of 18 /18
1 En lederuddannelse i identificering og forløsning af potentialer Version 1.04

En lederuddannelse i identificering og forløsning af ...ledelseaftalent.dk/pdf/Om Uddannelsen 1.04 Print venlig.pdf · En lederuddannelse i identificering og forløsning af potentialer

 • Author
  others

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of En lederuddannelse i identificering og forløsning af ...ledelseaftalent.dk/pdf/Om Uddannelsen 1.04...

 • 1

  En lederuddannelse i identificering og forløsning af potentialer

  Version 1.04

 • 2

  Indholdsfortegnelse:

  1. Passionen bag2. Udbytte3. Uddannelsesplatform4. Læringsprincipper5. Uddannelsens opbygning6. Modulbeskrivelse7. Optagelse8. Praktik og tilmelding9. Personerne bag

  Side 4 Side 4Side 6Side 7Side 9Side 10Side 13Side 15Side 16

 • Kære kommende kursist I følgende materiale kan du læse om det 15 måneders uddannelsestilbud, vi sammen har lavet. Beskrivelsen giver dig overblik og indblik i hvad, vi vil sammen med dig. Indholdet hænger uløseligt sammen med tilhørende hjemmeside www.ledelseaftalent.dk, så hvis du har fået tilsendt beskrivelsen direkte, anbefaler vi, at du kigger forbi hjemmesiden også.Har du efter læsningen af beskrivelsen yderligere spørgsmål, så tøv ikke med at kontakte os.

  Vi håber, at det er dig, vi skal samarbejde med

  De bedste hilsner

  Leif Christian Mikkelsen Christian Louring Engell

  Rasmus Møller

  3

 • Denne uddannelse ønsker grundlæggende at bidrage til, at flere mennesker får muligheder for at identificere og forløse deres potentialer. Alt for mange talenter bliver, af forskellige grunde, spildt.Det skyldes efter vores overbevisning, at der godt nok findes god viden og gode uddannelser OM talent, og talent management, men ingen

  Passionen bag:

  uddannelsestilbud, der retter sig særligt mod selve talentudviklerevnen, som er afgørende for at få det til at blive til noget.Dette tiltag er et banebrydende tilbud, der helt konkret vil bidrage til at uddanne talentledere i strategisk udvikling af vinderkulturer og harmoniske talentmiljøer. Miljøer, der fordrer langsigtet og holdbar frembringelse af topperformance.Med det ønsker vi at bidrage til at øge konkurrenceevnen og arbejdsglæden i alle dele af det danske samfund.

  Din organisation:• Implementeret en konkret talentstrategi.• En styrket position i kampen om

  fremtidens talent• Et miljø, som gør talenter til high

  performers• En talentleder, som kan skabe

  og implementere nyskabende talentstrategier

  • En talentleder, som kan samle de nødvendige interessenter og skabe sammenhæng og fremdrift om arbejdet med talentudvikling

  • Et rum for eksperiment, konceptualisering og implementering af talentstrategier med tæt sparring fra erfarne konsulenter

  • Værktøjer til at identificere talent og udvikle programmer for deres optimale udvikling

  • Metoder til at hjælpe faldne talenter tilbage på high performance kurven

  • Mod til at gå nye veje i arbejdet med udvikling af talent og skabe struktur og miljø for high performance

  • Implementering gennem samarbejde og involvering af relevante interessenter i og udenfor organisationen

  • Håndtere modstand, modgang og konflikter i forandringsprocesser

  • Kapacitet til at håndtere store personligheder

  • Grundig stimulering af egen læringsagilitet og evnen til at få den frem i andre

  • Et grundlæggende dyk ind i egne lederværdier og motivationskilder og videre over hvordan, de omsættes til ledelse af nyskabelse

  Vælger du denne uddannelse får:Du:

  4

 • 5

  ”Derfor vil jeg deltage”

  (Martin, Sportschef)”Vi er egentlig ret succesfulde, men oplever at miste tilsyneladende store talenter, inden de egentlig har foldet sig ud. Enten vælger de at stoppe deres elitesatsning, eller også finder de et andet miljø, der skal forløse deres potentiale. Vi har også kunnet mærke en markant stigning i konkurrencen om de store talenter fra vore nærmeste konkurrenter. Meget tyder på, at vi må gå nye veje, og jeg vil gerne udfordre vores måde at gøre tingene på og bidrage til at finde fremtidens løsning for talentledelse i vores klub. Derfor vil jeg deltage på ”Ledelse af talent” uddannelsen – og samtidig udvikle på mit eget talent”.

