of 97 /97
Dr. Oetker d.o.o. • Srbija i Crna Gora, 11070 Beograd, Auto-put br. 9 Tel./fax: +381 (0) 11 2696 818, 2696 887, 2696 891 E-mail: oetkerªoetker.co.yu Knji`ica br. 6 Kola~i}i s ljubavlju Tajna je u imenu: Noviteti iz ku}e Dr. Oetker Parfe krema Izda{an, `elatinasti krem za torte, koji podsti~e Va{u kreativnost! Priprema je brza i jednostavna - samo je potrebno umutiti sadr`aj pakovanja sa hladnim mlekom, po `elji dodati ~okoladu, vo}e ili boju za kola~e i ve} imate gotov krem, ba{ po Va{em ukusu! Mo`ete ga koristi za kola~e, biskvite, torte ili vo}ne poslastice. @elatin u listu Sada }e Vam priprema Va{ih omiljenih slatkih i slanih |akonija biti jo{ jednostavnija, a doziranje - taman po meri i potrebi! Svaka kesica sadr`i 6 listi}a i dovoljna je za 0,5 l te~nosti. Dr. Oetker `elatin u listu Vam pru`a vrhunski kvalitet i sigurnost uspevanja. Sa nestrpljenjem o~ekujemo Va{e mi{ljenje, recepte i sugestije! Ovog puta Vam predstavljamo neke nove proizvode iz na{eg asortimana. Kvalitet je najbolji recept. Kvalitet je najbolji recept. Poslati na adresu: Dr. Oetker doo Beograd Auto-put br. 9 P. fah 60 11070 Novi Beograd naznaka "Kola~i}i s ljubavlju" najkasnije do 30.05.2004. Po{aljite po 2 prazne ambala`e ovih na{ih novih proizvoda i osvojite 30 kalupa za kola~e i 300 kalendara sa receptima! Pokloni }e biti dostavljeni dobitnicima na ku}nu adresu. Ime i prezime Ulica i broj Po{tanski broj i mesto

Dr Oetker Recepti[1]

 • Author
  -

 • View
  76

 • Download
  9

Embed Size (px)

Text of Dr Oetker Recepti[1]

 • Dr. Oetker d.o.o. Srbija i Crna Gora, 11070 Beograd, Auto-put br. 9Tel./fax: +381 (0) 11 2696 818, 2696 887, 2696 891

  E-mail: oetkeroetker.co.yu

  Knji`ica br. 6

  Kola~i}is ljubavlju

  Tajna je u imenu:

  Noviteti iz ku}e Dr. Oetker

  Parfe kremaIzda{an, `elatinasti krem za torte, koji podsti~eVa{u kreativnost! Priprema je brza i jednostavna

  - samo je potrebnoumutiti sadr`aj pakovanjasa hladnim mlekom, po`elji dodati ~okoladu,vo}e ili boju za kola~e ive} imate gotov krem,ba{ po Va{em ukusu!Mo`ete ga koristi zakola~e, biskvite, torte ilivo}ne poslastice.

  @elatin u listuSada }e Vam priprema Va{ihomiljenih slatkih i slanih |akonijabiti jo{ jednostavnija, a doziranje- taman po meri i potrebi!

  Svaka kesica sadr`i 6 listi}a idovoljna je za 0,5 l te~nosti.Dr. Oetker `elatin u listu Vam pru`a

  vrhunski kvalitet i sigurnost uspevanja.

  Sa nestrpljenjem o~ekujemo Va{e mi{ljenje,recepte i sugestije!

  Ovog puta Vam predstavljamo neke nove proizvode iz na{eg asortimana.

  Kvalitet je najbolji recept.

  Kvalitet je najbolji recept.

  Poslati na adresu:Dr. Oetker doo BeogradAuto-put br. 9P. fah 6011070 Novi Beogradnaznaka "Kola~i}i s ljubavlju"

  najkasnije do 30.05.2004.

  Po{aljite po 2 prazne ambala`e ovih na{ihnovih proizvoda i osvojite 30 kalupa za kola~ei 300 kalendara sa receptima! Pokloni }e bitidostavljeni dobitnicima na ku}nu adresu.

  Ime i prezime

  Ulica i broj

  Po{tanski broj i mesto

 • Dragi na{i ljubitelji kola~a i poslastica,U prethodnoj knji`ici smo poku{ali da Vam pomognemo daodgovorite na bezbroj de~ijih pitanja... Nadamo se da smou tome i uspeli.

  Sa ~arima novog prole}a i Va{ Dr. Oetker tim u Srbiji i Crnoj Gorise potrudio da Vam priredi pregr{t iznena|enja.

  Ove godine sa ponosom slavimo jedan,za nas veoma va`an jubilej - 110 godinaDr. Oetker Original pudinga sa ukusom vanile.Da puding nije samo brza i jednostavnaposlastica, ve} da ima i daleko {iru primenuu pripremi kola~a, potrudili smo seda Vam pribli`imo u nekim od recepatana narednim stranama.

  A po~inje i na{a nagradna igra "110 godina Original pudinga"...Dakle, u`itak se nastavlja i kada se kola~i ili puding pojedu!

  Nadamo se da }ete u`ivati u pripremanju na{ih novih recepata,koje smo kao i uvek do sada, osmislili samo za Vas, s ljubavlju.

  @elimo Vam bezbroj prijatnih trenutaka i mno{tvo odu{evljenihpohvala od Va{ih uku}ana i prijatelja!

  Va{ Dr. Oetker tim u Srbiji i Crnoj Gori

  Tajna je u imenu:

 • Potrebno Vam je....Za testo: 500 g p{eni~nog bra{na, 1 kesica Dr. Oetker suvog kvasca, 50 g {e}era, 1 kesica Dr. Oetkervanilin {e}era, prstohvat soli, 2 jaja,1 belance, 250 ml (1/4 l) mlakeslatke pavlake.Za nadev: 100 g suvog gro`|a.Za premazivanje: 1 `umance, 1 ka{ika mleka.

  Priprema:Pome{ajte bra{no sa suvim kvascem i dobroprome{ajte. Dodajte {e}er i vanilin {e}er, so,jaja, belance i mlaku slatku pavlaku, i mutitemikserom, pomo}u nastavaka za me{enje,prvo najmanjom, a potom najve}om brzinomoko 5 min. Ukoliko se testo lepi, dodati jo{malo bra{na, ali ne previ{e, jer testo trebada ostane mekano. Ostavite testo na toplommestu, dok se vidno ne uve}a.Dodajte suvo gro`|e, jo{ jednom nakratkopromesite. Od 2/3 testa oblikujte 3 rolne, du`ine oko 40 cm, ispletite pletenicu, i kao takvu je prenesite na podmazanu tepsiju. Oklagijompo du`ini utisnite udubljenje.Umutite `umance sa mlekom, i time malonama`ite udubljenje. Od preostalog testa oblikujte 3 rolne, du`ineoko 35 cm, ispletite pletenicu, polo`ite je nave}u pletenicu, po sredini, preko udubljenja.Preostalim umu}enim `umancetomprema`ite celu pletenicu i ostavite je jo{ jednom da odstoji na toplom mestu, dok se vidno ne uve}a.Sada je stavite da se pe~e.

  Temperatura pe~enja:na struju: prethodno zagrejati i pe}i na

  170 - 200 stepeni.na gas: prethodno zagrejati i pe}i na 3 - 4 Vreme pe~enja: ca. 35 min.(prilagodite vreme prema Va{oj pe}nici)

  Testo izvadite iz pe}nice i ostavite da seohladi. Isecite pletenicu na ravnomernekri{ke i poslu`ite! Po `elji je mo`ete posuti iprah {e}erom.

  Pletenica

  Tajna je u imenu:

 • Potrebno Vam je....Za testo: 150 g p{eni~nog bra{na, ravne ka{i~ice Dr. OetkerOriginal Backin pra{ka za pecivo,65 g {e}era, 1 kesica Dr. Oetkervanilin {e}era, prstohvat soli, 1 jaje,65 g omek{alog maslaca ili margarina.Za premazivanje: 2 ka{ike d`emaod kajsije.Za nadev: 100 g maslaca, 100 g {e}era, 1 kesica Dr. Oetkervanilin {e}era, 2 ka{ike vode, 75 g mlevenih le{nika, 125 g seckanih le{nika ili umestole{nika 200 g kokosa.Za preliv: 50 g ~okolade za kuvanje,malo jestivog ulja.

  Priprema:Pome{ajte bra{no sa pra{kom za pecivo,prosejte u posudu za me{enje, dodajte {e}eri vanilin {e}er, so, jaje i omek{ali maslac ilimargarin i mutite mikserom, pomo}unastavaka za me{enje, prvo najmanjom, apotom najve}om brzinom oko 3 min, potomru~no promesite, tako da dobijete glatkotesto. Ukoliko se testo lepi, stavite ga malo ufri`ider. Od testa oblikujte pravougaonik (32 x 24 cm) i polo`ite ga u podmazanutepsiju. Prema`ite d`emom od kajsija.Za nadev stavite maslac, {e}er i vanilin {e}eru posudu, i ostavite na laganoj vatri da seotopi. Dodajte mlevene i seckane le{nike ilikokos. Pustite da se malo ohladi. Potomsmesu ravnomerno rasporedite po testu.Ispred otvorene strane tepsije savijte alu-foliju nekoliko puta i time oblikujte rub.Sada stavite da se pe~e.

  Temperatura pe~enja:na struju: prethodno zagrejati i pe}i na

  170 - 200 stepeni.na gas: prethodno zagrejati i pe}i na 3 - 4Vreme pe~enja: ca. 20 - 30 min. (prilagodite vreme prema Va{oj pe}nici)

  Testo izvadite iz pe}nice i ostavite da seohladi. Isecite ga na kocke (8 x 8 cm), aonda ih presecite dijagonalno, tako da dobijete trouglove.Za preliv otopite ~okoladu i jestivo ulje napari, tako da dobijete ujedna~enu smesu. U tu smesu umo~ite dva o{tra ugla trougli}a.Ostavite trougli}e da odstoje na re{etki da se~okolada stegne.

  Trougli}i sa kokosom ili le{nicima

  Tajna je u imenu:

 • Priprema:Pome{ajte bra{no sa pra{kom za pecivo,prosejte u posudu sa poklopcem (zapremineoko 3 l), dodajte {e}er, jaja, maslac i jogurt.Dobro zatvorite posudu poklopcem. Vi{eputa dobro protresite (ukupno 15 - 30sekundi), tako da se svi sastojci dobro sjedine. Jo{ jednom sve dobro prome{ajtemetlicom ili varja~om, kako bi se suvi sastojci odvojili od ivice i pome{ali. Dvetre}ine testa sipajte u ~etvrtasti kalup (30 x 11 cm), podmazan i posut bra{nom.Pome{ajte mleko i kakao prah i pome{ajtesa preostalim testom. Sipajte ~okoladnotesto preko svetlog, i vilju{kom povucite spiralu kroz slojeve testa, kako biste oblikovali mramornu {aru. Stavite kalup nare{etku za vreme pe~enja.

  Temperatura pe~enja:na struju: prethodno zagrejati i pe}i na 180

  stepeni.na gas: prethodno zagrejati i pe}i na 2 - 3Vreme pe~enja: ca. 40 min.(prilagodite vreme prema Va{oj pe}nici)

  Testo izvadite iz kalupa i ostavite da se ohladi. Potom prosecite kola~ po du`initri puta.Za filovanje pripremite puding prema uputstvu sa kesice. Sklonite sa {poreta iodmah dodajte maslac. Ostavite da se ohladi, me{aju}i s vremena na vreme.Podelite smesu na tri dela, ostavljaju}i3 ka{ike pudinga po strani. Polo`ite jednukoru na poslu`avnik, prema`ite jednomtre}inom fila i poklopite drugom korom.Ponovite postupak i sa preostalim koramai filom.Okrenite kola~ sada u polo`aj, u kome stega pekli. Sipajte odvojeni puding u kesicu zazamrziva~, odsecite jedan }o{ak i ukrasitekola~ po linijama filovanja.

  Punjeni mramorni kola~Potrebno Vam je....Za testo: 200 g p{eni~nog bra{na, 2 ravne ka{i~ice Dr. Oetker OriginalBackin pra{ka za pecivo, 125 g {e}era, 3 jaja, 125 g otopljenogi ohla|enog maslaca, 150 g jogurta,25 g zasla|enog kakao praha (za ~okoladni napitak), 1 ka{ika mleka.Za filovanje: 500 ml mleka, 1 kesicaDr. Oetker Original pudinga saukusom slatke pavlake, 4 ka{ike {e}era, 75 g maslaca.

  Tajna je u imenu:

  Savet vi{e: Kola~ pre ukra{avanja mo`etepreliti i ~okoladnom glazurom, pa potom ukrasitipreostalim pudingom.

 • Potrebno Vam je....Za testo: 150 g p{eni~nog bra{na, 3 ravne ka{i~ice Dr. Oetker OriginalBackin pra{ka za pecivo, kesiceDr. Oetker Original pudinga sa ukusom vanile, 100 g {e}era, 4 jaja,150 g otopljenog i ohla|enog maslaca.Za nadev: 250 g sve`ih ili smrznutih jagoda, 1 ka{ika {e}era, 1 kesica Dr. Oetker crvenog prelivaza torte.Za filovanje: 500 ml slatke pavlake,1 kesica Dr. Oetker Kremfixu~vr{}iva~a za slatku pavlaku, 1 bo~ica Dr. Oetker arome puter-vanila, 2 ravne ka{i~ice {e}erau prahu, 2 - 3 ka{ike mlevenogmaka.Za ukra{avanje: 250 g sve`ih jagodai 50 g otopljene ~okolade.

  Priprema:Pome{ajte bra{no sa pra{kom za pecivo iprahom za puding, prosejte u posudu sapoklopcem (zapremine oko 3 l), dodajte{e}er, jaja i maslac. Dobro zatvorite posudupoklopcem. Vi{e puta dobro protresite (ukupno 15 - 30 sekundi), tako da se svisastojci dobro sjedine. Jo{ jednom sve dobroprome{ajte metlicom ili varja~om, kako bi sesuvi sastojci odvojili od ivice i pome{ali.Sipajte testo u podmazan kalup sa{tipaljkom i poravnajte. Stavite kalup nare{etku za vreme pe~enja.

  Temperatura pe~enja:na struju: prethodno zagrejati, pe}i na 180

  stepenina gas: prethodno zagrejati i pe}i na 2 - 3Vreme pe~enja: ca. 30 min.(prilagodite vreme prema Va{oj pe}nici)

  Testo izvadite iz kalupa i ostavite da se ohladi. Za nadev operite jagode, ocedite i o~istite(smrznute odledite) i propasirajte. Stavitepire od jagoda u posudu, pome{ajte sa{e}erom i prelivom za torte. Me{aju}ineprestano stavite da baci jedan klju~.Rasporedite smesu od jagoda po testu,ostavite da se ohladi.Za filovanje umutite slatku pavlaku saKremfixom, aromom i {e}erom u prahu.Dodajte mleveni mak. Sipajte u {pric saokruglim nastavkom i na{trcajte kuglicepreko smese od jagoda.Radi ukra{avanja operite jagode, oceditei o~istite. Krupne jagode prepolovite.^okoladu otopite na pari, sipajte otopljenu~okoladu u kesicu za zamrziva~, odsecitemali }o{ak i nacrtajte na jagodama, kaoBuba marama, krila, o~i i tufnice.Ove "Buba mare" polo`ite odozgona kuglice {laga.

