of 22 /22
Investeşte în oameni! www.fonduri-ue.ro/ posdru SEMINAR DE INFORMARE PENTRU BENEFICIARII DE PROIECTE SEMINAR DE INFORMARE PENTRU BENEFICIARII DE PROIECTE CO-FINANŢATE DIN FONDUL SOCIAL EUROPEAN CO-FINANŢATE DIN FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013

Contractare Proiecte FSE I. Modificarea contractelor II. Incetarea si rezilierea contractelor

  • Author
    reese

  • View
    44

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

SEMINAR DE INFORMARE PENTRU BENEFICIARII DE PROIECTE CO-FINANŢATE DIN FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Opera ţ ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013. Contractare Proiecte FSE I. Modificarea contractelor II. Incetarea si rezilierea contractelor. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Contractare Proiecte FSE I. Modificarea contractelor II. Incetarea si rezilierea contractelor

Slide 1CO-FINANATE DIN FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
2007 - 2013
Dac circumstanele care afecteaz implementarea proiectului s-au modificat substanial de la data semnrii contractului, atunci contractul i anexele acestuia pot fi modificate în conformitate cu Articolul 11/ Modificri i completri la contract, cu acordul ambelor pri, prin aprobarea unei notificri sau prin încheierea unui act adiional.
Fac excepie modificrile determinate de schimbri în legislaia naional i european care vor fi efectuate de AMPOSDRU/ OIRPOSDRU fr a fi necesar în prealabil acordul Beneficiarului.
Investete în oameni!
www.fonduri-ue.ro/posdru
Important!
Beneficiarul va solicita OIRPOSDRU încheierea unei notificri cu cel puin 10 (zece) zile înainte de data la care dorete ca modificarea s produc efecte (notificarea nu produce efecte pentru perioada anterioar).
Beneficiarul va solicita OIRPOSDRU încheierea unui act adiional cu cel puin 20 (douazeci) de zile înainte de data la care dorete ca modificarea s produc efecte.(produce efecte odata cu ultima semnatur)
Notificrile /actele adiionale, rspunsul la cererile de clarificri nu vor fi luate în considerare dac sunt transmise prin fax sau e-mail.
Investete în oameni!
www.fonduri-ue.ro/posdru
Notificrile /actele adiionale, rspunsul la cererile de clarificri nu vor fi luate în considerare dac sunt transmise prin fax sau e-mail.
Beneficiarul poate depune notificri/ acte adiionale fr a atepta aprobarea celor anterioar depuse; excepie se va face în cazul în care coninutul unui act adiional/ notificare depinde de aprobarea celor anterior depuse.
În cazul în care un act adiional/ notificare este respins/, beneficiarul nu va aloca urmtoarelor modificri contractuale numrul respectiv. (Ex: AA1 respins, urmtorul AA nr 2 ).
Investete în oameni!
www.fonduri-ue.ro/posdru
Orice notificare / act adiional/memoriu justificativ este necesar a fi semnate de ctre reprezentantul legal /împuternicit i s poarte tampila organizaiei. În cazul în care semneaz persoana împuternicit, se va ataa la fiecare dosar o copie a împuternicirii/ deciziei.
V rugm s avei în vedere Instruciunea nr 44 care vine în sprijinul elaborrii actelor aditionale si a notificrilor; deasemenea i Instruciunea nr 17 – Formatul standard de act aditional – notificare.
Investete în oameni!
Modificarea contractelor - Notificare
Beneficiarul are obligaia de a notifica în scris OIRPOSDRU NV, cu cel puin 10 (zece) zile înainte de data la care dorete ca modificarea s produc efecte, în urmtoarele situaii:
a) modificri intervenite în bugetul estimat al proiectului, în limita a 10% între capitole bugetare, în raport cu bugetul aprobat, prevazut in anexa nr. 2 care face parte integranta din contractul de finanare (având în vedere c ambele capitole bugetare implicate în modificare trebuie s respecte plafonul de 10%), cu excepia cheltuielilor de tip FEDR, a cheltuielilor generale de administraie i cu justificarea motivelor care au condus la aceasta.
