of 97 /97
Dr. Oetker d.o.o. • Srbija i Crna Gora, 11070 Beograd, Auto-put br. 9 Tel./fax: +381 (0) 11 2696 818, 2696 887, 2696 891 E-mail: oetkerªoetker.co.yu Knji`ica br. 6 Kola~i}i s ljubavlju Tajna je u imenu: Noviteti iz ku}e Dr. Oetker Parfe krema Izda{an, `elatinasti krem za torte, koji podsti~e Va{u kreativnost! Priprema je brza i jednostavna - samo je potrebno umutiti sadr`aj pakovanja sa hladnim mlekom, po `elji dodati ~okoladu, vo}e ili boju za kola~e i ve} imate gotov krem, ba{ po Va{em ukusu! Mo`ete ga koristi za kola~e, biskvite, torte ili vo}ne poslastice. @elatin u listu Sada }e Vam priprema Va{ih omiljenih slatkih i slanih |akonija biti jo{ jednostavnija, a doziranje - taman po meri i potrebi! Svaka kesica sadr`i 6 listi}a i dovoljna je za 0,5 l te~nosti. Dr. Oetker `elatin u listu Vam pru`a vrhunski kvalitet i sigurnost uspevanja. Sa nestrpljenjem o~ekujemo Va{e mi{ljenje, recepte i sugestije! Ovog puta Vam predstavljamo neke nove proizvode iz na{eg asortimana. Kvalitet je najbolji recept. Kvalitet je najbolji recept. Poslati na adresu: Dr. Oetker doo Beograd Auto-put br. 9 P. fah 60 11070 Novi Beograd naznaka "Kola~i}i s ljubavlju" najkasnije do 30.05.2004. Po{aljite po 2 prazne ambala`e ovih na{ih novih proizvoda i osvojite 30 kalupa za kola~e i 300 kalendara sa receptima! Pokloni }e biti dostavljeni dobitnicima na ku}nu adresu. Ime i prezime Ulica i broj Po{tanski broj i mesto

dr Oetker recepti

  • Author
    josif68

  • View
    1.858

  • Download
    26

Embed Size (px)

Text of dr Oetker recepti

Noviteti iz ku}e Dr. OetkerOvog puta Vam predstavljamo neke nove proizvode iz na{eg asortimana.

Parfe kremaIzda{an, `elatinasti krem za torte, koji podsti~e Va{u kreativnost! Priprema je brza i jednostavna - samo je potrebno umutiti sadr`aj pakovanja sa hladnim mlekom, po `elji dodati ~okoladu, vo}e ili boju za kola~e i ve} imate gotov krem, ba{ po Va{em ukusu! Mo`ete ga koristi za kola~e, biskvite, torte ili vo}ne poslastice.

@elatin u listuSada }e Vam priprema Va{ih omiljenih slatkih i slanih |akonija biti jo{ jednostavnija, a doziranje - taman po meri i potrebi! Svaka kesica sadr`i 6 listi}a i dovoljna je za 0,5 l te~nosti. Dr. Oetker `elatin u listu Vam pru`a vrhunski kvalitet i sigurnost uspevanja. Sa nestrpljenjem o~ekujemo Va{e mi{ljenje, recepte i sugestije!

Tajna je u imenu:

Kola~i}i s ljubavlju

Poslati na adresu: Dr. Oetker doo Beograd Auto-put br. 9 P fah 60 . 11070 Novi Beograd naznaka "Kola~i}i s ljubavlju"

Po{aljite po 2 prazne ambala`e ovih na{ih novih proizvoda i osvojite 30 kalupa za kola~e i 300 kalendara sa receptima! Pokloni }e biti dostavljeni dobitnicima na ku}nu adresu.

Ime i prezime

Ulica i broj

Knji`ica br. 6Po{tanski broj i mesto

najkasnije do 30.05.2004.

Kvalitet je najbolji recept.Dr. Oetker d.o.o. Srbija i Crna Gora, 11070 Beograd, Auto-put br. 9 Tel./fax: +381 (0) 11 2696 818, 2696 887, 2696 891 E-mail: oetkeroetker.co.yu

Kvalitet je najbolji recept.

Tajna je u imenu:Dragi na{i ljubitelji kola~a i poslastica,U prethodnoj knji`ici smo poku{ali da Vam pomognemo da odgovorite na bezbroj de~ijih pitanja... Nadamo se da smo u tome i uspeli. Sa ~arima novog prole}a i Va{ Dr. Oetker tim u Srbiji i Crnoj Gori se potrudio da Vam priredi pregr{t iznena|enja. Ove godine sa ponosom slavimo jedan, za nas veoma va`an jubilej - 110 godina Dr. Oetker Original pudinga sa ukusom vanile. Da puding nije samo brza i jednostavna poslastica, ve} da ima i daleko {iru primenu u pripremi kola~a, potrudili smo se da Vam pribli`imo u nekim od recepata na narednim stranama. A po~inje i na{a nagradna igra "110 godina Original pudinga"... Dakle, u`itak se nastavlja i kada se kola~i ili puding pojedu! Nadamo se da }ete u`ivati u pripremanju na{ih novih recepata, koje smo kao i uvek do sada, osmislili samo za Vas, s ljubavlju. @elimo Vam bezbroj prijatnih trenutaka i mno{tvo odu{evljenih pohvala od Va{ih uku}ana i prijatelja!

Va{ Dr. Oetker tim u Srbiji i Crnoj Gori

PletenicaPotrebno Vam je.... Za testo: 500 g p{eni~nog bra{na, 1 kesica Dr. Oetker suvog kvasca, 50 g {e}era, 1 kesica Dr. Oetker vanilin {e}era, prstohvat soli, 2 jaja, 1 belance, 250 ml (1/4 l) mlake slatke pavlake. Za nadev: 100 g suvog gro`|a. Za premazivanje: 1 `umance, 1 ka{ika mleka. Priprema:Pome{ajte bra{no sa suvim kvascem i dobro prome{ajte. Dodajte {e}er i vanilin {e}er, so, jaja, belance i mlaku slatku pavlaku, i mutite mikserom, pomo}u nastavaka za me{enje, prvo najmanjom, a potom najve}om brzinom oko 5 min. Ukoliko se testo lepi, dodati jo{ malo bra{na, ali ne previ{e, jer testo treba da ostane mekano. Ostavite testo na toplom mestu, dok se vidno ne uve}a. Dodajte suvo gro`|e, jo{ jednom nakratko promesite. Od 2/3 testa oblikujte 3 rolne, du`ine oko 40 cm, ispletite pletenicu, i kao takvu je prenesite na podmazanu tepsiju. Oklagijom po du`ini utisnite udubljenje. Umutite `umance sa mlekom, i time malo nama`ite udubljenje. Od preostalog testa oblikujte 3 rolne, du`ine oko 35 cm, ispletite pletenicu, polo`ite je na ve}u pletenicu, po sredini, preko udubljenja. Preostalim umu}enim `umancetom prema`ite celu pletenicu i ostavite je jo{ jednom da odstoji na toplom mestu, dok se vidno ne uve}a. Sada je stavite da se pe~e.

Tajna je u imenu:

Temperatura pe~enja: na struju: prethodno zagrejati i pe}i na 170 - 200 stepeni. na gas: prethodno zagrejati i pe}i na 3 - 4 Vreme pe~enja: ca. 35 min. (prilagodite vreme prema Va{oj pe}nici)Testo izvadite iz pe}nice i ostavite da se ohladi. Isecite pletenicu na ravnomerne kri{ke i poslu`ite! Po `elji je mo`ete posuti i prah {e}erom.

Trougli}i sa kokosom ili le{nicimaPotrebno Vam je.... Za testo: 150 g p{eni~nog bra{na, ravne ka{i~ice Dr. Oetker Original Backin pra{ka za pecivo, 65 g {e}era, 1 kesica Dr. Oetker vanilin {e}era, prstohvat soli, 1 jaje, 65 g omek{alog maslaca ili margarina. Za premazivanje: 2 ka{ike d`ema od kajsije. Za nadev: 100 g maslaca, 100 g {e}era, 1 kesica Dr. Oetker vanilin {e}era, 2 ka{ike vode, 75 g mlevenih le{nika, 125 g seckanih le{nika ili umesto le{nika 200 g kokosa. Za preliv: 50 g ~okolade za kuvanje, malo jestivog ulja. Priprema:Pome{ajte bra{no sa pra{kom za pecivo, prosejte u posudu za me{enje, dodajte {e}er i vanilin {e}er, so, jaje i omek{ali maslac ili margarin i mutite mikserom, pomo}u nastavaka za me{enje, prvo najmanjom, a potom najve}om brzinom oko 3 min, potom ru~no promesite, tako da dobijete glatko testo. Ukoliko se testo lepi, stavite ga malo u fri`ider. Od testa oblikujte pravougaonik (32 x 24 cm) i polo`ite ga u podmazanu tepsiju. Prema`ite d`emom od kajsija. Za nadev stavite maslac, {e}er i vanilin {e}er u posudu, i ostavite na laganoj vatri da se otopi. Dodajte mlevene i seckane le{nike ili kokos. Pustite da se malo ohladi. Potom smesu ravnomerno rasporedite po testu. Ispred otvorene strane tepsije savijte alu-foliju nekoliko puta i time oblikujte rub. Sada stavite da se pe~e.

Tajna je u imenu:

Temperatura pe~enja: na struju: prethodno zagrejati i pe}i na 170 - 200 stepeni. na gas: prethodno zagrejati i pe}i na 3 - 4 Vreme pe~enja: ca. 20 - 30 min. (prilagodite vreme prema Va{oj pe}nici)Testo izvadite iz pe}nice i ostavite da se ohladi. Isecite ga na kocke (8 x 8 cm), a onda ih presecite dijagonalno, tako da dobijete trouglove. Za preliv otopite ~okoladu i jestivo ulje na pari, tako da dobijete ujedna~enu smesu. U tu smesu umo~ite dva o{tra ugla trougli}a. Ostavite trougli}e da odstoje na re{etki da se ~okolada stegne.

Punjeni mramorni kola~Potrebno Vam je.... Za testo: 200 g p{eni~nog bra{na, 2 ravne ka{i~ice Dr. Oetker Original Backin pra{ka za pecivo, 125 g {e}era, 3 jaja, 125 g otopljenog i ohla|enog maslaca, 150 g jogurta, 25 g zasla|enog kakao praha (za ~okoladni napitak), 1 ka{ika mleka. Za filovanje: 500 ml mleka, 1 kesica Dr. Oetker Original pudinga sa ukusom slatke pavlake, 4 ka{ike {e}era, 75 g maslaca. Priprema:Pome{ajte bra{no sa pra{kom za pecivo, prosejte u posudu sa poklopcem (zapremine oko 3 l), dodajte {e}er, jaja, maslac i jogurt. Dobro zatvorite posudu poklopcem. Vi{e puta dobro protresite (ukupno 15 - 30 sekundi), tako da se svi sastojci dobro sjedine. Jo{ jednom sve dobro prome{ajte metlicom ili varja~om, kako bi se suvi sastojci odvojili od ivice i pome{ali. Dve tre}ine testa sipajte u ~etvrtasti kalup (30 x 11 cm), podmazan i posut bra{nom. Pome{ajte mleko i kakao prah i pome{ajte sa preostalim testom. Sipajte ~okoladno testo preko svetlog, i vilju{kom povucite spiralu kroz slojeve testa, kako biste oblikovali mramornu {aru. Stavite kalup na re{etku za vreme pe~enja.

Temperatura pe~enja:na struju: prethodno zagrejati i pe}i na 180 stepeni. na gas: prethodno zagrejati i pe}i na 2 - 3 Vreme pe~enja: ca. 40 min. (prilagodite vreme prema Va{oj pe}nici) Testo izvadite iz kalupa i ostavite da se ohladi. Potom prosecite kola~ po du`ini tri puta. Za filovanje pripremite puding prema uputstvu sa kesice. Sklonite sa {poreta i odmah dodajte maslac. Ostavite da se ohladi, me{aju}i s vremena na vreme. Podelite smesu na tri dela, ostavljaju}i 3 ka{ike pudinga po strani. Polo`ite jednu koru na poslu`avnik, prema`ite jednom tre}inom fila i poklopite drugom korom. Ponovite postupak i sa preostalim korama i filom. Okrenite kola~ sada u polo`aj, u kome ste ga pekli. Sipajte odvojeni puding u kesicu za zamrziva~, odsecite jedan }o{ak i ukrasite kola~ po linijama filovanja.Savet vi{e: Kola~ pre ukra{avanja mo`ete preliti i ~okoladnom glazurom, pa potom ukrasiti preostalim pudingom.

Tajna je u imenu:

Buba mara tortaPotrebno Vam je.... Za testo: 150 g p{eni~nog bra{na, 3 ravne ka{i~ice Dr. Oetker Original Backin pra{ka za pecivo, kesice Dr. Oetker Original pudinga sa ukusom vanile, 100 g {e}era, 4 jaja, 150 g otopljenog i ohla|enog maslaca. Za nadev: 250 g sve`ih ili smrznutih jagoda, 1 ka{ika {e}era, 1 kesica Dr. Oetker crvenog preliva za torte. Za filovanje: 500 ml slatke pavlake, 1 kesica Dr. Oetker Kremfix u~vr{}iva~a za slatku pavlaku, 1 bo~ica Dr. Oetker arome puter-vanila, 2 ravne ka{i~ice {e}era u prahu, 2 - 3 ka{ike mlevenog maka. Za ukra{avanje: 250 g sve`ih jagoda i 50 g otopljene ~okolade. Priprema:Pome{ajte bra{no sa pra{kom za pecivo i prahom za puding, prosejte u posudu sa poklopcem (zapremine oko 3 l), dodajte {e}er, jaja i maslac. Dobro zatvorite posudu poklopcem. Vi{e puta dobro protresite (ukupno 15 - 30 sekundi), tako da se svi sastojci dobro sjedine. Jo{ jednom sve dobro prome{ajte metlicom ili varja~om, kako bi se suvi sastojci odvojili od ivice i pome{ali. Sipajte testo u podmazan kalup sa {tipaljkom i poravnajte. Stavite kalup na re{etku za vreme pe~enja.

Temperatura pe~enja:na struju: prethodno zagrejati, pe}i na 180 stepeni na gas: prethodno zagrejati i pe}i na 2 - 3 Vreme pe~enja: ca. 30 min. (prilagodite vreme prema Va{oj pe}nici) Testo izvadite iz kalupa i ostavite da se ohladi. Za nadev operite jagode, ocedite i o~istite (smrznute odledite) i propasirajte. Stavite pire od jagoda u posudu, pome{ajte sa {e}erom i prelivom za torte. Me{aju}i neprestano stavite da baci jedan klju~. Rasporedite smesu od jagoda po testu, ostavite da se ohladi. Za filovanje umutite slatku pavlaku sa Kremfixom, aromom i {e}erom u prahu. Dodajte mleveni mak. Sipajte u {pric sa okruglim nastavkom i na{trcajte kuglice preko smese od jagoda. Radi ukra{avanja operite jagode, ocedite i o~istite. Krupne jagode prepolovite. ^okoladu otopite na pari, sipajte otopljenu ~okoladu u kesicu za zamrziva~, odsecite mali }o{ak i nacrtajte na jagodama, kao Buba marama, krila, o~i i tufnice. Ove "Buba mare" polo`ite odozgo na kuglice {laga.

