DREPTUL CONTRACTELOR

Embed Size (px)

Text of DREPTUL CONTRACTELOR

 • 7/25/2019 DREPTUL CONTRACTELOR.

  1/159

  UNIVERSITATEA TEHNIC A MOLDOVEIFACULTATEA CADASTRU, GEODEZIE I CONSTRUCII

  CATEDRA DREPT PATRIMONIALPROGRAMUL DE STUDII DE MASTERAT

  DREPT PATRIMONIAL

  DREPTUL CONTRACTELOR

  SUPORT DE CURS

  CHI INU2015

 • 7/25/2019 DREPTUL CONTRACTELOR.

  2/159

  Supo!u" #$ %u& $&!$ #$&!'()! *)&!$)(+'"o )(u"u' I #'( %)#u"Po)*u"u' #$ &!u#'' #$ *)&!$)!Drept Patrimonial

  E")-o)$. %o(/ u(', # A"") CLIMOVA

  R$%$(+$( '. Io TROFIMOV, %o(/ u(', #, I() OSTAN, "$%!&up, V'o'%) URSU "$%! &up

  R$#)%!o'. N)!)"') CHIRIAC, L'') PURICI

  33333333333333333333333333333333333333333333333333Hrtie ofset. Formatul hrtiei 60x84 1/16.

  Tipar RISO Coma!a r. 4"##################################################

  $.T.%.& "004& Chi'i(u& )!. *tefa +el %are& 168.Se+,ia Re!a+tare 'i -!itare a $.T.%."068&Chi'i(u& str. Stu!e,ilor& /

  4 UTM, 2015CUPRINS.

  "

  DESCRIEREA CIP A CAMEREI NA IONALE A CR II C"'*o), A"")reptul +otra+telor Suport !e +urs / lla Climo2a3 $i2. Teh. a %ol!o2ei&ro5r. !e Stu!ii !e %asterat& rept atrimoial.# Chi i(u Tehi+a$T%& "017

  # 176 p.i)lio5r. 9a sfr itul art. # 70 ex.IS: ;8;747

 • 7/25/2019 DREPTUL CONTRACTELOR.

  3/159

  TEMATICA I REPARTIZAREA ORIENTATIV AORELOR

  PLANUL TEMATIC AL CURSULUI 51 GENERALIT I PRIVIND DREPTUL CONTRACTUAL 5

  2 PROLEME PRIVIND NO IUNEA, CLASIFICAREA I CONDI IILE DE VALAILITATE ALECONTRACTELOR CIVILE

  11

  6 CONTRACTELE TRANSLATIVE DE PROPRIETATEDOCTRIN, REGLEMENTARE 7URIDIC IPRACTIC 7UDICIAR

  28

  CONTRACTELE PRIVIND LOCA IA DE UNURIASPECTE TEORETICE I PRACTICE

  1

  5 CONTRACTELE PRIVIND LOCA IA DE SERVICIIDOCTRIN, REGLEMENTARE 7URIDIC IPRACTIC 7UDICIAR

  5

  8 CONTRACTE I OPERA IUNI ANCARE REGLEMENTARE 7URIDIC, DOCTRIN IPRACTIC 7URIDIC

  95

  9 CONTRACTELE CIVILE ACCESORII DOCTRIN,REGLEMENTARE 7URIDIC I IMPLEMENTAREA

  PRACTIC

  :8

  ; CONTRACTELE SPECIALE CE SERVESC DREPTTEMEI DE APARI IE A DREPTURILOR REALEDOCTRIN, REGLEMENTARE 7URIDIC IIMPLEMENTAREA PRACTIC

  112

  : MODIFICAREA, REZOLU IUNEA I REZILIEREA CONTRACTELOR

  129

  10 SPECIFICUL DERULRII CONTRACTELOR

 • 7/25/2019 DREPTUL CONTRACTELOR.

  4/159

  N%!

  T$*)

  R$)"'+)$) >(!'*p ) o$"o

  #$ %u&?p$"$$'

  R$)"'+)$)>( !'*p )

  o$"op)%!'%$

  1. G$($)"'[email protected] ' p''(# #$p!u" %o(!)%!u)" " "

  ".Po-"$*$ p''(# (o 'u($), %")&'/'%)$) ' %o(#' ''"$ #$ )")-'"'!)!$ )"$ %o(!)%!$"o %''"$

  " "

 • 7/25/2019 DREPTUL CONTRACTELOR.

  5/159

  PLANUL TEMATIC AL CURSULUIBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

  1GENERALIT I PRIVIND DREPTUL CONTRACTUAL

  O-'$%!'$ #$ $/$'(@. s( !etermie o)ie+tul !e stu!iu al !reptului +otra+tual3 s( expu( importa a +uoa terii aprofu!ate a materii @uri!i+e A

  !omeiul +otra+tual3 s( i!etifi+e +ele mai importate lu+r(ri autohtoe i str(ie A materia

  +otra+telor3 s( !etermie le5isla ia apli+a)il( A !omeiul +otra+telor3 s( e2i!e ieBe pra+ti+a @u!e+(toreas+(& i+lusi2 Hot(rArile leului CS&

  pra+ti+a C-O asupra raporturilor !e !rept +otra+tual3

  Cotra+tul +ostituie pri+ipalul iB2or !e o)li5a,ii. Importa,a sa [email protected]+ !e sta)ilire a +elor mai 2ariate rela,ii !itre persoaele fiBi+e 'i @uri!i+ese A2e!ereaB( A toate !omeiile !e a+ti2itate& !e la +ele mai simple e2oi aleoameilor >+a pro+urarea +elor e+esare traiului? pA( la !eB2oltarea ueie+oomii !e pia,( +ompetiti2e 'i la sta)ilirea rela,iilor itera,ioale A +elemai !iferite !omeii.

  Cotra+tul +ostituie ua !i +ele mai flexi)ile i& pri urmare& i efi+iete mo!alit( i !e re5lemetare a raporturilor so+ial @uri!i+e i aume& A +aBul a+elor rela ii A +are le5ea u poate i u e+esit( a p(tru!e& iar toto!at( este ua !i +ele mai importate [email protected]+e @uri!i+e !e asi5urare a !eB2olt(riirela iilor so+iale 1. D a+est ses& !is+iplia A +auB( propue u stu!iu aprofu!at& +omplex&A 2e!erea exami(rii pro)lemelor !o+triare& teoreti+e i pra+ti+e& i+lusi2 Ases +omparat& A +eea +e pri2e te o iuea& +ara+terele @uri!i+e i elemetele

  +otra+telor +i2ile. 9a fel& A +a!rul !is+ipliei se propue aaliBa ese ei i +o iutului +otra+telor pri prisma !elimit(rii !i2erselor +ate5orii !e+otra+te i e2i!e ierii spe+ifi+ului a+estora. Toto!at(& !is+iplia A +auB( propue +larifi+area mo!alit( ilor !eA+etare a !i2erselor +ate5orii !e +otra+te. D a+est ses& se !etermi(pro+e!ura !e reBiliere& reBolu iue i mo!ifi+are a +otra+telor +i2ile& atAt la ii ierea uilateral(& +At i pri a+or!ul am)elor p(r i. iA! +ot !e pre2e!erile le5isla iei& se e2i!e iaB( r(spu!erea

  +otra+tual(& petru eexe+utarea +orespuB(toare a +lauBelor +otra+tuale.1I5or Trofimo2. rept +i2il. Cotra+tele +i2ile. # Chi'i(u& "004& p. 1"

  7

 • 7/25/2019 DREPTUL CONTRACTELOR.

  6/159

  stfel& se !etermi( mo!alitatea !e apli+are a sa+ iuilor pe+uiare& +um arfi ame!a& pealit( i !e AtArBiere& !o)A!a !e AtArBiere& [email protected]!i+iului.

  e lA5( +otra+tele +i2ile +lasi+e& !is+iplia !at( propue spre +er+etareu stu!iu A +eea +e pri2e te +otra+tele spe+iale& +um ar fi +otra+tul !e

  uBufru+t& uB& superfi+ie& a)ita ie& ser2itute& +are u se stu!iaB( A +a!rul altorpro5rame !e stu!ii. 9a fel& preBit( iteres sporit i +er+etarea A +eea +e pri2e te mo!alitatea !e !erulare a +otra+telor A +a!rul pro+e!urii !e isol2a)ilitate& prea pu ire5lemetat( i +er+etat( A le5isla ia i !o+tria autohto(. Co+omitet sut aaliBate i +er+etate +ele mai importate i iteresate opiii ale sa2a ilor str(ii i autohtoi A materia +otra+telor (ie u S.& Ro +a :.& (ie u .& Rotari .& lo e+o .& Chi)a+ Eh.& Chi)a+ .& Chiri+(

  .& ea Fr.& -frim O.& %ihaile+o -.& %oti+( R. I.& %o iu F.& as+ariTrofimo2 I.& $5ureau O.& G. . JKLMN& P. Q. JN i al ii. Toto!at(& +ursul A +auB( propue u stu!iu al Re+oma!(rilor iHot(rArilor Cur ii Supreme !e usti ie A materia +otra+telor& pre+um Hot(rArea leului Cur ii Supreme !e usti ie U Cu privire la aplicarea unorprevederi ale legisla iei privind gajul i ipoteca // Chi i(u& 10 martie "014&r. 13 Hot(rArea leului Cur ii Supreme !e usti ie U Cu privire la examinareade ctre instan ele judectore ti a litigiilor izvorte din raporturile de leasing

  financiar // Chi i(u& 1; oiem)rie "014& r.;3 Hot(rArea leului Cur ii Supreme !e usti ie U Privind practica judiciar a examinrii litigiilor careapar n cadrul ncheierii, modificrii i ncetrii contractului individual demunc // Chi i(u& "" !e+em)rie "014 r. 3 Hot(rArea leului Cur ii Supreme !e usti ie U Cu privire la unele chestiuni referitoare la aplicarea dectre instan ele judectore ti a legisla iei la solu ionarea litigiilor legate de contractele de mprumut // r.8 !i "4.1"."0103 Hot(rArea leului Cur iiSupreme !e usti ie U Privind aplicarea de ctre instan ele judectore ti a

  legisla iei ce reglementeaz modalit ile de reparare a prejudiciului cauzat prin ntrziere sau executare necorespunztoare a obliga iilor pecuniare, cuexcepia celor izvorte din contractul de credit bancar sau mprumutr. !i"4.1"."0103 Hot(rArea leului Cur ii Supreme !e usti ie U Cu privire la unelechestiuni aprute n practica aplicrii de ctre instan ele judectore ti a legisla iei la solu ionarea litigiilor ce in de contractele de dona ie i de nstrinare a bunului cu condi ia ntre inerii pe via // Chi i(u& r." & !i

 • 7/25/2019 DREPTUL CONTRACTELOR.

  7/159

  Supreme !e usti ie U Cu privire la practica aplicrii de ctre instan elejudectore ti a legisla iei ce reglementeaz obligaia uneia dintre prile contractului individual de munc de a repara prejudiciul cauzat celeilaltepri // r.11 !i < o+tom)rie "0073 Hot(rArea leului Cur,ii Supreme !eusti,ie R.%. Uespre aplicarea legislaiei privind protecia consumatorilor la

  examinarea dosarelor civile!i 10.0;.1;3 Re+oma!area r.

 • 7/25/2019 DREPTUL CONTRACTELOR.

  8/159

  re2o+area +otra+tului !e !oa ie& termeele !e Aaitare a a+ iuii& su)ie+ ii A !rept s( i2o+e re2o+area !oa iei3

  mometul !etermi(rii A+et(rii +otra+tului !e lo+a iue A +a!rulreBolu iuii i reBilierii3

  mo!alitatea reBilierii& reBolu iuii +otra+telor +i2ile& +larifi+area

  pro+e!urii >elu+i!area +aBurilor reBilierii& reBolu iuii stri+t pri iterme!iulista ei !e @u!e+at(?3 !etermiarea pre ului A +a!rul +otra+tului !e are!(& petru tereurile

  # proprietate a uit( ilor a!miistrati2teritoriale >$T? i proprietate !e stat& A fu+ ie !e amplasarea a+estora3

  +larifi+area mo!alit( ii !e trasmitere a )uului A proprietatealo+atarului& A +a!rul leasi5ului fia+iar& !up( r(s+ump(rarea a+estuia3

  +eri ele fa ( !e forma +otra+tului 9ease)a+3

  Ati!erea r(spu!erii [email protected] A +a!rul +otra+tului [email protected] Ati!erea r(spu!erii asi5uratorului petru [email protected]!i+iul +auBat !e +(tre

  asi5urat ter ei persoae& A lipsa elemetelor +ostituti2e ale +otra2e iei sau ifra+ iuii3

  o)li5a iile atrepreorului fa ( !e i2estitor A +a!rul +otra+telor !e i2esti ie A +ostru+ ia spa iului lo+ati2. Forma +otra+tului A e2olu ie le5islati2(3

  efe+tul mo!ifi+(rii o)ie+tului +otra+tului !e Atre iere& i+lusi2 prihot(rArea ista ei !e @u!e+at(3 Are5istrarea )uurilor !o)A!ite A +a!rul +otra+tului !e so+ietate

  +i2il( et+. Sper(m +( !is+iplia A +auB( i +o iuturile a+esteia& i+lusi2 +ele +u pri2ire la examiarea i solu ioarea pro)lemelor me ioate mai sus& 2or spori +osi!era)il +uo ti ele A !omeiul +otra+telor i !reptului +otra+tual& 2a iflue ( poBiti2 asupra efi+ie ei !erul(rii raporturilor

  patrimoiale& spori! solu ioarea +ore+t( i operati2( a pro)lemelor patrimoiale !i so+ietate& A spe+ial a pro)lemelor +e persist( A pro+esulA+heierii i exe+ut(rii +otra+telor +i2ile.

  Su$&!'' *$!o#'%$S!)!$'' #$ p$#)$ >(@ )$. prele5erea itera+ti2(& !is+u ia& stu!iul !e+aB.A%!''[email protected] ' #$ $)"u)$. reBetarea i sus ierea referatelor.

  Lu%u '(#''#u)"

  8

 • 7/25/2019 DREPTUL CONTRACTELOR.

  9/159

  -la)orarea referatelor pe temaPractica Ct#$ n materia contractelorcivile! %olul i locul C&' n unificarea practicii judiciare 3 %eflectareacontractelor civile n doctrina autohton i strin(

  '-"'o)/'$.

  A%!$ (o*)!'$ ' [email protected]>'"$ P"$(u"u' Cu '' Sup$*$ )"$ 7u&!' '$'. )( Co!ul +i2il r.110;/"00" // %oitorul Ofi+ial& "00"& r.8"86.*( Hot(rArea leului Cur ii Supreme !e usti ie U Cu privire la aplicareaunor prevederi ale legisla iei privind gajul i ipoteca // Chi i(u& 10 martie"014&r. 1.+( Hot(rArea leului Cur ii Supreme !e usti ie U Cu privire la examinareade ctre instan ele judectore ti a litigiilor izvorte din raporturile de leasing financiar // Chi i(u& 1; oiem)rie "014& r.;.