Investete în oameni!
b) schimbarea adresei sediului social al beneficiarului, precum i schimbarea datelor de contact (numr telefon, fax, e-mail, etc.);
c) schimbarea contului special deschis pentru Proiect;
d) înlocuirea sau introducerea de membri noi în echipa de management ori a experilor pe termen lung din cadrul echipei de implementare a Proiectului;
e) înlocuirea reprezentantului legal;
f) modificarea planului de implementare a activitilor;(ex: demararea in avans sau prelungirea activitatilor)
Investete în oameni!
www.fonduri-ue.ro/posdru
g) solicitarea utilizrii sumei alocate pentru rezerva de contingen, în limita prevzut la litera a), în conformitate cu prevederile instruciunilor i deciziilor AMPOSDRU; (Instructiunea 38).
Nu se poate solicita modificarea contractului de finanare prin notificare, în situaiile în care modificarea solicitat ar face obiectul unui act adiional, conform prevederilor contractului de finanare. În aceast situaie, notificarea va fi respins, fr a se mai solicita clarificri.
Beneficiarul va considera notificarea aprobat tacit dac în termen de 10 zile de la data înregistrrii la sediul OIRPOSDRU nu sunt formulate obieciuni cu privire la modificarea solicitat.
Investete în oameni!
www.fonduri-ue.ro/posdru
În cazul în care se solicit clarificri, inclusiv prin e-mail, iar beneficiarul:
- furnizeaz rspunsul în maxim 3 zile lucratoare, perioada cuprins între data solicitrii clarificrilor i data înregistrrii acestora la registratura OIRPOSDRU, se consider perioad suspendat.
- nu furnizeaz rspunsul în maxim 3 zile lucratoare, notificarea va fi respinsa.
Investete în oameni!
Solicitare clarificri: 17.07.2014 (a 3- a zi)
Rspuns clarificri: 22.07.2014 (a 3 - a zi lucratoare) - suspendare 3 zile
Data aprobrii decontrii: 30.07.2014
Notificare respinsa: (Cf. Contract de finantare art 11)
Investete în oameni!
Modificarea contractelor - Act adiional
Beneficiarul are obligaia de a solicita încheierea de ctre OIRPOSDRU NV a unui act adiional cu cel puin 20 (douazeci) de zile înainte de data la care dorete ca modificarea s produc efecte, în urmtoarele situaii:
a) orice modificare a bugetului estimat al Proiectului, generat de:
- redistribuiri de sume care depesc limita a 10% între capitolele bugetare aferente costurilor eligibile ale Proiectului, în condiiile în care se pastreaz nemodificat valoarea total eligibil a Proiectului, cu justificarea detaliat a motivelor care au condus la aceasta;
Investete în oameni!
www.fonduri-ue.ro/posdru
- modificarea cheltuielilor de tip FEDR, cu respectarea procentului maxim permis, conform Ghidului solicitantului, cu justificarea detaliat a motivelor care au condus la aceasta, inclusiv în cazul în care sumele nu depesc limita a 10% între capitole bugetare;
b) includerea de noi activiti eligibile i/sau introducerea unor categorii de grup-int, cu respectarea prevederilor Ghidului solicitantului aferent proiectului finanat, care s contribuie la atingerea rezultatelor i obiectivului specific al Proiectului;
c) modificarea duratei de implementare a Proiectului;
Investete în oameni!
- modificarea cheltuielilor generale de administraie, cu respectarea procentului maxim permis, conform Ghidului solicitantului, cu justificarea detaliat a motivelor care au condus la aceasta, inclusiv în cazul în care sumele nu depesc limita a 5/7%;
e) înlocuirea unuia din partenerii din proiect cu alt partener cu o capacitate operaional i financiar cel puin similar, care îndeplinete condiiile reglementate de Ghidul Solicitantului i instruciunile AMPOSDRU i care îi asum cel puin ducerea la îndeplinire a obligaiilor asumate de partenerul înlocuit;
