of 21 /21
DIPLOMSKI RADOVI Odsjek za hidrotehniku Radovi odbranjeni 2002. godine Akšamija Mensura: Idejno rješenje stanice za prečišćavanje vode rijeke Bosne /mentor Bajraktarević-Dobran Haša/ Dževlan Asmir: Idejni projekat organizacije i tehnologije građenja HE Ustikolina /mentor Hadžić Rašid/ Hubanić Enko: Idejno rješenje vodosnabdijevanja naselja Kalići, Slatina i Hadžići (općina Visoko) /mentor Bajraktarević-Dobran Haša/ Palandžić Igor: Idejno rješenje hidroelektrane Vranduk na rijeci Bosni /mentor Milašinović Zoran/ Radovi odbranjeni 2003. godine Bajrić Edin: Idejno rješenje vodosnabdijevanja naselja u donjem toku Marošićke rijeke (općina Kakanj) /mentor Bajraktarević-Dobran Haša/ Bukalo Adela: Idejni projekat uređenja bujica u gradu Goražde /mentori Sarić Mehmed, Čomor Aziz/ Ćatović Muhamed: Projekat organizacije i tehnologije građenja dovodnog tunela HE Vranduk /mentor Hadžić Rašid/ Kifić Jasmin: Procjena sadašnjeg nivoa zaštite od poplava i razvoja sistema hidrometeorološkog prognoziranja poplava u slivnom području rijeke Save /mentor Hrelja Husno/ Uković Sanjin: Idejno rješenje kanalizacije visočkih naselja smještenih na desnoj obali rijeke Bosne /mentor Bajraktarević-Dobran Haša/ Zuhrić Nedim: Idejno rješenje HE Goražde II /mentor Kovačina Slobodan/ Radovi odbranjeni 2004. godine Bakalović Elma: Strategija upravljanja čvrstim otpadom u Bosni i Hercegovini – regionalni pristup /mentor Milašinović Zoran/ Beglerović Aida: Idejno rješenje instalacije za eksperimentalne vježbe iz hidraulike tečenja sa slobodnom površinom /mentor Milašinović Zoran/ Bibović Alma: Regulacija rijeke Miljacke na lokalitetu Stupa Dionica: Izvedeni regulacioni radovi kod postrojenja za prečišćavanje – željeznički most /mentor Sarić Mehmed/ Bosiljčić Sanja: Upoređenje različitih sistema filtriranja pitkih voda /mentor Bajraktarević-Dobran Haša/

DIPLOMSKI RADOVI

Embed Size (px)

Text of DIPLOMSKI RADOVI

 • DIPLOMSKI RADOVI

  Odsjek za hidrotehniku

  Radovi odbranjeni 2002. godine

  Akamija Mensura: Idejno rjeenje stanice za preiavanje vode rijeke Bosne /mentor Bajraktarevi-Dobran Haa/

  Devlan Asmir: Idejni projekat organizacije i tehnologije graenja HE Ustikolina /mentor Hadi Raid/

  Hubani Enko: Idejno rjeenje vodosnabdijevanja naselja Kalii, Slatina i Hadii (opina Visoko) /mentor Bajraktarevi-Dobran Haa/

  Palandi Igor: Idejno rjeenje hidroelektrane Vranduk na rijeci Bosni /mentor Milainovi Zoran/

  Radovi odbranjeni 2003. godine

  Bajri Edin: Idejno rjeenje vodosnabdijevanja naselja u donjem toku Maroike rijeke (opina Kakanj) /mentor Bajraktarevi-Dobran Haa/

  Bukalo Adela: Idejni projekat ureenja bujica u gradu Gorade /mentori Sari Mehmed, omor Aziz/

  atovi Muhamed: Projekat organizacije i tehnologije graenja dovodnog tunela HE Vranduk /mentor Hadi Raid/

  Kifi Jasmin: Procjena sadanjeg nivoa zatite od poplava i razvoja sistema hidrometeorolokog prognoziranja poplava u slivnom podruju rijeke Save /mentor

  Hrelja Husno/

  Ukovi Sanjin: Idejno rjeenje kanalizacije visokih naselja smjetenih na desnoj obali rijeke Bosne /mentor Bajraktarevi-Dobran Haa/

  Zuhri Nedim: Idejno rjeenje HE Gorade II /mentor Kovaina Slobodan/

  Radovi odbranjeni 2004. godine

  Bakalovi Elma: Strategija upravljanja vrstim otpadom u Bosni i Hercegovini regionalni pristup /mentor Milainovi Zoran/

  Beglerovi Aida: Idejno rjeenje instalacije za eksperimentalne vjebe iz hidraulike teenja sa slobodnom povrinom /mentor Milainovi Zoran/

  Bibovi Alma: Regulacija rijeke Miljacke na lokalitetu Stupa Dionica: Izvedeni regulacioni radovi kod postrojenja za preiavanje eljezniki most /mentor Sari

  Mehmed/

  Bosilji Sanja: Uporeenje razliitih sistema filtriranja pitkih voda /mentor Bajraktarevi-Dobran Haa/

 • iri Jasmin: Upotreba bazena za odvijanje naizmjeninog procesa preiavanja otpadnih voda naselja /mentor Bajraktarevi-Dobran Haa/

  ipa Nedim: Idejno rjeenje sanacije klizita u ulici Adema Bue br. 291 /mentor Langof Zlatko/

  urii Jasna: Komparacija mjerenja isparavanja sa akumulacije Modrac i rezultata razliitih empirijskih metoda za proraun isparavanja /mentor Hrelja Husno/

  Hadiahmetovi Sabina: Regulacija rijeke Vrbas kroz grad Gornji Vakuf idejni projekat /mentor Sari Mehmed/

  Hadimuovi Salih: Regulacija rijeke Bosne kroz grad Kakanj idejni projekat /mentor Sari Mehmed/

  Hodi Ajla: Idejno rjeenje kanalizacije Raspotoja (optina Zenica) /mentor Bajraktarevi-Dobran Haa/

  Honi Edin: Idejno rjeenje izgradnje sanitarne deponije Koritnik /mentor Milainovi Zoran/

  Karkin anita: Idejno rjeenje vodosnabdijevanja naselja Vardite /mentor Bajraktarevi-Dobran Haa/

  Mei Haris: Idejno rjeenje vodosnabdijevanja naselja Zveajska (optina Zenica) /mentor Bajraktarevi-Dobran Haa/

  Pehilj Anis: Idejno rjeenje odvodnje magistralnog puta Tuzla (Drenik) iki Brod /mentor Bajraktarevi-Dobran Haa/

  Prai Alma: Idejno rjeenje instalacije za eksperimentalne vjebe iz hidraulike teenja pod pritiskom /mentor Milainovi Zoran/

  Rumora Ana: Alternativno rjeenje hidroenergetskog koritenja voda rijeke Sane na potezu Klju-Vrhpolje /mentor Kovaina Slobodan/