  Buba mara torta

  Tajna je u imenu:

 • Potrebno Vam je....Za testo: 350 g p{eni~nog bra{na, 4 ravne ka{i~ice Dr. Oetker OriginalBackin pra{ka za pecivo, 125 g {e}era, 2 kesice Dr. Oetkervanilin {e}era, 4 jaja,125 g otopljenog i ohla|enog maslacai 150 g jogurta.Za nadev sa mrvicama:75 g p{eni~nog bra{na, 75 g Dr. Oetker Vitalis muslijakrispi ~oko, 50 g sme|eg {e}era, 50 g maslaca.Za nadev sa breskvama:250 g kompota od bresaka, 100 g borovnica ili ribizli.Za nadev sa suvim gro`|em:50 g suvog gro`|a, malo ruma, 25 g olju{tenog, mlevenog badema,40 g olju{tenog, seckanog badema, 40 g sirovog marcipana,25 g maslaca.Za premazivanje: 25 g otopljenogmaslaca.Za posipanje: {e}er u prahu.

  Priprema:Pome{ajte bra{no sa pra{kom za pecivo,prosejte u posudu sa poklopcem (zapremineoko 3 l), dodajte {e}er i vanilin {e}er, jaja,maslac i jogurt. Dobro zatvorite posudu poklopcem. Vi{e puta dobro protresite (ukupno 15 - 30 sekundi), tako da se svisastojci dobro sjedine. Jo{ jednom sve dobroprome{ajte metlicom ili varja~om, kako bi sesuvi sastojci odvojili od ivice i pome{ali.Sipajte testo u podmazan ~etvrtasti kalup(30 x 40 cm) i poravnajte. Za nadev sa mrvicama prosejte bra{no u~iniju, dodajte krispi ~oko musli, {e}er imaslac u komadi}ima i oblikujte mrvice`eljene veli~ine (mo`ete i kratko promutitimikserom). Pospite mrvice na 1/3 testa.Za nadev sa breskvama ocedite dobrobreskve iz kompota, isecite ih na kri{ke ipolo`ite ih na drugu tre}inu testa. Izme|ukri{ki bresaka stavite pomo}u male ka{i~iceborovnice ili ribizle.Za nadev sa suvim gro`|em, prethodnopotopite suvo gro`|e u malo ruma, ostaviteda odstoji oko 10 min. i ocedite. Pome{ajtesuvo gro`|e sa mlevenim i seckanim bademom. Iseckajte marcipan na sitne kockice i dodajte u izme{ano suvo gro`|e ibademe. Time pospite poslednju tre}inutesta. Stavite da se pe~e.

  Temperatura pe~enja:na struju: prethodno zagrejati i pe}i na 180

  stepeni.na gas: prethodno zagrejati i pe}i na 2 - 3Vreme pe~enja: ca. 25 min.(prilagodite vreme prema Va{oj pe}nici)

  Testo izvadite iz pe}nice i ostavite da seohladi. Deo sa suvim gro`|em prema`iteotopljenim maslacom i pospite {e}erom uprahu.

  Tri jednim udarcem

  Tajna je u imenu:

 • Potrebno Vam jePripremiti: 1 {olju zapremine oko250 ml, 300 g me{anog smrznutogbobi~astog vo}a, 100 g bele ~okolade.Za biskvitno testo: 250 g maslaca ilimargarina, 1 {olja {e}era, malo ren-dane kore od limuna (oko ka{i~ice), 4 jaja, 2 {olje p{eni~nog bra{na, 3 ravne ka{i~ice Dr. OetkerOriginal Backin pra{ka za pecivo.Za ukra{avanje: 50 g otopljene~okolade za kuvanje.

  Priprema:Odmrznite bobi~asto vo}e na sobnoj temperaturi. Izlomite ~okoladu na sitnekomade i otopite na pari, me{aju}i, tako dadobijete ujedna~enu smesu. Penasto umutite maslac, mute}i mikseromnajve}om brzinom. Postepeno dodajte {e}eri rendanu koru limuna. Mutite sve dok sesmesa ne ujedna~i. Dodajte jaja, jedno pojedno, mute}i izme|u dodavanja najmanjepo min. Dodajte otopljenu ~okoladu ikratko prome{ajte. Postepeno dodajtebra{no pome{ano sa pra{kom za pecivo,mute}i srednjom brzinom.Dve tre}ine testa nanesite na podmazanutepsiju (30 x 40 cm). Pomo}u varja~e u razmaku od oko 5 cm povucite duboke linijeu testu, vodoravno i uspravno, tako daoblikujete re{etku.Ispasirajte bobi~asto vo}e i provucite krozsito. Pome{ajte sa preostalim testom. Testo sipajte u {pric sa okruglim nastavkom (ca 10 mm pre~nika) i na{pricajte naobele`enu re{etku. Stavite da se pe~e.

  Temperatura pe~enja:na struju: prethodno zagrejati i pe}i na 180

  stepeni.na gas: prethodno zagrejati i pe}i na 2 - 3Vreme pe~enja: ca. 30 min.(prilagodite vreme prema Va{oj pe}nici)

  Testo izvadite iz pe}nice i ostavite da seohladi u tepsiji.Za ukra{avanje otopite ~okoladu sa malojestivog ulja na pari, dok ne dobijeteujedna~enu smesu. Sipajte otopljenu ~okoladu u kesicu za zamrziva~, odsecitejedan mali }o{ak i time ukrasite kola~.

  Jastu~i}i

  Tajna je u imenu:

 • Potrebno Vam jeZa testo: 200 g bra{na, 50 g {e}era, 1 kesica Dr. Oetker vanilin {e}era, 2 ka{ike vi{njeva~e, 120 g omek{alogmaslaca, 1 ravna ka{ika p{eni~nogbra{na.Za filovanje: 375 ml (3/8 l) mleka,30 g {e}era, 1 kesica Dr. OetkerOriginal pudinga sa ukusom slatkepavlake, 1 kg jagoda, 30 - 50 g{e}era. Za glazuru: 1 kesica Dr. Oetkerprozirnog preliva za torte, listi}ibadema.

  Priprema:Prosejte bra{no, {e}er i vanilin {e}er u ~iniju.Dodajte vi{njeva~u i omek{ali maslac ili margarin iseckan na kockice. Mutite mikserom (metlice za me{enje) prvo najmanjom, a potom najve}om brzinom,potom istresite testo na radnu plo~u i ru~nomesite dok ne dobijete glatko testo. Ako setesto lepi, ostavite ga malo da odstoji ufri`ideru. Podma`ite kalup sa {tipaljkom. 2/3 testa ravnomerno razvucite i time prekrijte dno kalupa. U preostalo testo umesite 1 ka{iku p{eni~nog bra{na, oblikujterolnu i postavite je u krug na testo u kalupu,formiraju}i ivicu visine oko 3 cm. Blago pritisnite i testo mestimi~no izboditevilju{kom.

  Temperatura pe~enja:na struju: prethodno zagrejati i pe}i na

  200-220 stepeni.na gas: prethodno zagrejati i pe}i na 3 - 4Vreme pe~enja: ca. 20 - 25 min. (prilagodite vreme prema Va{oj pe}nici)

  Testo odmah izvadite iz kalupa i ostavite dase ohladi.Za fil: Pripremite puding prema uputstvusa kesice, ali samo sa 375 ml mleka i 30 g{e}era. Ostavite ga da se ohladi, prema`itenjime ohla|eni pati{pan. Operite i oceditejagode, o~istite ih i prepolovite, pome{ajtesa {e}erom i prospite ih preko pudinga. Za glazuru: Pripremite preliv za torteprema uputstvu sa kesice i ravnomernonanesite preko jagoda, po~ev{i od sredine kaivicama. Po `elji pospite listi}ima badema iprah {e}erom.

  Torta sa jagodama

  Tajna je u imenu:

 • Potrebno Vam jeZa testo: 4 jaja, 4 ka{ike vru}evode, 125 g {e}era, 75 g p{eni~nogbra{na, 50 g Dr. Oetker Gustina, na vrh no`a Dr. Oetker pra{ka zapecivo Original Backin.Za filovanje: 8 lista Dr. Oetkerbelog `elatina u listu, 500 g kajsija,300 g obranog jogurta, 75 g {e}era, 1 ka{ika limunovog soka, 25 g seckanih pista}a, 250 ml slatke pavlake.Za glazuru: 4 ka{ike marmelade odkajsija, 2 ka{ike vode, seckani pista}i.

  Priprema:Penasto umutite jaja sa vrelom vodom,mute}i najve}om brzinom oko 1 minut.dodajte {e}er i mutite jo{ 2 minuta.Pome{ajte bra{no sa gustinom i pra{kom zapecivo, i pa`ljivo dodajte iz dva puta u smesuod jaja, mute}i najmanjom brzinom. Sipajtetesto u podmazanu tepsiju (mo`e i od rerne,tada otvorenu stranu tepsije zatvorite alu-folijom, od koje }ete oblikovati ivicu), oblo`enuhartijom za pe~enje ili posutu bra{nom.

  Temperatura pe~enja:na struju: prethodno zagrejati i pe}i na

  200-220 stepeni.na gas: prethodno zagrejati i pe}i na 3 - 4Vreme pe~enja: ca. 15 min.(prilagodite vreme prema Va{oj pe}nici)

  Testo odmah po pe~enju istresite na kuhinjsku krpu posutu {e}erom. Prema`itehartiju za pe~enje hladnom vodom i pa`ljivo,ali brzo je uklonite. Kada se kola~ ohladi,presecite ga jednom vodoravno.Za fil: Ostavite `elatin prema uputstvu sakesice da nabubri oko 10 minuta u hladnojvodi. Polo`ite kajsije na kratko u kipu}u vodu(nemojte da ih kuvate), izvadite ih i stavite ihu hladnu vodu. Olju{tite ih, o~istite i prepolovite. Od jedne polovine kajsijanapravite pire (ispasirajte ih), a drugu polovinu iseckajte na kockice. Pome{ajtejogurt, pire od kajsija i seckane kajsije, dodajte {e}er, limunov sok i seckani pista}i. Ocedite i istopite `elatin, pome{ajtesa smesom od kajsija i jogurta. Ostavite dase hladi. Kad po~ne da se zgu{njava, umutite slatku pavlaku i pa`ljivo dodajte ukrem od kajsija. Spojite dve kore ovim filom.

  Za glazuru: Provucite marmeladu odkajsija kroz sito i pome{ajte je sa vodom.Stavite ovu smesu na {poret da se maloukuva (aprikotirajte). Time prema`ite kola~, a po `elji ga pospite pista}ima i {e}eromu prahu.

  Kockice sa kremom od kajsije

  Tajna je u imenu:

  Savet vi{e: Kola~ }e Vam dobiti jo{ vi{e vo}nogukusa, ukoliko koristite doma}u marmeladupripremljenu sa Dr. Oetker D`emfixom.

 • Potrebno Vam je:Za me{eno testo: 160 g bra{na, 40 g {e}era, 1 kesica Dr. Oetkervanilin {e}era, prstohvat soli, 1 jaje,80 g omek{alog maslaca.Za biskvitno testo: 3 jaja,1 `umance, 50 g {e}era, 1 kesica Dr. Oetker vanilin {e}era,60 g p{eni~nog bra{na, na vrh no`aDr. Oetker Original Backin pra{kaza pecivo.Za posipanje i premazivanje: malo{e}era i 200 g marmelade od jagoda.Za filovanje: 3 lista Dr. Oetkerbelog `elatina, 40 g Dr. OetkerGustina, 3 ka{ike hladne vode, 400 ml vo}nog soka, {e}era po ukusu,2 ka{ike limunovog soka, 400 ml slatke pavlake, 250 g me{anog bobi~astog vo}a (npr.maline, kupine, ribizle, borovnice).Za nadev: 300 g me{anog bobi~astogvo}a.Za glazuru: 1 kesica Dr. Oetkercrvenog preliva za torte, 250 ml vode, 25 g {e}era.

  Priprema:Me{eno testo: Prosejte bra{no, {e}er, vanilin{e}er i so u ~iniju, dodajte jaje i maslac iseckan nakockice. Mutite mikserom (metlice za me{enje) prvonajmanjom, a potom najve}om brzinom, potomistresite testo na radnu plo~u i ru~no mesite dok nedobijete glatko testo. Ostavite ga da odstoji ufri`ideru 30 min. Podma`ite kalup sa {tipaljkom.Testo mestimi~no izbodite vilju{kom.Temperatura pe~enja:na struju: prethodno zagrejati i pe}i na

  200-220 stepeni.na gas: prethodno zagrejati i pe}i na 3 - 4Vreme pe~enja: ca. 10 min.(prilagodite vreme prema Va{oj pe}nici)Testo odmah izvadite iz kalupa i ostavite da seohladi, ali tek ohla|eno testo polo`ite na tanjir.Biskvitno testo: Penasto umutite jaja sa`umancetom oko 1 min., dodajte postepeno {e}er ivanilin {e}er i mutite jo{ 2 min. Pome{ajte bra{nosa pra{kom za pecivo, prosejte i dodajte u smesu odjaja. 2/3 testa sipajte u tepsiju (38 x 28 cm) (mo`eod rerne, tada otvorenu stranu zatvorite savijenomalu-folijom oblikuju}i ivicu), a preostalo testo sipajteu kalup sa {tipaljkom (podmazan i oblo`en hartijomza pe~enje). Pecite ih odvojeno!Temperatura pe~enja:na struju: prethodno zagrejati i pe}i na

  200-220 stepeni.na gas: prethodno zagrejati i pe}i na 3 - 4Vreme pe~enja: za obe tepsije: ca. 5 - 7 min.(prilagodite vreme prema Va{oj pe}nici)Biskvitnu plo~u odmah po pe~enju izru~ite na kuhinjsku krpu posutu {e}erom, prema`ite hartijuhladnom vodom i brzo je uklonite. Marmeladu odjagoda provucite kroz sito, i sa 150 g prema`itebiskvit i uvijte rolat po~ev{i od kra}e strane.Za fil: Ostavite `elatin u listu da nabubri premauputstvu sa kesice oko 10 min. Pome{ajte Gustin,vodu, vo}ni sok i {e}er po ukusu tako da dobijeteglatku smesu. Stavite limunov sok da se kuva, kadaprovri ume{ajte umu}enu smesu da se ve`e. Skinitesa {poreta i dodajte oce|en `elatin. Me{ajte dok sene rastopi i ostavite smesu da se ohladi. ^im po~neda se zgu{njava, umutite slatku pavlaku, pome{ajteje sa `elatinastom smesom i dodajte pripremljenovo}e.Prema`ite koru od me{enog testa preostalommarmeladom, pokrijte korom od biskvitnog testa ipolo`ite rub kalupa sa {tipaljkom oko kora. Isecitebiskvitni rolat na kolutove debljine oko 1 cm, polo`iteih u krug uz rub kalupa, sipajte fil u sredinu, porav-najte i ostavite tortu da se hladi najmanje 3 sata.Nadev: Rasporedite vo}e po filu.Za glazuru: Pripremite preliv za torte prema uputstvu sa kesice i ravnomerno nanesite prekovo}a, ostavite ga da se stegne i potom pa`ljivouklonite rub kalupa.

