplig fr svl tekniska som ekono-miska hgskoleutbildningar.

  Den tillhrande vningsboken ger dig som lsare en kvantitativ introduktion till omrdet och frser dig med verktyg fr att frst hur och varfr industrins och konsumenternas krav mste tillfredsstl-las. Frfattaren redovisar och exempli-fierar de tekniska, ekonomiska och kvanti-tativa samband som frekommer inom mnesomrdet logistik och transport.

  Huvudbokca 680 sidor 2 uppl. 2006 ISBN 9144028733 Art.nr 6518

  vningsbok594 sidor 2004 ISBN 9144023197 Art.nr 8098

  NY

  UPP

  LAG

  A

  NY

  HET

  Fretagsekonomi 2006.indd 2006-03-21, 15:3018

 • 19INDUSTRIELL EKONOMI

  Olhager, Jan

  Produktionsekonomimnet produktionsekonomi behandlar hushllning av ett industrifretags resurser. Fr att n bsta resultat mste fretaget producera rtt produkter relativt markna-den, men ven producera dessa produkter p ett ekonomiskt effektivt stt. Boken ger lsaren en introduktion till mnet, med genomgng av bde principer och metoder samt en god blandning av praktiska och teoretiska perspektiv.

  Boken vnder sig till praktiskt verk-samma inom industrifretag och konsulter inom produktionsekonomiomrdet, samt till studerande vid universitet och hgskolor.

  322 sidor 2000 ISBN 9144006748 Art.nr 3092

  Paulsson, Ulf m.fl. (red.)

  FldesekonomiSupply Chain Management

  Frfattarna visar p att nya tankestt och handlingsmnster som bygger p helhet, integration samt fokusering av flden ut-vecklas i fretag och andra organisationer. Traditionella organisationsgrnser och ml r i dessa nya sammanhang av underord-nad betydelse.

  Boken innehller en allmn introduktion till mnet fldesekonomi (supply chain management) och r lmplig som kurslit-teratur vid hgskola och universitet .

  178 sidor 2000 ISBN 9144007299 Art.nr 6728

  Aniander, Magnus m.fl.

  Industriell ekonomi Detta r ett komplett utbildningspa-ket i grundlggande fretagsekonomi. Materialet bestr av textbok, vningsbok samt praktikfall och riktar sig till flera grupper av lsare.

  Lroboken omfattar omrden som: produktutveckling, produktion, marknadsfring, strategi, organisation, kalkylering, bokfring, redovisning, finansiering och juridik.

  vningsboken innehller instude-ringsuppgifter och diskussionsfrgor. Praktikfallet innehller ett tiotal omfat-tande seminarieuppgifter.

  Huvudbok355 sidor 1998 ISBN 914400723X Art.nr 6725

  vningsbok188 sidor 1999 ISBN 9144011563 Art.nr 7099

  Praktikfall118 sidor 1999 ISBN 9144011571 Art.nr 7100

  Blomgren, HenrikEngwall, MatsGessler, FredrikGrameius, JacobKarlson, BoLagergren, FredrikStorm, PerWestin, PaulWikander, StenSjgren Kllqvist, Anna

  Fredholm, Peter

  Logistik och ITFr effektivare varuflden

  I boken beskrivs vilka mjligheter anvndningen av IT skapar inom logistikens olika delar. Kombinationen av logistik och IT r speciellt intressant med tanke p att IT kan hjlpa fretagen att uppn de grundlggande logistik-kraven p att information mste vara tillgnglig, korrekt och komma fram i rtt tid. IT kan ocks stdja fretagen i sin stndiga jakt p lgre kostnader, kortare ledtider, hgre tillgnglighet och mindre lager.

  Bokens innehllFrfattaren gr igenom aktuella system fr anvndning av IT inom logistiken och ger exempel p vilka funktioner ett system br innehlla. Han redogr ven fr metoder som e-handel, webbtjnster och streckkoder samt ger en beskrivning av hur IT kan stdja fretagen genom logistikprocess olika delar. I boken presenteras en mall fr hur investeringar kan berknas och fljas upp samt en genomgng av kraven p skerhet och juridisk acceptans. Slutligen ges en inblick i hur lsningar som intelligenta transportsystem (ITS) och RFID kan komma att pverka logistiken de nr-maste ren.

