Click here to load reader

Czyste środowisko - oceny ekologiczne

 • View
  53

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Czyste środowisko - oceny ekologiczne. Instytut Techniki Budowlanej. Michał Piasecki. BUDMA 2009. Oceny ekologiczne. WYROBY: Ekoznaki, Pojedyncze stwierdzenia ekologiczne, Deklaracje środowiskowe. BUDYNKI: Ekoznaki, Charakterystyki ekologiczno-energetyczne, - PowerPoint PPT Presentation

Text of Czyste środowisko - oceny ekologiczne

 • Czyste rodowisko - oceny ekologiczne

  Micha PiaseckiInstytut Techniki BudowlanejBUDMA 2009

 • WYROBY: Ekoznaki, Pojedyncze stwierdzenia ekologiczne, Deklaracje rodowiskowe.

  BUDYNKI: Ekoznaki, Charakterystyki ekologiczno-energetyczne, Charakterystyki komfortu i jakoci, Charakterystyki efektywnoci rodowiskowej.Oceny ekologiczne

 • Deklaracja rodowiskowa Symbol, znak na wyrobie, w pimie technicznym, reklamie lub ogoszeniu Okrela rne aspekty rodowiskowe wyrobu Wspiera systemy zarzdzania rodowiskowego Informuje o aspektach rodowiskowych wyrobw, ktre powoduj mniejsze obcienie rodowiska (ISO 14020) Stymuluje rynek i popraw stanu rodowiska

 • Typy deklaracji rodowiskowych

  I typu tzw. etykiety rodowiskowe, bez kwantyfikacji oddziaywa na rodowisko (ISO 14024)

  II typu - jednoparametrowe stwierdzenia rodowiskowe (ISO 14021) III typu s to deklaracje z odpowiedni weryfikacj wykonan przez niezalene instytucje (ISO TR 14025)

 • Deklaracja I typu (ISO 14024)Informuje o spenieniu przez wyrb ustalonych, kilku prostych kryteriw ekologicznych

  Promuje wyroby ekologiczne zwikszajc ich konkurencyjno

  Identyfikuje wyroby ktre speniaj cileokrelone kryteria ekologiczne

  Ma udzia w zmniejszeniu wpyww na rodowisko poprzez ksztatowanie ekologicznej konsumpcji

  Podnosi wiadomo konsumentw

 • Deklaracja I typu- przykadyIstniejce znane systemy np. Nordic Swan, Blue Angelkryteria dla budynkw oraz wyrobw w opracowaniudla kruszyw i okien

 • Deklaracja II typu (ISO 14021) Jednoelementowa informacja o spenieniu przez wyrb wymagania ekologicznego Zapewnia wiarygodno stwierdze rodowiskowych producenta Nie daje penego obrazu o cechach rodowiskowych wyrobu, lecz moe wskazywa na pojedyncze, pozytywne cechy ekologiczne wyrobu.

 • np. producent weny mineralnej szklanej deklaruje, e 65% materiau wsadowego do produkcji pochodzi z recyklingu (stuczka szklana)np. deweloper deklaruje, e 10% materiau pod budow drogi pochodzi z recyklingu betonuInformacja ta jest weryfikowana i na jej podstawie przyznawany jest znak EKO-ITB.Deklaracja II typu- przykad

 • Deklaracja III typu (ISO 14025) Opracowana w oparciu o analiz LCA (Life Cycle Assessment) Zawiera zestawienie wszystkich oddziaywa na rodowisko wynikajcych z caego, lub czciowego cyklu ycia wyrobu Obcienia rodowiskowe poszczeglnych ocenianych kategorii oddziaywania na rodowisko wyrobu odnosz si do tzw. jednostki funkcyjnej definiowanej jako ilociowy efekt tj. jednostka odniesienia w badaniach LCA, w praktyce jest to 1 m2 wyrobu budowlanego, lub 1 Mg. Weryfikowana jest przez trzeci stron (Certyfikacja) Daje moliwo porwnywania ze sob wyrobw