  Sinanovi Amir: Projektovanje, organizacija graenja i oskultacije betonske gravitacione brane sa prateim objektima na rijeci Neretvi /mentor Sari Mehmed/

  Smajlovi Senad: Projekat tehnologije i organizacije sanacije vielune brane akumulacionog jezera Modrac u Lukavcu (Diplomski prezentiran i na CD-u) /mentor

  Hadi Raid/

  Suljagi Eldin: Idejno rjeenje vodosnabdijevanja Novog Travnika /mentor Bajraktarevi-Dobran Haa/

  Tabakovi Elma: Analiza padavina na slivnom podruju izvorita Sarajevsko polje kao jednog od ulaznih parametara za izradu modela optimalnog upravljanja

  izvoritem /mentor Hrelja Husno/

 • Radovi odbranjeni 2005. godine

  Hasagi Denamir: Idejno rjeenje odvoenja otpadnih voda prostora oko Borakog jezera /mentor Bajraktarevi-Dobran Haa/

  Kavazovi Amer: Idejno rjeenje rekonstrukcije obodnog kanala Svilaj-Potoani u Odakoj Posavini /mentor Sari Mehmed/

  Memi Edin: MHE "Srijanski most" na rijeci Neretvici idejno rjeenje /mentori Milainovi Zoran, Kovaina Slobodan/

  Omanovi Faruk: Program WaterCAD i njegova primjena za analizu vodovodnog sistema Donjeg Vakufa /mentor Bajraktarevi-Dobran Haa/

  Palandi Manja: Upotreba Lamella separatora u procesu preiavanja voda /mentor Bajraktarevi-Dobran Haa/

  Radovi odbranjeni 2006. godine

  Agi Faruk: Izrada idejnog rjeenja slapita evakuacionih organa HE Rama /mentor Milainovi Zoran/

  Biki Zijad: Idejno rjeenje vodosnabdijevanja naselja Vesela opina Bugojno /mentor Bajraktarevi-Dobran Haa/

  ogi Irfan: HE Dub na rijeci prai /mentor Milainovi Zoran/

  Kalajdisalihovi Haris: Hidrodinamika analiza strujanja kroz tijelo nasute brane Snjenica /mentor Milainovi Zoran/

  Kuevi Nerkeza: MHE Gorovnik-ue na rijeci Neretvici /mentori Milainovi Zoran i Kovaina Slobodan/

  Nuhbegovi Aida: Hidroenergetsko koritenje dijela sliva rijeke Prae i idejno rjeenje jedne MHE na odabranom profilu /mentori Milainovi Zoran i Kovaina

  Slobodan/

  Sara Mirza: Idejno rjeenje sanitarne deponije Obodina u Trebinju /mentor Milainovi Zoran/

  an Taner: Ekoloko dimenzioniranje ispusta otpadne vode /mentor Bajraktarevi-Dobran Haa/

  Radovi odbranjeni 2007. godine

  Fiekovi Haris: Idejno rjeenje MHE Vidovii na Grabovikoj rijeci /mentor Milainovi Zoran/

  Hodi Amila: Idejno rjeenje za preradu otpadnih voda Jablanice (upotreba biolokih filtera) /mentor Bajraktarevi-Dobran Haa/

  Pezo Nihad: Idejno rjeenje kanalizacije grada Novog Travnika i pripadajuih prigradskih naselja /mentor Bajraktarevi-Dobran Haa/

 • Radovi odbranjeni 2008. godine

  Hadali Aldin: Kritika analiza postojeeg stanja vodosnabdijevanja naselja Radua (opina Teanj) i prijedlog rjeavanja osnovnih problema /mentor Bajraktarevi-

  Dobran Haa/

  Hadi Melisa: Nekonvencionalne tehnologije ureaji za preradu otpadnih voda malih naselja /mentor Bajraktarevi-Dobran Haa/

  Kodi Sanela: Idejno rjeenje stanice za preiavanje otpadnih voda Jablanice upotrebom kombinovanog ureaja oksidacioni bazen sa naknadnim talonikom

  /mentor Bajraktarevi-Dobran Haa/

  Mulaomerovi Ajla: Uporedna analiza rezultata primjene metode godinjih ekstrema i metode pragova u definiranju velikih voda /mentor Hrelja Husno/

  Poli Josip: Poreenje dva sistema biolokog preiavanja otpadnih voda naselja - 1. Oksidacioni bazen sa prateim ureajima i 2. Bazen za odvijanje naizmjeninih

  procesa preiavanja SBR; 15.000 stanovnika /mentor Barjaktarevi-Dobran Haa/

  Proli Ahmed: Definiranje bilansa povrinskih voda na podruju Kantona Sarajevo /mentor Hrelja Husno/

 • Radovi odbranjeni 2009. godine

  Begovi Jasmina: HE "Ulog" na rijeci Neretvi (idejno rjeenje) /mentori Milainovi Zoran, Kovaina Slobodan)

  Deli Predrag: Idejno rjeenje HE Luke na rijeci ehotini /mentori Milainovi Zoran, Kovaina Slobodan/

  Deljki Nermin: Idejno rjeenje MHE Merdani na rijeci Lavi /mentor Milainovi Zoran/

  Furtula Vedran: Hidrogeoloke karakteristike akumulacije HE Crna rijeka vododrivost pregradnog profila injekciona zavjesa /mentori Baagi Mirza,

  Milainovi Zoran/

  Hadovi Lejla: Preiavanje oborinskih otpadnih voda odvodnja saobraajnica /mentor Bajraktarevi-Dobran Haa/

  Isakovi Amela: Idejno rjeenje HE Janjii na rijeci Bosni /mentori Milainovi Zoran, Kovaina Slobodan/

  Isovi Faruk: MHE Medna /mentor Milainovi Zoran/

  Ligata Nerma: Metode sanacija klizita - odvodnja povrinskih i podzemnih voda iz tijela klizita sa prijedlogom monitoringa /mentor Hadi Emina/

  Lozani eljko: Sanacija evakuacijskih objekata na brani upica u Drvaru (idejno rjeenje) /mentor Milainovi Zoran/

  Memievi Nizama: Ekoloki prihvatljivo ureenje vodotoka /mentor Hadi Emina/

  Mulagi Vildan: Idejni projekat regulacije rijeke Zujevine na podruju Opine Ilida /mentori omor Aziz, Hadi Emina/

  Radi Maja: Idejno rjeenje kanalizacije Janjia (Optina Zenica) /mentor Bajraktarevi-Dobran Haa/

  Romi Dejan: Kratkorona prognoza vodostaja rijeke Zeleni Jadar na vodomjernoj stanici Milii /mentor Hrelja Husno/

  Smiljani Sanja: Idejno rjeenje kanalizacije naselja Kasindo (Istono Sarajevo) /mentor Bajraktarevi-Dobran Haa/