  (Camilla, Kontorchef i offentlig organisation)”Vores fagområde er typisk et springbrædt til en højere stilling for mine medarbejdere. Hvorfor ikke gøre en dyd ud af det, og blive det stærkeste talentmiljø i det offentlige? For at kunne udleve den strategi, har jeg brug for større viden om, hvordan jeg udfordrer den enkelte medarbejder og skaber en kultur, hvor talenter trives og udfordres optimalt. Og jeg har brug for at forstå, hvordan jeg personligt som leder påvirker et sådant miljø. Jeg deltager i ”Ledelse af talent” uddannelsen for at få strategien og min egen rolle på plads, og få inspiration fra andre talentmiljøer”

 • Uddannelsen søger derfor dig, der...• brænder for at forløse potentialer og at gøre andre bedre• brænder for at gå forrest for udviklingen af vinderkulturer i samspil med andre• er nysgerrig, udforskende og villig til at sætte dig selv på spil for at tage næste

  skridt i din karriere som talentleder • har et stærkt praksisgrundlag med talentarbejde. Minimum 5 års erfaring med

  talentarbejde• står midt i at lede talenter indenfor enten erhvervsliv, offentlig sektor, forskning

  vog uddannelse, kunst og kultur, samt sport

  6

  En platform for nyskabende talentledelse:Vores mål med uddannelsen er at skabe en platform, hvor nyskabende talentledelse får den nødvendige opbakning til at blive til noget. Det sker ved at sammensætte skræddersyede hold på tværs af performancekulturer indenfor: Kunst & Kultur, Erhverv & Offentlig sektor, Forskning & Uddannelse og Sport. Derfor skal man også ansøge om at blive optaget (læs mere om dette på side 13). På den måde bliver du på uddannelsesforløbet en del af et engageret fællesskab. Dette fællesskab vil med gensidig inspiration og udfordring af praksis understøtte de mange forandringsprocesser, som du, dine talenter og dit talentmiljø vil gennemgå i takt med, at du kommer igennem uddannelsens fem moduler.

  Sport

  Erhv

  erv

  &

  Off.

  sek

  tor

  Kunst & Kultur

  Fors

  knin

  g &

  Udd

  anne

  lse

 • 7

  Læringsprincipper - fra det komplekse til det enkle Uddannelsen baserer sin tilgang på talentdefinitionen fra ledelsesteoretiker og filosof Ole Fog Kirkeby: ”Talent ses som det, der lever op til vores forventninger, ved at overgå dem”. ”Talent” retter hen imod det, vi endnu ikke har set, ved, kan eller har opnået. Det kræver derfor en anden uddannelsestilgang at lære at lede mod fremtiden end mod det velkendte. Fokus på anvendelse af teoriunderbygget handlingDu bliver uddannet til at skabe resultater gennem handling, men samtidigt, at kunne forklare, hvorfor du gør, som du gør. For at mobilisere opbakning og udbrede læring.

  Sansebaseret indlæringPå alle moduler er der indlagt oplevelser, events og arbejdsmåder, hvorforskellige sanser stimuleres for at øge læringseffekten og fællesskabet omkringuddannelsen.

  Research lightEn metode til at dokumentere dine udviklingstiltag på en enkel og effektiv måde for at skabe accelereret læring hos dig selv, dine talenter og i din organisation.

  MentoringErfaring med at bruge mentorer optimalt er vigtig italentarbejde og i forskellige dele af uddannelsen kommer du til at anvende mentor og udøve mentorship for at opbygge erfaring.