  ( Hot(rArea leului Cur ii Supreme !e usti ie U Privind practica judiciara examinrii litigiilor care apar n cadrul ncheierii, modificrii i ncetriicontractului individual de munc// Chi i(u& "" !e+em)rie "014 r. .-( Hot(rArea leului Cur ii Supreme !e usti ie U Cu privire la unelechestiuni referitoare la aplicarea de ctre instan ele judectore ti a legisla iei la solu ionarea litigiilor legate de contractele de mprumut // r.8 !i"4.1"."010..( Hot(rArea leului Cur ii Supreme !e usti ie U Privind aplicarea de ctre

  instan ele judectore ti a legisla iei ce reglementeaz modalit ile de reparare a prejudiciului cauzat prin ntrziere sau executarenecorespunztoare a obliga iilor pecuniare, cu excepia celor izvorte dincontractul de credit bancar sau mprumutr. !i "4.1"."010.( Hot(rArea leului Cur ii Supreme !e usti ie U Cu privire la unelechestiuni aprute n practica aplicrii de ctre instan ele judectore ti a legisla iei la solu ionarea litigiilor ce in de contractele de dona ie i de nstrinare a bunului cu condi ia ntre inerii pe via // Chi i(u& r." & !i

 • 7/25/2019 DREPTUL CONTRACTELOR.

  10/159

  !i 10.0;.1;3 Re+oma!area r.

 • 7/25/2019 DREPTUL CONTRACTELOR.

  11/159

  O-'$%!'$ #$ $/$'(@. s( !efieas+( o iuea +otra+tului expus( A !iferite lu+r(ri ale

  !o+triarilor autohtoi i str(ii3 s( aaliBeBe +lasifi+area +otra+telor !up( !iferite +riterii3 s( !elimiteBe +otra+tele +i2ile A !epe!e ( !e parti+ularit( ile

  +o iutului a+estuia3 s( !etermie +o!i iile !e 2ala)ilitate la A+heierea +otra+telor +i2ile3 s( sitetiBeBe !eose)irile i asem((rile !itre ulitatea a)solut( i

  ulitatea relati2(3 s( i!etifi+e ormele @uri!i+e apli+a)ile A +aBul !e+lar(rii ulit( ii

  +otra+telor3 s( apli+e +a!rul le5islati2& hot(rArile leului CS& pra+ti+a Ct-O la

  solu ioarea +aBurilor pra+ti+e +e i !e 2ala)ilitatea +otra+telor3

  s( i!etifi+e +aBuri !e e+o+or!a ( a le5isla iei +u pra+ti+a @u!i+iar(& hot(rArile leului CS A materia 2ala)ilit( ii +otra+telor.

  R$p$$ #$ %o('(u!.No 'u($) %o(!)%!u"u' C")&'/'%)$) %o(!)%!$"o #[email protected] #'$&$ %'!$''Co(#' ''"$ #$ )")-'"'!)!$ Nu"'!)!$) $")!'@ Nu"'!)!$) )-&o"[email protected] E/$%!u"#$%")@'' (u"'[email protected] '' %o(!)%!u"u'

  Coform art. 666 !i Co!ul +i2il al Repu)li+ii %ol!o2a +otra+tul estea+or!ul !e 2oi,( realiBat Atre !ou( sau mai multe persoae pri +are sesta)iles+& se mo!ifi+( sau se sti5 raporturi @uri!i+e. -ste e+esar !e a !elimitao iuea !e +otra+t !e o iuea !e +o2e ie& pre+um i !e o iuea !e a+t @uri!i+ +i2il. stfel u toate +o2e iile se A+a!reaB( A +ate5oria !e+otra+te. D a+est ses I. Trofimo2 me ioeaB( U+( la o iuea !e +o2e ie se atri)uie i testametele& a+t @uri!i+ petru +auB( !e moarte& +are u sei+lu! A +ate5oria !e +otra+te]. 9a fel& !o+triarul +itat me ioeaB( +(

  U2or)i! !espre +otra+t& eap(rat tre)uie !e me,ioat& +( a+esta este ua !i+ate5oriile !e +o2e,ii& +e se A+heie !oar Atre 2ii]. 9a fel& autorul propue o !efii ie reu it( a +otra+tului potri2it +(reia U+otra+tul este u a+or! !e 2oi,( A+heiat Atre !ou( sau mai multe persoaepe timpul 2ie,ii a+estora& +u pri2ire la a'terea& mo!ifi+area sau sti5erea!repturilor 'i o)li5a,iilor]. D +eea +e pri2e te !eose)irea !itre o iuea !e a+t @uri!i+ +i2il i +otra+t& me io(m +( toate +otra+tele sut a+te @uri!i+e +i2ile& As( u toate

  a+tele @uri!i+e +i2ile sut +otra+te. stfel& promisiuea pu)li+( !e

  11

 • 7/25/2019 DREPTUL CONTRACTELOR.

  12/159

  re+ompes(& le5atul sut a+te @uri!i+e uilaterale i u fa+ parte !i +ate5oria+otra+telor.

  :o iuea !e a+t @uri!i+ +i2il& A i are se!iul !e re5lemetare A materia Co!ului +i2il. stfel +oform art. 17 Co! +i2il& a+tul @uri!i+ +i2il estemaifestarea !e +(tre persoae fiBi+e 'i @uri!i+e a 2oi,ei A!reptate spre

  a'terea& mo!ifi+area sau sti5erea !repturilor 'i o)li5a,iilor +i2ile.o+tria autohto( i le5isla ia A 2i5oare e2i!e iaB( urm(toarele +ate5orii !e +otra+te 21

 • 7/25/2019 DREPTUL CONTRACTELOR.

  13/159

  !e +omer, su)ie+ti2e& +are sut fu!ametate 'i pri !eose)irile ese,iale a!reptului +i2il !e +el +omer+ial

 • 7/25/2019 DREPTUL CONTRACTELOR.

  14/159

  traBa+ ia apare +a o mo!alitate !e solu ioare a liti5iului pri istrumete ale !reptului material& situA!use la 5rai a !itre !reptul material i +el pro+esual. -a a fost !eumit( o @u!e+at( pri2at( a liti5iului& f(+ut( As( !ep(r i i u !e o ista ( !e @u!e+at( 6. Toto!at(& putem e2i!e ia +otra+tepro+esual peale la fel su) form( !e traBa+ ie +oform +(rora p(r ile& A

  +aBurile pre2(Bute !e le5e& A+heie a+or! !e Amp(+are +are ex+lu!er(spu!erea peal(& !e asemeea A pro+esul peal traBa+ ia !e re+uoa tere a 2io2( iei +are !u+e la mi+ orarea +uatumului pe!epsei& et+.

  Coform art. "; Co!ul familiei& contractul matrimonial este +o2e,iaA+heiat( )ee2ol Atre persoaele +are !ores+ s( se +(s(toreas+( sau Atre so,i&A +are se !etermi( !repturile 'i o)li5a,iile patrimoiale ale a+estora A timpul+(s(toriei 'i/sau A +aBul !esfa+erii a+esteia.

  Coform arti+olului 1 al Co2e,iei !e la Viea +u pri2ire la reptul

  tratatelor !i "< mai 16 >A 2i5oare petru Repu)li+a %ol!o2a !i "7fe)ruarie 1

 • 7/25/2019 DREPTUL CONTRACTELOR.

  15/159

  2AB(torul are !reptul !e a +ere remiterea pl( ii& iar +ump(r(torul are o)li5a ia !ea a+hita pre ul.

  I. Trofimo2 afirm( +( exist( i %o(!)%!$ &'()")*)!'%$ '*p$/$%!$, A+are la mometul A+heierii +otra+tului apar +a +otra+te uilaterale& a!i+(+alitatea !e !e)itor o are !oar o parte la +otra+t& As( pe par+ursul exe+ut(rii

  +otra+tului a+esta !e2ie siala5mati+& a!i+( +alitate !e !e)itor o !o)A!e tei +ealalt( parte a +otra+tului. stfel& A +aBul +otra+tului !e ma!at +u titlu5ratuit& la mometul A+heierii +otra+tului& o)li5a,ii A'i asum( !oarma!atarul& iar !i mometul exe+ut(rii a+tului @uri!i+& +are +ostituia o)ie+tal repreBet(rii& ma!atul este o)li5at s( preia toate efe+tele a+estei realiB(ri. 26(%$'$$)%o(!)%!u"u' #$o&$-'* %o(!)%!$ %u !'!"u o($o& ' %o(!)%!$ %u !'!"u)!u'!.

  o+tria !etermi( +otra+tele +u titlu oeros +a fii! a+ele +otra+te A+are toate p(r ile +otra+tuale urm(res+ aumite iterese patrimoiale& a!i+(primirea uui e+hi2alet A s+him)ul presta iei la +are se o)li5(. e exempluA +a!rul +otra+tului !e 2ABare+ump(rare& 2AB(torul urm(re te s(primeas+( pre ul A s+him)ul )uului 2A!ut& iar +ump(r(torul s( primeas+()uul +ump(rat A s+him)ul pre ului.

  9a rA!ul s(u& +otra+tele +u titlu oeros se !i2iBeaB( A +otra+te+omutati2e i aleatorii& A +a!rul %o(!)%!$"o %o*u!)!'$ p(r ile +hiar la

  mometul A+heierii a+estora +uos+ Ati!erea !repturilor i o)li5a iilor& pe +A! A +a!rul %o(!)%!$"o )"$)!o''a+estea u sut +uos+ute. stfel& A+a!rul +otra+tului !e Astr(iare a )uului +u +o!i ia Atre ierii pe 2ia ( sau A +a!rul +otra+tului !e ret( 2ia5er(& p(r ile u +uos+ pe !epli Ati!erea!repturilor i o)li5a iilor +otra+tuale.

  Tot la a+est tip !e +otra+te se refer( i +otra+tual !e atrepriB( +u !e2iBestimati2 >la mometul A+heierii +otra+tului este imposi)il !e a !etermia2olumul i pre ul lu+r(rii?.

  D +a!rul %o(!)%!$"o %u !'!"u )!u'! u se urm(re te o) ierea uui folos patrimoial A s+him)ul uui e+hi2alet patrimoial. stfel& !e exemplu&A +a!rul +otra+tului !e !oa ie& !oatorul A i mi+ oreaB( patrimoiul s(u& m(ri! patrimoiul !oatarului f(r( a urm(ri s( primeas+( +e2a A s+him). 9afel& A +a!rul +otra+tului !e +omo!at& +omo!atul trasmite +(tre +omo!ataru !rept !e +rea (& pe o perioa!(& f(r( a primi A s+him) +are2a foloase& la felA +a!rul Amprumutului +u titlu 5ratuit. 9a a+east( +ate5orie !e +otra+teputem atri)ui i +otra+tul !e ret( +u titlu 5ratuit& !epoBitul +u titlu 5ratuit&

  et+.

  17

 • 7/25/2019 DREPTUL CONTRACTELOR.

  16/159

  9a rA!ul s(u& +otra+tele +u titlu 5ratuit pot fi li)eralit( i i !eBiteresate. L'-$)"'[email protected] '"$ >!oa ia& reta? presupu mi+ orareapatrimoiului +elui +are a exe+utat presta ia& iar A +a!rul %o(!)%!$"o#$+'(!$$&)!$ >ma!at +u titlu 5ratuit?& patrimoiul prestatorului u semi+ oreaB(.

  2

 • 7/25/2019 DREPTUL CONTRACTELOR.

  17/159

  le5isla ia A 2i5oare f(r( a fi e+esare +are2a a+ iui suplimetare& +um ar fi !e exemplu i pre!area )uului. stfel& A +otra+tele petru +are le5isla ia pre2e!e forma 2er)al(& este sufi+iet !oar a+or!ul !e 2oi ( al am)elor p(r i. etru +otra+tele +are !ep( es+ suma !e 1 000 lei& +otra+tul 2a fi +osi!erat2ala)il A+heiat A mometul Am)r(+(rii formei s+rise. D +eea +e pri2e te

  +otra+tele +e au +a o)ie+t )uurile imo)ile& i!iferet !e suma a+estora&a+estea 2or fi +osi!erate 2ala)il A+heiate A mometul autetifi+(rii a+estora&+u ex+ep iile pre2(Bute !e le5isla ia A 2i5oare . stfel& +otra+te +osesualesut [email protected] +otra+telor +i2ile. Co(!)%!$"$ $)"$ sut a+ele +otra+te +are pe lA5( a+or!ul p(r ilorasupra +lauBelor ese iale ale +otra+tului mai sut e+esare i alte opera iui petru a fi +osi!erat +otra+tul 2ala)il A+heiat. e exemplu& +otra+tul !e!oa ie este u +otra+t real& !eoare+e +otra+tul respe+ti2 +reeaB( efe+te !oar

  !up( trasmiterea )uului +(tre !oatar >+otra+tul !e !oa ie a uui )u2iitor este u +otra+t +osesual?. 9e5isla ia Romiei pre2e!e !rept +otra+treal i +otra+tul !e !epoBit. up( opiiile uor !o+triari exist( i +otra+te formale sau soleme. 9aa+east( +ate5orie se atri)uie +otra+tele +are e+esit( a fi autetifi+ate otarial&Are5istrate A Re5istrul )uurilor imo)ile.

  29 (%$'$'' %o(!)%!$"o, #$o&$-'*%o(!)%!$ %$ po! /' >(%$')!$ &!'%! p$&o()" ' %o(!)%!$ %$ po! /' >(%$')!$

  p'( $p$+$(!)(! Co(!)%!$"$ %$ po! /' >(%$')!$ &!'%! p$&o()" sut a+ele +otra+tepetru +are le5iuitorul u pre2e!e posi)ilitatea A+heierii a+estora prirepreBeta i. Co(!)%!$"$ %$ po! /' >(%$')!$ p'( $p$+$(!)(!sut a+ele +otra+teA+heierea +(rora se realiBeaB( atAt !e +(tre p(r ile +otra+telor +At i !e repreBeta ii a+estora. 2;

 • 7/25/2019 DREPTUL CONTRACTELOR.

  18/159

  +( +otra+tele eumite u pot s( +o i( pre2e!eri +e +otra2i ormelorimperati2e ale le5ii. 2: (%$'$$)%o(!)%!u"u', #$o&$-'* %o(!)%!$ ($o%')!$, #$ )#$+'u($ ' o-"')!o''

  Cotra+tele e5o+iate sut a+ele +otra+te la A+heierea +(rora esteposi)il( e5o+ierea +lauBelor +otra+tuale !e +(tre am)ele p(r i& !e exemplu&

  +otra+tul !e 2ABare+ump(rare& +otra+tul !e lo+a iue& are!(& atrepriB(et+. Co(!)%!$"$ #$ )#$+'u($sut a+ele +otra+te la A+heierea +(rora p(r ile

  u pot e5o+ia +lauBele +otra+tuale& fie +( a+estea sut impuse !e le5e fie +(sut +o!i ioate !e ua !i p(r ile +otra+tului. Sut +otra+tele re!a+tate A Atre5ime sau aproape A Atre5ime !e ua itre p(r,ile +otra+tate& +ealalt(parte +otra+tat(& pra+ti+& u poate s( mo!ifi+e +lauBele sta)ilite& ea a2!posi)ilitatea umai !e a a++epta sau u +otra+tul respe+ti210. i a+east(

  +ate5orie !e +otra+te fa+ parte& !e exemplu& +otra+tul !e furiBare a 5aBului&10.%. 9u+a& rept +i2il.Moiuni generale despre obligaii( Contracte civile& Ia'i& 14& pa5. ;8

  18

 • 7/25/2019 DREPTUL CONTRACTELOR.

  19/159

  eer5iei ele+tri+e& telefoie. 9a momet& +hiar i +otra+tele !e +re!it )a+ar&asi5urare A [email protected] +aBurilor apar +a +otra+te !e a!eBiue petru ua !ip(r i. Tot la a+east( +ate5orie atri)uim i +otra+tele !e 2ABare+ump(rare a m(rfurilor !e lar5 +osum. %e io(m i faptul +( +otra+tele pot fi totalmete !e a!eBiue sau !oar uele +lauBe ale a+estora.

  Co(!)%!$"$ o-"')!o''sut a+ele +otra+te +are sut o)li5atorii& a!i+(impuse !e le5e. e exemplu +otra+tele !e asi5urare o)li5atorie >asi5urareme!i+al(& asi5urarea !e r(spu!ere +i2il(& et+?.

