of 18 /18
1 Incheierea contractelor. Ce trebuie sa stim cand incheiem un contract? 8 noiembrie 2011 Mihaela Badescu Avocat Partener Nota: Drepturile de proprietate intelectuala asupra acestui material apartin SCA Cladoveanu, Badescu si Asociatii. Este interzisa utilizarea acestuia, integral sau partial, de catre orice persoana daca nu are acordul SCA Cladoveanu, Badescu si Asociatii. Prezentul material reprezinta opinia avocatului care l-a creeat si are scop pur informativ, nu contine consultatii juridice cu privire la aspectele pe care le semnaleaza si nu reprezinta o interpretare oficiala a modificarilor aduse prin Noul Cod Civil.

Incheierea Contractelor

Embed Size (px)

Text of Incheierea Contractelor

 • 1.
  • Incheierea contractelor.
 • Ce trebuie sa stim cand incheiem un contract?
 • 8 noiembrie 2011
 • Mihaela Badescu
 • Avocat Partener
 • Nota: Drepturile de proprietate intelectuala asupra acestui material apartin SCA Cladoveanu, Badescu si Asociatii. Este interzisa utilizarea acestuia, integral sau partial, de catre orice persoana daca nu are acordul SCA Cladoveanu, Badescu si Asociatii. Prezentulmaterialreprezinta opinia avocatuluicare l-a creeat si are scop pur informativ, nu contine consultatii juridice cu privire la aspectele pe care le semnaleaza si nu reprezinta o interpretare oficialaa modificarilor aduse prin Noul Cod Civil.

2.

 • CONTINUTUL PREZENTARII
 • 1. Negocierea, prima etapa
 • 1.1. Caracteristici generale
 • 1.2. Principiile care guverneaza negocierea
 • 1.3. Negocierea precontractuala
 • 1.4. Negocierea postcontractuala
 • 1.5. Elementele in jurul carora se poarta negocierea
 • 1.6. Masuri de protectie
 • 2. Oferta, etapa a doua
 • 2.1. Caracteristici generale
 • 2.2. Oferta irevocabila
 • 3. Acceptarea, etapa a treia
 • 3.1. Caracteristici generale
 • 3.2. Locul si momentul incheierii contractului
 • 4. Noutati cu privire la continutul contractului
 • 4.1. Clauze speciale noutate
 • 4.2. Masuri de protectie
 • 4.3. Clauza penala
 • 4.4. Dobanzile legale
 • 4.5. Dobanzi legale in Codul Civil.

3.

 • 1. NEGOCIEREA, PRIMA ETAPA
 • 1.1. Caracteristici generale
 • Nereglementata legal inainte de 1 Octombrie 2011;
 • Reglementata special in Noul Cod Civil, stabilindu-se o serie de obligatii in sarcina participantilor la negocieri;
 • Sediul materiei: art. 1182-1185;
 • A devenit o etapa de interes datorita potentialelor litigii ce pot aparea in legatura cu aceasta etapa.

4.

 • 1.2. PRINCIPIILE CARE GUVERNEAZA NEGOCIERILE
 • Buna-credinta;
 • Libertatea in negocieri;
 • Confidentialitatea.

5.

 • 1.3. NEGOCIEREA PRECONTRACTUALA
 • Realizarea acordului de vointa asupra elementelor esentiale ale contractului;
 • Acordul de vointa asupra elementelor secundare este optionala;
 • Incalcarea principiului bunei-credinte da partii lezate dreptul de a solicita daune.

6.

 • 1.4.NEGOCIEREA POSTCONTRACTUALA
 • Realizarea acordului de vointa cu privire la elemetele secundare, daca acestea nu au fost negociate inainte de incheierea contractului;
 • Pot fi negociate de parti sau determinate de un tert;
 • Noutate : NCC permite interventia instantei, care se va substitui vointei partilor.

7.

 • 1.5. ELEMENTELE DE CARE DEPINDE NEGOCIEREA
 • Elementele esentiale:
 • sunt cele de care depinde incheierea contractului;
 • sunt obiective (obiectul si pretul) si subiective (declarate astfel de catre parti)
 • Elementele secundare:
 • sunt cele de care nu depinde insasi incheierea contractului;
 • PACTUL DE NEGOCIERE contractulnenumit, care organizeaza negocierea si prin care se pot stabili limitele eventualelor raspunderi, sau elementele esentiale apreciate de parti.

8.

 • 1.6.CUM NE PROTEJAM ?
 • Reglementarea etapei negocierilor -pact de negociere(prin care se pot stabili limitele eventualelor raspunderi, sau elementele esentiale apreciate de parti).
 • Acoperirea prin contract a tuturor elementelor, atat esentiale, cat si secundare clauza de integralitate ;
 • Acord asupra cazurilor de incetare a negocierilor ;

9.