  MlgruppBoken r skriven fr verksamhets-ansvariga p olika niver som vill f kunskap om och inspiration till nya anvndningsomrden av IT inom lo-gistiken. Den passar ven utmrkt som kurslitteratur till kurser inom tekniska och ekonomiska mnen vid hgskola och universitet.

  130 sidor 2006 ISBN 9144045972 Art.nr 32326

  KO

  MM

  AN

  DE

  Kundtjnst

  Telefon 046-31 21 00Fax 046-32 04 [email protected]

  Fretagsekonomi 2006.indd 2006-03-21, 15:3119

 • 20 INDUSTRIELL EKONOMI

  Engwall, Mats (red.)

  Produktutveckling bortom kunskapens grnserMot en oskerhetens grammatik

  I boken behandlas utvecklingsprojekt som ligger utanfr ett fretags tidigare erfarenheter. Detta r projekt som ofta genomfrs under hg oskerhet eftersom de r omjliga att planera och specificera p frhand. Det krvs drfr en beredskap fr att hantera de nya upptckter som grs under projektets genomfrande.

  Fyra fallstudierI boken diskuteras en rad centrala aspekter av produktutveckling under hg oskerhet. Hr presenteras fyra fallstudier som pekar p problemen med att styra sdana projekt utifrn de metoder och utvecklingsmodel-ler som idag dominerar produktutveckling-ens iddebatt. Det stlls krav p ett annat frhllningsstt som tillter lrande och kunskapsbildning under hela projektarbe-tet. Frfattarna ger flera konkreta exempel p vad ett sdant frhllningsstt kan inne-bra. I det avslutande kapitlet skisseras en oskerhetens grammatik i form av praktiska rd fr ledning och organisering av utveck-lingsprojekt bortom kunskapens grnser.

  MlgruppBoken vnder sig till studenter och forskare inom ekonomiska och tekniska mnen, men ocks till personer som har erfaren-het av eller bttre vill frst denna typ av processer.

  260 sidor 2004 ISBN 9144041136 Art.nr 8064

  Dobers, P Wikander, S

  BioNovaBuilding a Biotech Company

  BioNova is a biotech company that deve-lops precision drugs for major disease areas. By utilizing and building on its focus in the field of nuclear receptors and preclinical drug discovery, it could become a success-ful intermediary firm competing with Big Pharma if the right strategic decisions are taken.

  Fictitious Case StudyBioNova is also a fictitious case study that allows both students and teachers to be-come immersed in a venture capital based enterprise and to experience the vibrant challenge of burning issues in preparing acquisitions of licenses, discussing and realizing strategies, and resolving financial crises. The case study is designed for cour-ses at schools of business, industrial mana-gement and biotech entrepreneurship.

  English-Swedish Glossary of Common Business TermIncluded in the book is an English-Swedish glossary of common business terms, five areas for discussion and three in-depth assignments that function well in exercises and seminars. As a whole, the case study can help both students and teachers to learn to understand and discuss strategic issues confronting managers in contem-porary biotech companies.

  64 sidor 2004 ISBN 9144037767 Art.nr 31908

  Axster, Sven

  Lagerstyrning175 sidor 1991 ISBN 9144334915 Art.nr 3349

  Lumsden, Kenth

  TransportekonomiLogistiska modeller fr resursflden

  237 sidor 1995 ISBN 9144610416 Art.nr 6104

  Tarkowski, Jerzy m.fl.

  Transportlogistik397 sidor 1995 ISBN 9144603711 Art.nr 6037

  Bellgran, M Sfsten, K

  ProduktionsutvecklingUtveckling och drift av produktions-system

  Boken ger ett helhetsperspektiv p utveck-ling och frndring av industriella produk-tionssystem. Arbetsstt och metoder fr en effektiv utvecklingsprocess lyfts fram. Boken behandlar dessutom olika typer av produktionssystem, produktstrategier och design- och analysverktyg fr utformning, utvrdering och uppfljning. Konkreta exempel frn svensk tillverkningsindustri illustrerar bokens innehll.