  Radovi odbranjeni 2010. godine

  Budimir Ivana: Idejno rjeenje rekonstrukcije i dogradnje vodovodnog sistema naselja Nekovii, Obadi, Jaruge i Gradina (MZ Sase-Optina Srebrenica) /mentor

  Bajraktarevi-Dobran Haa/

  Memi Adnan: Idejno rjeenje vodosnabdijevanja podruja Voljice, optina Gornji Vakuf/Uskoplje /mentor Bajraktarevi-Dobran Haa/

  Merdan Hamdija: Analiza hidrogeolokih i inenjersko-geolokih parametara nestabilnosti terena na klizitu Bogatii sa prijedlogom sanacije /mentor erimagi

  enari/

  Merdan Lamija: Idejno rjeenje kanalizacije Donjeg Vakufa /mentor Bajraktarevi-Dobran Haa/

  Milanovi Dragan: Idejno rjeenje kanalizacije naselja Buii, Balii i ehova (opina Novi Travnik) /mentor Bajraktarevi-Dobran Haa/

 • Omeragi Saida: Idejno rjeenje kanalizacije za naselja Buzii i Upovac/ /mentor Bajraktarevi-Dobran Haa/

  Radosavljevi Vladimir: Ureenje desne obale rijeke Save kod apca /mentor Hadi Emina/

  Topalovi Adnan: Projekat novog rezervoara u sistemu snabdijevanja vodom Odaka /mentor Hadi Emina/

  Radovi odbranjeni 2011. godine

  Bajramli Almir: Hidroenergetski potencijal rijeke Unac sa pritokama /mentor Milainovi Zoran/

  Fejzi Ines: Definiranje zapremine akumulacije Crna rijeka u svrhu poboljanja reima malih voda rijeke eljeznice /mentor Hrelja Husno/

  Hrelja Zlatan: Idejno rjeenje sanitarne deponije Trenica za regiju Podrinje u optini Gorade /mentor Milainovi Zoran/

  Isakovi Emir: Odvodnja povrinskih i podzemnih voda iz tijela klizita u ul. elimira Vidovia Kelija (opina Novi Grad) /mentor Hadi Emina/

  Keso Amina: Idejno rjeenje kanalizacije za naselja Srhinje, Dubrave, Topuzovo polje i Muhainovie (opina Visoko) /mentor Bajraktarevi-Dobran Haa/

  Meanovi Admir: Hidrodinamiki model strujanja kroz tijelo nasute brane Vidara /mentor Milainovi Zoran/

  Pai Nusmir: Idejno rjeenje kanalizacije za naselje Vrtovi riverine 1A faza /mentor Bajraktarevi-Dobran Haa/

  Sijeri Ahmed: Regulacija korita rijeke Spree na podruju opine ivinice na duini od 2030 m /mentor Hadi Emina/

  Radovi odbranjeni 2012. godine

  Beirovi Vildana: Idejni projekat ureenja rijeke Bosne u opini Zavidovii u duini od 950 m /mentor Hadi Emina/

  Delibai Dino: Vodosnabdijevanje naselja Javor (opina Kakanj) /mentor Bajraktarevi-Dobran Haa/

  Hadrovi Dina: Definiranje proticaja postojeih bunara na izvoritu podzemnih voda u Odaku sa prijedlogom zona sanitarne zatite /mentor Hadi Emina/

  Kahriman Selma: Sanacija klizita Donji evljanovii, opina Ilija /mentor Hadi Emina/

  Meholji Ismail: Predstavljanje i poreenje procesa preiavanja otpadnih voda naselja, 500-1000 ES, putem jako optereenih biolokih filtera i rotirajuih biodiskova

  /mentor Bajraktarevi-Dobran Haa/

  Rami Hamo: Sanacija klizita na podruju ulice Adema Bue 366-425 /mentor Hadi Emina/

 • Radovi odbranjeni 2013. godine

  Alagi-Glii Maja: Projekat tehnologije i organizacije odvodnje kroz naselje urevik /mentor Rustempai Nerman/

  Bai Adnan: Produbljenje korita nizvodno od strojare HE Vranduk /mentor Milainovi Zoran/

  Daji Senida: Definiranje poplavnih linija za urbano podruje Gorada sa prijedlogom zatitnih objekata /mentor Hadi Emina/

  Hajdarevi Iris: Kolizija brze ceste Lava Donji Vakuf sa regionalnim cjevovodom Plava Voda, na dionici Petlja Lava Petlja Nevi Polje /mentor Hadi Emina/

  Muratovi Edina: Idejno rjeenje kolektora upotrebljenih voda kanalizacije grada Buima /mentor Jusi Suvada/

  Nedi Bojana: Idejno rjeenje postrojenja za preiavanje otpadnih voda MZ Grapska Gornja, Opina Doboj /mentor Serdarevi Amra/

  Pranjko Ivan: Hidraulika analiza objekata za isputanje protoka od 1,00 m/s iz velikog jezera u korito rijeke Plive kroz grad Jajce /mentor Milainovi Zoran/

  Prljaa Admir: Idejni projekat zatite mHE ajdra od hidraulikog udara primjenom vodostana / vodne komore /mentor Milainovi Zoran/

  Sui Mersiha: Definiranje hidrolokog reima rijeke Spree na vodomjernoj stanici Karanovac /mentor Hrelja Husno/

  Radovi odbranjeni 2014. godine

  Al-Masaud Amir: Rekonstrukcija dijela sistema Vodosnabdijevanja naselja Petrovii Opina Olovo /mentor Serdarevi Amra/

  Muji Fehad: Izrada mapa rizika od poplava na poplavnom podruju rijeke Usore FBiH, na potezu od ua rijeke Usore u rijeku Bosnu do uzvodne VS Kaloevii

  /mentor Hadi Emina/

  Resi Ajla: Projekat tehnologije i organizacije graenja brane i pripadajuih objekata MHE Ustipraa /mentor Rustempai Nerman/

  unji Hrvoje: Kolizija brze ceste Lava-Donji Vakuf sa regionalnim cjevovodom Plava voda na dionici kod mosta Gradina /mentor Hadi Emina/

  Trobok Mladen: Vodosnabdijevanje MZ Stjenice (Optina Rogatica) i dijela Optine Sokolac /mentor Serdarevi Amra/

  Radovi odbranjeni 2015. godine

  Asimovi Una: Idejni projekat sanacije klizita Nahorevska do broja 125 /mentor Milainovi Zoran/

  Buturovi Eldar: Hidrodinamika analiza vodostana sa primjerom HE Dabar /mentor Milainovi Zoran/

  Kapetanovi Adis: Idejni projekat tirolskog vodozahvata sa ureenjem dijela rijenog korita /mentor Hadi Emina/

  Sokolovi Amina: Idejno rjeenje odvoenja upotrijebljenih voda Mjesne zajednice Vukovije Donje opina Kalesija /mentor Jusi Suvada/