Tajna je u imenu:

Tri jednim udarcemPotrebno Vam je.... Za testo: 350 g p{eni~nog bra{na, 4 ravne ka{i~ice Dr. Oetker Original Backin pra{ka za pecivo, 125 g {e}era, 2 kesice Dr. Oetker vanilin {e}era, 4 jaja, 125 g otopljenog i ohla|enog maslaca i 150 g jogurta. Za nadev sa mrvicama: 75 g p{eni~nog bra{na, 75 g Dr. Oetker Vitalis muslija krispi ~oko, 50 g sme|eg {e}era, 50 g maslaca. Za nadev sa breskvama: 250 g kompota od bresaka, 100 g borovnica ili ribizli. Za nadev sa suvim gro`|em: 50 g suvog gro`|a, malo ruma, 25 g olju{tenog, mlevenog badema, 40 g olju{tenog, seckanog badema, 40 g sirovog marcipana, 25 g maslaca. Za premazivanje: 25 g otopljenog maslaca. Za posipanje: {e}er u prahu. Priprema:Pome{ajte bra{no sa pra{kom za pecivo, prosejte u posudu sa poklopcem (zapremine oko 3 l), dodajte {e}er i vanilin {e}er, jaja, maslac i jogurt. Dobro zatvorite posudu poklopcem. Vi{e puta dobro protresite (ukupno 15 - 30 sekundi), tako da se svi sastojci dobro sjedine. Jo{ jednom sve dobro prome{ajte metlicom ili varja~om, kako bi se suvi sastojci odvojili od ivice i pome{ali. Sipajte testo u podmazan ~etvrtasti kalup (30 x 40 cm) i poravnajte. Za nadev sa mrvicama prosejte bra{no u ~iniju, dodajte krispi ~oko musli, {e}er i maslac u komadi}ima i oblikujte mrvice `eljene veli~ine (mo`ete i kratko promutiti mikserom). Pospite mrvice na 1/3 testa. Za nadev sa breskvama ocedite dobro breskve iz kompota, isecite ih na kri{ke i polo`ite ih na drugu tre}inu testa. Izme|u kri{ki bresaka stavite pomo}u male ka{i~ice borovnice ili ribizle. Za nadev sa suvim gro`|em, prethodno potopite suvo gro`|e u malo ruma, ostavite da odstoji oko 10 min. i ocedite. Pome{ajte suvo gro`|e sa mlevenim i seckanim bademom. Iseckajte marcipan na sitne kockice i dodajte u izme{ano suvo gro`|e i bademe. Time pospite poslednju tre}inu testa. Stavite da se pe~e.

Tajna je u imenu:

Temperatura pe~enja:na struju: prethodno zagrejati i pe}i na 180 stepeni. na gas: prethodno zagrejati i pe}i na 2 - 3 Vreme pe~enja: ca. 25 min. (prilagodite vreme prema Va{oj pe}nici) Testo izvadite iz pe}nice i ostavite da se ohladi. Deo sa suvim gro`|em prema`ite otopljenim maslacom i pospite {e}erom u prahu.

Jastu~i}iPotrebno Vam je Pripremiti: 1 {olju zapremine oko 250 ml, 300 g me{anog smrznutog bobi~astog vo}a, 100 g bele ~okolade. Za biskvitno testo: 250 g maslaca ili margarina, 1 {olja {e}era, malo rendane kore od limuna (oko ka{i~ice), 4 jaja, 2 {olje p{eni~nog bra{na, 3 ravne ka{i~ice Dr. Oetker Original Backin pra{ka za pecivo. Za ukra{avanje: 50 g otopljene ~okolade za kuvanje. Priprema:Odmrznite bobi~asto vo}e na sobnoj temperaturi. Izlomite ~okoladu na sitne komade i otopite na pari, me{aju}i, tako da dobijete ujedna~enu smesu. Penasto umutite maslac, mute}i mikserom najve}om brzinom. Postepeno dodajte {e}er i rendanu koru limuna. Mutite sve dok se smesa ne ujedna~i. Dodajte jaja, jedno po jedno, mute}i izme|u dodavanja najmanje po min. Dodajte otopljenu ~okoladu i kratko prome{ajte. Postepeno dodajte bra{no pome{ano sa pra{kom za pecivo, mute}i srednjom brzinom. Dve tre}ine testa nanesite na podmazanu tepsiju (30 x 40 cm). Pomo}u varja~e u razmaku od oko 5 cm povucite duboke linije u testu, vodoravno i uspravno, tako da oblikujete re{etku. Ispasirajte bobi~asto vo}e i provucite kroz sito. Pome{ajte sa preostalim testom. Testo sipajte u {pric sa okruglim nastavkom (ca 10 mm pre~nika) i na{pricajte na obele`enu re{etku. Stavite da se pe~e.

Temperatura pe~enja:na struju: prethodno zagrejati i pe}i na 180 stepeni. na gas: prethodno zagrejati i pe}i na 2 - 3 Vreme pe~enja: ca. 30 min. (prilagodite vreme prema Va{oj pe}nici) Testo izvadite iz pe}nice i ostavite da se ohladi u tepsiji. Za ukra{avanje otopite ~okoladu sa malo jestivog ulja na pari, dok ne dobijete ujedna~enu smesu. Sipajte otopljenu ~okoladu u kesicu za zamrziva~, odsecite jedan mali }o{ak i time ukrasite kola~.

Tajna je u imenu:

Torta sa jagodamaPotrebno Vam je Za testo: 200 g bra{na, 50 g {e}era, 1 kesica Dr. Oetker vanilin {e}era, 2 ka{ike vi{njeva~e, 120 g omek{alog maslaca, 1 ravna ka{ika p{eni~nog bra{na. Za filovanje: 375 ml (3/8 l) mleka, 30 g {e}era, 1 kesica Dr. Oetker Original pudinga sa ukusom slatke pavlake, 1 kg jagoda, 30 - 50 g {e}era. Za glazuru: 1 kesica Dr. Oetker prozirnog preliva za torte, listi}i badema. Priprema:Prosejte bra{no, {e}er i vanilin {e}er u ~iniju. Dodajte vi{njeva~u i omek{ali maslac ili margarin iseckan na kockice. Mutite mikserom (metlice za me{enje) prvo najmanjom, a potom najve}om brzinom, potom istresite testo na radnu plo~u i ru~no mesite dok ne dobijete glatko testo. Ako se testo lepi, ostavite ga malo da odstoji u fri`ideru. Podma`ite kalup sa {tipaljkom. 2/3 testa ravnomerno razvucite i time prekrijte dno kalupa. U preostalo testo umesite 1 ka{iku p{eni~nog bra{na, oblikujte rolnu i postavite je u krug na testo u kalupu, formiraju}i ivicu visine oko 3 cm. Blago pritisnite i testo mestimi~no izbodite vilju{kom.

Temperatura pe~enja:na struju: prethodno zagrejati i pe}i na 200-220 stepeni. na gas: prethodno zagrejati i pe}i na 3 - 4 Vreme pe~enja: ca. 20 - 25 min. (prilagodite vreme prema Va{oj pe}nici) Testo odmah izvadite iz kalupa i ostavite da se ohladi. Za fil: Pripremite puding prema uputstvu sa kesice, ali samo sa 375 ml mleka i 30 g {e}era. Ostavite ga da se ohladi, prema`ite njime ohla|eni pati{pan. Operite i ocedite jagode, o~istite ih i prepolovite, pome{ajte sa {e}erom i prospite ih preko pudinga. Za glazuru: Pripremite preliv za torte prema uputstvu sa kesice i ravnomerno nanesite preko jagoda, po~ev{i od sredine ka ivicama. Po `elji pospite listi}ima badema i prah {e}erom.

Tajna je u imenu:

Kockice sa kremom od kajsijePotrebno Vam je Za testo: 4 jaja, 4 ka{ike vru}e vode, 125 g {e}era, 75 g p{eni~nog bra{na, 50 g Dr. Oetker Gustina, na vrh no`a Dr. Oetker pra{ka za pecivo Original Backin. Za filovanje: 8 lista Dr. Oetker belog `elatina u listu, 500 g kajsija, 300 g obranog jogurta, 75 g {e}era, 1 ka{ika limunovog soka, 25 g seckanih pista}a, 250 ml slatke pavlake. Za glazuru: 4 ka{ike marmelade od kajsija, 2 ka{ike vode, seckani pista}i. Priprema:Penasto umutite jaja sa vrelom vodom, mute}i najve}om brzinom oko 1 minut. dodajte {e}er i mutite jo{ 2 minuta. Pome{ajte bra{no sa gustinom i pra{kom za pecivo, i pa`ljivo dodajte iz dva puta u smesu od jaja, mute}i najmanjom brzinom. Sipajte testo u podmazanu tepsiju (mo`e i od rerne, tada otvorenu stranu tepsije zatvorite alufolijom, od koje }ete oblikovati ivicu), oblo`enu hartijom za pe~enje ili posutu bra{nom.

Temperatura pe~enja:na struju: prethodno zagrejati i pe}i na 200-220 stepeni. na gas: prethodno zagrejati i pe}i na 3 - 4 Vreme pe~enja: ca. 15 min. (prilagodite vreme prema Va{oj pe}nici) Testo odmah po pe~enju istresite na kuhinjsku krpu posutu {e}erom. Prema`ite hartiju za pe~enje hladnom vodom i pa`ljivo, ali brzo je uklonite. Kada se kola~ ohladi, presecite ga jednom vodoravno. Za fil: Ostavite `elatin prema uputstvu sa kesice da nabubri oko 10 minuta u hladnoj vodi. Polo`ite kajsije na kratko u kipu}u vodu (nemojte da ih kuvate), izvadite ih i stavite ih u hladnu vodu. Olju{tite ih, o~istite i prepolovite. Od jedne polovine kajsija napravite pire (ispasirajte ih), a drugu polovinu iseckajte na kockice. Pome{ajte jogurt, pire od kajsija i seckane kajsije, dodajte {e}er, limunov sok i seckani pista}i. Ocedite i istopite `elatin, pome{ajte sa smesom od kajsija i jogurta. Ostavite da se hladi. Kad po~ne da se zgu{njava, umutite slatku pavlaku i pa`ljivo dodajte u krem od kajsija. Spojite dve kore ovim filom.

Tajna je u imenu:

Za glazuru: Provucite marmeladu odkajsija kroz sito i pome{ajte je sa vodom. Stavite ovu smesu na {poret da se malo ukuva (aprikotirajte). Time prema`ite kola~, a po `elji ga pospite pista}ima i {e}erom u prahu.Savet vi{e: Kola~ }e Vam dobiti jo{ vi{e vo}nog ukusa, ukoliko koristite doma}u marmeladu pripremljenu sa Dr. Oetker D`emfixom.

Briselska tortaPotrebno Vam je: Za me{eno testo: 160 g bra{na, 40 g {e}era, 1 kesica Dr. Oetker vanilin {e}era, prstohvat soli, 1 jaje, 80 g omek{alog maslaca. Za biskvitno testo: 3 jaja, 1 `umance, 50 g {e}era, 1 kesica Dr. Oetker vanilin {e}era, 60 g p{eni~nog bra{na, na vrh no`a Dr. Oetker Original Backin pra{ka za pecivo. Za posipanje i premazivanje: malo {e}era i 200 g marmelade od jagoda. Za filovanje: 3 lista Dr. Oetker belog `elatina, 40 g Dr. Oetker Gustina, 3 ka{ike hladne vode, 400 ml vo}nog soka, {e}era po ukusu, 2 ka{ike limunovog soka, 400 ml slatke pavlake, 250 g me{anog bobi~astog vo}a (npr. maline, kupine, ribizle, borovnice). Za nadev: 300 g me{anog bobi~astog vo}a. Za glazuru: 1 kesica Dr. Oetker crvenog preliva za torte, 250 ml vode, 25 g {e}era.Savet vi{e: Fil mo`ete da zamenite i Dr. Oetker Parfe kremom, u koju slobodno mo`ete dodati vo}e.

{e}er i so u ~iniju, dodajte jaje i maslac iseckan na kockice. Mutite mikserom (metlice za me{enje) prvo najmanjom, a potom najve}om brzinom, potom istresite testo na radnu plo~u i ru~no mesite dok ne dobijete glatko testo. Ostavite ga da odstoji u fri`ideru 30 min. Podma`ite kalup sa {tipaljkom. Testo mestimi~no izbodite vilju{kom.

Priprema: Me{eno testo: Prosejte bra{no, {e}er, vanilin

Temperatura pe~enja:

na struju: prethodno zagrejati i pe}i na 200-220 stepeni. na gas: prethodno zagrejati i pe}i na 3 - 4 Vreme pe~enja: ca. 10 min. (prilagodite vreme prema Va{oj pe}nici) Testo odmah izvadite iz kalupa i ostavite da se ohladi, ali tek ohla|eno testo polo`ite na tanjir. Biskvitno testo: Penasto umutite jaja sa `umancetom oko 1 min., dodajte postepeno {e}er i vanilin {e}er i mutite jo{ 2 min. Pome{ajte bra{no sa pra{kom za pecivo, prosejte i dodajte u smesu od jaja. 2/3 testa sipajte u tepsiju (38 x 28 cm) (mo`e od rerne, tada otvorenu stranu zatvorite savijenom alu-folijom oblikuju}i ivicu), a preostalo testo sipajte u kalup sa {tipaljkom (podmazan i oblo`en hartijom za pe~enje). Pecite ih odvojeno! na struju: prethodno zagrejati i pe}i na 200-220 stepeni. na gas: prethodno zagrejati i pe}i na 3 - 4 Vreme pe~enja: za obe tepsije: ca. 5 - 7 min. (prilagodite vreme prema Va{oj pe}nici) Biskvitnu plo~u odmah po pe~enju izru~ite na kuhinjsku krpu posutu {e}erom, prema`ite hartiju hladnom vodom i brzo je uklonite. Marmeladu od jagoda provucite kroz sito, i sa 150 g prema`ite biskvit i uvijte rolat po~ev{i od kra}e strane. Za fil: Ostavite `elatin u listu da nabubri prema uputstvu sa kesice oko 10 min. Pome{ajte Gustin, vodu, vo}ni sok i {e}er po ukusu tako da dobijete glatku smesu. Stavite limunov sok da se kuva, kada provri ume{ajte umu}enu smesu da se ve`e. Skinite sa {poreta i dodajte oce|en `elatin. Me{ajte dok se ne rastopi i ostavite smesu da se ohladi. ^im po~ne da se zgu{njava, umutite slatku pavlaku, pome{ajte je sa `elatinastom smesom i dodajte pripremljeno vo}e. Prema`ite koru od me{enog testa preostalom marmeladom, pokrijte korom od biskvitnog testa i polo`ite rub kalupa sa {tipaljkom oko kora. Isecite biskvitni rolat na kolutove debljine oko 1 cm, polo`ite ih u krug uz rub kalupa, sipajte fil u sredinu, poravnajte i ostavite tortu da se hladi najmanje 3 sata. Nadev: Rasporedite vo}e po filu. Za glazuru: Pripremite preliv za torte prema uputstvu sa kesice i ravnomerno nanesite preko vo}a, ostavite ga da se stegne i potom pa`ljivo uklonite rub kalupa.

