of 14 /14
1 Orientari practice in materia incetarii contractelor. Desfiintarea contractelor. 8 noiembrie 2011 Dan - Vlad Pastramagiu Avocat Asociat Nota: Drepturile de proprietate intelectuala asupra acestui material apartin SCA Cladoveanu, Badescu si Asociatii. Este interzisa utilizarea acestuia, integral sau partial, de catre orice persoana daca nu are acordul SCA Cladoveanu, Badescu si Asociatii. Prezentul material reprezinta opinia avocatului care l-a creeat si are scop pur informativ, nu contine consultatii juridice cu privire la aspectele pe care le semnaleaza si nu reprezinta o interpretare oficiala a modificarilor aduse prin Noul Cod Civil.

Incetarea Contractelor

Embed Size (px)

Text of Incetarea Contractelor

 • 1.
  • Orientari practice in materia incetarii contractelor. Desfiintarea contractelor.
 • 8 noiembrie 2011
 • Dan - Vlad Pastramagiu
 • Avocat Asociat
 • Nota: Drepturile de proprietate intelectuala asupra acestui material apartin SCA Cladoveanu, Badescu si Asociatii. Este interzisa utilizarea acestuia, integral sau partial, de catre orice persoana daca nu are acordul SCA Cladoveanu, Badescu si Asociatii. Prezentulmaterialreprezinta opinia avocatuluicare l-a creeat si are scop pur informativ, nu contine consultatii juridice cu privire la aspectele pe care le semnaleaza si nu reprezinta o interpretare oficialaa modificarilor aduse prin Noul Cod Civil.

2.

 • CONTINUTUL PREZENTARII
 • 1. Incetarea contractului
 • 1.1 Cauze de incetare a contractului
 • 1.2. Dreptul de a denunta unilateral contractul
 • 1.3. Stipularea unei prestatii in schimbul denuntarii
 • 1.4. Imposibilitatea fortuita de executare
 • 1.5. Impreviziunea-situatie speciala de incetare a contractului
 • 2. Desfiintarea contractului
 • 2.1. Sanctiuni care atrag desfiintarea contractului
 • 2.2. Elementede noutate in reglementarea si invocarea nulitatii contractului
 • 2.3.Efectele nulitatii elemente de noutate
 • 2.4. Invocarea rezolutiunii si a rezilierii contractului2.5. Precizarea limitelor in care rezolutiunea si rezilierea pot fi invocate
 • 2.6. Rezolutiunea/Rezilierea de drept a contractului.

3.

 • 1. INCETAREA CONTRACTULUI
 • 1.1. CAUZE DE INCETARE A CONTRACTULUI (Art. 1321 Cod Civil)
 • Executarea contractului;
 • Acordul de vointa al partilor;
 • Denuntarea unilaterala;
 • Expirarea termenului;
 • Indeplinirea/neindeplinirea conditiei;
 • Imposibilitatea fortuita de executare;
 • Orice alte cauze prevazute de lege.

4.

 • 1.2. DREPTUL DE A DENUNTA UNILATERAL CONTRACTUL (Art. 1276alin. 1,2 CodCivil)
 • Contractul cu durata determinata
 • Poate fi exercitat inainte de inceperea executarii contractului, daca esterecunoscut uneia dintre parti
 • Dupa inceperea executarii contractului ,poate fi exercitat cu respectarea unui termen rezonabil de preaviz
 • - opereaza in contractele cu executare succesiva sau continua;
 • -produce efecte doar pentru viito r
 • Contractul pe durata nedeterminata
 • Poate fi denuntat unilateral de oricare dintre parti cu respectarea unui termen rezonabil de preaviz;
 • Orice clauza contrara sau stipularea unei prestatii in schimbul denuntarii contractului se considera nescrisa;
 • - Aplicabilitate denuntarea unilaterala a contractului de locatiune;

5.

 • 1.3. STIPULAREA UNEI PRESTATII IN SCHIMBUL DENUNTARII (Art. 1276 alin. 3 Cod Civil)
 • Denuntarea produce efecte numai atunci cand prestatia este executata;
 • Exceptie: Art. 84 din Legea nr. 296/2004 (Codul Consumului)
 • raportat la litera j) din Anexa la Legea nr. 193/2000.

6.

 • 1.4. IMPOSIBILITATEA FORTUITA DE EXECUTARE (Art. 1634 Cod Civil)
 • Existenta evenimentului care provoaca imposibilitatea de executare a obligatiilor notificarea creditorului;
 • Termenul rezonabil in care notificarea trebuie sa ajunga la creditor.