 • Radovi odbranjeni 2016. Godine

  apo Mirza: Idejni projekat regulacije rijeke Drinjae u optini ekovii /mentor Hadi Emina/

  DIPLOMSKI RADOVI

  Odsjek za konstrukcije

  Radovi odbranjeni 2001. godine

  Kasumovi Samir: Konstruktivna faza glavnog projekta eline hale za savremeni servis motornih vozila /mentor Ferui Seid/

  Lejli Edina: Idejni projekat proirenja pogona Sigma GIK Hidrogradnja Sarajevo, sa aspekta organizacije i tehnologije proizvodnje prefabrikovanih elemenata /mentor

  Hadi Raid/

  Nani Mujaga: Glavni projekat nadstrenice graninog prelaza /mentor Lonari Davorin/

  Nedibovi Amra: Glavni projekat eline konstrukcije izlobene hale /mentor Ferui Seid/

  Vukainovi Venera: Optimalizacija graenja proizvodne hale P+1, tlocrtnih dimenzija 12,40 x 35,20 m /mentor Hadi Raid/

  Radovi odbranjeni 2002. godine

  alakovi Hasim: Glavni projekat sportske dvorane za male sportove za 2000 gledalaca /mentor Mei Esad/

  Radovi odbranjeni 2003. godine

  Aerija Nermin: Glavni projekat konstruktivna faza poslovnog objekta spratnosti S+P+3 /mentor Hasanovi Vahid/

  Bui Vladimir: Glavni projekat konstruktivna faza - stambenog objekta spratnosti suteren + prizemlje + 20 spratova /mentor Hasanovi Vahid/

  Dedi Edin: Glavni projekat industrijske hale montanog tipa, raspona 12+18+12 m /mentor Zlatar Muhamed/

  Grozdani Samir: Glavni projekat reklamnog panoa na lokalitetu Mostara /mentor Mei Esad/

  Hadi Emina: Glavni projekat armiranobetonskog vodotornja korisne zapremine 800 m /mentor Maglajli Zlatko/

  Hamidovi Bahtir: Glavni projekat industrijske hale raspona 26 m i duine 60 m /mentor Mei Esad/

  Kamenica Sanela: Konstruktivni elaborat objekta potanske hale montanog tipa /mentor Zlatar Muhamed/

  Miljkovi Klara: Glavni projekat skladine hale montanog tipa raspona 2x23,40 m /mentor Zlatar Muhamed/

 • Muinovi Denadin: Glavni projekat otvorenog skladita kabaste robe /mentor Mei Esad/

  Sarvan Erol: Konstruktivna faza glavnog projekta poslovne zgrade spratnosti podrum + prizemlje + 4 sprata /mentor Hrasnica Mustafa/

  evaljevi Jasna: Idejni projekat mosta na trasi autoputa /mentori Koboevi Boris, Karali-Hromi Bisera/

  Tatarevi Emir: Glavni projekat konstruktivna faza - poslovnog objekta spratnosti S+P+22 na lokalitetu grada Mostara /mentor Hasanovi Vahid/

  Radovi odbranjeni 2004. godine

  ustovi Avdija: Glavni projekat konstruktivna faza stambeno-poslovne zgrade spratnosti S+P+7 /mentor Hrasnica Mustafa/

  Deli Nermina: Projekat zatvorenog plivakog bazena dimenzija 25x50 m, sa prateim sadrajima /mentor Mei Esad/

  Durakovi Tarik: Glavni projekat konstruktivna faza poslovnog objekta spratnosti S+P+12 na lokalitetu Banja Luke /mentor Hasanovi Vahid/

  Daferovi Fetah: Raunska analiza sigurnosti postojee poslovne zgrade spratnosti P+4 s prijedlogom sanacije /mentor Hrasnica Mustafa/

  Filipovi Satko: Idejni projekat prednapregnutog mosta na trasi autoputa raspona 22,50 + 4x30 + 90 + 4x30 + 22,5 m (Diplomski prezentiran i na CD-u) /mentori

  Koboevi Boris, Karali-Hromi Bisera/

  Hadisadikovi Adnan: Glavni projekat konstruktivna faza poslovnog objekta spratnosti S+P+4 u Mostaru /mentor Hasanovi Vahid/

  Hajduk Muamer: Glavni projekat skladita graevinskog materijala u montanoj izvedbi /mentor Hasanovi Vahid/

  Handar anesa: Projekat organizacije graenja i rekonstrukcije starog mosta na rijeci Neretvi u Konjicu /mentor Hadi Raid/

  Hasi Aida: Glavni projekat - konstruktivna faza - industrijske hale montanog tipa /mentor Zlatar Muhamed/

  Hodi Elvir: Glavni projekat elinog rasvjetnog tornja visine 60 m na stadionu u Mostaru /mentor Mei Esad/

  Imirpai Kenan: Uporedna raunska analiza sigurnosti poslovnog objekta spratnosti P+6 na seizmike uticaje prema razliitim metodama prorauna /mentor

  Hrasnica Mustafa/

  Kirli Adis: Raunska analiza sigurnosti stambeno-poslovnog objekta spratnosti P+6 na seizmike uticaje prema razliitim metodama prorauna /mentor Hrasnica Mustafa/

  Kloki Nazif: Glavni projekat temelja turbo agregata snage 18 MW /mentor Verbi Branislav/

  Lakota Enes: Glavni projekat konstruktivna faza objekta za garairanje automobila na lokaciji grada Sarajeva, spratnosti S+P+4 /mentor Zlatar Muhamed/

  Muri Lenan: Proraun vibracija natputnjaka u Podlugovima izazvanih prolaskom vozila /mentor Verbi Branislav/

  Pihura Tarik: Glavni projekat izlobene hale automobila korisne povrine 2000 m /mentor Mei Esad/

 • abeta Elvedin: Glavni projekat antenskog tornja visine 100 m /mentor Mei Esad/

  Radovi odbranjeni 2005. godine

  Ceri Denis: Glavni projekat rezervoara za vodu zapremine 2x1600 m /mentor Maglajli Zlatko/

  Halilovi Sead: Glavni projekat industrijske dvobrodne hale raspona 18+15 m /mentor Mei Esad/

  Ivankovi Danijel: Idejni projekat prednapregnutog mosta na dionici autoputa raspona 5x31,30 m /mentori Koboevi Boris i Karali-Hromi Bisera/

  Potogija Mirza: Glavni projekat dvorane za male sportove sa tribinama za 2500 gledalaca /mentor Mei Esad/

  eibovi Mirza: Glavni projekat armiranobetonskog temelja turboagregata snage 6 MW /mentor Verbi Branislav/

  ii Azra: Glavni projekat konstruktivna faza izlobeno prodajnog objekta putnikih automobila i rezervnih dijelova spratnosti F+P+2 /mentor Hasanovi Vahid/