Temperatura pe~enja:

Tajna je u imenu:

Tortice sa breskvamaPotrebno Vam je Za testo: 350 g p{eni~nog bra{na, 100 g {e}era, prstohvat soli, ka{i~ice cimeta, 50 g olju{tenog, mlevenog badema, 225 g maslaca. Za filovanje: 2 lista Dr. Oetker belog `elatina u listu, 1 kesica Dr. Oetker Original pudinga sa ukusom vanile ili slatke pavlake, 40 g {e}era, 375 ml (3/8 l) mleka, 250 ml slatke pavlake, 8 malih, zrelih bresaka. Za glazuru: 4 ka{ike marmelade od kajsija, 2 ka{ike vode, seckane pista}e ili propr`eni {tapi}i badema. Priprema:Prosejte bra{no u posudu za me{enje, dodajte {e}er, so, cimet, badem i kockice maslaca. Mutite najmanjom brzinom (metlice za me{enje), a potom najve}om brzinom. Doradite testo na radnoj plo~i, tako da dobijete glatku smesu. Ukoliko se lepi, ostavite ga malo da se ohladi. Pomo}u oklagije razvijte tanko testo, isecite okrugle plo~e (pre~nika oko 12 cm). Podma`ite dobro male rebraste kalupe pre~nika oko 10 cm (mo`ete ih na}i u limarskim radnjama po povoljnim cenama), i u njih polo`ite plo~e od testa. Dobro ih priljubite, izbodite ih vilju{kom.

Temperatura pe~enja:na struju: prethodno zagrejati i pe}i na 200-220 stepeni. na gas: prethodno zagrejati i pe}i na 3 - 4 Vreme pe~enja: ca. 15 min. (prilagodite vreme prema Va{oj pe}nici) Tortice odmah izvadite iz kalupa i ostavite ih da se ohlade. Za fil: Ostavite `elatin prema uputstvu sa kesice da nabubri oko 10 minuta u hladnoj vodi. Skuvajte puding prema uputstvu sa kesice, ali samo sa 375 ml mleka, dodajte oce|eni `elatin, me{ajte sve dok se ne istopi. Stavite potom puding da se hladi. ^im po~ne da se `elira, umutite slatku pavlaku u {lag, dodajte pa`ljivo u puding i sipajte krem u {pric sa velikim zvezdastim nastavkom. Na{pricajte krem na tortice. Polo`ite breskve na kratko u kipu}u vodu (nemojte da ih kuvate), izvadite ih i stavite ih u hladnu vodu. Olju{tite ih, o~istite i isecite ih na listi}e. Polo`ite ih na krem-tortice.

Tajna je u imenu:

Za glazuru: Provucite marmeladu odkajsija kroz sito i pome{ajte je sa vodom. Stavite ovu smesu na {poret da se malo ukuva (aprikotirajte). Time prema`ite breskve, a po `elji tortice pospite pista}ima ili bademom.Savet vi{e: Tortice mo`ete da poprskate i sa malo ~okoladne glazure, ili da korpice pre punjenja umo~ite na kratko u otopljenu ~okoladu (pazite da se ne raspadnu).

Puslice sa vi{njamaPotrebno Vam je Za smesu za puslice: 3 belanceta, 150 g {e}era. Za filovanje: 1 kg vi{anja, 75 g {e}era, 2 kesice Dr. Oetker {lag pene klasik, 150 ml mleka, 1 kesica Dr. Oetker vanilin {e}era, 1 kesica Dr. Oetker Kremfix-a. Za ukra{avanje: 1 kesica Dr. Oetker crvenog preliva za torte, grubo rendana ~okolada. Priprema:Umutite belanca, tako da dobijete ~vrst {lag. Dodajte {e}er ka{iku po ka{iku i mutite sve dok se potpuno {e}er ne otopi. Smesu sipajte u {pric za kola~e, i oblikujte 10 tortica na tepsiji oblo`enoj hartijom za pe~enje. Tortice treba da budu pre~nika oko 6 cm, sa rubom visine oko 2 cm.

Temperatura pe~enja:na struju: prethodno zagrejati i pe}i na 200-220 stepeni. na gas: 25 min. na stepenu 1, 25 minuta isklju~ite, 25 min. na stepen 1. Vreme pe~enja: ca. 70 - 100 min. (prilagodite vreme prema Va{oj pe}nici) Tortice ostavite da se ohlade u tepsiji.

Za filovanje: Vi{nje dobro operite,ocedite, uklonite peteljke i ko{tice. Pospite ih {e}erom i ostavite ih da se dobro ocede. Pospite dno tortica Kremfix-om (upija vo}ni sok i spre~ava omek{avanje puslica). Napunite ih vi{njama i polo`ite ih na tacnu za poslu`ivanje. ^vrsto umutite {lag sa mlekom prema uputstvu sa kesice. Time ukrasite rub tortica.

Tajna je u imenu:

Za ukra{avanje: Pripremite preliv za torte prema uputstvu sa kesice. Nanesite ga odmah preko vi{anja, tako }e dobiti sjaj i du`e ostati sve`e. Pospite tortice grubo rendanom ~okoladom.

Torta sa kru{kama i crnim vinomPotrebno Vam je Za biskvitno testo: 200 g maslaca ili margarina, 125 g {e}era, 1 kesica Dr. Oetker vanilin {e}era, 4 jaja, 250 g p{eni~nog bra{na, 2 ravne ka{i~ice Dr. Oetker Original Backin pra{ka za pecivo, 3 ravne ka{i~ice kakao praha, 1 ravna ka{i~ica mlevenog cimeta, 100 ml crnog vina, 100 g rendane ~okolade, 100 g olju{tenog seckanog badema. Za nadev: 5 srednjih kru{aka (oko 1 kg), 300 ml crnog vina, 75 g {e}era, 1 {tapi} cimeta Za filovanje: 4 lista Dr. Oetker @elatina u listu, 400 ml slatke pavlake, 25 g prosejanog {e}era u prahu Za glazuru: 1 kesica Dr. Oetker preliva za torte prozirnog, 1 ka{i~ica {e}era, 250 ml (1/4 l) te~nosti od kuvanja kru{akaPriprema: Biskvitno testo: Penasto umutite maslacmute}i mikserom najve}om brzinom. Postepeno dodajte {e}er i vanilin {e}er. Mutite sve dok ne dobijete ujedna~enu smesu. Dodajte jaja postepeno, jedno po jedno, mute}i izme|u dodavanja oko min. Pome{ajte bra{no sa pra{kom za pecivo, kakaom i cimetom, i dodajte postepeno i naizmeni~no sa crnim vinom u umu}enu smesu od maslaca i jaja. Na kraju dodajte rendanu ~okoladu i seckani badem. Oblo`ite kalup sa {tipaljkom hartijom za pe~enje, ili podma`ite kalup i pospite bra{nom, i sipajte testo. Kalup stavite na re{etku prilikom pe~enja. Pecite odmah.

Temperatura pe~enja:

Tajna je u imenu:

na struju: prethodno zagrejati i pe}i na 180 stepeni. na gas: prethodno zagrejati i pe}i na 2 - 3 Vreme pe~enja: ca. 35 min. (prilagodite vreme prema Va{oj pe}nici) Testo odmah izvadite iz kalupa i ostavite da se ohladi, uklonite hartiju za pe~enje. Kada se testo ohladi, presecite ga jednom vodoravno. Za nadev: Olju{tite kru{ke, prepolovite, odstranite ko{tice i na izbo~enoj strani nekoliko puta zasecite no`em. Stavite vino sa {e}erom i {tapi}em cimeta da se kuva. Kada provri, dodajte kru{ke i izdinstajte ih oko 10 minuta, pritom ih povremeno okrenite. Skinite posudu sa {poreta i ostavite kru{ke da se ohlade u te~nosti. Potom ih ocedite i sa~uvajte te~nost u kojoj su se kuvale za glazuru (250 ml, po potrebi eventualno razbla`ite sa vodom). Za filovanje: Potopite `elatin prema uputstvu sa kesice u hladnoj vodi. Blago ga ocedite i zagrejte ga u maloj posudi, neprestano me{aju}i i vodite ra~una da ne provri. Kada se potpuno otopi, polako ga dodajte u slatku pavlaku, koju ste prethodno do pola umutili sa {e}erom u prahu, i sada umutite pavlaku do kraja. Odvojite 3 ka{ike {laga u {pric sa zvezdastim nastavkom i ostavite po strani. Polovinu kru{aka iseckajte na kockice i pome{ajte sa preostalim {lagom. Polo`ite donju koru na tanjir. Prema`ite filom od {laga i kru{aka i poravnajte. Poklopite gornjom korom i blago pritisnite. Polo`ite kru{ke sa izbo~inom na gore i vrhovima ka sredini po povr{ini torte. Za glazuru: Pripremite preliv prema uputstvu sa kesice, ali umesto sa vodom koristite te~nost u kojoj su se kuvale kru{ke. Nanesite ravnomerno od sredine preko kru{aka i ostavite preliv da se stegne.

Pres tortaPotrebno Vam je Za biskvitno testo: 4 jaja, 4 ka{ike vru}e vode, 200 g {e}era, 125 g p{eni~nog bra{na, 100 g Dr. Oetker Gustina, 3 ravne ka{i~ice Dr. Oetker Original Backin pra{ka za pecivo. Za krem: 1 kesica Dr. Oetker Original pudinga sa ukusom vanile, 60 g {e}era, 500 ml (1/2 l) mleka, 250 g maslaca. Za natapanje: 250 ml (1/4 l) jake, hladne kafe, event. 5-6 ka{ika ruma. Za nadev: 150 g Petit Beure keksa. Za aprikotiranje: 4-5 ka{ika marmelade od kajsija. Za glazuru: 150 g ~okolade za kuvanje, 1 ka{ika jestivog ulja, 20 g olju{tenog badema u listi}ima. Priprema: Biskvitno testo: Penasto umutite jaja ivodu mute}i mikserom najve}om brzinom oko 1 minut. Postepeno dodajte {e}er i mutite jo{ oko 2 min. Pome{ajte bra{no sa gustinom i pra{kom za pecivo, prosejte polovinu u smesu od jaja i kratko mutite najni`om brzinom. Na isti na~in dodajte preostalu me{avinu bra{na. Oblo`ite kalup sa {tipaljkom hartijom za pe~enje, ili podma`ite kalup i pospite bra{nom, i sipajte testo. Kalup stavite na re{etku prilikom pe~enja. Pecite odmah.

Tajna je u imenu:

na struju: prethodno zagrejati i pe}i na 180 stepeni. na gas: prethodno zagrejati i pe}i na 2 - 3 Vreme pe~enja: ca. 25 min. (prilagodite vreme prema Va{oj pe}nici) Testo odmah izvadite iz kalupa i ostavite da se ohladi, uklonite hartiju za pe~enje. Kada se testo ohladi, presecite ga vodoravno dva puta. Za fil: Skuvajte puding prema uputstvu sa kesice. Prektijte ga providnom folijom i ostavite da se ohladi. Umutite maslac da omek{a, i dodajte puding, ka{iku po ka{iku (vodite ra~una da ni maslac ni puding ne budu suvi{e hladni). Izmrvite srednji pati{pan i sipajte mrvice u ~iniju. Pome{ajte kafu eventualno sa rumom i pome{ajte sa mrvicama testa. Polo`ite donji pati{pan na tanjir i oblo`ite ga o~i{}enim obru~em kalupa. Nanesite 1/3 krema sa maslacem. Rasporedite polovinu pripremljenog keksa preko krema i pokrijte ih natopljenim mrvicama testa. Prema`ite drugom tre}inom krema od maslaca, rasporedite preostali keks i prekrijte natopljenim mrvicama testa. Prema`ite preostalim kremom od maslaca i prekrijte gornjim pati{panom. Odozgo polo`ite dno kalupa, stavite odozgo neki teret (npr. knjigu) i ostavite kola~ da odstoji dva dana, kako bi se svi slojevi dobro natopili. Pa`ljivo odvojite testo od kalupa. provucite marmeladu od kajsija kroz sito, zagrejte u maloj posudi i jo{ vru}om marmeladom prema`ite tortu. Za glazuru: Grubo usitnite ~okoladu, dodajte jestivo ulje i otopite je na pari, tako da dobijete blago gustu smesu i time prema`ite tortu. Po `elji ukrasite listi}ima badema i ostavite da se stegne.

Temperatura pe~enja:

Tre{eni kola~ sa makom i ribizlamaPotrebno Vam je Za pripremu: 1 ~a{a priprodnog jogurta (150 ml). Za tre{eno testo: 3 ~a{e (330 g) p{eni~nog bra{na, 2 ravne ka{i~ice Dr. Oetker Original Backin pra{ka za pecivo , 1 ~a{a (150 g) {e}era, 2 kesice Dr. Oetker vanilin {e}era, prstohvat soli, rendana kora od 1 limuna, 3 jaja, 1 ~a{a jestivog ulja, ~a{e (50 g) mlevenog maka. Za nadev: 1 kesica Dr. Oetker crvenog preliva za torte, 2 ka{ike {e}era, 6 ka{ika vi{njeva~e, 6 ka{ika soka od ribizle, 300 g smrznutih ribizli. Za ukra{avanje: 125 g sve`ih ribizli (mogu i cele, odmrznute), {e}er u prahu. Priprema:Sipajte jogurt u jednu posudu i ostavite po strani. Operite ~a{u, izbri{ite i koristite je za dalje merenje. Prosejte bra{no i pra{ak za pecivo u posudu sa poklopcem (veli~ine oko 3 l), pome{ajte sa {e}erom, vanilin {e}erom, dodajte so i rendanu koru limuna. Dodajte jaja, ulje i pripremljeni jogurt. Dobro zatvorite posudu poklopcem. Vi{e puta (ukupno 15-30 sekundi) dobro protresite posudu, tako da se sastojci dobro izme{aju. Dodajte mleveni mak. Jo{ jednom sve dobro izme{ajte metlicom ili varja~om, da bi se pre svega suvi sastojci sa ivice i dna dobro pome{ali. Sipajte testo u kalup sa {tipaljkom, podmazan i posut bra{nom, i poravnajte. Za nadev pome{ajte prah preliva za torte sa {e}erom, vi{njeva~om i sokom od ribizle i dobro sjedinite. Pa`ljivo dodajte smrznute ribizle. Rasporedite smesu sa ribizlama po testu, i vilju{kom u obliku spirale podvucite pod testo. Pecite na re{etki pe}nice.