  Briselska torta

  Tajna je u imenu:

  Savet vi{e: Fil mo`ete da zamenite iDr. Oetker Parfe kremom, u koju slobodnomo`ete dodati vo}e.

 • Potrebno Vam jeZa testo: 350 g p{eni~nog bra{na,100 g {e}era, prstohvat soli, ka{i~ice cimeta, 50 g olju{tenog,mlevenog badema, 225 g maslaca.Za filovanje: 2 lista Dr. Oetkerbelog `elatina u listu, 1 kesica Dr. Oetker Original pudinga saukusom vanile ili slatke pavlake, 40 g {e}era, 375 ml (3/8 l) mleka,250 ml slatke pavlake, 8 malih, zrelih bresaka.Za glazuru: 4 ka{ike marmelade odkajsija, 2 ka{ike vode, seckane pista}eili propr`eni {tapi}i badema.

  Priprema:Prosejte bra{no u posudu za me{enje, dodajte {e}er, so, cimet, badem i kockicemaslaca. Mutite najmanjom brzinom (metliceza me{enje), a potom najve}om brzinom.Doradite testo na radnoj plo~i, tako da dobijete glatku smesu. Ukoliko se lepi,ostavite ga malo da se ohladi. Pomo}uoklagije razvijte tanko testo, isecite okrugleplo~e (pre~nika oko 12 cm). Podma`itedobro male rebraste kalupe pre~nika oko 10 cm (mo`ete ih na}i u limarskim radnjamapo povoljnim cenama), i u njih polo`ite plo~eod testa. Dobro ih priljubite, izbodite ihvilju{kom.

  Temperatura pe~enja:na struju: prethodno zagrejati i pe}i na

  200-220 stepeni.na gas: prethodno zagrejati i pe}i na 3 - 4Vreme pe~enja: ca. 15 min.(prilagodite vreme prema Va{oj pe}nici)

  Tortice odmah izvadite iz kalupa i ostavite ihda se ohlade.Za fil: Ostavite `elatin prema uputstvu sakesice da nabubri oko 10 minuta u hladnojvodi. Skuvajte puding prema uputstvu sakesice, ali samo sa 375 ml mleka, dodajteoce|eni `elatin, me{ajte sve dok se neistopi. Stavite potom puding da se hladi. ^impo~ne da se `elira, umutite slatku pavlaku u{lag, dodajte pa`ljivo u puding i sipajte kremu {pric sa velikim zvezdastim nastavkom.Na{pricajte krem na tortice. Polo`ite breskvena kratko u kipu}u vodu (nemojte da ihkuvate), izvadite ih i stavite ih u hladnu vodu.Olju{tite ih, o~istite i isecite ih na listi}e.Polo`ite ih na krem-tortice.

  Za glazuru: Provucite marmeladu odkajsija kroz sito i pome{ajte je sa vodom.Stavite ovu smesu na {poret da se maloukuva (aprikotirajte). Time prema`itebreskve, a po `elji tortice pospite pista}imaili bademom.

  Tortice sa breskvama

  Tajna je u imenu:

  Savet vi{e: Tortice mo`ete da poprskate i samalo ~okoladne glazure, ili da korpice pre punjenja umo~ite na kratko u otopljenu ~okoladu (pazite da se ne raspadnu).

 • Potrebno Vam jeZa smesu za puslice: 3 belanceta,150 g {e}era.Za filovanje: 1 kg vi{anja, 75 g {e}era, 2 kesice Dr. Oetker {lagpene klasik, 150 ml mleka, 1 kesicaDr. Oetker vanilin {e}era, 1 kesicaDr. Oetker Kremfix-a.Za ukra{avanje: 1 kesica Dr. Oetkercrvenog preliva za torte, grubo rendana ~okolada.

  Priprema:Umutite belanca, tako da dobijete ~vrst {lag.Dodajte {e}er ka{iku po ka{iku i mutite svedok se potpuno {e}er ne otopi. Smesusipajte u {pric za kola~e, i oblikujte 10tortica na tepsiji oblo`enoj hartijom zape~enje. Tortice treba da budu pre~nika oko6 cm, sa rubom visine oko 2 cm.

  Temperatura pe~enja:na struju: prethodno zagrejati i pe}i na

  200-220 stepeni.na gas: 25 min. na stepenu 1,

  25 minuta isklju~ite, 25 min. na stepen 1.

  Vreme pe~enja: ca. 70 - 100 min. (prilagodite vreme prema Va{oj pe}nici)

  Tortice ostavite da se ohlade u tepsiji.Za filovanje: Vi{nje dobro operite,ocedite, uklonite peteljke i ko{tice. Pospite ih{e}erom i ostavite ih da se dobro ocede.Pospite dno tortica Kremfix-om (upija vo}nisok i spre~ava omek{avanje puslica).Napunite ih vi{njama i polo`ite ih na tacnuza poslu`ivanje.

  ^vrsto umutite {lag sa mlekom prema uputstvu sa kesice. Time ukrasite rub tortica.

  Za ukra{avanje: Pripremite preliv za torteprema uputstvu sa kesice. Nanesite gaodmah preko vi{anja, tako }e dobiti sjaj idu`e ostati sve`e. Pospite tortice grubo rendanom ~okoladom.

  Puslice sa vi{njama

  Tajna je u imenu:

 • Potrebno Vam jeZa biskvitno testo: 200 g maslaca ilimargarina, 125 g {e}era, 1 kesica Dr. Oetker vanilin {e}era, 4 jaja,250 g p{eni~nog bra{na, 2 ravneka{i~ice Dr. Oetker Original Backinpra{ka za pecivo, 3 ravne ka{i~icekakao praha, 1 ravna ka{i~icamlevenog cimeta, 100 ml crnog vina,100 g rendane ~okolade, 100 g olju{tenog seckanog badema.Za nadev: 5 srednjih kru{aka (oko 1 kg), 300 ml crnog vina, 75 g {e}era, 1 {tapi} cimetaZa filovanje: 4 lista Dr. [email protected] u listu, 400 ml slatkepavlake, 25 g prosejanog {e}era uprahuZa glazuru: 1 kesica Dr. Oetkerpreliva za torte prozirnog, 1 ka{i~ica {e}era, 250 ml (1/4 l)te~nosti od kuvanja kru{aka

  Priprema:Biskvitno testo: Penasto umutite maslacmute}i mikserom najve}om brzinom. Postepenododajte {e}er i vanilin {e}er. Mutite sve dok nedobijete ujedna~enu smesu. Dodajte jaja postepeno, jedno po jedno, mute}i izme|u doda-vanja oko min. Pome{ajte bra{no sa pra{kom zapecivo, kakaom i cimetom, i dodajte postepeno inaizmeni~no sa crnim vinom u umu}enu smesu odmaslaca i jaja. Na kraju dodajte rendanu ~okoladu iseckani badem. Oblo`ite kalup sa {tipaljkom hartijom za pe~enje, ili podma`ite kalup i pospitebra{nom, i sipajte testo. Kalup stavite na re{etkuprilikom pe~enja. Pecite odmah.Temperatura pe~enja:na struju: prethodno zagrejati i pe}i na 180

  stepeni.na gas: prethodno zagrejati i pe}i na 2 - 3Vreme pe~enja: ca. 35 min.(prilagodite vreme prema Va{oj pe}nici)Testo odmah izvadite iz kalupa i ostavite da seohladi, uklonite hartiju za pe~enje. Kada se testoohladi, presecite ga jednom vodoravno.Za nadev: Olju{tite kru{ke, prepolovite, odstranite ko{tice i na izbo~enoj strani nekolikoputa zasecite no`em. Stavite vino sa {e}erom i{tapi}em cimeta da se kuva. Kada provri, dodajtekru{ke i izdinstajte ih oko 10 minuta, pritom ihpovremeno okrenite. Skinite posudu sa {poreta iostavite kru{ke da se ohlade u te~nosti. Potom ihocedite i sa~uvajte te~nost u kojoj su se kuvale zaglazuru (250 ml, po potrebi eventualno razbla`itesa vodom).Za filovanje: Potopite `elatin prema uputstvusa kesice u hladnoj vodi. Blago ga ocedite i zagrejte ga u maloj posudi, neprestano me{aju}i ivodite ra~una da ne provri. Kada se potpuno otopi,polako ga dodajte u slatku pavlaku, koju steprethodno do pola umutili sa {e}erom u prahu, isada umutite pavlaku do kraja.Odvojite 3 ka{ike {laga u {pric sa zvezdastim nastavkom i ostavite po strani.Polovinu kru{aka iseckajte na kockice i pome{ajtesa preostalim {lagom.Polo`ite donju koru na tanjir. Prema`ite filom od{laga i kru{aka i poravnajte. Poklopite gornjomkorom i blago pritisnite. Polo`ite kru{ke saizbo~inom na gore i vrhovima ka sredini po povr{initorte.Za glazuru: Pripremite preliv prema uputstvu sakesice, ali umesto sa vodom koristite te~nost ukojoj su se kuvale kru{ke. Nanesite ravnomerno odsredine preko kru{aka i ostavite preliv da se stegne.

  Torta sa kru{kama i crnim vinom

  Tajna je u imenu:

 • Potrebno Vam jeZa biskvitno testo: 4 jaja, 4 ka{ikevru}e vode, 200 g {e}era, 125 gp{eni~nog bra{na, 100 g Dr. OetkerGustina, 3 ravne ka{i~ice Dr. OetkerOriginal Backin pra{ka za pecivo.Za krem: 1 kesica Dr. OetkerOriginal pudinga sa ukusom vanile,60 g {e}era, 500 ml (1/2 l) mleka,250 g maslaca.Za natapanje: 250 ml (1/4 l) jake,hladne kafe, event. 5-6 ka{ika ruma.Za nadev: 150 g Petit Beure keksa. Za aprikotiranje: 4-5 ka{ikamarmelade od kajsija.Za glazuru: 150 g ~okolade zakuvanje, 1 ka{ika jestivog ulja, 20 g olju{tenog badema u listi}ima.

  Priprema:Biskvitno testo: Penasto umutite jaja ivodu mute}i mikserom najve}om brzinom oko1 minut. Postepeno dodajte {e}er i mutite jo{oko 2 min. Pome{ajte bra{no sa gustinom ipra{kom za pecivo, prosejte polovinu u smesuod jaja i kratko mutite najni`om brzinom. Naisti na~in dodajte preostalu me{avinu bra{na.Oblo`ite kalup sa {tipaljkom hartijom zape~enje, ili podma`ite kalup i pospitebra{nom, i sipajte testo. Kalup stavite nare{etku prilikom pe~enja. Pecite odmah.Temperatura pe~enja:na struju: prethodno zagrejati i pe}i na 180

  stepeni.na gas: prethodno zagrejati i pe}i na 2 - 3Vreme pe~enja: ca. 25 min.(prilagodite vreme prema Va{oj pe}nici)Testo odmah izvadite iz kalupa i ostavite da seohladi, uklonite hartiju za pe~enje. Kada setesto ohladi, presecite ga vodoravno dva puta.Za fil: Skuvajte puding prema uputstvu sakesice. Prektijte ga providnom folijom iostavite da se ohladi. Umutite maslac daomek{a, i dodajte puding, ka{iku po ka{iku(vodite ra~una da ni maslac ni puding nebudu suvi{e hladni). Izmrvite srednji pati{pan isipajte mrvice u ~iniju. Pome{ajte kafu eventualno sa rumom i pome{ajte sa mrvicama testa. Polo`ite donji pati{pan natanjir i oblo`ite ga o~i{}enim obru~em kalupa.Nanesite 1/3 krema sa maslacem.Rasporedite polovinu pripremljenog keksapreko krema i pokrijte ih natopljenim mrvicama testa. Prema`ite drugom tre}inomkrema od maslaca, rasporedite preostali keksi prekrijte natopljenim mrvicama testa.Prema`ite preostalim kremom od maslaca iprekrijte gornjim pati{panom. Odozgo polo`itedno kalupa, stavite odozgo neki teret (npr.knjigu) i ostavite kola~ da odstoji dva dana,kako bi se svi slojevi dobro natopili. Pa`ljivo odvojite testo od kalupa. provucitemarmeladu od kajsija kroz sito, zagrejte umaloj posudi i jo{ vru}om marmeladomprema`ite tortu.Za glazuru: Grubo usitnite ~okoladu, dodajte jestivo ulje i otopite je na pari, tako dadobijete blago gustu smesu i time prema`itetortu. Po `elji ukrasite listi}ima badema iostavite da se stegne.

  Pres torta

  Tajna je u imenu:

 • Potrebno Vam jeZa pripremu: 1 ~a{a priprodnogjogurta (150 ml).Za tre{eno testo: 3 ~a{e (330 g)p{eni~nog bra{na, 2 ravne ka{i~iceDr. Oetker Original Backin pra{kaza pecivo , 1 ~a{a (150 g) {e}era, 2 kesice Dr. Oetker vanilin {e}era,prstohvat soli, rendana kora od 1limuna, 3 jaja, 1 ~a{a jestivog ulja, ~a{e (50 g) mlevenog maka.Za nadev: 1 kesica Dr. Oetkercrvenog preliva za torte, 2 ka{ike{e}era, 6 ka{ika vi{njeva~e, 6 ka{ikasoka od ribizle, 300 g smrznutih ribizli.Za ukra{avanje: 125 g sve`ih ribizli(mogu i cele, odmrznute), {e}er uprahu.

  Priprema:Sipajte jogurt u jednu posudu i ostavite postrani. Operite ~a{u, izbri{ite i koristite je zadalje merenje.Prosejte bra{no i pra{ak za pecivo u posudusa poklopcem (veli~ine oko 3 l), pome{ajtesa {e}erom, vanilin {e}erom, dodajte so irendanu koru limuna. Dodajte jaja, ulje ipripremljeni jogurt. Dobro zatvorite posudupoklopcem. Vi{e puta (ukupno 15-30 sekundi) dobroprotresite posudu, tako da se sastojci dobroizme{aju. Dodajte mleveni mak. Jo{ jednomsve dobro izme{ajte metlicom ili varja~om,da bi se pre svega suvi sastojci sa ivice i dnadobro pome{ali. Sipajte testo u kalup sa{tipaljkom, podmazan i posut bra{nom, iporavnajte. Za nadev pome{ajte prah preliva za torte sa{e}erom, vi{njeva~om i sokom od ribizle idobro sjedinite. Pa`ljivo dodajte smrznuteribizle. Rasporedite smesu sa ribizlama potestu, i vilju{kom u obliku spirale podvucitepod testo. Pecite na re{etki pe}nice.

  Temperatura pe~enja:na struju: prethodno zagrejati i pe}i na 180

  stepeni.na gas: prethodno zagrejati i pe}i na 2 - 3Vreme pe~enja: ca. 30 min.(prilagodite vreme prema Va{oj pe}nici)

  Testo izvadite iz pe}nice i ostavite da odstojiu kalupu oko 10 min. Tek nakon toga odvojite kalup od kola~a.Povr{inu kola~a ukrasite ribizlama i {e}eromu prahu.