  496 sidor 2005 ISBN 9144033605 Art.nr 35197

  Sandkull, B Johansson, J

  Frn Taylor till ToyotaBetraktelser av den industriella produk-tionens organisation och ekonomi

  I boken presenteras frfattarnas tolkning av olika varianter av teorin om fretaget som en effektiv organisatorisk maskin. Slutsatsen r att svl den amerikanska modellen, med Taylor och Ford som ngra av grundarna, och den japanska model-len som Toyota utvecklade under 70-talet utgr frn antaganden som i grunden r felaktiga. Boken avslutas med en diskussion av och exempel p andra lsningar som ifrgastter den auktoritra hierarkin.

  235 sidor 2000 ISBN 9144013469 Art.nr 6191

  Kundtjnst

  Telefon 046-31 21 00Fax 046-32 04 [email protected]

  Fretagsekonomi 2006.indd 2006-03-21, 15:3120

 • 21ORGANISATION OCH LEDARSKAP

  Czarniawska, Barbara

  En teori om organiseringI den hr boken bjuder Barbara Czarni-awska p sin egen variant av en organi-sationsteori anpassad till vr tid. Synen p organisationsteori har kraftigt frnd-rats under senaste decennierna. Fokus har skiftat frn strukturer till processer, frn organisationer till organisering. Det har blivit uppenbart att strukturer r optiska synvillor, stillbilder av processer, och att formella organisationer r ett resultat av organisering, snarare n dess premiss.

  Ny tid ny organisationsstrukturDe konstruktivistiska perspektiv som rder inom samhllsvetenskapen har hjlpt organisationsforskare inse att allt flyter; frndring, inte stabilitet, r normen. Den globala ekonomin och dess bundsfrvant, IT, har tvingat dem upptcka att organisering sker tvrsver nations- och koncerngrnserna, att upp-kp och fusioner hr till den organisa-toriska vardagen, och att penningmark-nader numera r virtuella. Ider sprider sig ver hela vrlden och verstts till lokal praxis.

  180 sidor 2005 ISBN 9144038968 Art.nr 32003

  Hatch, Mary Jo

  OrganisationsteoriModerna, symboliska och postmoderna perspektiv

  Denna introducerande bok i organisations-teori har som sin utgngspunkt tre olika perspektiv; det modernistiska, det symbo-liskt-tolkande och det postmoderna. Frfat-taren vill visa hur en anvndning av dessa olika perspektiv kan bidra till vr frstelse fr hur organisationer fungerar.Sprklig bearbetning: Annika Mller

  Boken ger lsaren bde en historisk verblick och en inblick i organisationsmnets framtida utveckling. Boken r ett centralt verk fr alla som r intresserade av organisationsstudier.

  Barbara Czarniawska, Gteborgs universitet

  440 sidor 2001 ISBN 9144021283 Art.nr 7237

  Holmblad Brunsson, Karin

  OrganisationerI denna grundlggande bok om organisatio-ner behandlas ett antal vsentliga frgor; Vad r en organisation? Hur ser organisa-tioner ut inuti? Vem bestmmer i organisa-tioner? Hur anpassar sig organisationer till motstridiga organisationer? Hur gr det till nr organisationer lr sig? Varfr blir det fler organisationer? Organisationer innehl-ler ett antal ofta citerade artiklar av knda organisationsforskare.

  Boken r lmplig fr kurser inom organi-sationsomrdet p olika niver.

  254 sid 2002 ISBN 9144023170 Art.nr 31001

  NY

  HET

  Jacobsen, Dag Ingvar

  Organisationsfrnd-ringar och frndrings-ledarskapFrndring r ett viktigt fenomen i vr moderna tid. Bde individer, orga-nisationer och nationer upplever allt starkare krav p att frndra sig. I denna bok behandlas organisationsfrnd-ring ur ett brett och tvrvetenskapligt perspektiv. Att frst det komplexa i frndringsprocesser r helt avgrande nr man ska vlja rtt strategi fr orga-nisationsfrndring p ett planerat och mlinriktat stt.

