Click here to load reader

Ekologické faktory

 • View
  58

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Ekologické faktory. Teplota. Čím vším ovlivňuje teplota organismy Jak změny teploty (klimatu) ovlivnily flóru a faunu našeho území Co by se mohlo stát po klimatické změně. Termobiologické typy organismů. poikilotermní (exotermní) homoiotermní (endotermní) heterotermní. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Ekologické faktory

 • Ekologick faktory m vm ovlivuje teplota organismy Jak zmny teploty (klimatu) ovlivnily flru a faunu naeho zem Co by se mohlo stt po klimatick zmnTeplota

 • poikilotermn (exotermn) homoiotermn (endotermn) heterotermn Ptci 39-42 CSavci 36-38 CVejcorod 26-34 CTermobiologick typy organism

 • Vliv na tlesn proporce Biogeografick pravidla Bergmannovo Allenovo

 • Regultor aktivity a klidovch stav aktivita migrace rozmnoovn klidov stavy zimn spnek (hibernace) letn spnek (estivace) dlka vvojeDlka vvoje: S = (T K) . DEfektivn teplotaDny

 • Limitn faktor vskytu teplotn nron termofiln, termofyty stedn nron mezotermofiln, mezotermofyty chladnomiln psychrofiln, psychrofyty ijc na snhu a ledu kryofiln, kryofyty Druhy eurytermn stenotermnasy 60-70 CSinice a 88 CPtci a savci a 50 Casa Chlamydomonas nivalis 0 CPtci a savci a 60 CTajgov deviny a 70 CBoreus hiemalis

 • Tepeln vlastnosti pdy Pda Edafon Biologick a chemick procesy Vkyvy teploty - denn cm - msn dm m - ron do 5-7 m Pdn druh Provitost Vegetace Vlhkost Obsah humusu

 • Tepeln vlastnosti vody Voda Vysok tepeln kapacita Nzk tepeln vodivost Tekouc stojat vody Stojat vody- letn a zimn stagnace- jarn a podzimn cirkulace- skon vrstva Hustota vody Rozputn ltky Vtr Organismy lovk

 • m vm ovlivuje teplota organismy Jak zmny teploty ovlivnily biotu naeho zem Co by se mohlo stt po klimatick zmn

 • tvrtohory - glacily a vvoj lovka Zatek piblin ped 2,4 mil let Doby ledov (glacily) - teplota o 10C ni ne dnes- kontinentln a horsk ledovce- mrazov pustiny, tundry a spraov stepi Doby meziledov (interglacily) Kolsn hladiny mo Nejmn 20 teplotnch vkyv, nejvraznj v poslednch 500-700 tis. letech: Gnz, Mindel, Riss a Wrm

 • Druhy doby ledovButeo lagopusCoelodonta antiquitatisPanthera spelaeaNyctea scandiacaLemmus lemmusMammuthus primigeniusRangifer tarandus

 • Konec posledn doby ledov - Wrm Piblin ped 12 000 lety stup chladnomilnch druh, peilya) v nejvych polohch horb) ustoupily na severc) ob monosti - vznik arkto-alpnsk disjunkce arel

 • Boloria titania Eugraphe subroseaBoloria eunomiaLycaena helleTajga Souvisl ps asi ped 10 000 lety Tajgov druhy Oteplovn a vznik boreln-montnn disjunkce arel

 • Borel - oteplovn a vysuovn klimatu Obdob ped 9700-7750 lety Zpotku nenron deviny, pozdji doubravy en step (tcho, sysel aj.)Colias chrysothemeColias myrmidoneMelitaea aureliaMelitaea britomartisTebenna chinganaChamaesphecia crassicornis

 • Atlantik - nstup teplejho a vlhho obdob Obdob ped 7750-4500 lety V optimln fzi o 3-4 C vce ne dnes Srky o 70 % vy Rozvoj les (doubravy o 200-250 m ve) Lesn druhy ivoich Pchod neolitickho zemdlce (asi ped 6500 lety) Potek antropogenn podmnnho en druh

 • Subborel - mrn ochlazovn a vysuovn Obdob ped 4500-2200 lety Dal antropogenn potlaovn les stup teplomilnch druhSubatlantik - klima se bl dnenmu Obdob ped 2200-1300 lety Subrecent od 7. stolet Dal osdlovn v 11.-14. stolet

 • m vm ovlivuje teplota organismy Jak zmny teploty (klimatu) ovlivnily biotu naeho zem Co by se mohlo stt po klimatick zmn

 • Klimatick scne (modely) Pro pt dv desetilet nrst teploty o 0,2 C / 10 let Do roku 2050 nrst o 0,9 3,0 C Trval rst teplotnch a srkovch extrm Vlny vysokch teplot Pvaly srek bezsrkov obdob Pokles srek o 0,2-0,6 % / rok, vce srek v zim, mn jaro, lto

 • Co se m stt po klimatick zmn s organismy zmny vskytu a posuny arel zmny poetnosti vt poet generac vt vskyt a en nepvodnch druh en novch druh kdc

 • Monosti en

 • Monosti en

 • Monosti en

 • Monosti en

 • Monosti en

 • Monosti en

 • Pliv novch druh nebo spe bytek stvajcch? Rychlost en astost klimatickch extrm Pohyblivost vzdlenost mezi vhodnmi biotopy Spe bytek ne nrst, specialist budou nahrazovni generalisty Pokles biodiverzity, pokles kvality druhovho spektra Pokles heterogenity irch zemnch celk

 • Pedpoklady Mon en eurytopnch, euryeknch a dobe pohyblivch druh Spe en vertikln ne horizontln stup druh specializovanch a mlo pohyblivch bytek pev nrst, bytek cennch druh me bt sten kompenzovn rozvojem druh bezcennch Nrst potu nepvodnch druh nelze dvat do souvislosti se zmnou klimatu en novch druh kdc na nae zem ve vt me ne dosud je nepravdpodobn Odhady konkrtnch reakc jednotlivch druh nejsou mon bez dokonal znalosti jejich ekologickch nrok a schopnosti en

Search related