Click here to load reader

Czas na-gielde

  • View
    132

  • Download
    2

Embed Size (px)

Text of Czas na-gielde

  • 1. Spis treciWstp.....................................................................................5O czym jest ta ksika?..........................................................5Spoeczestwo........................................................................61. Czym jest Gieda Papierw Wartociowych?.....................9 1.1. Gieda..........................................................................9 1.2. Trudne pocztki.........................................................11 1.3. Funkcjonowanie i zasady..........................................13 1.4. Instrumenty finansowe rynku giedowego..................182. Start, czyli trudne pocztki...............................................33 2.1. Zdobywanie wiedzy...................................................34 2.2. Wybr domu maklerskiego........................................35 2.3. Przegld zlece maklerskich.....................................36 2.4. Zyski i podatki...........................................................43 2.5. Miejsce pracy............................................................45 2.6. Gieda i emocje.........................................................46 2.7. Kartka i dugopis........................................................483. Analiza techniczna...........................................................49 3.1. Czym jest analiza techniczna?..................................49 3.2. Rodzaje wykresw....................................................50 3.3. Trendy na rynku........................................................55 3.4. Wsparcia i opory.......................................................59 3.5. Wybrane formacje cenowe........................................60 3.6. rednie kroczce......................................................82 3.7. Wskaniki AT.............................................................84 3.8. Sygnay rynku............................................................94 3.9. Rodzaje wiec japoskich.........................................95 3.10. Korekty....................................................................994. Analiza fundamentalna...................................................100 4.1. Wskaniki analizy fundamentalnej...........................102 4.2. Makroekonomia i rynek...........................................107 4.3. Rynek pierwotny IPO..........................................110