  212

 • 7/25/2019 DREPTUL CONTRACTELOR.

  20/159

  efe+te @uri!i+e& +otra+tele tre)uies+ A+heiate +u respe+tarea urm(toarelor+o!i ii !e 2ala)ilitate pre2(Bute !e le5isla ia A 2i5oare

  le5alitatea3 +apa+itatea !e a +otra+ta3 +osim,(mtul la A+heierea +otra+tului3

  o)ie+tul +otra+tului > s( fie li+it& s( existe sau +el pu i s( existe A2iitor& s( fie !etermiat sau !etermia)il& s( fie A +ir+uitul +i2il?3 +auBa sau s+opul +otra+tului >s( existe& s( fie li+it( i moral(?3 forma +otra+tului >respe+tarea formei auteti+e& iar A +aBurile

  pre2(Bute !e le5e i forma s+ris(?.:erespe+tarea +o!i iilor !e 2ala)ilitate are !rept efe+t ulitatea

  +otra+tului A +a!rul ulit( ii a)solute& iar A +a!rul ulit( ii relati2e pot !u+e la ulitatea +otra+tului A +o!i iile pre2(Bute !e le5e.

  D a+est ses este e+esar !e iut +ot !e faptul +( A +a!rul ulit( iia)solute >art. "16 Co! +i2il?& +otra+tul este ul !i start& iar a+ iuea a!resat(A ista a !e @u!e+at( are !rept o)ie+t !oar li+hi!area efe+telor pe +are le+reeaB( a+est +otra+t.

  :ulitatea a)solut( poate fi i2o+at( !e ori+e persoa( +are are u iteres(s+ut i a+tual la fel !e +(tre ista a !e @u!e+at( !i ofi+iu. :ulitatea a)solut( iter2ie A situa iile pre2(Bute !e Capitolul III al Co!ului +i2il sau Aalte +aBuri expres pre2(Bute !e le5e >A+(l+area +lauBelor imperati2e ale le5ii&

  or!iii pu)li+e sau a )uurilor mora2uri >art. ""0 C.C.?& +A! lipse te +auBai/sau a+easta este ireal(& ili+it( i imoral( >art. "0; Co! +i2il?& A+heierea fi+ti2( sau simulat( a +otra+tului >art. ""1 Co! +i2il?& A+heierea +otra+tului!e +(tre o persoa( f(r( +apa+itate !e exer+i iu >art.""" Co! +i2il?& A+heierea+otra+telor !e +(tre o persoa( !e la 2Arsta !e ;14 ai >art. ""< Co! +i2il?&o)ie+tul +otra+tului este e!etermiat sau e!etermia)il >art. "06 Co! +i2il?&u este respe+tat( forma auteti+( a +otra+tului >art. "08& "01< Co! +i2il?&erespe+tarea formei s+rise A situa iile pre2(Bute !e le5e >art."10 Co! +i2il?.

  stfel& !e exemplu& A +aBul A +are are lo+ Astr(iarea uui tere s+os!i +ir+uitul +i2il >!i !omeiul pu)li+?& Astr(iarea uui )u imo)il f(r( +aa+esta sa fie !etermiat >art. "06 Co! +i2il?& o)ie+tul +otra+tului !e 2ABare +ump(rare este u )u +are u exist( i i+i u 2a exista A 2iitor >art. "06 Co!+i2il?& Astr(iarea uui )u !o)A!it !i ifra+ iue/+otra2e ie >art. "06 Co! +i2il? et+.& +otra+tul este ul petru erespe+tarea +o!i iilor !e 2ala)ilitatereferitoare la o)ie+t.

  Cotra+tul !e Astr(iare a )uurilor imo)ile A+heiat f(r( respe+tarea

  formei auteti+e >art. "08 Co! +i2il? sau +otra+tul !e are!( A+heiat A form(2er)al( sut ule petru erespe+tarea formei. D+heierea uui +otra+t !e

  "0

 • 7/25/2019 DREPTUL CONTRACTELOR.

  21/159

  2ABare+ump(rarea a uui )u imo)il !e +(tre o persoa( su) 2Arsta !e 14 ai>art. """ Co! +i2il?& pre+um i !e +(tre o persoa( lipsit( !e +apa+itate !eexer+i iu >art. """ Co! +i2il? sut ule petru erespe+tarea +o!i iei referitor la +apa+itatea !e exer+i iu.

  D +eea +e pri2e te ulitatea relati2(& +oform art."18 C.C.& a+easta poate

  fi i2o+at( !oar !e persoaa A al +(rei iteres este sta)ilit( sau !e su++esoriiei& !e repreBetatul le5al sau !e +re!itorii +hiro5rafari ai p(r,ii o+rotite pe+alea a+,iuii o)li+e. Ista,a !e @u!e+at( u poate s( o i2o+e !i ofi+iu.

  etru +ofirmarea a+tului @uri!i+ lo2it !e ulitate relati2(& 2oi,a utre)uie s( fie exprimat( A forma +erut( petru A+heierea a+tului @uri!i+respe+ti2& ea poate fi a+operit( pri 2oi,a expres( sau ta+it( a persoaei A al+(rei iteres este sta)ilit( ulitatea.stfel& +otra+tul A+heiat este 2ala)il pA(la !e+lararea ulit( ii a+estuia A or!iea sta)ilit( !e le5isla ia A 2i5oare. D

  a+est ses le5ea e2i!e ii! +aBurile !e !e+larare a ulit( ii& folose te sita5ma Jpo)!$ /' #$%"))! (u"K, pe +A! A +a!rul ulit( ii a)solute sefolose te sita5ma J$&!$ (u"K

  stfel& +otra+tul A+heiat !e u mior !e la 14 18 ai sau !e opersoa( limitat( A +apa+itate !e exer+i iu poate fi !e+larat ul !e +(treista a !e @u!e+at( la +ererea p(ri ilor& a!optatorilor sau a +uratorilor.

  Cotra+tul A+heiat !e o persoa( +u +apa+itate !e exer+i,iu !epli( Atru momet A +are u putea s( +o'tietiBeBe a+,iuile sale ori s( le [email protected]&

  A )aBa art. ""7 Co! +i2il& poate fi !e+larat ul !e ista,a !e @u!e+at(.9a fel& A +aBul A +are atri)u,iile persoaei pri2i! A+heierea [email protected]!i+ sut limitate pri +otra+t& iar Amputeri+irile or5aului [email protected]!i+e # pri a+tul !e +ostituire& A +ompara,ie +u +ele stipulate pri ma!at&le5e sau +u +ele !e!use !i +ir+umsta,ele A +are se A+heie a+tul @uri!i+&a+esta& A+heiat f(r( respe+tarea limitelor impuse& A )aBa art. ""6 Co! +i2ilpoate fi !e+larat ul !oar A +aBul A +are se !emostreaB( +( +ealalt( parte a'tiut sau tre)uia s( 'tie !espre limit(ri.

  Cotra+tul A+heiat A )aBa uei erori +osi!era)ile poate fi !e+larat ulA )aBa art. ""; Co! +i2il !e ista,a !e @u!e+at(. Sutem A preBe a erorii+osi!era)ile A +aBul A +are la A+heiere a existat o fals( repreBetarereferitor la

  - atura +otra+tului3- +alit(,ile su)sta,iale ale o)ie+tului +otra+tului3- p(r,ile +otra+tului& A +aBul A +are i!etitatea a+estora este moti2ul

  !etermiat al A+heierii +otra+tului.

  -roarea asupra moti2ului este +osi!era)il( !oar A +aBul A +are moti2uleste i+lus A o)ie+tul +otra+tului.

  "1

 • 7/25/2019 DREPTUL CONTRACTELOR.

  22/159

  e exemplu& A +aBul A +are o parte !ori! s( A+heie !e fa+to u+otra+t !e Astr(iare a )uului +u +o!i ia Atre ierii pe 2ia (& !i +auBa 2Arstei Aaitate a semat u +otra+t !e !oa ie& +otra+tul poate fi !e+laratul& urmA! +a !oatorul s( !emostreBe fapta erorii. 9a fel& A situa ia A +aresa pro+urat !e fa+to u tere a5ri+ol >+oform !atelor !i +a!astru?& !ar

  p(r ile au e5o+iat asupra uui tere petru +ostru+ ii& +otra+tul poate fi !e+larat ul.Coform art. ""8 Co! +i2il& +otra+tul a +(rui A+heiere a fost !etermiat

  !e +omportametul !olosi2 sau 2i+lea al ueia !i p(r,i& poate fi !e+larat ul!e ista,a !e @u!e+at( +hiar 'i A +aBul A +are autorul !olului estima +( [email protected]!i+ este [email protected] petru +ealalt( parte.

  9a fel& +oform art. "" Co! +i2il& +otra+tul A+heiat A urma+ostrA5erii pri 2iole,( fiBi+( sau psihi+(& A +are se !emostreaB( +(

  2iole a a !etermiat partea s( +rea!( +( ea& so,ul& o ru!( sau o alt( persoa(apropiat( ori patrimoiul lor sut expu'i uui peri+ol imiet& poate fi !e+laratul !e ista,a !e @u!e+at( +hiar 'i A +aBurile +A! 2iole,a a fost exer+itat( !eu ter,.

  D )aBa art. "pri leBiue? poate fi !e+larat ul !e ista,a!e @u!e+at(.

  stfel& A situa ia A +are !oatorul& +reBA! +( sufer( !e o )oal(i+ura)il(& a !oat )uul s(u uei persoae& +otra+tul poate fi !e+larat ul !e+(tre ista a !e @u!e+at(& !a+( aume faptul )olii i+ura)ile la !etermiat laAstr(iarea )uului.

  Coform art. "

 • 7/25/2019 DREPTUL CONTRACTELOR.

  23/159

  A a+est ses u 2om +ere !e+lararea ulit( ii +otra+tului& !ar Al(turareaefe+telor A urma A+heierii +otra+tului.

  9a fel& este e+esar !e iut +ot !e faptul +( A +a!rul +otra+telorsu++esi2e u pot fi Al(turate efe+tele !a+( +otra+tul a fost [email protected] exe+utat.

  %erit( o ate ie !eose)it( i !etermiarea persoaelor +are pot i2o+a

  ulitatea a)solut( sau ulitatea relati2(.-ste e+esar !e atras ate ia +( A +epA! +u "1.06."01< este o)li5atorieautetifi+area otarial( a +otra+telor !e 2ABare+ump(rare a )uurilorimo)ile& +u ex+ep,ia +otra+telor !e 2ABare+ump(rare a tereurilor a5ri+oleproprietate pri2at( +u suprafa,a !e pA( la 0&"7 he+tare& atri)uite +oform art.1" !i Co!ul fu+iar& +ofirmate pri +ertifi+atul eli)erat !e prim(riarespe+ti2(.

  9a fel& este e+esar !e iut +ot !e pre2e!erile art. 40 6 !i 9e5ea

  +a!astrului )uurilor imo)ile +oform +(ruia 2ala)ilitatea +otra+tului !ei2esti ie A +ostru+ ie este !etermiat( i !e otarea a+estuia A re5istrul )uurilor imo)ile la ofi+iul +a!astral teritorial >OCT?.

  Su$&!'' *$!o#'%$.S!)!$'' #$ p$#)$ >(@ )$. prele5erea itera+ti2(& !is+u ia& stu!iul !e+aB.A%!''[email protected] ' #$ $)"u)$. Solu ioarea spe elor.

  Lu%u" '(#''#u)". ela)orarea i preBetarea referatelor pe urm(toarele teme Condi iilede valabilitate a contractului3 Publicitatea contractelor! 5nterpretareacontractelor(

  Sp$ $.Spe a 1.9a !ata !e 1".0

 • 7/25/2019 DREPTUL CONTRACTELOR.

  24/159

  ( etermina i procedura solu ionrii litigiului(

  Spe a 2.%axim . A 2Arst( !e 16 ai& a Astr(iat +(tre %ihaela -. )i+i+leta sa& la pre

  re!us. $+hiul lui %axim . aflA! !espre +aBul respe+ti2& tii! +( p(ri ii lui %axim . sut ple+a i A str(iatate& a !epus +erere A ista a !e @u!e+at( pri2i! re2e!i+area )i+i+letei& pe moti2 +( pre ul !e 2ABare& A 2iBiuea lui&u +orespu!e pre ului !e +ost a )i+i+letei.

  )( &olu iona i spe a( *( #ste n drept 7axim P( s nstrineze bicicletaN+( Care sunt condi iile referitoare la pre N ( Ore dreptul unchiul acestuia s se adreseze n instan a de judecatN

  Orgumenta i rspunsul(-( &unt nclcate condi iile de valabilitate ale contractuluiN

  Spe a 3.9a !ata !e "7.04."011 V.. a trasmis A lo+a ie +(tre SR9 Urop]

  sta ia -CO& pe u terme !e 7 ai. 9a !ata !e "7.06."011& V.. Astr(ieaB(sta ia -CO +(tre SC U9alo2] S. 9a !ata !e 18.0;."011 SC U9alo2] S A i Are5istreaB( !reptul !e proprietate asupra sta iei la OCT.

  SC U9alo2] S se a!reseaB( +(tre SR9 Urop] s( eli)ereBe sta ia-CO. SR9 Urop] refuB( eli)erarea& i2o+A! art. 00 Co! Ci2il& A )aBa+(rora oul proprietar se su)ro5( A !repturi i o)li5a ii +e !e+ur5 !i +otra+tul !e lo+a iue.

  SC U9alo2] S se a!reseaB( A ista a !e @u!e+at(& +u +erere pri2i!re2i!i+area )uului !i posesia ter ei persoae.&olu iona i spe a( n ce caz instan a de judecat va respinge ac iuneaN

  '-"'o)/'$A%!$ (o*)!'$ ' [email protected]>'"$ P"$(u"u' Cu '' Sup$*$ )"$ 7u&!' '$'. 1. Co2e,iei !e la Viea +u pri2ire la reptul tratatelor !i "< mai 16 >A2i5oare petru Repu)li+a %ol!o2a !i "7 fe)ruarie 1

 • 7/25/2019 DREPTUL CONTRACTELOR.

  25/159

  7. Qegea privind preul normativ "i modul de vRnzareJcumprare apmRntului r.1

 • 7/25/2019 DREPTUL CONTRACTELOR.

  26/159

  6 CONTRACTELE TRANSLATIVE DE PROPRIETATE DOCTRIN,REGLEMENTARE 7URIDIC I PRACTIC 7UDICIAR

  O-'$%!'$ #$ $/$'(@.

  s( expu( +ara+teristi+a 5eeral( a +otra+telor traslati2e !eproprietate3 s( e2i!e,ieBe tr(s(turile +otra+telor !e 2ABare+ump(rare& s+him)&

  !oa,ie& Astr(iare +u +o!i,ia Atre,ierii pe 2ia,(& +otra+tului !e ret(2ia5er(3

  s( !elimiteBe 2ariet(,ile +otra+tului !e 2ABare+ump(rare3 s( aaliBeBe re5lemet(rile le5ale pri2i! re2o+area !oa,iei3 s( iterpreteBe ormele le5ale apli+a)ile +otra+telor traslati2e !e

  proprietate3 s( sta)ileas+( +aBurile !e A+etare a +otra+telor traslati2e !eproprietate3

  s( +uoas+( i s( apli+e +orespuB(tor le5isla,ia& pra+ti+a @u!i+iar(&i+lusi2 pra+ti+a Ct-O& la solu,ioarea +aBurilor pra+ti+e pri2i!+otra+tele traslati2e !e proprietate3

  s( aaliBeBe !o+tria a ioal( i +ea str(i( referitoare la +otra+teletraslati2e !e proprietate

  R$p$$ #$ %o('(u!.Co(!)%!$"$ !)(&")!'$ #$ pop'$!)!$ Co(!)%!u" #$ (+)$

  %u*[email protected])$ V)'[email protected]' )"$ %o(!)%!u"u' #$ (+)$%u*[email protected])$ Co(!)%!u"#$ #o()'$ Co(!)%!u" #$ &%'*- Co(!)%!u" #$ >(&[email protected]'()$ %u %o(#'')>(!$'($'' p$ ')@ Co(!)%!u" #$ $([email protected]

  Co(!)%!$"$ !)(&")!'$ #$ pop'$!)!$i pre2e!erile Co!ului +i2il putem me ioa urm(toarele +otra+te

  traslati2e !e proprietate +otra+tul !e 2Bare+ump(rare& +otra+tul !e!oa,ie& +otra+tul !e s+him)& +otra+tul !e Astr(iare +u +o!i,ia Atre,ieriipe 2ia,(& +otra+tul !e ret(. ri iterme!iul a+estor +otra+te are lo+trasmiterea !reptului !e proprietate.

