Click here to load reader

EVIDENCIJA UTROSKA GORIVA I MAZIVA J 2016/merged_document_3.pdf · PDF file Broj teretnog lista . EVIDENCIJA UTROSKA GORIVA I MAZIVA Izdavanje goriva Vrsta Vrsta.Datum Mjesto goriva

 • View
  14

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of EVIDENCIJA UTROSKA GORIVA I MAZIVA J 2016/merged_document_3.pdf · PDF file Broj teretnog...

 • Broj teretnog lista .

  EVIDENCIJA UTROSKA GORIVA I MAZIVA

  Izdavanje goriva Vrsta Vrsta . Datum Mjesto goriva maziva

  Lit. Kg. Potpis

  f-.

  Po normi

  POTROSNJA Stvarna

  + -

  NAPOMENA:

  '.

  I Obrazac puto09 oal09a za teretoo vozilo (PN-2) I

  :::~:~;:~;::'~:~~::;:kO~~_~~~_~~~ J ~ J .I..........•.•.•.•.•.•.•.:..•.....•.....................•.•.•.................

  Serijski broj .

  PUTNI NALOG ZA TERETNO VOZILO

  476370

  Marka i tip teretnog (vucnoq) vOzi,ay~~Q4~J9..~.~: ..Registarska oznaka: ..~.~.::::~ ..~.~1Q" Marka i tip prikljucnog vozila ~ Registarska oznaka ~ .

  Sopstvena masa Nosivost t. Ukupna masa t Prezime i ime vozaca E- f\ e fJ Ov f 6. .. . . .....................................................................................p.~.~ ..--- Prezime i ime suvozaca ....•............................................................................... - .

  :~~:~~:~:t~l~a~=t~=~.; ~ = ~ ..= ; . J ~~.... ..S ~C'~~~~. 7"'" ................................................................................•..........

  Vrsta prevoza (zaokruzlti): javni za sopstvene potrebe

  Vrijeme vaZenje putnog naloga ~ ~.~ =Ai ~..9..3....~ ~ 1...~:: . M.P. 1I ~'''' flnA' - A' C

  (potpiS ovl ..ten ·ii..ii~·~·;~..i~·d~~~·~j~ . putnog naloga)

  Broj i datum potvrde 0 tehnickoj ispravnosti vozila

  ............................................ :....•..................................................

  tiVozilo primioidljivih stataka~ll)-- Vozilo je tehnicki ispravno

  za vozn]u

  M.P.

 • "

  ~ ~ -=-- ~ i? Ip. --~ .",..Z C C ~ $ .$ ez- ~ ~ Datum~ ;;>;; x --I-l ~

  -0 C C ~ ~ '::> Ii? g; .ss, I":::> .0>-0 -0 -0 br-" c;» w,...:;> ~ ~\T' -s: z Z t.r' l:P ~ (J...:> I~ ~ t;:t:r'm 0 0 ~ ~ ~ f5 «t) g~ I\) Stanje brojilaz -0 -0~ 0 0 C> F ":;! m< Ilrf tfi.r ~~r~f ~

  I 0 \ \ \ f3eiacija kretanja i0 m yt.~ ~~~ # coG) z zadrzavanja vozila:D 0 .s>~ C"TI - 0 G o C3c < \ ~C \.. 0 -\-L \ 7lf ~N 'b .j:> Polazak~ 0o-~ \ ~ ~ ~

  ..c::- ~ ~ \ \ .c: ...c- U1 Dolazak£l

  ~ ~ ~ E;) 6)r: t: t U:> en Vrijeme (od 5-4)0-.

  Cekanje na ~~ roO utovar i istovar 3

  (1)

  < 0

  co Kvarovi na vozilu u voznii

  ~ Odmor u voznji ~0 ~:

  Smetnje - 3~ (1)~ zastoji na putu !!l.

  ~. III

  ~ Ostala :::l I\) zadrzavanja

  Di'

  ~ Sa teretomw «oc

  ~ \ L:::? ~ .\ \ LJj ~ NO< -0~ =:::l m~ ~ ~ ~ t::> Bez tereta 00 a.(1) :::l~

  Sa teretom -00

  U1 < ~. ;

 • ,~, " "~~ " " 'I 'I

  I

  I,

  EVIDENCIJA UTROSKA GORIVA I MAZIVA

  Izdavanje goriva Vrsta Vrsta goriva maziva

  Lit. Kg. Potpis Datum Mjesto

  (

  Po normi

  POTROSNJA Stvarna

  + -

  " I~, 1 1 l , l 'I

  ! >.