 • Deklaracja III typu-procedura

 • Deklaracja III typu-przykad

 • Deklaracja III typu-przykad

 • Porwnanie 3 typw deklaracji

 • Jak uzyska znak EKO-ITB ?Certyfikat na znak ekologiczny moe uzyska producent:

  posiadajcy wdroony system zakadowej kontroli produkcji, zgodny z wymaganiami specyfikacji technicznej wyrobu produkujcy wyrb speniajcy: - wymagania specyfikacji technicznej - wymagania kryteriw EKO-ITB - wymagania prawa z zakresu ochrony zdrowia uytkownikw i ochrony rodowiska

 • Obiekty budowlane musz by zaprojektowane i wykonane w taki sposb, aby minimalizoway zuycie surowcw naturalnychANALIZA LCA, ocena przydatnoci do recyklingu

  Obiekty budowlane musz by zaprojektowane i wykonane w taki sposb, aby nie stanowiy zagroenia dla higieny lub zdrowia mieszkacw.ANALIZA KOMFORTU, FUNKCJONALNOCI, WARUNKW HIGIENICZNYCH

  III WYMAGANIE PODSTAWOWEOceny ekologiczne dla budynkwVII WYMAGANIE PODSTAWOWE

 • Oceny ekologiczne dla budynkwIstotne obszaryJako powietrza wewntrz pomieszcze (nowe normy) Mandat nr M/366, listy substancji niebezpiecznych do oznaczenia

  Certyfikacja energetyczna budynku

  Certyfikacja rodowiskowa budynkw (normy ISO, CEN) podejcie ilociowe LCA podejcie jakociowe (rne metody i znaki) kryteria do ekoznaku flower

  Wdraanie zasad uwzgldniania aspektw rodowiskowych w zamwieniach publicznych (polityka GPP, green toolkit)

 • Normalizacja ISO

 • Oceny ekologiczne dla budynkw Istotne obszary oceny rodowisko wewntrzne:Haas i akustykaKomfort termicznyOwietlenieJako powietrza Jako uytkowa:FunkcjonalnoTrwaoMoliwoci adaptacyjne

 • rodowisko zewntrzne:Ochrona przyrodyRelacja z krajobrazemWygld zewntrznyAspekt urbanizacyjny Energia:EnergochonnoUycie energii naturalnejSprawno instalacjiZarzdzanie

  Oceny ekologiczne dla budynkw Istotne obszary oceny

 • Zasoby i materiay:Zasoby wodyEkologiczne materiayRecykling

  Oddziaywania na rodowisko:EmisjeHaas, wibracja, zapachEfekty wiatroweWyspa ciepaEfekty wietlne, zacienienieOceny ekologiczne dla budynkw Istotne obszary oceny

 • Efektywno ekologiczna budynku

 • Efektywno ekologiczna budynku

 • Certyfikacja rodowiskowa ITB

  Budynki - spodziewane wdroenie systemu sierpie 2009, kryteria przyjte w oparciu o norm PN-EN 15251, EPBD, ISO 21931 oraz inne krajowe Biura Green office wdroenie pocztek 2010, kryteria dotyczce efektywnoci energetycznej, oszczdnoci wody i materiaw, zarzdzania rodowiskowego, recyklingu, warunkw cieplnych, jakoci powietrza wewntrznego, owietlenia, haasu etc.

 • wiadoma promocja budowlanych rozwiza pro-ekologicznych Promocja nowego wiatowego trendu Weryfikowalna ewidencja zagroe rodowiskowych

  Podsumowanie (1)

 • Podsumowanie (2) Stymulacja rynku w celu polepszenia jakoci wyrobw i komfortu ycia w budynkach Wiarygodna informacja podnoszca wiadomo konsumentw

  Przynosi zyski techniczne, finansowe i ekologiczne