  Co!ul +i2il la art.

 • 7/25/2019 DREPTUL CONTRACTELOR.

  27/159

  Toto!at(& !e la pri+ipiul 2ala)ilit(,ii !repturilor reale !i mometulAre5istr(rii exist( o ex+ep ie& re5lemetat( !e art. 2B(tor? se o)li5( s( pre!ea u )u A proprietate +eleilalte p(r,i

  >+ump(r(tor?& iar a+easta se o)li5( s( preia )uul 'i s( pl(teas+( pre,ul+o2eit. Cotra+tul !e 2Bare+ump(rare +ostituie ua !i istitu iiletra!i ioale ale !reptului +i2il& a2! u istori+ i o e2olu ie A!elu5at(. VBarea+ump(rarea poate fi +osi!erat !rept +el mai r(sp!it +otra+tast(Bi& permi,! !esf( urarea 2ie ii +oti!iee a fie+(rei persoae. Sa me ioat i o expasiue a 2B(rilor& o!at( +u +re terea i2elului !e trai i a mo)ilit( ii persoaelor. ri iterme!iul +otra+tului !e 2Bare+ump(rare serealiBeaB( Astr(iarea sau !o)!irea !reptului !e proprietate sau a altor

  !repturi asupra )uurilor aflate A +ir+uitul +i2il.C))%!$$"$ u'#'%$ )"$ %o(!)%!u"u' #$ (+)$%u*[email protected])$ este u +otra+t traslati2 !e !repturi3 este u +otra+t siala5mati+3 +u +ara+ter oeros3 +omutati23 este u +otra+t +osesual& !ar +are poate fi 'i formal3 poate fi A+heiat att persoal +t 'i pri repreBetat3

  este u +otra+t !e exe+utare istataee3 este u +otra+t e5o+ia)il.E"$*$(!$"$ %o(!)%!u"u' #$ (+)$%u*[email protected])$ [email protected]'"$.2B(torul 'i +ump(r(torul& persoae fiBi+e +t 'i @uri!i+e& +are

  au +apa+itatea !e a !ispue !e )u. otri2it re5ulii 5eerale& 2B(torultre)uie s( fie proprietarul )uului s(u s( !e i( u alt !rept real +are s(ipermit( Astr(iarea )uului. Cump(r! u )u pri +otra+tul !e 2Bare+ump(rare& +ump(r(torul !e2ie automat proprietarul )uului.

  o-'$%!u". O-'$%!u" u'#'%al +otra+tului !e 2Bare+ump(rare +ost(A a+ iuile 2B(torului A!reptate spre trasmiterea !reptului !e proprietate

  ";

 • 7/25/2019 DREPTUL CONTRACTELOR.

  28/159

  asupra )uului +ump(r(torului i& respe+ti2& a+ iuile +ump(r(torului A 2e!erea prelu(rii )uului i a+hit(rii pre ului +u2eit. O-'$%!u" *)!$')" al+otra+tului !e 2Bare+ump(rare Al formeaB( )uurile. uurile tre)uie s( seafle A +ir+uitul +i2il& s( fie li+ite. O)ie+tul +otra+tului Al pot +ostitui att)uurile +are exist(& +t 'i )uurile 2iitoare& !etermiate sau !etermia)ile.

  p$u", exprimat A )ai& !etermiat sau !etermia)il >petru+omer+ia,i +oform art. ;76 Co! +i2il pre,ul u este u elemet o)li5atoriu al+otra+tului& A +aBul lipsei a+estuia A +otra+t se 2a +osi!era +( p(r,ile saureferit A mo! ta+it la u pre, pra+ti+at la !ata pre!(rii )uului?. RepreBit(pri+ipalul o)ie+t al +otrapresta iei +ump(r(torului.

  O-"')''"$ [email protected]'"o O-"')''"$ #$ -)[email protected] )"$ ([email protected]!ou"u'.

  o)li5a,ia !e a trasmite )uul A terme3

  o)li5a,ia !e expe!iere a )uului3 o)li5a,ia !e a trasmite )uul f(r( 2i+ii !e atur( @uri!i+(3 o)li5a,ia !e al 5arata pe +ump(r(tor Ampotri2a e2i+ iuii3 o)li5a,ia !e a pre!a )uul f(r( 2i+ii materiale.

  O-"')''"$ #$ -)[email protected] )"$ %u*[email protected]@!ou"u'. o)li5a,ia !e plat( a pre,ului3 o)li5a,ia !e a primi )uul 'i 2erifi+( +alitatea lui.V)'[email protected]'"$ %o(!)%!u"u' #$ (+)$%u*[email protected])$ utem e2i!e,ia mai

  multe 2ariet(,i ale +otra+tului !e 2Bare+ump(rare 2Barea+ump(rarea +u am(utul3 2Barea+ump(rarea )uurilor imo)ile3 2ABarea+ump(rarea Atrepri!erii +a +omplex patrimoial3 2Barea+ump(rarea la li+ita,ie3 2Barea la pro)( sau la 2e!ere3 2Barea +u pa+t !e r(s+ump(rare3 2Barea !repturilor liti5ioase 'i retra+tul liti5ios3

  a+hiBi,ia !e m(rfuri petru e+esit(,ile statului3 furiBarea 5aBelor aturale 'i eer5iei ele+tri+e.

 • 7/25/2019 DREPTUL CONTRACTELOR.

  29/159

  uele +ara+tere parti+ulare este u +otra+t !e a!eBiue& este u +otra+tpu)li+& are o +ompoe,( su)ie+ti2(. O)ie+tul +otra+tului !e 2Bare +uam(utul !e asemeea este spe+ifi+ )uuri pro+urate petru folosi,(persoal(& +asi+( sau familial(.

  V(+)$)%u*[email protected])$) -u(u'"o '*o-'"$VBarea )uurilor imo)ile

  poate a2ea lo+ !up( Are5istrarea a+estora A re5istrul )uurilor imo)ile.D+epA! +u "1.06."01< este o)li5atorie autetifi+area otarial( a tuturor+otra+telor !e 2ABare+ump(rare a )uurilor imo)ile& +u ex+ep,ia+otra+telor !e 2ABare+ump(rare a tereurilor a5ri+ole proprietate pri2at( +usuprafa,a !e pA( la 0&"7 he+tare& atri)uite +oform art.1" !i Co!ul fu+iar&+ofirmate pri +ertifi+atul eli)erat !e prim(ria respe+ti2(. 9a apli+areaex+ep iei este e+esar !e iut +ot !e urm(toarele

  # +otra+tul tre)uie s( ai)( +a o)ie+t u tere a5ri+ol +u suprafa a !e pA( la

  0&"7 ha& atri)uit +oform art.1" !i Co!ul fu+iar.# 2AB(torul este persoaa +are !e ie titlul !e autetifi+are a !repturilor!e i(torului !e tere& fie +ertifi+at !e mo teitor >!a+( a fost mo teit !e la persoaa +(reia i sa atri)uit tereul& +oform art.1" !i Co!ul fu+iar&a2A! A 2e!ere +( mo teirea este o trasmisiuea ui2ersal( !e !repturi?sau alt a+t @uri!i+ +are +ofirm( !reptul primar >pA( la prima Astr(iare?.D +alitate !e 2AB(tor mai poate fi or5aul fis+al A +aBul Astr(i(rii)uurilor !e)itorilor me ioa i petru eplata impoBitelor.

  9e5ea +u pri2ire la i2esti,iile A a+ti2itatea !e AtrepriB(tor r. 81 !i18.0

 • 7/25/2019 DREPTUL CONTRACTELOR.

  30/159

  +otra+tul se A+heie A form( auteti+( 'i se Are5istreaB( la CameraDre5istr(rii !e Stat3

  se A'tii,eaB( +re!itorii !espre faptul +( Atrepri!erea a fost 2!ut(.Dtrepri!erea se trasmite A )aBa a+tului !e pre!areprimire. %ometul

  pre!(rii Atrepri!erii +oi+i!e +u trasferul propriet(,ii.

  V(+)$)%u*[email protected])$) ") "'%'!)'$se +ara+teriBeaB( pri faptul +( )uul+are urmeaB( a fi 2!ut este pus A 2Bare A mo! pu)li+ 'i +u respe+tareauor pro+e!uri spe+iale& fii! 2!ut a+elui parti+ipat la li+ita,ie +are ofer(pre,ul +el mai fa2ora)il.

  VBarea+ump(rarea la li+ita,ie poate fi )ee2ol( 'i silit( >art. 80 Co!+i2il?.

  Ca re5ul(& 2Barea la li+ita,ie silit( are lo+ A s+opul realiB(rii uui titluexe+utoriu 'i se efe+tueaB( !e +(tre exe+utorul @u!e+(tores+.

  VBarea+ump(rarea pri li+ita,ie )ee2ol( se fa+e la !ori,a persoaei+are !ore'te s( 2!(/+umpere u )u 'i este fre+2et utiliBat A pro+esulpri2atiB(rii sau 2i!erii patrimoiului statului& a uit(,ilor a!miistrati2teritoriale& pre+um 'i A s+opul li+hi!(rii +opropriet(,ii& +! o)ie+tul+opropriet(,ii u poate fi Amp(r,it A atur(.

  V(+)$) #$ [email protected] &)u ") $#$$este u +otra+t A+heiat su) +o!i,iesuspesi2( p( la a++eptarea )uului !e +(tre +ump(r(tor. Ris+ul pieiriifortuite a )uului este pe seama 2B(torului& !eoare+e 2Barea !e pro)( sau

  la 2e!ere u este traslati2( !e proprietate.up( a++eptarea )uului& +ump(r(torul !e2ie proprietar al )uului Amo! retroa+ti2& a!i+( !i Biua pre!(rii )uului.

  V(+)$) %u p)%! #$ @&%u*[email protected])$repreBit( a+el +otra+t pri +are2B(torul A'i reBer2( !reptul !e a relua )uul 2!ut& restitui!+ump(r(torului pre,ul 'i +heltuielile 2B(rii >+o!i,ie reBolutorie? >art. ;86Co! +i2il?.

  reptul 2B(torului la r(s+ump(rare poate fi exer+itat pri !e+lara,ia

  a+estuia a!resat( +ump(r(torului. e+lara,ia !e r(s+ump(rare poate fi f(+ut(!e 2B(tor A termeul sta)ilit A +otra+t& +are u poate fi mai mare !e 10 aipetru tereuri 'i !e 7 ai petru alte )uuri.

  R(s+ump(rarea u este o ou( 2Bare& +i !oar o reBolu,iue a 2B(riiiter2eit(& !e a+eia u este e+esar( o ou( trasmitere a !reptului !eproprietate. VB(torul r(me proprietar al )uului 2!ut su) +o!i,iesuspesi2(& iar +ump(r(torul !o)!e'te !reptul !e proprietate su) +o!i,iereBolutorie.

 • 7/25/2019 DREPTUL CONTRACTELOR.

  31/159

  V(+)$) #$p!u'"o "'!''o)&$ repreBit( 2Barea uui !rept+otestat& i+ert& sau +otesta)il !e !e)itor sau A +aBul A +are a fost Aaitat(o a+,iue sau se poate preBuma +( a+,iuea 2a fi Aaitat(.

  a+( sa f(+ut o astfel !e 2Bare& !e)itorul +are are !e a fa+e +u+ump(r(torul !reptului liti5ios poate retra+ta >relu(? !reptul !e la a+esta petru

  sie& sti5!ul pri +ofuBiue. +east( opera,iue se ume'te $!)%!"'!''o&, iar +el +are Al exer+it( retra+tat. etru retra+tarea !reptului&retra+tatul tre)uie s(i pl(teas+( +ump(r(torului pre,ul 2B(rii& +heltuielile!e 2Bare 'i !o)!a petru pre, 'i petru +heltuielile !e 2Bare +al+ulat( !ela !at( +! +heltuielile au fost pl(tite.

  Raporturile ap(rute A pro+esul )%'+''$' #$ *@/u' p$(!u($%$&'[email protected]'"$ &!)!u"u' sut re5lemetate !e 9e5ea pri2i! a+hiBi,iile pu)li+e r.6 !i 1art. 8 al 9e5ii +u pri2ire la 5aBe aturale !i "

 • 7/25/2019 DREPTUL CONTRACTELOR.

  32/159

  Cotra+tul !e s+him) are a+elea'i +ara+tere @uri!i+e +a 'i +otra+tul !e2Bare+ump(rare. Re5ulile 2AB(rii+ump(r(rii sut apli+a)ile +orespuB(tor+otra+tului !e s+him). D a+ela i timp& +otra+tului !e s+him) ui poate fiapli+at( re5ula suport(rii +heltuielilor !e +(tre +ump(r(tor& !eoare+e A+otra+tul !e s+him) am)ele p(r,i au +alitatea !e 2B(tor 'i +ump(r(tor. 9a

  fel& o re5ul( spe+ifi+( +otra+tului !e s+him) se +o,ie A art. 8"6 Co! +i2ilUartea +are poate !emostra +( +ealalt( parte u este proprietar al )uului are!reptul& +hiar 'i !up( +e a primit )uul& s( refuBe exe+utarea presta,iei la +aresa o)li5at. D a+est +aB& partea poate fi o)li5at( s( restituie !oar +eea +e aprimit A )aBa +otra+tului.]

  C))%!$$"$ u'#'%$. siala5mati+3 +osesual3

  oeros3 +omutati23 traslati2 !e proprietate.E"$*$(!$"$ %o(!)%!u"u' #$ &%'*-.

  [email protected] '"$. +opermuta,ii >sau +os+him)a'ii/+opermuta i?& +are auo)li5a ia !e a trasmite re+ipro+ !reptul !e proprietate asupra uui )u3 o-'$%!u".!e re5ul(& )uurile +are se trasmit re+ipro+ sut +ele +areformeaB( o)ie+tul +otra+tului !e s+him)& +(rora li se apli+( urm(toarele

  +o!i ii- s( existe sau s( poat( exista A 2iitor. -xemplu roa!a& 2i!erea uui

  automo)il pe +are persoaa A+( ul are.- s( fie !etermiat sau !etermia)il.- s( fie A +ir+uitul +i2il. uurile +are se afl( Atro +ir+ula,ie restrs(

  >spe+ial(?& au u re5im spe+ial A +eea +e ,ie !e 2Barea # +ump(rarea&respe+ti2 s+him)ul lor. -xemplu armele. uurile proprietate pu)li+(+are ser2es+ uBului tuturor& u pot ser2i !rept o)ie+t al +otra+tului !e

  s+him)3 p$ u". A +aBul A +are )uurile s+him)ate u au a+eea'i 2aloare&!ifere,a !e 2aloare poate fi +ompesat( pritro sum( !e )ai& umit( sult(&!a+( a+easta este pre2(But( !e +otra+t. Sulta u poate !ep('i 2aloarea)uului.