  NetværkI løbet af uddannelsen bliver du en del af et talentledernetværk. Dette netværkmødes efter uddannelsen to gange årligt og suppleres med nye ledere af talent hvert år.

 • 8

  ”Derfor vil jeg deltage”

  (Kasper, faglærer på Erhversskole)”Jeg er optaget af, hvordan vi kan øge fokus på at udfordre vores dygtige elever, så de når så langt, som de overhovedet kan. Men hvordan går man til sådan en proces med at spotte og udvikle talenter, og hvad betyder det for en kultur, som ikke er vant til at tilbyde de bedste særlige vilkår? Alt dette har jeg på bedste vis forsøgt at gøre, men jeg har savnet sparring og konkrete redskaber til ikke blot at lave en strategi, men også at skabe opbakning i organisationen og samarbejde omkring tiltagene, så viden deles i organisationen. Derfor ønsker jeg at deltage på ”Ledelse af talent” uddannelsen.”

  (Clement, Talentansvarlig på kunstnerisk institution))”Gennem de sidste 11 år har jeg arbejdet med udvikling af store, kunstneriske talenter og jeg fornemmer, at individualiteten træder tidligere og tydeligere frem. Jeg kunne godt tænke mig større indsigt i, hvordan vi strategisk og personligt kan håndtere at fremelske stærke kunstneriske personligheder, der samtidigt kan arbejde med det fællesskabende, de sociale kompetecer. Jeg ønsker at deltage på ”Ledelse af talent” for at styrke mine kompetencer til at lede den strategiske side, men også blive en bedre sparringspartner for store personligheder”

 • 9

  Uddannelsens opbygningUddannelsen strækker sig over fem moduler. Modulerne følger en proces, der går indefra og ud: Fra forandring hos dig som leder, til forandring af dine talenter, din talentgruppe, til dine kollegaer og til din organisation og talentmiljø som helhed. Modulerne består af intensive kursusforløb på to-fire dage, mellemrumsmøder, makker- og mentoropfølgning. På selve kurserne produceres projekter og produkter, som du efterfølgende iværksætter og tester med talenterne i din praksis.

  Flipped learningUddannelsen er opbygget efter nyeste Flipped learning principper. Grundtanken i Flipped learning er at bruge tiden, hvor vi er sammen på det enkelte modul, til at opnå erfaring og indsigt gennem øvelse og samtale. Derfor arbejder vi med tre læringsrum, som understøtter hinanden: Viden, praktikum, praksis.

  Viden er rummet, hvor du tilbydes ny viden, teori og informationer gennem video, artikler, bøger og andre medier.Praktikum er rummet, hvor du aktivt deltager i at udvikle og skabe indsigt og færdigheder gennem kobling af teori og praksis i samspil med konsulenter og medkursister.Praksis er rummet, hvor du præsterer og transformerer dig selv og talenterne. Foregår i din egen hverdag mellem moduler og mellemrum.

  Mellemrum er et aftenmøde, som ligger mellem hvert modul, hvor alle kursister samt konsulenterne, i fælles forum sikrer momentum og inspireret praksis.

 • 10

  Modulbeskrivelse

  Modul 1: Dig som leder af talent. Målet med dette modul er at opnå en afklaret leder, der kender egne potentialer og grænser. Grundlæggende handler det om at skabe et passioneret og værdibaseret udgangspunkt for dit lederskab, hvor du samtidig bliver i stand til både at spotte og igangsætte de forandringer, du indtil nu kun har tænkt, men ikke ført ud i livet. Redskaber: Du vil konkret få igangsat dit arbejde med transformativ ledelse og herunder møde metoder og redskaber som filosofisk coaching, ITC (Immunity To Change), ACT & meditation (Accept & Commitment Therapy) samt arbejde med mål-mapping og værdi-spotting.Oplevelse: På kurset bliver du introduceret til såvel filosofisk meditation (oprydning) og Nu&Her meditation (udrensning) som et vigtigt led i transformativ ledelse.Konkret output: Du udvikler en High Performance masterplan for dig som talentleder.

