Click here to load reader

EVIDENCIJA UTROŠK GORIVA A I MAZIVA · PDF file maziva Lit. Kg. Potpis Datum Mjesto POTROŠNJA Po normi Stvarna + - NAPOMENA: Obrazac putno nalogg zaa putničk vozilo (PN-3o ) Prevoznik,

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of EVIDENCIJA UTROŠK GORIVA A I MAZIVA · PDF file maziva Lit. Kg. Potpis Datum Mjesto...

 • EVIDENCIJA UTROŠKA GORIVA I MAZIVA

  POTROŠNJA

  Po normi

  Stvarna

  Izdavanje goriva

  Mjesto Vrsta goriva

  Vrsta maziva

 • Obrazac putnog naloga za putničko vozilo (PN-3)

  Prevoznik, pravno Ili fizičko lice JSL l . f ^ J f c . 1 ^ 1 ^ . . . — . -

  Mjesto i datum izdavanja A ,

  Serijski broj

  PUTNI NALOG ZA PUTNIČKO VOZILO

  N2 092046

  Marka i tip putničkog vozila \/}JJ..... ^ ^ -

  Registarske oznake ^9 . . . ^ ( r Broj sjedišta

  Prezime rime vozača M O ^ C U ^

  Relacija

  Vrijeme važenja putnog naloga Ji o^ - si'

  - ; (53 Vsli v. U- .

  * 7 (potpis ovlaščenog lica za izdavanje \ . 7 putnog naloga)

  Broj i datum potvrde o tehničkoj ispravnosti vozila

  Vozilo primio Vozilo je tehnički ispravno bez vidljivih nedostataka z a vožnju

  (potpis vozač;;: "'potpis odgovornog lica za tehničku isravnost)

 • • X -

 • EVIDENCIJA UTROŠKA GORIVA I MAZIVA ''.'-i?®?'

  Izdavanje goriva Vrsta goriva

  Vrsta maziva Lit. Kg. Potpis Datum Mjesto

  Vrsta goriva

  Vrsta maziva Lit. Kg. Potpis

  m

  Po normi

  POTROŠNJA POTROŠNJA Stvarna i POTROŠNJA

  + -

  NAPOMENA:

  \

 • Prevoznik, pravno ili fizičko lice

  Mjesto i datum izdavanja 1/ ^ c C Z i u ^ . 1

  Serijski broj

  | Obrazac putnog nalogfa za putničko v o ^ o (PN-3J]

  PUTNI NALOG ZA PUTNIČKO VOZILO

  0 9 3 2 9 9

  Marka i tip putničkog vozila

  Registarske oznake

  Prezime i ime vozača

  Relacija

  Vrijeme važenja putnog naloga

 • N A

  P O

  M E

  N A

  :

  U K

  U P

  N O

  P O

  E V

  ID E

  N C

  IJI:

  > t

  - Datum

  N A

  P O

  M E

  N A

  :

  U K

  U P

  N O

  P O

  E V

  ID E

  N C

  IJI:

  § %

  ro Stanje brojila

  N A

  P O

  M E

  N A

  :

  U K

  U P

  N O

  P O

  E V

  ID E

  N C

  IJI:

  i 1 rv )

  i

  t \

  u

  t Relacija kretanja i zadržavanja vozila

  N A

  P O

  M E

  N A

  :

  U K

  U P

  N O

  P O

  E V

  ID E

  N C

  IJI:

  A ,

  >

  . N

  \

  i ^

  ) \ -u Polazak

  N A

  P O

  M E

  N A

  :

  U K

  U P

  N O

  P O

  E V

  ID E

  N C

  IJI:

  i S c ^ v s Ol Dolazak

  N A

  P O

  M E

  N A

  :

  A \ o> Vrijeme (5-4)

  V rijem

  e vožnje

  N A

  P O

  M E

  N A

  :

  A 1 i \

  \

  » Odmori u toku vožnje

  V rijem

  e vožnje

  N A

  P O

  M E

  N A

  :

  \ 1 Y

  • -

  t 1

  \ > OD Zadržavanje na parkingu

  V rijem

  e vožnje

  N A

  P O

  M E

  N A

  :

  CD Kvarovi na vozilu u toku vožnje V

  rijem e stajanja

  N A

  P O

  M E

  N A

  : O Smetnje na putu

  V rijem

  e stajanja

  N A

  P O

  M E

  N A

  :

  1 t -

  Ostala zadržavanja

  V rijem

  e stajanja

  N A

  P O

  M E

  N A

  :

  % N> Sa putnicima 7T 3

  N A

  P O

  M E

  N A

  :

  A

  Bez putnika

  7T 3

  N A

  P O

  M E

  N A

  :

  A Prevezeni putnici

  N A

  P O

  M E

  N A

  :

  Ol Primjedbe

  m <

  • m z o c_ >

  33 m c _ >

  < O N

  "D 23 o < m D m z o o <

  u m S m z > c o<

  o

  < o a

  < o N > o<

 • EVIDENCIJA UTROŠKA GORIVA I MAZIVA ' ' . ' - i ?®? '

  Izdavanje goriva Vrste Vreta Lit. 'Kg. • * Potpfc Datum Mjesto gorfta maziva Lit. 'Kg. • * Potpfc

  » i" t i---

  ' '•} i v w V *• *

  $ r - 1 St

  i - « «V

  i

  - " v i i

  Po normi .. ^

  »

  POTROŠNJA Stvarna V - ' f r

  + -

  POMENA:

  a\

 • Prevoznik, pravno ilf fizičko lice....