 • 7/25/2019 DREPTUL CONTRACTELOR.

  33/159

  S$#'u" *)!$'$'. )! ;26;28 Co# C''" R M

  C Co(!)%!u" #$ #o()'$Coform art. 8"; Co! +i2il A )aBa +otra+tului !e !oa,ie o parte

  umit( !oator se o)li5( s( m(reas+( !i +otul patrimoiului s(u& +u titlu

  5ratuit& patrimoiul +eleilalte p(r,i umite !oatar.utem e2i!e ia urm(toarele +ate5orii !e !oa,ie A fu+,ie !e faptul !a+( !oatorul se o)li5( sau u a !oa& !eose)im !oa,iasimpl( 'i promisiuea !e a !oa3 A fu+,ie !e faptul !a+( este sau u afe+tat( !e mo!alit(,i !oa,ia& !eose)im!oa,ia e+o!i,ioat( 'i !oa,ia filatropi+( >+o!i,ioat(?3 A fu+,ie !e o)ie+tul !oa,iei& !eose)im !oa,ia !e )uuri 'i !oa,ia !e)ai.

  9a fel& apar +a !oa ii +esiuea !e +rea ( i preluarea !atoriei +u titlu 5ratuit.C))%!$$"$ u'#'%$ %o(!)%!u"u' #$ #o()'$. este u +otra+t uilateral. ori! !e la i!eea +( A +otra+tul !e

  !oa,ie A'i asum( o)li5a,ie !oar o si5ur( parte !oatorul& +um ar fi o)li5a,ia!e a trasmite )uul !oatarului& a+est +otra+t apare respe+ti2 !rept u+otra+t uilateral. Toto!at(& +oform pre2e!erilor arti+olului 8

 • 7/25/2019 DREPTUL CONTRACTELOR.

  34/159

  E"$*$(!$"$ %o(!)%!u"u' #$ #o()'$ [email protected]'"$.!oatorul 'i !oatarul. oatorul tre)uie s( ai)( +apa+itatea !e

  a !ispue +u titlu 5ratuit& !oatarul tre)uie s( pose!e +apa+itatea !e a primi +utitlu 5ratuit >i+apa+it(,i # art. 8"< Co! +i2il?. 9e5isla ia A 2i5oare +o ie aumite !ispoBi ii spe+iale +u pri2ire la +apa+itatea p(r ilor +otra+tate&

  sta)ili! uele i+apa+it( i spe+iale !e a !ispue i !e a primi pri iterme!iului +otra+tului !e !oa ie3 o-'$%!u". O)ie+tul @uri!i+ al +otra+tului !e !oa ie Al +ostituie

  a+ iuile !oatorului A!reptate spre trasmiterea !arului& remiterea !e !atorie.O)ie+tul material +ostituie )uurile li+ite& aflate A +ir+uitul +i2il& i+lusi2)uuri 2iitoare& !etermiate sau !etermia)ile3

  /o*).potri2it art. 8(&[email protected]'()$ ) -u(u"u' %u %o(#'') >(!$'($'' p$ ')@D )aBa +otra+tului !e Astr(iare a )uului +u +o!i,ia Atre,ierii pe

  2ia,( o parte >)eefi+iarul Atre,ierii? se o)li5( s( !ea +eleilalte p(r,i>!o)!itor? A proprietate u )u imo)il sau mo)il& iar !o)!itorul se o)li5(s( asi5ure )eefi+iarului Atre,iere A atur( lo+ui,(& hra(& [email protected] 'i

  [email protected] e+esar pe timpul +t 2a tr(i& pre+um 'i Amormtare.

 • 7/25/2019 DREPTUL CONTRACTELOR.

  35/159

  a+( A +otra+t exist( opluralitate de pr i, o)li5a ia !e Atre iere este i!i2iBi)il( att a+ti2 +t i pasi2. stfel& A +aB !e pluralitate !e )eefi+iari& eau este +osi!erat( A!epliit( !a+( u sa exe+utat& ite5ral& fa ( !e to i +re!itorii& Ati!erea i 2aloarea presta iei fii! A fu+ ie !e e+esit( ile i !urata 2ie ii tuturor )eefi+iarilor. D +aB !e pluralitate !e !o)!itori& fie+are

  !i ei poate fi o)li5at s( exe+ute o)li5a ia !e Atre iere& A s+him) i prestarea Atre ierii !e +(tre ori+are !i ei este li)eratorie petru to i. C))%!$$"$ %o(!)%!u"u' #$ >(&[email protected]'()$ %u %o(#'') >(!$'($'' p$

  ')@. traslati2 !e proprietate3 este u +otra+t +u titlu oeros3 aleatoriu3 siala5mati+3

  +osesual.Crea,a !e Atre,iere este stri+t persoal('i u poate fi trasmis( ueialte persoae& A s+him) o)li5a,ia !e Atre,iere u A+eteaB( o!at( +u !e+esul!o)!itorului& +i tre+e la su++esorii lui.

  E"$*$(!$"$ %o(!)%!u"u' #$>(&[email protected]'()$ %u %o(#'') >(!$'($'' p$')@

  p(r,ile )eefi+iarul Atre,ierii 'i !o)!itorul. Calitatea !e )eefi+iaro poate !o)!i umai persoaa fiBi+(& iA! +ot !e pre2e!erile le5isla iei

  +are pre2(! +( +otra+tul se A+heie pe timpul +At a+easta 2a tr(i3 o)ie+tul O)ie+tul +otra+tului !e Atre iere are !u)lu aspe+t&i+luB!& pe !e o parte& )uul mo)il sau imo)il trasmis !o)!itorului 'i& pe!e alt( parte& Atre,ierea A atur( +e urmeaB( a fi a+or!at( )eefi+iarului3

  form( s+ris(. a+( petru Astr(iarea )uului este e+esar( formaauteti+(& +otra+tul !e Atre,iere se A+heie A form( auteti+(3

  termeul termeul !e 2ala)ilitate a +otra+tului este !etermiat !eatura lui i est e5al +u timpul +t 2a tr(i )eefi+iarul.

  D$p!u'"$ ' o-"')''"$ -$($/'%')u"u' >(!$'($''. o)li5a,ia !e a trasmite A proprietatea !o)!itorului )uul +eformeaB( o)ie+tul +otra+tului3

  A +aB !e eexe+utare a o)li5a,iei !e Atre,iere& )eefi+iarul are!reptul& !ar u 'i o)li5a,ia& !e a +ere reBolu,iuea +otra+tului3

  poate +ere s+him)area exe+ut(rii presta iei A plata uor sume perio!i+eA )ai.

  D$p!u'"$ ' o-"')''"$ #o-(#'!ou"u'.

 • 7/25/2019 DREPTUL CONTRACTELOR.

  36/159

  este o)li5at s( a+or!e Atre,ierea A atura A +o!i,iile pre2(Bute A+otra+t. ieirea )uului ul !e5re2eaB( pe !o)!itor !e o)li5a,iile pe +are'i lea asumat A )aB( !e +otra+t.

  :u are !reptul s( Astr(ieBe )uul A timpul 2ie,ii )eefi+iaruluiAtre,ierii. D +aBul )uurilor imo)ile a+east( iter!i+,ie se As+rie A re5istrul

  )uurilor imo)ile. [email protected] sau 5re2area A alt mo! a )uului se permite umai+u a+or!ul )eefi+iarului Atre,ierii3 poate +ere reBolu,iuea +otra+tului A +aBul imposi)ilit(,ii exe+ut(rii

  o)li5a,iilor +otra+tuale A 2irtutea uor +ir+umsta,e i!epe!ete !e 2oi,alui3

  J A +aBul reBolu,iuii +otra+tului !e +(tre )eefi+iarul Atre,ierii&!o)!itorul are !reptul s( +ear( fie restituirea )uului& fie plat( 2alorii lui.Valoarea Atre,ierii prestate !e !o)!itor u se restituie >art. 847 Co! +i2il?.

 • 7/25/2019 DREPTUL CONTRACTELOR.

  37/159

  o-'$%!u".+ostituie& pe !e o parte& re!e2e,a +e urmeaB( a fi pl(tit(& iarpe !e alt( parte )uul s(u suma !e )ai trasmise !e +re!iretier Aproprietatea !e)iretierului3

  fo*).+otra+tul !e ret( pri +are se promite o ret( tre)uie A+heiatA s+ris 'i autetifi+at otarial su) sa+,iuea ulit(,ii >art. 84 Co! +i2il?3

  t$*$(u".+otra+tul poate fi A+heiat pe !urata 2ie,ii +re!iretierului>ret( 2ia5er(? sau p(r ile pot fixa u aumit terme.D$p!u'"$ ' o-"')''"$ $&$( ')"$ )"$ [email protected] '"o.

  C$#'$(!'$u". A +aBul +otra+tului !e ret( +u titlu oeros o)li5a,ia !e a trasmite

  )uul3 !reptul !e a preti!e !e la !e)iretier plata retei.D$-'$(!'$u".

  o)li5a,ia !e a a+hita reta A form( 'i A termeul sta)ilit !e +otra+t3 A +aB !e moarte a !e)iretierului& o)li5a,ia !e plat( a retei setrasmite la mo'teitorii lui& !a+( mo teitorii u reu ( la )u3

  o)li5a,ia !e a u Astr(ia& ipote+a sau 5re2a )uurile trasmise !e+(tre +re!iretier f(r( a+or!ul ultimului3

  o)li5a,ia !e a restitui )uul primit A +aB !e reBiliere a +otra+tului.

 • 7/25/2019 DREPTUL CONTRACTELOR.

  38/159

  aaliBa hot(rArilor leului CS A materia +otra+telor traslati2e !eproprietate.

  Sp$$ Spea 1:

  9a !ata !e 07.0

 • 7/25/2019 DREPTUL CONTRACTELOR.

  39/159

  formei pre2(Bute !e le5isla ie. 9.$.& la !ata !e "".0;."014 se a!reseaB( Aista a !e @u!e+at(& pri2i! !ispuerea Are5istr(rii !reptului !e proprietate.)( &olu iona i spe a( *( &unt corecte ac iunile registratoruluiN+( Care este termenul de adresare n instan a de judecat, n cazul

  respectivN( Pe ce temei poate fi respins cerereaN Care va fi solu ia n acest cazN

  '-"'o)/'$A%!$ (o*)!'$ ' [email protected]>'"$ P"$(u"u' Cu '' Sup$*$ )"$ 7u&!' '$'.

  1. Co2e,ia O:$ asupra contractelor de vRnzare internaional amrfurilor !i 11.04.180 // u)li+at( A e!i,ia ofi+ial( _Tratateitera,ioale_& 1& 2olumul 8& pa5.7".

  ". Co2e,ie asupra prescripiei extensive n materie de vRnzareJcumprareinternaional de mrfuri!i 14.06.1;4 // u)li+at( A e!i,ia ofi+ial( _Tratateitera,ioale_& 1& 2olumul 1

 • 7/25/2019 DREPTUL CONTRACTELOR.

  40/159

  14.Qegea privind achiziiile publicer. 6 !i 1

 • 7/25/2019 DREPTUL CONTRACTELOR.

  41/159

  "8. [. `. bJcL\MLd& .. LXb\[email protected]@@[email protected] B9:@. gLcJ [email protected]@@9V @ BA9AI:. # [N\MJ& "000.". Ra!u I. %ot+(& Flori %o,iu. Contracte civile speciale( 4eorie "i practicjudiciar. # 9$%I: 9-^& "000.?:Z [email protected]=A=[KZ @

 • 7/25/2019 DREPTUL CONTRACTELOR.

  42/159

  Spre !eose)ire !e +otra+tele traslati2e !e proprietate& lo+a,ia !e )uuripresupue trasmiterea folosi,ei temporare a )uului. O)ie+tul material allo+a,iei !e )uuri +ostituie )uuri !etermiate i!i2i!ual. D temeiul+otra+telor !e lo+a,ie !e )uuri se as+ !repturi !e +rea,( +are +oform art.708 Co! +i2il se supu ot(rii petru opoBa)ilitate.

  A Co(!)%!u" #$ "o%)'u($.Coform art. 8;7 Co! +i2il A )aBa +otra+tului !e lo+a,iue& o parte&

  umit( lo+ator& se o)li5( s( !ea +eleilalte p(r,i& umit( lo+atar& u )u!etermiat i!i2i!ual A folosi,( temporar( sau A folosi,( 'i posesiuetemporar(& iar a+easta se o)li5( s( pl(teas+( +hirie. C))%!$$"$ u'#'%$ )"$ %o(!)%!u"u' #$ "o%)'u($

  este u +otra+t traslati2 !e folosi,(3

  u +otra+t siala5mati+3 +u titlu oeros3 +omutati23 +osesual3 !e exe+utare su++esi2(3 +otra+t ire2o+a)il.

  E"$*$(!$"$ %o(!)%!u"u' #$ "o%)'u($. [email protected]'"$. lo+atorul 'i lo+atarul& persoae fiBi+e sau @uri!i+e. m)ele

  p(r,i tre)uie s( ai)( +apa+itatea +erut( petru a fa+e a+te !e a!miistrare. D+alitate !e lo+ator poate ap(rea proprietarul& uBufru+tuarul 'i alte persoaeAmputeri+ite. roprietarul a2A! posesia& !ispoBi ia i folosi a )uului. $Bufru+tuarul a2A! !reptul !e a se folosi !e )u i !e ai +ule5e fru+tele&poate trasmite !reptul s(u !e folosi ( lo+atarului A +o!i iile pre2(Bute !e art.

 • 7/25/2019 DREPTUL CONTRACTELOR.

  43/159

  reBilia ori+A! +otra+tul +u u prea2iB !e < lui petru imo)ile i 1 lu(petru mo)ile. Cotra+tul !e lo+a iue u poate fi A+heiat pe u terme maimare !e ai. O-"')''"$ [email protected]'"o O-"')''"$ "o%)!ou"u'.

  o)li5a,ia !e a trasmite )uul A +oformitate +u +o!i,iile sta)ilite A+otra+t3 o)li5a,ia efe+tu(rii repara,iilor +apitale3 o)li5a,ia !e 5ara,ie petru e2e+,iue 'i petru 2i+ii3

  o)li5a,ia !e a repara lo+atarului [email protected]!i+iul +are reBult( !i pertur)area!e +(tre u ter, a folosirii )uului A +aBurile sta)ilite !e le5e >A +aBul A +areter,ul este u lo+atar sau !a+( lo+atorul ia permis folosi,a )uului saua++esul la el?.

  O-"')''"$ "o%)!)u"u'. o)li5a,ia !e a Atre)ui,a lu+ru +a u )u proprietar 'i potri2it!estia,iei3 o)li5a,ia !e a pl(,i +hiria3 o)li5a,ia !e a restitui )uul3 o)li5a,ia !e a ap(ra )uul +otra uBurp(rilor3 o)li5a,ia !e a p(stra 'i [email protected] )uul3 o)li5a,ia !e a efe+tua repara,ia +uret( a )uului.

  Su-"o%)'u($) este re5lemetat( !e art. 84 Co! +i2il. Cotra+tul !esu)lo+a iue este u a+or! !e 2oi (& A temeiul +(ruia lo+atarul +are a !o)A!it folosi a temporar( asupra uui )u A )aBa uui +otra+t !elo+a iue& su)A+hiriaB( a+est )u uui ter & +are se o)li5( s(i pl(teas+( +hirie.