7.

 • 1.5. IMPREVIZIUNEA SITUATIE SPECIALA DE INCETARE A CONTRACTULUI (Art. 1271 Cod Civil)
 • Institutie noua in NCC care reglementeaza situatia de exceptie in care executarea obligatiei a devenit mai oneroasa pentru una din parti;
 • Debitorul se adreseaza instantei ulterior parcurgerii unei etape preliminare, de incercare a renegocierii contractului;
 • Momentul incetarii contractului si conditiile in care contractul inceteaza sunt stabilite de catre instanta;
 • Aplicabilitate contractele de credit.

8.

 • 2. DESFIINTAREA CONTRACTULUI
 • 2.1. SANCTIUNI CARE ATRAG DESFIINTAREA CONTRACTULUI
 • Nulitatea;
 • Rezolutiunea:
  • dispusa de instanta la cererea creditorului;
  • rezolutiunea unilaterala;
  • pactul comisoriu;
 • Rezilierea.

9.

 • 2.2. ELEMENTELE DE NOUTATE IN REGLEMENTAREA SI INVOCAREANULITATII CONTRACTULUI
 • Prin acord, partile pot constata sau declara nulitatea contractului, daca prin lege nu se prevede altfel (Art. 1246 alin. 3 Cod Civil);
 • Prezumtia de nulitate relativa (art. 1251 Cod Civil);
  • Nulitatea absoluta aplicata doar daca este determinata sau rezulta neindoielnic din lege;
 • Pe cale de exceptie, nulitatea relativa poate fi invocata oricand (Art. 1249 alin. 2 Cod Civil);

10.

 • 2.3. EFECTELE NULITATII ELEMENTE DE NOUTATE
 • Desfiintarea contractului obliga partile sa isi restituie reciproc prestatiile, in natura sau prin echivalent, chiar daca prestatiile au caracter succesiv sau continuu (Art. 1254 alin. 3 Cod Civil);
 • Repararea prejudiciului in cazul nulitatii contractului incheiat in forma autentica antrenarea raspunderii notarului public pentru prejudiciile cauzate (Art. 1258 Cod Civil).

11.

 • 2.4.INVOCAREAREZOLUTIUN IISIAREZILIER II CONTRACTULUI
 • Este necesara respectarea urmatoarelor cerinte:(Art. 1552 Cod Civil)
 • - notificar eascris a
 • - respectarea termenului de prescriptie prevazut de lege;
 • - inscrier eain cartea funciara pentru a se asigura opozabilitatea fata de terti;
 • D eclarati ade rezolutiuneeste irevocabilade la data comunicarii catre
 • debitor sau, dupa caz, de la data expirarii termenului stabilit pri npunerea inintarziere;
 • S ituatiile in care contractul poate fi rezolvit/reziliat unilateral
 • - atunci cand partile au convenit astfel;
 • - cand debitorul se afla de drept in intarziere;
 • - cand acesta nu a executat obligatia in termenul fixat prin punereain intarziere.

12.

 • 2.5. PRECIZAREA LIMITELOR IN CARE REZOLUTIUNEA SI REZILIEREA POT FI INVOCATE. (Art. 1551 alin. 1 Cod Civil)
 • Creditorul nu are dreptul la rezolutiune atunci cand neexecutarea este de mica insemnatate;
 • In cazul contractelor cu executare succesiva, creditorul are dreptul la reziliere, chiar daca neexecutarea este de mica insemnatate, insa are un caracter repetat.

13.

 • 2.6. REZOLUTIUNEA/REZILIEREA DE DREPT A CONTRACTULUI PACTUL COMISORIU (Art. 1553 Cod Civil)
 • Produce efecte doar daca prevede in mod expres obligatiile a caror neexecutare atrage rezolutiunea/rezilierea de drept a contractului;
 • E ste subordonata punerii in intarziere a debitorului, cu exceptia cazului in care s-a convenit ca ea va rezulta din simplul fapt al neexecutarii;
 • Punerea in intarziere produce efecte d oar candindica in mod expres conditiile in care pactul comisoriu opereaza;
 • Pactul comisoriu numai functioneazape grade.

14.

 • Va multumim!
 • SCA CLADOVEANU, BADESCU SI ASOCIATII
 • Sos. Mihai Bravu, Nr. 62A, Et. 4,
 • Spectrum Business Center, Sector 2
 • Contact :
 • 021 252 78 47
 • 0722 461 417