  Taso Brinalda: Glavni projekat konstruktivna faza poslovnog objekta spratnosti S+P+7 /mentor Hasanovi Vahid/

  ehak Davor: Idejni projekat prednapregnutog mosta na dionici autoputa raspona 28+2x35+70+2x35+28 m /mentori Koboevi Boris i Karali-Hromi Bisera/

  Radovi odbranjeni 2006. godine

  Avdi Adis: Glavni projekat hangara za smjetaj teke mehanizacije /mentor Mei Esad/

  Bali Anis: Analiza stabilnosti kosine za date statike i seizmike parametre /mentor Grubi Nenad/

  Begi Nedad: Seizmika analiza sigurnosti poslovne zgrade spratnosti P+12 prema novom prijedlogu EC 8 za razne nivoe duktilnosti i razne seizmike intenzitete sa

  izradom uporedne analize /mentor Hrasnica Mustafa/

  Burovi Mirela: Glavni projekat salona automobila povrine 1600 m sa prateim kancelarijskim prostorom /mentor Mei Esad/

  uri Jelena: Idejni projekat vijadukta na trasi autoputa raspona 45+65+85+65+45 m /mentori Koboevi Boris i Karali-Hromi Bisera/

  Holi Nihat: Glavni projekat eline konstrukcije nadstrenice na graninom prelazu sa irinom prolaza 12+24+12 m /mentor Mei Esad/

  Jahi Lejla: Glavni projekat rezervoara za vodu korisne zapremine 10.000 m /mentor Hasanovi Vahid/

  Medi Senad: Glavni projekat krova istone tribine stadiona Asim Ferhatovi Hase /mentor Mei Esad/

  Memievi Nekibedin: Glavni projekat turboagregata snage 100 MW /mentor Verbi Branislav/

  Mujezinovi Esad: Glavni projekat poslovnog objekta spratnosti P+14 /mentor Hasanovi Vahid/

 • Podhradski Vanja: Glavni projekat konstruktivna faza poslovnog objekta spratnosti P+12 /mentor Hasanovi Vahid/

  Sanii Adis: Glavni projekat osnovne kole spratnosti P+3 konstruktivni dio /mentor Hasanovi Vahid/

  Trifkovi Sanja: Seizmika analiza dva tipa mostova na autoputu prema EC 8, dio 2 : 1. nadvonjak raspona 22,00 + 22,00 m; 2. vijadukt raspona 28+3x35+28 m /mentor

  Hrasnica Mustafa/

  Radovi odbranjeni 2007. godine

  Ademovi Armin: Glavni projekat rezervoara za vodu zapremine 15000 m /mentor Hasanovi Vahid/

  Bali Senad: Proraun konstrukcije silosa za deponovanje cementnog klinkera /mentor Maglajli Zlatko/

  Buri Kemal: Projekat konstrukcije nadstrenice graninog prijelaza Metkovi /mentor Mei Esad/

  Hadiosmanovi Alma: Pokrivanje tribina stadiona u Tuzli /mentor Mei Esad/

  Halilovi Emin: Projekat AB poslovno-stambenog objekta /mentor Muhamed Zlatar/

  Hasani Adnan: Glavni projekat-konstruktivna faza poslovnog objekta S+P+12 /mentor Hasanovi Vahid/

  Hindija Kemal: Projekat poslovnog objekta P+12 spratova /mentor Hasanovi Vahid/

  Imamovi Ismar: Projekat elinog temelja turboagregata snage 6 MW /mentor Verbi Branislav/

  Imamovi Samir: Projekat koncertne dvorane /mentor Mei Esad/

  Kovai Dubravka: Industrijska dvobrodna elina hala /mentor Mei Esad/

  Krajina Eldina: elini dimnjak visine 80 m /mentor Verbi Branislav/

  Memievi Nurdin: Seizmika analiza nadogradnje postojeeg objekta /mentor Hrasnica Mustafa/

  Skeji Adis: Studija uticaja modeliranja na dimenzioniranje temeljne ploe objekta visokogradnje /mentor Grubi Nenad/

  Skeji Ajdin: Uticaj dimenzija cilindrinih uzoraka na rezultate ispitivanja vrstoe betona na pritisak /mentor Kurtovi Azra/

  ehi Alma: Uporedna analiza razliitih proraunskih modela skeletne konstrukcije /mentor Dolarevi Samir/

  ii Almir: Projekat vanjskog hotelskog bazena na moru /mentor Maglajli Zlatko/

 • Radovi odbranjeni 2008. godine

  Bosanki Goran: Pjeaki most /mentor Mei Esad/

  Dautbegovi Jasmin: Seizmika analiza zidanih konstrukcija tipinih viekatnih zgrada primjenom razliitih proraunskih modela /mentor Hrasnica Mustafa/

  Dafi Edin: Glavni projekat konstruktivna faza poslovnog objekta spratnosti S+P+17 /mentor Hasanovi Vahid/

  Dani Zlatko: Statika analiza AB rezervoara za vodu /mentor Maglajli Zlatko/

  Gavri Dejan: Proraun vibracija naputnjaka u Podlugovima usljed stvarnog pokretnog optereenja /mentor Verbi Branislav/

  Hadi Kemal: Analiza racionalnosti raznih vrsta armiranobetonskih podnih konstrukcija javnih garaa/ mentori Verbi Branislav i Dolarevi Samir/

  Jahi Edin: Analiza razliitih rjeenja za temeljenje visokih objekata /mentor Dolarevi Samir/

  Kasalo Adnan: Projekat industrijske dvobrodne hale /mentor Mei Esad/

  Kupus Jasmin: Glavni projekat konstruktivna faza proizvodnog objekta spratnosti S+P+2 sprata /mentor Hasanovi Vahid/

  Mesihovi Mehmed: Analiza nosive konstrukcije poslovnog objekta P+8 /mentor Maglajli Zlatko/

  Pelivani Imser: Projekat trobrodne industrijske hale /mentor Zlatar Muhamed/

  Terzi Vedad: Seizmika analiza AB zgrade prema EC 8 primjenom Push-over analize i metode spektra kapaciteta /mentor Hrasnica Mustafa/

  Turkovi Tarik: Projekat eline konstrukcije nadstrenice tribine stadiona /mentor Mei Esad/

  Veli Mersiha: Analiza uticaja vodorastvorljivih polimera na strukturu hidraulinog krenog maltera /mentor Kurtovi Azra/

 • Radovi odbranjeni 2009. godine

  Alibegovi Aida: Idejni projekat mosta /mentor Karali-Hromi Bisera/

  Bajrovi Ifeta: Dvorana za male sportove od lijepljenog lameliranog drveta (kapaciteta 2500 gledalaca) /mentor Mei Esad/

  Daci Seid: Dvorana za sportove na ledu /mentor Mei Esad/

  Delali Sanida: Projekat konstrukcije zgrade Parlamenta i Vijea ministara /mentor Dolarevi Samir/