  Mellemrum 1: Vi samler op på erfaringer siden modul 1 og træffer beslutninger om nye eller korrigerede initiativer. Desuden igangsættes en talentspottinganalyse, som hver kursist skal forberede til modul 2.

  Følgende beskrivelse skal give et overblik over, hvad du kan forvente at lære, opleve og få med fra de enkelte moduler.

 • 11

  Modul 2: Dine talenter. Målet med dette modul udvikler du dit arbejde med det enkelte talent. Arbejdet med dig som leder fortsætter sideløbende med, at du nu i højere grad fokuserer på de enkelte talenter og deres forandringsprocesser.De redskaber, der blev anvendt på dig selv i modul 1, vil du nu skulle anvende og integrere i arbejdet med talenterne og således gøre dig kompetent til at vurdere: hvem de er (spotte deres talent), hvor de skal hen og hvordan de kan rykkes. Redskaber: På modul 2 vil du således gennem individuelle coaching- ogsamtaletilgange lære, hvordan du kan italesætte og iscenesætte talenterneslæring og overveje og beslutte mulige veje hertil, som efterfølgende afprøves i samarbejde med talenterne.Oplevelse: En praksisnær del af kurset arbejder med kroppen og kropskommunikation som faktor i ledelse.Konkret output: Du udvikler en High Performance masterplan for dit arbejde med de enkelte talenter.

  Mellemrum 2: Der følges op på dine projekter med individuelle talenter, som forstærkes gennem sparring fra øvrige deltagere og konsulenter. Der introduceres til arbejdet med teamdynamikker og igangsættes en talentmiljøanalyse, som hver kursist skal forberede til modul 3.

  Modul 3: Dit talentmiljøMålet med dette modul er at udvikle projekter og ledelsestilgange, der løfter din gruppe af talenter som helhed. Dette sker gennem udfoldelse af kommunikations-, undervisnings- og formidlingsværktøjer rettet mod at udfolde gruppens potentialer. Redskaber: Vi flytter fokus fra individ til relation og gruppe/team. Du vil blive introduceret til teamcoachingtilgange som led i værdibaseret ledelse, samt styring af gruppesamtaler, udviklings- og refleksionsprocesser,Oplevelse: En praksisnær del af kurset er et mindre teamudviklingsforløb, hvor redskaberne iscenesættes.Konkret output: Du udvikler en High Performance masterplan for dit talentmiljø.

  Mellemrum 3: Der følges op på arbejdet med talentmiljøet i egen organisation som overgang til at se på organisationen omkring talentmiljøet og hvordan du, som deltager kan påvirke og forandre denne gennem samarbejde og aktivering af kolleger, ledelse og vigtige interessenter. Vi sætter gang i en interessent- og organisationsanalyse, som bliver central for modul 4. Igangsætning af stakeholder- og organisationsanalyse.

 • 12

  Modul 4: Dine kollegaer, din organisation og forandringsledesle. Målet med dette modul er at få din strategi forankret i din organisation.Fokus rettes mod, hvordan du kan transformere den opnåede viden ogfærdigheder til organisatoriske strukturer og strategier. Dette sker gennemstrategisk analyse af din organisatoriske kontekst med henblik på vurdering afegen magtposition i relation til at lykkes med det, du kæmper for. Herundervurdere: Hvilke ressourcer, du har brug for, for at lykkes og hvordan du aktivererdisse ressourcer? Redskaber: Du lærer her, hvordan du inviterer andre med i din proces og inspirerer dem til også at angribe praksis anderledes. Du vil samtidig skulle arbejde med kommunikationsprocesser, konflikthåndtering og modet og evnen til at stå alene.Oplevelse: Under modul 4 vil du bl.a. skulle bygge et terrænbord (metaforisk) over den organisatoriske kontekst med key stakeholders, som kan omsættes til en High performance Masterplan for talentstrategiens gennemførelse.