  Tre{eni kola~ sa makom i ribizlama

  Savet vi{e: Kola~ mo`ete pripremiti i savi{njama ili malinama.

  Tajna je u imenu:

 • Dr. Oetker d.o.o. Srbija i Crna Gora, 11070 Beograd, Auto-put br. 9Tel./fax: +381 (0) 11 2696 818, 2696 887, 2696 891

  E-mail: oetkeroetker.co.yu

  Knji`ica br. 11

  Kvasac...i sve

  naraste

  Koristite:

  KKvvaassaacc rraassttee ss vvrreemmeennoomm!!

  Kvalitet je najbolji recept.

  Kvalitet je najbolji recept.

  Ovaj ukus ne izlazi iz mode! Naprotiv, sve je vi{eonih, koji otkrivaju ~ari njegovog ukusa - izme|uostalog i zbog toga, {to priprema postaje svejednostavnija. Ukusna kvasna testa danas mo`eteda pripremite vrlo brzo i sigurno, a dugotrajniDr. Oetker Suvi kvasac biste uvek trebali da imatepri ruci, za slu~aj da Vam se iznenada prijede nekakvasna poslastica.Dr. Oetker kvasac je idealan suvi kvasac za slatka ipikantna kvasna testa svih vrsta. Odli~no se ~uva,sigurno uspeva i pobrinu}e se da dobijete lagano testosa tipi~nim ukusom finog kvasca.Dr. Oetker suvi kvasac se - bez pripremanja predtesta -jednostavno pome{a sa bra{nom. Jedna kesica jedovoljna za 500 g bra{na.

  A ako i pored toga postoje pitanja?Vrlo jednostavno: Po{aljite pismo ili pozoviteDr. Oetker u Beogradu. Tamo uvek ima nekoga, ko mo`e da Vam da odgovor.

  Kako do}i do kalendaraza 2006. godinu?Kao i prethodnih godina, i ove smo za Vas pripremilina{ tradicionalni kalendar sa receptima za 2006.godinu. Potrebno je samo da nam po{aljete Va{e imei prezime i Va{u ta~nu adresu, zajedno sa 3 praznekesice Dr. Oetker Suvog kvasca, i posle 1.12.2005.godine bi}e Vam dostavljen na ku}nu adresu!

 • Koristite:

  Kvasac - lepo lagano, veoma ukusno!Kvasno testo spada u najstarije, najpoznatije i najomiljenije vrste testa.Aromati~ni miris i lagana struktura sve`eg kvasnog pecivaodu{evljavaju i Velike i Male gurmane.

  Naro~ito fascinantne su mnogostruke mogu}nostiupotrebe:

  Od slatkih peciva poput pu`i}a sajabukama do pikantnih {tanglica od luka,

  sve mo`e. Kod toliko slatkih i pikantnih mogu}nosti,jednostavno svako na|e ne{to po svom ukusu!

  Lak{e je nego {to mislite.Ranije je pe~enje sa kvascem bilo veoma komplikovano. Danas jesasvim jednostavno: sa Dr. Oetker suvim kvascem i oni bez iskustva sakvasnim testima uspevaju da naprave ukusne kreacije brzo i apsolutnosigurno. A obzirom da je tako jednostavno, i iskusnim korisnicima kvascaostaje mnogo vremena za isprobavanje novih ideja - i za u`ivanje!

  Dr. Oetker probna kuhinja je za Vas sastavila zavodljive recepte.Prema simbolu u prilogu mo`ete odmah da prepoznate stepen te{ko}eu pripremi. Vide}ete, na}i }e se pone{to za sva~iji ukus.

  Upozorenje: Molimo Vas da kod svih recepata imate u vidu i uputstvo zaVa{u pe}nicu.

  A sada Vam `elimo prijatnu zabavu prilikom pe~enja sa kvascem - i

  u`ivanje u ukusu!

  Va{ Dr. Oetker tim

  uspeva lakopotrebno je malo ve`bezahtevnije

 • Testo: Prosejte bra{no u ~iniju, dobropome{ajte sa suvim kvascem. Dodajte {e}er,mleko, ulje i sir ili pavlaku.Dobro sjedinite sastojke mikserom (nastavci zame{enje), prvo najni`om, a potom najve}ombrzinom, oko 5 min. Pokrijte testo i ostavite daodstoji na toplom mestu, dok se vidno neuve}a.Fil: Olju{tite jabuke i o~istite, iseckajte nasitne kockice. Kockice jabuka pome{ajte sa{e}erom, cimetom i sokom od limuna, staviteu {erpu i malo ih prodinstajte na slaboj vatri.Ostavite kockice jabuka da se malo prohlade.Testo pospite malo bra{nom i na radnojpovr{ini jo{ jednom ru~no promesite. Razvijtetesto na pravougaonik (oko 30 x 40 cm) iprema`ite maslacem. Pospite ravnomernokockicama jabuka.Polaze}i od du`e strane, uvijte testo u rolat.Isecite rolat na kri{ke debljine oko 3 cm.Polo`ite kri{ke na podmazanu i pobra{njenutepsiju, pokrijte i ostavite ponovo da odstojena toplom mestu, dok se vidno ne uve}aju.Prema`ite ih mlekom i stavite da se peku.Elektri~na pe}nica: oko 180CPe}nica na topli vazduh: oko 160CPe}nica na gas: stepen 2 - 3Vreme pe~enja: ca. 20 minuta (prilagoditevreme pe~enja prema Va{oj pe}nici)Pecivo skinite sa hartijom za pe~enje sa tepsijei polo`ite na re{etku da se hladi.

  Savet vi{e:

  Testo }e br`e narasti, ukoliko prilikompripreme prethodno blago zagrejete mlekoi jestivo ulje.

  JJeeddnnoossttaavvnnoo uu``iivvaajjttee!!

  Za kvasno testo: 400 g p{eni~nogbra{na, 1 kesica Dr. Oetker suvog

  kvasca, 80 g {e}era, 100 ml mleka,

  100 ml jestivog ulja, 200 g nemasnog

  sira ili kisele pavlake.

  Za fil: 400 g jabuka, 50 g {e}era, ka{i~ice mlevenog cimeta, 1 ka{ika

  soka od limuna.

  Za premazivanje: 30 g otopljenogmaslaca, malo mleka.

  Pu`i}i sa jabukama i cimetom14 komada

  Koristite:

 • Za kupku prokuvajte vodu u dubokoj {erpi,skinite {erpu sa {poreta i polako ume{ajtesodu bikarbonu (kupka jako peni).Ostavite kupku da se prohladi.Prosejte bra{no u ~iniju i dobro pome{ajte sasuvim kvascem. Dodajte {e}er, mlaku vodu iso. Sve sastojke umesite mikserom (nastavciza me{enje) prvo najmanjom, potom najve}ombrzinom oko 5 minuta, dok ne dobijete glatkotesto. Prekrijte testo i ostavite ga da odstoji natoplom mestu, dok se vidno ne uve}a. Izvadite ga iz ~inije, blago pospite bra{nomi na radnoj povr{ini jo{ jednom promesite.Podelite testo na 10 hrpica. Oblikujte valj~i}edu`ine oko 40 cm i preklopite ih u oblikuperece (uzmite oba kraja valjka, po sredini ih1-2 puta preklopite kao pletenicu i potompovucite ukoso i preklopite preko srednjeg delavaljka, treba da dobijete 3 prazna polja unutarperece).Premestite perece pa`ljivo na rupi~astukutla~u, potopite ih jednu po jednu po10-tak sekundi u pripremljenu kupku.Pritom pomerajte kutla~u kroz vodu, kako bitesto plivalo.Ostavite perece da se ocede na kutla~i,polo`ite ih na hartijom za pe~enje oblo`enutepsiju i po `elji pospite krupnom solju, kimomili ka~kavaljem. Stavite ih da se peku.

  Elektri~na pe}nica: oko 200C(prethodno zagrejana)Pe}nica na plin: stepen 4 - 5(prethodno zagrejana)Vreme pe~enja: ca. 15 - 20 minuta

  Savet vi{e:

  Od ovog testa mo`ete da napravite i{tapi}e (tada testo oblikujte u valj~i}edu`ine 12-15 cm), prstenove(kao {tapi}e, samo spojite krajeve)ili zemi~ke (od testa oblikujte loptice).Zemi~ke pre pe~enja zasecite o{trimno`em 1 cm duboko.

  PPoo jjuuttrruu ssee ddaann ppoozznnaajjee!!

  Za kupku: 1 l vode, 1 kesicaDr. Oetker Sode bikarbone..

  Za testo: 375 g p{eni~nog bra{na(tip 405), 1 kesica Dr. Oetker suvog

  kvasca, 1 ka{i~ica {e}era, 250 ml

  (1/4 l) mlake vode, 1 ka{i~ica soli.

  Za posipanje: malo krupne zrnastesoli, malo kima, malo rendane Gaude

  (vrsta ka~kavalja).

  Perece

  Koristite:

 • Testo: Prosejte bra{no u ~iniju, dobropome{ajte sa suvim kvascem. Dodajtepreostale sastojke i dobro sjedinite mikserom(nastavci za me{enje), prvo najni`om, a potomnajve}om brzinom, oko 5 min. Pokrijte testo iostavite da odstoji na toplom mestu, dok sevidno ne uve}a. Promesite testo jo{ jednom ru~no na radnojpovr{ini i razvijte ga na debljinu 1 cm. ^a{omisecite krugove ( 9 cm), pa iz tih krugova jo{manje, tako da dobijete prstenove {irine oko2 cm. Polo`ite prstenove i unutra{nje krugovena hartiju za pe~enje i ostavite da odstoje dokvidno ne narastu. Stavite prstenove i krofnice da se peku u {erpiili fritezi, u vrelom ulju, s obe strane. Izvadite ihcediljkom, ostavite da se ocede na kuhinjskojhartiji ili salveti. Jo{ tople ih pospite {e}erom uprahu.

  Savet vi{e:

  Krofnice mo`ete premazatiDr. Oetker glazurom u raznim ukusima,s tim {to glazuru sa ukusom marcipanamo`ete da pome{ate sa prehrambenombojom po `elji. Ostavite ih da odstojedok se glazura ne stegne.

  OOdd jjeeddnnoogg nnaarraassttuu ddvvaa!!

  Za kvasno testo: 375 g p{eni~nogbra{na, 1 kesica Dr. Oetker suvog

  kvasca, 40 g {e}era, prstohvat soli,

  2 `umanca, 150 ml mlakog mleka,

  60 g otopljenog, ohla|enog maslaca.

  I jo{: 1 l jestivog ulja ili masti zape~enje, {e}er u prahu.

  Krofne i krofnice

  Koristite:

 • Testo: Zagrejte mleko i u tome otopitemaslac ili margarin. Prosejte bra{no u ~iniju,dobro pome{ajte sa suvim kvascem. Dodajtepreostale sastojke i toplu me{avinu mleka imaslaca. Dobro sjedinite sastojke mikserom(nastavci za me{enje), prvo najni`om, a potomnajve}om brzinom, oko 5 min. Pokrijte testo iostavite da odstoji na toplom mestu, dok sevidno ne uve}a. Testo jo{ jednom kratkopromesite na radnoj povr{ini sa malo bra{na. Razvijte testo na podmazanoj tepsiji(30 x 40 cm), na otvorenoj strani tepsijevi{e puta presavijte aluminijumsku foliju,obrazuju}i rub.Fil: Skuvajte puding prema uputstvu sakesice, ali samo sa 400 ml mleka i 100 g{e}era. Ostavite da se ohladi, ~e{}eprome{ajte. Kada se ohladi, dodajte kiselupavlaku i kratko mutite mikserom, da dobijeteujedna~en krem. Prema`ite testo ravnomernopripremljenim kremom. Ostavite testo sa kremom da stoji na toplom,dok se vidno ne uve}a. U me|uvremenupripremite vo}e.[ljive i jabuke dobro operite, ocedite, izbri{itekrpom. Odstranite ko{tice iz {ljiva i zasecitepolovine odozgo no`em. Jabuke iseckajte natanke listi}e. Dijagonalno pore|ajte preko krema listi}ejabuka i {ljive, poput krovnih cigli. [ljive samesnatim delom na gore. Stavite da se pe~eu prethodno zagrejanoj pe}nici.Elektri~na pe}nica: oko 180CPe}nica na topli vazduh: oko 160CPe}nica na gas: stepen 2 - 3Vreme pe~enja: ca. 30 minuta (prilagoditevreme pe~enja prema Va{oj pe}nici)Provucite marmeladu od kajsija kroz sito i timeprema`ite jo{ topao kola~ uz pomo} ~etkice,pospite bademom.

  Savet vi{e:

  - Kola~ mo`ete da zamrznete.- Kola~ }e dobiti vi{e kontrasta ako koristite

  crvene jabuke i ako ih ne olju{tite.

  SSoo~~nnoo,, kkrreemmaassttoo,, uukkuussnnoo!!

  Za kvasno testo: 200 ml mleka,50 g maslaca ili margarina, 375 g

  p{eni~nog bra{na, 1 kesica Dr. Oetker

  suvog kvasca, 50 g {e}era, 1 kesica

  Dr. Oetker vanilin {e}era, prstohvat

  soli, 1 jaje.

  Za fil: 2 ~a{e kisele pavlake(po 150 g), 400 ml mleka, 1 kesica

  Dr. Oetker Original pudinga sa

  ukusom vanile, 100 g {e}era.

  Za vo}ni nadev: 1 kg {ljiva, 400 gnakiselih jabuka, 2 ka{ike marmelade

  od kajsije, 30 g listi}a badema.

  Kola~ sa jabukama i {ljivama

  Koristite:

 • Propr`ite susam u teflonskom tiganju bezmasno}e.Prosejte bra{no u ~iniju i dobro pome{ajte sasuvim kvascem. Redom dodajte {e}er, so,vodu i ulje. Mutite mikserom (nastavci zame{enje) prvo najmanjom, potom najve}ombrzinom oko 5 minuta, dok ne dobijete glatkotesto.Pred kraj me{enja dodajte propr`eno semesusama. Prekrijte testo i ostavite ga da odstojina toplom mestu, dok se vidno ne uve}a.Testo jo{ jednom ru~no kratko promesite.Stavite ga u duga~ak, podmazan kalup za hleb(30 x 11 cm), prekrijte i ostavite jo{ jednomda odstoji dok se vidno ne uve}a.Povr{inu testa prema`ite vodom i pospitesusamom. Pecite na re{etki od rerne.

  Elektri~na pe}nica: 180 - 200C(prethodno zagrejana)Pe}nica na plin: stepen 3 - 5(prethodno zagrejana)Vreme pe~enja: ca. 45 minuta

  Ostavite hleb da odstoje 5 min u kalupu,potom ga pa`ljivo istresite iz kalupa i ostaviteda se hladi na re{etki.

  Savet vi{e:

  Od pripremljenog testa mo`ete da oblikujetei zemi~ke.

  ZZaa ddoobbrroo jjuuttrroo!!