  Drnda Minela: Glavni projekat "Zatita graevinske jame pomou AB dijafragme" /mentor Grubi Nenad/

  Duradbegovi Edin: Analiza nosive konstrukcije objekta P+15 /mentor Maglajli Zlatko/

  Durakovi Amela: Kapacitativno dimenzioniranje armiranobetonskih konstrukcija prema savremenim seizmikim propisima EUROCODE 8 /mentor

  Hrasnica Mustafa/

  Halili Elmir: Idejni projekat mosta /mentor Karali-Hromi Bisera/

  Kulenovi Nihada: Objekat eljeznike stanice u Sarajevu /mentor Mei Esad/

  Panti Milisav: Analiza uticaja eksplozije na zidove od keramikih blokova /mentor Maglajli Zlatko/

  Saletovi Emir: Analiza nosive konstrukcije stambenog objekta P+5 /mentor Maglajli Zlatko/

  ehmehmedovi Almir: Analiza dozvoljene vitkosti AB i zidanih munara /mentor Dolarevi Samir/

  Taslidi Ida: Uporedna analiza konstrukcije objekta prema EC i vaeim propisima /mentor Dolarevi Samir/

  Radovi odbranjeni 2010. godine.

  Bjelopoljak Merima: Proraun visokog betonskog objekta /mentor Dolarevi Samir/

  izmi Rasim: Izrada elaborata objekta industrijske hale montanog tipa /mentor Zlatar Muhamed/

  Dervii Edin: Elaborat konstrukcije objekta industrijske hale /mentor Zlatar Muhamed/

  Frankovi Davor: Analiza rjeenja konstrukcije trafostanice snage 2x4 MVA /mentor Maglajli Zlatko/

  Galijaevi Sabahudin: Idejni projekat propusta kroz cestovni nasip/ mentor Grubi Nenad/

  Hajdo Emina: Analiza nosive eline konstrukcije viespratne zgrade /mentor Mei Esad/

  Halkovi Damir: Proraun visokog betonskog objekta od 20 etaa/ /mentor Dolarevi Samir/

  Honsi Nihat: Poslovni objekat spratnosti S+P+7 /mentor Hasanovi Vahid/

  Keserovi Edin: Analiza rjeenja nosive konstrukcije stambeno-poslovnog objekta P+12 /mentor Maglajli Zlatko/

 • Klapuh Selvedin: Analiza rjeenja nosive konstrukcije objekta P+20 /mentor Maglajli Zlatko/

  Kulovi Amra: Analiza konstrukcije AB rezervoara za vodu /mentor Maglajli Zlatko/

  Mehmedika Sanjin: Analiza rjeenja konstrukcije AB rezervoara za vodu /mentor Maglajli Zlatko/

  Memagi Emir: Projekat drvenog pjeakog mosta korisne irine 4.0 m /mentor Mei Esad/

  Mei Pea: Projekat pjeakog mosta /mentor Mei Esad/

  Mosti Fadil: Koncertna dvorana /mentor Mei Esad/

  Polimac Senad: Projekat sanacije konstrukcije hotela Bristol u Sarajevu /mentor Dolarevi Samir/

  ulovi Ernes: Vodotoranj (metalne konstrukcije) /mentor Mei Esad/

  Turki Haris: Solarni kolektor /mentor Mei Esad/

  Tvrtkovi Ahmed: Glavni projekat konstruktivna faza stambenog objekta S+P+12 /mentor Hasanovi Vahid/

  Zukan Adnan: Analiza rjeenja nosive konstrukcije objekta P+15 /mentor Maglajli Zlatko/

  Radovi odbranjeni 2011. godine

  Ali Semir: Proraun visokog betonskog objekta /mentor Dolarevi Samir/

  Bjelica Radenko: Projekat armirano-betonskog gredinog mosta duine 157 m /mentor Karali-Hromi Bisera/

  Borovina Irhad: Analiza konstrukcije AB rezervoara za vodu /mentor Maglajli Zlatko/

  Bradara Ivana: Rjeenje nosive konstrukcije stambenog objekta P+10 /mentor Maglajli Zlatko/

  Buljubai Aldin: Analiza rjeenja nosive konstrukcije objekta P+20 /mentor Maglajli Zlatko/

  ehi Amela: Seizmika analiza mosta prena EC 8 /mentor Hrasnica Mustafa/

  Hasanbegovi Edin: Proraun BBI centra /mentor Dolarevi Samir/

  Katadi Elvis: Analiza rjeenja nosive konstrukcije stambenog objekta P+20 /mentor Maglajli Zlatko/

  Krei Boris: Idejni projekat vijadukta-mosta preko duboke doline sa detaljnim statikim proraunom koristei dva dostupna raunarska programa te analiza i

  usporedba dobivenih rezultata /mentor Karali-Hromi Bisera/

  Mahmutagi Haris: Analiza i usporedba tri varijantna rjeenja natputnjaka preko autoceste u dubokom usjeku /mentor Karali-Hromi Bisera/

  Mehti Selma: Analiza rjeenja nosive konstrukcije stambeno-poslovnog objekta P+14 /mentor Maglajli Zlatko/

  Menzil Sandi: Proraun visokog betonskog objekta /mentor Dolarevi Samir/

  Nezirevi Anita: Rjeenje nosive konstrukcije stambeno-poslovnog objekta P+14 /mentor Maglajli Zlatko/

 • Obradovi Miljan: Tehnologija izvoenja konstrukcije skele reprezentativnog objekta: luna konstrukcija armirano-betonskog mosta preko rijeke urevia Tare

  /mentor Hadi Raid/

  Tataragi Azra: Rjeenje nosive konstrukcije stambeno-poslovnog objekta P+16 /mentor Maglajli Zlatko/

  Varupa Safet: Izrada elaborata objekta industrijske hale montanog tipa /mentor Zlatar Muhamed/

  Radovi odbranjeni 2012. godine

  orbi, Denan: Analiza rjeenja nosive konstrukcije stambenog-poslovnog objekta P+13 /mentor Maglajli Zlatko/

  Durmievi, Mersed: Hangar za teku mehanizaciju /mentor Mei Esad/

  Guti Sabina: Projekat koncertne dvorane /mentor Mei Esad/

  Hadi Edin: Analiza rjeenja nosive konstrukcije stambeno-poslovnog objekta P+7 /mentor Maglajli Zlatko/

  Habibija Enijad: Raunska analiza objekta IMK /mentor Dolarevi Samir/

  Karaji Eldina: Analiza konstrukcije poslovnog objekta P+7 /mentor Maglajli Zlatko/

  Maak Selvedin: Analiza rjeenja nosive konstrukcije objekta P+10 /mentor Maglajli Zlatko/

  Memi, Aida: Idejni projekat sanacije prirodne padine /mentor Grubi Nenad/

  Muji Selvedin: Izrada konstruktivnog elaborata industrijske hale montanog tipa /mentor Zlatar Muhamed/