Temperatura pe~enja:

Tajna je u imenu:

na struju: prethodno zagrejati i pe}i na 180 stepeni. na gas: prethodno zagrejati i pe}i na 2 - 3 Vreme pe~enja: ca. 30 min. (prilagodite vreme prema Va{oj pe}nici) Testo izvadite iz pe}nice i ostavite da odstoji u kalupu oko 10 min. Tek nakon toga odvojite kalup od kola~a. Povr{inu kola~a ukrasite ribizlama i {e}erom u prahu.

Savet vi{e: Kola~ mo`ete pripremiti i sa vi{njama ili malinama.

Kvasac raste s vremenom!Ovaj ukus ne izlazi iz mode! Naprotiv, sve je vi{e onih, koji otkrivaju ~ari njegovog ukusa - izme|u ostalog i zbog toga, {to priprema postaje sve jednostavnija. Ukusna kvasna testa danas mo`ete da pripremite vrlo brzo i sigurno, a dugotrajni Dr. Oetker Suvi kvasac biste uvek trebali da imate pri ruci, za slu~aj da Vam se iznenada prijede neka kvasna poslastica. Dr. Oetker kvasac je idealan suvi kvasac za slatka i pikantna kvasna testa svih vrsta. Odli~no se ~uva, sigurno uspeva i pobrinu}e se da dobijete lagano testo sa tipi~nim ukusom finog kvasca. Dr. Oetker suvi kvasac se - bez pripremanja predtesta jednostavno pome{a sa bra{nom. Jedna kesica je dovoljna za 500 g bra{na.

Koristite:

Kvasac... i sve naraste

A ako i pored toga postoje pitanja?Vrlo jednostavno: Po{aljite pismo ili pozovite Dr. Oetker u Beogradu. Tamo uvek ima nekoga, ko mo`e da Vam da odgovor.

Kako do}i do kalendara za 2006. godinu?Kao i prethodnih godina, i ove smo za Vas pripremili na{ tradicionalni kalendar sa receptima za 2006. godinu. Potrebno je samo da nam po{aljete Va{e ime i prezime i Va{u ta~nu adresu, zajedno sa 3 prazne kesice Dr. Oetker Suvog kvasca, i posle 1.12.2005. godine bi}e Vam dostavljen na ku}nu adresu!

Knji`ica br. 11

Kvalitet je najbolji recept.Dr. Oetker d.o.o. Srbija i Crna Gora, 11070 Beograd, Auto-put br. 9 Tel./fax: +381 (0) 11 2696 818, 2696 887, 2696 891 E-mail: oetkeroetker.co.yu

Kvalitet je najbolji recept.

Koristite:Kvasac - lepo lagano, veoma ukusno!Kvasno testo spada u najstarije, najpoznatije i najomiljenije vrste testa. Aromati~ni miris i lagana struktura sve`eg kvasnog peciva odu{evljavaju i Velike i Male gurmane. Naro~ito fascinantne su mnogostruke mogu}nosti upotrebe: Od slatkih peciva poput pu`i}a sa jabukama do pikantnih {tanglica od luka, sve mo`e. Kod toliko slatkih i pikantnih mogu}nosti, jednostavno svako na|e ne{to po svom ukusu!

Lak{e je nego {to mislite.Ranije je pe~enje sa kvascem bilo veoma komplikovano. Danas je sasvim jednostavno: sa Dr. Oetker suvim kvascem i oni bez iskustva sa kvasnim testima uspevaju da naprave ukusne kreacije brzo i apsolutno sigurno. A obzirom da je tako jednostavno, i iskusnim korisnicima kvasca ostaje mnogo vremena za isprobavanje novih ideja - i za u`ivanje! Dr. Oetker probna kuhinja je za Vas sastavila zavodljive recepte. Prema simbolu u prilogu mo`ete odmah da prepoznate stepen te{ko}e u pripremi. Vide}ete, na}i }e se pone{to za sva~iji ukus. uspeva lako potrebno je malo ve`be zahtevnije

Upozorenje: Molimo Vas da kod svih recepata imate u vidu i uputstvo za Va{u pe}nicu.

A sada Vam `elimo prijatnu zabavu prilikom pe~enja sa kvascem - i u`ivanje u ukusu! Va{ Dr. Oetker tim

Jednostavno u`ivajte!Pu`i}i sa jabukama i cimetom14 komada

Za kvasno testo: 400 g p{eni~nog bra{na, 1 kesica Dr. Oetker suvog kvasca, 80 g {e}era, 100 ml mleka, 100 ml jestivog ulja, 200 g nemasnog sira ili kisele pavlake. Za fil: 400 g jabuka, 50 g {e}era, ka{i~ice mlevenog cimeta, 1 ka{ika soka od limuna.

Za premazivanje: 30 g otopljenogmaslaca, malo mleka.

Testo: Prosejte bra{no u ~iniju, dobro pome{ajte sa suvim kvascem. Dodajte {e}er, mleko, ulje i sir ili pavlaku. Dobro sjedinite sastojke mikserom (nastavci za me{enje), prvo najni`om, a potom najve}om brzinom, oko 5 min. Pokrijte testo i ostavite da odstoji na toplom mestu, dok se vidno ne uve}a. Fil: Olju{tite jabuke i o~istite, iseckajte na sitne kockice. Kockice jabuka pome{ajte sa {e}erom, cimetom i sokom od limuna, stavite u {erpu i malo ih prodinstajte na slaboj vatri. Ostavite kockice jabuka da se malo prohlade. Testo pospite malo bra{nom i na radnoj povr{ini jo{ jednom ru~no promesite. Razvijte testo na pravougaonik (oko 30 x 40 cm) i prema`ite maslacem. Pospite ravnomerno kockicama jabuka. Polaze}i od du`e strane, uvijte testo u rolat. Isecite rolat na kri{ke debljine oko 3 cm. Polo`ite kri{ke na podmazanu i pobra{njenu tepsiju, pokrijte i ostavite ponovo da odstoje na toplom mestu, dok se vidno ne uve}aju. Prema`ite ih mlekom i stavite da se peku. Elektri~na pe}nica: oko 180C Pe}nica na topli vazduh: oko 160C Pe}nica na gas: stepen 2 - 3 Vreme pe~enja: ca. 20 minuta (prilagodite vreme pe~enja prema Va{oj pe}nici) Pecivo skinite sa hartijom za pe~enje sa tepsije i polo`ite na re{etku da se hladi.

Koristite:

Savet vi{e: Testo }e br`e narasti, ukoliko prilikom pripreme prethodno blago zagrejete mleko i jestivo ulje.

Po jutru se dan poznaje!PereceZa kupku: 1 l vode, 1 kesica Dr. Oetker Sode bikarbone.. Za testo: 375 g p{eni~nog bra{na (tip 405), 1 kesica Dr. Oetker suvog kvasca, 1 ka{i~ica {e}era, 250 ml (1/4 l) mlake vode, 1 ka{i~ica soli. Za posipanje: malo krupne zrnaste soli, malo kima, malo rendane Gaude (vrsta ka~kavalja).Za kupku prokuvajte vodu u dubokoj {erpi, skinite {erpu sa {poreta i polako ume{ajte sodu bikarbonu (kupka jako peni). Ostavite kupku da se prohladi. Prosejte bra{no u ~iniju i dobro pome{ajte sa suvim kvascem. Dodajte {e}er, mlaku vodu i so. Sve sastojke umesite mikserom (nastavci za me{enje) prvo najmanjom, potom najve}om brzinom oko 5 minuta, dok ne dobijete glatko testo. Prekrijte testo i ostavite ga da odstoji na toplom mestu, dok se vidno ne uve}a. Izvadite ga iz ~inije, blago pospite bra{nom i na radnoj povr{ini jo{ jednom promesite. Podelite testo na 10 hrpica. Oblikujte valj~i}e du`ine oko 40 cm i preklopite ih u obliku perece (uzmite oba kraja valjka, po sredini ih 1-2 puta preklopite kao pletenicu i potom povucite ukoso i preklopite preko srednjeg dela valjka, treba da dobijete 3 prazna polja unutar perece). Premestite perece pa`ljivo na rupi~astu kutla~u, potopite ih jednu po jednu po 10-tak sekundi u pripremljenu kupku. Pritom pomerajte kutla~u kroz vodu, kako bi testo plivalo. Ostavite perece da se ocede na kutla~i, polo`ite ih na hartijom za pe~enje oblo`enu tepsiju i po `elji pospite krupnom solju, kimom ili ka~kavaljem. Stavite ih da se peku.

Koristite:

Elektri~na pe}nica: oko 200C(prethodno zagrejana)

Pe}nica na plin: stepen 4 - 5(prethodno zagrejana) Vreme pe~enja: ca. 15 - 20 minuta

Savet vi{e: Od ovog testa mo`ete da napravite i {tapi}e (tada testo oblikujte u valj~i}e du`ine 12-15 cm), prstenove (kao {tapi}e, samo spojite krajeve) ili zemi~ke (od testa oblikujte loptice). Zemi~ke pre pe~enja zasecite o{trim no`em 1 cm duboko.

Od jednog narastu dva!Krofne i krofniceZa kvasno testo: 375 g p{eni~nogbra{na, 1 kesica Dr. Oetker suvog kvasca, 40 g {e}era, prstohvat soli, 2 `umanca, 150 ml mlakog mleka, 60 g otopljenog, ohla|enog maslaca. Testo: Prosejte bra{no u ~iniju, dobro pome{ajte sa suvim kvascem. Dodajte preostale sastojke i dobro sjedinite mikserom (nastavci za me{enje), prvo najni`om, a potom najve}om brzinom, oko 5 min. Pokrijte testo i ostavite da odstoji na toplom mestu, dok se vidno ne uve}a. Promesite testo jo{ jednom ru~no na radnoj povr{ini i razvijte ga na debljinu 1 cm. ^a{om isecite krugove ( 9 cm), pa iz tih krugova jo{ manje, tako da dobijete prstenove {irine oko 2 cm. Polo`ite prstenove i unutra{nje krugove na hartiju za pe~enje i ostavite da odstoje dok vidno ne narastu. Stavite prstenove i krofnice da se peku u {erpi ili fritezi, u vrelom ulju, s obe strane. Izvadite ih cediljkom, ostavite da se ocede na kuhinjskoj hartiji ili salveti. Jo{ tople ih pospite {e}erom u prahu.

I jo{: 1 l jestivog ulja ili masti za pe~enje, {e}er u prahu.

Koristite:

Savet vi{e: Krofnice mo`ete premazati Dr. Oetker glazurom u raznim ukusima, s tim {to glazuru sa ukusom marcipana mo`ete da pome{ate sa prehrambenom bojom po `elji. Ostavite ih da odstoje dok se glazura ne stegne.

So~no, kremasto, ukusno!Kola~ sa jabukama i {ljivamaZa kvasno testo: 200 ml mleka, 50 g maslaca ili margarina, 375 g p{eni~nog bra{na, 1 kesica Dr. Oetker suvog kvasca, 50 g {e}era, 1 kesica Dr. Oetker vanilin {e}era, prstohvat soli, 1 jaje. Za fil: 2 ~a{e kisele pavlake(po 150 g), 400 ml mleka, 1 kesica Dr. Oetker Original pudinga sa ukusom vanile, 100 g {e}era. Testo: Zagrejte mleko i u tome otopite maslac ili margarin. Prosejte bra{no u ~iniju, dobro pome{ajte sa suvim kvascem. Dodajte preostale sastojke i toplu me{avinu mleka i maslaca. Dobro sjedinite sastojke mikserom (nastavci za me{enje), prvo najni`om, a potom najve}om brzinom, oko 5 min. Pokrijte testo i ostavite da odstoji na toplom mestu, dok se vidno ne uve}a. Testo jo{ jednom kratko promesite na radnoj povr{ini sa malo bra{na. Razvijte testo na podmazanoj tepsiji (30 x 40 cm), na otvorenoj strani tepsije vi{e puta presavijte aluminijumsku foliju, obrazuju}i rub. Fil: Skuvajte puding prema uputstvu sa kesice, ali samo sa 400 ml mleka i 100 g {e}era. Ostavite da se ohladi, ~e{}e prome{ajte. Kada se ohladi, dodajte kiselu pavlaku i kratko mutite mikserom, da dobijete ujedna~en krem. Prema`ite testo ravnomerno pripremljenim kremom. Ostavite testo sa kremom da stoji na toplom, dok se vidno ne uve}a. U me|uvremenu pripremite vo}e. [ljive i jabuke dobro operite, ocedite, izbri{ite krpom. Odstranite ko{tice iz {ljiva i zasecite polovine odozgo no`em. Jabuke iseckajte na tanke listi}e. Dijagonalno pore|ajte preko krema listi}e jabuka i {ljive, poput krovnih cigli. [ljive sa mesnatim delom na gore. Stavite da se pe~e u prethodno zagrejanoj pe}nici. Elektri~na pe}nica: oko 180C Pe}nica na topli vazduh: oko 160C Pe}nica na gas: stepen 2 - 3 Vreme pe~enja: ca. 30 minuta (prilagodite vreme pe~enja prema Va{oj pe}nici) Provucite marmeladu od kajsija kroz sito i time prema`ite jo{ topao kola~ uz pomo} ~etkice, pospite bademom.

Za vo}ni nadev: 1 kg {ljiva, 400 g nakiselih jabuka, 2 ka{ike marmelade od kajsije, 30 g listi}a badema.

Koristite:

Savet vi{e: - Kola~ mo`ete da zamrznete. - Kola~ }e dobiti vi{e kontrasta ako koristite crvene jabuke i ako ih ne olju{tite.

Za dobro jutro!Hleb sa susamomZa testo: 3 ka{ike susama, 500 g p{eni~nog bra{na (tip 550), 1 kesica Dr. Oetker suvog kvasca, 1 ka{i~ica {e}era, 1 puna ka{i~ica soli, 250 ml (1/4 l) mlake vode i 4 ka{ike maslinovog ulja. Za posipanje: malo semena susama.Propr`ite susam u teflonskom tiganju bez masno}e. Prosejte bra{no u ~iniju i dobro pome{ajte sa suvim kvascem. Redom dodajte {e}er, so, vodu i ulje. Mutite mikserom (nastavci za me{enje) prvo najmanjom, potom najve}om brzinom oko 5 minuta, dok ne dobijete glatko testo. Pred kraj me{enja dodajte propr`eno seme susama. Prekrijte testo i ostavite ga da odstoji na toplom mestu, dok se vidno ne uve}a. Testo jo{ jednom ru~no kratko promesite. Stavite ga u duga~ak, podmazan kalup za hleb (30 x 11 cm), prekrijte i ostavite jo{ jednom da odstoji dok se vidno ne uve}a. Povr{inu testa prema`ite vodom i pospite susamom. Pecite na re{etki od rerne.

Elektri~na pe}nica: 180 - 200C(prethodno zagrejana)

Pe}nica na plin: stepen 3 - 5(prethodno zagrejana) Vreme pe~enja: ca. 45 minuta Ostavite hleb da odstoje 5 min u kalupu, potom ga pa`ljivo istresite iz kalupa i ostavite da se hladi na re{etki.

Koristite:

Savet vi{e: Od pripremljenog testa mo`ete da oblikujete i zemi~ke.