  Mellemrum 4: Der følges op på din implementering af talentstrategi i egen organisationen, som forstærkes gennem ny inspiration fra øvrige deltagere og konsulenter. Vi sætter gang i relevante evalueringsværktøjer som forberedelse til Modul 5.

  Modul 5: Dig som mentor.Målet med dette modul er, at du får integreret den brugbare viden og erfaring, du har opnået gennem uddannelsen. Dette sker gennem en mentoropgave, hvor du får til opgave at være mentor for andre i deres opstartsproces. Dette modul handler på den ene side om at afrunde og evaluere egne projekter og læring samt på den anden side at sætte disse i spil til udvikling af nye projekter og iagttagelser hos dig selv og din mentee.Redskaber: Du bliver introduceret til mentorredskaber og herunder lærer du forskellige præsentationsteknikker til formidling af din læring og erfaring fra dine talentudviklingsprojekter.Oplevelse: Under modul 5. vil du skulle afholde foredrag for dine medkursister.Konkret output: Du får tildelt en mentee og udvikler en High Performance masterplan for, hvordan du vil fortsætte med at udvikle talentudviklingsprojekter efter uddannelsens afslutning.

  Afslutning/Translokation: Alle kursister samles, og du præsenterer dit projekt og dine resultater og modtager certifikat for deltagelse i uddannelsen. Der er orientering om kommende netværksmøder og du får energi til at fortsætte dit arbejde med at forløse potentialer.

 • 13

  Hvordan optages jeg på uddannelsen?Du skal ansøge om at blive optaget på uddannelsen. Alle ansøgere bliver skrevet på venteliste og ud fra screeningssamtaler sammensættes optimale hold. Screeningssamtaler foregår som kvalitative interviews og fungerer samtidig som talentspottingredskab på uddannelsesforløbet. Holdet, du kommer på, består af minimum 12 og maksimum 20 deltagere med to faste konsulenter gennem hele forløbet.

  Ansøgningsproceduren består af:1) En skriftlig eller videobaseret ansøgning, som beskriver det, du vil (passion), det, du kan (kompetencer), det, du gerne vil udvkle i dit talentlederskab (næste skridt) samt dokumentation for, at du arbejder med talenter i dagligdagen (eks. underskrevet udtalelse fra relevante referencer).2) En skriftlig tilkendegivelse fra din leder/organisation om opbakning til at tage uddannelsen.3) Indkaldelse til screeningssamtale.4) Besked om optag.

  Ansøgning sendes til Kasper Juul Jensen: [email protected]

  Ved spørgsmål af praktisk karakter kontakt:

  Kursuskoordinator Kasper Juul Jensen: [email protected] / 26201905,

  eller hvis du har spørgsmål til uddannelsens indhold eller opbygning kontakt:

  Konsulent Christian Louring Engell: [email protected] / 6170 9101

 • 14

  ”Derfor vil jeg deltage”

  (Helene, Senior Director, Group Talent Management)”Jeg er ansvarlig for vores talentstrategi og -pipeline, og jeg syns egentlig, vi har et rigtig godt set-up. Men for at være helt ærlig, oplever vi ind imellem, at når et talent først er blevet ”udnævnt” til talent, går det enten i stå eller ændrer så meget adfærd, at det ikke længere kan regnes blandt fremtidens ledere. Havde vi kunnet gå ud fra, at talent viser sig i high-performance, så kunne vi bare plukke nuværende high performers og videreudvikle dem. Men talent kan være skjult af forskellige grunde, og dem, vi IKKE udpeger, viser sig måske pludselig at have stort format – desværre efter, de har forladt os. Generelt synes jeg, vi er dygtige til at udvælge og udvikle, talenter, men det er ikke godt nok i dag. Derfor ønsker jeg at deltage på ”Ledelse af talent” uddannelsen for at genopfinde vores talentstrategi.”

 • 15

  Praktik og tilmeldingPris Prisen for Ledelse af talent dækker over deltagelse, nødvendige uddannelsesmaterialer, kost og logi samt undervisning. Prisen er eksklusiv transport til og fra kursussted.