  Frndringsstrategier och frndringsstyrningFrfattaren beskriver ingende olika frndringsstrategier och olika former av frndringsstyrning, och han hvdar att den framgngsrika frndringsledaren mste kunna anpassa bde frndrings-strategi och ledarstil till den typ av frndring som man vill genomfra. Ett huvudargument i boken r att det inte bara finns en frndringsstrategi eller en form av frndringsstyrning som r den enda rtta. Frfattaren argumenterar i stllet fr att olika strategier och ledar-stilar kan vara lika effektiva, men i olika situationer.

  Intrngande analysBoken presenterar inga enkla lsningar p hur planerad frndring ska genom-fras och ledas. Dremot ger den en intrngande analys av vad det innebr att frndra organisationer, vilka frnd-ringsstrategier som r mjliga och under vilka omstndigheter de kan tnkas fungera. Ett omfattande kllmaterial gr att boken ocks lmpar sig vl fr dem som ytterligare vill frdjupa sig i organi-sationsfrndring.versttning: Sten Andersson

  417 sidor 2005 ISBN 9144036388 Art.nr 31831

  NY

  HET

  Fretagsekonomi 2006.indd 2006-03-21, 15:3121

 • 22

  Bolman, L G Deal, T E

  Nya perspektiv p organisation och ledarskapKreativitet, val och ledarskap

  I denna klassiker inom organisationsom-rdet tillmpar frfattarna fyra moderna grundlggande teoretiska perspektiv p organisationer och ledarskap:

  Det strukturella perspektivet Hur man organiserar och strukturerar grup-per och arbetslag fr att uppn resultat.

  Human resource-perspektivet Hur man kan anpassa en organisation efter mnskliga behov och genom detta pverka gruppers dynamik p ett positivt stt.

  Det politiska perspektivet Hur man hanterar makt och konflikter i organisationen.

  Det symboliska perspektivet Hur man skapar en kultur som ger mening t arbetet genom ritualer, ceremonier och berttelser.

  Genom att anvnda dessa fyra perspektiv kan man betrakta organisationer som fabriker, familjer, djungler, teatrar el-ler tempel, och frfattarna visar hur de olika perspektiven kan vara till hjlp vid hantering av organisatorisk komplexitet. De organisationsteoretiska perspektiven illustreras och konkretiseras med ett stort antal fall ur verkliga organisationer. ven olika ledarskapsstilar analyseras utifrn de olika perspektiven.

  Aktuell utveckling inom organisations- och ledarskapsforskningenDenna grundligt reviderade tredje upplaga av boken beaktar den aktuella utvecklingen inom organisations- och ledarskapsforsk-ningen. Ett antal nya fall har tillkommit och begreppet mngfald i organisationer ges ett strre utrymme genom att exempel-vis genus och olika kulturer diskuteras. En annan nyhet r Organisationsteorins Grea-test Hits, ett textavsnitt som behandlar de mest inflytelserika akademiska verken vilka ocks ligger till grund fr boken.versttning: Anna Holmqvist

  512 sidor 3 uppl. sommar 2005 ISBN 9144034954 Art.nr 4703

  Bruzelius, L H. Skrvad, P-H

  Integrerad organisationslraDetta heltckande standardverk har med ren blivit en mycket anvnd bok svl p universitet och hgskolor som i fretag och andra organisationer. Boken ger en helhets-bild av organisationslrans utveckling och praktiska tillmpning samt, kombinerar teori och praktik, frmst betrffande orga-nisationers effektivitet och frnyelse.

  Affrsidn som en rd trdI denna helt reviderade och omstrukture-rade upplaga framhvs affrsidns centrala roll i organisationen. Utifrn den affrs-idbaserade organisationsteorin diskuteras organisationens ml, strategier samt sociala dimensioner med individ, team och kultur som tongivande begrepp i organisatio-ner. Boken redovisar p ett integrerat stt och med ett tydligt ledarperspektiv att en organisation krver ledarskap, styrning, fr-ndring och frnyelse. Frfattarnas gedigna erfarenheter av undervisning, forskning och konsultverksamhet avspeglas i ett stort antal nya fall och exempel frn olika typer av organisationer.

  MlgruppBoken vnder sig till studerande i fre-tagsekonomi och andra samhllsveten-skapliga mnen med organisationer som studieobjekt, samt till personer som r praktiskt verksamma i fretag och andra organisationer.