Pikantne grickalice![tanglice sa lukom30 komada

Lisnato testo: oko 130 g gotovoglisnatog testa (u zavisnosti od proizvo|a~a, nekoliko plo~a testa). Za kvasno testo: 150 ml vode, 30 g maslaca ili margarina, 250 g p{eni~nog bra{na, 1 kesica Dr. Oetker suvog kvasca, prstohvat soli. Za fil: 150 g kisele pavlake, malo slatke aleve paprike, so, biber, 50 g luka, malo jestivog ulja. Za premazivanje: 2 ka{ike mleka, 50 g rendanog Gauda ka~kavalja.

Priprema: Otopite lisnato testo premauputstvu sa kesice.

Kvasno testo: Zagrejte vodu u maloj {erpi iu tome otopite maslac ili margarin. Prosejte bra{no u ~iniju, dobro pome{ajte sa suvim kvascem. Dodajte toplu vodu sa otopljenim maslacem i so. Dobro sjedinite sastojke mikserom (nastavci za me{enje), prvo najni`om, a potom najve}om brzinom, oko 3 min. Pokrijte testo i ostavite da odstoji na toplom mestu, dok se vidno ne uve}a. Testo pospite malo bra{nom i na radnoj povr{ini jo{ jednom ru~no promesite. Razvijte testo na pravougaonik, tako da na jednu polovinu testa mo`ete da polo`ite plo~e lisnatog testa, i da pritom ostane slobodan rub oko 1 cm (slika 1), preklopite drugom polovinom testa i pritisnite ivice. Sa kra}e strane preklopite 1/3 ka sredini (slika 2), preklopite drugom tre}inom i okrenite za 90. Sada razvijte ovu plo~u od testa na pravougaonik debljine 1 cm. Po du`ini preklopite ponovo trostruko (vidi gore) i okrenite za 90. Testo ponovo razvijte na debljinu 1 cm i jo{ jednom preklopite po du`ini trostruko. Prepolovite testo, i jednu polovinu uvijte u prozirnu foliju i stavite da odstoji u fri`ideru. Drugu polovinu testa razvijte na pravougaonik (40 x 25 cm). Prepolovite, tako da dobijete 2 plo~e (20 x 25 cm). 75 g kisele pavlake pome{ati sa alevom paprikom, solju i biberom, prema`ite preko jedne polovine testa. U teflonskom tiganju sa malo ulja izdinstajte o~i{}en i sitno iseckani luk. Rasporedite polovinu izdinstanog luka preko pavlake. Prekrijte drugom polovinom testa i pritisnite. Prepolovite testo o{trim no`em po du`ini. Polaze}i od kra}e strane isecite trake {irine 1,5 cm i uvijajte po dve u pletenicu (slika 3) i stavite ih na podmazanu tepsiju. Prema`ite {tanglice mlekom i pospite polovinom izrendanog sira. Pecite u gornjoj tre}ini zagrejane pe}nice. Drugu polovinu testa izvadite iz fri`idera i preradite kao prvu. Elektri~na pe}nica: oko 200C Pe}nica na topli vazduh: oko 180C Pe}nica na gas: stepen 3-4 Vreme pe~enja: ca. 20 minuta (prilagodite vreme pe~enja prema Va{oj pe}nici)

Koristite:

Savet vi{e: - [tanglice su najbolje dok su tople. - Pe~ene {tanglice mo`ete da zamrznete, nakon odle|ivanja ih treba ponovo pe}i oko 5 min.

1

2

3

Doma}e marmelade su rado vi|en poklon za porodicu i prijatelje. Lepo dekorisane predstavljaju u`itak za sva ~ula. Poka`ite nam i Vi Va{u kreativnost i po{aljite nam Va{e ma{tovito ukra{ene teglice* sa receptom, dobro upakovane, na slede}u adresu: Dr. Oetker d.o.o. sa naznakom: Izlo`ba P. fah 60 11070 Novi Beograd

Napravite, ukrasite i po{aljite!

Ko r i s t i t e :

3 najma {to izlo`ene vitije teglice iz 200 u muzeju "Dr. Oetk 6.god. er svet"

Ma{toviti vitamini...Kvalitet je najbolji recept.

Najma{tovitije teglice bi}e izlo`ene u na{em novom izlo`benom salonu, kako bi na{i saradnici i posetioci mogli da u`ivaju u Va{oj kreativnosti, a 30 najma{tovitijih obradova}emo po jednim Dr. Oetker paketom. Va{e teglice mo`ete da {aljete do 31.09.2007. godine.*Napomena: Iz tehni~kih razloga nismo u mogu}nosti da teglice vratimo. Slanjem Va{ih teglica ste saglasni, da one ostaju u na{em vlasni{tvu i da mogu da se koriste u izlo`bene i reklamne svrhe.

Kvalitet je najbolji recept. Dr. Oetker d.o.o. Srbija, 11070 Novi Beograd, Milutina Milankovi}a 23 E-mail: oetkeroetker.co.yu

Knji`ica br. 13

Pretvorite Va{e leto sada u kreativni vo}ni u`itak - bilo sa originalnim d`emovima i marmeladama ili iznena|uju}e rafiniranim, novim recepturama. Isprobajte nove recepte iz Dr. Oetker probne kuhinje i iznenadite sebe i Va{e voljene fantasti~nim vo}nim obrocima - od klasi~nih, preko egzoti~nih do blago alkoholnih, priprema svakog od njih predstavlja novi u`itak i pravu zabavu! I ne brinite, zahvaljuju}i Dr. Oetker dodacima za konzervisanje Vi ste uvek na dobitku! Jer, stoji Vam na raspolaganju ~itava paleta Dr. Oetker D`emfix proizvoda, koji: [tede Va{e vreme - priprema za svega 5 minuta! ^uvaju vitamine - zahvaljuju}i kratkotrajnoj termi~koj obradi! Vi{e vo}nog ukusa - zahvaljuju}i manjim koli~inama {e}era! Neograni~en period pripreme - mogu}a priprema sa svim vrstama vo}a, kako sve`eg, tako i zamrznutog, bilo klasi~nog vo}a sa na{eg podneblja ili egzoti~nog! D`emfix Klasik 1:1 - za tradicionalne marmelade, d`emove i slatko D`emfix Extra 2:1 - za manje kalori~ne marmelade, d`emove, `elee D`emfix Super 3:1 - za marmelade, d`emove i `elee sa puno vo}nog ukusa, pogodan i za dijabeti~are A za one, koji vole pripremu prema receptima na{ih baka, naravno da postoje i klasi~ni dodaci za konzervisanje - Dr. Oetker Limuntus i Konzervans. Dijet {e}er za `eliranje je specijalizovan proizvod prilago|en ishrani dijabeti~ara, a preporu~uje se i kod dijeta sa smanjenim kalorijama. A po{to leto ne obiluje samo {irokom paletom vo}a, ve} i velikim izborom povr}a, Dr. Oetker ponovi misli na Vas! Probajte i na{a sredstva za konzerisanje povr}a, u dve ukusne varijante: Dr. Oetker Pikanfix kiseli, za tradicionalnu zimnicu, i Dr. Oetker Pikantfix ljuti, za blago pikantnu zimnicu. Dr. Oetker Pikantfix je savremeni na~in pripreme zimnice. To je gotova me{avina za~ina i konzervansa u idealnim srazmerama za savr{enu zimnicu, koja pome{ana sa vodom, sir}etom i {e}erom na brz i jednostavan na~in, bez dodatne pasterizacije, vodi ra~una da Va{e omiljeno povr}e zadr`i svoj oblik, boju, konzistenciju i naravno, da sa~uva svoje vitamine! Zahvaljuju}i Dr. Oetker Pikantfixu svakoga }ete odu{eviti Va{om doma}om zimnicom. Uz Dr. Oetker dodatke za konzervisanje, uspeh Vam je zagarantovan. Pridr`avajte se uputstava, a mi Vam garantujemo sigurnost uspevanja. I za kraj, `elimo Vam mnogo lepih trenutaka i zabave u pripremi Va{eg omiljenog vo}a i povr}a! Va{ Dr. OetkerNapomena: @elimo da uka`emo na to, da garanciju uspevanja na{ih recepta mo`emo da damo samo ukoliko koristite originalne Dr. Oetker proizvode.

Vi{e vitamina... Vi{e ukusa... Manje truda... Puno zabave!

Koristite:

Nezaobilazne jagodePripremite: 400 ml soka od jagoda (ili vi{anja) 100 g kokosovog bra{na 600 g seckanih jagoda (ili o~i{}enih vi{anja) 1 kesica Dr. Oetker limuntusa 50 ml belog ruma (po `elji) 500 g {e}era 1 kesica Dr. Oetker D`emfix-a Extra 2:1 Priprema: Mo`ete da koristite kupovni sok, ili da od sve`eg vo}a iscedite sok. U tom slu~aju operite jagode (ili vi{nje), ostavite da se ocede, pa im skinite peteljke. Ukoliko koristite vi{nje, izvadite ko{tice, a jagode prepolovite. Iz vo}a istisnite sok i odmerite 400 ml. U pripremljeni sok dodajte kokosovo bra{no, pa kuvajte u poklopljenom loncu na srednjoj vatri oko 5 minuta. Jagode operite, ostavite da se ocede, pa im odstranite peteljke i naseckajte ih. Ukoliko koristite vi{nje, o~istite ih od peteljki i ko{tica. Jagode (vi{nje), smesu sa kokosom, limuntus, i po `elji rum, stavite u lonac. Pome{ajte {e}er sa D`emfix-om Extra i sjedinite sa vo}nom smesom. Na jakoj vatri neprestano me{ajte, sve dok smesa ne provri. Stalno me{aju}i kuvajte najmanje 3 minuta, potom skinite lonac sa {poreta. Po potrebi skinite penu i odmah sipajte do vrha u prethodno pripremljene tegle. Zatvorite tegle poklopcima na navoj, okrenite ih naopako i ostavite tegle da tako odstoje oko 5 minuta.

D`em od jagoda i kokosa

Koristite:

Kajsije neponovljivog ukusaPripremite: 1 kg o~i{}enih kajsija 500 g olju{tenih banana 350 g belog ili sme|eg {e}era 1 kesica Dr. Oetker limuntusa 1 kesica Dr. Oetker D`emfix-a Super 3:1 Priprema: Kajsije operite, prepolovite, odstranite ko{ticu, sitno iseckajte i odmerite 1 kg. Banane olju{tite, iseckajte na sitne komadi}e i odmerite 500 g. Vo}e i limuntus pome{ajte i stavite u lonac. Dobro pome{ajte {e}er sa D`emfix-om Super i sjedinite sa vo}nom smesom. Na jakoj vatri neprestano me{ajte, sve dok smesa ne provri. Stalno me{aju}i kuvajte najmanje 3 minuta, potom skinite lonac sa {poreta. Po potrebi skinite penu. Pripremljene tegle odmah napunite do vrha, zatvorite ih poklopcima na navoj, okrenite ih naopako i ostavite tegle da tako odstoje oko 5 minuta.

Marmelada od kajsija i banana

Koristite:

SAVET: 100 g kajsija zamenite sa 100 ml likera od kajsija.

Ma{tovite vo}ne kombinacijePripremite: 500 g o~i{}enih smokava 500 g o~i{}enog, sve`eg ananasa 1 kesica Dr. Oetker Limuntusa 1 kg {e}era 1 kesica Dr. Oetker D`emfix-a Klasik 1:1 3 ka{ike viskija (po `elji) Priprema: Smokve operite, ocedite, prepolovite, isecite na kri{ke i odmerite 500 g. Sa ananasa odsecite vrh sa peteljkom i gornjim delom kore. Operite no`, isecite vo}ku po du`ini na pola, a potom na ~etvrtine. Sa svake od ~etvrtina odstranite beli, unutra{nji koren, olju{tite ananas, sitno iseckajte i odmerite 500 g. Vo}e pome{ajte sa limuntusom i stavite u lonac. Dobro pome{ajte

Marmelada od smokava i ananasa sa viskijem

{e}er sa D`emfix-om Extra i sjedinite sa vo}nom smesom. Na jakoj vatri neprestano me{ajte, sve dok smesa ne provri. Stalno me{aju}i kuvajte najmanje 3 minuta, potom skinite lonac sa {poreta. Po potrebi skinite penu, po `elji sada ume{ajte viski. Pripremljene tegle odmah napunite do vrha, zatvorite ih poklopcima na navoj, okrenite ih naopako i ostavite tegle da tako odstoje oko 5 minuta.

Koristite:

NAPOMENA: Ukoliko dodajete viski, skra}ujete rok trajanja zimnice.

Bogatstvo vitamina[arena salata(za 7 tegli) Pripremite: 620 g cvetova karfiola 600 g krastavaca 400 g {argarepe 300 g crvenog kupusa 200 g zelenog kupusa 240 g crvene paprike 240 g `ute paprike 1,5 l vode 0,5 l vinskog sir}eta (8%) sok od 1 limuna 150 g {e}era 1 kesica Dr. Oetker Pikantfix-a kiselog ili ljutog Priprema: Svo povr}e operite, o~istite i odmerite potrebne koli~ine. Paprike isecite na rezance, krastavce i {argarepu na koluti}e, kupus narendajte, a karfiol razdvojite na cveti}e. Pripremljeno povr}e pome{ajte. Rasporedite ga u tegle. Vodu sipajte u lonac, dodajte vinsko sir}e, {e}er, limunov sok i sadr`aj kesice Pikantfix-a kiselog (ili ljutog). Kada provri kuvajte jo{ 3 - 5 minuta. Vru}om teku}inom prelijte povr}e naslagano u teglama. Tegle zatvorite poklopcima na navoj i okrenite ih da odstoje na poklopcu oko 5 minuta. ^uvajte na suvom i hladnom mestu.

Koristite:

Za posebne trenutke u`ivanjaMarinirani sir(za 2 tegle od 500 ml) Pripremite: 250 ml jestivog ulja 1 ka{ika {e}era 1 ka{ika Dr. Oetker Pikantfix-a ljutog 3 ka{ike sir}eta (8%) 450 g ov~ijeg sira (ili 3 Camember sira po 150 g) po `elji masline luk beli luk 1 slatka crvena paprika itd. Priprema: [e}er, Pikantfix i sir}e na tihoj vatri rastvorite u ulju. Kada se {e}er otopio, skinite sa {poreta i ostavite da se ohladi. Sir isecite na kocke i posla`ite u tegle. Po `elji pome{ajte sa maslinama, belim lukom, lukom itd. i prelijte pripremljenom marinadom. Tegle dobro zatvorite i ostavite da odstoje oko 5 dana na hladnom i tamnom mestu.