  Za testo: 3 ka{ike susama, 500 gp{eni~nog bra{na (tip 550), 1 kesica

  Dr. Oetker suvog kvasca, 1 ka{i~ica

  {e}era, 1 puna ka{i~ica soli, 250 ml

  (1/4 l) mlake vode i 4 ka{ike masli-

  novog ulja.

  Za posipanje: malo semena susama.

  Hleb sa susamom

  Koristite:

 • Priprema: Otopite lisnato testo premauputstvu sa kesice.Kvasno testo: Zagrejte vodu u maloj {erpi iu tome otopite maslac ili margarin. Prosejtebra{no u ~iniju, dobro pome{ajte sa suvimkvascem. Dodajte toplu vodu sa otopljenimmaslacem i so. Dobro sjedinite sastojke mik-serom (nastavci za me{enje), prvo najni`om,a potom najve}om brzinom, oko 3 min.Pokrijte testo i ostavite da odstoji na toplommestu, dok se vidno ne uve}a. Testo pospite malo bra{nom i na radnojpovr{ini jo{ jednom ru~no promesite. Razvijtetesto na pravougaonik, tako da na jednupolovinu testa mo`ete da polo`ite plo~elisnatog testa, i da pritom ostane slobodan ruboko 1 cm (slika 1), preklopite drugompolovinom testa i pritisnite ivice. Sa kra}estrane preklopite 1/3 ka sredini (slika 2),preklopite drugom tre}inom i okrenite za 90.Sada razvijte ovu plo~u od testa na pravo-ugaonik debljine 1 cm. Po du`ini preklopiteponovo trostruko (vidi gore) i okrenite za 90.Testo ponovo razvijte na debljinu 1 cm i jo{jednom preklopite po du`ini trostruko.Prepolovite testo, i jednu polovinu uvijte uprozirnu foliju i stavite da odstoji u fri`ideru.Drugu polovinu testa razvijte na pravougaonik(40 x 25 cm). Prepolovite, tako da dobijete2 plo~e (20 x 25 cm). 75 g kisele pavlakepome{ati sa alevom paprikom, solju i biberom,prema`ite preko jedne polovine testa.U teflonskom tiganju sa malo ulja izdinstajteo~i{}en i sitno iseckani luk. Rasporeditepolovinu izdinstanog luka preko pavlake.Prekrijte drugom polovinom testa i pritisnite.Prepolovite testo o{trim no`em po du`ini.Polaze}i od kra}e strane isecite trake {irine1,5 cm i uvijajte po dve u pletenicu (slika 3)i stavite ih na podmazanu tepsiju. Prema`ite{tanglice mlekom i pospite polovinomizrendanog sira. Pecite u gornjoj tre}inizagrejane pe}nice. Drugu polovinu testaizvadite iz fri`idera i preradite kao prvu.Elektri~na pe}nica: oko 200CPe}nica na topli vazduh: oko 180CPe}nica na gas: stepen 3-4 Vreme pe~enja: ca. 20 minuta (prilagoditevreme pe~enja prema Va{oj pe}nici)

  PPiikkaannttnnee ggrriicckkaalliiccee!!

  Lisnato testo: oko 130 g gotovoglisnatog testa (u zavisnosti od

  proizvo|a~a, nekoliko plo~a testa).

  Za kvasno testo: 150 ml vode,30 g maslaca ili margarina,

  250 g p{eni~nog bra{na, 1 kesica

  Dr. Oetker suvog kvasca, prstohvat soli.

  Za fil: 150 g kisele pavlake, maloslatke aleve paprike, so, biber,

  50 g luka, malo jestivog ulja.

  Za premazivanje: 2 ka{ike mleka,50 g rendanog Gauda ka~kavalja.

  [tanglice sa lukom30 komada

  Koristite:

  Savet vi{e:

  - [tanglice su najbolje dok su tople.- Pe~ene {tanglice mo`ete da zamrznete,

  nakon odle|ivanja ih treba ponovo pe}ioko 5 min. 1 2 3

 • Koristite:

  Ma{tovitivitamini...

  Kvalitet je najbolji recept.

  Napravite, ukrasite i po{aljite!Doma}e marmelade su rado vi|en poklon za porodicu i prijatelje. Lepo dekorisanepredstavljaju u`itak za sva ~ula.Poka`ite nam i Vi Va{u kreativnost i po{aljite nam Va{e ma{tovito ukra{ene teglice*

  sa receptom, dobro upakovane, na slede}u adresu:

  Dr. Oetker d.o.o.sa naznakom: Izlo`baP. fah 6011070 Novi Beograd

  Najma{tovitije teglice bi}e izlo`ene u na{em novom izlo`benom salonu, kako bi na{isaradnici i posetioci mogli da u`ivaju u Va{oj kreativnosti, a 30 najma{tovitijih obrado-va}emo po jednim Dr. Oetker paketom.Va{e teglice mo`ete da {aljete do 31.09.2007. godine.

  3 najma{tovitije teglice iz 2006.god.izlo`ene u muzeju "Dr. Oetker svet"

  *Napomena: Iz tehni~kih razloga nismo u mogu}nosti da teglice vratimo. Slanjem Va{ih teglica ste saglasni, daone ostaju u na{em vlasni{tvu i da mogu da se koriste u izlo`bene i reklamne svrhe.

  Kvalitet je najbolji recept.

  Knji`ica br. 13Dr. Oetker d.o.o. Srbija, 11070 Novi Beograd, Milutina Milankovi}a 23

  E-mail: oetkeroetker.co.yu

 • Korist i te :

  Vi{e vitamina... Vi{e ukusa... Manje truda... Puno zabave!Pretvorite Va{e leto sada u kreativni vo}ni u`itak - bilo sa originalnim d`emovima i marmeladamaili iznena|uju}e rafiniranim, novim recepturama. Isprobajte nove recepte iz Dr. Oetker probnekuhinje i iznenadite sebe i Va{e voljene fantasti~nim vo}nim obrocima - od klasi~nih, prekoegzoti~nih do blago alkoholnih, priprema svakog od njih predstavlja novi u`itak i pravu zabavu!I ne brinite, zahvaljuju}i Dr. Oetker dodacima za konzervisanje Vi ste uvek na dobitku! Jer, stojiVam na raspolaganju ~itava paleta Dr. Oetker D`emfix proizvoda, koji:[tede Va{e vreme - priprema za svega 5 minuta!^uvaju vitamine - zahvaljuju}i kratkotrajnoj termi~koj obradi!Vi{e vo}nog ukusa - zahvaljuju}i manjim koli~inama {e}era!Neograni~en period pripreme - mogu}a priprema sa svim vrstama vo}a, kako sve`eg, tako i za-mrznutog, bilo klasi~nog vo}a sa na{eg podneblja ili egzoti~nog!D`emfix Klasik 1:1 - za tradicionalne marmelade, d`emove i slatkoD`emfix Extra 2:1 - za manje kalori~ne marmelade, d`emove, `eleeD`emfix Super 3:1 - za marmelade, d`emove i `elee sa puno vo}nog ukusa, pogodan i za dija-

  beti~areA za one, koji vole pripremu prema receptima na{ih baka, naravno da postoje i klasi~ni dodaci zakonzervisanje - Dr. Oetker Limuntus i Konzervans.Dijet {e}er za `eliranje je specijalizovan proizvod prilago|en ishrani dijabeti~ara, a preporu~ujese i kod dijeta sa smanjenim kalorijama.A po{to leto ne obiluje samo {irokom paletom vo}a, ve} i velikim izborom povr}a, Dr. Oetkerponovi misli na Vas! Probajte i na{a sredstva za konzerisanje povr}a, u dve ukusne varijante:Dr. Oetker Pikanfix kiseli, za tradicionalnu zimnicu, i Dr. Oetker Pikantfix ljuti, za blagopikantnu zimnicu.Dr. Oetker Pikantfix je savremeni na~in pripreme zimnice. To je gotova me{avina za~ina i kon-zervansa u idealnim srazmerama za savr{enu zimnicu, koja pome{ana sa vodom, sir}etom i{e}erom na brz i jednostavan na~in, bez dodatne pasterizacije, vodi ra~una da Va{e omiljenopovr}e zadr`i svoj oblik, boju, konzistenciju i naravno, da sa~uva svoje vitamine! Zahvaljuju}iDr. Oetker Pikantfixu svakoga }ete odu{eviti Va{om doma}om zimnicom.Uz Dr. Oetker dodatke za konzervisanje, uspeh Vam je zagarantovan. Pridr`avajte se uputstava, ami Vam garantujemo sigurnost uspevanja.I za kraj, `elimo Vam mnogo lepih trenutaka i zabave u pripremi Va{eg omiljenog vo}a i povr}a!Va{ Dr. Oetker

  Napomena: @elimo da uka`emo na to, da garanciju uspevanja na{ih recepta mo`emo da damo samo uko-liko koristite originalne Dr. Oetker proizvode.

 • Pripremite:400 ml soka od jagoda (ili vi{anja)100 g kokosovog bra{na600 g seckanih jagoda (ili o~i{}enih vi{anja)1 kesica Dr. Oetker limuntusa50 ml belog ruma (po `elji)500 g {e}era1 kesica Dr. Oetker D`emfix-a Extra 2:1

  D`em od jagoda i kokosa

  Nezaobilazne jagode

  Priprema: Mo`ete da koristitekupovni sok, ili da od sve`eg vo}aiscedite sok. U tom slu~aju operitejagode (ili vi{nje), ostavite da seocede, pa im skinite peteljke.Ukoliko koristite vi{nje,izvadite ko{tice, a jagodeprepolovite. Iz vo}a istisnitesok i odmerite 400 ml.U pripremljeni sok dodajte kokosovobra{no, pa kuvajte u poklopljenomloncu na srednjoj vatri oko5 minuta.Jagode operite, ostavite da seocede, pa im odstranite peteljke i

  naseckajte ih. Ukoliko koristitevi{nje, o~istite ih od peteljki i

  ko{tica. Jagode (vi{nje),smesu sa kokosom,limuntus, i po `elji rum,

  stavite u lonac.Pome{ajte {e}er sa

  D`emfix-om Extra i sjedinitesa vo}nom smesom. Na jakoj

  vatri neprestano me{ajte, sve doksmesa ne provri. Stalno me{aju}ikuvajte najmanje 3 minuta, potomskinite lonac sa {poreta.Po potrebi skinite penu i odmahsipajte do vrha u prethodnopripremljene tegle. Zatvorite teglepoklopcima na navoj, okrenite ihnaopako i ostavite tegle da takoodstoje oko 5 minuta.

  Koristite:

 • Marmelada od kajsija i banana

  Kajsije neponovljivog ukusa

  Pripremite:1 kg o~i{}enih kajsija500 g olju{tenih banana350 g belog ili sme|eg {e}era1 kesica Dr. Oetker limuntusa1 kesica Dr. Oetker D`emfix-a Super 3:1

  Priprema: Kajsije operite,prepolovite, odstranite ko{ticu, sitnoiseckajte i odmerite 1 kg. Bananeolju{tite, iseckajte na sitne koma-di}e i odmerite 500 g.Vo}e i limuntus pome{ajte i staviteu lonac. Dobro pome{ajte{e}er sa D`emfix-omSuper i sjedinite savo}nom smesom. Najakoj vatrineprestano me{ajte,sve dok smesa neprovri. Stalno me{aju}i kuvajtenajmanje 3 minuta, potom skinite

  lonac sa {poreta.Po potrebi skinite penu.Pripremljene tegle odmah napunitedo vrha, zatvorite ih poklopcima nanavoj, okrenite ih naopako i ostavitetegle da tako odstoje oko 5 minuta.

  SAVET:100 g kajsija zamenite sa 100 ml likeraod kajsija.

  Koristite:

 • Marmelada od smokava i ananasa sa viskijem

  Ma{tovite vo}ne kombinacije

  Pripremite:500 g o~i{}enih smokava500 g o~i{}enog, sve`eg ananasa1 kesica Dr. Oetker Limuntusa1 kg {e}era1 kesica Dr. Oetker D`emfix-a Klasik 1:13 ka{ike viskija (po `elji)

  Priprema: Smokve operite,ocedite, prepolovite, isecitena kri{ke i odmerite 500 g.Sa ananasa odsecitevrh sa peteljkom igornjim delom kore.Operite no`, isecitevo}ku po du`ini napola, a potom na ~etvrtine.Sa svake od ~etvrtina odstranitebeli, unutra{nji koren, olju{titeananas, sitno iseckajte i odmerite500 g.Vo}e pome{ajte sa limuntusom istavite u lonac. Dobro pome{ajte

  {e}er sa D`emfix-om Extra isjedinite sa vo}nom smesom.Na jakoj vatri neprestanome{ajte, sve dok smesa ne

  provri. Stalno me{aju}i kuvajtenajmanje 3 minuta, potomskinite lonac sa {poreta.Po potrebi skinite penu, po `elji

  sada ume{ajte viski. Pripremljenetegle odmah napunite do vrha,zatvorite ih poklopcima na navoj,okrenite ih naopako i ostavite tegleda tako odstoje oko 5 minuta.

  NAPOMENA:Ukoliko dodajete viski, skra}ujete roktrajanja zimnice.

  Koristite:

 • Pripremite:620 g cvetova karfiola600 g krastavaca400 g {argarepe300 g crvenog kupusa200 g zelenog kupusa240 g crvene paprike240 g `ute paprike1,5 l vode0,5 l vinskog sir}eta (8%)sok od 1 limuna150 g {e}era1 kesica Dr. Oetker Pikantfix-a kiselog ili ljutog

  Priprema: Svo povr}e operite,o~istite i odmerite potrebne

  koli~ine. Paprikeisecite narezance,

  krastavce i {argarepuna koluti}e, kupusnarendajte, a karfiol

  razdvojite na cveti}e.Pripremljeno povr}e pome{ajte.Rasporedite ga u tegle. Vodu sipajteu lonac, dodajte vinsko sir}e, {e}er,limunov sok i sadr`aj kesicePikantfix-a kiselog (ili ljutog). Kadaprovri kuvajte jo{ 3 - 5 minuta.Vru}om teku}inom prelijte povr}enaslagano u teglama. Tegle zatvoritepoklopcima na navoj i okrenite ih daodstoje na poklopcu oko 5 minuta.^uvajte na suvom i hladnom mestu.

  [arena salata(za 7 tegli)

  Bogatstvo vitamina

  Koristite:

 • Marinirani sir(za 2 tegle od 500 ml)

  Za posebne trenutke u`ivanja

  Pripremite:250 ml jestivog ulja1 ka{ika {e}era1 ka{ika Dr. Oetker Pikantfix-a ljutog3 ka{ike sir}eta (8%)450 g ov~ijeg sira (ili 3 Camember sira po 150 g)po `elji maslinelukbeli luk1 slatka crvena paprikaitd.

  Priprema: [e}er,Pikantfix i sir}e natihoj vatri rastvorite uulju. Kada se {e}erotopio, skinite sa{poreta i ostavite dase ohladi.Sir isecite na kocke i posla`ite u

  tegle. Po `elji pome{ajtesa maslinama, belimlukom, lukom itd. iprelijte pripremljenommarinadom.Tegle dobro zatvorite i

  ostavite da odstoje oko 5 dana nahladnom i tamnom

  mestu.