  WebbplatsTill boken hr en webbplats dr man som lrare kan hitta undervisningsmaterial och kompletterande information. Hr finns ven ett 10-tal praktikfall. Lrarhandled-ning kan bestllas.

  474 sid 9 uppl 2004 ISBN 914403394X Art.nr 4046

  Morgan, Gareth

  OrganisationsmetaforerAnvndningen av metaforer innebr ett stt att tnka och ett stt att uppfatta mn-niskor som genomsyrar hela vr vrldsbild och livssyn.

  Denna bok utforskar och utvecklar konsten att lsa och frst olika organi-sationer och det som sker i dem. Diskus-sionerna grundar sig p en enkel premiss, nmligen att alla teorier om ledarskap och organisation bygger p outtalade bilder eller metaforer som fr oss att se, frst och hantera organisationer p olika stt.versttning: Bjrn Nilsson

  536 sidor 1999 ISBN 9144008511 Art.nr 6826

  ORGANISATION OCH LEDARSKAP

  NY

  UPP

  LAG

  A

  Styhre, Alexander

  Postmodern organisationsteoriPostmodern organisationsteori har som mlsttning att dels diskutera klassisk och postmodern organisationsteori och peka p den historiska framvxten av organisatio-ner och dess frndrade roll och funktion i samhllet, dels att introducera ngra av de mest betydande postmoderna frfat-tarna ssom Foucault, Derrida, Deleuze och Lyotard. Vidare belyses ngra centrala problemomrden, exempelvis makt och motstnd, framvxten av en entreprenriell ideologi och ider om medarbetare.

  202 sidor 2002 ISBN 9144020392 Art.nr 7870

  Fretagsekonomi 2006.indd 2006-03-21, 15:3122

 • 23

  Lwstedt, J Stymne, B (red.)

  Scener ur ett fretagOrganiseringsteori fr kunskapssamhllet

  Boken handlar om hur kunskap omstts i handling och studerar vad som hnder p mikroniv i organisationer. Med verktyg hmtade frn modern organisations-teori frklaras hur kunskapskllor som kunskapsdatabaser, metodhandbcker och experter kan bidra till praktikerns frmga att handla kompetent. ven chefens roll skrskdas den handlar mindre om direkt styrande och mer om att delta i en stndigt pgende organiseringsprocess dr verk-samhetens innehll och mening utmejslas.

  331 sidor 2002 ISBN 9144026773 Art.nr 31166

  Bang, Henning

  OrganisationskulturBoken ger en versikt ver vad vi vet om organisationskultur i dag. Dessutom lmnas frslag till hur en organisationskultur kan kartlggas och beskrivas - vad man kan titta p vid kartlggningen, hur man kan samla in data och hur man kan beskriva organisa-tionskulturer.

  Boken vnder sig till forskare och studen-ter inom mnesomrdena organisation och ledning vid hgskolor och universitet, samt till fretagsledare och fretagskonsulter.versttning: Geije Johansson

  225 sidor 1999 ISBN 9144012268 Art.nr 4698

  Jacobsen, D I Thorsvik, J

  Hur moderna organisationer fungerarDen hr boken ger lsaren en grundlig pre-sentation av organisationsteorin. Klassiska ansatser och moderna perspektiv anvnds parallellt fr att belysa det som pverkar hur mnniskor tnker och handlar i en organisation. Texten r rik p exempel och frfattarna har lagt stor vikt vid att stimu-lera lsaren att reflektera ver sina egna erfarenheter av organisationer.

  Bokens tre huvuddelarBoken bestr av tre huvuddelar som belyser olika aspekter av organisationsmnet. Den frsta delen tar upp ml, effektivitet, orga-nisationsstruktur, organisationskultur, makt och organisationers omgivning. Den andra delen ser nrmare p viktiga processer i en organisation ssom motivation, kommuni-kation, frndring, lrande och ledarskap. Tredje delen gnas t frgan hur man kan studera organisationer.