Koristite:

Za svakodnevno zadovoljstvoSok od paradajza(za oko 1,3 l soka) Pripremite: 1 kg paradajza l vode sok od 2 pomorand`e 2 ka{i~ice soli 2 ka{i~ice {e}era 2 ka{i~ice sir}eta 1 ka{i~ica Dr. Oetker konzervansa malo seckanog per{una (po `elji) malo seckane miro|ije (po `elji) Priprema: Paradajz operite i sitno iseckajte. Stavite paradajz u lonac, dodajte vodu, ce|eni sok od pomorand`e, so i {e}er, dobro prome{ajte i stavite da se kuva. Kada provri kuvajte oko 10 minuta (dok se paradajz ne raskuva). Skinite sa {poreta i ostavite da stoji poklopljeno oko 5 minuta. Sada paradajz izmiksajte ili ispasirajte i dobijenu smesu provucite kroz sito. Dobijeni sok ponovo stavite da se kuva, kada provri skinite sa {poreta, dodajte sir}e i konzervans. Po `elji sada mo`ete da dodate i iseckani per{un i miro|iju. Dobro prome{ajte i odmah sipajte u pripremljene staklene fla{e. Dobro ih zatvorite i ~uvajte ih na hladnom i tamnom mestu.

Koristite:

Tajna je u imenu

Neodoljivo... ...slatko!

Knji`ica br. 1

Kvalitet je najbolji receptDr. Oetker d.o.o. Jugoslavija, 11070 Beograd, Auto-put br. 9 Tel./fax: +381 (0) 11 696 818, 696 887, 696 891 E-mail: oetkeroetker.co.yu

Kvalitet je najbolji recept

Tajna je u imenu

Dragi ljubitelji kola~a i recepata,Ovog puta smo za Vas odabrali ne{to originalno i novo. Trudili smo se da se za svakog od Vas na|e pone{to, polaze}i od onih najmla|ih, pa sve do onih malo starijih. Jer, kada su mala, slatka zadovoljstva u pitanju, godine ne igraju ulogu. Nadamo se da se sla`ete sa nama. Svi recepti su isprobani u na{oj "Dr. Oetker" probnoj kuhinji. Potrudili smo se da Vam ih pribli`imo na najjednostavniji na~in, i obogatili ih prelepim fotografijama. Otkrijte i Vi ukusne i prelepe nove ideje i zablistajte prvom prilikom sa nekom od ovih neobi~nih kreacija. Nadamo se da }ete u`ivati u isprobavanju ovih recepata, barem onoliko, koliko smo mi u`ivali biraju}i ih za Vas! @elimo Vam prijatnu zabavu i puno uspeha u pripremanju. Razmazite svoje uku}ane i prijatelje, oni to vole

Prijatno! Va{ Dr. Oetker tim!

Bajzer vo}ne torticePotrebno Vam je.... Za testo: 2 belanceta, 100 g sitnog {e}era Za nadev: 500 g ogrozda, gro`|a, (vo}e iz kompota po `elji), 500 g jagoda, malina, ribizli, 3 ka{ike {e}era Za preliv: 1 kesica Dr. Oetker preliva za torte providnog, 250 ml bistrog vo}nog soka (od gro`|a, limuna, jabuke), 1 kesica Dr. Oetker {lag pene Priprema:Vo}e operite, ostavite da se ocedi. Po potrebi ga iseckajte. Pospite {e}erom. Umutite 2 belanceta mikserom, mute}i najve}om brzinom, tako da dobijete ~vrst sneg. Postepeno dodajte {e}er i dobro umutite, tako da smesa ostane ~vrsta. Sipajte smesu u {pric za oblikovanje sa zvezdastim nastavkom. Nanesite tortice ( 7 cm, visina ivice ca. 2 cm) spiralno na tepsiju oblo`enu hartijom za pe~enje. Pored svake tortice mo`ete da oblikujete i malu kapicu. Stavite ih da se peku.

Temperatura pe~enja:na struju: prethodno zagrejati i pe}i na 120 stepeni. na gas: prethodno zagrejati 25 min. na 1, 25 min. isklju~iti, i jo{ 25 min. na 1 Vreme pe~enja: ca. 70 min. (prilagodite vreme prema Va{oj pe}nici) Ostavite tortice da se ohlade. Napunite ih vo}em po `elji. Pripremite preliv za torte (ne dodaju}i {e}er) sa vo}nim sokom i prelijte pa`ljivo preko vo}a. Po `elji ukrasite kapicama. Slu`ite sa {lagom ili sladoledom od vanile.

Tajna je u:

Vatrogasna tortaPotrebno Vam je.... Za testo: 150 g prosejanog bra{na, 1 ka{i~ica Dr. Oetker "Original Backin" pra{ka za pecivo, kesice Dr. Oetker vanilin {e}era, 80 g omek{alog maslaca, 80 g {e}era u prahu, 1 jaje Za nadev: 1 tegla kompota od vi{anja ( ili tre{anja) bez ko{tica (660 gr), 2 ka{ike ruma, 2 ka{ike {e}era, 1 kesica Dr. Oetker pudinga sa ukusom slatke pavlake ili vanile Za mrvice: 100 g maslaca, 100 g prosejanog bra{na, 100 g {e}era, prstovat cimeta Za premazivanje: 500 ml slatke pavlake, 2 ka{ike prosejanog {e}era u prahu, 2 kesice Dr. Oetker u~vr{}iva~a za {lag Za ukra{avanje: nekoliko vi{anja (ili tre{anja), nekoliko listi}a nane (ili {e}ernih listi}a), malo instant kakao praha Priprema:Pome{ajte bra{no sa pra{kom za pecivo i prosejte ga u ~iniju. Redom dodajte preostale sastojke i mikserom (nastavak za ~vr{}e testo) umesite glatko testo. Oklagijom oblikujte okruglo testo i polo`ite ga u kalup sa {tipaljkom (26 cm ), nama{}en i posut bra{nom, i poravnajte. Za nadev ocedite vi{nje (ili tre{nje). Sok od vi{anja (tre{anja) pome{ajte sa rumom, {e}erom i puding prahom i pripremite prema uputstvu sa kesice. Dodajte vi{nje (tre{nje) u jo{ vru} puding i lagano prome{ajte. Ravnomerno rasporedite smesu po testu u kalupu. Za mrvice sastojke redom sipajte u ~iniju i pome{ajte ih mute}i mikserom (nastavak za ~vr{}e testo). Ravnomerno rasporedite mrvice preko nadeva od vi{anja (ili tre{anja). Pe}i u donjoj tre}ini pe}nice.

Temperatura pe~enja:na struju: prethodno zagrejati i pe}i na 180 stepeni. na gas: prethodno zagrejati i pe}i na 3 Vreme pe~enja: ca. 35 min. (prilagodite vreme prema Va{oj pe}nici) Umutite slatku pavlaku sa {e}erom u prahu i u~vr{}iva~em za {lag prema uputstvu sa kesice. Pa`ljivo time prema`ite povr{inu i ivice ohla|ene torte. Ukrasite tortu vi{njama, tre{njama, listi}ima nane ili {e}ernim listi}ima i pospite kakao prahom. Ostavite da odstoji na hladnom mestu do slu`enja.

Tajna je u:

Kavkaska tortaPotrebno Vam je.... Za testo: 4 jaja, 100 g {e}era, 1 kesica Dr. Oetker vanilin {e}era, 100 g prosejanog bra{na, 10 g kakao praha, 2 velike ka{ike ulja Za nadev: 5 kolutova ananasa (iz konzerve), nekoliko jagoda ili malina, 300 g raznog bobi~astog vo}a (borovnice, ribizle, itd.) Za fil: 2 kesice Dr. Oetker mlevenog belog `elatina, sok od 1 limuna, l kefira ili jogurta, 100 g {e}era u prahu, 1 kesica Dr. Oetker vanilin {e}era, l slatke pavlake Za glazuru: 1 kesica Dr. Oetker prozirnog preliva za torte Priprema:Penasto umutite jaja, {e}er i vanilin {e}er. Pome{ajte bra{no sa kakao prahom, dodajte u smesu od jaja i {e}era, a zatim pa`ljivo dodajte ulje. Masu stavite u kalup sa {tipaljkom oblo`en hartijom za pe~enje i poravnajte. Pe}i u donjem delu pe}nice.

Temperatura pe~enja:na struju: prethodno zagrejati i pe}i na 200 stepeni. na gas: prethodno zagrejati i pe}i na 4 Vreme pe~enja: ca. 20 min. (prilagodite vreme prema Va{oj pe}nici) Za nadev polo`ite rub kalupa sa {tipaljkom na prozirnu foliju. Pore|ajte ananas, jagode i bobi~asto vo}e po `elji. Za fil pripremite `elatin prema uputstvu sa kesice i zagrejte sa limunovim sokom. Kefir (ili jogurt), {e}er u prahu i vanilin {e}er dobro prome{ajte i dodajte `elatin. Umutite slatku pavlaku i sjedinite sa prethodno pripremljenom masom. Pa`ljivo sipajte fil preko vo}a i poravnajte. Prekrijte gotovim pati{panom i ostavite na hladnom mestu da odstoji 3 sata. Pa`ljivo okrenite tortu. Prozirnu foliju i rub kalupa pa`ljivo uklonite. Preliv za torte pripremite prema uputstvu na kesici i time pa`ljivo prema`ite povr{inu torte. Ostavite da odstoji na hladnom mestu do slu`enja.

Tajna je u:

Torta sa siromPotrebno Vam je.... Za testo: 250 g prosejanog bra{na, 1 ka{i~ica Dr. Oetker pra{ka za pecivo "Original Backin", 160 g omek{alog maslaca, 80 g prah {e}era, 1 kesica Dr. Oetker vanilin {e}era. Za nadev: 1 kg pasiranog, nemasnog {vapskog sira, 6 jaja, 300 g {e}era, 40 g Dr. Oetker Gustina, 30 g griza, 1 kesica Dr. Oetker pudinga vanila, 1 bo~ica Dr. Oetker arome limun, rendana kora od 1 limuna, 1 kesica Dr. Oetker vanilin {e}era, 180 g omek{alog maslaca. Za posipanje: malo prah {e}era. Priprema:Pome{ajte bra{no sa pra{kom za pecivo i prosejte u posudu za me{anje. Redom dodajte ostale sastojke i pomo}u miksera umesite testo. Polovinu testa odvojte i oklagijom oblikujte krug. Stavite u podmazan i bra{nom posut kalup sa {tipaljkom ( 24 cm). Stavite da se pe~e u sredini pe}nice.

Temperatura pe~enja:na struju: prethodno zagrejati, pe}i na 180 stepeni na gas: prethodno zagrejati i pe}i na 3 Vreme pe~enja: ca. 8 min. (prilagodite vreme prema Va{oj pe}nici) Ostatak testa oblikujte u rolnu. Kada se kalup prohladi, razvijte testo u krug po ivicama kalupa i pritisnite. Za nadev redom dodajte sve sastojke u posudu za me{anje i mutite mikserom dok ne dobijete glatku masu. Masu sipajte preko testa u kalup i stavite kola~ ponovo da se pe~e. Pecite u donjem delu pe}nice, na istoj temperaturi jo{ ca. 60 min. (vreme pe~enje prilagodite Va{oj pe}nici). Pomo}u o{trog no`a pa`ljivo odvojite tortu od ivica i ostavite malo da se prohladi u kalupu. Premestite tortu na poslu`avnik ili tacnu i pospite je odozgo prah {e}erom.

Tajna je u:

Limunada {nitePotrebno Vam je.... Za testo: 4 jaja, 200 g {e}era, rendana kora pomorand`e, 1/8 l ulja, 1/8 l gaziranog soka od pomorand`e, 200 g prosejanog bra{na Za `ele: 3/8 l gaziranog soka od pomorand`e, 2 ka{ike {e}era, 2 kesice Dr. Oetker prozirnog preliva za torte Za nadev: l kisele pavlake, 150 g {e}era u prahu, 2 kesice Dr. Oetker vanilin {e}era, l slatke pavlake, 2 kesice Dr. Oetker u~vr{}iva~a za {lag Priprema:Penasto umutite jaja, {e}er i koru od pomorand`e. Pa`ljivo dodajte ulje i sok. Dodajte bra{no i sjedinite. Sipajte smesu u podmazan, bra{nom posuti kalup sa obodom i poravnajte.

Temperatura pe~enja:na struju: prethodno zagrejati i pe}i na 180 stepeni. na gas: prethodno zagrejati i pe}i na 3 Vreme pe~enja: ca. 25 min. (prilagodite vreme prema Va{oj pe}nici) Za `ele sok sa {e}erom i preliv za torte pripremite prema uputstvu sa kesice. Odmah sipajte u kalup sa obodom oblo`en prozirnom folijom i stavite da se ohladi. Kada se stegne, istresite na radnu plo~u, pa`ljivo odstranite foliju i isecite na sitne kocke. Za nadev kratko umutite kiselu pavlaku sa prah {e}erom i vanilin {e}erom. Slatku pavlaku i u~vr{}iva~ za {lag umutite prema uputstvima, i pa`ljivo sjedinite sa prethodnom smesom. Dodajte pa`ljivo polovinu `ele-kocki. Nadev ravnomerno nanesite na testo i ukrasite preostalim `ele-kockama. Ostavite da odstoji 2 sata na hladnom mestu. Isecite na {nite po `elji i poslu`ite!

Tajna je u:

Krtica tortaPotrebno Vam je Za testo: 140 g omek{alog maslaca, 100 g prah {e}era, 1 kesica Dr. Oetker vanilin {e}era, 6 `umanaca, 6 belanaca, 100 g {e}era, 130 g prosejanog bra{na, kesice Dr. Oetker pra{ka za pecivo, 1 kesica ~okoladnih mrvica ili listi}a Za nadev: 2 olju{tene banane, 175 g mandarina, sok od 1 limuna Za filovanje: l slatke pavlake, 1 ka{ika prah {e}era, 2 kesice Dr. Oetker vanilin {e}era, 2 kesice Dr. Oetker u~vr{}iva~a za {lag, mrvice testa Za ukra{avanje: mrvice testa, malo {e}era u prahu Priprema:Pome{ajte maslac sa prah {e}erom, dodajte vanilin {e}er i `umanca i penasto umutite. U posebnoj posudi umutite belanca, postepeno dodajte {e}er, dok ne dobijete ~vrst sneg. Pa`ljivo sjedinite sneg sa `utom masom. Pome{ajte bra{no sa pra{kom za pecivo i ~okoladnim mrvicama i dodajte u smesu. Testo sipajte u kalup sa {tipaljkom (26 cm ), oblo`en hartijom za pe~enje, i poravnajte. Pe}i u donjem delu prethodno zagrejane pe}nice.

Temperatura pe~enja:na struju: prethodno zagrejati i pe}i na 170 stepeni. na gas: prethodno zagrejati i pe}i na 2 Vreme pe~enja: ca. 50 min. (prilagodite vreme prema Va{oj pe}nici) Ohla|enu tortu pa`ljivo izdubite ka{ikom, tako da Vam ostane rub {irine 1,5 cm. Izdubljeno testo pa`ljivo izmrvite. Za nadev banane isecite na listi}e i pome{ajte ih sa mandarinama i sokom od limuna. Nanesite nadev ravnomerno na testo. Slatku pavlaku sa prah {e}erom, vanilin {e}erom i u~vr{}iva~em za {lag umutite prema uputstvu sa kesice. Dodajte 2/3 mrvica testa. Fil nanesite u obliku kupole i pritom prema`ite i rub. Preostale mrvice testa pospite ravnomerno preko kola~a i lagano ih pritisnite (da se prilepe za fil). Tortu pospite {e}erom u prahu i ostavite da stoji na hladnom do slu`enja.

