Click here to load reader

Stine Bernitz, jordmor PhD, førsteamanuensis, Postdoc stipendiat · PDF file 2017. 5. 18. · amniotomi, fosterovervåking, smertelindring, operativ vaginal forløsning, episiotomi,

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Stine Bernitz, jordmor PhD, førsteamanuensis, Postdoc stipendiat · PDF file 2017. 5....

 • Stine Bernitz, jordmor PhD, førsteamanuensis, Postdoc stipendiat

 • Utfordringen

 • Keisersnitt

  • Av alle Robson gruppe I: 9,2 % i 2012

  • Hyppigste årsak: langsom fremgang (LF)

  • Ingen konsensus om definisjon av LF

  • Økende bruk av oxytocin

 • Friedman Zhang

  Friedman E. The graphic analysis of labor. Am J Obstet Gynecol 1954 Dec;68:1568-1575

  Zhang et al.Contemporary Patterns of Spontaneous Labor With Normal Neonatal Outcomes. Obst. & gyn 2010;116:1281-1287

  1953 2010

  P0 = førstegangsfødende

  P1 = andregangsfødende

  P2+ = fleregangsfødende Førstegangsfødende

 • De to retningslinjene

  Statisk retningslinje Dynamisk retningslinje

  Fire-timers-aksjonslinje Zhangs intervaller fra cm til cm

  Philpot, Cervicographs in the management of labour in primigravidae, J of Obstetrics ang Gyneacology 1972; 79. 592-598

  Zhang et al.Contemporary Patterns of Spontaneous Labor With Normal Neonatal Outcomes. Obst. & gyn 2010;116:1281-1287

 • Partus partogram

 • kl

  c

  m

  0

  0

  3

  0

  0

  0

  3

  0

  0

  0

  3

  0

  0

  0

  3

  0

  0

  0

  3

  0

  0

  0

  3

  0

  0

  0

  3

  0

  0

  0

  3

  0

  0

  0

  3

  0

  0

  0

  3

  0

  0

  0

  3

  0

  0

  0

  3

  0

  0

  0

  3

  0

  0

  0

  3

  0

  10

  9

  8

  7

  6

  5

  4 X

  kl

  c

  m

  0

  0

  3

  0

  0

  0

  3

  0

  0

  0

  3

  0

  0

  0

  3

  0

  0

  0

  3

  0

  0

  0

  3

  0

  0

  0

  3

  0

  0

  0

  3

  0

  0

  0

  3

  0

  0

  0

  3

  0

  0

  0

  3

  0

  0

  0

  3

  0

  0

  0

  3

  0

  0

  0

  3

  0

  10

  9

  8

  7 x

  6

  5

  4 X

  Progresjonskurver med 4-timers actionline

 • Kl 15 30 45 15 30 45 15 30 45 15 30 45 15 30 45 15 30 45 15 30 45 15 30 45 15 30 45

  Bekkeninngan

  g

  Over spina

  Ved spinae

  Under spinae

  Bekken-bunn

  Partus

  10

  9

  8

  7

  6

  5

  4

  Cervix 4 5 cm 5 6 cm 6 7 cm 7 8 cm 8 9 cm 9 10 cm Fra 10cm

  til

  trykking

  uten EDA

  Fra 10cm

  til

  trykking

  med EDA

  Aktiv

  trykking

  fra kl:

  Barnet

  født kl:

  Max 6 timer +

  30 min

  3 timer +

  15 min

  2 timer +

  15 min

  1 time +

  30 min

  1 time +

  30 min

  1 time +

  45 min

  1 time +

  45 min

  2 timer +

  30 min

  60 min

  Senest

  Aktuelt

  ID klistrelapp

  Ark nr:___av:___ Riestart kl:

  Zhangs partogram

 • Cervix 4-5 cm 5-6 cm 6-7 cm 7-8 cm 8-9 cm 9-10 cm Fra

  10cm til

  trykking

  uten

  EDA

  Fra

  10cm til

  trykking

  med

  EDA

  Aktiv

  trykking

  fra kl:

  Barnet

  født kl:

  Max 6 timer +

  30 min

  3 timer +

  15 min

  2 timer +

  15 min

  1 time +

  30 min

  1 time +

  30 min

  1 time +

  45 min

  1 time +

  45 min

  2 timer +

  30 min

  60 min

  Senest

  aktuelt

  kl

  c

  m

  00 3

  0

  0

  0

  3

  0

  0

  0

  3

  0

  0

  0

  3

  0

  0

  0

  3

  0

  0

  0

  3

  0

  0

  0

  3

  0

  0

  0

  3

  0

  0

  0

  3

  0

  0

  0

  3

  0

  0

  0

  3

  0

  0

  0

  3

  0

  0

  0

  3

  0

  0

  0

  3

  0

  10

  9

  8

  7

  6

  5 x

  4 X

  Zhangs retningslinje for progresjon i fødsel for para 0

 • kl

  c

  m

  00 3

  0

  0

  0

  3

  0

  0

  0

  3

  0

  0

  0

  3

  0

  0

  0

  3

  0

  0

  0

  3

  0

  0

  0

  3

  0

  0

  0

  3

  0

  0

  0

  3

  0

  0

  0

  3

  0

  0

  0

  3

  0

  0

  0

  3

  0

  0

  0

  3

  0

  0

  0

  3

  0

  10

  9

  8

  7

  6 x

  5 x

  4 X

  Cervix 4-5 cm 5-6 cm 6-7 cm 7-8 cm 8-9 cm 9-10 cm Fra

  10cm til

  trykking

  uten

  EDA

  Fra

  10cm til

  trykking

  med

  EDA

  Aktiv

  trykking

  fra kl:

  Barnet

  født kl:

  Max 6 timer +

  30 min

  3 timer +

  15 min

  2 timer +

  15 min

  1 time +

  30 min

  1 time +

  30 min

  1 time +

  45 min

  1 time +

  45 min

  2 timer +

  30 min

  60 min

  Senest

  aktuelt

  Zhangs retningslinje for progresjon i fødsel for para 0

 • LAPS

  The LAbour Progression Study

  Studien undersøker kliniske konsekvenser ved bruk av to

  retningslinjer for progresjon i fødselens aktive fase for

  førstegangsfødende kvinner med et barn i hodeleie og

  spontant fødselsstart, ved 14 fødesteder i Norge

  Forskningsgruppen:

  Stine Bernitz, jordmor, PhD, Sykehuset Østfold, første amanuensis, Høgskolen i Oslo og Akershus

  Ellen Blix, jordmor, PhD, professor, Høgskolen i Oslo og Akershus

  Pål Øian, MD, PhD, overlege Universitetssykehuset i nord Norge, professor Universitetet i Tromsø

  Torbjørn Moe Eggebø, MD, PhD, overlege, St.Olavs hospital, førsteamanuensis, NTNU

  Rebecka Dalbye, jordmor Msc, Sykehuset Østfold, Phd stipendiat, Høgskolen i Oslo og Akershus

  Co-investigator: Jim Jun Zhang

  Statistiker: Kathrine Frey Frøslie

 • Studiens design

  • Multisenter cluster randomisert studie med 14 clustre

  (fødesteder) og et minimum på 6582 inkluderte kvinner (power på 80, signifikansnivå 95)

  • Halvparten av clusterne ble randomisert til fire timers

  aksjonslinje og halvparten til Zhangs dynamiske

  retningslinje i fødselens aktive fase (fra 4 cm cx)

  • Studiens primære endepunkt: akutte keisersnitt,

  sekundære endepunkt: oxytocin stimulering, dystoci,

  amniotomi, fosterovervåking, smertelindring, operativ

  vaginal forløsning, episiotomi, perinealrupturer, post

  partum blødning, apgar score, navlesnors pH,

  overflytting til NFI og kvinners opplevelse

 • Deltagende avdelinger Nr Fødested Retningslinje Inkludert/måltall

  01 Molde 4-timers aksjonslinje 139 / 135

  02 Elverum 4-timers aksjonslinje 262 / 280

  03 Bodø Zhang 282 / 276

  04 Arendal Zhang 309 / 295

  05 Lillehammer 4-timers aksjonslinje 328 / 318

  06 Tromsø Zhang 423/ 415

  07 Ålesund 4-timers aksjonslinje 379 / 370

  08 Bærum Zhang 429 / 436

  09 Telemark Zhang 477 / 479

  10 Vestfold 4-timers aksjonslinje 651 / 617

  11 Drammen 4-timers aksjonslinje 495 / 480

  12 Østfold Zhang 789 / 759

  13 Trondheim 4-timers aksjonslinje 1085 / 1109

  14 Stavanger Zhang 1288 / 1239

  Totalt 14 steder Zhang/4-timers aksjonslinje 7336 / 6582

 • TUSEN TAKK