 • 2.OFERTA, ETAPA A DOUA
 • 2.1. Caracteristici generale
 • Notiune preluata din Codul Comercial si extinsa ca aplicabilitate tuturor contractelor;
 • Propunerea de a contracta;
 • Conditii: -de fond : -sa aiba caracter precis;
 • - sa exprime intentia de a contracta.
 • -de forma : -se aplica principiul libertatii contractuale .

10.

 • 2.2. OFERTA IREVOCABILA
 • Noutatea Noului Cod Civil;
 • Cazurile in care oferta este irevocabila
 • Oferta cu termen;
 • Considerata astfel in temeiul acordului partilor sau practicilor dintre acestea;
 • Rezultand a avea acest caracter in baza negocierilor sau continutului ofertei
 • Conform uzantelor .

11.

 • 3. ACCEPTAREA, ETAPA A TREIA
 • 3.1. Caracteristici generale
 • Acordul cu privire la oferta primita;
 • Conditii:
 • sa fie expresa, tacerea nevalorand acceptare;
 • sa nu aiba amendamente (in caz contrar valoreaza contraoferta);
 • sa fie exprimata in termen.

12.

 • 3.2. LOCUL SI MOMENTUL INCHEIERII CONTRACTULUI
 • Au relevanta pentru persoanele aflate in locuri diferite.
 • Momentul este acela la care acceptarea ajunge la ofertant, chiar daca ofertantul nu cunoaste acest aspect;
 • Locul este intotdeauna la ofertant.

13.

 • 4. NOUTATI CU PRIVIRE LA CONTINUTULCONTRACTULUI
 • 4.1. CLAUZE SPECIALE NOUTATE A NCC
 • Externe - clauze extrinseci la care face referire contractul;
 • Standard- clauze prestabilite de una din parti(conditii generale)
 • - pot fi negociate (conditi speciale)
 • Neuzuale- clauze care confera drepturi disproportionate uneia din parti (legea enumera: limitarea raspunderii, dreptul de a denunta unilateral contractul, clauze compromisorii etc.)
 • - necesita acceptare expresa, in scris.

14.

 • 4.2.CUM TREBUIE ABORDATE ACESTE CLAUZESPECIALE?
 • Semnarea contractelor care fac trimitere la clauze externe numai in conditiile in care acestea sunt cunoscute;
 • Deoarece orice clauza standard neamendata, ramane valabila, recomandam negocierea acelor stipulatii nefavorabile;
 • Acceptarea expresa trebuie sa nu fie interpretabila in cazul clauzelor neuzuale.

15.

 • 4.3. CLAUZA PENALA
 • Stabileste cuantumul prestatiilor in urmatoarele cazuri:
 • De neexecutare fara justificare/culpabila (daune-interese: au scopul de a acoperi prejudiciul creditorului, cuprind pierderea efectiva, beneficiul nerealizat si cheltuielile efectuate pentru evitarea sau limitarea prejudiciilor);
 • De executare cu intarziere sau in alt loc (daune moratorii conform NCC sau dobanzi penalizatoare, conform OG nr. 13/2011).
 • De principiu, clauza penala nu poate fi modificata de instanta, cu urmatoarele exceptii:
 • pentru obligatia executata partial si utila creditorului, instanta poate reduce daunele proportional;
 • pentru daune vadite excesive fata de prejudiciul ce putea fi prevazut, instanta poate reduce daunele, dar cuantumul acestora trebuie sa ramana superior obligatiei principale.

16.

 • 4.4. DOBANZILE LEGALE IN REGLEMENTARI SPECIALE
 • OG nr. 9/2000 si OG nr. 13/2011
 • Diferenta majora intre cele doua norme:
 • OG nr. 9/2000 stabilea dobanda legala la nivelul ratei dobanzii de referinta BNR din prima zi lucratoare a lunilor ianuarie si iulie;
 • OG nr. 13/2011 stabileste dobanda legala la nivelul ratei dobanzii de referinta BNR plus 4 puncte procentuale;

17.

 • 4.5. DOBANZILE LEGALE IN CODUL CIVIL
 • Vechea reglementare dadea dreptul creditorului unei obligatii in bani, in lipsa de stipulatie, sa solicite daune-interese egale cu dobanda legala;
 • NCC da dreptul la daune-interese egale cu dobanda legala, numai creditorului unei obligatii de a face;
 • Cum ne protejam: avand in vedere ca in lipsa unei clauze penale care sa prevada o penalitate de intarziere, creditorul unei obligatii in bani, nu mai poate solicita nimic, e necesar ca acestea sa fie expres prevazute.

18.

 • Va multumim!
 • SCA CLADOVEANU, BADESCU SI ASOCIATII
 • Sos. Mihai Bravu, Nr. 62A, Et. 4,
 • Spectrum Business Center, Sector 2
 • Contact :
 • 021.252.78.47
 • 0744.885.294
 • [email_address]