  Su)lo+a,iuea este permis( +u respe+tarea urm(toarelor +o!i,ii trasmiterea folosi,ei s( u fie iterBis( pri +otra+tul pri+ipal3

  su)lo+a,iuea s( u fie +o2eit( A +o!i,ii +are s( +otra2i(+o!i,iilor !i +otra+tul pri+ipal3

  s( existe +osim (mAtul lo+atorului la su)lo+a iue. Termeul +otra+tului !e su)lo+a,iue u poate !ep('i termeului+otra+tului !e lo+a,iue.

  Su)lo+a iuea A+heiat( A +o!i iile susme ioate este 2ala)il( i pro!u+e efe+te Atre p(r i +a ori+e +otra+t !e lo+a iue. Dtru+At lo+atorul u este parte +otra+tat(& su)lo+a iuea u pro!u+e efe+te fa ( !e el& !repturile i o)li5a iile !itre lo+ator i lo+atarul pri+ipal r(mA eatise. D afar( !e a+easta& A +aBul su)lo+a iuii lo+atarul A i p(streaB( r(spu!erea fa ( !e

  lo+ator.

  4

 • 7/25/2019 DREPTUL CONTRACTELOR.

  44/159

  C$&'u($) D +o!i iile A +are poate iter2ei su)lo+a iuea& este permis( i +esiuea lo+a iuii !e +(tre lo+atar. Textul le5al +are permite+esiuea i su)lo+a iuea u fa+e i+i o !isti ie Atre +ele !ou( istitu ii @uri!i+e. Cu toate a+estea& A )aBa pri+ipiilor +are 5u2ereaB( a+este !ou(istitu ii& se a!mite +( spre !eose)ire !e su)lo+a,iue& +are este u +otra+t !e

  lo+a iue& +esiuea +ostituie o 2ABare a !reptului !e folosi,(& !e u!e reiesurm(toarele +ose+i,e este e+esar +osim,(mtul lo+atorului3 o)ie+tul +esiuii Al formeaB( !repturile lo+atarului3 +esiuea este supus( re5ulilor 2AB(rii+ump(r(rii !e +rea,e3 pri iterme!iul +esiuii& +esioarul ia lo+ul +e!etului.

 • 7/25/2019 DREPTUL CONTRACTELOR.

  45/159

  +u exe+utare su++esi2(3 +omutati2.

  E"$*$(!$"$ %o(!)%!u"u' #$ )$(#@.

  [email protected]'"$.are!atorul 'i are!a'ul persoae fiBi+e sau @uri!i+e. m)ele

  p(r,i tre)uie s( ai)( +apa+itatea +erut( petru a fa+e a+te !e a!miistrare. o-'$%!u".tereuri 'i )uuri a5ri+ole. ri )uurile a5ri+ole +are pot fiare!ate se A ele5 tereurile +u !estia ie a5ri+ol( >ara)ile& 2iile& li2eBile& pomi+ole& et+.?& tereurile o+upate +u +ostru+ ii i istala ii a5roBootehi+e& [email protected](ri pis+i+ole& spa ii !e !epoBitare +are ser2es+ e2oilor pro!u+ iei a5ri+ole& aimalele& ma iile& [email protected] i altele asemeea )uuri !estiate exploat(rii a5ri+ole. uurile a5ri+ole +are formeaB( o)ie+tul +otra+tuluitre)uie s( fie +omplete 'i pre+is !etermiate. Cotra+tul !e are!( este Aso,it

  !e u a+t !e pre!areprimire A +are se !es+rie )uul are!at 'i starea A +arese afl( la mometul pre!(rii. p$u".are!a # se sta)ile'te !e p(r,i A )ai& A atur( sau A atur( 'i

  )ai. re!a A atur( se sta)ile te Atro +atitate !etermiat( !e pro!use sauAtru pro+et !e pro!u+ ie. ro!usele +u +are se pl(te te are!a se sta)iles+ !e p(r i A fu+ ie !e spe+ifi+ul a+ti2it( ii a5ri+ole i !e Bo(. Coform art. 1; al 9e5ii 18/"00< plata petru are!( se !etermi( A fu+,ie !e suprafa,atereului are!at& !e )oitate& !e relief 'i !e m(sura posi)ilit(,ii !e a efe+tua

  lu+r(rile A mo! me+aiBat& !e alte +ara+teristi+i ale tereului& !e 2aloareaplata,iilor multiauale amplasate pe el& !ar u 2a +ostitui mai pu,i !e "pe a !i pre,ul ormati2 al tereului are!at.

  /o*). +otra+tul !e are!( se A+heie A s+ris& petru 2ala)ilitate.Cotra+tul !e are!( pe u terme mai mare !e < ai se Are5istreaB( Are5istrul )uurilor imo)ile petru opoBa)ilitate& pA( la < ai # la prim(rialo+alit(,ii& A al +(rei teritoriu este situat tereul i +are 2a ie re5istrul uor asemeea +otra+te.

  !$*$(u". Spre !eose)ire !e +otra+tul !e lo+a iue +are poate fiA+heiat f(r( i!i+area termeului& !urata +otra+tului !e are!( tre)uiei!i+at( A +otra+t. Termeul are!ei )uurilor a5ri+ole u 2a fi mai mi+ !eu a 'i mai mare !e

 • 7/25/2019 DREPTUL CONTRACTELOR.

  46/159

  s( a+,ioeBe Atro maier( +are s( u Ampie!i+e exploatarea ormal( a)uurilor !ate A are!(3

  s( pl(teas+( are!a'ului& A +aBul reBilierii +otra+tului !e are!(Aaite !e A+heierea aului a5ri+ol& 2aloarea fru+telor +are& !e'i A+(eseparate& 2or putea fi separate Aaite !e sfAr'itul aului a5ri+ol A +o!i,iile

  uei 5ospo!(riri ormale. 9a +ompesarea 2alorii fru+telor se iau A +al+ul 'i!atoriile p(r,ilor la mometul reBilierii +otra+tului3 s( exe+ute alte +o!i,ii pre2(Bute !e le5isla,ia A 2i5oare sau !e

  +otra+t.O-"')''"$ )$(#)u"u'. !e a folosi )uurile are!ate +a u )u proprietar& potri2it !estia,iei

  spe+ifi+ate A +otra+t3 !e a p(stra 'i Atre,ie a+este )uuri& !e a le restitui la A+etarea

  +otra+tului3 !e a pl(ti are!a A atur( 'i/sau A )ai A termeul 'i A lo+ul sta)ilit!e p(r,i3

  are !reptul s( +ear( re!u+erea propor,ioal( a pl(,ii are!ei !a+( maimult !e @um(tate !i fru+tele o),iute pri are!are pier fortuit3

  s( exe+ute alte +o!i,ii pre2(Bute !e le5isla,ia A 2i5oare sau !e+otra+t.

 • 7/25/2019 DREPTUL CONTRACTELOR.

  47/159

  Coform art. 87 Co! +i2il pri %o(!)%! #$ %o*o#)! o parte>+omo!at? !( +u titlu 5ratuit u )u A folosi,( +eleilalte p(r,i >+omo!atar?&iar a+easta se o)li5( s( restituie )uul la expirarea termeului petru +are iafost !at.

  Cotra+tul !e +omo!at& este o 2arietate a +otra+tului !e lo+a iue.

  Toto!at(& se !elimiteaB( !e lo+a iue pri statutul s(u 5ratuit. 9a fel& primo!alitatea reBilierii& astfel +omo!atul poate +ere ori+A! reBilierea+otra+tului& !a+( are e2oie el As( i !e )u.

  Cotra+tul !e +omo!at repreBit( uul !i +ele mai !es AtAlite+otra+te A Repu)li+a %ol!o2a. Ca urmare a stu!iilor ui2ersitare +u referirela +otra+tele +i2ile& sa !emostrat +( +otra+tul !e +omo!at se poBi,ioeaB(pe o treapt( extrem !e importat( A )aBa le5islati2( a ,(rii.

  Como!atul se poate A+heia att Atre persoae fiBi+e& +t 'i Atre persoae

  @uri!i+e >+u me,iuea +( !a+( p(r,ile sut persoae @uri!i+e& a2! A 2e!ere+ara+terul s(u 5ratuit& A+heierea se fa+e A +o!i,ii spe+iale?.a+(& la ori5ii& 5(sim +omo!atul >Amprumutul !e folosi (? A !omeiul

  rela iilor familiale i Atre prietei& a2A! la )aB( +o+eptul !e jA+re!ere]& ulterior& +otextul e+oomi+ a !etermiat exti!erea !omeiului !eapli+a)ilitate a a+estui +otra+t la raporturile !e afiitate i +hiar la me!iile !eafa+eri. Como!atul a !e2eit u istrumet al rela iilor !e afa+eri& o tehi+(@uri!i+( eutr( +e poate ser2i uor s+opuri multiple.C))%!$$"$ u'#'%$ este u +otra+t traslati2 !e folosi,(3 este u +otra+t +osesual3 este u +otra+t ese,ialmete 5ratuit3 este u +otra+t siala5mati+3 !e exe+utare su++esi2(3 +omutati2. E"$*$(!$"$ %o(!)%!u"u' #$ %o*o#)!.

  [email protected]'"$. D +otra+tul !e +omo!at p(r ile sut +omo!atul +el +areremite )uul altuia& +omo!atarul +el +(ruia i se pre!( )uul. Cotra+tul !e+omo!at poate fi A+heiat atAt Atre persoae fiBi+e +At i Atre a+estea i persoae @uri!i+e& la fel i& A +o!i iile respe+t(rii pri+ipiului spe+ialit( ii +apa+it( ii !e folosi (& Atre persoae @uri!i+e. (r ile +otra+tului !e +omo!atmai pot fi !efiite astfel Como!at # partea +are trasmite A folosi atemporar( i 5ratuit( +eleilalte p(r i u )u !etermiat.

  Como!atar # partea +are prime te A folosi ( temporar( i 5ratuit( !e la +ealalt( parte u )u !etermiat& +u o)li5a ia !e al restitui.

  4;

 • 7/25/2019 DREPTUL CONTRACTELOR.

  48/159

  o-'$%!u". rept o)ie+te ale +otra+tului !e +omo!at pot fi )uurimo)ile i imo)ile& A m(sura A +are Amprumutarea u este iterBis( priorme spe+iale ori permis( umai A aumite +o!i,ii.

  /o*). Cotra+tul !e +omo!at poate fi A+heiat +oform ormelor5eerale +u pri2ire la form( a+tului @uri!i+. stfel& a+tul @uri!i+ poate fi

  A+heiat 2er)al& A s+ris sau A form( auteti+(. Forma repreBit( o +o!i ie !e2ala)ilitate a +otra+tului !oar A +aBurile expres pre2(Bute !e le5e. O-"')''"$ [email protected]'"o O-"')''"$ %o*o#)!)u"u'.

  !e a p(stra 'i !e a [email protected] )uul +u !ili5e,a uui )u proprietar3 !e a folosi )uul umai A s+opul sta)ilit A +otra+t sau !etermiat

  pri atura )uului3 !e a suporta +heltuielile e+esare folosi,ei )uului& ea2! !reptul s(

  +ear( restituirea lor. Como!atarul are !reptul s( +ear( umai +ompesarea+heltuielilor extraor!iare& e+esare 'i ur5ete& pe +are a fost e2oit s( le fa+(petru +oser2area )uului.

  Como!atarul r(spu!e petru !eteriorarea sau pieirea& A tot sau A parte&a )uului& A +aB !e pluralitate !e +omo!atari& a+e'tia r(spu! soli!ar fa,( !e+omo!at. Como!atarul u r(spu!e petru mo!ifi+area sau Ar(ut(,irea st(rii)uului !a+( a+easta sur2ie& A urma folosirii lui A +oformitate +u !estia,iasta)ilit( A +otra+t.

  O-"')''"$ %o*o#)(!u"u'. restituirea +heltuielilor !e +oser2are3 plata !esp(5u)irilor.

  S!'($$) $/$%!$"o %o*o#)!u"u'. pri restituirea lu+rului3 pri reBiliere.S$#'u" *)!$'$'. )! ;5:;88 Co# C''" R M

  C Co(!)%!u" #$ "$)&'(.ri +otra+tul !e leasi5 +re!itorul fia,ator >lo+atorul? se o)li5( s(!o)!eas+( A proprietate sau s( pro!u+( )uul mo)il spe+ifi+at A +otra+t 'is(l !ea A posesiue 'i folosi,( lo+atarului& petru o perioa!( !etermiat( A+otra+t& iar lo+atarul se o)li5( la plata A rate a uei sume !e )ai >art. "furiBare? +u 2AB(torul >furiBorul?& s( pl(teas+( pre,ul )uului 'i s(A+re!i,eBe lo+atarului exe+utarea o)li5a,iilor sale pri2i! re+ep,ioarea)uului& formularea +eri,elor +are iB2or(s+ !i a+est +otra+t !a+( +otra+tul!e leasi5 u pre2e!e altfel3

  s( primeas+( )uul la expirarea +otra+tului !e leasi5 !a+( lo+atarulu'i exer+it( !reptul !e a a+hiBi,ioa )uul +u titlu !e proprietate sau !e aprelu5i +otra+tul +oform pre2e!erilor le5isla iei A 2i5oare3

  s( 5arateBe lo+atarului folosi,a lii'tit( a )uului3 s( respe+te !reptul lo+atarului !e a opta petru a+hiBi ioarea )uului&

  prelu5irea +otra+tului ori restituirea )uului.

  O-"')''"$ "o%)!)u"u'.

  s( preBite lo+atorului iforma ii referitoare la )u 'i/sau la 2AB(torul>furiBorul? lui A 2e!erea A+heierii uui +otra+t !e 2ABare+ump(rare>furiBare? !a+( +otra+tul !e leasi5 u pre2e!e altfel3

  s( exe+ute o)li5a,iile !e re+ep,ioare a )uului 'i !e formulare a+eri,elor +e reBult( !i +otra+tul !e 2ABare+ump(rare >furiBare? !a+(+otra+tul !e leasi5 u pre2e!e altfel3

  s( iformeBe lo+atorul !espre +orespu!erea )uului +lauBelor !i+otra+tul !e 2ABare+ump(rare >furiBare?3

  70

 • 7/25/2019 DREPTUL CONTRACTELOR.

  51/159

  s( asi5ure& pe !urata +otra+tului !e leasi5& ite5ritatea )uului&me,ierea A stare !e fu+,ioare 'i folosirea lui umai A +oformitate +u+lauBele +otra+tuale3

  s( suporte toate +heltuielile !e trasport& re+ep,ie& motare& !emotare&exploatare& Atre,iere& p(strare& !eser2ire tehi+(& repara,ie& asi5urare a

  )uului& pre+um 'i alte +heltuieli aferete& !a+( +otra+tul !e leasi5 upre2e!e altfel3 s( pl(teas+( ratele !e leasi5 A mo!ul 'i A termeele sta)ilite A

  +otra+tul !e leasi53 s( permit( lo+atorului 2erifi+area perio!i+( a st(rii )uului 'i a mo!ului

  !e exploatare a )uului o)ie+t al +otra+tului !e leasi53 s( Al iformeBe pe lo+ator A timp util !espre ori+e tul)urare a !reptului

  !e proprietate 2eit( !i partea uui ter,3

  s( suporte pieirea fortuit( a )uului3 s( restituie& la expirarea +otra+tului !e leasi5& lo+atorului )uul Astarea stipulat( !e +otra+t& luA!use A +osi!erare uBura ormal(& A +aBul A+are u'i 2a exer+ita !reptul& pre2(But !e preBeta le5e& !e a a+hiBi,ioa)uul +u titlu !e proprietate sau !e a prelu5i +otra+tul.