Investete în oameni!
f) modificri ale Acordului de parteneriat;
g) solicitarea utilizrii sumei alocate pentru rezerva de contingen, pentru suma care depete limita a 10% între capitolele bugetare, în conformitate cu prevederile instruciunilor i deciziilor AMPOSDRU;
h) orice alte modificri ale cererii de finanare.
Investete în oameni!
www.fonduri-ue.ro/posdru
(5) Beneficiarul are obligaia de a solicita încheierea unui act adiional la contractul de finanare pentru toate modificrile de sume intervenite în cadrul aceleiai linii bugetare din anexa nr. 2-Bugetul proiectului detaliat, cu excepia cheltuielilor generale de administraie, (fie pe seama modificrii costurilor unitare, fie a cantitilor previzionate) în situaia în care variaia acestora depete 10%.
Investete în oameni!
www.fonduri-ue.ro/posdru
(6) Actul adiional va fi considerat valabil încheiat, va intra în vigoare i va produce efecte juridice dac a fost semnat i tampilat de ctre reprezentantul legal al Beneficiarului i, ulterior, semnat i tampilat i de ctre reprezentantul legal al OIRPOSDRU.
Un act adiional nu poate avea scopul sau efectul de a produce schimbri în contract care ar pune în discuie decizia de acordare a finanrii nerambursabile sau care ar fi contrare principiului tratamentului egal al solicitanilor.
Investete în oameni!
- un scurt istoric al modificrilor contractuale aprobate anterior de ctre OIRPOSDRU.
- modificrile solicitate
- Motivaia din care s reias necesitatea modificrilor solicitate pentru buna gestionare i implementare a proiectului.
V rugm s însoii solicitarea de modificare contractual, de toate documentele justificative care susin afirmaiile dumneavoastr din memoriul justificativ.
Modificarea contractului prin act adiional îi produce efectele de la data la care OIRPOSDRU aprob actul adiional, dat care se regsete în dreptul ultimei semnturi.
Investete în oameni!
www.fonduri-ue.ro/posdru
NU efectuai cheltuieli care deriv din modificarea solicitat înainte de data aprobrii deoarece aceste cheltuieli vor fi declarate neeligibile.
În orice alt situaie care nu a fost enunat Beneficiarul are obligaia de a solicita OIRPOSDRU un punct de vedere oficial i de a nu lua nici o msur înainte de primirea din partea OIRPOSDRU a punctului de vedere solicitat.
Beneficiarul trebuie s informeze AMPOSDRU/ OIRPOSDRU despre orice situaie care poate determina întârzierea executrii Contractului în termen de 5 (cinci) zile de la data lurii la cunotin despre aceasta.
Investete în oameni!
II.Incetarea si rezilierea contractelor
(1) OI POSDRU delegat îi rezerv dreptul de a rezilia prezentul contract, fr îndeplinirea altor formaliti i fr intervenia instanei judectoreti, cu excepia unei simple notificri de informare a Beneficiarului, în urmtoarele cazuri:
- din motive imputabile lui, nu a început implementarea Proiectului în termen de 30 (treizeci) zile de la data semnrii contractului;
-nu respect termenele i condiiile pentru acordarea tranei a doua i/sau recuperarea prefinanrii prevzute la art. 5, punctele A i B ;
- nu depune cererile de rambursare, precum i cele aferente cererilor de plat pentru cheltuielile efectuate, în termenele i formatul prevzut de instruciunile i deciziile AMPOSDRU i prezentul contract.
Investete în oameni!
www.fonduri-ue.ro/posdru
(2) Orice cauz de neeligibilitate a proiectului i/sau a Beneficiarului i/sau a oricruia dintre parteneri, chiar dac a fost identificat ulterior încheierii prezentului contract.
3) În cazul în care prezentul contract este reziliat din culpa Beneficiarului, acesta poate fi exclus de la participarea la selecia public de proiecte i de la acordarea finanrii nerambursabile pentru o perioad de 2 (doi) ani.
(4) Clauza suspensiva.- N/A .
Fax: (+40 264) 530 191
Oana Puscas