Tajna je u:

Lavlja tortaPotrebno Vam je Za testo: 150 g omek{alog maslaca, 150 g prah {e}era, 1 kesica Dr. Oetker vanilin {e}era, 5 `umanaca, 100 g omek{ale ~okolade za kuvanje, 5 belanaca, 90 g prosejanog bra{na, 1 ka{i~ica Dr. Oetker "Original Backin" pra{ka za pecivo, 100 g mlevenih le{nika (ili oraha) Za filovanje: 1/4 l mleka, 3 kesice Dr. Oetker krema za torte vanila, 300 g omek{alog maslaca, 100 g {e}era u prahu, 100 g otopljene ~okoladne glazure (ili ~okolade za kuvanje) Za ukra{avanje: malo `ute prehrambene boje i malo ~okoladne glazure Priprema:Pome{ajte maslac sa prah {e}erom, vanilin {e}erom i `umancima i penasto umutite.Brzo dodajte otopljenu ~okoladu. Umutite sneg od belanaca i pa`ljivo dodajte u `utu smesu. Pome{ajte bra{no sa pra{kom za pecivo i dodajte u smesu. Testo sipajte u kalup sa {tipaljkom (26 cm ), nama{}en i posut bra{nom, i poravnajte. Pe}i u donjem delu prethodno zagrejane pe}nice.

Temperatura pe~enja:na struju: prethodno zagrejati i pe}i na 170 stepeni. na gas: prethodno zagrejati i pe}i na 2 Vreme pe~enja: ca. 45 min. (prilagodite vreme prema Va{oj pe}nici) Za fil pripremite mleko sa kremom za torte prema uputstvu sa kesice. Penasto umutite maslac sa prah {e}erom i potom dodajte krem za torte ka{iku po ka{iku. Odvojte krema na stranu. U preostali krem dodajte ~okoladnu glazuru i dobro prome{ajte. Ohla|eno testo presecite vodoravno 2 puta i nafilujte tortu sa 2/3 pripremljenog ~okoladnog krema. Pomo}u polovine preostalog fila prema`ite stranice torte. Sa ostatkom ~okoladnog krema oblikujte lavlju grivu. Onaj drugi krem (dakle onu krema koju ste ostavili sa strane) obojte sa malo `ute prehrambene boje. Sipajte u {pric za ukra{avanje sa zvezdastim nastavkom i oblikujte lice. Pripremite ~okoladnu glazuru i sipajte je u {pric za ukra{avanje. Nacrtajte nju{ku i o~i. Po `elji grivu mo`ete tako|e premazati ~okoladnom glazurom.

Tajna je u:

Ru`i~asti medvedi}Potrebno Vam je Za testo: 4 `umanceta, 90 g prah {e}era, 1 kesica Dr. Oetker vanilin {e}era, 125 ml ulja, 2 ka{ike mleka, 4 belanceta, 90 g {e}era, 100 g Dr. Oetker Gustin-a (kukuruzni skrob), 80 g prosejanog bra{na Za filovanje: 1 kesica Dr. Oetker mlevenog `elatina , 6 ka{ika marmelade od ribizli, l slatke pavlake Za posipanje: malo {e}era u prahu Za ukra{avanje: malo ~okoladne glazure, 100 g ru`i~astog marcipana Priprema:Penasto umutite `umanca sa {e}erom u prahu, vanilin {e}erom, uljem i mlekom. U odvojenoj posudi ~vrsto umutite belanca, potom postepeno dodajte {e}er, tako da dobijete ~vrst sneg. Me{aju}i lagano dodajte belanca u `utu masu. Pome{ajte bra{no sa Gustinom, prosejte i postepeno dodajte u umu}enu smesu. Testo sipajte u kalup u obliku mede, nama{}en i posut bra{nom, i poravnajte. Pe}i u donjem delu prethodno zagrejane pe}nice.

Temperatura pe~enja:na struju: prethodno zagrejati i pe}i na 180 stepeni. na gas: prethodno zagrejati i pe}i na 3 Vreme pe~enja: ca. 40 min. (prilagodite vreme prema Va{oj pe}nici) Za krem pripremite `elatin prema uputstvu sa kesice i pome{ajte sa marmeladom. Umutite slatku pavlaku, pa postepeno varja~om sjedinite sa marmeladom. Ohla|en kola~ presecite dva puta vodoravno i spojite kremom. Ostavite 1 sat da se hladi. Medu pospite {e}erom u prahu. Otopite glazuru i sipajte je u {pric za dekorisanje. Nacrtajte o~i i nju{ku. Marcipan stavite na podlogu posutu prah {e}erom i oklagijom formirajte masu debljine 3mm. Pomo}u o{trog no`a oblikujte i isecite {apice, u{i i stomak i time ukrasite medu.

Tajna je u:

Vitalis tortaPotrebno Vam je: Za testo: 80 g omek{alog maslaca, 50 g {e}era u prahu, 1 kesica Dr. Oetker vanilin {e}era, na vrh no`a cimeta, 3 `umanceta, 3 belanceta, 50 g {e}era, 100 g sitno seckanih le{nika, 60 g hlebnih mrvica Za filovanje: l jogurta, 4 supene ka{ike {e}era u prahu, 180 g Dr. Oetker Vitalis Musli Krispi ^oko, 1 o~i{}ena, rendana jabuka, sok od 1 pomorand`e, 1 kesica Dr. Oetker `elatina, mleveni beli, l slatke pavlake Za premazivanje: l slatke pavlake, 1 kesica Dr. Oetker u~vr{}iva~a za {lag Za ukra{avanje: malo Vitalis Muslija Krispi ^oko, nekoliko listi}a jabuke, malo soka od limuna Priprema:Umutite penasto maslac sa {e}erom u prahu, vanilin {e}erom, cimetom i `umancima. Belanca mutite sa {e}erom dok ne dobijete ~vrst sneg i pa`ljivo sjedinite sa `utom masom. Pome{ajte le{nike i hlebne mrvice i dodajte u smesu. Testo sipajte u podmazan, bra{nom posuti kalup sa {tipaljkom (26 cm ) i poravnajte. Pe}i u donjem delu prethodno zagrejane pe}nice.

Temperatura pe~enja:na struju: prethodno zagrejati i pe}i na 170 stepeni. na gas: prethodno zagrejati i pe}i na 2 Vreme pe~enja: ca. 45 min. (prilagodite vreme prema Va{oj pe}nici) Za fil dobro prome{ajte jogurt, prah {e}er, musli, jabuke i sok. @elatin pripremite prema uputstvu sa kesice i dodajte u smesu. Umutite slatku pavlaku i pa`ljivo sjedinite sa smesom. Ohla|eno testo premestite na poslu`avnik, pa vratite obru~. Nanesite fil i poravnajte. Ostavite da se hladi najmanje 2 sata. Potom odstranite obru~. Umutite slatku pavlaku sa u~vr{}iva~em za {lag prema uputstvu na kesici i time prema`ite povr{inu i bo~ne strane torte. Oklagijom usitnite musli i time pospite ivice torte i oblikujte krug na sredini. Prema`ite listi}e jabuke limunovim sokom i time ukrasite tortu. ^uvajte na hladnom mestu do slu`enja.

Tajna je u:

Pe}ina tortaPotrebno Vam je Za testo: 200 g omek{alog maslaca, 150 g prah {e}era, 1 kesica Dr. Oetker vanilin {e}era, 5 `umanaca, 5 belanaca, 50 g {e}era, 170 g prosejanog bra{na, 1 kesica Dr. Oetker pudinga sa ukusom vanile , kesice Dr. Oetker pra{ka za pecivo, 100 g rendane ~okolade, 100 g mlevenih oraha Za filovanje: l slatke pavlake, 2 kesice Dr. Oetker vanilin {e}era, 2 kesice Dr. Oetker u~vr{}iva~a za {lag, 250 g borovnica (ili neko drugo bobi~asto vo}e), mrvice testa, 1 bo~ica Dr. Oetker arome rum. Za ukra{avanje: mrvice testa, malo {e}era u prahu Priprema:Pome{ajte maslac sa prah {e}erom, dodajte vanilin {e}er i `umanca i penasto umutite. Pome{ajte bra{no sa puding-prahom i pra{kom za pecivo, dodajte u `utu masu, pa`ljivo me{aju}i. Postepeno dodajte rendanu ~okoladu i orahe. Mutite belanac sa {e}erom dok ne dobijete ~vrst sneg i pa`ljivo sjedinite sa prethodnom smesom. Testo sipajte u kalup sa {tipaljkom (26 cm ), oblo`en hartijom za pe~enje, i poravnajte. Pe}i u donjem delu prethodno zagrejane pe}nice.

Temperatura pe~enja:na struju: prethodno zagrejati i pe}i na 180 stepeni. na gas: prethodno zagrejati i pe}i na 3 Vreme pe~enja: ca. 45 min. (prilagodite vreme prema Va{oj pe}nici) Ohla|enu tortu pa`ljivo izdubite ka{ikom, tako da Vam ostane rub {irine 1,5 cm. Izdubljeno testo pa`ljivo izmrvite. Slatku pavlaku sa vanilin {e}erom i u~vr{}iva~em za {lag umutite prema uputstvu sa kesice. Dodajte borovnice (ili neko drugo bobi~asto vo}e), 2/3 mrvica testa i aromu ruma. Fil nanesite u obliku kupole i pritom prema`ite i rub. Preostale mrvice testa pospite ravnomerno preko kola~a i lagano ih pritisnite (da se prilepe za fil). Tortu pospite {e}erom u prahu i ostavite da stoji na hladnom do slu`enja.

Tajna je u:

Limun-badem tortaPotrebno Vam je Za testo: 250 g omek{alog maslaca, 200 g prah {e}era, sok od 1 limuna, rendana kora od 2 limuna, 1/2 bo~ice Dr. Oetker arome gorki badem, 4 jaja, 200 g prosejanog bra{na, 1 kesica Dr. Oetker "Original Backin" pra{ka za pecivo, 100 g rendanog (ili mlevenog) badema Za filovanje: 3/8 l mleka, 1 kesica Dr. Oetker pudinga "Mandella" vanila-badem, 200 g omek{alog maslaca, 100 g {e}era u prahu, sok od 2 limuna Za natapanje: malo likera od badema Za ukra{avanje: malo mlevenog badema i malo kakao praha Priprema:Pome{ajte maslac sa prah {e}erom, sokom od limuna i aromom i penasto umutite. Postepeno dodajte jaja. Pome{ajte bra{no sa pra{kom za pecivo i dodajte u smesu. Testo sipajte u kalup sa {tipaljkom (26 cm ), nama{}en i posut bra{nom, i poravnajte. Pe}i u donjem delu prethodno zagrejane pe}nice.

Temperatura pe~enja:na struju: prethodno zagrejati i pe}i na 170 stepeni. na gas: prethodno zagrejati i pe}i na 2 Vreme pe~enja: ca. 45 min. (prilagodite vreme prema Va{oj pe}nici) Za fil pripremite mleko sa "Mandelom" prema uputstvu sa kesice i povremeno me{aju}i ostavite da se ohladi. Penasto umutite maslac sa prah {e}erom i sokom od limuna, i potom dodajte ohla|eni puding ka{iku po ka{iku. Testo presecite vodoravno 3 puta i poprskajte likerom od badema. Nafilujte tortu sa 2/3 pripremljenog fila. Pomo}u preostalog fila prema`ite povr{inu i stranice torte i pospite ih bademom. Na tortu polo`ite {ablon po `elji i pa`ljivo pospite kakao prahom.

Tajna je u:

Rolat sa vinomPotrebno Vam je Za testo: 5 jaja, 100 g {e}era, 1 kesica Dr. Oetker vanilin {e}era, 1 bo~ica Dr. Oetker arome limun, rendana limunova kora, 100 g prosejanog bra{na Za filovanje: 3/8 l belog vina, sok od 1 limuna, 1 kesica Dr. Oetker puding-praha sa ukusom vanile, 250 g omek{alog maslaca, 200 g prah {e}era Za ukra{avanje: grubo rendana ~okolada Priprema:Jaja, {e}er, vanilin {e}er, aromu i koru od limuna penasto umutite. Pa`ljivo dodajte bra{no i sjedinite. Testo sipajte na pleh za pe~enje (30 x 35 cm), oblo`en hartijom za pe~enje, i poravnajte. Pe}i u srednjem delu prethodno zagrejane pe}nice.

Temperatura pe~enja:na struju: prethodno zagrejati i pe}i na 200 stepeni. na gas: prethodno zagrejati i pe}i na 4 Vreme pe~enja: ca. 12 min. (prilagodite vreme prema Va{oj pe}nici) Izvrnite biskvit na {e}erom posutu hartiju, prema`ite hartiju za pe~enje hladnom vodom i pa`ljivo je odstranite. Za fil pome{ajte vino sa limunovim sokom i pripremite puding prema uputstvu sa kesice. Ostavite puding-krem da se ohladi, povremeno me{aju}i. Penasto umutite maslac sa prah {e}erom i ka{iku po ka{iku dodajte u ohla|en puding. Ohla|eni biskvit prema`ite sa krema, i uz pomo} hartije oblikujte rolat. Rolat prema`ite preostalim kremom, pospite rendanom ~okoladom i ostavite 2 sata u fri`ideru da se hladi.

Tajna je u:

Pijana kesten tortaPotrebno Vam je Za testo: 160 g omek{alog maslaca, 100 g prah {e}era, 1 kesica Dr. Oetker vanilin {e}era, prstovat soli, 7 `umanaca, 150 g omek{ale ~okolade za kuvanje, 7 belanaca, 100 g {e}era, 160 g prosejanog bra{na Za filovanje: 125 g smrznutog kesten pirea, 4 ka{ike {e}era u prahu, 1 kesica Dr. Oetker mlevenog `elatina, 3 ka{ike ruma, l slatke pavlake Za posipanje: malo ruma Za premazivanje i ukra{avanje: l slatke pavlake, 2 ka{ike {e}era u prahu, 1 kesica Dr. Oetker u~vr{}iva~a za {lag, 125 g smrznutog kesten pirea, 1 ka{ika {e}era u prahu, 3 ka{ike ruma Za posipanje: malo kakao praha Priprema:Pome{ajte maslac sa prah {e}erom, dodajte vanilin {e}er, so i `umanca i penasto umutite. Brzo dodajte omek{alu ~okoladu. Umutite belanca sa {e}erom da dobijete ~vrst sneg i pome{ajte sa smesom. Postepeno dodajte bra{no. Testo sipajte u kalup sa {tipaljkom (26 cm ), podmazan i posut bra{nom, i poravnajte. Pe}i u donjem delu prethodno zagrejane pe}nice.