  '. ~

  NAPOMENA:

  I I { Ir ~ I' V

  \ I

  I' "I /' I t

  I Obrazac putnog naloga za putnicko vozilo (PN-3) I

  Prevoznik, pravno ili fizicko lice .~ ~ 6 §.~ I ~~..~ u •• ~ ••••• Mjesto i dat~m izdavanja ~..~..~..Q1. ~.?:0..~..G..:..~l"' ~ ..c.\ u ••••••••••••••••••• Serijski broj .

  PUTNI NALOG ZA PUTNICKO VOZILO

  357221

  Marka i tip putnickog vozila v» ~.~~.Y. ~..~9. ~.jt} . Registarske oznake ~.~ ..::::..~ ..~ ¥..~ Broj sjedista f.. u ••••••••• Prezime i ime vozaca ~ ..~ ..y5 ~ ~..o.y...~.4: .

  ~~J ~ CVJ\-~~"\ft -'tc~- ~~~'U, -4rtO~ Relacija .$ &Y....:.~~..~0.:.~ = ~ ~ :9.~.~.~ . Vrijeme vazenja putnog naloga A~ ~~..1.::::...Al=..~1...:..?::q.~.9: .

  Broj i datum potvrde 0 tehnicko] ispravnosti vozila

  Vozilo je tehnicki ispravno za vozo]u

  M.P. (potpis odgovornog lica za tehnicku isravnost)

 • m ~~< u:> i,o(5 1.-9

  rn r§>r 7c[zo ~t;ifz; tt tr \" \ \ Relacija kretanja if~ ~~ ~'~ ~ w zadrzavania vozilak-f',;;\ !tlIf'*r~f- fi ~ ,6"')

  j~ C>

  \ 0 ~ \ \ ~ ~ .j>. Polazak~ t: .ca. ~ \

  :::::::,. .==.-- \ d ..s:::- \ t::-:>, .s:: Ol DolazakIii} p

  "~

  0'"", ~ \ \ ~ --t-'- Vrijeme (5-4).sr: ~

  CJ)~ C>

  J)'

  ~co' ~ Odmori u toku 3-...J co

  voznje

 • "~ • I

  ~

  EVIDENCIJA UTROSKA GORIVA I MAZIVA

  Izdavanje goriva Vrsta Vrsta pt/~goriva maziva Lit. Kg.Datum Mjesto (Uot\1~ :~okll Wf{)~~ 61~51~ #71 ~~\1T\\~ loW ~~'b r;( ~t~t E~\Sf/~.r->

  Po normi

  POTROSNJA Stvarna

  + -

  )

  ~ " 'J.,

  1

  NAPOMENA:

  "

  I Obrazac putnog naloga za putnicko vozilo (PN-3) I Prevoznik, ~,a,"oH;fizicko 1/j;~)T_~E!o_G!Q_~-tltl-- Mjesto I da um izdavanja ~ ~ .

  Serijski broj .

  PUTNI NALOG ZA PUTNICKO VOZILO

  117107

  Marka i tip putnickoq VOZi,~ Vi...v ~.~ + . Registarske oznake =..J..'G. ..NfY.~A..~..................................Broj sjedista t. . Prezirne I Ime 'o"'CaS.fQj~~IlBtlfri>____ __

  RelaClja~~futtf~iYJ4j-~~2J=~~4t~l1fJJ#~ Vrljeme vazerua p~g naloga t: S? .

  M.P.

  Broj i datum potvrde 0 tehnicko] ispravnosti vozila

  Vozilo je tehnickl ispravno za voznju

  M.P. (potpis odgovornog liea za tehnlcku isravnost)

 • EVIDENCIJA KRETANJA VOZILA, PROVEDENOG VREMENA I UCINKA KOJU VODI VOZ~C

  Vrijeme voznje Vrijeme stajanja km ._ ctl

  .~~ ::l ::l ·u C 0 ::l ctl ·N :5 ·c

  ~ ctl > .:::.:: c o Q.l a. ctl :5+-' ctl ~ .8 Q.l > .~ ctl E ctl a.:6- ~"C "C c ctl~ ctl,N C "C :2 ~ ·c Q.l•.. .:::.:: ctl ::l ctl ::l C 0 ctl C .0.0 ctl > .:::.:: »: Q.l .§ .s, 100> .- > Q.l > C :5 Q.l "0E Q.l ·~ctl ctl ctl E > ::l "C ctl ctl +-' N Q.l·c ·0 >N N N )~ .s 2.:::.:: Q) -,N ::l a. Q.l::l ctl ••. ctl ctl .~ E C "O~ ctl ••. a. > .E'co ctl - "0 "0 "0 "O,N ctl 0 E +-' "0 N Q.l+-' Q.l ctl $ o~ ctl ctl >+-' rJl ctl ctl Q.l 0:: it0 C/) a: N 0.. 0 NO. ~::l C/) o N C/) CO

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 . 14 15

  I;LJl ))ftJ£1j -~Jll$~ 41/fJl- tt1CJJ -J.2.R -

Search related