  Pris Ekskl. moms Inkl. moms 63.200 79.000

  Betaling for den samlede uddannelse sker i forbindelse med besked om optagelse på uddannelsen.

  Frist: ansøgning om optag skal være fremme senest 4. april 2016.

  Krav: ved tilmelding til uddannelsen forpligter man sig til fuld deltagelse samt igangsættelse af relevant projekt i egen organisation (med ledelsens dokumenterede commitment)

  Optag: besked om optag gives senest 2. maj 2016

  Afbud: ved afbud senere end den 13. maj - 2016, vil der blive tilbage holdt 50% af deltagerbetalingen.

  Uddannelsen forbeholder sig ret at aflyse forløbet ved færre end 12 kvalificerede deltagere.

  Ansøgning Sendes til Kasper Juul Jensen: [email protected] / 26201905  

 • 16

  Personerne bagChristian Engell (Fast konsulent på uddannelsen)Internationalt orienteret high performance konsulent. Stifter og partner i Vindermentalitet.Som underviser, forsker og high performance konsulent har jeg nysgerrigt brugt de sidste 15 år på at undersøge, hvad der skal til for at hjælpe unge med potentiale til at gå hele vejen fra talent til elite og fra elite til international elite. Udgangspunktet har været sportens verden, hvor jeg pt. f.eks. hjælper Brøndby IF med at vende skuden hen imod fordums styrke.Fokus i mit arbejde er rettet mod udvikling af vindermentalitet og vinderkultur. Baseret på en kandidat og europæisk mastergrad i sportspsykologi er min teoretiske hovedinteresse at forstå komplekse teorier og sammenhænge og gøre dem tilgængelige for praktikere gennem udvikling af hensigtsmæssige tilgange og redskaber. Læs mere om Christian på Linked-in

  Leif Christian Mikkelsen (Strategisk partner)Direktør og Innovator. Direktør for Team Copenhagen og stifter og leder af TALENT-DK.Jeg har i størstedelen af mit liv arbejdet med udfoldelse af potentiale og talent. Siden stiftelsen af Team Copenhagen i 2004 har dette arbejdet drejet sig om at skabe, optimale vækstbetingelser for idrætstalent i København. I den sammenhæng etablerede jeg i 2007 vidensnetværket TALENT-DK, som arbejder med viden om potentiale og talent på tværs af performancekulturer. Erfaringsmæssigt trækker jeg med baggrund som merkonom i markedsføring og folkeskolelærer på min lange erfaring med HR, bl.a. som HR-direktør med ansvar for personale-og organisationsudvikling i Norsk Hydro Olie a.s, Hydro-Texaco og DFDS, hertil har jeg været marketingchef i Kbh. Idrætspark, landstræner for håndboldherrerne fra 1976 til 1987 og U- og Y-landsholdene fra 1974 til 1976 samt mentor for Marit Breivik, som har vundet alle de store mesterskaber med de norske håndboldkvinder. Var endvidere også med til at udvikle Team Danmark og sad i bestyrelsen i organisationens første fire år.Læs mere om Leif på linked-in

  Rasmus Møller (Fast konsulent på uddannelsen)International ledelseskonsulent. Partner i Vindermentalitet.Mit arbejdsliv har altid haft high performance som genstand. En stor del af tiden internationalt. Jeg har arbejdet som strategikonsulent, som ledelsesudviklingskonsulent og som sparringspartner for high performers, og har i flere perioder haft ledelsesansvar. Teoretisk har jeg studeret strategi, ledelsesudvikling og psykologi bl.a på Harvard Business School og INSEAD. ”To per-form” betyder at lykkes gennem formen, eller at gennembryde formen, hvor formen for en situations optimale løsning og personens handlingsform har sammenfald. Arbejdet med high performance er udforskningen af dette optimale møde og hvordan, man gør det sted til sit og holder sig der. Mit arbejdsliv har givet mulighed for at tage mange positioner på high performance og det har udviklet sig til at blive min livspassion.Læs mere om Rasmus på Linked-in

 • 17

 • 18