Click here to load reader

Ekologické indikátory

  • View
    32

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Ekologické indikátory. e kologické indikátory. Anotace: Prezentace slouží k přehledu tématu ekologické indikátory - bioindikátory Je určena pro výuku ekologie v 1. ročníku střední školy. Ekologické indikátory. Ekologické indikátory. Ekologické indikátory = Bioindikátory - PowerPoint PPT Presentation

Text of Ekologické indikátory

Zrozen ivota na Zemi

Ekologick indiktory1ekologick indiktoryAnotace:Prezentace slou k pehledu tmatu ekologick indiktory - bioindiktory

Je urena pro vuku ekologie v 1. ronku stedn koly

2

Ekologick indiktory

3Ekologick indiktoryEkologick indiktory = BioindiktoryBioindiktor je iv organismus, jeho ptomnost, zmna stavu nebo mnostv signalizuje zmny vlastnost zkoumanho prosted. Jako bioindiktory se pouvaj pedevm organismy, jejch poadavky na prosted jsou dostaten znm4

BioindiktoryDobrm indiktorem je druh, kter m zkou ekologickou valenci, je dobe uriteln a je relativn bn

nap. kopiva dvoudom indikuje zven obsah amoniaklnho dusku vpd (mon niky splakovch vod), ves obecn indikuje svm vskytem kyselou pdu.

5BioindiktoryRostliny

ivoichov

Mikroby

6Rostliny jako bioindiktoryPtomnost nebo absence urit rostliny me mnoho napovdt o ivotnm prosted.Liejnkyjsou symbiotick organismy sloen zhoubyaasy. Mnoho z nich reaguje na zmny druhovho sloenles,zneitn ovzdua zmnyklimatu. Vyhynutliejnkv lese me indikovat napklad vysok hodnotyoxidu siiitho, nkterch dalchsirnchslouenin aoxid dusku.

7ivoichov jako bioindiktoryPklademivoinbioindikace me bt vyhynut zvete kvli nedostatku potravy, kter je zpsobenozneitnm. Vyjma men velikostipopulacese vdci zamuj i na mnostvtoxinvtknchnebo mnostv deformac v populaci. Pkladem me btledeknebojepice.

8Mikroby jako bioindiktoryMikrobymohou bt pouity k posuzovn istoty vodnch i suchozemskchekosystm. Protoe jsou vude ve vysokm potu, je jednodu vsledky srovnvat.Nktermikroorganismyprodukuj tzv.stresov proteiny, kdy jsou vystaveni ltkm, jako jekadmiumibenzen. Tytoproteinymohou varovat ji ped nzkmi hodnotamizneitn.

9ZdrojeLGR, Ji a kol.Ekologie a ochrana ivotnho prosted. Praha: Fortuna, 2002, ISBN 80-71688282.SLOVANSK GYMNZIUM a kol.Organismy a prosted[online]. [cit. 11.10.2012]. Dostupn na WWW: .WIKIPEDIA a kol.Bioindiktor[online]. [cit. 12.10.2012]. Dostupn na WWW: .TRIFUNOVI.wikimedia.org[online]. [cit. 12.10.2012]. Dostupn na WWW: .GELLER.wikimedia.org[online]. [cit. 12.10.2012]. Dostupn na WWW: .ERBE, Eric.wikimedia.org[online]. [cit. 12.10.2012]. Dostupn na WWW: .HYDRO.wikimedia.org[online]. [cit. 12.10.2012]. Dostupn na WWW: .Z SYCHROV a kol.sychrov.sweb.cz[online]. [cit. 15.10.2012]. Dostupn na WWW: .AUTOR NEUVEDEN.http://web-story.ru[online]. [cit. 15.10.2012]. Dostupn na WWW: .Klipart MS PowerPoint

10

Search related