Click here to load reader

Miechów „Miasto Ekologiczne”

 • View
  31

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Miechów „Miasto Ekologiczne”. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Miechów „Miasto Ekologiczne”

 • Miechw Miasto Ekologiczne

 • Najwiksze szanse rozwoju w naszym kraju, jako rda energii odnawialnej i ekologicznej, ma biomasa uzyskiwana przede wszystkim ze zbiorw somy i produktw jej przetworzenia. Polska to kraj typowo rolniczy, dlatego biomasa produkowana np. w Miechowie z owsa jest doskonaym materiaem grzewczym, majcym przed sob wietlan przyszo.Pod koniec 2002 roku rodzinna firma THMD, podejmujc nowe formy dziaalnoci i wychodzc naprzeciw standardom europejskim, podja si produkcji i sprzeday granulatu (pellet) ze somy. Celem strategicznym firmy jest sukces na rynku odnawialnych rde ciepa, ktry z roku na rok jest coraz bardziej popularny w naszym kraju.Miechw postawi na owies

 • W Miechowie piece opalane owsem oraz som zainstalowano w gospodarstwach domowych. Waciciele chwal sobie rdo nowej ekologicznej energii cieplnej - koszty ogrzewania domu zmniejszyy si o ponad poow.

 • Dlaczego owies Upraw owsa cechuj mae wymagania glebowe, co oznacza, e owies moe by uprawiany wszdzie Oprzyrzdowanie do uprawy tego zboa jest powszechnie dostpne Istnieje duga tradycja uprawy tego zboa Ma nisk zawarto drobnicy Ziarno energetyczne jest atwe w przechowaniu i transporcie

 • W Polsce jest duo gruntw rolnych Jest atwy w spalaniu

  Cena owsa jest konkurencyjna w stosunku do innych rodzajw zb Jako surowiec opaowy jest taszy od pellet

  Powstay w procesie spalania popi moe by wykorzystywany jako nawz, co moe przyczyni si do redukcji uycia nawozw sztucznych Dlaczego owies

 • Jest odnawialnym surowcem opaowym produkowanym lokalnie Na ogrzanie jednego gospodarstwa domowego wystarcza owies zebrany z 2 ha gruntu W procesie spalania bilans emisji CO2 jest zerowy, nie ma zatem wpywu na efekt cieplarniany Kocio do spalania owsa moe by rwnie uywany do spalania pellet, co stwarza wicej moliwoci dla uytkownika Dlaczego owies

 • Zawarto popiou z owsa

 • ParametrWartowarto opaowa18,5 MJ/kgpopiok. 0,6%siarkaok. 0,02%chlorok. 0,01%ciar waciwyok. 0,75 kg/dm3

 • Owies jest atwy w przechowywaniu, a caa instalacja umieszczona w kotowni nie zajmuje duo miejsca.

 • Palnik VIKING posiada ruszt z wbudowanym elementem grzejnym, ktry inicjuje prac palnika. Podajnik rubowy dostarcza niewielk ilo paliwa w celu uruchomienia palnika. Podczas procesu inicjacji nastpuje cykl podgrzewania paliw i rozpalania powstaego zarzewia pomienie przez precyzyjnie dziaajcy wentylator. Palnik VIKING posiada elektroniczny modu sterujcy. Modu ten, po analizie sygnau z wbudowanej w korpus palnika fotokomrki, rozpoczyna dozowanie powietrza w celu rozpalenia porcji paliwa na ruszcie palnika. Po rozpaleniu pierwszej porcji i ponownej analizie sygnau zfotokomrki, modu sterujcy rozpoczyna precyzyjne dozowania paliwa i powietrza w celu uzyskania cigego procesu odgazowania paliwa. Automatyka palnika, analizujc sygnay z fotokomrki i sprawdzajc cinienie w komorze spalania utrzymuje optymalny skad mieszanki paliwowo-powietrznej. To odrnia palniki VIKING od innych rozwiza dostpnych na nie tylko naszym rynku.

 • Pellety ze somy Tania energia Wspaniae wartoci opaowe Zuywanie wycznie naturalnych, odnawialnych surowcw (soma) Brak dodatkowych skadnikw chemicznych Wysoka jako produkcji podlegajca staej kontroli Wytworzenie penowartociowego, naturalnego nawozu po spaleniu pellet Materia opaowy z bilansem energetycznym znacznie korzystniejszym ni olej opaowy lub gaz Wygodna dostawa i komfort magazynowania Moliwa pena automatyka pracy kota podobnie jak w przypadku piecw olejowych i gazowych

 • Produkcja

 • PROCES PRODUKCJISurowiec jest podawany do wewntrz prasy przez zasobnik podajcy z myna motkowego. Wpada na podajnik koowy, ktry popycha materia do matrycy. Poprzez wzrost cinienia i temperatury surowiec jest prasowany w pellety, nastpnie jest przepychany przez otwory matrycy i wypada na zewntrz przez wylot poczony z osonit ramp. Temperatura pellet jest redukowana w wiey chodniczej poprzez wytworzenie podcinienia wymuszajcego przepyw powietrza przez osonite wloty. Tamocig stopniowo, wraz ze spadkiem temperatury, wynosi pellety na zewntrz maszyny. Drugi podajnik tamowy transportuje pellety do maszyny pakujcej.Surowiec podawany do maszyny ma zasadnicze znaczenie dla osiganego rezultatu kocowego. Uywany surowiec to trociny lub drobne zrbki, najlepiej sosny lub wierka, z maksymaln zawartoci wilgoci do 15% jest wolne od zanieczyszcze takich jak kamie lub metal. Zrbki wiksze ni 3 mm s mielone w mynie motkowym.

 • Parametry techniczne pellet ze somy (pszennej i ytniej) wilgotno cakowita 6,60% popi 5,00% ciepo spalania 19 416 kJ/kg warto opaowa 19 200 kJ/kg Waciwoci fizyczne i chemiczne gsto waciwa 1,2 g/cm3 gsto objtociowa 0,58 g/cm3 porowato cakowita 63,97% cakowita zawarto wgla 40,06% cakowita zawarto azotu 1,60% cakowita zawarto siarki 0,39%

 • Objto somy w zalenoci od sposobu przetworzenia