  Rami, Emina: Stabilnost padina u stijenskoj masi analiza i proraun /mentor Jaarevi Haris/

  Rao, Matis: Analiza rjeenja nosive konstrukcije objekta P+18 /mentor Maglajli Zlatko/

  Smaji, Asaf: Nadstrenica stadiona /mentor Mei Esad/

  Trtak Dino: Analiza djelovanja agresivnih agenasa na cementni beton /mentor Kurtovi Azra/

  Radovi odbranjeni 2013. godine

  Gaco Adela: Analiza nosive konstrukcije poslovnog objekta P+14 /mentor Maglajli Zlatko/

  Hadi Emir: Analiza rjeenja nosive konstrukcije stambeno-poslovnog objekta P+12 /mentor Maglajli Zlatko/

  Hasanbegovi Samra: Seizmika analiza objekata razliite spratnosti sa okvirnim i mjeovitim nosivim sistemom /mentori Hrasnica Mustafa, Dolarevi Samir/

  Karadarevi Hajrija: Analiza rjeenja nosive konstrukcije objekta za optu namjenu P+10 /mentor Maglajli Zlatko/

  Mamela Mejra: Uticaj veliine upijanja vode agregata na fiziko mehanike i eksploatacione osobine betona /mentor Kurtovi Azra/

 • Muminovi Altan: Analiza rjeenja nosive konstrukcije stambeno-poslovnog objekta P+8 /mentor Maglajli Zlatko/

  Nali Vanisa: Analiza rjeenja nosive konstrukcije stambeno-poslovnog objekta P+10 /mentot Maglajli Zlatko/

  Radovi Sanja: Projekat elinog vodotornja /mentor Mei Esad/

  Roajac Nazif: Polimerom modifikovani beton /mentor Kurtovi Azra/

  Salijevi Mladen: Raunska analiza stambeno-poslovnog objekta na Skenderiji /mentor Dolarevi Samir/

  Tahmiija Alen: Glavni projekat zatite graevinske jame pomou ipova /mentor Grubi Nenad/

  Radovi odbranjeni 2014. godine

  Begovi Arna: Analiza nosive konstrukcije poslovnog objekta P+10 /mentor Maglajli Zlatko/

  Doko Nedad: Uporedna raunska analiza poslovno-stambenog objekta /mentor Dolarevi Samir/

  Ikanovi Jusuf: Analiza nosive konstrukcije /mentor Maglajli Zlatko/

  Hadimuhovi Ada: Analiza nosive konstrukcije poslovnog objekta P+16 /mentor Maglajli Zlatko/

  Raki Asima: Analiza nosive konstrukcije poslovnog objekta P+8 /mentor Maglajli Zlatko/

  iljak Jasmin: Beton sa recikliranom gumom /mentor Kurtovi Azra/

  Radovi odbranjeni 2015. Godine

  Bai Redo: Malteri za zidanje pri restauraciji i sanaciji objekata kulturno-historijskog naslijea /mentor Kurtovi Azra/

  Behlulovi Mirza: Konstrukcija nadstrenice stadiona /mentor Mei Esad/

  Deljevi Izet: Analiza nosive konstrukcije poslovnog objekta P+6 /mentor Maglajli Zlatko/

  Hanjali Adnan: Primjena elektrofilterskog pepela za proizvodnju cementnih betona /mentor Kurtovi Azra/

  Hasi Faruk: Analiza nosive konstrukcije stambeno-poslovnog objekta P+9 /mentor Maglajli Zlatko/

  Midan Mustafa: Analiza nosive konstrukcije poslovnog objekta P+10 na dejstvo vjetra /mentor Maglajli Zlatko/

  Zuki Adnan: Analiza rjeenja nosive konstrukcije stambenog-poslovnog objekta P+12 /mentor Maglajli Zlatko/

 • DIPLOMSKI RADOVI

  Odsjek za geodeziju

  Radovi odbranjeni 2000. godine

  Hadiabdi Belmira: Obrada podataka satelitskih opaanja /mentori Muminagi Abdulah, Muli Medida/

  Paali Nedad: Odreivanje parametara za transformaciju koordinata sa Besselovog elipsoida na elipsoid WGS-84 /mentori Muminagi Abdulah, Muli Medida/

  Radovi odbranjeni 2001. godine

  Beuli Besima: Izrada digitalnog plana /mentori Kapetanovi Nihad, onlagi Eldin/

  Vujatovi Branko: Mjerenje i izravnanje poligonske mree /mentor Kapetanovi Nihad/

  Zeli Voloder Dinko: Izravnanje poligonske mree polinomskom metodom /mentor Kapetanovi Nihad/

  Radovi odbranjeni 2002. godine

  Bei Muriz: Katastar nekretnina /mentor Begi Mustafa/

  Biberki Mersed: Izravnanje triangulacione mree /mentor Kapetanovi Nihad/

  uprija Muhidin: Mjerenje i izravnanje poligone mree /mentori Kapetanovi Nihad, Muli Medida/

  Musa Dragan: Izravnanje nivelmanske mree /mentor Kapetanovi Nihad/

  Ravki Besim: Odreivanje deformacija pri probnom optereenju mosta metodom fotogrametrije s vremenskom bazom /mentor Seleskovi Faruk/

  Topoljak Jusuf: Prilog ispitivanju postojanja grubih pogreaka u nivelmanskoj mrei posebnih namjena /mentor Gali Zdravko/

  Tuno Nedim: Prilog ispitivanju tanosti mjerenja pravaca u triangulacijskoj mrei posebnih namjena /mentor Gali Zdravko/

  Radovi odbranjeni 2003. godine

  Merdanovi Admir: Ispitivanje stabilnosti taaka u triangulacijskoj mrei za potrebe praenja slijeganja terena /mentor Gali Zdravko/

  Rapa Muvedeta: Ispitivanje stabilnosti taaka u nivelmanskoj mrei za potrebe praenja slijeganja terena /Gali Zdravko/

 • Radovi odbranjeni 2004. godine

  auevi Tale: Izjednaenje slobodne nivelmanske mree i S transformacija /mentor Gali Zdravko/

  Despotovi Milorad: Izrada geodetskih planova u digitalnom obliku /mentor Lapaine Miljenko/

  Seleskovi Mirza: Ispitivanje elektrooptikih daljinomjera prema meunarodnoj normi ISO 17123-4 /mentor Gali Zdravko/

  Sinanovi Elvir: Izjednaenje slobodne triangulacione mree i S transformacija /mentor Gali Zdravko/

  Radovi odbranjeni 2005. godine

  Beganovi Ismar: Vizualizacija kartografske baze podataka u Oracle Mapviewer okoliu /mentor Gali Zdravko/