  MlgruppBoken r frmst avsedd att anvndas p introducerande universitets- och hgsko-lekurser i organisationsteori. Tack vare de mnga illustrerande exemplen och den pedagogiska upplggningen vnder den sig till alla som r intresserade av organisa-tionsfrgor.versttning: Gunnar Sandin

  518 sid 2 uppl. 2002 ISBN 914402276X Art.nr 6593

  ORGANISATION OCH LEDARSKAP

  Bestll p webben

  Vill du kpa en bok frn Student-litteratur gr du det enklast och billigast via vr webbplats. Dr bestller du till lga Internetpriser och slipper den expeditionsavgift som tillkommer p order via telefon, fax eller brev.

  www.studentlitteratur.se

  NyhetsbrevPrenumerera kostnadsfritt p vra nyhetsbrev som ger dig information om nya titlar och nya upplagor via e-post.www.studentlitteratur.se/nyhetsbrev

  Kundtjnst

  Telefon 046-31 21 00Fax 046-32 04 [email protected]

  Fretagsekonomi 2006.indd 2006-03-21, 15:3123

 • 24

  Hofstede, G Hofstede, G J

  Organisationer och kulturerI boken presenteras en omfattande studie av hur vrt ursprung begrnsar vrt stt att tnka, knna och handla. Frfattarna visar de systematiska skillnader som finns mellan olika nationella kulturer. Boken r en analys och jmfrelse av olika nationella kulturer och organisationers kulturella skillnader baserad p forskning i sjuttio lnder i ver trettio r.

  Skillnader i organisationskulturerI denna, helt omarbetade och uppdate-

  rade, upplaga av boken beskriver frfat-tarna de omedvetna regler som styr hur man i olika kulturer tnker och agerar i affrslivet, i familjen och i politiska organisationer. Kulturchock, etnocen-trism, stereotyper och andra aspekter p interkulturell dynamik frklaras liksom hur organisationskulturer skiljer sig frn nationella kulturer. Frfattarna ger rd om hur man kan hantera sdana kultu-rella skillnader och hur man br agera i situationer dr kulturella konflikter kan uppst.

  MlgruppKunskap om kulturella skillnader r av vsentlig betydelse fr fretag som arbetar mot en internationell marknad. Denna bok riktar sig drfr till den som i sitt arbete kommer i kontakt med mnniskor frn andra lnder och kulturer. Den vnder sig ven till studenter p interna-tionellt inriktade kurser inom ledarskap, marknadsfring och politik vid universitet och hgskola.versttning: Sara Strlfors

  417 sidor 2 uppl. 2005 ISBN 9144035632 Art.nr 3169

  Srqvist, Lars

  Stndiga frbttringarI denna bok beskrivs hur ett frbttrings-program kan byggas upp och infras i verksamheten, hur frbttringsarbete kan bedrivas bde som del av det dagliga arbe-tet och i form av specifika projekt samt hur man p ett systematiskt stt lser problem och genomfr lsningar.

  Avsikten r att behandla frbttringsar-betet utifrn ett totalperspektiv och drige-nom lyfta boken ver mnga av de enskilda trender och metoder som frekommer.

  572 sidor 2004 ISBN 9144035985 Art.nr 31804

  Blomquist, C Jacobsson, B

  Drmmar om framtiden beslut kring infrastruktur

  Stora infrastrukturprojekt r ofta frknip-pade med drmmar om framtiden: om snabbare kommunikationer, renare milj, kad sysselsttning, kat vlstnd och om att bli en synlig del i det nya Europa. I brjan av 1990-talet fattades tv beslut som baserades p sdana framtidsdrmmar. Det var bron ver resund och tunneln genom Hallandss. I boken visas hur dessa bda beslut vxte fram.

  Boken vnder sig till studerande och fors-kare i samhllsvetenskapliga och tekniska hgskolemnen, liksom till praktiker som agerar i komplexa beslutsprocesser.

  161 sidor 2002 ISBN 9144022700 Art.nr 8053

  Drejhammar, Inga-Britt

  Organisationsutveckling och jmstlldhetBoken beskriver hur demokratisk dialog har anvnts fr att komma vidare med jm-stlldhetsfrgan i olika fretag. Arenor fr samtal skapades mellan kvinnor och mn, vilket innebar en utveckling av sprk och frstelse. Metoden r flexibel och kan anvndas t.ex. fr att skapa bttre samar-bete mellan olika myndigheter och fr att ka regional samverkan och utveckling. Boken vnder sig till alla som arbetar med organisations