of 34 /34
puskice - Seminarski Maturski Diplomski Radovi Specificnost lj.r . .Stavljaju u f-ju sve umne i fizicke potencijale .sinergijski efekat .rezultati zavise od ponasanja i motivisanosti .sposobnost samoobnavljanja i razvoja .ulaganje u lj.r. najisplativije ciljevi u.r.lj. .strateski 3 kom .nabavka i razvoj lj.r. .vrednovanje zapsl. u skladu s rezultatima .postavljanje dobrih odnosa 1 / 34

puskice - Seminarski Maturski Diplomski Radovi

  • Author
    others

  • View
    9

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of puskice - Seminarski Maturski Diplomski Radovi

puskice - Seminarski Maturski Diplomski RadoviSpecificnost lj.r.
.sinergijski efekat
.sposobnost samoobnavljanja i razvoja
.ulaganje u lj.r. najisplativije
.postavljanje dobrih odnosa
operativni 2 kom
.globalizacija konkurencije
.zahtevnost potrosaca
.struktura zadatka
.unutrasnja motivacija
3 / 34
komponente razvijene an. psl.
.zatvoreni
.otvoreni
.odrz. i korekcija opisa i  spec. psl.
2)PLANIRANJE LJ.R.
.razvoj radne snage
.nezavisnost od ext. okruz.
.predvidjanje org. sposobnosti
.indirektne-zaposlenje u org
znacaj pos, KSA, tezina po.
Ciljevi: utvriv tezine psl,  relativna vrednost psl, upore zarada za razl psl
Metode proc. psl
stimulisanje rad. usp
.utvrdj individ razl
.dobijanje info od menadz
.povez zarde s rezultatima
nedostaci: demotiv. timsgk rada, subjektv proc, tesk. u utvrdj individ ucinka
grupni sist stimul
.u eše u dobiti: na nivou org.jedin, neposlred.doprinos grupe, isplata mesecno, motivacioni efekti
.ueše u profitu: opšti uspeh org, polu/godišnje
dobit VS profit:slinosti:
.stimulat.nagrada, varijabilni dodatak, ueše zapsl u odluiv.
razlike: nivo i obim primene, osnova ueša, nain isplate, motiv. efekti
ueše u svojini: direktna i besplat.podela deonica, prod.po povoljnijim uslov., invest. fondovi na višem niv
8 / 34
indirektne mat kompenz.
.sigurnost i zdravlje, .odsustvo s posla, .poboljš. kvaliteta rada i ivota
menaderske komp.
.osnovna zarada
demonstr. poelj. stila men.
.meuljd odnosi
.model LJ.R.
.u rešav problema
.u postavljanju ciljeva
posebne nematerij. komp
Plan flexibilnosti
.podela posla
uspesno-uskladj. pon. i traz.
.ext. izvori
Oblici
eksterno regrutovanje
.povecani troskovi
.obrazvn. instit.
.KSA
Reference
.akademske
.kontrola fiziki i dr rizika
.jaanje svesti o potrebi bezb.
..u postupku selekcije
..podsticajni progr
Karijera-odrednica indiv prof razv.
Planiranje karij: proces izbora zanimanja, org i smera kojim e kariera ii
Razvoj karijere: uskla.planiranja kar na individ. Nivou i upravljanja kar na org nivou
Upravljanje kar org prati i usmerava zaposlene
Uloge org preko HR slube
.opšte informacije
.da li zna šta da radi
19 / 34
Uloga menad u plan i razv karijer
.uloga trenera
.uloga procenitelja
.uloga savetnika
.uloga poverenika
.bitterness
.lazy
Standardni izvori inform.
.prijava za posao
 
 
 
 
.kulturoloska buka
.nesaglas. intervjsta
osnove intrv
.planiranje interv.
.kontrl intrv.
oblici orjnt.
24 / 34
.pripr. za novozapsl.
.obezb. potrebn. informcja.
.efektivno prenos. Inf.
.primena
.ocena
.smanjenje troskova
trening izvan posla
.simulirani uslovi
.ponasanje
.rezultati
.motivacija
..menadzment
..aktivno vezb. i ponavljanje
.plan razvoja zaposlenih
.pouzdanost
.odgovornost
.utvr.glob.zad i kljuc. aktiv.
.odre standarda(kval i kvan)
.postavlj. ciljeva
Komparativne
.kritican dogadjaj
32 / 34
.nejasni standardi uspesn.
.davanje vecih ocena
centrl tendenc, vremenska gr.