  S!'($$) "$)&'(u"u'. expirarea +otra+tului3 reBilierea +otra+tului3

  A alte +aBuri pre2(Bute !e le5e sau +otra+t. S$#'u" *)!$'$'. )! :26:60 Co# C''" R M

  Su$&!'' *$!o#'%$ S!)!$'' #$ p$#)$ ' >(@ )$. prele5erea itera+ti2(& !is+u ia& stu!iul!e +aB& Ato+mirea mostrelor !e +otra+te. A%!''[email protected] ' #$ $)"u)$. Solu ioarea spe elor. Lu%u" '(#''#u)".

  ela)orarea referatelor elimitarea contractului de arend decontractul de loca iune, ncetarea contractelor de loca ie, %olul i locul C&' n unificarea practicii judiciare n materia contractelor de loca ie 3

  ela)orarea proie+telor !e +otra+t +otra+tul !e lo+a,iue& +otra+tul!e su)lo+a,iue& +otra+tul !e leasi5& Cotra+tul !e +omo!at& +otra+tul !eare!(.

  Sp$$

  Spea 1:

  71

 • 7/25/2019 DREPTUL CONTRACTELOR.

  52/159

  9a 1< oiem)rie "014& 9u+a umitru Vasile a ur+at la 2olaulautomo)ilului mar+a Ra5e Ro2er& um(rul !e Amatri+ulare C9C 00

 • 7/25/2019 DREPTUL CONTRACTELOR.

  53/159

  - &olu iona i spe a( - Care este procedura exproprieriiN- #ste necesar acordul arenda ului n cazul exproprierii terenuluiN- Qa ce poate pretinde arenda ulN

  '-"'o)/'$A%!$ (o*)!'$ ' [email protected]>'"$ P"$(u"u' Cu '' Sup$*$ )"$ 7u&!' '$'. 1. Co!ul +i2il r.110;/"00" // %oitorul Ofi+ial& "00"& r.8"86.". 9e5ea +u pri2ire la are!a A a5ri+ultur( r. 18 !i 17.07."00< //%oitorul Ofi+ial& "00

 • 7/25/2019 DREPTUL CONTRACTELOR.

  54/159

 • 7/25/2019 DREPTUL CONTRACTELOR.

  55/159

  -s( sitetiBeBe !eose)irile 'i asem((rile !itre +otra+tele !eatrepriB(& !e prest(ri !e ser2i+ii 'i !e ma!at3

  -s( +lasifi+e 'i s( aaliBeBe tipurile +otra+telor !e trasport3-s( !etermie mo!alit(,ile !e asi5urare !up( o)ie+tul asi5ur(rii3-s( !etermie +auBele !e reBiliere a fie+(rui tip !e +otra+te !e lo+a,ie

  !e ser2i+ii3-s( utiliBeBe meto!ele !e iterpretare la i!etifi+area +o,iutului

  +otra+tului 'i a ormelor apli+a)ile fie+(rui tip !e +otra+t3-s( aaliBeBe pra+ti+a @u!i+iar(& hot(rArile pleului CS i+lusi2 pra+ti+a

  Ct-O.R$p$$ #$ %o('(u!.Lo%)') #$ &$'%'' Co(!)%!u" #$ )(!$p'[email protected] ' #$ p$&[email protected]' &$'%''Co(!)%!u" #$ *)(#)! Co(!)%!u" #$ !)(&po! Co(!)%!u" #$ #$po+'!Co(!)%!u" #$ )&'u)$

  Spre !eose)ire !e lo+a,ia !e )uuri& lo+a,ia !e ser2i+ii are +a o)ie+tprestarea ser2i+iilor !i !iferite !omeii trasport& asi5urare& ser2i+ii !erepreBetare& ser2i+ii !e !epoBitare et+.

  A Co(!)%!u" #$ )(!$p'[email protected] art. 46 Co! +i2il& A )aBa %o(!)%!u"u' #$ )(!$p'[email protected] parte&

  umit( )(!$p$(o& se o)li5( s( efe+tueBe pe ris+ul s(u o aumit( lu+rare+eleilalte p(r,i& umit( %"'$(!,iar +lietul se o)li5( s( re+ep,ioeBe lu+rarea 'is( pl(teas+( pre,ul +o2eit.

  C))%!$$"$ u'#'%$ )"$ %o(!)%!u"u' #$ )(!$p'[email protected] este u +otra+t siala5mati+3 +u titlu oeros3 +osesual3 !e exe+utare su++esi2(3 A pri+ipiu& A+heiat '(!u'!u p$&o()$Ds(& a+est +ara+ter 2iBeaB( !oar

  or5aiBarea i +o!u+erea !e +(tre atrepreor a lu+r(rii& pe +A! exe+utarealu+r(rii are lo+ A +oformitate +u +lauBele +otra+tuale. stfel& potri2it art.

 • 7/25/2019 DREPTUL CONTRACTELOR.

  56/159

  E"$*$(!$"$ %o(!)%!u"u' #$ )(!$p'[email protected] [email protected]'"$.atrepreorul 'i +lietul. o-'$%!u".pro!u+erea& trasformarea uui )u sau o),ierea altor

  reBultate pri efe+tuarea !e lu+r(ri. p$u"3 retri)u,ia pe +are +lietul se o)li5( s( o pl(teas+(

  atrepreorului. re,ul este format !i retri)u,ia +u2eit( atrepreorului 'i+heltuielile suportate. re,ul se !etermi( pri Ato+mirea !e2iBului estimati2>!a+( la mometul A+heierii +otra+tului u se poate !etermia 2olumul ipre ul lu+r(rilor? sau pre, forfetar >!a+( la mometul A+heierii +otra+tului sepoate !etermia +u +ertitu!ie pre ul i 2olumul lu+r(rilor?. otri2it art.

 • 7/25/2019 DREPTUL CONTRACTELOR.

  57/159

  s( re+ep,ioeBe lu+rarea A mo!ul& lo+ul 'i termeul sta)ilit !e le5isla,iesau !e +otra+t3

  !up( re+ep,ioarea lu+r(rii& +lietul este o)li5at s( pl(teas+( retri)u,ia+o2eit( !e p(r,i& !a+( le5isla,ia sau +otra+tul u pre2(! plata A rate sau Aalt mo!3

  s( pl(teas+( ite5ral retri)u,ia& +hiar !a+( atrepreorul a re!us +ostullu+r(rii A raport +u +el stipulat A +otra+t& f(r( a re!u+e +atitatea 'i +alitatealu+r(rii3

  s( or5aiBeBe re+ep ia fial(& A +aBul +ostru+ iilor. art.

  6 Co! +i2il?.

  Co(!)%!u" #$ p$&[email protected]' #$ &$'%''D +oformitate +u art. ;0 Co! +i2il& pri %o(!)%!u" #$ p$&[email protected]' #$

  &$'%'',o parte >prestator? se o)li5( s( presteBe +eleilalte p(r,i >)eefi+iar?aumite ser2i+ii& iar a+easta se o)li5( s( pl(teas+( retri)u,ia +o2eit(. D

  +ompara ie +u +otra+tul !e atrepriB(& o)li5a ia !i +a!rul +otra+tului este ua !e [email protected]+e& +i u !e reBultat.

  7;

 • 7/25/2019 DREPTUL CONTRACTELOR.

  58/159

  C))%!$$"$ u'#'%$ )"$ %o(!)%!u"u' #$ p$&[email protected]' #$ &$'%''. este u +otra+t siala5mati+3 +u titlu oeros3 +omutati23 !e exe+utare su++esi2(3

  +osesual3 A pri+ipiu& este u +otra+t ituitu persoae. E"$*$(!$"$ %o(!)%!u"u' #$ p$&[email protected]' &$'%''.

  [email protected]'"$.prestatorul 'i )eefi+iarul3 o-'$%!u".ser2i+ii !e ori+e atur(. $ele tipuri !e ser2i+ii& +um ar fi

  trasportul& +otul )a+ar& !epoBitul et+.& +a! su) i+i!e,a re5lemet(rilorspe+iale. o+triarul lo e+o . me ioeaB( +( Uu toate a+ti2it( ile !e prestare a ser2i+iilor +a! su) i+i!e a se+ iuii respe+ti2e !i Co!ul Ci2il

  !e!i+at( +otra+tului !e prest(ri !e ser2i+ii& +are +o ie orme !e !rept+omu A a+east( materie. stfel& prestarea ser2i+iilor )a+are& !eiterme!iere& !e !epoBitare& turisti+e& !e trasport& se perfe+teaB( @uri!i+ prialte +otra+te !isti+te !e +otra+tul !e prest(ri !e ser2i+ii1"].

  p$u". retri)u,ia +u2eit( prestatorului petru ser2i+iile prestate.re,ul poate fi pre, forfetar sau !e2iB estimati2. lata petru ser2i+ii seefe+tueaB( !up( prestarea ser2i+iilor. a+( plata petru ser2i+ii se +al+uleaB(pe aumite perioa!e& sumele 2or fi a+or!ate !up( A+heierea fie+(rei perioa!e

  A parte. >art. ;1 Co! +i2il?. !$*$(u". !etermiat sau e!etermiat. a+( !up( expirareatermeului& presta ia +otiu( +otra+tul se +osi!er( A+heiat pe termee!etermiat& !a+( +ealalt( parte u respi5e ime!iat a+east( prelu5ire.Cotra+tele A+heiate pe o perioa!( mai mare !e 7 ai& pot fi reBiliate !e +(treprestator !up( s+ur5erea termeului !e 7 ai& +u Aaitarea uui prea2iB !e +elpu i 6 lui& pA( la expirarea termeului +otra+tului. O-"')''"$ [email protected]'"o.

  O-"')''"$ p$&!)!ou"u'. s( presteBe ser2i+ii. Spre !eose)ire !e atrepreor& prestatorul presteaB(ser2i+ii u pe ris+ul s(u3

  s( furiBeBe )eefi+iarului toate iforma,iile referitoare la aturapresta,iei& la )uurile 'i termeul e+esar presta,iei3

  !a+( )uurile sut furiBate !e )eefi+iar& prestatorul este o)li5at s( lefoloseas+( +u [email protected]( 'i s( ,i( e2i!e,a folosirii lor3

  s( presteBe ser2i+ii persoal !oar atu+i +A! a+east( o)li5a,ie reiese

  !i +otra+t& !i [email protected](ri s(u !i atura presta,iei.1"lo e+o .& rept +i2il. artea spe+ial(. :ote !e +urs& e!. Cart!i!a+t& "00

 • 7/25/2019 DREPTUL CONTRACTELOR.

  59/159

  O-"')''"$ -$($/'%')u"u'. s( pl(teas+( ser2i+iile prestate3 s( preia ser2i+iile prestate3 A +aBul A +are este r(spuB(tor& este o)li5at s( [email protected] 'i s(

  Atre,i( spa,iile& e+hipametele 'i aparatele pe +are tre)uie s( le pro+ure

  petru prestarea ser2i+iilor 'i s( re5lemeteBe astfel prestarea ser2i+iilor +aretre)uie efe+tuate su) +o!u+erea 'i A +oformitate +u !ispoBi,iile sale& A+Atprestatorul s( fie [email protected] +otra ris+urilor petru 2ia,( 'i s((tate.

  art. ;6 Co! +i2il?.

  C Co(!)%!u" #$ *)(#)!

  D +oformitate +u art. 10

 • 7/25/2019 DREPTUL CONTRACTELOR.

  60/159

  este u +otra+t ituitu persoae. 9e5ea As(& permite A mo!+o!i,ioat posi)ilitatea trasmiterii exe+ut(rii ma!atului +(tre u ter, +hiar'i A +aBul +! +otra+tul u pre2e!e a+east( posi)ilitate. stfel& +oformpre2e!erilor ali.>"? art.10

 • 7/25/2019 DREPTUL CONTRACTELOR.

  61/159

  u are !reptul s( A+heie a+te @uri!i+e A umele repreBetatului& +usie Asu'i& +u ex+ep,ia +aBului +A! este autoriBat expres s(u +A! ma!atul+uoa'te faptul 'i u o)ie+teaB( Ampotri2a lui3

  s( u !i2ul5e iforma,ia +are ia !e2eit +uos+ut( A +a!rul a+ti2it(,iisale3

  s( !ea ma!atului so+oteal( !espre exe+utarea ma!atului3 s( remit( ma!atului tot +eea +e a primit petru exe+utareama!atului 'i u a utiliBat A a+est s+op& pre+um 'i tot +e a !o)A!it A le5(tur(+u exe+utarea ma!atului.

  O-"')''"$ *)(#)(!u"u'. s( +ompeseBe +heltuielile pe +are ma!atarul le efe+tueaB( petru

  exe+utarea ma!atului 'i pe +are& A fu+,ie !e [email protected](ri& a+esta le +osi!er(e+esare& +u ex+ep,ia +aBului +A! +heltuielile urmeaB( a fi +ompesate !i

  remuera,ie3 s( pl(teas+( retri)u,ia +o2eit(& A +aBul A +are +otra+tul !e ma!ateste +u titlu oeros3

  s( repare [email protected]!i+iul pro!us f(r( 2ia s(& pe +are ma!atarul 1a suferitA exe+utarea ma!atului& !a+( [email protected]!i+iul este reBultatul uui peri+ol le5at !eo)li5a,ia +otra+tual( ori sa pro!us A urma exe+ut(rii uei i!i+a,ii ama!atului& +u ex+ep,ia +aBului A +are a+esta este a+operit pri remuera,ie.

  +(r(u' sau trasportator? se o)li5( fa,( !e +ealalt( parte >pasa5er s(u+liet? s( o trasporte Ampreu( +u )[email protected] ei sau& respe+ti2& s( trasporteA+(r+(tura la lo+ul !e !estia,ie& iar +ealalt( parte se o)li5( s( pl(teas+(remuera,ia +o2eit(.

  D$o&$-'* u*@!o)$"$ %)!$o'' #$ %o(!)%!$ #$ !)(&po!.

  >( /u(%'$ #$ !'pu" *'"o%u"u' #$ !)(&po! %u %)$ &$ /)%$!)(&po!)$), #$o&$-'*.

  +otra+t !e trasport auto3 +otra+t !e trasport fero2iar

  61

 • 7/25/2019 DREPTUL CONTRACTELOR.

  62/159

  +otra+t !e trasport aeria3 +otra+t !e trasport flu2ial3 +otra+t !e trasport maritim3 +otra+t !e trasport +osmi+3 +otra+t !e trasport +u tra+,iue aimal(.

  >( /u(%'$ #$ %o('(u!u" !)(&po!)!, #$o&$-'*. +otra+t !e trasport !e pasa5eri3 +otra+t !e trasport !e )uuri.

  >( /u(%'$ #$ *o#u" #$ !)(&po!)$, #$o&$-'*. +otra+t !e trasport +otiuu3 +otra+t !e trasport su++esi2& +otra+t !e trasport +om)iat.C))%!$$"$ u'#'%$ )"$ %o(!)%!u"u' #$ !)(&po! #$ >(%@%@!u'.

  este u +otra+t siala5mati+3 +u titlu oeros3 +osesual3 !e exe+utare su++esi2(3 poate fi atAt pri+ipal& +At 'i a++esoriu3 este& !e re5ul(& u +otra+t e5o+ia)il& !ar poate fi 'i !e a!eBiue3 este u +otra+t re2o+a)il.E"$*$(!$"$ %o(!)%!u"u' #$ !)(&po! #$ >(%@%@!u'.