  Koristite:

 • Sok od paradajza(za oko 1,3 l soka)

  Za svakodnevno zadovoljstvo

  Pripremite:1 kg paradajza l vodesok od 2 pomorand`e2 ka{i~ice soli2 ka{i~ice {e}era2 ka{i~ice sir}eta1 ka{i~ica Dr. Oetker konzervansamalo seckanog per{una (po `elji)malo seckane miro|ije (po `elji)

  Priprema: Paradajz operite i sitnoiseckajte. Stavite paradajz u lonac,dodajte vodu, ce|eni sok odpomorand`e, so i {e}er, dobroprome{ajte i stavite da se kuva.Kada provri kuvajteoko 10 minuta (dokse paradajz neraskuva). Skinite sa{poreta i ostavite dastoji poklopljeno oko5 minuta.Sada paradajz izmiksajte ili

  ispasirajte i dobijenu smesuprovucite kroz sito. Dobijeni sokponovo stavite da se kuva, kada

  provri skinite sa {poreta,dodajte sir}e ikonzervans. Po `elji sadamo`ete da dodate iiseckani per{un i miro|iju.Dobro prome{ajte i odmah

  sipajte u pripremljenestaklene fla{e. Dobro ih zatvorite i~uvajte ih na hladnom i tamnommestu.

  Koristite:

 • Tajna je u imenu

  Knji`ica br. 1

  Kvalitet je najbolji recept

  Neodoljivo...Neodoljivo......slatko!...slatko!

  Kvalitet je najbolji recept

  Dr. Oetker d.o.o. Jugoslavija, 11070 Beograd, Auto-put br. 9Tel./fax: +381 (0) 11 696 818, 696 887, 696 891 E-mail: oetkeroetker.co.yu

 • Dragi ljubitelji kola~a i recepata,

  Ovog puta smo za Vas odabrali ne{to originalno i novo. Trudili smo se da seza svakog od Vas na|e pone{to, polaze}i od onih najmla|ih, pa sve do onihmalo starijih.

  Jer, kada su mala, slatka zadovoljstva u pitanju, godine ne igraju ulogu.

  Nadamo se da se sla`ete sa nama.

  Svi recepti su isprobani u na{oj "Dr. Oetker" probnoj kuhinji. Potrudili smo seda Vam ih pribli` imo na najjednostavniji na~in, i obogatili ih prelepimfotografijama.

  Otkrijte i Vi ukusne i prelepe nove ideje i zablistajte prvom prilikom sa nekomod ovih neobi~nih kreacija.

  Nadamo se da }ete u i`vati u isprobavanju ovih recepata, barem onoliko,koliko smo mi u i`vali biraju}i ih za Vas!

  @elimo Vam prijatnu zabavu i puno uspeha u pripremanju. Razmazite svojeuku}ane i prijatelje, oni to vole

  Prijatno!

  Va{ Dr. Oetker tim!

  Tajna je u imenu

 • Potrebno Vam je....Za testo: 2 belanceta, 100 g sitnog{e}eraZa nadev: 500 g ogrozda, gro`|a,(vo}e iz kompota po `elji), 500 gjagoda, malina, ribizli, 3 ka{ike{e}eraZa preliv: 1 kesica Dr. Oetkerpreliva za torte providnog, 250 mlbistrog vo}nog soka (od gro`|a,limuna, jabuke), 1 kesica Dr. Oetker{lag pene

  Priprema:Vo}e operite, ostavite da se ocedi.Po potrebi ga iseckajte. Pospite {e}erom.Umutite 2 belanceta mikserom, mute}inajve}om brzinom, tako da dobijete ~vrstsneg. Postepeno dodajte {e}er i dobroumutite, tako da smesa ostane ~vrsta.Sipajte smesu u {pric za oblikovanje sazvezdastim nastavkom. Nanesite tortice( 7 cm, visina ivice ca. 2 cm) spiralno natepsiju oblo`enu hartijom za pe~enje. Poredsvake tortice mo`ete da oblikujete i malukapicu. Stavite ih da se peku.

  Temperatura pe~enja:na struju: prethodno zagrejati i pe}i na 120

  stepeni.na gas: prethodno zagrejati 25 min. na 1,

  25 min. isklju~iti, i jo{ 25 min.na 1

  Vreme pe~enja:ca. 70 min. (prilagoditevreme prema Va{oj pe}nici)

  Ostavite tortice da se ohlade. Napunite ihvo}em po `elji.Pripremite preliv za torte (ne dodaju}i {e}er)sa vo}nim sokom i prelijte pa l`jivo prekovo}a. Po `elji ukrasite kapicama. Slu`ite sa{lagom ili sladoledom od vanile.

  Bajzer vo}ne tortice

  Tajna je u:

 • Potrebno Vam je....Za testo: 150 g prosejanog bra{na,1 ka{i~ica Dr. Oetker "OriginalBackin" pra{ka za pecivo, kesiceDr. Oetker vanilin {e}era, 80 gomek{alog maslaca, 80 g {e}era uprahu, 1 jajeZa nadev: 1 tegla kompota odvi{anja ( ili tre{anja) bez ko{tica(660 gr), 2 ka{ike ruma, 2 ka{ike{e}era, 1 kesica Dr. Oetker pudingasa ukusom slatke pavlake ili vanileZa mrvice: 100 g maslaca, 100 gprosejanog bra{na, 100 g {e}era,prstovat cimetaZa premazivanje: 500 ml slatkepavlake, 2 ka{ike prosejanog {e}era uprahu, 2 kesice Dr. Oetkeru~vr{}iva~a za {lagZa ukra{avanje: nekoliko vi{anja(ili tre{anja), nekoliko listi}a nane(ili {e}ernih listi}a), malo instantkakao praha

  Priprema:Pome{ajte bra{no sa pra{kom za pecivo iprosejte ga u ~iniju. Redom dodajtepreostale sastojke i mikserom (nastavak za~vr{}e testo) umesite glatko testo.Oklagijom oblikujte okruglo testo i polo i`te gau kalup sa {tipaljkom (26 cm ), nama{}eni posut bra{nom, i poravnajte. Za nadev ocedite vi{nje (ili tre{nje). Sok odvi{anja (tre{anja) pome{ajte sa rumom,{e}erom i puding prahom i pripremite premauputstvu sa kesice. Dodajte vi{nje (tre{nje) ujo{ vru} puding i lagano prome{ajte.Ravnomerno rasporedite smesu po testu ukalupu.Za mrvice sastojke redom sipajte u ~iniju ipome{ajte ih mute}i mikserom (nastavak za~vr{}e testo). Ravnomerno rasporeditemrvice preko nadeva od vi{anja (ili tre{anja).Pe}i u donjoj tre}ini pe}nice.

  Temperatura pe~enja:na struju: prethodno zagrejati i pe}i na 180

  stepeni.na gas: prethodno zagrejati i pe}i na 3Vreme pe~enja:ca. 35 min. (prilagoditevreme prema Va{oj pe}nici)

  Umutite slatku pavlaku sa {e}erom u prahu iu~vr{}iva~em za {lag prema uputstvu sakesice. Pa l`jivo time prema i`te povr{inu iivice ohla|ene torte. Ukrasite tortu vi{njama,tre{njama, listi}ima nane ili {e}ernimlisti}ima i pospite kakao prahom. Ostavite daodstoji na hladnom mestu do slu`enja.

  Vatrogasna torta

  Tajna je u:

 • Priprema:Penasto umutite jaja, {e}er i vanilin {e}er.Pome{ajte bra{no sa kakao prahom, dodajteu smesu od jaja i {e}era, a zatim pa l`jivododajte ulje.Masu stavite u kalup sa {tipaljkom oblo`enhartijom za pe~enje i poravnajte. Pe}i udonjem delu pe}nice.

  Temperatura pe~enja:na struju: prethodno zagrejati i pe}i na 200

  stepeni.na gas: prethodno zagrejati i pe}i na 4Vreme pe~enja:ca. 20 min. (prilagoditevreme prema Va{oj pe}nici)

  Za nadev polo i`te rub kalupa sa {tipaljkomna prozirnu foliju. Pore|ajte ananas, jagode ibobi~asto vo}e po `elji.Za fil pripremite `elatin prema uputstvu sakesice i zagrejte sa limunovim sokom. Kefir(ili jogurt), {e}er u prahu i vanilin {e}erdobro prome{ajte i dodajte `elatin. Umutiteslatku pavlaku i sjedinite sa prethodnopripremljenom masom.Pa l`jivo sipajte fil preko vo}a i poravnajte.Prekrijte gotovim pati{panom i ostavite nahladnom mestu da odstoji 3 sata.Pa l`jivo okrenite tortu. Prozirnu foliju i rubkalupa pa`ljivo uklonite. Preliv za tortepripremite prema uputstvu na kesici i timepa`ljivo prema`ite povr{inu torte. Ostavite daodstoji na hladnom mestu do slu`enja.

  Kavkaska tortaPotrebno Vam je....Za testo: 4 jaja, 100 g {e}era,1 kesica Dr. Oetker vanilin {e}era,100 g prosejanog bra{na, 10 g kakaopraha, 2 velike ka{ike uljaZa nadev: 5 kolutova ananasa (izkonzerve), nekoliko jagoda ilimalina, 300 g raznog bobi~astogvo}a (borovnice, ribizle, itd.)Za fil: 2 kesice Dr. Oetker mlevenogbelog `elatina, sok od 1 limuna, lkefira ili jogurta, 100 g {e}era uprahu, 1 kesica Dr. Oetker vanilin{e}era, l slatke pavlakeZa glazuru: 1 kesica Dr. Oetkerprozirnog preliva za torte

  Tajna je u:

 • Potrebno Vam je....Za testo: 250 g prosejanog bra{na, 1ka{i~ica Dr. Oetker pra{ka za pecivo"Original Backin", 160 g omek{alogmaslaca, 80 g prah {e}era, 1 kesicaDr. Oetker vanilin {e}era.Za nadev: 1 kg pasiranog, nemasnog{vapskog sira, 6 jaja, 300 g {e}era,40 g Dr. Oetker Gustina, 30 g griza,1 kesica Dr. Oetker pudinga vanila,1 bo~ica Dr. Oetker arome limun,rendana kora od 1 limuna, 1 kesicaDr. Oetker vanilin {e}era, 180 gomek{alog maslaca.Za posipanje: malo prah {e}era.

  Priprema:Pome{ajte bra{no sa pra{kom za pecivo iprosejte u posudu za me{anje. Redomdodajte ostale sastojke i pomo}u mikseraumesite testo. Polovinu testa odvojte ioklagijom oblikujte krug. Stavite u podmazani bra{nom posut kalup sa {tipaljkom( 24 cm).Stavite da se pe~e u sredini pe}nice.

  Temperatura pe~enja:na struju: prethodno zagrejati, pe}i na 180

  stepenina gas: prethodno zagrejati i pe}i na 3Vreme pe~enja:ca. 8 min. (prilagoditevreme prema Va{oj pe}nici)

  Ostatak testa oblikujte u rolnu. Kada sekalup prohladi, razvijte testo u krug poivicama kalupa i pritisnite. Za nadev redomdodajte sve sastojke u posudu za me{anje imutite mikserom dok ne dobijete glatkumasu. Masu sipajte preko testa u kalup istavite kola~ ponovo da se pe~e. Pecite udonjem delu pe}nice, na istoj temperaturijo{ ca. 60 min. (vreme pe~enje prilagoditeVa{oj pe}nici).Pomo}u o{trog no`a pa l`jivo odvojite tortu odivica i ostavite malo da se prohladi u kalupu.Premestite tortu na poslu`avnik ili tacnu ipospite je odozgo prah {e}erom.

  Torta sa sirom

  Tajna je u:

 • Potrebno Vam je....Za testo: 4 jaja, 200 g {e}era,rendana kora pomorand`e,1/8 l ulja, 1/8 l gaziranog sokaod pomorand`e, 200 g prosejanogbra{naZa `ele: 3/8 l gaziranog soka odpomorand`e, 2 ka{ike {e}era, 2 kesiceDr. Oetker prozirnog preliva za torteZa nadev: l kisele pavlake, 150 g{e}era u prahu, 2 kesice Dr. Oetkervanilin {e}era, l slatke pavlake, 2kesice Dr. Oetker u~vr{}iva~a za {lag

  Priprema:Penasto umutite jaja, {e}er i koru odpomorand`e. Pa l`jivo dodajte ulje i sok.Dodajte bra{no i sjedinite. Sipajte smesu u podmazan, bra{nom posutikalup sa obodom i poravnajte.

  Temperatura pe~enja:na struju: prethodno zagrejati i pe}i na 180

  stepeni.na gas: prethodno zagrejati i pe}i na 3Vreme pe~enja:ca. 25 min. (prilagoditevreme prema Va{oj pe}nici)

  Za `ele sok sa {e}erom i preliv za tortepripremite prema uputstvu sa kesice. Odmahsipajte u kalup sa obodom oblo`enprozirnom folijom i stavite da se ohladi. Kadase stegne, istresite na radnu plo~u, pa l`jivoodstranite foliju i isecite na sitne kocke.Za nadev kratko umutite kiselu pavlaku saprah {e}erom i vanilin {e}erom.Slatku pavlaku i u~vr{}iva~ za {lag umutiteprema uputstvima, i pa l`jivo sjedinite saprethodnom smesom. Dodajte pa l`jivopolovinu `ele-kocki.Nadev ravnomerno nanesite na testo iukrasite preostalim `ele-kockama. Ostaviteda odstoji 2 sata na hladnom mestu.Isecite na {nite po `elji i poslu i`te!

  Limunada {nite

  Tajna je u:

 • Potrebno Vam jeZa testo: 140 g omek{alog maslaca,100 g prah {e}era, 1 kesicaDr. Oetker vanilin {e}era, 6`umanaca, 6 belanaca, 100 g {e}era,130 g prosejanog bra{na, kesiceDr. Oetker pra{ka za pecivo,1 kesica ~okoladnih mrvica ili listi}aZa nadev: 2 olju{tene banane, 175 gmandarina, sok od 1 limunaZa filovanje: l slatke pavlake,1 ka{ika prah {e}era, 2 kesiceDr. Oetker vanilin {e}era, 2 kesiceDr. Oetker u~vr{}iva~a za {lag,mrvice testaZa ukra{avanje: mrvice testa, malo{e}era u prahu

  Priprema:Pome{ajte maslac sa prah {e}erom, dodajtevanilin {e}er i `umanca i penasto umutite. Uposebnoj posudi umutite belanca, postepenododajte {e}er, dok ne dobijete ~vrst sneg.Pa l`jivo sjedinite sneg sa `utom masom.Pome{ajte bra{no sa pra{kom za pecivo i~okoladnim mrvicama i dodajte u smesu.Testo sipajte u kalup sa {tipaljkom(26 cm ), oblo`en hartijom za pe~enje, iporavnajte. Pe}i u donjem delu prethodnozagrejane pe}nice.