  Mjesto i datum izdavanja

  f v Serijski broj

  l i M m : . .

  Marka i tip putnjčkog vozila

  ' Registarske oznake

  PUTNI NALOG ZA PUTNIČKO VOZILO

  0 9 3 3 3 0

  Prezime i ime vozača

  Relacija

  Vrijeme važenja putnog naloga

  4 - M.R v* JO

  o (potpis ovlaštenog lica za izdavanje putnog naloga)

  Broj i datum pogrde o tehničkoj ispravnosti vozila

  Z Vozil/6 primio

  bez vidljivih, nedostataka

  (potpis vozača)

  Vozilo je tehnički ispravno zp vožnju

  M.R (potpis odgovornog lica za tehničku isravnost)

 • - v • 4 4

  01

  Polazak

  Dolazak

  Vrijeme (5-4)

  \ 4 - f Odmori u toku vožnje

  00 Zadržavanje na parkingu

  CD

  3 CD <

  o ^ ®

  co Kvarovi na vozilu u toku vožnje

  — u s

  K S -

  „ - . S letnje na pute w 4

  . fi * O

  inja

  • i 4*7-$ Sa putnicima

  7T 3

  co Bez putnika

  Prevezeni putnici

  Primjedbe

  • L

 • EVIDENCIJA UTROŠKA GORIVA I MAZIVA ''.'-i?®?'

  Izdavanje goriva Vrsta goriva

  Vrsta maziva Lit. Kg. Potpis Datum Mjesto

  Vrsta goriva

  Vrsta maziva Lit. Kg. Potpis

  POTROŠNJA

  Po normi

  POTROŠNJA Stvarna \ POTROŠNJA

  + -

  NAPOMENA:

 • Prevoznik, pravno ili fizičko liee

  Mjesto i datum izdavanja

  Serijski broj

  | Obrazac putnog flaloga za putničko vozilo (PN-3)

  Marka i tip putničkog vozila

  Registarske oznake...

  ) Prezime i ime vozača

  ) i

  j« Relacija

  Vrijeme važenja putnog naloga

  PUTNI NALOG « 163444 ZA PUTNIČKO VOZILO

  \ " (potpis ovlaštenog lica za izdavanje putnog naloga)

  Broj i datum potvrde o tehničkoj ispravnosti vozila

  Vo ro primio bez vidlil h nedostataka

  (potpis vozača) M P

  Vozilo je tehnički ispravno za vožnju

  (potpis odgovornog lica za tehničku isravnost)

 • N A

  P O

  M E

  N A

  :

  U K

  U P

  N O

  P O

  E V

  ID E

  N C

  IJI:

  1 - Datum

  N A

  P O

  M E

  N A

  :

  U K

  U P

  N O

  P O

  E V

  ID E

  N C

  IJI:

  \ \

  V 1

  V

  ) T f r

  4 i ru Stanje brojila

  N A

  P O

  M E

  N A

  :

  U K

  U P

  N O

  P O

  E V

  ID E

  N C

  IJI:

  1 co

  ft-

  Relacija kretanja i zadržavanja vozila

  N A

  P O

  M E

  N A

  :

  U K

  U P

  N O

  P O

  E V

  ID E

  N C

  IJI:

  ) \ \ x Polazak

  N A

  P O

  M E

  N A

  :

  U K

  U P

  N O

  P O

  E V

  ID E

  N C

  IJI:

  i > vv >

  f

  cn Dolazak

  N A

  P O

  M E

  N A

  :

  * 1 § \ i i a> Vrijeme (5-4) Vrijem

  e vožnje

  N A

  P O

  M E

  N A

  :

  r T

  Odmori u toku vožnje

  V rijem

  e vožnje

  N A

  P O

  M E

  N A

  :

  00 Zadržavanje na parkingu

  V rijem

  e vožnje

  N A

  P O

  M E

  N A

  : co Kvarovi na vozilu

  u toku vožnje V rijem

  e stajanja

  N A

  P O

  M E

  N A

  :

  > § \

  j i

  & o Smetnje na putu

  V rijem

  e stajanja

  N A

  P O

  M E

  N A

  :

  t V i —

  - Ostala zadržavanja

  V rijem

  e stajanja

  N A

  P O

  M E

  N A

  :

  i. ro Sa putnicima

  7T 3

  N A

  P O

  M E

  N A

  :

  t co Bez putnika

  7T 3

  N A

  P O

  M E

  N A

  :

  ( — ^ > 5 ̂ cn

  Prevezeni putnici

  N A

  P O

  M E

  N A

  :

  5 ̂ cn Primjedbe

 • EVIDENCIJA UTROŠKA GORIVA I MAZIVA ''.'-i?®?'

  Izdavanje goriva Vrsta goriva

  Vrsta maziva Lit. Kg. Potpis Datum Mjesto

  Vrsta goriva

  Vrsta maziva Lit. Kg. Potpis

  POTROŠNJA

  Po normi

  POTROŠNJA Stvarna POTROŠNJA

  + -

  NAPOMENA

 • Obrazac putnog naloga za putničko vozilo (PN-3)

  Prevoznik, pravno ili fizičko lice Tl.t.M... Mjesto