Ekologické problémy

  • View
    47

  • Download
    8

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Ekologické problémy. Roman Bíroš Marek Lesay Martin Dvorský Miro Oleš Tomáš Bačkor. Skleníkový efekt. Charakteristika skleníkového efektu Mechanizmus skleníkového efektu Skleníkové plyny Vplyvy skleníkového efektu na životné prostredie. Charakteristika skleníkového efektu. Prirodzený - PowerPoint PPT Presentation

Text of Ekologické problémy

Ekologick problmyRoman BroMarek LesayMartin DvorskMiro OleTom Bakor

Sklenkov efektCharakteristika sklenkovho efektuMechanizmus sklenkovho efektuSklenkov plynyVplyvy sklenkovho efektu na ivotn prostredie

Charakteristika sklenkovho efektuPrirodzen

Ovplyvnen udskou innosouMechanizmus sklenkovho efektu

Slnen teplo a svetlo sa dostane cez atmosfru, zohrej Zem a t sp vysiela tepeln infraerven iarenie - plyny na zemskom povrchu iarenie pohltia, alebo odrazia nasp nedovolia teplu unikn.Sklenkov plynyOxid uhliitOxid dusnMetnPrzemn oznVodn paraHalognuhovodky

Sklenkov plynyNrast koncentrcie CO2 atmosfre

Sklenkov plynyPlynRast v %ivotnos /roky/Oxid uhliit0.57Metn1.010Oxid dusn0.25160Ozn1.0-Trichlorofluorometn3.050Dichlorodifluorometn3.4110

Sklenkov plynyZvyovanie koncentrcie sklenkovch plynov vdsledku udskej innosti je spsoben:Spaovanm foslnych palv C + O2 > CO2Spaovanm ohokovek na vzduchu (80% duska t.j. spaovanie duska)N + O2 > NO2Petrochemickm spracovanm ropy azemnho plynuKatalitick tiepenie zemnho plynu vodnou parou CH4 + H2O -> CO + 3H2CO + H2O -> CO2 + H2Uvonenie oxidu dusnho zduskatch hnojvVytvranie przemnho oznu vpriemyselnch oblastiachUvoovanie halognuhovodkov pri vrobe polovodiovnik metnu zo zvodov na spracovanie ropy azemnho plynu

Vplyvy sklenkovho efektu na ivotn prostredieposun podnebnch psiemroztpanie adovcovzvenie hladiny ocenov a morrozirovanie suchch oblasthlad, choroby, epidmiestrata biodiverzityvskyt kyslch daov a pod.

Oznov dieraVlastnosti oznu:Trojatmov molekula kyslkaVysok absorpcia UV iareniaVznik a rozpad oznu:PrirodzenAntropognne indukovan Oznov dieravlastnosti

OznOznov vrstva:Absorbuje UV iarenieNachdza sa v hornch vrstvch stratosfry

Kyslk v atmosfre UV iarenie+O2OO+O+O2O3 (ozn)13An oxygen molecule consists of two oxygen molecules. When an oxygen molecule (O2) is struck by UV radiation, it splits into two separate oxygen atoms

Free oxygen molecules can then combine with oxygen molecules to create ozone, or O3.

Over hundreds of millions of years, more and more ozone began to build up in the earths atmosphere, which is 10-30 miles above the earths surface and begins to form the ozone layer.

Plyny ohrozujce oznov vrstvuChlro-fluorov uhlovodky (CFC) frenyProdukovan priemyselnou innosou lovekaHalognov uhovodky

Oznov diera nad AntarktdouOznov diera - ide o pokles celkovho mnostva oznu v oznovej vrstve pod 50 % (220 DU).

Vplyv oznovej dieryzven vskyt rakoviny koe oslabovanie imunitnho systmu organizmov pokodenie zraku, tvorba edho zkalu vznik poplenn aktivcia niektorch bakterilnych a vrusovch ochoren nrast zdravotnch vdavkov redukcia vnosov z rod redukcia vnosov rybrskeho priemyslu pokodenie technickch zariaden a materilov.

Vyrubovanie pralesovo je prales?Vznam pralesovDvody vyrubovaniaZopr tatistkFotogalria

o je prales?Hust a vlhk lesVskyt hlavne blzko rovnka - Afrika, JV zia, Jun AmerikaNajznmej: Juhoamerick daov prales pri AmazonkeObvan desa tiscmi druhov rastlna ivochovTeploty od 24 do 28CVlhkos cca 90%, ast brkya dade (rone 3000 a 4000mm zrok)

Vznam pralesovZsah do kolobehu vody a klimatickej harmnie ZemeRegulovanie podnebia a zrok na ZemiNajdleitej producent kyslka a reducent oxidu uhliithoChrnenie zeme pred erziouNa vrobu 25% liekov sa vyuvaj zloky z pralesov, pravdepodobne sa bud pouva aj na vrobu liekov na rakovinu a AIDSDvody vyrubovaniaZisk vzcneho dreva (eben, mahagn,...)alie pdy pre ponohospodrstvoPestovanie kauuku, kvy, bannov, cukrovej trstinyaba nerastnch surovn

Zopr tatistkPralesy pokrvaj 12% povrchu Zeme10% pralesov bolo zniench v 80. rokochSasne je stratench viac ako 50% pralesovKad de mizne 550km2 pralesov, 50 ivonych a rastlinnch druhovKad rok je 29 milinov hektrov pralesov naruenchPravdepodobn znik pralesov: 20351 ha pralesa vstrebe za rok 10 ton uhlka z oxidu uhliitho

Fotogalria

Ako meme pomc?Nepouvaj auto vmeste pre svoje pohodlieetri energiu ako len meRecykluj o najviac odpadu, vyhni sa plastomVysdzaj stromy achr ichNepouvaj frenyPodporuj organick ponohospodrstvo, ktor odmieta chemiklie, zneisujce vodyTvorba ekologickch tovrnTHE KONIEC! :-D