  Temperatura pe~enja:na struju: prethodno zagrejati i pe}i na 170

  stepeni.na gas: prethodno zagrejati i pe}i na 2Vreme pe~enja:ca. 50 min. (prilagoditevreme prema Va{oj pe}nici)

  Ohla|enu tortu pa l`jivo izdubite ka{ikom,tako da Vam ostane rub {irine 1,5 cm.Izdubljeno testo pa l`jivo izmrvite.Za nadev banane isecite na listi}e ipome{ajte ih sa mandarinama i sokom odlimuna. Nanesite nadev ravnomerno natesto.Slatku pavlaku sa prah {e}erom, vanilin{e}erom i u~vr{}iva~em za {lag umutiteprema uputstvu sa kesice. Dodajte 2/3mrvica testa. Fil nanesite u obliku kupole ipritom prema i`te i rub. Preostale mrvicetesta pospite ravnomerno preko kola~a ilagano ih pritisnite (da se prilepe za fil).Tortu pospite {e}erom u prahu i ostavite dastoji na hladnom do slu`enja.

  Krtica torta

  Tajna je u:

 • Potrebno Vam jeZa testo: 150 g omek{alog maslaca,150 g prah {e}era, 1 kesicaDr. Oetker vanilin {e}era, 5`umanaca, 100 g omek{ale ~okoladeza kuvanje, 5 belanaca, 90 gprosejanog bra{na, 1 ka{i~icaDr. Oetker "Original Backin" pra{kaza pecivo, 100 g mlevenih le{nika(ili oraha)Za filovanje: 1/4 l mleka, 3 kesiceDr. Oetker krema za torte vanila,300 g omek{alog maslaca, 100 g{e}era u prahu, 100 g otopljene~okoladne glazure (ili ~okoladeza kuvanje) Za ukra{avanje: malo `uteprehrambene boje i malo ~okoladneglazure

  Priprema:Pome{ajte maslac sa prah {e}erom, vanilin{e}erom i `umancima i penasto umutite.Brzododajte otopljenu ~okoladu. Umutite sneg odbelanaca i pa l`jivo dodajte u `utu smesu. Pome{ajte bra{no sa pra{kom za pecivo idodajte u smesu.Testo sipajte u kalup sa {tipaljkom(26 cm ), nama{}en i posut bra{nom,i poravnajte. Pe}i u donjem delu prethodnozagrejane pe}nice.

  Temperatura pe~enja:na struju: prethodno zagrejati i pe}i na 170

  stepeni.na gas: prethodno zagrejati i pe}i na 2Vreme pe~enja:ca. 45 min. (prilagoditevreme prema Va{oj pe}nici)

  Za fil pripremite mleko sa kremom za torteprema uputstvu sa kesice. Penasto umutitemaslac sa prah {e}erom i potom dodajtekrem za torte ka{iku po ka{iku.Odvojte krema na stranu. U preostalikrem dodajte ~okoladnu glazuru i dobroprome{ajte.Ohla|eno testo presecite vodoravno 2 puta inafilujte tortu sa 2/3 pripremljenog~okoladnog krema.Pomo}u polovine preostalog fila prema i`testranice torte. Sa ostatkom ~okoladnogkrema oblikujte lavlju grivu. Onaj drugi krem (dakle onu krema kojuste ostavili sa strane) obojte sa malo `uteprehrambene boje. Sipajte u {pric zaukra{avanje sa zvezdastim nastavkom ioblikujte lice.Pripremite ~okoladnu glazuru i sipajte je u{pric za ukra{avanje. Nacrtajte nju{ku i o~i.Po `elji grivu mo`ete tako|e premazati~okoladnom glazurom.

  Lavlja torta

  Tajna je u:

 • Potrebno Vam jeZa testo: 4 `umanceta, 90 g prah{e}era, 1 kesica Dr. Oetker vanilin{e}era, 125 ml ulja, 2 ka{ike mleka,4 belanceta, 90 g {e}era, 100 gDr. Oetker Gustin-a (kukuruzniskrob), 80 g prosejanog bra{naZa filovanje: 1 kesica Dr. Oetkermlevenog `elatina , 6 ka{ika marme-lade od ribizli, l slatke pavlakeZa posipanje: malo {e}era u prahuZa ukra{avanje: malo ~okoladneglazure, 100 g ru`i~astog marcipana

  Priprema:Penasto umutite `umanca sa {e}erom uprahu, vanilin {e}erom, uljem i mlekom. Uodvojenoj posudi ~vrsto umutite belanca,potom postepeno dodajte {e}er, tako dadobijete ~vrst sneg. Me{aju}i lagano dodajtebelanca u `utu masu. Pome{ajte bra{no saGustinom, prosejte i postepeno dodajte uumu}enu smesu.Testo sipajte u kalup u obliku mede,nama{}en i posut bra{nom, i poravnajte.Pe}i u donjem delu prethodno zagrejanepe}nice.

  Temperatura pe~enja:na struju: prethodno zagrejati i pe}i na 180

  stepeni.na gas: prethodno zagrejati i pe}i na 3Vreme pe~enja:ca. 40 min. (prilagoditevreme prema Va{oj pe}nici)

  Za krem pripremite `elatin prema uputstvusa kesice i pome{ajte sa marmeladom.Umutite slatku pavlaku, pa postepenovarja~om sjedinite sa marmeladom.Ohla|en kola~ presecite dva puta vodoravnoi spojite kremom. Ostavite 1 sat da se hladi.Medu pospite {e}erom u prahu. Otopiteglazuru i sipajte je u {pric za dekorisanje.Nacrtajte o~i i nju{ku. Marcipan stavite napodlogu posutu prah {e}erom i oklagijomformirajte masu debljine 3mm. Pomo}uo{trog no`a oblikujte i isecite {apice, u{i istomak i time ukrasite medu.

  Ru`i~asti medvedi}

  Tajna je u:

 • Potrebno Vam je:Za testo: 80 g omek{alog maslaca,50 g {e}era u prahu, 1 kesicaDr. Oetker vanilin {e}era, na vrhno`a cimeta, 3 `umanceta,3 belanceta, 50 g {e}era, 100 gsitno seckanih le{nika, 60 g hlebnihmrvicaZa filovanje: l jogurta, 4 supeneka{ike {e}era u prahu, 180 gDr. Oetker Vitalis Musli Krispi^oko, 1 o~i{}ena, rendana jabuka,sok od 1 pomorand`e, 1 kesicaDr. Oetker `elatina, mleveni beli, l slatke pavlakeZa premazivanje: l slatkepavlake, 1 kesica Dr. Oetkeru~vr{}iva~a za {lagZa ukra{avanje: malo VitalisMuslija Krispi ^oko, nekoliko listi}ajabuke, malo soka od limuna

  Priprema:Umutite penasto maslac sa {e}erom uprahu, vanilin {e}erom, cimetom i `umanci-ma. Belanca mutite sa {e}erom dok nedobijete ~vrst sneg i pa l`jivo sjedinite sa`utom masom. Pome{ajte le{nike i hlebnemrvice i dodajte u smesu.Testo sipajte u podmazan, bra{nom posutikalup sa {tipaljkom (26 cm ) i poravnajte.Pe}i u donjem delu prethodno zagrejanepe}nice.

  Temperatura pe~enja:na struju: prethodno zagrejati i pe}i na 170

  stepeni.na gas: prethodno zagrejati i pe}i na 2Vreme pe~enja:ca. 45 min. (prilagoditevreme prema Va{oj pe}nici)

  Za fil dobro prome{ajte jogurt, prah {e}er,musli, jabuke i sok. @elatin pripremite premauputstvu sa kesice i dodajte u smesu.Umutite slatku pavlaku i pa`ljivo sjedinite sasmesom.Ohla|eno testo premestite na poslu`avnik,pa vratite obru~. Nanesite fil i poravnajte.Ostavite da se hladi najmanje 2 sata.Potom odstranite obru~.Umutite slatku pavlaku sa u~vr{}iva~em za{lag prema uputstvu na kesici i timeprema i`te povr{inu i bo~ne strane torte.Oklagijom usitnite musli i time pospite ivicetorte i oblikujte krug na sredini. Prema`itelisti}e jabuke limunovim sokom i timeukrasite tortu. ^uvajte na hladnom mestudo slu`enja.

  Vitalis torta

  Tajna je u:

 • Potrebno Vam jeZa testo: 200 g omek{alog maslaca,150 g prah {e}era, 1 kesicaDr. Oetker vanilin {e}era,5 `umanaca, 5 belanaca, 50 g {e}era,170 g prosejanog bra{na, 1 kesicaDr. Oetker pudinga sa ukusomvanile , kesice Dr. Oetker pra{kaza pecivo, 100 g rendane ~okolade,100 g mlevenih orahaZa filovanje: l slatke pavlake,2 kesice Dr. Oetker vanilin {e}era,2 kesice Dr. Oetker u~vr{}iva~a za{lag, 250 g borovnica (ili neko drugobobi~asto vo}e), mrvice testa,1 bo~ica Dr. Oetker arome rum.Za ukra{avanje: mrvice testa, malo{e}era u prahu

  Priprema:Pome{ajte maslac sa prah {e}erom, dodajtevanilin {e}er i `umanca i penasto umutite. Pome{ajte bra{no sa puding-prahom ipra{kom za pecivo, dodajte u `utu masu,pa l`jivo me{aju}i. Postepeno dodajterendanu ~okoladu i orahe.Mutite belanac sa {e}erom dok ne dobijete~vrst sneg i pa l`jivo sjedinite sa prethodnomsmesom.Testo sipajte u kalup sa {tipaljkom(26 cm ), oblo`en hartijom za pe~enje,i poravnajte. Pe}i u donjem delu prethodnozagrejane pe}nice.

  Temperatura pe~enja:na struju: prethodno zagrejati i pe}i na 180

  stepeni.na gas: prethodno zagrejati i pe}i na 3Vreme pe~enja:ca. 45 min. (prilagoditevreme prema Va{oj pe}nici)

  Ohla|enu tortu pa l`jivo izdubite ka{ikom,tako da Vam ostane rub {irine 1,5 cm.Izdubljeno testo pa l`jivo izmrvite.Slatku pavlaku sa vanilin {e}erom iu~vr{}iva~em za {lag umutite premauputstvu sa kesice. Dodajte borovnice (ilineko drugo bobi~asto vo}e), 2/3 mrvicatesta i aromu ruma. Fil nanesite u oblikukupole i pritom prema`ite i rub. Preostalemrvice testa pospite ravnomerno prekokola~a i lagano ih pritisnite (da se prilepeza fil).Tortu pospite {e}erom u prahu i ostavite dastoji na hladnom do slu`enja.

  Pe}ina torta

  Tajna je u:

 • Potrebno Vam jeZa testo: 250 g omek{alog maslaca,200 g prah {e}era, sok od 1 limuna,rendana kora od 2 limuna, 1/2bo~ice Dr. Oetker arome gorkibadem, 4 jaja, 200 g prosejanogbra{na, 1 kesica Dr. Oetker"Original Backin" pra{ka za pecivo,100 g rendanog (ili mlevenog)bademaZa filovanje: 3/8 l mleka, 1 kesicaDr. Oetker pudinga "Mandella"vanila-badem, 200 g omek{alogmaslaca, 100 g {e}era u prahu,sok od 2 limunaZa natapanje: malo likera odbademaZa ukra{avanje: malo mlevenogbadema i malo kakao praha

  Priprema:Pome{ajte maslac sa prah {e}erom, sokomod limuna i aromom i penasto umutite.Postepeno dodajte jaja. Pome{ajte bra{no sa pra{kom za pecivo idodajte u smesu.Testo sipajte u kalup sa {tipaljkom(26 cm ), nama{}en i posut bra{nom, iporavnajte. Pe}i u donjem delu prethodnozagrejane pe}nice.

  Temperatura pe~enja:na struju: prethodno zagrejati i pe}i na 170

  stepeni.na gas: prethodno zagrejati i pe}i na 2Vreme pe~enja:ca. 45 min. (prilagoditevreme prema Va{oj pe}nici)

  Za fil pripremite mleko sa "Mandelom" premauputstvu sa kesice i povremeno me{aju}iostavite da se ohladi.Penasto umutite maslac sa prah {e}erom isokom od limuna, i potom dodajte ohla|enipuding ka{iku po ka{iku.Testo presecite vodoravno 3 puta ipoprskajte likerom od badema. Nafilujtetortu sa 2/3 pripremljenog fila.Pomo}u preostalog fila prema i`te povr{inu istranice torte i pospite ih bademom.Na tortu polo`ite {ablon po `elji i pa`ljivopospite kakao prahom.

  Limun-badem torta

  Tajna je u:

 • Potrebno Vam jeZa testo: 5 jaja, 100 g {e}era,1 kesica Dr. Oetker vanilin {e}era,1 bo~ica Dr. Oetker arome limun,rendana limunova kora, 100 gprosejanog bra{naZa filovanje: 3/8 l belog vina, sokod 1 limuna, 1 kesica Dr. Oetkerpuding-praha sa ukusom vanile,250 g omek{alog maslaca,200 g prah {e}eraZa ukra{avanje: grubo rendana~okolada

  Priprema:Jaja, {e}er, vanilin {e}er, aromu i koru odlimuna penasto umutite. Pa`ljivo dodajte bra{no i sjedinite.Testo sipajte na pleh za pe~enje (30 x 35cm), oblo`en hartijom za pe~enje, iporavnajte. Pe}i u srednjem delu prethodnozagrejane pe}nice.

  Temperatura pe~enja:na struju: prethodno zagrejati i pe}i na 200

  stepeni.na gas: prethodno zagrejati i pe}i na 4Vreme pe~enja:ca. 12 min. (prilagoditevreme prema Va{oj pe}nici)

  Izvrnite biskvit na {e}erom posutu hartiju,prema i`te hartiju za pe~enje hladnom vodomi pa l`jivo je odstranite.Za fil pome{ajte vino sa limunovim sokom ipripremite puding prema uputstvu sa kesice.Ostavite puding-krem da se ohladi, povre-meno me{aju}i. Penasto umutite maslac saprah {e}erom i ka{iku po ka{iku dodajte uohla|en puding.Ohla|eni biskvit prema`ite sa krema, i uzpomo} hartije oblikujte rolat. Rolat prema i`tepreostalim kremom, pospite rendanom~okoladom i ostavite 2 sata u fri`ideru da sehladi.

  Rolat sa vinom

  Tajna je u:

 • Potrebno Vam jeZa testo: 160 g omek{alog maslaca,100 g prah {e}era, 1 kesicaDr. Oetker vanilin {e}era, prstovatsoli, 7 `umanaca, 150 g omek{ale~okolade za kuvanje, 7 belanaca,100 g {e}era, 160 g prosejanog bra{naZa filovanje: 125 g smrznutogkesten pirea, 4 ka{ike {e}era u prahu,1 kesica Dr. Oetker mlevenog`elatina, 3 ka{ike ruma, l slatkepavlakeZa posipanje: malo rumaZa premazivanje i ukra{avanje: l slatke pavlake, 2 ka{ike {e}era uprahu, 1 kesica Dr. Oetkeru~vr{}iva~a za {lag, 125 gsmrznutog kesten pirea, 1 ka{ika{e}era u prahu, 3 ka{ike rumaZa posipanje: malo kakao praha

  Priprema:Pome{ajte maslac sa prah {e}erom, dodajtevanilin {e}er, so i `umanca i penastoumutite. Brzo dodajte omek{alu ~okoladu. Umutitebelanca sa {e}erom da dobijete ~vrst sneg ipome{ajte sa smesom. Postepeno dodajtebra{no.Testo sipajte u kalup sa {tipaljkom(26 cm ), podmazan i posut bra{nom, iporavnajte. Pe}i u donjem delu prethodnozagrejane pe}nice.