  Fazli Mirsad: Katastarski plan FBiH u GIS okoliu /mentor Gali Zdravko/

  Husagi Selma: Ispitivanje totalne stanice Leica TC605L po standardizovanim postupcima /mentor Kogoj Duan/

  Nuriki Vahidin: Prevoenje analognog katastarskog plana u digitalni metodom vektorizacije /mentor Lapaine Miljenko/

  Osmanovi Kemal: Formiranje kartografske baze podataka u Geomedia Oracle Spatial okoliu /mentor Gali Zdravko/

  Sujoldi Bakir: Istraivanje tanosti i pouzdanosti GPS metoda pri odreivanju pomaka brana kao funkcija vremena opaanja /mentor Bilajbegovi Asim/

  Radovi odbranjeni 2006. godine

  Abdi Adnan: Obrada GPS mjerenja Cergop 05 mrei na podruju BiH i na 7 buduih BiH POS stanica Strimble total control softverom verzijom 2.73 /mentor Bilajbegovi

  Asim/

  Arnaut Saudin: Prevoenje analognog katastarskog plana u digitalni, metodom vektorizacije, povezivanje s bazom podataka i usporedba planova /mentor Lapaine

  Miljenko/

 • Radovi odbranjeni 2007. godine

  Blaevi Darko: Primjena digitalne kartografije u elektroenergetici za podruje ekonomije Opine Vitez /mentor Franki Kreimir/

  Brki Mersin: Viekriterijalno vrednovanje podobnosti prostora za Opinu Vare /mentor Bublin Mehmed/

  ustovi Damir: Izrada digitalne turistike karte podruja grada Sarajeva primjenom GIS softvera /mentor Franki Kreimir/

  Daferovi Nermin: Viekriterijalno vrednovanje podobnosti Opine Zavidovii koritenjem GIS-a /mentor Bublin Mehmed/

  Dakmi Edin: Ispitivanje tanosti teodolita i elektronskog tahimetra standardiziranim postupcima DIN i ISO /mentor Kogoj Duan/

  Imamovi Edis: Ispitivanje tanosti elektronskog daljinomjera i nivelara standardiziranim postupcima DIN i ISO /mentor Kogoj Duan/

  Imirovi Almir: Izrada i analiza digitalnog 3D modela terena /mentor Franki Kreimir/

  Karamustafi Alma: Razvoj i stanje terestrikog geodetskog instrumentarija /mentor Kogoj Duan/

  Neki Ana-Marija: Web portal geodetskih taaka /mentor poljari Drago/

  Spahi Amir: Poloajna deformacija tuzlanskog podruja rudnika Tuanj /mentor Franki Kreimir/

  Rami Halid: Obrada GPS mjerenja dijela Saraf 2006 mree softverom Leica Geo Office (LGO) V 3.3 /mentor Bilajbegovi Asim/

  Redi Almin: Izrada tematske karte turistikog sadraja sa digitalnim 3D modelom terena /mentor Franki Kreimir/

  Sadikovi Eldin: Uspostava visinske geodetske mree /mentor Kogoj Duan/

  istek Admir: Uspostava poloajne geodetske mree /mentor Kogoj Duan/

  Zakuek Ernest: Visinska deformacija tuzlanskog podruja rudnika Tuanj /mentor Franki Kreimir/

 • Radovi odbranjeni 2009. godine

  Baauevi Lejla: Fotogrametrijska izrada 3D modela Turbeta /mentor Fras Kosmatin Mojca/

  Bilajac Haris: Evidencija nekretnina na teritoriji opine Gradaac kroz povijest /mentor Lisec Anka/

  Gljiva ejla: Odreivanje visine permanentne GPS stanice SRJV /mentor Kogoj Duan/

  Halilovi Adnan: Geodetski radovi na dionici autoceste Sarajevska obilaznica /mentor Franki Kreimir/

  Imamovi Armin: Povezivanje poloajne geodetske mree Graevinskog fakulteta sa mreom gradske triangulacije /mentor Kogoj Duan/

  Kere Irfan: Povezivanje visinske geodetske mree Graevinskog fakulteta sa mreom gradskog nivelmana /mentor Kogoj Duan/

  Krdali Devad: Hibridno (3D) izravnanje dijela nove geodetske mree grada Sarajeva sa softverom Trimble Business Center /mentor Bilajbegovi Asim/

  Sua Belma: Upotreba suvremenih kartografskih proizvoda navigacijske karte i ureaji /mentor Petrovi Duan/

  Podi Mubera: Uee geodeta u izgradnji mosta /mentor Franki Kreimir/

  dralovi Edin: Ispitivanje uticaja multiplath efekata na promjenu vertikalnog poloaja GNSS antena /mentor Bilajbegovi Asim/

  Str 1 od 3

 • Radovi odbranjeni 2010. godine

  Lendo Rusmin: Viekriterijalno vrednovanje prostora opine Novi Travnik za izbor povoljnih podruja za izgradnju naselja /mentor Bublin Mehmed/

  Boji Mirnes: Deformacijska analiza Hannoverskom metodom /mentor Franki Kreimir/

  Hrapovi Amar: Transformacije kartografskih projekcija svijeta /mentor Franki Kreimir/

  abanovi Lejla: Ekspropiracija zemljita na dijelu trase Koridora V-C /mentor Lisec Anka/

  Ohranovi Mersiha: Upotreba GISa i GPSa u formiranju baze podataka saobraajnih nesrea /mentor Bublin Mehmed/

  Bastah Melisa: Osnova laserskog skeniranja iz zraka /mentor Fras Mojca/

  Vajnaga Muhamed: Ocjena kvaliteta dravne topografske karte mjerila 1 : 25000 /mentor Petrovi Duan/

  Toromanovi Elmedin: Izrada turistike karte (kulturno-historijske karte) opine Cazin /mentor Petrovi Duan/

  Manduka Dino: Izrada tematske umarske karte /mentor Petrovi Duan/

  Jusufbai Emina: Viekriterijalno vrednovanje prostora opine Bugojno sa stanovita podobnosti prostora za rekreaciju /mentor Bublin Mehmed/

  Juhi Muhamed: Geodetski radovi na sarajevskoj obilaznici /mentor Franki Kreimir/

  enanovi Edis: Kontrolne mree specijalnih namjena u inenjerskoj geodeziji /mentor Franki Kreimir/

  kampo Lejla: Modeliranje postupka prodaje graevinske neizgraene parcele /mentor Lisec Anka/

  Mustedanagi Asija: Geodetski radovi kod projektovanja i izgradnje dalekovoda /mentor Franki Kreimir/

  Nuhi Ilvana: Veza izmeu regulacionog plana i elaborata o ekspropiraciji /mentor Bublin Mehmed/

  abanovi Denana: Uspostavljanje veze izmeu baze podataka i regulacionog plana /mentor Bublin Muhamed/

  NAPOMENA: Diplomski radovi Odsjeka za Geodeziju, mogu se pogledati u arhivi ovog

  odsjeka.