Temperatura pe~enja:na struju: prethodno zagrejati i pe}i na 180 stepeni. na gas: prethodno zagrejati i pe}i na 3 Vreme pe~enja: ca. 50 min. (prilagodite vreme prema Va{oj pe}nici) Za krem otopite kesten pire prema uputstvu sa pakovanja i dobro pome{ajte sa {e}erom. @elatin pripremite prema uputstvu sa kesice, zagrejte sa rumom i dobro pome{ajte sa kesten pireom. Umutite slatku pavlaku i pome{ajte sa pripremljenom smesom. Ohla|enu tortu pa`ljivo presecite vodoravno dva puta i poprskajte rumom. Spojite tortu kremom i ostavite sat vremena da se ohladi. Umutite slatku pavlaku sa vanilin {e}erom i u~vr{}iva~em za {lag. Sa polovinom slatke pavlake prema`ite povr{inu i bo~ne strane torte. Preostalu slatku pavlaku sipajte u {pric za ukra{avanje i time ukrasite tortu po `elji. Kesten pire, {e}er u prahu i rum me{ajte dok ne dobijete glatku masu. Sipajte u {pric za ukra{avanje i ukrasite izme|u oblika od slatke pavlake. Povr{inu malo popra{ite kakao prahom.

Tajna je u:

Fini kuglofPotrebno Vam je Za testo: 1 kesica Dr. Oetker suvog kvasca, 1 ka{i~ica {e}era, 200 ml mlake slatke pavlake, 500 g p{eni~nog bra{na, 150 g {e}era, 1 kesica Dr. Oetker vanilin {e}era, 6 kapi Dr. Oetker arome limun, prstovat soli, 4 jaja, 200 g omek{alog maslaca, 150 g suvog gro`|a, 100 g neolju{tenog, grubo seckanog badema Za posipanje: 20 g {e}era u prahu Priprema:Pome{ajte suvi kvasac sa 1 ka{i~icom {e}era i 200 ml mlake slatke pavlake i ostavite da odstoji 15 minuta na sobnoj temperaturi. Bra{no prosejte u posudu za me{enje i napravite udubljenje na sredini. Dodajte {e}er, vanilin {e}er, aromu, so, jaja, i otopljeni i ohla|eni maslac. Umesite sve sastojke mikserom (pomo}u nastavaka za me{enje testa) prvo najmanjom, a potom najve}om brzinom oko 5 minuta, tako da dobijete glatko testo. Dodajte suvo gro`|e i seckani badem (po `elji mo`ete dodati jo{ 150 g kandiranog vo}a), prome{ajte, pokrijte i ostavite da odstoji na toplom mestu dok se vidno ne uve}a. Potom jo{ jednom preradite testo i sipajte ga u podmazan kalup za kuglof ( 24 cm). Ponovo ostavite da nado|e dok se testo vidno ne uve}a, potom stavite da se pe~e.

Temperatura pe~enja:na struju: prethodno zagrejati i pe}i na 180 stepeni. na gas: prethodno ne zagrevati i pe}i na 3 Vreme pe~enja: ca. 60 min. (prilagodite vreme prema Va{oj pe}nici)

Tajna je u:

Kola~ po pe~enju ostavite 10 min. da se prohladi u kalupu, a potom ga izru~ite na re{etku da se hladi. Pospite prah {e}erom. Savet vi{e: Kola~ mo`ete preliti i ~okoladnom glazurom i ukrasiti {arenim bonbonicama!

Moka-krem tortaPotrebno Vam je Za testo: 3 jajeta, 3 ka{ike vru}e vode, 150 g {e}era, 1 kesica Dr. Oetker vanilin {e}era , 100 g p{eni~nog bra{na, 100 g Dr. Oetker Gustina, 3 ravne ka{i~ice Dr. Oetker "Original Backin" pra{ka za pecivo Za posipanje i premazivanje: malo likera od pomorand`e i 2 ka{ike marmelade od kajsije Za filovanje: 1 kesice Dr. Oetker mlevenog `elatina, 3 ka{i~ice instant kafe, 150 ml hladne vode, 750 ml slatke pavlake Za ukra{avanje: 50 g ~okolade za kuvanje i malo kakao praha Priprema:Penasto umutite jaja sa vru}om vodom. Pome{ajte {e}er sa vanilin {e}erom i postepeno dodajte u umu}ena jaja. Mutite oko 2 minuta, a potom postepeno dodajte bra{no pome{ano sa Gustinom i pra{kom za pecivo. Sipajte testo u kalup sa {tipaljkom ( 28 cm) podmazan i oblo`en hartijom za pe~enje, poravnajte i stavite da se pe~e.

Temperatura pe~enja:na struju: prethodno zagrejati i pe}i na 180 stepeni. na gas: prethodno zagrejati i pe}i na 3 Vreme pe~enja: ca. 20-30 min. (prilagodite vreme prema Va{oj pe}nici) Kola~ po pe~enju izvadite na re{etku i ostavite da se hladi. Pripremite `elatin prema uputstvu sa kesice. Instant kafu pome{ajte sa vodom, potom dodajte `elatin. Umutite slatku pavlaku i pome{ajte sa kafom. Kola~ presecite vodoravno na dva dela. Poprskajte donju koru likerom od pomorand`e i prema`ite marmeladom od kajsije. Nanesite 2/3 krema od kafe u obliku kupole, pa potom prekrijte drugom korom i pritisnite, tako da lepo nalegne. Nanesite ostatak krema od kafe u obliku kupole i pomo}u ka{ike utisnite udubljenja. Ostavite da se ohladi. Otopite ~okoladu na pari, dok ne dobijete glatku smesu. Na hartiji za pe~enje (ili masnoj hartiji) iscrtajte motive. Pomo}u {prica za ukra{avanje nanesite motive po {ablonu na hartiju za pe~enje i ostavite ih da se ohlade. Ukrasite tortu ~okoladnim motivima i pospite kakao prahom. Savet vi{e: U ~okoladu mo`ete dodati malo maslaca ili ulja, motivi }e tako biti sjajniji!

Tajna je u:

Mali korisni savetiOdabir vo}a Zlatno pravilo ka`e, da treba kupovati ono vo}e, koje je na vrhuncu svoje sezone. Tada je ba{ onako kako treba - zrelo, so~no i posebno aromati~no, a kao dodatak kola~ima pru`a bezbroj mogu}nosti. Kalupi za kola~e U svakom doma}instvu bi trebalo da se na|e nekoliko osnovnih kalupa za kola~e, sa vi{estrukom primenom. Tu svakako spadaju pre svega jedan kalup sa {tipaljkom (ima ih u raznim dimenzijama, standardna je 26-28 cm), obi~an pleh za pe~enje - postoji kao sastavni deo svake rerne, jedna ~etvrtasta tepsija za pripremu raznih kola~a i kalup za kuglof ili puding. Preno{enje testa Osetljive plo~e testa }ete lak{e preneti na tepsiju, ako ih, nakon {to ih razvijete na radnoj povr{ini, malo pospete bra{nom, uvijete na oklagiji i potom ih razvijete na tepsiji. Da li je pe~eno? Kod mu}enih testa jednostavno zabodite drveni {tapi} u sredinu testa. Ako prilikom izvla~enja ostaje malo testa na {tapi}u - kola~ jo{ nije dovoljno pe~en. Biskvitna testa su pe~ena, ukoliko se odvoje od ivice kalupa, ili ukoliko su mekana i poput vate, kada na njih polo`ite ruku. Kod kvasnog testa odozdo treba da se uhvati svetlo-sme|a, suva korica. Jednostavno kola~ malo izdignite no`em i proverite. Kako se aprikotira kola~... Veliki broj vo}nih kola~a i torti se aprikotira. U tu svrhu koristite marmeladu od kajsija, dobro je zagrejte i provucite kroz sito. Kola~ se premazuje dok je topao. Da testo ne bi bilo gnjecavo... ^esto se de{ava, da prilikom pripremanja vo}nih kola~a ili torti testo postane gnjecavo. Da Vam se to ne bi de{avalo ostavite vo}e da se dobro ocedi ili pati{pan jednostavno pospite Dr. Oetker Kremfix-om! Kvasno testo ne}e da nado|e... Kvasac mora da se prera|uje na sobnoj temperaturi (22 C), dok te~nost koja se dodaje treba da bude telesne temperature (37 C). @elimo Vam puno uspeha u pripremanju. Pi{ite nam! Rado prihvatamo Va{e predloge, iskustva, nove ili stare recepte, savete i sugestije!

Tajna je u imenu:

Prole}ne ~arolije

Knji`ica br. 4

Kvalitet je najbolji recept.Dr. Oetker d.o.o. Srbija i Crna Gora, 11070 Beograd, Auto-put br. 9 Tel./fax: +381 (0) 11 696 818, 696 887, 696 891 E-mail: oetkeroetker.co.yu

Kvalitet je najbolji recept

Tajna je u imenu:

Dragi ljubitelji kola~a i recepata,Posle duge i tmurne zime, krajnje je vreme da uplovimo u ~aroliju prole}a. Priroda nas u~i kako. Prole}e, leto, jesen i zima uvek imaju za nas spremno iznena|enje, i to ne samo klimatsko, ve} i kulinarsko. Skoro da se svakog meseca pojavljuje neka nova vo}kica. Pod ponekad grubom korom ~esto sazreva ukusna unutra{njost. Kao pravljeno za predivne, lagane torte, tortice i kola~e, koje mo`ete da kreirate sa doma}im ili egzoti~nim vo}em. Tada srca malih i velikih gurmana ubrzano kucaju i prepu{taju se izazovu novog putovanja u nepoznato. Radujte se u`ivanju siroma{nom kalorijama. Kada je o vo}nim poslasticama re~, par~e vi{e je uvek dozvoljeno, pa ~ak i sa {lagom! I ovog puta smo za Vas odabrali ne{to originalno i novo. Naravno, mislili smo i na one, koji ipak prednost daju tradicionalnim tortama i kola~ima. A posebnu smo pa`nju posvetili i onim ne tako retkim prilikama, kada svaka doma}ica voli da zablista i iznenadi svoje goste nekom novom, neobi~nom kreacijom. Kao i obi~no, i ovog puta smo sve recepe isprobali u na{oj "Dr. Oetker" probnoj kuhinji. Potrudili smo se da Vam ih pribli`imo na najjednostavniji na~in i da ih obogatimo prelepim fotografijama. Opustite se i uplovite u novu avanturu sa nezaboravnim Dr. Oetker receptima. Kako bi svaka Va{a poslastica uspela, na raspolaganju Vam stoje na{i mali pomaga~i u vidu dodataka za kola~e, koji }e se pobrinuti, da svi Va{i kola~i}i, kola~i i torte zaista budu savr{eni.

Pru`ite i Vi Va{im najmilijima da{ak prole}ne ~arolije... Va{ Dr. Oetker tim!

Pu`i}i sa pudingomPotrebno Vam je.... Za testo: 500 g p{eni~nog bra{na, 1 kesica Dr. Oetker suvog kvasca, 50 g {e}era, 1 kesica Dr. Oetker vanilin {e}era, prstohvat soli, 2 jaja, 125 ml (1/8 l) mlakog mleka, 100g omek{alog maslaca. Za filovanje: 2 kesice Dr. Oetker pudinga sa ukusom vanile ili slatke pavlake, 750 ml (3/4 l) mleka, 100 g {e}era, 100 g suvog gro`|a. Za premazivanje: 2 ka{ike d`ema od kajsije, 1 ka{ika vode. Priprema:Prosejte bra{no u posudu za me{enje i pome{ajte sa suvim kvascem. Dodajte {e}er, vanilin {e}er, so, jaja, mlako mleko i otopljen, prohla|en maslac. Testo dobro umutite mikserom (pomo}u nastavaka za me{enje) prvo najmanjom, a potom najve}om brzinom, ili umesite ru~no. Kada dobijete glatko testo, pokrijte posudu i ostavite testo da odstoji na toplom mestu, sve dok se vidno ne uve}a.

Filovanje: Skuvajte puding prema uputstvu sa kesice, ali samo sa l mleka i 100 g {e}era. Kada se skuva, sklonite ga sa vatre i ostavite da se ohladi. Tokom hla|enja povremeno prome{ajte. Dodajte suvo gro`|e.Nado{lo testo pospite malo bra{nom, izvadite ga iz posude i na radnoj povr{ini jo{ jednom dobro promesite. Izvaljajte testo u obliku pravougaonika (40 x 60 cm), prema`ite pudingom. Polaze}i od u`e strane, uvijte testo u rolat. Isecite rolat na kri{ke debljine oko 2 cm, polo`ite par~i}e na podmazanu, bra{nom posutu tepsiju i ostavite ih jo{ jednom da odstoje na toplom mestu, dok se vidno ne uve}aju. Potom ih stavite da se peku.

Elektri~na pe}nica: prethodno zagrejati ipe}i na 200-220C.

Pe}nica na topli vazduh: prethodnozagrejati i pe}i na 180-200C.

Pe}nica na gas: prethodno zagrejati i pe}ina 4.

Vreme pe~enja: ca. 10-15 minuta

Tajna je u imenu:

(prilagodite vreme pe~enja prema Va{oj pe}nici).

Premazivanje: Provucite d`em od kajsija kroz sito. Sipajte ga u posudu za kuvanje, pome{ajte sa vodom, i na tihoj vatri ga malo ukuvajte. Prema`ite time testo odmah nakon pe~enja.

Kola~ sa sutlija{em i jagodamaPotrebno Vam je.... Za testo: 75 g maslaca, 75 g {e}era, 1 kesica Dr. Oetker vanilin {e}era, prstohvat Dr. Oetker pra{ka za pecivo Original Backin, 50 g olju{tenog, mlevenog badema, 2 ka{ike hladne vode, 125 g p{eni~nog bra{na. Za nadev: kesice Dr. Oetker mlevenog, belog `elatina, 2 kesice Dr. Oetker sutlija{a klasik (ili vanila), 750 ml ( l) mleka, 500 g jagoda, 2 kesice Dr. Oetker crvenog preliva za torte, 4 ka{ike {e}era, 500 ml ( l) vode ili bistrog soka od jabuke, 400 ml slatke pavlake, 2 kesice Dr. Oetker vanilin {e}era, , 2 kesice Dr. Oetker Kremfix-a (u~vr{}iva~ za slatku pavlaku). Za ukra{avanje: 100 g ispasiranih jagoda, 150 g pripremljenih, celih jagoda. Priprema:Za testo pome{ajte bra{no sa pra{kom za pecivo i prosejte u posudu za me{enje. Dodajte preostale sastojke i mutite mikserom (nastavci za me{enje) prvo najni`om a potom najve}om brzinom. Na kraju izru~ite testo na radnu plo~u i jo{ jednom dobro promesite. Ukoliko se lepi, ostavite testo malo da odstoji na hladnom. Razvucite testo na podmazanoj, pravougaonoj tepsiji posutoj bra{nom. Stavite da se pe~e.

Elektri~na pe}nica: prethodno zagrejati ipe}i na 200C.

Pe}nica na topli vazduh: prethodnozagrejati i pe}i na 180C.

Pe}nica na gas: prethodno zagrejati i pe}ina 3 - 4.

Vreme pe~enja: ca. 15 minuta(prilagodite vreme pe~enja prema Va{oj pe}nici). Nakon pe~enja ostavite kola~ da se ohladi.

Nadev: Otopite `elatin prema uputstvu sakesice. Pripremite obe kesice sutlija{a zajedno, ali samo sa 750 ml mleka, tako|e