  Temperatura pe~enja:na struju: prethodno zagrejati i pe}i na 180

  stepeni.na gas: prethodno zagrejati i pe}i na 3Vreme pe~enja:ca. 50 min. (prilagoditevreme prema Va{oj pe}nici)

  Za krem otopite kesten pire prema uputstvusa pakovanja i dobro pome{ajte sa {e}[email protected] pripremite prema uputstvu sa kesice,zagrejte sa rumom i dobro pome{ajte sakesten pireom. Umutite slatku pavlaku ipome{ajte sa pripremljenom smesom.Ohla|enu tortu pa l`jivo presecite vodoravnodva puta i poprskajte rumom. Spojite tortukremom i ostavite sat vremena da se ohladi.Umutite slatku pavlaku sa vanilin {e}erom iu~vr{}iva~em za {lag. Sa polovinom slatkepavlake prema i`te povr{inu i bo~ne stranetorte. Preostalu slatku pavlaku sipajte u {pric zaukra{avanje i time ukrasite tortu po `elji.Kesten pire, {e}er u prahu i rum me{ajtedok ne dobijete glatku masu. Sipajte u {pricza ukra{avanje i ukrasite izme|u oblika odslatke pavlake. Povr{inu malo popra{itekakao prahom.

  Pijana kesten torta

  Tajna je u:

 • Potrebno Vam jeZa testo: 1 kesica Dr. Oetker suvogkvasca, 1 ka{i~ica {e}era, 200 mlmlake slatke pavlake, 500 gp{eni~nog bra{na, 150 g {e}era,1 kesica Dr. Oetker vanilin {e}era,6 kapi Dr. Oetker arome limun,prstovat soli, 4 jaja, 200 g omek{alogmaslaca, 150 g suvog gro`|a, 100 gneolju{tenog, grubo seckanog badema Za posipanje: 20 g {e}era u prahu

  Priprema:Pome{ajte suvi kvasac sa 1 ka{i~icom{e}era i 200 ml mlake slatke pavlake iostavite da odstoji 15 minuta na sobnojtemperaturi. Bra{no prosejte u posudu zame{enje i napravite udubljenje na sredini.Dodajte {e}er, vanilin {e}er, aromu, so, jaja,i otopljeni i ohla|eni maslac. Umesite svesastojke mikserom (pomo}u nastavaka zame{enje testa) prvo najmanjom, a potomnajve}om brzinom oko 5 minuta, tako dadobijete glatko testo. Dodajte suvo gro`|e iseckani badem (po `elji mo`ete dodati jo{150 g kandiranog vo}a), prome{ajte, pokrijtei ostavite da odstoji na toplom mestu dok sevidno ne uve}a. Potom jo{ jednom preraditetesto i sipajte ga u podmazan kalup za kuglof( 24 cm). Ponovo ostavite da nado|e dokse testo vidno ne uve}a, potom stavite da sepe~e.

  Temperatura pe~enja:na struju: prethodno zagrejati i pe}i na 180

  stepeni.na gas: prethodno ne zagrevati i pe}i na 3Vreme pe~enja:ca. 60 min. (prilagoditevreme prema Va{oj pe}nici)

  Kola~ po pe~enju ostavite 10 min. da seprohladi u kalupu, a potom ga izru~ite nare{etku da se hladi.Pospite prah {e}erom.Savet vi{e: Kola~ mo`ete preliti i~okoladnom glazurom i ukrasiti {arenimbonbonicama!

  Fini kuglof

  Tajna je u:

 • Potrebno Vam jeZa testo: 3 jajeta, 3 ka{ike vru}evode, 150 g {e}era, 1 kesicaDr. Oetker vanilin {e}era , 100 gp{eni~nog bra{na, 100 g Dr. OetkerGustina, 3 ravne ka{i~ice Dr. Oetker"Original Backin" pra{ka za pecivoZa posipanje i premazivanje: malolikera od pomorand`e i 2 ka{ikemarmelade od kajsijeZa filovanje: 1 kesice Dr. Oetkermlevenog `elatina, 3 ka{i~ice instantkafe, 150 ml hladne vode, 750 mlslatke pavlakeZa ukra{avanje: 50 g ~okolade zakuvanje i malo kakao praha

  Priprema:Penasto umutite jaja sa vru}om vodom.Pome{ajte {e}er sa vanilin {e}erom i poste-peno dodajte u umu}ena jaja. Mutite oko 2minuta, a potom postepeno dodajte bra{nopome{ano sa Gustinom i pra{kom za pecivo.Sipajte testo u kalup sa {tipaljkom( 28 cm) podmazan i oblo`en hartijom zape~enje, poravnajte i stavite da se pe~e.

  Temperatura pe~enja:na struju: prethodno zagrejati i pe}i na 180

  stepeni.na gas: prethodno zagrejati i pe}i na 3Vreme pe~enja:ca. 20-30 min.(prilagodite vreme prema Va{oj pe}nici)

  Kola~ po pe~enju izvadite na re{etku iostavite da se hladi.Pripremite `elatin prema uputstvu sa kesice.Instant kafu pome{ajte sa vodom, potomdodajte `elatin. Umutite slatku pavlaku ipome{ajte sa kafom.Kola~ presecite vodoravno na dva dela.Poprskajte donju koru likerom odpomorand`e i prema i`te marmeladom odkajsije. Nanesite 2/3 krema od kafe u oblikukupole, pa potom prekrijte drugom korom ipritisnite, tako da lepo nalegne. Nanesiteostatak krema od kafe u obliku kupole ipomo}u ka{ike utisnite udubljenja. Ostaviteda se ohladi.Otopite ~okoladu na pari, dok ne dobijeteglatku smesu. Na hartiji za pe~enje (ilimasnoj hartiji) iscrtajte motive. Pomo}u{prica za ukra{avanje nanesite motive po{ablonu na hartiju za pe~enje i ostavite ih dase ohlade.Ukrasite tortu ~okoladnim motivima i pospitekakao prahom. Savet vi{e: U ~okoladu mo`ete dodatimalo maslaca ili ulja, motivi }e takobiti sjajniji!

  Moka-krem torta

  Tajna je u:

 • Knji`ica br. 4

  Kvalitet je najbolji recept

  Prole}ne~arolije

  Tajna je u imenu:

  Dr. Oetker d.o.o. Srbija i Crna Gora, 11070 Beograd, Auto-put br. 9Tel./fax: +381 (0) 11 696 818, 696 887, 696 891 E-mail: oetkeroetker.co.yu

  Kvalitet je najbolji recept.

  Mali korisni savetiOdabir vo}aZlatno pravilo ka`e, da treba kupovati ono vo}e, koje je na vrhuncu svoje sezone. Tada je ba{ onakokako treba - zrelo, so~no i posebno aromati~no, a kao dodatak kola~ima pru`a bezbroj mogu}nosti.

  Kalupi za kola~eU svakom doma}instvu bi trebalo da se na|e nekoliko osnovnih kalupa za kola~e, sa vi{estrukomprimenom. Tu svakako spadaju pre svega jedan kalup sa {tipaljkom (ima ih u raznim dimenzijama,standardna je 26-28 cm), obi~an pleh za pe~enje - postoji kao sastavni deo svake rerne, jedna~etvrtasta tepsija za pripremu raznih kola~a i kalup za kuglof ili puding.

  Preno{enje testaOsetljive plo~e testa }ete lak{e preneti na tepsiju, ako ih, nakon {to ih razvijete na radnoj povr{ini,malo pospete bra{nom, uvijete na oklagiji i potom ih razvijete na tepsiji.

  Da li je pe~eno?Kod mu}enih testa jednostavno zabodite drveni {tapi} u sredinu testa. Ako prilikom izvla~enja ostajemalo testa na {tapi}u - kola~ jo{ nije dovoljno pe~en.Biskvitna testa su pe~ena, ukoliko se odvoje od ivice kalupa, ili ukoliko su mekana i poput vate, kadana njih polo`ite ruku.Kod kvasnog testa odozdo treba da se uhvati svetlo-sme|a, suva korica. Jednostavno kola~ maloizdignite no`em i proverite.

  Kako se aprikotira kola~... Veliki broj vo}nih kola~a i torti se aprikotira. U tu svrhu koristite marmeladu od kajsija, dobro jezagrejte i provucite kroz sito. Kola~ se premazuje dok je topao.

  Da testo ne bi bilo gnjecavo...^esto se de{ava, da prilikom pripremanja vo}nih kola~a ili torti testo postane gnjecavo. Da Vam se tone bi de{avalo ostavite vo}e da se dobro ocedi ili pati{pan jednostavno pospite Dr. Oetker Kremfix-om!

  Kvasno testo ne}e da nado|e...Kvasac mora da se prera|uje na sobnoj temperaturi (22 C), dok te~nost koja se dodaje treba dabude telesne temperature (37 C).

  @elimo Vam puno uspeha u pripremanju. Pi{ite nam!Rado prihvatamo Va{e predloge, iskustva, nove ili stare recepte, savete i sugestije!

 • Dragi ljubitelji kola~a i recepata,

  Posle duge i tmurne zime, krajnje je vreme da uplovimo u ~aroliju prole}a.Priroda nas u~i kako. Prole}e, leto, jesen i zima uvek imaju za nas spremnoiznena|enje, i to ne samo klimatsko, ve} i kulinarsko.

  Skoro da se svakog meseca pojavljuje neka nova vo}kica. Pod ponekadgrubom korom ~esto sazreva ukusna unutra{njost. Kao pravljeno za predivne,lagane torte, tortice i kola~e, koje mo`ete da kreirate sa doma}im iliegzoti~nim vo}em.

  Tada srca malih i velikih gurmana ubrzano kucaju i prepu{taju se izazovunovog putovanja u nepoznato.

  Radujte se u`ivanju siroma{nom kalorijama. Kada je o vo}nim poslasticamare~, par~e vi{e je uvek dozvoljeno, pa ~ak i sa {lagom!

  I ovog puta smo za Vas odabrali ne{to originalno i novo. Naravno, mislili smoi na one, koji ipak prednost daju tradicionalnim tortama i kola~ima. Aposebnu smo pa`nju posvetili i onim ne tako retkim prilikama, kada svakadoma}ica voli da zablista i iznenadi svoje goste nekom novom, neobi~nomkreacijom.

  Kao i obi~no, i ovog puta smo sve recepe isprobali u na{oj "Dr. Oetker" prob-noj kuhinji. Potrudili smo se da Vam ih pribli`imo na najjednostavniji na~in ida ih obogatimo prelepim fotografijama.

  Opustite se i uplovite u novu avanturu sa nezaboravnim Dr. Oetker receptima.

  Kako bi svaka Va{a poslastica uspela, na raspolaganju Vam stoje na{i malipomaga~i u vidu dodataka za kola~e, koji }e se pobrinuti, da svi Va{i kola~i}i,kola~i i torte zaista budu savr{eni.

  Pru`ite i Vi Va{im najmilijima da{ak prole}ne ~arolije...

  Va{ Dr. Oetker tim!

  Tajna je u imenu:

 • Potrebno Vam je....Za testo: 500 g p{eni~nog bra{na,1 kesica Dr. Oetker suvog kvasca, 50 g{e}era, 1 kesica Dr. Oetker vanilin{e}era, prstohvat soli, 2 jaja, 125 ml(1/8 l) mlakog mleka, 100g omek{alogmaslaca.Za filovanje: 2 kesice Dr. Oetkerpudinga sa ukusom vanile ili slatkepavlake, 750 ml (3/4 l) mleka, 100 g{e}era, 100 g suvog gro`|a.Za premazivanje: 2 ka{ike d`ema odkajsije, 1 ka{ika vode.

  Priprema:Prosejte bra{no u posudu za me{enje i pome{ajtesa suvim kvascem. Dodajte {e}er, vanilin {e}er,so, jaja, mlako mleko i otopljen, prohla|enmaslac. Testo dobro umutite mikserom (pomo}unastavaka za me{enje) prvo najmanjom, a potomnajve}om brzinom, ili umesite ru~no. Kadadobijete glatko testo, pokrijte posudu i ostavitetesto da odstoji na toplom mestu, sve dok sevidno ne uve}a.

  Filovanje: Skuvajte puding prema uputstvu sakesice, ali samo sa l mleka i 100 g {e}era.Kada se skuva, sklonite ga sa vatre i ostavite dase ohladi. Tokom hla|enja povremeno prome{ajte.Dodajte suvo gro`|e.

  Nado{lo testo pospite malo bra{nom, izvadite gaiz posude i na radnoj povr{ini jo{ jednom dobropromesite. Izvaljajte testo u obliku pravougaonika(40 x 60 cm), prema`ite pudingom. Polaze}i odu`e strane, uvijte testo u rolat. Isecite rolat nakri{ke debljine oko 2 cm, polo`ite par~i}e napodmazanu, bra{nom posutu tepsiju i ostavite ihjo{ jednom da odstoje na toplom mestu, dok sevidno ne uve}aju. Potom ih stavite da se peku.

  Elektri~na pe}nica: prethodno zagrejati ipe}i na 200-220C.

  Pe}nica na topli vazduh: prethodnozagrejati i pe}i na 180-200C.

  Pe}nica na gas: prethodno zagrejati i pe}ina 4.

  Vreme pe~enja: ca. 10-15 minuta(prilagodite vreme pe~enja prema Va{oj pe}nici).

  Premazivanje: Provucite d`em od kajsija krozsito. Sipajte ga u posudu za kuvanje, pome{ajte savodom, i na tihoj vatri ga malo ukuvajte. Prema`itetime testo odmah nakon pe~enja.

  Pu`i}i sa pudingom

  Tajna je u imenu:

 • Potrebno Vam je....Za testo: 75 g maslaca, 75 g {e}era,1 kesica Dr. Oetker vanilin {e}era,prstohvat Dr. Oetker pra{ka za pecivoOriginal Backin, 50 g olju{tenog,mlevenog badema, 2 ka{ike hladnevode, 125 g p{eni~nog bra{na.Za nadev: kesice Dr. Oetkermlevenog, belog `elatina, 2 kesiceDr. Oetker sutlija{a klasik (ili vanila),750 ml ( l) mleka, 500 g jagoda,2 kesice Dr. Oetker crvenog preliva zatorte, 4 ka{ike {e}era, 500 ml ( l)vode ili bistrog soka od jabuke, 400 mlslatke pavlake, 2 kesice Dr. Oetkervanilin {e}era, , 2 kesice Dr. OetkerKremfix-a (u~vr{}iva~ za slatkupavlaku).Za ukra{avanje: 100 g ispasiranihjagoda, 150 g pripremljenih,celih jagoda.

  Priprema:Za testo pome{ajte bra{no sa pra{kom za pecivo iprosejte u posudu za me{enje. Dodajte preostalesastojke i mutite mikserom (nastavci za me{enje)prvo najni`om a potom najve}om brzinom. Nakraju izru~ite testo na radnu plo~u i jo{ jednomdobro promesite. Ukoliko se lepi, ostavite testomalo da odstoji na hladnom.