  [email protected]'"$.expe!itorul >+lietul? 'i +(r(u'ul.D +aBul A +are trasportul!e A+(r+(turi se fa+e A folosul altei persoae !e+At expe!itorul& A +alitate !esu)ie+t al +otra+tului apare 'i !estiatarul.

  o-'$%!u". ser2i+iile !e !eplasare a A+(r+(turii& +are i+lu! 'iA+(r+area& !es+(r+area& p(strarea m(rfii A +ursul trasport(rii et+..

  p$u".taxa !e trasport. D trasportul ere5ulat # se sta)ile'te !ep(r,i& A trasportul re5ulat # potri2it tarifelor apro)ate !e +(r(u' sau or5ae!e stat.

  /o*).A form( s+ris( >s+risoare !e tr(sur(& +oosamet et+.?. !$*$(u".poate fi A+heiat pe terme sau f(r( i!i+area termeului. Dultimul +aB +(r(u'ul este o)li5at s( trasporte A+(r+(tura Atru termereBoa)il.

  O-"')''"$ [email protected]'"o >( %o(!)%!u" #$ !)(&po! #$ >(%@%@!u'.O-"')''"$ %@@uu"u'. s( asi5ure primirea >re+ep,ioarea? A+(r+(turii3 s( 2erifi+e +orespu!erea !atelor !i s+risoarea !e tr(sur( +u um(rul&

  +atitatea 'i semele +oletelor& aspe+tul exterior al A+(r+(turii 'i aleam)[email protected]

  6"

 • 7/25/2019 DREPTUL CONTRACTELOR.

  63/159

  s( 2erifi+e mo!ul !e A+(r+are 'i [email protected] a A+(r+(turii A uitatea !etrasport3

  s( asi5ure Am)ar+area pasa5erului la pu+tul !e ple+are3 s( +ofirme primirea A+(r+(turii3 s( exe+ute trasportarea m(rfii A termeul sta)ilit !e +otra+t3

  s( asi5ure trasportarea m(rfurilor peri+uloase A +oformitate +ure5ulile spe+iale !e trasport pri2i! asemeea A+(r+(turi3 s( asi5ure pre!area A+(r+(turii la pu+tul !e !estia,ie3 A +aBul eexe+ut(rii o)li5a,iei +(r(u'ului !e 2erifi+are a +orespu!erii

  !atelor !i s+risoarea !e tr(sur( +u um(rul& +atitatea 'i semele +oletelor&aspe+tul exterior al A+(r+(turii 'i ale am)[email protected]& a+esta preia toate ris+urilee+orespu!erii A+(r+(turii3

  A +aBul eexe+ut(rii o)li5a,iei +(r(u'ului !e a asi5ura pre!area

  A+(r+(turii la pu+tul !e !estia,ie& a+esta suport( toate +heltuielile suportate!e +liet petru re+ep,ioarea A+(r+(turii la pu+tul !e !estia,ie.O-"')''"$ %"'$(!u"u'.

  s( asi5ure am)[email protected] traii+ 'i +orespuB(tor m(rfii& uit(,ii !e trasport'i +o!i,iilor !e trasportare3

  s( A'tii,eBe +(r(u'ul !espre atura A+(r+(turii& e2etualul +ara+terperi+ulos al A+(r+(turii 'i m(surile e+esare !e pre+au,ie3

  s( eli)ereBe foaia !e tr(sur(3

  s( aexeBe la foaia !e tr(sur( !o+umetele e+esare tre+erii pri 2am(ori altor opera,iui similare aterioare mometului li2r(rii la !estia,ie3 A +aBul eexe+ut(rii o)li5a,iei +lietului !e a asi5ura am)[email protected] traii+

  'i +orespuB(tor m(rfii& uit(,ii !e trasport 'i +o!i,iilor !e trasportare&+(r(u'ul este exoerat !e la r(spu!erea petru Ar(ut(,irea +alit(,ii m(rfii&pre+um 'i petru e2etualele !eterior(ri ale m(rfii. Toto!at(& +lietul esteo)li5at fa,( !e +(r(u' la !esp(5u)irea !auelor +auBate !e A+(r+(turae+orespuB(toare3

  A +aBul eexe+ut(rii o)li5a,iei +lietului !e a A'tii,a +(r(u'ul !espreatura A+(r+(turii& e2etualul +ara+ter peri+ulos al A+(r+(turii 'i m(surilee+esare !e pre+au,ie& +lietul preia toate ris+urile !auelor +auBate !reptreBultat al lipsei !e iforma,ie3

  A +aBul eexe+ut(rii o)li5a,iei +lietului !e a eli)era foaia !e tr(sur('i Ato+mirii i+ore+te a a+esteia& +lietul r(spu!e petru toate !auele 'i+ose+i,ele i+ore+titu!iii Ato+mirii3

  A +aBul eexe+ut(rii o)li5a,iei +lietului !e a aexa la foaia !e tr(sur(

  !o+umetele e+esare tre+erii pri 2am( ori altor opera,iui similare

  6

 • 7/25/2019 DREPTUL CONTRACTELOR.

  64/159

  aterioare mometului li2r(rii la !estia,ie& a+esta r(spu!e petru toate!auele +auBate +(r(u'ului.

  C))%!$$"$ u'#'%$ )"$ %o(!)%!u"u' #$ !)(&po! #$ %@"@!o' '-))$.

  este u +otra+t +osesual3

  siala5mati+3 oeros3 !e a!eBiue.E"$*$(!$"$ %o(!)%!u"u' #$ !)(&po! #$ %@"@!o' ' -))$. [email protected]'"$3+(r(u'ul 'i +(l(torul. o-'$%!u".a+,iuile +(r(u'ului A!reptate spre trasportarea +(l(torului&

  )[email protected] A pu+tul !e !estia,ie 'i a+,iuile +(l(torului A 2e!erea pl(,ii taxei!e trasport.

  /o*).se A+heie 2er)al 'i se +ofirm( pri )ilet.O-"')''"$ [email protected]'"oO-"')''"$ %@@uu"u'.

  s( trasporte +(l(torul 'i )[email protected] la !estia,ie A termeul sta)ilit 'i A)ue +o!i,ii3

  s( asi5ure Am)ar+area pasa5erului la pu+tul !e ple+are3 s( asi5ure !e)ar+area pasa5erului la pu+tul !e !estia,ie3 s( respe+te itierarul rutei 'i s( sta,ioeBe !oar la sta,iile spe+ial

  !etermiate petru oprire3 s( asi5ure ite5ritatea )[email protected] D +aBul eexe+ut(rii o)li5a,iei+(r(u'ului !e a asi5ura ite5ritatea )[email protected]& a+esta poart( r(spu!ere petru!auele +auBate !rept reBultat al !eterior(rii sau pier!erii )[email protected]

  O-"')''"$ %@"@!ou"u'. s( a+hite taxa petru trasportare3 s( p(streBe )iletul pA( la pu+tul !e !estia,ie 'i s(l preBite la

  +ererea or5aelor !e +otrol3

  s( respe+te or!iea !e ur+are 'i +o)orAre A 'i !i [email protected]+ul !e trasport3 s( respe+te re5ulile trasport(rii +(l(torilor 'i )a5[email protected]& pre+um 'ior!iea pu)li+(.

 • 7/25/2019 DREPTUL CONTRACTELOR.

  65/159

  !e trasport& el poate reBilia +otra+tul. asa5erul poate reBilia +otra+tul 'iatu+i +A! este pre2iBi)il +( 2or a2ea lo+ AtArBieri A +ompara,ie +u timpul 'i!urata +o2eit(. D a+este +aBuri& u se a'te o)li5a,ia !e !esp(5u)ire >art." Co! +i2il?.

  E Co(!)%!u" #$ #$po+'!D +oformitate +u art. 1086 Co! +i2il& pri %o(!)%!u" #$ #$po+'!,!epoBitarul se o)li5( s( p(streBe )uul mo)il& pre!at !e !epoet& o perioa!(!etermiat( sau e!etermiat( 'i s(l restituie la +erere.%o!alit(,i ale +otra+tului !e !epoBit !epoBitul hotelier& se+hestrul.

  C))%!$$"$ u'#'%$ )"$ %o(!)%!u"u' #$ #$po+'!. este u +otra+t +u titlu 5ratuit sau +u titlu oeros3 !epoBitul +u titlu 5ratuit este u +otra+t uilateral3

  !epoBitul +u titlu oeros este u +otra+t siala5mati+3 +osesual3 !e exe+utare su++esi2(.E"$*$(!$"$ %o(!)%!u"u' #$ #$po+'!. [email protected]'"$. !epoetul 'i !epoBitarul. epoetul tre)uie s( ai)(

  +apa+itatea petru a A+heia a+te !e a!miistrare. o-'$%!u". )uuri mo)ile +orporale& i!i2i!ual !etermiate s(u

  !etermiate 5eeri+.

  p$u".remuera,ia& A +aBul !epoBitului oeros. Remuera,ia poate fi+otra+tual( s(u +oform tarifelor. /o*).s+ris(& 2er)al( petru +otra+tele o)ie+tul +(rora u !ep( e te

  suma !e 1 000 lei. !$*$(u".+otra+tul poate fi A+heiat pe o perioa!( !etermiat( sau

  e!etermiat(.O-"')''"$ [email protected]'"o.O-"')''"$ #$po+'!)u"u'.

  s( primeas+( )uul la p(strare3 s( p(streBe )uul3 s( restituie )uul3 s( restituie fru+tele )uului !epoBitat& +u ex+ep,ia +aBului A +are

  o)ie+tul !epoBitului Al +ostituie )uuri !etermiate 5eeri+3 s( u foloseas+( )uul !epoBitat. D +aBul eexe+ut(rii o)li5a,iei

  !epoBitarului !e a u folosi )uul !epoBitat& a+esta este o)li5at s(!esp(5u)eas+( !epoetului +ostul uBurii )uului 'i s( restituie toate fru+tele

  o),iute !i reBultatul folosirii )uului3 s( respe+te +o!i,iile !e p(strare pre2(Bute A +otra+t.

  67

 • 7/25/2019 DREPTUL CONTRACTELOR.

  66/159

  O-"')''"$ #$po($(!u"u'. s( A'tii,eBe !epoBitarul !espre atura 'i +ara+teristi+ile& i+lusi2 +ele

  +u +ara+ter peri+ulos& ale )uurilor l(sate la p(strare. D +aBul eexe+ut(riio)li5a,iei !epoetului !e a A'tii,a !epoBitarul !espre atura 'i+ara+teristi+ile& i+lusi2 +ele +u +ara+ter peri+ulos& ale )uurilor l(sate lap(strare& !epoetul suport( ris+ul tuturor +heltuielilor pe +are lea suportat

  !epoBitarul A le5(tur( +u a+easta3 s( pre!ea )uul la p(strare A termeul pre2(But A +otra+t3 s( a+hite plata petru !epoBit3 s( ri!i+e )uul !epoBitat la A+etarea +otra+tului. D +aBul

  eexe+ut(rii o)li5a,iei !epoetului !e a ri!i+a )uul !epoBitat& a+esta esteo)li5at s( suporte toate +heltuielile suportate !e +(tre !epoBitar A le5(tur( +up(strarea )uului peste terme3

  s( restituie +heltuielile suportate !e !epoBitar petru p(strarea )uului.

 • 7/25/2019 DREPTUL CONTRACTELOR.

  67/159

  +u titlu oeros3 aleatoriu3 +osesual3 !e a!eBiue& !ar poate fi i e5o+ia)il3 !e exe+utare su++esi2(.E"$*$(!$"$ %o(!)%!u"u' #$ )&'u)$. [email protected]'"$.asi5uratorul 'i asi5uratul. si5uratorul este persoa( @uri!i+(

  +are !ispue !e li+e,( petru !esf('urarea a+ti2it(,ii !e asi5urare. Draporturile !e asi5urare mai pot iter2ei )eefi+iarul asi5ur(rii& iterme!iarii!e asi5urare.

  o-'$%!u".asi5urarea !e persoae s(u !e !aue 'i plata primelor !easi5urare3

  /o*).s+ris(. !$*$(u". +otra+tul poate fi A+heiat pe u aumit terme sau pe

  terme elimitat.O-"')''"$ [email protected]'"o.O-"')''"$ )&'u)!u"u'. s( iformeBe asi5uratorul& la A+heierea +otra+tului& !espre toate

  +ir+umsta,ele ese,iale referitoare la m(rimea ris+ului +e se asi5ur( 'i s(i!i+e toate [email protected](rile importate petru preluarea ris+ului asi5urat3

  s( iformeBe asi5uratorul !espre alte +otra+te !e asi5urare A+heiate lao)ie+tul respe+ti23

  s( pl(teas+( la timp primele !e asi5urare3 s( A'tii,eBe !e A!at( pe asi5urator asupra [email protected](rilor peri+uloase

  ap(rute sau !espre +are a luat +uo'ti,( !up( A+heierea +otra+tului3 s( Atrepri!( a+,iui !epe!ete !e el petru a e2ita pro!u+erea

  +aBului asi5urat sau petru a limita pa5u)ele +auBate !e pro!u+erea lui3 s(l au,e !e A!at( pe asi5urator !espre pro!u+erea +aBului asi5urat.

  O-"')''"$ )&'u)!ou"u'. la etapa A+heierii +otra+tului& asi5uratorul este o)li5at s( a!u+( la

  +uo'ti,a asi5uratului& Atro form( a!e+2at(& +o!i,iile asi5ur(rii3 s( efe+tueBe plata& la apari,ia !reptului asi5uratului sau al )eefi+iarului

  asi5ur(rii !e a A+as( suma asi5urat( sau !esp(5u)irea !e asi5urare& Atermeul sta)ilit A +o!i,iile !e asi5urare3

  !a+( asi5uratorul AtArBie plata i!emiBa,iei !e asi5urare& el 2a fio)li5at s( pl(teas+( asi5uratului sau )eefi+iarului asi5ur(rii !o)A!( !eAtArBiere3

  s( +ompeseBe asi5uratului +heltuielile aferete e2it(rii pro!u+erii

  +aBului asi5urat sau limit(rii oportue a [email protected]!i+iilor pasi)ile !e !esp(5u)ire3

  6;

 • 7/25/2019 DREPTUL CONTRACTELOR.

  68/159

  s( p(streBe +ofi!e,a iforma,iei !espre asi5urat 'i persoaeleasi5urate& !e +are a luat +uo'ti,( A pro+esul asi5ur(rii.

  +omisioar? se o)li5( s( A+heie a+te @uri!i+e A ume propriu& !ar pe +otul+eleilalte p(r,i >+omitet?& iar a+easta s( pl(teas+( o remuera,ie >+omisio?.

  C))%!$$"$ u'#'%$ )"$ %o(!)%!u"u' #$ %o*'&'o(.- este u +otra+t umit3- este u +otra+t siala5mati+3- este u +otra+t +osesual3-

  este u +otra+t +u titlu oeros3- este u +otra+t e5o+ia)il.

  E"$*$(!$"$ %o(!)%!u"u' #$ %o*'&'o(.- [email protected] '"$. +omitetul i +omisioarul& a+estea pot fi persoae fiBi+e +At i

  @uri!i+e. Comitetul tre)uie s( ai)( +apa+itatea !e a A+heia el Asu i [email protected]!i+e pe +are urmeaB( s( le A+heie +omisioarul. Comisioarul tre)uie s(ai)( +apa+itatea !e exer+i iu.

  - o-'$%!u". a+ti2itatea +omisioarului A 2e!erea A+heierii a+telor

  @uri!i+e +u ter a persoa(& pre+um i exe+utarea o)li5a iilor i exer+itarea !repturilor +e reBult( !i a+este a+te.- p$ u". !eumit +omisio este remuera ia& +e urmeaB( a fi pl(tit(

  +omisioarului. Sta)ilirea +uatumului +omisioului tie !e +ompete ap(r ilor i se expue A +otra+t su) forma uui sume fixe sau su) forma uui pro+et !i 2aloarea a+tului @uri!i+ A+heiat >art. 106< Co