2. 4.4. Raporty finansowe spek........................................1135. Zote zasady inwestowania............................................116Chro swj kapita!..........................................................116Stwrz plan i strategi dziaania!.....................................116Jeeli moesz, uywaj zlece stop loss...........................117Py z prdem!................................................................118Tnij straty, a zyski niech rosn!........................................118Bd cierpliwy i zdyscyplinowany!...................................119Dywersyfikuj portfel ........................................................1196. Plusy i minusy daytradingu............................................120Podsumowanie...................................................................123Sowniczek..........................................................................125Aneks..................................................................................127 1. Przydatne strony internetowe.....................................127 2. Cytaty Mistrzw..........................................................129 3. Przykady formacji wiecowych..................................131 4. Spis domw maklerskich............................................140 5. Zestawienie ofert domw maklerskich........................141Spis rysunkw.....................................................................147Spis tabel............................................................................150 3. Czas na gied! :: Daniel Sokoowski :: Zote MyliStart, czyli trudne pocztkiGieda to miejsce, w ktrym mona osign wyzwolenie i niezale-no finansow. Jest ona stworzona dla tych, ktrzy nie godz si narygor codziennoci i d do swobody finansowej, gdzie kady moew dowolny sposb ustala i kreowa czas pracy w taki sposb, jakimu odpowiada.Pocztkujcy inwestor czsto odczuwa strach i obaw przed lokowaniemswoich pienidzy w wirtualne instrumenty finansowe. Myl o ich stracie,czsto bdcych oszczdnociami ycia, sprawia, e ju na samym pocztkupopeniamy bd. Podwiadomie wmawiamy sobie, e poniesiemy porak.Tymczasem majc tylko wolny i swobodny umys, moemy osignsukces. Jednak nie ulega wtpliwoci, e strach i obawa to co dobrego; co,co wyostrza nasze zmysy i wzmacnia uwag i koncentracj.Jeeli nie powicisz, zwaszcza na pocztku, kilku godzin dzienniena to, co si dzieje na rynku, zostaniesz w tyle, poniewa robicy tobd krok przed Tob. Im bardziej zaangaujesz si w analiz spek,ich sytuacji finansowej, wykresw, wskanikw, komunikatwi raportw, tym wiksza szansa, e szala zwycistwa przechyli si naTwoj korzy.Pamitaj, e im wicej informacji posiadasz, tym podejmieszbardziej racjonaln i majc lepsze skutki decyzj inwestycyjn,poniewa bdzie ona poparta wiedz i intuicj, ktra z czasem samasi w Tobie zrodzi.Pocztki zawsze bywaj trudne i zniechcaj do kontynuacji tego, co 5 4. Czas na gied! :: Daniel Sokoowski :: Zote Mylisi zaczo. Jeeli nawet w pocztkowej fazie inwestowania niebdziemy odnosi sukcesw, nie powinnimy si zraa. Wiedza,dowiadczenie, cika praca i wasne wnioski z czasem przeo sina sukcesy i pierwsze zarobione pienidze.Kada zyskowna transakcja bdzie motorem do dalszego dziaaniai uczenia si. Stosowanie wasnych, sprawdzonych strategii,trzymanie si dyscypliny i przestrzeganie zasad panujcych nagiedzie przyczyni si do naszego sukcesu i zwikszenia zasobnocinaszego portfela.Kady, nawet najwikszy rekin giedowy, by kiedy w tym samympunkcie co pocztkujcy inwestor zaczyna od zera. To, jakpokierujemy naszym sukcesem, zaley wycznie od nas i od tego,ile wysiku woymy w jego osignicie.6 5. Czas na gied! :: Daniel Sokoowski :: Zote Myli2.1. Zdobywanie wiedzy Jeeli nie wiesz, dokd zmierzasz, to prawdopodobnie nie trafisz do celu. David CambellU kadego pocztkujcego inwestora przychodzi taki moment,w ktrym zastanawia si: co dalej? Od czego zacz? Co bdzieprzydatne, a co nie? Dlatego to, jak profesjonalnie podejdziesz dozdobywania i poszerzania swojej wiedzy, bdzie rzutowao na Twjsukces inwestycyjny w przyszoci.Aby zosta rekinem giedowym, wcale nie musimy koczy studiw o tymprofilu, chocia taka droga edukacji znacznie uatwia start. Dzisiaj kady madostp do nieograniczonego rda wiedzy i informacji na temat rynkwkapitaowych. Powstao ju wiele ksiek na ten temat zagranicznych,ktre s dostpne na naszym rynku, jak i polskich, rwnie bardzowartociowych. Z pomoc przychodzi take internet: serwisy branowe,fora dyskusyjne i wiele innych, ciekawych i przydatnych stroninternetowych. O szczegach dowiesz si w dalszej czci ksiki. 7 6. Czas na gied! :: Daniel Sokoowski :: Zote Myli2.2. Wybr domu maklerskiegoKolejn decyzj, ktr musimy podj, jest wybr odpowiedniegodla nas domu maklerskiego. Obecnie, dziki rozwojowi internetui rynkw kapitaowych, moemy przebiera w ofertach.Na pocztku powinnimy otworzy rachunek maklerski, ktry speninasze oczekiwania co do platformy transakcyjnej, odpowiednichprowizji i obsugi. Przy jego wyborze naley zwrci uwag na kilkaistotnych rzeczy, takich jak:1. opaty za prowadzenie konta maklerskiego;2. prowizje za skadanie zlece;3. rodzaj platformy transakcyjnej oferowanej przez dany dom ma- klerski;4. opaty za udostpnianie notowa w czasie rzeczywistym;5. opaty za przelewy;6. bezpieczestwo konta (szyfrowanie danych, maskowania, tokeny generatory hase);7. funkcjonalno platform transakcyjnych;8. odlego domu maklerskiego od miejsca zamieszkania (czsto pomijany punkt, lecz z dowiadczenia wiem, e do istotny);9. obsuga i podejcie domu maklerskiego do klienta. 8 7. Czas na gied! :: Daniel Sokoowski :: Zote MyliWarto rwnie zaczerpn informacji o interesujcym nas domumaklerskim na forach internetowych powiconych rynkomkapitaowym, poniewa praktyka i funkcjonalno czsto nie idw parze z tym, o czym mwi broszury informacyjne.Zestawienie wybranych ofert domw maklerskich (stan na stycze2010 roku) zostao umieszczone na kocu ksiki.2.3. Przegld zlece maklerskichPo wyborze odpowiedniego rachunku maklerskiego czas zapoznasi ze zleceniami, ktre moesz skada podczas kupowaniai sprzedawania instrumentw finansowych. Czsto s one czcistrategii inwestycyjnej i chroni nasz kapita przed stratami.Wikszo zlece dostpnych na rynku giedowym to:PKC (zlecenie po kadej cenie) zlecenia przekazywane na giedwe wszystkich fazach notowa cigych, jak i w systemie kursujednolitego, poza faz interwencji i dogrywki. Zlecenia PKC niepodlegaj modyfikacji podczas fazy interwencji. Jeeli zlecenie takienie ma zlece przeciwstawnych realizujcych je w caoci, kurszostaje zamroony (GPW).PrzykadTabela 4. Arkusz zlece przed transakcj Kupno (ilo Cena akcjiSprzedaakcji) (w PLN)(ilo akcji)32859 8. Czas na gied! :: Daniel Sokoowski :: Zote Myli 31,220 30,5 150 20030 25029,6Inwestor skada w trakcie sesji zlecenie PKC na 200 akcji.Tabela 5. Arkusz zlece po transakcji Kupno (iloCena akcjiSprzedaakcji)(w PLN)(ilo akcji) 3255 31,2 30,5 20030 25029,6Zlecenie PKC na 200 akcji spowodowao, e popyt zostazaspokojony dopiero przy 32 PLN, gdzie po realizacji zleceniapozostao jeszcze 55 akcji. Transakcje, ktre zostay zrealizowane, tosprzeda 150 akcji po 30,50 PLN, 20 akcji po 31,20 PLN i 30 akcjipo 32 PLN kada.PCRO (po cenie rynkowej na otwarcie) zlecenia przekazywanewycznie w fazie ich przyjmowania na otwarcie i na zamkniciesesji w systemie notowa cigych. S one realizowane po cenierwnej kursowi otwarcia lub zamknicia (GPW).Przykad 10 9. Czas na gied! :: Daniel Sokoowski :: Zote MyliTabela 6. Arkusz zlece przed transakcj Kupno Cena akcjiSprzeda(ilo akcji) (w PLN)(ilo akcji) 3285 31,2202030,5 1504530100029,6Inwestor skada w trakcie sesji zlecenie PCRO przed notowaniami na65 akcji.Tabela 7